Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 3 av 3
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Huss, Anders
  Försvarshögskolan.
  Kvantifiering av risk inom Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell: En analys av risknivåns kvantitativa egenskaper2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien analyserar de kvantitativa inslagen i Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell. Syftet är att beskriva risknivån, som är det kvantitativa resultatet av riskanalysen inom modellen, och dess egenskaper. I arbetet presenteras grundläggande kvantitativa metoder och dess roll inom riskanalys. En förståelse för dessa kan vara viktig vid kommunikation mellan beslutande chef och analytiker men också viktig för en förståelse av centrala begrepp inom riskanalys såsom risk, sannolikhet och konsekvens.

  Risknivåns egenskaper undersöks utifrån en rad fiktiva scenarion. Metoden för fastställande av risknivån, enlig Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell, appliceras parallellt med kvantitativ analys (matematisk bearbetning och representation av sannolikheter) på dessa scenarier. Utfallet jämförs och diskuteras.

  Den allmänna slutsatsen är att risknivåns egenskaper är svårdefinierade i kvantitativa termer samt att den konkreta innebörden av en viss risknivå kan variera mycket från fall till fall. Detta ställer krav på en god förståelse för den bakomliggande process som resulterar i risknivån så att denna inte misstolkas.

 • 2.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Risk-based ship security analysis: a decision-support approach2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. I avhandlingen undersöks både militära och civila förhållanden och därför kan erfarenheter från båda områdena användas.

  Inom sjösäkerhet har regler, rekommendationer och metoder systematiskt utvecklats under många år. Inom sjöfartsskydd är däremot frågorna inte lika belysta och angreppssätten och erfarenheterna är ofta dolda bakom hemligstämplar. Det är rimligt att anta att riskanalysmetoder från andra områden kan användas även för sjöfartsskyddsanalyser, men inte utan att metoderna anpassas till områdets specifika behov. Därför leder den begränsade forskningen och dokumentationen inom området till ett kunskapsgap.

  För att reducera de identifierade utmaningarna inom sjöfartsskydd undersöks i avhandling hur en lämplig analysstrategi för fartygsskydd ser ut. För att öka den övergripande säkerheten för de analyserade verksamheterna ska metoden kunna stötta nödvändiga kompromisser mellan sjösäkerhet och fartygsskydd. Syftet är att utveckla en analysstrategi som är systematisk och som ger beslutsfattaren en lämplig bild av de aktuella riskerna. För att undersöka detta område behandlas i avhandlingen både hot mot militära fartyg och hotet mot civila fartyg från sjöröveri. Därför kan resultatet användas för att utveckla både militära doktriner och civila riktlinjer.

  Studien visar att hur fartygets verksamhet beskrivs i analysen är centralt för resultatet och därmed förståelsen av riskerna. Inte bara skyddslösningar i sig, utan även besättningens riskförståelse och hur det implementerade skyddet förstås måste inkluderas i analysen.  Hur det implementerade skyddet förstås kommer också i stor utsträckning att påverka effektiviteten hos implementerade åtgärder. I avhandlingen konstateras också att om analysen görs utan att ta hänsyn till de osäkerheter som finns kan det innebära att resultatet är missvisande. Därför är den osäkerhetsanalys som är möjlig med ett kvantitativt angreppssätt nödvändig, speciellt om syftet är att identifiera robusta skyddsåtgärder.

 • 3.
  Olssen, Andreas
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Nytten av å jamføre målkoordinatdata mot digitale kartgrunnlag for å øke nøyaktigheten ved indirekte bekjempning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [no]

  Evnen til å ta ut gode nok målkoordinater på landmål for engasjement med GPS-INS styrte våpen har

  siden innføringen av denne våpentypen på 90-tallet vært et omdiskutert tema. GNSS system sin

  egnethet for understøttelse av militære operasjoner har i nyere tid blitt gjenstand for diskusjon, da

  systemets unøyaktighet og sårbarhet er et faktum.

  Det er i denne oppgaven ført sammen resultater fra mest naturvitenskaplige metoder med noen få

  innslag av samfunnsvitenskapelig metode for å søke å finne ut om, og i så fall hvilken nytte, en operatør

  som tar ut målkoordinater med FOI2000, for bekjempelse ved bruk av GPS-INS styrt ammunisjon, har av

  å jamføre disse dataene med digitale kartverktøy. Datainnsamlingen er gjort ved litteraturstudier av

  naturvitenskaplig faglitteratur, publiserte artikler både fra industri, forskermiljø, offisielle instanser og

  studiebesøk ved VRICON og TELEPLAN. I tillegg brukes forfatterens egen erfaring til å dra veksler opp

  mot moderne aktuelle stridsmiljø.

  Resultatet viser at jamføring med digitale terrengmodeller gir under mange situasjoner gode muligheter

  for å minske unøyaktigheten i uttak av målkoordinater for bekjempning med GPS-INS styrte våpen.

  Imidlertid gir satellittbildegrunnlag og 3D modeller av terreng begge gode muligheter for optimering av

  måldata, på hver sin måte der den ene er ikke nødvendigvis bedre enn den andre men kan utfylle

  hverandre. Moderne satellittbilder er mest nøyaktige i horisontalplanet, mens 3D modeller har en mye

  bedre nøyaktighet i vertikal og 3D dimensjonen. Slutningen i oppgaven er at personell som jobber mer

  målkoordinatuttak med FOI2000 har store fordeler ved å bruke FACNAV med digitalt terrenggrunnlag

  bestående av både satellittbilder og 3D terreng modell, da de utfyller hverandre. Dette gir de beste

  forutsetninger for å produsere de mest nøyaktige måldata gjennom å kombinere og optimere dataene

  ved bruk av alle tre system. En annen viktig observasjon er dog 3D modellen store muligheter for støtte

  innenfor planlegging av oppdrag og det å gjøre seg kjent i lendet i et aktuelt operasjonsområde.

1 - 3 av 3
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf