Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 6 av 6
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Holmberg, Arita
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet.
  Silence-breaking butterfly effect: Resistance Towards the Military Within #MeToo2019Ingår i: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, Vol. 26, nr 9, s. 1255-1270Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Systemic violence against women in the military has existed for decades, but they have mostly refrained from public resistance. However, in the context of the #Metoo‐movement in Sweden, 1768 women published a call for an end to violence and sexual harassment in the military. We analyze this call as a public resistance effort against the military and find that #Metoo is: 1) challenging the norms of the hyper‐masculine military organization, making resistance towards it visible, and 2) resisting the practices of sexual harassment and lack of responsibility in the military organization. The military organization is questioned when it comes to norms and practices, but there are variations in whether the social order of the military is truly challenged. Still, the call highlights the fragmentation of this “last bastion of masculinity”. More research is needed on the erosion of the militarized norms and practices and the effects of the call.

 • 2.
  Bengtsson, Rikard
  Försvarshögskolan.
  Stigmatisering: upphov till mörkertal efter genomförd internationell militär insats?2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att söka stöd och hjälp efter internationell militär insats om det uppstått fysiska skador är för de flesta fullt naturligt och accepterat. Vid psykisk ohälsa är det tyvärr inte lika självklart att erkänna för sin omgivning att man behöver stöd och hjälp. Problematiken kan utgöras av stigma, vilket innebär att man inte vill ses som avvikande eller annorlunda, att utpekas som den som inte orkade med psykiskt.

   

  Är det så att vårdbehovet inte är känt av Försvarsmakten uppstår ett mörkertal för dem som enligt lag har uppföljningsansvar, dvs. FM.

   

  Arbetet syftar till att undersöka hur stor påverkan rädslan för stigmatisering är, efter avslutad internationell militär insats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Jonsson, Lars
  Försvarshögskolan.
  BARNEN OCH JAG HAR LÅNAT UT DIG TILL ARBETSGIVAREN: En kvalitativ studie om hur officerens psykosociala miljö påverkas av de anhöriga vid internationell insats och hur det framtida anhörigstödet kan utformas.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många anhöriga till officerare som tjänstgjort i internationell insats har upplevt negativa fysiska och psykiska besvär under och efter insatsen. Men hur påverkar detta officeren när denne ska återgå till det ordinarie arbetet eller åka på nästa insats, sett från en psykosocial arbetsmiljöaspekt? Och förändras detta med anledning av de nya lagstadgade kraven om tjänstgö-ringsskyldighet och uppföljningsansvar? Detta handlar en del av studien om. Den andra delen av studien beskriver hur ett framtida anhörigstöd kan utformas, kopplat till de nya kraven.

  Studien syftar till att ge en ökad förståelse till att officer och anhöriga tillsammans utgör en ge-mensam social ordning och att ge underlag till fortsatt forskning. Vidare syftar studien till att bidra med konkreta förslag till anhörigstöd till myndigheter och organisationer som idag arbetar med det.

  Studiens empiri erhålls genom djupintervjuer med sex långvariga partner till officerare som kom-pletteras med textempiri.

  Studien påvisar att det finns tendens till ett meningssamband mellan anhörigas upplevda välbefin-nande och officerens psykosociala arbetsmiljö. Studien föreslår vidare att det framtida anhörigstö-det utformas utifrån principerna erfarenhetsbaserat, flexibelt och tillgängligt, där en begränsad del föreslås bli obligatoriskt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Rexling, Stefan
  Försvarshögskolan.
  En konfliktmodell i militär organisation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många delar av Försvarsmaktens verksamhet är dyr, relativt riskfylld och kräver stort men-talt fokus vid utförandet av olika uppgifter. För att uppnå önskvärd effektivitet och säkerhet är det därför eftersträvansvärt att minimera faktorer som stjäl fokus och mental energi från uppgiften. En viktig faktor i detta avseende är arbetsgruppens inre klimat. Detta påverkas till stor del av gemensamma men också skilda uppfattningar, normer och värderingar. Dessa faktorer är också viktiga för analys och hantering av konflikter inom gruppen.En modell för att analysera konfliktsituationer är Galtungs ABC-/konflikttriangel. Denna bi-drar till att ge en bild av dynamiken i en konflikt.Försvarsmakten har med sin ganska unika organisationskultur möjligen delvis andra förut-sättningar i fråga om konflikter inom den egna organisationen. Studien har därför som sitt främsta syfte att pröva om giltigheten i Galtungs ABC-/konflikttriangel gäller oavkortat även i en militär kultur. Modellen testas empiriskt mot en militär och högreliabel organsation med potentiellt relativt hög risk för kulturella konflikter mellan de ingående grupperna, nämligen den utbildningsdivision för JAS39 Gripen där unga elever med kultur ur generation Y för första gången möter organisationskulturen vid en stridsflygdivision.

  Resultatet av studien visar att Galtungs ABC-/konflikttriangel i grunden är tillämpbar vid denna typ av militär organisationskultur men att det finns dimensioner i konflikten som inte beaktas i denna modell. Studien visar därför på en möjlig utveckling av modellen.

 • 5.
  Wallenius, Claes
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Poor decision making related to personality, stress reactions, group dynamic, and situation awareness in military staffs2006Ingår i: Interaction on the Edge: Proceedings from the 5th GRASP conference / [ed] J. Näslund & S. Jern, 2006, s. 186-196Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6.
  Wikström, Tobhias
  Försvarshögskolan.
  Samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna: En nulägesanalys utifrån samarbetet kring Close Air Support2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns många former av samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna, men den som belyses i denna uppsats är Close Air Support, CAS. Både framgångsrika och mindre farmgångsrika fall finns beskrivna i historia böckerna kring detta. Oavsett vilket av fallen som granskas, så finns det generella kopplingar man kan göra mellan den militära organisationen med dess processer och vad forskningen kring organisationsutveckling har påvisat. Syftet i uppsatsen var att med hjälp av organisationsutvecklingsteorier analysera samverkansprocessen mellan mark- och flygstridskrafterna som den ser ut nuläget. Detta med hjälp av textanalys av styrdokument och semistrukturerade intervjuer. Det som framkommit är att den samverkan som idag genomförs mellan mark- och flygstridskrafterna rörande CAS, fungerar bra på förbandsnivå, men suboptimeras på nivån ovan. Orsaker till detta går att finna i den förmåge bredd somförsvarsmaktenFörsvarsmaktenska innefatta, tillsammans med brett formulerade prioriteringar. Balans råder mellan mark- och flygstridskrafternas behov, men indikationer tyder på att denna balans kan komma att rubbas genom ett ökat behov från markstridskrafterna. Flygstridskrafternas fokus på luftförsvar av Sverige kan komma att förskjuta denna balans ytterligare, då detta lämnar CAS med låg prioritering. Om en förändring av balansen i behov sker, kan en av de två stridskrafterna tvingas till en omfattande förändring i sin verksamhetslogik.

  Nyckelord: Samverkan, Organisationsutveckling, Close Air Support.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna ur ett CAS-perspektiv
1 - 6 av 6
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf