Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3156
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Bengt
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Danielsson, Erna
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  I brytpunkten mellan invasions- och insatsförsvar: utmaningar och möjligheter vid Försvarsmaktens reformering2008Report (Other academic)
 • 2.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  FOI.
  Holmström Lind, Christine
  Uppsala universitet.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Rovira Nordman, Emilia
  Handsdelshögskolan i Stockholm.
  Förutsättningar för innovation och tillväxt i små- och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns högteknologisk kompetens inom försvars- och säkerhetsområdet och en betydande del av denna kompetens står små- och medelstora företag för. Studier har visat att små- och medelstora företag är av betydelse för innovation och tillväxt, dock saknas kunskap om förutsättningarna för innovation och tillväxt i denna grupp av företag. Syftet med denna studie är således att undersöka förutsättningarna för innovation och tillväxt för små och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet. Detta gjordes dels genom att kartlägga pågående policyarbete i Sverige och i EU gällande tillväxt och innovation, dels genom en enkätundersökning av små- och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet. Resultaten från studien visar på tre områden inom vilka förutsättningarna för innovation och tillväxt i SMEs kan förbättras: 1) exportstöd och bilateralt samarbete, 2) personal- och kompetensförsörjning och 3) ökad involvering i kluster och affärsnätverk.

 • 3.
  Afezelius, Andrea
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), International Law Centre.
  Rapport från seminariet: Genèvekonventionerna under 60 år och framtida utmaningar: Civilas ställning i moderna väpnade konflikter2009Report (Other academic)
 • 4.
  Afzelius, Andrea
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), International Law Centre.
  Andreas, Bergman
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), International Law Centre.
  Rapport från expertseminariet: Responsibility in Multinational Military Operations2009Report (Other academic)
 • 5.
  Agrell, Wilhelm
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Den svarta svanen och dess motståndare: Förvarningsaspekter på attentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 20112013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Terrorattentaten i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011 är inte bara en av de mest omskakande händelserna i samtida norsk och nordisk historia. Det är också en akut situation som ställde samhällets krishanteringsförmåga på prov över ett brett och delvis oförutsett spektrum. Många lärdomar framstod som mer eller mindre uppenbara, andra som diffusare och svårare att omsätta i förändringsåtgärder. Ett sådant område var den avsaknad av varning som tvingade samhällets krishanteringssystem att agera utan någon förberedelsetid.

  Var 22 juli en i raden av stora underrättelse- och varningsmisslyckanden? Eller var i själva verket Anders Behring Breivik en exponent för en i grunden förändrad säkerhetspolitisk karta där hoten inte längre låter sig kategoriseras, kartläggas och bedömas utan uppstår ur oöverblickbara processen på samhälls- och individnivå? I denna rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan undersöker Wilhelm Agrell varningsdimensionen i händelseförloppet före och under terrorattentatet och diskuterar de övergripande och allmänt tillämpbara slutsatser som kan dras från de sätt på vilket frågor kring hotbilder och varning hanterades. Arbetet med rapporten är en del av det projekt kring underrättelsestudier som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 • 6.
  Agrell, Wilhelm
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Essence of Assessment: Methods and Problems of Intelligence Analysis2012Book (Other academic)
  Abstract [en]

  In some sense, I have written this book to summarize and clarify problems that I have been working on and researching in different ways since the beginning of the 1970s. However, the main aim, and my aspiration, is obviously for the book to contribute to an increasingly more essential awareness of and discussion on the opportunities and problems of analysis methods. The book is aimed at students and those interested with no previous experience or prior knowledge of intelligence as well as those on the analytical treadmill. At its very best, the methodological discussion has this natural universality. Wilhelm Agrell has a twin academic background in history, and in peace and conflict research. Since 2006 he is the first Professor in Intelligence analysis in Sweden. He has written extensively on military R&D, security policy, regional conflicts and the role and transformation of intelligence. He is a member of the Royal Swedish Academy of War Sciences, and of the advisory board to the Swedish Security Service, and Visiting professor at the Center for Asymmetric Threat Studies at the National Defence College. Sir David Omand is Visiting Professor at King's College, London. He was the first UK Security and Intelligence Coordinator, responsible to the Prime Minister for the professional health of the intelligence community, national counter-terrorism strategy and "homeland security". Sir David served for seven years on the Joint Intelligence Committee. He was Permanent Secretary of the Home Office from 1997 to 2000, and before that Director of GCHQ.

 • 7.
  Agrell, Wilhelm
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  The Black Swan and Its Opponents: Early Warning Aspects of the Norway Attacks on 22 July 20112013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Norway attacks on 22 July 2011 were not only one of the most horrific events in modern Norwegian and Scandinavian history but also a critical situation that tested Norwegian society's crisis management capability over a broad and somewhat unforeseen spectrum. Many of the lessons were more or less obvious, others more diffuse and more difficult to translate into reforms. One such area was the lack of warning, which resulted in Norwegian society's crisis management system having to improvise. Was 22 July 2011 one of a series of major intelligence and warning failures? Or was Anders Behring Breivik, in actual fact, an exponent of fundamentally redrawing the security map, where threats no longer allow themselves to be categorized, mapped, and evaluated, but arise from unforeseen societal and individual processes? In this report by the Swedish National Defence College's Center for Asymmetric Threat Studies (CATS), Wilhelm Agrell examines the warning dimension in the course of events before and during the terror attacks and discusses the overall, universally applicable conclusions that can be drawn from how questions about threat scenarios and warning are handled. The work on this report is part of the Intelligence Studies Project financed by the Swedish Civil Contingencies Agency. Wilhelm Agrell is professor of intelligence analysis at Lund University and a visiting professor at the Swedish National Defence College. He has written a number of books on Swedish security policy and intelligence matters, including Essence of Assessment: Methods and Problems of Intelligence Analysis, published by CATS in 2012.

 • 8.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Strategy Section.
  Carell, Anders
  Cedergren, Anders
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för luftoperationer (KV Luft).
  Gustafsson, Bengt
  Henricsson, Ulf
  Karlson, Gunnar
  Det europeiska småstatsprojektet: Säkerhet och försvar i en ny tid ur ett markstridsperspektiv2008In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 2, p. 5-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Strategy Section.
  Carell, Anders
  Cedergren, Anders
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för luftoperationer (KV Luft).
  Karlson, Gunnar
  Henricsson, Ulf
  Magnusson, Gunnar
  Det europeiska småstatsprojektet: Underlag till ett markstridskoncept ”tillsammans med andra”2009In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, Vol. 213, no 2, p. 5-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Försvarsmakten, Sverige.
  Engelbrekt, Kjell
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Wedin, Lars
  Kungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA), Sverige.
  Jan Mörtberg: en besjälad uppdragstaktiker2016In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg / [ed] Patrik Ahlgren, Kjell Engelbrekt, Lars Wedin, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2016, p. 141-147Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Försvarsmakten, Sverige.
  Engelbrekt, Kjell
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Wedin, Lars
  Kungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA), Sverige.
  Slutsatser och utblick2016In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtber / [ed] Patrik Ahlgren, Kjell Engelbrekt, Lars Wedin, Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2016, p. 132-140Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Försvarsmakten, Sverige.
  Engelbrekt, KjellSwedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.Wedin, LarsKungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA), Sverige.
  Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna bok är tillägnad ett begrepp som alla officerare som genomgått utbildning i Sverige känner väl, men trots allt kanske inte alltid fått riktigt grepp om. Uppdragstaktik omnämns i en rad olika sammanhang inom den svenska Försvarsmakten och förväntas vara vägledande för hur militära insatser leds, och samtidigt har sammanhangen inom vilka det begagnas i viktiga avseenden omvandlats genom organisatoriska och teknologiska förändringar. Vad innebär uppdragstaktik idag, givet historiska erfarenheter men också dessa betydelsefulla förändringar samt i relation till relevanta försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar?

 • 13.
  Ahlström, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Högström, Ulf
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Fältövningarnas metod2009In: Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet / [ed] Peter Ahlström och Ulf Högström, Stockholm: Försvarshögskolan , 2009, p. 13-19Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Ahlström, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Högström, UlfSwedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet2009Collection (editor) (Other academic)
 • 15.
  Ahmedi, Idris
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Bremberg, Niklas
  Utrikespolitiska Institutet.
  Teori: varför en eklektisk ansats är att föredra inom samhällsvetenskaplig forskning2016In: Att forska: praktiker och roller inom samhällsvetenskapen / [ed] Linus Hagström, Niklas Bremberg, Arita Holmberg, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016, p. 119-142Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Ahva, Laura
  et al.
  Univ Tampere, Tampere 33014, Finland.
  Hellman, Maria
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Citizen eyewitness images and audience engagement in crisis coverage2015In: International Communication Gazette, ISSN 1748-0485, E-ISSN 1748-0493, Vol. 77, no 7, p. 668-681Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Amateur imagery has become an important component of news coverage of distant crisis events, and it plays a decisive role in shaping how audiences respond to crises. In this article, we discuss how the factors of authenticity, affectivity, and ethics play a role in the ways in which citizen images engage or disengage the distant audience. The article is based on 17 focus group interviews in Sweden and Finland that centred on a selection of visual news coverage of the Arab Spring in Syria and Libya - landmark news events in the use of citizen eyewitness images in the Nordic countries. The results indicate that citizen imagery is indeed a potential tool with strongly engaging characteristics, especially in terms of its authenticity and to some degree also its affectivity. However, disengagement may also result, especially due to the interpreted deficiencies in terms of ethics.

 • 17. Akselsson, Roland
  et al.
  Jacobsson, Anders
  Börjesson, Marcus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Ek, Åsa
  Enander, Ann
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Efficient and effective learning for safety from incidents2012In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 41, p. 3216-3222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning from incidents is important for improving safety. Many companies spend a great deal of time and money on such learning procedures. The objectives of this paper are to present some early results from a project aimed at revealing weaknesses in the procedures for learning from incidents and to discuss improvements in these procedures, especially in chemical process industries. The empirical base comes from a project assessing organizational learning and the effectiveness of the different steps of the learning cycle for safety and studying relations between safety-specific transformational leadership, safety climate, trust, safety-related behavior and learning from incidents. The results point at common weaknesses in the organizational learning, both in the horizontal learning (geographical spread) and in vertical learning (double-loop learning). Furthermore, the effectiveness in the different steps of the learning cycle is low due to insufficient information in incident reports, very shallow analyses of reports, decisions that focus at solving the problem only at the place where the incident took place, late implementations and weak solutions. Strong correlations with learning from incidents were found for all safety climate variables as well as for safety-related behaviors and trust. The relationships were very strong for trust, safety knowledge, safety participation and safety compliance.

 • 18.
  Alonso, Rogelio
  et al.
  Universidad Rey Juan Carlos, Spain .
  Björgo, Tore
  Norwegian Police University College (PHS) and Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Norway.
  Della Porta, Donatella
  European University Institute, Italy .
  Coolsaet, Rik
  Ghent University, Belgium.
  Khosrokhavar, Farhad
  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHSS), France.
  Lohlker, Rüdiger
  Department for Near Eastern Studies, University of Vienna, Austria .
  Ranstorp, Magnus
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Reinares, Fernando
  Real Instituto Elcano and Universidad Rey Juan Carlos, Spain.
  Schmid, Alex P.
  Centre for the Study of Terrorism and Political Violence University of St Andrews, UK.
  Silke, Andrew
  University of East London, UK .
  Taarnby, Michael
  Danish Institute for International Studies (DIIS), Denmark .
  De Vries, Gijs
  Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', Netherlands .
  Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism: A concise Report prepared by the European Commission's Expert Group on Violent Radicalisation2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Alvinius, Aida
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  A Gender Perspective on Teachers as Crisis Managers2019In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Stressful conditions affect communities at different levels and may involve

  occupational groups not normally associated with issues of crisis and

  security. Teachers in the compulsory school system are members of such

  a group. The purpose of this study is to examine teachers’ view of their own

  role as crisis management actors in a female-dominated occupation. A

  Grounded Theory approach applying a gender perspective was used as

  an analytical tool for data processing. In total, 16 informants from four

  different schools in two different municipalities in Sweden were interviewed.

  The analysis of these interviews shows that teachers’ perceptions

  of risk, crisis, and security are influenced and characterized by social and

  emotional regulation aimed at (a) reducing vulnerability, (b) increasing the

  sense of security, and (c) regaining or restoring a sense of order and control.

  These strategies have been discussed froma gender perspective as teachers

  do not regard themselves as legitimate crisis management actors.

 • 20.
  Alvinius, Aida
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Boundary Spanners adapting organizations to demanding conditions2015Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Alvinius, Aida
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Bridging Boundaries in the Borderland of Bureaucracies: Individual Impact on Organisational Adaption to Demanding Situations in Civil and Military Contexts2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to reach a deeper understanding of how boundaryspanners are bridging boundaries between uniformed bureaucraticorganisations and their environment, characterised by demanding conditions.The main part of this thesis is based upon empirical data gathered through 71interviews with Swedish civil and military informants from several uniformedorganisations. Four articles have been included in this thesis in order to addressthe overarching aim.

  The results show that boundary spanners are crucial to the adaption ofuniformed organisations to demanding conditions. A number of aspects thatare included in the process of organisational adaption have been identified. Oneof the tasks is to balance between structuring and improvisation where much isat stake. The other task is to create confidence among the involved actors andcontribute in different ways to create a sense of symmetry between partners.Finally, the third task for boundary spanners is to recognise improvised rolessuch as spontaneous links in order to maintain stressful conditions and bridge agap in the bureaucratic organisation.

  The present thesis contributes to sociological theory of emotions, disastermanagement and military studies through a common denominator, namely thedemanding context. Taken together, the findings increase awareness of howorganisations act towards their environments and how individuals, especiallyboundary spanners, adapt the organisation to its environment. For leaders andmanagers, it is important to make decisions, provide mandates andauthorisation, as well as invest confidence in boundary spanners. Thehierarchical chain may remain in existence, but it can be made shorter and moretransparent through this kind of knowledge.

 • 22.
  Alvinius, Aida
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Contemporary leadership challenges2017Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Social and behavioral science has for decades studied and recognized leadership as a social exchange between leaders and followers. But leadership is rather complex, and as such, it tends to lead to an increased interest within and across different disciplines. This book is an attempt to provide theoretical and empirical framework to better understand leadership challenges in various contexts. The authors cover an array of themes that span from an individual level to an organizational and societal level. In this volume, two sections are presented. The first section based on individual level focuses on different leadership styles and abilities, and the other section provides theories to understand leadership in public administration, in industrial settings and in nonprofit organizations.

 • 23.
  Alvinius, Aida
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Emotions- och salutogenesstrategier och resurser hos resilienta barn: En förutsättning för ledarskapsförmåga. En kvalitativt grundad teori av två skönlitterära böcker av Marléne Lund Kopparklint2015Conference paper (Other academic)
 • 24.
  Alvinius, Aida
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Gender differences in different contexts2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  The development of gender differences as an area of research has been rapid over the last decades. Varieties of studies have focused on the gender differences as well as the similarities of women and men. The common purpose of the research attempt is to find out the possibilities and even the consequences of gender differences and the impact on human beings on one side, and social and cultural environment on the other. This book is an attempt to provide theoretical and empirical framework to better understand gender differences in various contexts and on different levels. Therefore, the contributions cover an array of themes that span from an individual level to an organizational and societal level.

 • 25.
  Alvinius, Aida
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  The Inadequacy of Bureaucratic Organizations: Organizational Adaptation through Boundary Spanning in a Civil-Military Context2012In: Res Militaris, ISSN 2265-6294, Vol. 3, no 1, p. 1-23Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Danielsson, Erna
  Kylin, Camilla
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Händelsen är i betraktarens ögon: En studie av lägesbilder och situationsförståelse under extra ordinär händelser2007Report (Other academic)
 • 27.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Danielsson, Erna
  Kylin, Camilla
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Ledarskap vid komplexa olyckor och kriser: Operativa chefers upplevelser av påverkan från den politiska nivån2007Report (Other academic)
 • 28.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Danielsson, Erna
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Organisational and Individual Leadership Challenges During the Rescue Operation Following the 2004 Tsunami2012In: Tsunami - Analysis of a hazard: from physical interpretation to human impact / [ed] Gloria. I. Lopez, INTECH, 2012Chapter in book (Refereed)
 • 29.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Danielsson, Erna
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  The inadequacy of an ordinary organization: Organisational adaptation to crisis through planned and spontaneous links2010In: International Journal of Organisational Behaviour, ISSN 1440-5377, Vol. 15, no 1, p. 87-102Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Elfgren Boström, Malin
  Karlstad Univ, Dept Psychol & Social Studies, Karlstad, Sweden.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Leaders as emotional managers: Emotion management in response organisations during a hostage taking in a Swedish prison2015In: Leadership & Organization Development Journal, ISSN 0143-7739, E-ISSN 1472-5347, Vol. 36, no 6, p. 697-711Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to develop a deeper understanding of how leaders manage their own and others' emotions in professional crisis management organizations during severely demanding episodes. The empirical case is a hostage drama that occurred in a small Swedish town. Although staff at the local prison were situationally prepared and trained in incident exercises, two inmates with knives fled the prison after taking a warden hostage.

  Design/methodology/approach - A grounded theory approach was used. In all, 14 informants from four Swedish authorities were interviewed on the basis of their involvement in the hostage drama.

  Findings - According to the analysis, an emergency response leader's emotion management is framed by an organizationally embedded emotional regime which is summed up in two core themes: focus on the task and do not let emotions interfere; and provide the task force with maximum physical and psychological security. The leader's emotion management within this framework consists of two interdependent processes, one more organization oriented and one more individual oriented.

  Research limitations/implications - Small sample, lack of representativeness, and lack of illumination of possible gender-related aspects.

  Practical implications - The suggested model may be valuable in educational settings.

  Originality/value - A new integrative, theoretical process model of leadership and emotion management in complex, stressful operations.

 • 31.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Fors, Maria
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Hyllengren, Peder
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Kylin, Camilla
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Irreguljära hot: Krav på militärt ledarskap2008Report (Other academic)
 • 32.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Hoke Åberg, Pernilla
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Sweden - Mission Command and Social Media: Old Leadership Philosophy Challenged by New Information Technology?2017In: Technology and Leadership: International Perspectives / [ed] Daniel J. Watola & Allister MacIntyre, Kingston, Ontario: Canadian Defence Academy Press , 2017, 1, p. 203-216Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Holmberg, Arita
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Strategy Section. Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för säkerhetspolitik och strategi.
  SILENCE-BREAKING BUTTERFLY EFFECT: RESISTANCE TOWARDS THE MILITARY WITHIN #METOO2019In: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, ISSN 1468-0432Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Systemic violence against women in the military has existed for decades, but they have mostly refrained from public resistance. However, in the context of the #Metoo‐movement in Sweden, 1768 women published a call for an end to violence and sexual harassment in the military. We analyze this call as a public resistance effort against the military and find that #Metoo is: 1) challenging the norms of the hyper‐masculine military organization, making resistance towards it visible, and 2) resisting the practices of sexual harassment and lack of responsibility in the military organization. The military organization is questioned when it comes to norms and practices, but there are variations in whether the social order of the military is truly challenged. Still, the call highlights the fragmentation of this “last bastion of masculinity”. More research is needed on the erosion of the militarized norms and practices and the effects of the call.

 • 34.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Holmberg, Arita
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för säkerhetspolitik och strategi.
  Hobbins, Jennifer
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Nya perspektiv på lärarnas arbetsmiljöproblematik: läraren som säkerhets- och krishanteringsaktör2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 4, p. 399-406Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article problematizes the relationship between teachers as an occupational group and the security- and crisis management field, and argue that this relationship can be expected to influence the former’s working environment. Drawing on a literature study, the analysis finds two major potential challenges: a) work environment problems related to the new teacher’s role and b) gender aspects highlighted through this connection. This occupational group may be faced with new tasks that have traditionally been managed by rescue services or police. In this context notions of gender are actualized. Female dominated occupational groups risk being subordinated. Municipal resource allocation processes has so far excluded teachers in relation to security and crisis-management tasks, which can increase problems in relation to work environment.

 • 35.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Holmberg, Arita
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Strategy Section. Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för säkerhet.
  Johansson, Eva
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Do military leaders resist organizational challenges?2019In: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Armed forces in many Western countries have been facing societal change processes for more than twenty years; including value changes, government savings and, more recently, by the unstable security environment. The starting point here is that there is a relationship between processes of societal change and organizational challenges. The purpose of this study is to examine how military leaders manage and respond to different kinds of organizational challenges, focusing on resistance. The empirical material was collected using a grounded theory approach. Informants possessing wide experience of leadership participated in this study. The qualitative analysis describes the coping strategies, acceptance and resistance found among military leaders when dealing with organizational demands. Challenges caused by societal changes are experienced as negative aspects of organizational structure. This may be an explanation for why military leaders cope with them applying both resistance and acceptance. However, our main conclusion is that resistance to change stays within a culture of obedience.

 • 36.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Holmberg, Arita
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för säkerhetspolitik och strategi.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Leading a Military Organization Effectively in a State of Post-Scarcity2018In: From Knowing to Doing: International Perspectives on Leading Effectively / [ed] Daniel J. Watola & Allister MacIntyre, Kingston, Ontario: Canadian Defence Academy Press , 2018, p. 105-128Chapter in book (Refereed)
 • 37.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum. Hedmark University College, Elverum, Norway.
  Job satisfaction as a form of organizational commitment at the military strategic level: A grounded theory study2017In: International Journal of Organizational Analysis, ISSN 1934-8835, E-ISSN 1758-8561, Vol. 25, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  It has been claimed that job satisfaction is the most important and frequently studied attitude in organizational behaviour research. However, as most studies relate to lower hierarchical levels, the purpose of the present study was to gain a deeper understanding of job satisfaction and organizational commitment among high-level managers, military leaders in this case.

  Design/methodology/approach

  A grounded theory approach was used. The empirical material is based on 12 interviews, two of which were with women. The informants had wide experience of a number of leadership positions as well as participation in international operations. Their ranks ranged from Colonel to Brigadier General and they represented army and naval units, the Armed Forces Headquarters and Swedish Defence University.

  Findings

  The qualitative analysis resulted in a theoretical model that describes the job satisfaction of military leaders at the strategic level, which concerns establishing and balancing organizational commitment. This means that top level managers develop, manage and recreate a “sense of oneness” between themselves and the organization – a strong identification that is established, challenged, changed, and renegotiated in a continuous process. Establishing and balancing organizational commitment is built on two overarching categories: keeping up the organizational image and responding to organizational greediness.

  Research limitations/implications

  Small sample, lack of representativeness, and lack of elaboration on possible gender-related aspects.

  Practical implications

  The suggested model may be valuable in educational settings when evaluating the job satisfaction and organizational commitment of high-level officers. The model may have practical implications when it comes to selection, retention and leader development of high-level military officers.

  Originality/value

  A new integrative, theoretical model of job satisfaction and organizational commitment of high-level officers is developed and discussed.

 • 38.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Negative organizations: antecedents of negative leadership2016In: Negative leadership: International perspecetives / [ed] Daniel Watola & Dave Woycheshin, Kingston, Kanada: Canadian Defence Academy Press , 2016, p. 57-74Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Olstedt, Ewa
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Organizational Challenges in Hybrid Learning Environments: A Case Study of the Learning Environment at the Swedish Defence University - The Grey Area between Theory and Practice2016In: Res Militaris, E-ISSN 2265-6294, ISSN 2265-6294, Vol. 6, no 2Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Wallenius, Claes
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Avgångar från Grundläggande Militär Utbildning (GMU): Intervjustudie med rekryter som avbrutit utbildningen i förtid2012Report (Other academic)
 • 41.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Krekula, Clary
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum. Faculty of Public Health, Hedmark University College, Elverum, Norway.
  Managing visibility and differentiating in recruitment of women as leaders in the armed forces2018In: Journal of Gender Studies, ISSN 0958-9236, E-ISSN 1465-3869, Vol. 27, no 5, p. 534-546Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recruitment is one of the Swedish Armed Forces’ (SAF) main challenges today. Recruiting more women into the organization is one of the organization’s aims, as well as providing them with more opportunities for career development. The purpose of this article is to gain a deeper understanding of how female military officers perceive barriers and advantages on their way to higher leadership positions. A total of 10 women from a variety of backgrounds and positions in the armed forces were interviewed. Their ranks ranged from Captain to Colonel and they represented army, naval units and air force. The interviews were analysed using a Grounded Theory approach. The qualitative analysis resulted in two main themes: Supporting visibility of women as leaders and differentiation of women as leaders. The former concerns positive strategies on an individual and organizational level that support an increase in the number of female leaders in the SAF, and is a way of responding to political incitements and the SAF’s fundamental values. The second concerns ways how women are portrayed as different and divergent from the male standard. The suggested model may be valuable in recruitment, educational settings and leader development of high-level military officers from a gender perspective.

 • 42.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Kylin, Camilla
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Min roll är egentligen att vara länk: Ledarskap och organisering vid multinationella militära insatser: En reanalys av länkbegreppet ur ett organisatoriskt perspektiv2008Report (Other academic)
 • 43.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Kylin, Camilla
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Rules of emotional engagement: Boundary spanners managing collaboration and emotional complexity in multinational military contexts2010Conference paper (Other academic)
 • 44.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Kylin, Camilla
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Samverkansuppgifter vid internationella militära insatser: En enkätstudie2009Report (Other academic)
 • 45.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Kylin, Camilla
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Standing on both sides: The process of collaboration (liaison in civil-military contexts)2009Conference paper (Other academic)
 • 46.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Kylin, Camilla
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Sweden.
  Starrin, Bengt
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Sweden.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Emotional smoothness and confidence building: boundary spanners in a civil-military collaboration context2014In: International Journal of Work Organisation and Emotion, ISSN 1740-8938, E-ISSN 1740-8946, Vol. 6, no 3, p. 223-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study illuminates a deeper understanding of the processes of confidence building and emotion management among boundary spanners from organisations with a bureaucratic structure in a multinational civil-military operational context. Twenty-one informants (mainly military officers) were interviewed. They had a variety of experiences and occupational roles in civil-military collaboration contexts. A grounded theory analysis of interview data yielded a model according to which the most central aspects of civil-military collaboration are confidence building, maintaining existing confidence, avoiding distrust and rebuilding damaged confidence. The study shows that boundary spanners strategically utilise a variety of emotion management strategies in order to fulfil the demands laid upon them by their collaborating counterparts in the hostile environment and by their own organisation. Three interrelated dimensions of smoothness were identified: cultural, structural and smoothness in risky situations. By acting ‘smoothly’, an adaption to the dynamic environment can be achieved. The proposed model is compared to existing writings on emotional labour and self-presentation.

 • 47.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Kylin, Camilla
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Starrin, Bengt
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Rules of Emotional Engagement: Emotional smoothness and confidence building2012Conference paper (Refereed)
 • 48.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Kylin, Camilla
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Starrin, Bengt
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Rules of Emotional Engagement (RoEE): Samverkan och förtroendeskapande ur ett emotionsteoretiskt perspektiv2011Report (Other academic)
 • 49.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Danielsson, Erna
  Structure versus freedom of action: Leadership during the rescue operation following the 2004 tsunami2010In: International Journal of Emergency Management, ISSN 1471-4825, E-ISSN 1741-5071, Vol. 7, no 3-4, p. 304-322Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to develop a theoretical understanding of leadership during a complex rescue operation following a major disaster in a foreign country. The analysis followed a grounded theory approach. Seventeen informants from three Swedish authorities were interviewed on leadership in the emergency handling of the 2004 tsunami in Southeast Asia. A theoretical conceptualisation was developed which includes three superior categories: antecedent conditions, situational constraints and core aspects of leadership. Within the last-mentioned superior category a core variable was identified: a balance between the need for structure and the need for freedom. Leaders who strive to create structure at the expense of freedom of action are less inclined to delegate and more likely to wear themselves out. Conversely, those who strive to create great freedom of action bypass many links in the organisational chain, thus 'short-circuiting' the organisation as a whole.

 • 50.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Nilsson, Sofia
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Berggren, Anders W.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Att bränna eller bygga broar?: En pilotstudie om interkulturell samverkan under internationella missioner ur ett organisationsperspektiv2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 1 - 50 of 3156
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf