Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 33 av 33
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  FOI.
  Holmström Lind, Christine
  Uppsala universitet.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Rovira Nordman, Emilia
  Handsdelshögskolan i Stockholm.
  Förutsättningar för innovation och tillväxt i små- och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns högteknologisk kompetens inom försvars- och säkerhetsområdet och en betydande del av denna kompetens står små- och medelstora företag för. Studier har visat att små- och medelstora företag är av betydelse för innovation och tillväxt, dock saknas kunskap om förutsättningarna för innovation och tillväxt i denna grupp av företag. Syftet med denna studie är således att undersöka förutsättningarna för innovation och tillväxt för små och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet. Detta gjordes dels genom att kartlägga pågående policyarbete i Sverige och i EU gällande tillväxt och innovation, dels genom en enkätundersökning av små- och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet. Resultaten från studien visar på tre områden inom vilka förutsättningarna för innovation och tillväxt i SMEs kan förbättras: 1) exportstöd och bilateralt samarbete, 2) personal- och kompetensförsörjning och 3) ökad involvering i kluster och affärsnätverk.

 • 2.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Adenfelt, Maria
  FOI.
  Lundmark, Martin
  Lusua, Jens
  FOI.
  Realisering av effektivare materielförsörjning: Användning av kategorisering och effektmål2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Industrial effects of direct military offset in defence materiel export2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar en studie med syftet att identifiera industriella effekter av samarbeten som är direkt relaterade till export av försvarsmateriel. Fyra stora exportaffärer av försvarsmateriel från Sverige har studerats. De fyra fallen är Saabs export av Gripen till Sydafrika, Kockums export av ubåtar till Australien, Kockums export av ubåtar till Singapore samt Hägglunds export av CV90 till Nederländerna.

  Studien visar att: varje köparland skapar unika krav och upplägg för genomförandet av militär offset; köparländerna vill t.ex. utnyttja offset till att skapa arbetstillfällen och att öka den inhemska försvarsindustrins konkurrenskraft; den största delen av produktutvecklingen sker hos det säljande företaget; en stor del av produktionen sker i Sverige.

  Slutsatser för företagsnivå är framför allt att långsiktiga industriella åtaganden skapas i och med att affärerna ofta varar cirka tio år. Efter leveransens slut finns inget entydigt mönster om fortsättningsaffärer. Slutsatser för policynivå är bl.a. att försvarsmaterielexport av komplexa system innebär: 

  – vidareutveckling av kompetens inom försvarsindustrin i Sverige; 

  – att exportsamarbeten inte leder till att kompetens flyttas från försvarsföretag i Sverige; 

  – att köparlandet förväntar sig att det säljande företagets utvecklingsförmåga långsiktigt finns kvar. 

 • 4.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Industrial repositioning from OEM to supplier2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Industriella effekter av direkt militär offset vid försvarsmaterielexport2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Internationaliserad materielförsörjning: Förutsättningar för försvarsmaterielsamarbeten mellan företag2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts på uppdrag av Försvarsdepartementet. Internationellt samarbete har sedan mitten av 1990-talet har utgjort en allt viktigare del av det svenska försvarets materielförsörjning. Detta är en utveckling som sannolikt fortsätter. Som stöd för framtida beslut om internationellt materielsamarbete behövs en analys av hur internationella materielsamarbeten mellan företag i praktiken genomförs.

  Det specifika syftet med rapporten är därför att:

  • Identifiera faktorer som påverkar genomförandet av internationella försvarsmaterielsamarbeten mellan företag.

  Rapporten bygger på åtta fallstudier av internationella materielsamarbeten: Iris-T, Joint Strike Fighter, Meteor, MidCas, Neuron, NFR-90, Taurus, Viking.

  Centrala slutsatser avseende förutsättningar för genomförande av internationella försvarsmaterielsamarbeten mellan företag är att ett samarbetsprojekt har större förutsättning för framgång om: företagen ser samarbetet som strategiskt, företagen har tidigare erfarenheter av samarbete och ett enskilt företag är huvudansvarigt för samarbetet.

  Faktorer som skapar förutsättningar men som inte har en direkt påverkan på det operativa genomförandet är exempelvis: materielens innovationsgrad, antalet deltagande företag och antalet deltagande stater.

  Baserat på resultaten rekommenderar vi beslutsfattare inom Regeringskansliet och myndigheter att inför beslut om deltagande i internationella materielsamarbeten att fr.a.: analysera företagens motiv att samarbeta, utvärdera om företagen har gemensamma motiv med samarbetet, om företagen är på jämförbar teknologinivå, ställa krav på att ett företag är huvudleverantör.

 • 7.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  Olsson, Per
  FOI.
  Öhrn-Lundin, Josefin
  FOI.
  Förutsättningar för undervattensförmåga - dagens resurser och morgondagens effekter2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Schröder, Karin
  FOI.
  Snabb anpassning av materielsystem - effektivt samarbete med leverantörer2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Castelacci, Fulvio
  et al.
  Department of International Economics, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).
  Fevolden, Arne
  Department of International Economics, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).
  Lundmark, Martin
  FOI.
  How are defence companies responding to EU defence and security market liberalization?: A comparative study of Norway and Sweden2014Ingår i: Journal of European Public Policy, ISSN 1350-1763, E-ISSN 1466-4429, Vol. 21, nr 8, s. 1218-1235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A new European Union Directive (Defence and Security Procurement Directive 2009/81/EC) intends to liberalize the European defence market. This article investigates whether this Directive leads to a more liberalized European defence market and how the defence companies respond to these changes, by carrying out a set of interviews with a selected sample of some of the most important defence contractors in Norway and Sweden. The article points out two main results. (1) The defence companies believe that the liberalization of the European defence market will at best be partial and fear that the new regulations might end up favouring the larger nations (e. g., Germany, the United Kingdom and France) at the expense of the smaller countries (e. g., Norway and Sweden). (2) The companies' scepticism and response to the Directive vary according to the defence industrial policy regime they are part of and their position in the defence industrial value-chain.

 • 10.
  Egevad, Andreas
  Försvarshögskolan.
  Vad gör du just nu?: En kritisk diskursanalys av Försvarsmaktens reklamkampanjer2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att med hjälp av diskursanalys med inriktning på bildanalys och samspelet mellan text och bild, jämföra kampanjerna ”Det där löser sig säkert” med dem på temat ”Vad håller du på med?” för att utröna om deras syfte, innehåll och diskurs förändrats över tiden och i så fall på vilket sätt. Detta syfte tar sig uttryck i följande huvudfrågor:

  • Vilken diskurs använder sig Försvarsmaktens reklamkampanjer av?
  • Hur skiljer sig diskursen i reklamkampanjerna från varandra?

  När det gäller fråga ett ovan visar uppsatsen att det som de båda kampanjerna diskursmässigt har gemensamt är att den övergripande säkerhetspolitiska diskurs som förmedlas genom bilderna, är den nya säkerhetspolitiska doktrin som gör gällande att det moderna samhällets primära hot inte är det totala kriget utan en komplex hotmiljö bestående av allt ifrån instabila länder i när och fjärran, terrorism och naturkatastrofer. Ingen av kampanjerna förmedlar dock visuellt på ett mer utförligt sätt vad Försvarsmakten egentligen sysslar med.

  När det gäller fråga två ovan påvisar uppsatsen följande skillnader mellan de båda kampanjerna. Den första kampanjen kronologiskt betraktat, ”Det där löser sig nog”, framställer miljöer som innehåller våld och fara som Försvarsmakten gör anspråk på att vara en konstruktiv aktör i, medan den andra kampanjen, ”Vad håller du på med?”, föreställer unga människor vilka sysselsätter sig med tämligen meningslösa projekt, där försvarsmakten kan erbjuda mer meningsfulla sysselsättningar.

  Summa summarum, Försvarsmakten anser sig vara en viktig aktör vid extrema, kaotiska situationer i Sverige och världen och kan erbjuda den som så önskar ett meningsfullt arbete inom de ramar den nuvarande säkerhetsdoktrinen sätter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Egevad SA
 • 11.
  Eriksson, E Anders
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Johansson, Mattias
  FOI.
  Civil-military synergies in research and technology: Comparison of Sweden to six European nations2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 12. Lundmark, Martin
  Absorbing New Military Capabilities: Defense technology Acquisition and the Asia-Pacific2016Ingår i: Emerging Critical Technologies and Security in the Asia-Pacific / [ed] Richard A. Bitzinger, New York: Palgrave Macmillan, 2016, s. 37-52Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13. Lundmark, Martin
  Accept the Gap2003Ingår i: Transforming NATO Forces: European Perspectives / [ed] C. Richard Nelson, Jason S. Purcell, Washington D.C.: The Atlantic Council , 2003, s. 113-131Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 14.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Acquiring and Absorbing New Military Capabilities: Defence Technology Acquisition for Defence-Aspiring Asia Pacific Nations Through Technology Policy and Bilateral Partnering2013Ingår i: Policy Brief / [ed] Richard A. Bitzinger, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies , 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Lundmark, Martin
  Swedish Defence Research Agency (FOI).
  CMTC Policy Renewal: A study of Civil-Military Technology Cooperation (CMTC) policies, and planning and management, in Korea, Sweden, France, Germany, the United Kingdom, Russia, and the European Defence Agency2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report compares the policies for civil-military technology cooperation (CMTC) of six nations (France, Germany, Russia, South Korea, Sweden and the United Kingdom) and the European Defence Agency (EDA). ADD, Korea, commissioned FOI, Sweden, to perform the study.

  The concept of ‘dual-use’ is treated quite differently in different nations. In this report, we see dual-use as three different flows of technology:

  spin-on denotes that technology developed in the non-military sector can be utilized in military applications;

  spin-off denotes that technology developed in the defence sector can be utilized in the non-military sector;

  spin-up denotes that there is a shared commitment and interest among actors from both sides to develop a certain technology. Actors from each side will contribute with their knowledge and technology – both sides will learn from the other and also strive to mutually create some novel technology combination.

  The standpoint in this report is thereby that dual-use concerns the unidirectional flows between civil and military technology, whereas CMTC also comprises the spin-up phenomenon.

  The study shows that France and Korea have clear national policies and invest heavily in CMTC-related activities with a yearly budget of about USD 90 million. Korea is however expansive, whereas France’s efforts in CMTC have been shrinking in recent years. Sweden has had, for more than two decades, a strong commitment towards CMTC in aerospace technology, but has no explicit dual-use policy in general. The UK has a clear policy of only searching for non-military technologies that can be used in defence. The UK does not invest in spin-off or spin-up at all; the MoD is only allowed to fund very specific defence technology. The UK puts resources into identifying technologies for spin-on. Germany has non-transparent, decentralized CMTC activity, performed by institutes and industry. Defence R&D is a sensitive issue in Germany; there is CMTC-relevant innovation, but there is no explicit policy to support it. Russia has strong rhetoric about strengthening its defence-industrial base and its defence-relevant innovation. Russia invests in broad development in bio- and nano-technologies, which are intended to produce civil as well as military technologies in the long run. Russia, however, has fundamental difficulties in maintaining its innovation infrastructure, and its visions for CMTC have limited credibility.

  The CMTC policies of these nations and EDA have been compared, based on eleven competitive factors: CMTC policy consistent with defence policy, triple helix infrastructure, defence-related clusters of companies, access to CMTC funding, internationalization of CMTC investments, internationalization of defence industry, SME growth initiatives, human capital (CMTC relevant), dual-use demonstrators, CMTC match-making and processes for CMTC procurement.

  Based on these comparisons, we recommend that the CMTC institute at ADD:

  - increases the participation of academia in their CMTC activities;

  - strives to increase the degree of internationalization of its CMTC activities, with Germany, France and Sweden (in that order) as the best targets;

  - strives to increase the domestic support from other ministries by more clearly showing the benefits for both civil as well as military innovation.

 • 16.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Intégration et désintégration de la sécurité transatlantique–impact sur l’industrie de défense2003Ingår i: Géoéconomie, nr No 26, s. 85-108Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 17.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Is there a need for a new definition of what constitutes a “European defence company”?2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Kockums: the Repatriation of the Swedish Underwater Crown Jewel (Part.1)2014Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Nordic defence materiel cooperation2003Ingår i: The New Northern Security Agenda: Perspectives from Finland and Sweden / [ed] Bo Huldt, Tomas Ries, Jan Mörtberg och Elisabeth Davidson, Stockholm: FHS , 2003, s. 207-230Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Saab Kockums' maiden voyage (Part.2)2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  The defence industry integration: The institutional and industrial integration of a politico-industrial market2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Lundmark, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  The development of the Swedish defence technology complex2013Ingår i: Export Voorusheny, nr No 1, s. 20-29Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  The Future of the European Defence Industry2014Ingår i: The Global Arms Industry in 2030 (and beyond): Event Report, Singapore: Rjaratnam School of International Studies , 2014, s. 24-27Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  The need for rapid adaptation - organizational solutions2017Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Lundmark, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  The Swedish defence industry: drawn between globalization and the domestic pendulum of doctrine and governance2019Ingår i: The Economics of the Global Defence Industry / [ed] Hartley, Keith & Belin, Jean, New York: Routledge, 2019, 1, s. 290-311Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 26.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  The Transatlantic Defense Industry Market: Future Modes of Integration2002Ingår i: Breakthroughs, Vol. XI, nr 1, s. 11-21Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  To be or not to be - The integration and the non-integration of the French defence industry2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Lundmark, Martin
  Handelshögskolan, Stockholm, Sweden..
  Transatlantic defence industry integration - Discourse and action in the organizational field of the defence market2011Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Lundmark, Martin
  et al.
  FOI.
  Axelson, Mattias
  FOI.
  Karlsson, Christer
  HHS.
  Khan, Malek
  FOI.
  Teknologipolicy för ledningsområde mark2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: I denna rapport presenteras ett förslag till en teknologipolicy som har syftet att tydliggöra regeringens mål för ledningsområde mark och att stödja en tillämpning av regeringens ambition. Teknologipolicyn avser den långsiktiga inriktningen för ledningsområde mark. Bakgrunden är regeringens beslut från 23 juni 2010: "Sverige ska inte sträva efter att vara ledande inom förmågor och funktioner som är kopplade till det nätverksbaserade försvaret utan snarare delta i, följa och anpassa sig till den internationella utvecklingen inom ledningsområdet."1 En policy är grundläggande principer för handlande och utgör således ett ramverk för beslutsfattande. En teknologipolicy kan sägas bestå av principer för val av teknologier och därtill hörande frågor såsom kunskapsnivåer, investeringsnivåer, förnyelsefrekvenser, genomförandeprocesser och organisationer, samt källor för valda teknologier. Teknologipolicyn innehåller sålunda en portfölj av val - av beslut - som ska möjliggöra förverkligandet av uppställda mål och samtidigt hantera uppkommande hot och möjligheter. Denna rapport vänder sig till personer som arbetar med tillämpning av regeringens inriktning. Det innebär tjänstemän på Försvarsdepartementet och personer inom försvarsmyndigheterna som arbetar med ledningsområde mark. Den teknologipolicy som presenteras här ger förslag på hur regeringens beslutade ambition för ledningsområde mark kan implementeras. Förslaget utgår från ambitionen att materiel som anskaffas eller vidareutvecklas inom ledningsområde mark i hög grad ska följa den internationella utvecklingen men inte leda den I rapporten föreslås bland annat att materiel inom ledningsområde mark ska ha internationellt hög funktionalitet, men ej nödvändigtvis vara i paritet med de teknologiskt främsta försvarsmakterna. Funktionaliteten ska vara tillräcklig för att klara kraven vid nationella och internationella insatser. En central princip är att tyngdpunkten förflyttas från ett utvecklings- och teknologiperspektiv till att i högre grad behärska köp och framtagning av integrerade system. Anskaffningsbeslut skall inriktas mot teknologi som är framgångsrikt beprövad, med hög funktionalitet och tillförlitlighet. Dominant design ska följas; dvs. lösningar som används av andra för Sverige väsentliga samarbetspartners utgör riktlinjer för val av teknologi. Det innebär att Sverige inte satsar på teknologiskt omogna områden. Därmed bör både risker och kostnader reduceras i anskaffningen av materiel inom ledningsområde mark. För att realisera de principer som föreslås i teknologipolicyn behövs tydliga val avseende centrala aktiviteter, resurser, processer och organisatoriska enheter med ansvar och förmåga till systemintegration av ledningssystem. Enheter med ansvar och förmåga till detta bör vara fristående från enheter som arbetar med produktsystem och delsystem. Hur systemintegration ska genomföras är väsentligt att analysera närmare.

 • 30.
  Lundmark, Martin
  et al.
  FOI.
  Giovachini, Laurent
  DGA, Frankrike.
  The development of the French defence industry in the 20th century2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Mellgren, Gustav
  Försvarshögskolan.
  Innovation inom den svenska försvarssektorn: En litteratur- och intervjubaserad studie för förståelse av innovation på försvarsområdet med möjliga bidrag till en framtida svensk modell för ökad militär innovationsförmåga2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det senaste decenniet har inneburit mycket kraftiga anslagsreduceringar till forskning och utveckling på försvarsområdet. Jämfört med för tio år sedan återstår nu endast omkring en tredjedel av dessa medel. Samtidigt sker en snabb militärteknisk utveckling och säkerhetspolitiska förändringar som ställer ökade krav på det nationella försvarets operativa effekt mot en högteknologisk motståndare.

  Parallellt med dessa utmaningar på försvarsområdet har åren efter kalla kriget i det omgivande samhället inneburit en påtaglig utveckling och förändring. Ökad globalisering, snabb teknikutveckling och framväxt av ett kunskaps- och informationssamhälle. Där bibehållen eller ökad konkurrensförmåga förutsätter ständig utveckling, inte minst av strategierna och metoderna för innovation.

  Denna uppsats syftar till att kritiskt granska och förstå försvarsområdets modell för innovation och teknikutveckling och undersöka möjliga bidrag till att, med begränsade resurser och utifrån svenska förhållanden – utveckla innovativa militära förmågor. Utvecklingsområden hämtas ur visioner för hur innovationssystemet bör organiseras samt kvalitativa djupintervjuer som ökar förståelsen för civila och militära innovationsprocesser.

  Som resultat presenteras en samling teorier och centrala begrepp, samt rekommendationer på inslag i en framtida modell för innovation och förmågeutveckling organiserade i fem områden: upphandlingsstrategi, kunskap och nätverk, styrkeområden, nya arbetsmetoder och nyckelkompetens.

  Sammanfattningsvis indikerar resultaten av denna studie en orealiserad potential för ökad innovationseffektivitet i den svenska försvarssektorn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Innovation inom den svenska försvarssektorn
 • 32.
  Nilsson, Mikael
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärhistoriska avdelningen (MHA).
  Limiting Diplomatic Friction: Sweden, the United States and SKF's ball bearing exports to Eastern Europe, 1950-522009Ingår i: Scandinavian Economic History Review, ISSN 0358-5522, E-ISSN 1750-2837, Vol. 57, nr 3, s. 273-288Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article deals with the U.S. government’s efforts to curb the Swedish ball bearing producer SKF’s exports to the East early in the Cold War, 1950-1952, and interprets this process within the framework of hegemony theory. The period up to mid-1951 saw increasing U.S. pressure upon Sweden and SKF to consent to U.S. hegemony by abiding by the CoCom embargo. To achieve its objectives U.S. policymakers developed a flexible ‘’carrot and stick’’ approach, and the article adds considerable detail regarding the U.S. government’s handling of SKF. U.S. tolerance and flexibility was dependent upon Swedish consent to American hegemony in Western Europe, which was received through the signing of the Stockholm agreement in mid-June 1951, a hegemonic apparatus through which Sweden’s abidance by the embargo was handled. A small amount of exports was accepted by Washington as long as the main U.S. objective, to deny the Eastern Bloc strategic technology, was adhered to by SKF. The article also reveals the lack of policy coordination in the Swedish government, and the conflicts between the government and SKF regarding the responsibility for adhering to the embargo.

 • 33.
  Nilsson, Mikael
  et al.
  KTH.
  Stenlås, Niklas
  KTH.
  ColdWar Neutrality and Technological Dependence: Swedens's Military Technology and the East-West Trade2005Ingår i: East-West Trade and the Cold War / [ed] Jari Eloranta and Jari Ojala, Jyväskylä: University of Jyväskylä , 2005, s. 133-151Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1 - 33 av 33
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf