Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Försvarshögskolan
   • FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen (Upphörd 1994-12-31)
   • Institutionen för ledarskap och management (ILM) (Upphörd 2012-05-10)
   • Institutionen för säkerhet och strategi (ISS) (Upphörd 2012-05-10)
   • Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
   • CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier) (Upphörd 2017-12-31)
   • Centrum för operativ juridik och folkrätt
   • Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet
   • Analys
   • CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier)
   • Enheten för konceptutbildning
   • Uppdragsutbildning
   • CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier) (Upphörd 2017-12-31)
   • Folkrättscentrum (upphört)
   • Folkrättscentrum (Upphörd 2017-03-31)
   • Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) (Upphörd 2017-12-31)
   • ISSL Ledning
   • Ledarskapsavdelningen (Upphörd 2019-12-31)
   • Ledarskapsavdelningen
   • Karlstadssektionen
   • Stockholmssektionen
   • Ledarskapscentrum (Upphörd 2019-12-31)
   • Statsvetenskapliga avdelningen
   • Sektionen för krishantering och internationell samverkan
   • Sektionen för säkerhet
   • Strategiavdelningen (upphört)
   • Strategiavdelningen med folkrättscentrum (upphört) (Upphörd 2015-01-01)
   • Strategiavdelningen
   • Ledarskapsinstitutionen (Upphörd 2001-01-01)
   • Militära programledningen (Upphörd 2019-12-31)
   • Militärvetenskapliga institutionen (MVI)
   • Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM)
   • Ledningssektionen (Ledn)
   • Sektionen för militärtekniska system (MteS)
   • Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT)
   • Spelsektionen (Spel) (Upphörd 2018-12-31)
   • Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA) (Upphörd 2016-12-31)
   • Sektionen för luftoperationer (KV Luft) (Upphörd 2016-12-31)
   • Sektionen för marina operationer (KV Marin) (Upphörd 2016-12-31)
   • Sektionen för markoperationer (KV Mark) (Upphörd 2016-12-31)
   • Sektionen för operationskonst (KV Opkonst) (Upphörd 2016-12-31)
   • Sektionen för språk (KV Språk) (Upphörd 2016-12-31)
   • Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA) (Upphörd 2016-12-31)
   • Sektionen för krigsspel (Upphörd 2016-12-31)
   • Militärhistoriska avdelningen (MHA) (Upphörd 2016-12-31)
   • Militärtekniska avdelningen (MTA) (Upphörd 2016-12-31)
   • MVI Ledning
   • Operativa avdelningen (OPA)
   • Militärhistoriska sektionen (Milhist)
   • Sektionen för gemensamma operationer (GemOp)
   • Sektionen för operativa funktioner (OpFunk)
   • Språksektionen (Språk)
   • Taktikavdelningen (TA)
   • Luftsektionen (Luft)
   • Marinsektionen (Marin)
   • Marksektionen (Mark)
   • Spelsektionen (Spel)
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • ACTA B
   • ACTA C
   • ACTA D
   • A publication of the Crisis Management Europe Research Program
   • Crismarts studieserie
   • Forskningsprogrammet Sveriges försvar och det kalla kriget (FOKK)
   • ILM Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial (Upphörd 2011-12-31)
   • ILM Serie T.: Utredningar och tekniska rapporter
   • Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
   • Krigsvetenskaplig årsbok
   • Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial
   • Ledarskapscentrum Serie T.: Utredningar och tekniska rapporter
   • Ledningsvetenskapliga forskningsrapporter
   • LI Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial (Upphörd 2000-12-31)
   • LI Serie T.: Utredningar och tekniska rapporter (Upphörd 2001-12-31)
   • Lärobok i militärteknik
   • Militärhistorisk tidskrift
   • Serie F. Forskningsrapporter
   • Serie R. Research Reports
   • Stockholm Contributions in Military-Technology
   • Strategic yearbook
   • Studies in Security
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Civil-militärt ledarskap (upphört)
   • Folkrätt
   • Krigsvetenskap, självständigt arbete
   • Krigsvetenskap, självständigt arbete (Förberedande kurs inför Högre officersprogrammet (HOP))
   • Krigsvetenskap, självständigt arbete (Förberedande kurs inför Högre stabsofficersutbildning (HSU))
   • Ledarskap under påfrestande förhållanden
   • Militärhistoria
   • Militärteknik, självständigt arbete
   • Militärteknik, självständigt arbete (Förberedande kurs inför Högre officersprogrammet HOP)
   • Militärteknik, självständigt arbete (Förberedande kurs inför Högre stabsofficersutbildning (HSU))
   • Political Science with a focus on Security Studies (Master's programme in Politics and War)
   • Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
   • Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan (Upphörd 2017-12-31)
   • Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik (Upphörd 2017-12-31)
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Chefsprogrammet. (ChP) (upphört)
   • Chefsprogrammet. Militärteknisk inriktning (ChP T) (upphört)
   • Concept, Development and Communication (CD&E) (upphört)
   • Högre officersprogrammet (HOP)
   • Högre stabsofficersutbildning (HSU) (Upphörd 2018-06-30)
   • Högre stabsofficersutbildning med teknisk inriktning (HSU T) (Upphörd 2018-06-30)
   • Kandidatprogrammet
   • Master's programme in Politics and War
   • Officersprogrammet (OP)
   • Yrkesofficersprogrammet (YOP) (upphört)
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram