Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Emmelie
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Analysis.
  Fors, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Analysis.
  Koraeus, Mats
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Analysis.
  När myren blir som fnöske: En utvärdering av Fortifikationsverkets hantering av skogsbränderna 20182019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Under sommaren 2018 utbröt ett stort antal skogsbränder runt om i Sverige på grund av det ihållande varma och torra vädret. Bränder uppstod även på flera av Fortifikationsverkets fastigheter. Den största brandutvecklingen skedde på Älvdalens skjutfält i Dalarna och krävde en gemensam insats från kommunala räddningstjänsten, Fortifikationsverkets egen personal, Försvarsmakten, Hemvärnet och frivilliga för att hantera. Som fastighetsägare ansvarade Fortifikationsverket främst för eftersläcknings- och bevakningsarbete. Fortifikationsverkets hantering av bränderna innehöll många positiva delar: initiativförmåga, improvisation och engagemang. Människor ville och kunde göra en insats. Alla dessa är viktiga komponenter i krishantering. Då detta är en av de största händelserna som Fortifikationsverket har fått hantera så har det lett till en rad nya kunskaper och erfarenheter som kan bidra till att utveckla myndighetens krisberedskap, men också till totalförsvarsplaneringen.

  Fortifikationsverket gav Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (FHS/CTSS) i uppdrag att dels utvärdera myndighetens insats i hanteringen av skogsbränderna vid Älvdalens skjutfält, och dels myndighetens generella förmåga att hantera uppkomna kriser. Underlaget till utvärderingen består dels av en analys av de dokument som togs fram under insatsen, av myndighetens instruktioner och planer samt av gällande författningar. Därtill har intervjuer genomförts med medarbetare och chefer inom Fortifikationsverket som satt på viktiga krisledningsfunktioner vid insatsen, samt med räddningstjänsten som samverkade med Fortifikationsverket under bränderna. Utvärderingen har resulterat i ett antal slutsatser och rekommendationer som presenteras kortfattat nedan. Rapporten har även kompletterats med en bilaga, ”Typfall skogsbrand”. Bilagan består av ett scenario där utbredda skogsbränder drabbar Fortifikationsverkets fastigheter och olika situationer uppstår som måste hanteras av myndigheten. Därutöver finns en checklista som kan fungera som stöd både före, under och efter en händelse, till exempel en skogsbrand. Bilagan är tänkt att användas till utbildning, övning och planering.

 • 2.
  Asp, Viktoria
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security.
  Fors, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security.
  Lärandemål civilt försvar: Vilka behöver kunna vad?2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målet med studien var att översiktligt ta fram lärandemål som visar vilken kunskap och kunskapsutveckling som målgrupperna bör ha inom totalförsvar med fokus på civilt försvar. Förslag på lärandemål inom flera områden finns i kapitel 6. Lärandemålen följer standarden som finns beskriven i Högskoleförordningen, i MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning och som redan används på många av MSB:s uppdragsutbildningar.

  Kopplat till målet med studien diskuteras i rapporten frågan: Vilka behöver kunna vad om civilt försvar?

  Vilka behöver kunskaper?

  Vilka som behöver kunskaper har delats in i tre grupper: alla, många, några. Alla likställs med allmänheten. Många är de som i vid höjd beredskap får en uppgift. De arbetar på en myndighet, företag eller organisation och kommer bli krigsplacerade eller via allmän tjänsteplikt behöva stanna kvar och fortsätta arbeta som vanligt. Vid höjd beredskap kan det även innebära att de får förändrade arbetsuppgifter. Några delas upp i beslutsfattare (exempelvis generaldirektör, ledningsgrupp, vd, kommunchef, landshövding) och krisexperter (handläggare med ansvar för civilt försvar, säkerhetschef, beredskapssamordnare, försvarsdirektör).De stora breda grupperna ska ses som ett sätt att dela in kunskapsbehov och inte som målgrupper för utbildningar. Grupperna många och några innefattar dem som vanligtvis är målgrupper för MSB:s utbildningar.

  Vad behöver alla, många och några kunna?

  Kunskapen som åtminstone någon grupp behöver har grupperats i nio olika områden, utan inbördes prioriteringsordning. Kunskapsområdena är:

  • Totalförsvar
  • Psykologiskt försvar
  • Författningar samt ledning och styrning
  • Samhällets funktionalitet och beroenden
  • Moderna konflikter och internationalisering
  • Säkerhetsskydd
  • Individen
  • Totalförsvarsaktörers ansvar och samverkan
  • Aktörsspecifikt

  Vad behöver de tre olika grupperna kunna? Det har funnits en bred enighet om att kunskapen som alla behöver motsvarar det som finns i broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren tar lättfattligt upp hur samhället kan förändras vid kriser och krig, hur individen kan öka sin hemberedskap, hur man upptäcker falsk information, totalförsvarets uppgifter, totalförsvarsplikt och olika varningssystem. Syftet med kunskapen är att skapa motståndskraft eller försvarsvilja hos allmänheten.

  Kunskapen som många behöver syftar till att förstå sin yrkesroll samt stöd för att kunna utföra rollen på ett bra sätt vid höjd beredskap. Det innebär att de behöver få en djupare bild av hur vardagen och arbetslivet kan se ut under höjd beredskap än vad gruppen alla får. De behöver kunskap om sin egen roll som krigsplacerad, organisationens ansvar och roll vid höjd beredskap och krig samt hur man arbetar med känslig information.

  Beslutsfattare ska prioritera frågor kopplat till civilt försvar, sprida en god säkerhetskultur och förstå organisationens roll och ansvar på ett strategiskt plan. Kunskap om hur moderna konflikter ser ut, exempelvis med gråzonsproblematik, i kombination med hur totalförsvaret är uppbyggt ska ge förståelse för organisationens roll i helheten. För delar av näringslivet handlar det om att få insikt om att deras verksamhet är en strategisk resurs för Sverige i höjd beredskap och krig.

  Krisexperter ska leda den egna organisationens totalförsvarsplanering. De behöver ha djupare kunskaper om organisationens ansvar och roll och god kännedom om arbetsmetoder, verktyg och funktioner inom civilt försvar och krisberedskap. Kunskaperna som krisexperter behöver är det som har varit svårast att utröna. Kunskapsinnehållet kommer att behöva utvecklas i en snabb takt vartefter totalförsvarsplaneringen politiskt och metodmässigt fortskrider.

  Förståelse för varför vi har ett totalförsvar

  Det räcker inte med att ha kunskap. I intervjuerna var det tydligt att alla grupper behöver ha förståelse för varför. Varför har vi ett totalförsvar? Vad är det som ska skyddas? Förutom att försvara Sveriges gränser handlar det om att värna demokratin, de mänskliga rättigheterna och vårt självständiga beslutsfattande som stat. Det innefattar också en förståelse för att vi alla är delaktiga. Försvaret av Sverige ska ske gemensamt. Vi är alla en del av totalförsvaret och förväntas bidra på olika sätt. Oavsett yrkesroll så har alla individer en viktig roll att fylla. Delaktigheten kan se ut på olika sätt. Antingen som krigsplacerad eller via allmän tjänsteplikt men i slutändan som motståndskraftig individ.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Brown, Christer
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Kallin, Susanne
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Samverkan och informationsdelning: i hot och kris2009Report (Other academic)
 • 4.
  Fors, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Bombattentat i London: Terrorism och institutionaliserad krishantering2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  CRiSMART, Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan i Stockholm, forskar, utbildar inför och sprider kunskap om nationell och internationell krishantering. Forskningen vid CRiSMART handlar om att ta reda på hur beslut fattas och kommuniceras under extrem press i politiska, polisiära eller militära kriser samt vid andra extraordinära situationer. CRiSMART bygger broar mellan praktiker och forskare i syfte att stärka den nationella och internationella europeiska krishanteringsförmågan.

  Studien ”Bombattentat i London: Terrorism och institutionaliserad krishantering” syftar till att ge insikter i det brittiska systemet för kontraterrorism, mer specifikt hur bombattentat hanteras. Därför genomförs två fallstudier av framförallt polisens arbete med terrorattacker i den brittiska huvudstaden. Vidare ska studien fungera som en omvärldsanalys för svensk räkning.

  Dels studeras ett bombdåd i Docklands den 9 februari 1996, dels ett attentat i Ealing i västra London i augusti 2001. Attentatet i Docklands blev ett abrupt slut på en 17 månader lång vapenvila. Den kraftiga bomben orsakade omfattande förödelse. Två människor dödades och över hundra skadades, medan materiella värden för 170 miljoner pund förstördes. 2001 exploderade en betydligt mindre sprängladdning i stadsdelen Ealing. Ett tiotal människor skadades, men inga dödades.

  Båda attentaten utfördes i mångmiljonstaden London, med de många utmaningar som det innebar för polisen; svårigheter att utrymma områden, symboliska värden,omfattande massmedial bevakning, samt stora kommersiella och politiska intressen som stod på spel. Dessa faktorer är även en del av orsaken till att terrororganisationerna väljer att utföra attentat i London och också ursprunget till uttrycket ”en bomb i London är värd tio i Nordirland”.

  Polisens arbete med bombattentaten följde diverse rutiner som mejslats fram under decennier av konflikt. Procedurerna användes både i det operativa arbetet innan bomberna exploderade och i det efterföljande utredningsarbetet.

  I studiens avslutande kapitel pekas på möjliga svenska lärdomar från de brittiska erfarenheterna. Vad kan Sverige lära från ett land med mångårig erfarenhet av terrorism?

  Andra relaterade studier inom CRiSMARTs CM Europe-program är I krisen prövas ordningsmakten (Hansén och Hagström, Jure förlag 2004), Bombattentatet i Myyrmanni köpcentrum 2002 (Deverell m fl 2004), Bombkrisen i Frankrike 1995 (Sundberg 1998) och Mc-krig i Sverige och Norden 1994 – 1997: krishantering vid en transnationell utmaning (Svedin 1998).

  Fredrik Fors är analytiker vid CRiSMART vid Försvarshögskolan i Stockholm.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Crisis Management in the United Kingdom: The London Bombings of July 7, 20052009Report (Other academic)
 • 6.
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Crisis Management in United Kingdom2008Report (Other academic)
 • 7.
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Intelligence-led policing against organized crime – a case study2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Intelligence-led policing against organized crime – a case study

  Intelligence-led policing has been criticized for being mostly improved rhetoric describing traditional reactive police work, rather than something truly new and pro-active. In this paper, an in-depth case study is used in order to determine whether or not there are examples that real change has taken place. For example: among huge amounts of information, how do the police determine what intelligence that should be taken seriously and acted upon?

  The paper will cover what resulted in the shoot-out between the Swedish National Counter-Terrorism Unit and heavily armed criminals targeting a cash depot in Umeå in May, 2009. The police operation was initiated and guided by intelligence material, and can be seen as an example of pro-active, intelligence-led police work against organized crime. Based on a rich materiel, and by applying case methodology it will be possible to gain a deeper knowledge about intelligence-led police work. By that, theories concerning how the police try to apply intelligence-based methods in order to deal with organized crime might be tested.

  The paper will thus give a description of one of the most violent fire fights in Swedish police history; interesting given the restricted use of weapons by the Swedish police and the very rare case of stand-offs between the police and criminals. Thereby, the paper will provide a contribution to criminology research by doing a case study of one example of how the Swedish police deal with organized crime; in contrast to the more common macro/statistical methods within criminology.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Militär terrorismbekämpning2005In: Vårt försvar, ISSN 0042-2800, no 4, p. 20-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten ska kunna stödja polisen vid terroristbekämpning, enligt Olof Egerstedts utredning. Här skildras utredningens förslag och bakgrund. Författaren drar slutsatsen att det nu är dags att utreda reformbehov inom Säkerhetspolisen, den öppna polisen och andra centrala myndigheter som berörs av terrorismbekämpning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Fors, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Often too late to the party?: About the difficulties in intelligence-based policing against organized crime2013In: The Stockholm Criminology Symposium: Program & Abstracts, Stockholm, 2013, p. 93-94Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines two cases of the Swedish police working with intelligence concerning organized criminals preparing a large-scale robbery. One of the key issues in the paper is to describe how the police used certain intelligence information and to explain why. As is seen in the two case studies, a late intervention against organized criminals from the police’s part can lead to critical situations or the escape by the robbers. Dangerous situations, like a firefight, exposes crime victims, bystanders, police officers and criminals to potentially lethal danger; while a successful robbery where criminals escape with lots of money, functions as a motivating factor for future robberies.

   

  When studied closely, the two cases show a few key differences, potentially vital to the outcomes of the heists. In the first case, the police work is more obviously intelligence-led: Here, the police had received information about a planned robbery of a cash depot beforehand and tracked the suspects closely. Despite this, the police occasionally lost the robbers. It was not until they started the robbery in the northern Swedish city of Umeå, that the police knew for sure what the robber’s final target was. The police had kept the target under surveillance and the Swedish National Counter Terrorism Unit moved in with a fierce fire fight as a result. In the second case, the police operation is mostly intelligence-initiated. In the spectacular helicopter robbery south of Stockholm, also in 2009, the police had been tipped off beforehand by foreign counterparts, but had failed to share the intelligence to the concerned parts. When the criminals landed a helicopter on a cash depot roof the police realized that a heist was ongoing. Late intervention forced the police to stand by while the robbers escaped with a huge sum of money.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Regional samverkan inom krisberedskap. Dalarnas län, Jönköpings län och Kalmar län 2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport visar på hur samverkan fungerar på regional nivå inför ett krisförlopp, i Kalmar, Jönköpings och Dalarnas län. På uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten studeras i rapporten ett antal krishanteringsråd för regional samverkan. Rapportens målsättning är att stödja regionala aktörer i utvecklandet av samverkansformer. I studien presenteras därför olika modeller för hur samverkan kan bedrivas, pekas på vinster med samverkan, vilka svårigheter som finns och hur framgångsfaktorerna ser ut.

  Länsstyrelserna i Kalmar, Jönköpings respektive Dalarnas län har sedan några år tillbaka bedrivit regional samverkan med inriktning på krishantering. Generellt sett har arbetet drivits framåt och fördjupats efter olika typer av kriser och andra påfrestningar. Händelser som förberedelserna inför millennieskiftet, stormen Gudrun, översvämningar, tsunamin och befarade utbrott av fågelinfluensan har understrukit och förtydligat vikten av att företrädare på den regionala nivån är samövade och ger samlad information till allmänheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The police can and do learn: Tracing policy changes in the police work against organized crime2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The police can and do learn. Tracing policy changes in the police work against organized crime

  Bureaucracies in general, and the police in particular, are slow moving creatures, often unable to learn or improve their work. This is a common topic in criminological literature and other research covering the police. This paper will exemplify the opposite. By looking at a few case studies of aggravated robberies in 2005 and in 2008/2009, respectively, the paper will illustrate how the police actually learned or changed police policies. In particular, the paper will analyze change in the form of systematized intelligence analysis and the use of “target lists” of individuals participating in organized crime.

  A wide range of armed robberies against cash-in-transit vehicles were carried out in Sweden during the 1990s and the early 2000s. Two of the most spectacular ones occurred in August 2005. In one case, the robbers blocked off a highway, causing a massive traffic jam, and carried out the robbery in broad daylight. In the other, the robbers forced their way into a cash depot using a construction vehicle.

  After that, the Swedish police started to systematize the information they had about the criminals committing these robberies. The work involved the police at the national level, the regional police, security companies, and civil authorities with the aim of reducing the number of robberies by successfully coordinating information about suspects and have them convicted.

  Another example of how the Swedish police changed is the use of “target lists.” These lists consist of the names of criminals convicted and/or suspected of participating in organized crime, not least armed robberies against cash-in-transit vehicles and cash depots.

  In 2008 and 2009, other spectacular robberies occurred in Sweden. This paper argues that the way the Swedish police acted against those crimes can actually be seen as concrete examples of how the police have implemented policy changes, partially influenced by the aforementioned robberies in 2005.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The Routine Activity Robber: Learnings from a total study of cash-in-transit robberies and opportunity structures2015In: The Stockholm Criminology Symposium: Program & Abstracts 2015 / [ed] Brottsförebyggande rådet, Stockhom, 2015, p. 162-162Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With this total study it is shown how opportunity structures influence criminals in the case of cash-in-transit (CIT) robberies. Sweden was one of the countries hit hardest by robberies of CITs in the early 2000s, in relationship to the population. Robbers, often armed with automatic weapons and explosives, could get away with lots of money, with the justice system initially unable to stabilize the situation.

  Likely offenders saw suitable targets and the lack of capable guardians, as discussed by the Routine Activity Theory. This applies to the situation in Sweden in the late 1990s when robbers moved away from bank robberies and chose CITs for their relatively lower safety (lack of capable guardians) and the higher amount of money available (suitable targets). It also explains how the target hardening processes strengthened the security of banks and CITS, respectively, hence making them less suitable targets. This displacement effect once again showed in 2007-2008, with a brief spike of bank robberies, when the robbers moved away from the CITs.

  The total study provides an overview of every CIT/cash depot robbery in Sweden since the late 1990s. By mapping out these aggravated robberies, it offers knowledge about how such robberies actually look like: the number of perpetrators, their level of organization, their armament and methods, and often their “success” rate. A total study is a rare opportunity for criminologists to study a subject without having to deal with the usual restrictions of selection bias. If the crime studied at the same time is rare, compared to every day crime, but not rare enough to be statistically problematic, then the researcher should be able to come up with a solid description of opportunity structures influence the development of crime.

   

  Download full text (pdf)
  Fors, SCS presentation 2015
 • 13.
  Fors, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL).
  Totalförsvar: Introduktion och översikt2019Report (Other academic)
 • 14.
  Fors, Fredrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Brown, Christer
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Terrorhotet mot Sverige överdrivet2008In: Göteborgsposten, ISSN 1103-9345, Vol. 9 februari, p. 55-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Regeringen presenterar en samlad svensk strategi mot terrorism, trots få belägg för att hotbilden mot Sverige har förvärrats. Under senare tid har en rad spektakulära brott genomförts av grovt kriminella, inte minst mot posten och polisen i Göteborg. Den här sortens systemhotande brottslighet utgör en fara för rättsväsendet och allmänheten. Däremot bedömer Säpo att terrorhotet riktat mot Sverige är lågt. Trots en ytterst begränsad risk för terrordåd, har omfattande förändringar genomförts och föreslagits, bland annat när det gäller lagar och förordningar. Lägger staten resurserna på fel område?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Fors, Fredrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Deverell, Edward
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Hjelm, Johan
  Krisberedskapsmyndigheten.
  Sjölund, Sara
  Krisberedskapsmyndigheten.
  Terrorattackerna i London den 7 juli 2005 : Brittiska lokala och regionala myndigheters agerande och lärdomar för det svenska krishanteringssystemet2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Strax före klockan nio på morgonen den 7 juli 2005 inträffade de första självmordsbombningarnanågonsin i Västeuropa. Tre tunnelbanetåg i centrala Londonsprängdes i en samtidig attack klockan 08.50. Ungefär en timme senare skeddeden fjärde attacken, då en bomb detonerade på en buss. Sammanlagt dödades56 människor i terrorattentatet och 755 människor skadades.

  Denna observatörsrapport syftar till att identifiera erfarenheter och lärdomarfrån hanteringen av terrorattentatet i London som är relevanta för det svenskakrishanteringssystemet. Detta görs genom att kartlägga händelseförloppet samtbeskriva och förklara de regionala och lokala myndigheternas agerande,beslutsfattande, samverkande och lärande i samband med terrorattentatet.

  I ett inledande kapitel sammanfattas lärdomar för det svenska krishanteringssystemet.Två frågor står i fokus: Vad kan svenska krishanterare lära av händelsernaden 7 juli 2005? Vilka av erfarenheterna från London är väsentligaatt ta med i den fortsatta utvecklingen av det svenska krishanteringssystemet?

  Andra delar av rapporten ger bakgrundsinformation kring krishantering iLondon och Storbritannien, redovisar händelseförloppet under terrorattacken,samt analyserar de brittiska organisationernas agerande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Fors, Fredrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Hansén, Dan
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Pressured to learn? Swedish police experiences of curbing organized crime2014In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, ISSN 1404-3858, Vol. 15, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research takes an interest in the police’s capacity to learn and adapt in an ongoing policy failure. Using the literature on organizational learning and adaptation, it investigates how the police combine exploration of new possibilities and exploitation of old certainties. This article delves into the Swedish police’s adaptation to a wave of organized and aggravated robberies that in the years around 2005 seemed out of control. It argues that the Swedish police need to create organizational ambidexterity by implementing a mix of exploitation and exploration, as well as engaging societal actors external to the police when old practices run dry. This means that the law and order sector needs to refine their competences, utilize new ideas, and promote innovation from companies and other authorities for dealing with the tasks at hand. Furthermore, the organizational theory tool-box has proven that it has great potential for diagnosing current learning and adaptation efforts within the law and order sector, as they happen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Fors, Fredrik
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Hermansson, Helena
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Koraeus, Mats
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Fördjupad uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap: Tema Inriktning och Samordning2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Crismart har genomfört en effektutvärdering av tolv 2:4-projekt med olika löptider. Projekten har bland annat genomförts av länsstyrelser, MSB och andra myndigheter. Syftet var att stödja MSB:s uppföljning av 2:4-projekt utförda inom åtgärden inriktning och samordning. Detta ska ske genom att projektens påverkan på krisberedskapsförmågan utvärderas.

  I vår analys av de resultat och effekter som uppnåtts i de studerade 2:4-projekten framkommer ett antal större mönster rörande förutsättningarna för projekten att resultera i någon slags systemeffekt. Vi kan se:

  - att det finns en inneboende problematik i hur effekter kan och bör mätas och utvärderas på systemnivå, inte bara ur ett utvärderingsmetodologiskt perspektiv utan även på ett mer praktiskt plan i hur 2:4-projekt drivs och kvalitetssäkras,

  - att 2:4-anslagets avgränsning skapar problem för långsiktighet och förvaltning av de resultat som projekten mynnar ut i,

  - att det samtidigt finns en risk att anslaget över tid får en skev inriktning på grund av hur denna systemnytta kan mätas och värderas,

  - och att anslagets utformning skapar hinder för vilken slags systemnytta som går att uppnå baserat på vilka aktörer som har möjlighet att bidra till och dra nytta av projekten.

  Download full text (pdf)
  Fördjupad uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap
 • 18.
  Fors, Fredrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Newlove Eriksson, Lindy
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Deverell, Edward
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Stern, Eric
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Shaken, not stunned: The London Bombings of July 20052006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Executive summary - The bombings of July 2005

  On July 7th, the morning rush hours in London formed the backdrop for the first suicidebombings in Western Europe in modern times. Three different parts of the London subwaysystem were attacked around 08.50: Aldgate, Edgware Road, and Russell Square. The three Tube trains were all hit within 50 seconds time. A bomb on the upper floor of a double-deckerbus at Tavistock Square was detonated at 09.47.

  In the terrorist attacks, four suicide bombers detonated one charge each, killing 52 people. Seven people were killed by the blasts at Aldgate, six at Edgware Road, 13 at Tavistock Square, and 26 at Russel Square – in addition to the suicide bombers themselves. More than 700 people were injured. Hundreds of rescue workers were engaged in coping with the aftermath. Over 200 staff from the London Fire Brigade, 450 staff and 186 vehicles from the London Ambulance Service, several hundred police officers from the Metropolitan Police and from the City of London Police, as well as over 130 staff from the British Transport Police were involved. Patients were sent to 7 area hospitals.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Stern, Eric
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Deverell, Edward
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Newlove-Eriksson, Lindy
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Post mortem crisis analysis: Dissecting the London bombings of July 20052014In: Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, ISSN 2051-6614, Vol. 1, no 4, p. 402-422Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Taming the complexity of crisis and integrating diverse narratives and sources regarding crisis events is a serious challenge. The purpose of this paper is to present a methodology for reconstructing, dissecting, and thematically comparing crisis experiences, using the 7/7 London bombings of 2005 as an illustrative empirical application.

  Design/methodology/approach – A cognitive-institutional process-tracing methodology suitable compatible with structured focussed comparison of crisis cases (Stern and Sundelius, 2002; cf. George and Bennett, 2005) is used. This cognitive-institutional process tracing and analysis strategy consists of four steps: contextualization, development of a synthetic chronological narrative, identification and reconstruction of decision occasions, and (comparative) thematic analysis.

  Findings – The paper demonstrates the feasibility of applying the methodology to real-world cases in the UK and concludes with reflections about the need for contextualized, systematic post mortem crisis analysis taking into account problem and process complexity, differential crisis performances of individuals and organizations under adverse conditions, and the increasing importance of social media and personal communications devices for crisis research and practice.

  Practical implications – The methodology used in this paper has the potential to improve the effectiveness of organizational learning and reform efforts in the wake of crisis experiences.

  Social implications – Insights associated with the application of this methodology can lead to improved post-crisis learning and fairer accountability processes, and thus contribute to enhancing societal resilience.

  Originality/value – The study not only presents an original methodology developed by one of the authors, but also provides a systematic, relatively comprehensive and theoretically informed analysis of the July 7 London bombings based not only upon the documentary record, but also upon a substantial number of interviews.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf