Change search
Refine search result
131415161718 751 - 800 of 875
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 751.
  Thesslin, Emma
  Swedish National Defence College.
  The effects of force protection: An idea analysis2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How can we successfully complete our missions while we are stuck in bunkers?

  A question representative of a hot topic of discussion regarding the restrictions of force protection measures that are placed on US troops conducting military operations abroad. The discussion, which peaked during the late 1990s early 2000s, was heavily weighted in one direction, namely claiming that force protection has a negative impact on military effectiveness.

  As the claim generalises force protection, a concept that has numerous definitions and even more interpretations, it therefore seems unlikely that such a generalisation can be made.

  This study analyses the claim using an idea analysis method, questioning its sustainability and presenting a way of understanding its limitations.

  In studying the circumstances of the reports that triggered this discussion, the analysis allows us to see the limited relevance of the claim with regard to the broader concept of force protection, while acknowledging its possible relevance regarding the specific aspects that are more commonly associated with the concept. 

 • 752.
  Thisner, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Military History Section.
  Återtagandet av markstridskrafterna 2020-2030: Arméns personalförsörjning, utbildningskapacitet samt förmågehöjning av de nationella skyddsstyrkorna2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar tre aspekter av ett militärt återtagande inom ramen för markstridskrafterna, närmare bestämt personalförsörjningen, utveckling av de nationella skyddsstyrkorna samt förslag med bäring på en ökning av utbildningskapaciteten.

  Avseende personalförsörjningen diskuteras de åtgärder som bör vidtas för att med plikten som redskap möjliggöra skapandet av förband med professionell profil.

  Beträffande förband med särskild inriktning mot gråzonsproblematik och mötandet av hybrida hot, behandlas nödvändigheten av att behärska vilseledning och skenmålskonstruktion samt bekämpandet av drönare. Därutöver diskuteras prioriteringarna av de underhålls- och understödsförband som måste tillföras organisationen samt hur hemvärnets personalförsörjning kan säkras intill 2030.

  Slutligen berörs möjligheten att med prefabricerade kaserner, inordnade i karusellsystem och genom samverkan med Finland skapa en större fysisk infrastruktur för utbildningsändamål.

 • 753.
  Thomsson, Daniel
  Swedish Defence University.
  Legitimitet i förändring: En analys av säkerhetsrådets förändrade syn på legitimitet i fredsbevarande operationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The UN doctrine for Peacekeeping operations is based on three fundamental principles for obtaining legitimacy for military operations. The purpose of this thesis is to investigate the change in the UN Security Council's view of legitimacy and the use of force in the context of the UN Peacekeeping Operation in Mali between 2013 -2016, and how this has been demonstrated in the robust mandate authorized by the UN Security Council. Using Fairclough´s Critical Discourse Analysis Model, together with the resolutions and debates from the Security Council that constitutes the MINUSMA mandate and is the basis for this analysis.

  The analytical results identify two significant changes in the Security Council's view regarding legitimacy and methods, including the use of force applied in the field to defend the integrity of the mandate. Firstly, the view of legitimacy changes from extending support to host-nation authorities, to instead supporting the implementation of the peace agreements. Secondly, the Security Council's view on the use of legitimate force switches from defensive operations to preventive measures. This study fills a research gap on robust mandates, and how the UN's highest decision-making body is evolving its view on legitimacy in peacekeeping operations.

 • 754.
  Thor, Anders
  Swedish National Defence College.
  Vinst eller förlust, en studie av Libanonkriget 20062012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How can the outcome of a war be measured, in what way is it possible to impartially determine who won or lost. In many cases the result is obvious, as there is no doubt that Great Britain won the Falklands war, the outcome on the battlefield was equivalent of the perception of who won the war. But in many modern wars the situation can be different, the outcome may be disputed, or it is even hard to understand if the war has finished at all. This essay is using score-keeping theory, which is a way to analyze the outcome of a war, who won? The case analyzed in this essay is the Lebanon war in 2006 which was fought between Israel and Hezbollah and is interesting because the result is both much-disputed and it was fought between a government and an organization that was deployed within and acting from another state. The purpose of this essay is therefore to analyze the 2006 Lebanon war by applying the score-keeping theory. The scientific question to be answered is: Which participant can be stated to have won the 2006 Lebanon war on the basis of score-keeping theory. The design of the study is a theory-consuming survey of the 2006 Lebanon war, where the given variables from the theory are operationalized to be set against a selection from the empirics. The survey´s result shows that according to the score-keeping theory Hezbollah is considered to have won in the 2006 Lebanon war. Furthermore, the survey shows a number of challenges in applying the score-keeping theory in the 2006 Lebanon war, given the asymmetry that prevailed between the participants.

   

 • 755.
  Thunholm, Peter
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Det norska försvarets doktrinutvecklingsprocess2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar hur doktrinutveckling och doktrinimplementering formaliserats och går till på operativ (joint) nivå i det norska försvaret. Rapporten avhandlar fyra ka huvudfrågeställningar. Den första handlar om hur doktrin definieras och vad syftet med doktriner är? Den andra handlar om vad som är källor och underlag till doktrinutveckling? Den tredje frågeställningen handlar om hur doktrinutveckling faktiskt går till? Den fjärde handlar om hur implementering av doktriner genomförs?

  För att svara på frågeställningarna analyserades innehållet i det norska försvarets utvecklingshandbok och andra styrdokument för doktrinutveckling Dessutom genomfördes intervjuer på plats med utvalda tjänstemän med kunskaper om doktrinutveckling och doktrinimplementering. För intervjuerna användes ett tidigare utvecklat frågeformulär i syfte att ge en tydligare bild av de formella processernas användbarhet, styrkor och svagheter.

  Resultatet av analysen indikerar att doktrin främst är beprövad erfarenhet som utgör vägledning och ett samordningsverktyg i träning och utbildning som gör att det går lättare att bedriva verksamheten effektivt gemensamt (joint) i operationer.

  Den viktigaste källan för doktrinutveckling är ”lessons learned” och politiska inriktningar. Dessutom skall källor sökas brett och både utom och inom den egna organisationen. I Norge betonas numera en brett insamlad feed-back från den egna organisationen som ett underlag för att fastställa revisionsbehov av doktriner. Militärteori eller forskning ges inte någon stark roll som källa för doktriner, utom för vissa grundläggande utgångspunkter. Däremot betonas starkt vikten av gemensamma erfarenheter eller beprövad erfarenhet och det mest centrala inslaget i den norska processen är just hur man säkerställer att man kommer överens om vad som är beprövad erfarenhet.

  Norska försvaret har utformat sina doktrinutvecklingsprocesser för att säkerställa auktoritativ doktrin genom delaktighet och ömsesidigt ansvarstagande. Processen för doktrinutveckling innefattar förutom de direkt ansvariga för själva skrivandet ett system av representanter från högre förband och enheter inom försvarsmakten som berörs av doktrinerna. I Norge eftersträvas en livslängd för doktriner på fem år, därefter sker revision hellre än nyutveckling. I Norge väntar man i ca tre år och avsätter normalt 15 månader för revision, denna cykel förefaller dock inte vara helt implementerad. När det gäller implementering av doktrin styrs den inte av någon särskild handbok. Den avdelning som ansvarar för utveckling av en viss doktrin svara normalt även för implementeringen. Färdig doktrin publiceras digitalt på en av den norska försvarsmaktens hemsidor.

 • 756.
  Thunholm, Peter
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Doktrinutvecklares syn på doktriners roll och syfte: en empirisk undersökning2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  What is the purpose, strengths and weaknesses of military joint doctrine? In this empirical study we investigate the views of 17 Joint Doctrine developers in UK and US. Based on Harald Höiback’s review of more than 100 years of doctrinal debate, we developed a questionnaire with three sub-scales, doctrinal skepticism, doctrinal foundationalism and doctrinal coherentism. The result indicates that the doctrine developers most of all view doctrine as a tool for effective coordination of military forces. A clearly written doctrine is seen as a good tool for training of officers and units, and it will help to reduce the effect of uncertainty and friction in military operations. 

 • 757.
  Thunholm, Peter
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Planering av operationer2018In: Militära arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 85-126Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet är det första av tre kapitel (kapitel 4-6) som beskriver några av de aktiviteter, eller militära arbetsmetoder, som ingår i den militära ledningsprocessen. Inledningsvis beskrivs den militära ledningsprocessen i mer övergripande mening, i syfte att fungera som en inramning till dessa tre kapitel. Efter beskrivningen av ledningsprocessen definieras begreppet planering i historiskt perspektiv. Sedan beskrivs hur planering kommer in i militär verksamhet, tillsammans med en kortfattad beskrivning av några centrala militära planeringsbegrepp. Därefter beskrivs två traditionella militära planeringsmetoder, där deras uppbyggnad förklaras och deras styrkor/svagheter diskuteras i skenet av modern forskning om militär planering. Sedan diskuteras hur olika faktorer kan påverka planeringsprocessens genomförande. Avslutningsvis beskrivs några mer sentida modeller för militär operationsplanering på förbandsnivå, skillnader och likheter dem emellan förklaras och deras styrkor jämfört med traditionell planeringsmetodik diskuteras.

  Fokus i kapitlet ligger på militär planering av operationer på förbandsnivå. Tanken är att läsaren skall förstå hur planering kan stödjas med planeringsmetodik och vad som kännetecknar olika sådana metoder. Beskrivningen och diskussionen av planeringsmetodik på förbandsnivå, som följer nedan, kan kritiseras för att vara fokuserad mot markstridskrafter med det beror i huvudsak på att det historiskt sett är företrädare för markstridskrafterna som primärt drivit utvecklingen av planeringsmetoder på förbandsnivå. De övriga stridskraftslagen har i hög utsträckning valt att följa utvecklingen inom markstridskrafterna eftersom denna metodik upplevts som funktionell och ändamålsenlig. Forskare har också, med få undantag, studerat planering inom markstridskrafterna.

 • 758.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Berggren, Peter
  FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
  Wikberg, Per
  FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
  Evaluating the effectiveness of an armoured brigade staff2014In: Assessing command and control effectiveness: dealing with a changing world / [ed] Peter Berggren, Staffan Nählinder, & Erland Svensson., London: Ashgate, 2014, p. 141-160Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose with this chapter is to present a study of the effectiveness of an Armoured Brigade Headquarters (HQ) in some specific respects. Important issues were (1) how is the HQ Staff dimensioned in relation to its tasks, (2) how does the three staff processes work (Planning, Execution and Coordination / Decision) and (3) how well does the HQ’s Standard Operating Procedure (SOP) and Battle Rhythm  function in the light of the HQ’s organization and work processes? The study was designed as a survey study and was based on the following four instruments: (1) Military Command Team Effectiveness Instrument (CTEF 2.0; Essence, Vogelaar, Baranski, Berggren, Van Buskirk, Goodwin & Myller, 2008); (2) Measurement of workload according to the Borg scale (Borg, 1998); (3) Subjective assessments of quality of the Brigade HQ’s orders and reports, and (4) verification that the Brigade HQ followed it’s Standard Operating Procedure. Fifty-four staff members of an Armoured Brigade HQ volunteered as participants. In the study, the HQ was challenged with a peace support / peace keeping operation exercise.

  The overall result regarding the CTEF and quality measurements on orders and reports indicate that the HQ worked well during the entire exercise and that the SOP and Battle Rhythm worked rather well. However, through the CTEF, four problem areas were identified. These areas regarded (1) the level of uncertainty in the mission, (2) the high complexity of the task, (3) the perceived instability of the objectives that were supposed to be attained in the mission environment, and (4) a high level of workload in some staff sections. Three of these areas are not under the control of the Brigade HQ (high level of uncertainty, high task complexity and unstable objectives of the operation). However, the fourth area, workload, could be influenced. Some staff sections seem to be undermanned in the current organization and that problem needs to be handled, by increasing some staff sections or by moving some duties to other sections. 

 • 759.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Högström, Ulf
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Tactical Thinking as Problem Solving: a paradigm for development of tactical thinking ability?2012In:  , 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The classic definition of tactics proposed by Clausewitz (1976, p. 128) was that “tactics teaches the use of armed forces in the engagement”. Clausewitz in a similar way of thinking defined strategy as “the use of engagements for the object of the war”. Clausewitz´s definition of tactics is still basically in use in several doctrines around the world although often a bit more developed. So, for example, in the Swedish Doctrine for Ground Operations (2005, p 36) tactics is defined as “the ability to use military forces in conducting battle or in support of battle”. The definitions of tactics are often implicitly (e.g. Clausewitz, 1832/1976) or explicitly (Swedish Armed Forces, 2005) focused on the ability of someone to use military units in order to win an engagement. This someone is a military officer. Studying military tactics is one of the main subjects for officers in military academies, yet, what constitutes tactical thinking ability and how it can be studied and trained has not been under much scientific attention. 

  One way to view tactical thinking ability is to frame it as problem solving activity. This has been done partly by the US Army (2005, 2010). The advantage with this is that problem solving research offers several different avenues to how tactical thinking ability can be studied. First, it offers a general classification of types of problems that could be applied to the typical military tactical problem. We propose that a proper understanding of the general military tactical problem facing a military officer is key to understanding how tactical thinking ability can be developed. We also propose that tactical problems generally are dynamic problems, and “formally correct” solutions to dynamic problems cannot be identified in advance.  Another advantage using a problem solving research perspective is that it also offers a set of different theoretical frameworks for studying officers solving tactical problems.

  In this paper we present a new approach, at the Swedish National Defence College, to study and develop tactical thinking ability in military officers. We start by classifying a generic tactical problem facing a tactical commander. Secondly, we survey different possible problem solving theories or paradigms that could be applied in order to study, and later also develop, the ability of officers to think tactics. Finally we discuss how a research program for studying and developing tactical thinking ability with a problem solving research approach could be designed. 

 • 760.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Palmgren, Anders
  Swedish Defence University, Directorate for Officer's Academic Education.
  Doktrinutvecklares syn på doktriners roll och syfte: en empirisk undersökning2018In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 2, p. 15-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What is the purpose, strengths and weaknesses of military joint doctrine? In this empirical study we investigate the views of 17 Joint Doctrine developers in UK and US. Based on Harald Höiback’s review of more than 100 years of doctrinal debate, we developed a questionnaire with three sub-scales, doctrinal skepticism, doctrinal foundationalism and doctrinal coherentism. The result indicates that the doctrine developers most of all view doctrine as a tool for effective coordination of military forces. A clearly written doctrine is seen as a good tool for training of officers and units, and it will help to reduce the effect of uncertainty and friction in military operations.

 • 761.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Palmgren, Anders
  Swedish Defence University, Department of Military Studies.
  Hur kan doktriner utvecklas och implementeras i Försvarsmakten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Doktriner, reglementen och instruktioner av olika slag är viktiga styrmedel för att påverka hur den militära organisationens medlemmar ska förstå sin verklighet, organisationens syfte och hur organisationen vill bedriva sin verksamhet. De återfinns idag på alla hierarkiska ledningsnivåer. Vi har studerat doktrinutvecklingsprocesserna på militärstrategisk-operativ (joint) nivå i USA, Storbritannien, Israel och Norge. Studierna har omfattat såväl analys av processbeskrivande styrdokument som intervjuer med erfarna doktrinutvecklare och implementatörer. Vi använder i rapporten begreppet doktrin som beteckning på de högsta militärstrategiska och försvarsmaktsgemensamma (operativa) publikationerna, på samma sätt som beskrivs i Militärstrategisk doktrin 16.

  Huvudfrågeställningarna vi försöker besvara i rapporten är följande: Baserat på tidigare forskning i projektet om olika länders doktrinutvecklingsprocesser, (a) utarbeta förslag på hur en fruktbar doktrinutvecklingsprocess kan se ut samt (b) identifiera fördelaktiga processer för implementering av doktriner främst på joint-nivå.

  En rimlig inställning till doktriner att se dem som effekthöjande samordningsverktyg. Även om det inte finns tidlösa eller allmängiltiga regler och principer för krigföring som inte är kontextbundna så betyder inte det att strateger och taktiker ska övergå till ren opportunism och intuition. Handlingar måste kunna rättfärdigas och detta kan ske genom att man inom en militär organisation blir överens om vissa utsagor och uppfattningar om krig och hur krig ska föras. Genom att komma överens i en doktrin om hur vissa saker ska göras så minskar man effekten av osäkerhet och friktioner.

  Vi föreslår införande av en doktrinprocess i Försvarsmakten bestående av sex olika huvudaktiviteter: (1) Övergripande ledning, (2) Initiering, (3) Utveckling, (4) Auktorisation, (5) Implementering samt (6) Vidmakthållande. Baserat på våra egna studier av doktrinrelaterad forskning och dagens utvecklingshandböcker för doktrin i de länder vi studerat är vi benägna att tro att dessa sex aktiviteter tillsammans kan utgöra en fungerande doktrinutvecklingsprocess.

  Rekommendationen är därför att Försvarsmakten genomför en tydlig institutionalisering av hela sin doktrinprocess i kombination med en fortsatt projektorienterad utveckling av enskilda doktriner. Vårt förslag är att i stort utgå ifrån den organisation av doktrinprocessen på militärstrategisk/operativ nivå som används inom flera västländer och inom NATO. Processen behöver dock anpassas efter svenska förutsättningar. Vi finner att den modell man valt i Norge skulle kunna utgöra modell även för Försvarsmakten. Modellen innebär att ansvar eller huvudmannaskap för olika doktriner fördelas inom HKV. Hela doktrinprocessen bör regleras formellt i en doktrinutvecklingshandbok och här kan exempel hämtas från flera länder.

 • 762.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Palmgren, Anders
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Hur operativ doktrin utvecklas: en studie av tre krigserfarna försvarsmakter2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar hur doktrinutveckling och doktrinimplementering formaliserats och går till på operativ (joint) nivå i tre länder som alla relativt regelbundet genomför högintensiva operationer, Storbritannien, USA och Israel. Rapporten avhandlar fyra olika huvudfrågeställningar. Den första handlar om hur doktrin definieras och vad syftet med doktriner är? Den andra handlar om vad som är källor och underlag till doktrinutveckling? Den tredje frågeställningen handlar om hur doktrinutveckling faktiskt går till? Den fjärde handlar om hur implementering av doktriner genomförs?

  För att svara på frågeställningarna analyserades innehåll och så jämfördes USA och Storbritanniens utvecklingshandböcker för doktrin. Israel har inte tillgängliggjort sin handbok. Dessutom genomfördes intervjuer på plats med utvalda tjänstemän med kunskaper om doktrinutveckling och/eller doktrinimplementering i vart och ett av de tre länderna. Totalt genomfördes 26 intervjuer. För intervjuerna utvecklades två olika frågeformulär i syfte att ge en tydligare bild av de formella processernas användbarhet, styrkor och svagheter. För att undersöka och jämföra hur respektive lands doktrinutvecklare såg på doktriners syfte, styrkor och svagheter utvecklades även en enkät som besvarades individuellt av de intervjuade.

  Resultatet av analysen indikerar att det inte finns stora skillnader mellan UK, Israel och USA när det gäller definition och syfte med joint doktrin. Alla betonar att doktrin skall handla om grundläggande principer som vägleder hur militära förband agerar. Doktrin beskriver hur man agerar med befintliga styrkor och befintlig/beslutad materiel. USAs utvecklingshandbok betonar i högre grad doktrinens effekthöjande syfte genom att doktrinen ska underlätta koordination mellan stridskrafter medan UK mer betonar doktrinens utbildande syfte. Handböckerna, och intervjuerna, är tydliga i budskapet att doktrin inte är lag utan snarare ett samordningsverktyg i träning och utbildning som gör att det går lättare att bedriva verksamheten effektivt gemensamt i operationer.

  Den viktigaste källan för doktrinutveckling är ”lessons learned” och politiska inriktningar. Dessutom skall källor sökas brett militärt och civilt och både utom och inom den egna organisationen. USA handbok betonar tydligast en brett insamlad feed-back från den egna organisationen. I ingen av utvecklingshandböckerna ges militärteori eller forskning någon stark roll som källa för doktriner, utom för vissa grundläggande utgångspunkter. Däremot betonas starkt vikten av gemensamma erfarenheter eller beprövad erfarenhet och det mest centrala inslaget i båda ländernas processer är just hur man säkerställer att man kommer överens om vad som är beprövad erfarenhet. Israels doktrin bygger på landets speciella situation med ett utsatt läge och kontinuerlig krigserfarenhet.

  Både UK och US har helt uppenbart utformat sina doktrinutvecklingsprocesser för att säkerställa auktoritativ doktrin genom delaktighet och ömsesidigt ansvarstagande. I båda länderna är processerna för joint doktrinutveckling omfattande och personalkrävande och innefattar förutom de direkt ansvariga i respektive lands doktrinutvecklingsavdelningar ett system av representanter från alla högre förband och enheter inom försvarsmakterna som berörs av joint doktrin. I båda länderna har doktrin normalt en livslängd på 5 år, därefter sker revision hellre än nyutveckling.

  En skillnad mellan länderna är den tid som avsätts för nyutveckling och revision där USA i princip påbörjar all revision efter två års användning av doktrinen och avsätter upp till tre år för revision, medan man i UK väntar i tre år och avsätter upp till två år för revision. I Israel är organisationen för doktrinutveckling mindre, likaså är tiden för omsättning av doktrin inte regelbunden.

  När det gäller implementering av doktrin styrs den inte av någon särskild handbok. Doktrinutvecklingsavdelningarna har inget formellt ansvar för implementering och färdig doktrin publiceras i tryckt form och görs tillgänglig via hemsidor. I USA på Joint Staff J-7 finns ett särskilt ambulerande träningsteam som observerar övningar och skarp verksamhet och som bl a följer upp hur doktriner tillämpas. I UK på DCDC finns en informell process där doktrinutvecklare deltar i undervisningen på försvarshögskolan. En skillnad mellan länderna tycks vara att man i UK lägger större vikt på att öka doktriners läsbarhet genom att undvika förkortningar och jargon och genom att ta fram kompletterande utbildningsmaterial för att underlätta utbildning på och förståelse av doktrin.

  I Israel implementeras doktrin bland annat genom officersutbildning, där graden av gemensam utbildning mellan försvarsgrenarna har ökat på senare år. Vidare genomförs sedan några år årliga webbaserade tester för officerare på doktrin och tillämpningen av doktrin. Implementering av doktrin har fått större betydelse i IDF efter det andra kriget i Libanon 2006, då flera problem med doktrin, koncept och förmågan till gemensamma operationer kom på sin spets.

 • 763.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Widén, Jerker
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Maritime Operations Section.
  Militär Doktrin2018In: Militära arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 15-48Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I kapitlet diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den militära sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även på den beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid inom försvarsmakter världen över, främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande i väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och doktrinimplementering kan utformas.

  Kapitlet består av två delar, där den första diskuterar begreppet doktrin, vad det är och varför en doktrin anses viktig att ha för en militär organisation. Den andra delen handlar om hur doktriner utvecklas och implementeras och vilka erfarenheter man kan dra från sådana utvecklings- och implementeringsprocesser. I detta kapitel, om inget annat sägs, används begreppet "doktrin" som ett övergripande samlingsbegrepp för den typ av formaliserade styrdokument som i Sverige uppdelas i bland annat doktriner, reglementen, anvisningar, taktiska procedurer, handböcker, bestämmelser och instruktioner, och som militära myndigheter ger ut i såväl sekretessbelagda som öppna och publicerade texter. 

 • 764.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Widén, Jerker
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Maritime Operations Section.
  Militära doktriner2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den som studerar krig och krigföring eller försöker lära sig hur militära organisationer och förband bedriver sin verksamhet kommer snart i kontakt med begreppet doktrin. I texten, som är avsett att bli ett kapitel i en lärobok i krigsvetenskap, diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den militära sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även på den beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid i försvarsmakter världen över, främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande i väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och doktrinimplementering kan utformas.  Kapitlet består av två delar, där den första diskuterar begreppet doktrin, vad det är och varför en doktrin anses viktig att ha för en militär organisation. Den andra delen handlar om hur doktriner utvecklas och implementeras och vilka erfarenheter man kan dra från sådana utvecklings- och implementeringsprocesser. I detta kapitel, om inget annat sägs, används begreppet ”doktrin” som ett övergripande samlingsbegrepp för den typ av formaliserade styrdokument som i Sverige uppdelas i bl.a. doktriner, reglementen, anvisningar, taktiska procedurer, handböcker, bestämmelser och instruktioner, och som militära myndigheter ger ut i såväl sekretessbelagda som öppna och publicerade texter. Läroboken i sin helhet förväntas publiceras som en antologi på vetenskapligt förlag (Studentlitteratur, Lund) under 2017.

 • 765.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Widén, Jerker
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Maritime Operations Section.
  Wikström, Niklas
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Introduktion: Militära arbetsmetoder2018In: Militära arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 7-13Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken behandlar militära arbetsmetoder och syftet är att introducera och förklara de metoder som används för att förbereda, utföra och värdera militära operationer.

 • 766.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Widén, JerkerSwedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Maritime Operations Section.Wikström, NiklasSwedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Militära Arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Boken behandlar militära arbetsmetoder och syftet är att introducera och förklara de metoder som används för att förbereda, utföra och värdera militära operationer. Boken är även avsedd att fylla en lucka i befintlig militär metodlitteratur genom att ge en historisk förankring och forskningsanknytning till de militära arbetsmetoderna. Genom att beskriva den historiska utvecklingen av en arbetsmetod och koppla den till befintlig forskning ger boken en unik bakgrundsbeskrivning och problematiserande analys av de vanligaste militära arbetsmetoderna.

  Boken innehåller några övergripande teman. Det första är kopplat till officerens roll som chef och stabsmedlem. Inom detta tema beskrivs de metoder som används i den militära ledningsprocessen, det vill säga planering, genomförandeledning, uppföljning och utvärdering. Det andra är kopplat till officerens roll som utbildare och inom detta tema beskrivs de militära utbildnings- och arbetsmetoder som används för analys av strid i rummet eller terrängen, till exempel krigsspel, fältövningar och terränganalys. Ett tredje tema i boken är kopplingen mellan arbetsmetod och aktuell forskning.

 • 767.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Wikström, Niklas
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Genomförandeledning av operationer2018In: Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 127-162Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I det här kapitlet ligger fokus på militär genomförandeledning av operationer på förbandsnivå. Inledningsvis kommer vi att definiera och diskutera begreppet genomförandeledning och rekapitulera begreppets anknytning till övriga centrala begrepp i den militära ledningsprocessen som presenterades i föregående kapitel om planering. Därefter redovisas synen på militär genomförandeledning i moderna reglementen och doktriner, nationellt så väl som internationellt. I detta sammanhang belyser vi även hur order och ordergivning är en central del i genomförandeledning och hur principer, omfattning och utformande av militära order utvecklats historiskt. Sedan diskuteras hur operationsmiljön påverkar genomförandeledning av operationer och vi redovisar en vetenskaplig teori om dynamiskt beslutsfattande som utgångspunkt för att förstå genomförandeledning. Slutligen redovisas forskningsresultat från studier av genomförandeledning på förbandsnivå och ett antal rekommendationer ges baserade på dessa forskningsresultat. Tyngdpunkten i kapitlet ligger på att förklara hur operationsmiljön ställer krav på utformning av genomförandeledning. Kapitlet behandlar däremot inte hur chefer bör utöva sitt ledarskap utan är mer fokuserat på ledningsprocessen utformning. Chefers personliga ledarskap är naturligtvis av central betydelse för genomförande av verksamhet och berörs i ledarskapslitteraturen.

 • 768.
  Torp Stensvehagen, Marianne
  et al.
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Arnesveen Bronken, Berit
  University of Oslo, Norway.
  Lien, Lars
  Innlandet Hospital Trust, Norway.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  How women experience and cope with daily hassles after sexual abuse: a retrospective qualitative study2019In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The impact of stress on health can depend on factors such as frequency, heightening of stress during a given period or the presence of one or a few repeated hassles of psychological importance. The aim of this study was to gain a deeper understanding of how adult women experience and cope with daily hassles after sexual abuse. Ten interviews were analysed using the grounded theory method. The theoretical model of ‘protecting armor in daily life’ emerged. The aftermath of sexual abuse related coping with daily stress can be understood as a three‐phase process: (1) avoiding and escaping—coping after experiencing sexual abuse; (2) accepting and disclosing—starting a process of recovery; and (3) reconciling and repossessing—living with the experience in the present. The model contributes to a deeper understanding of the everyday life of women who have experienced sexual abuse. Increased knowledge of coping behaviours that can be used to deal with daily hassles may also serve as a tool for health professionals, other helpers and family to help these women rebuild a good life.

 • 769.
  Tremblay, Sébastien
  et al.
  Université Laval, Québec, Canada.
  Granlund, Rego
  Santa Anna Research Institute, Sweden.
  Berggren, Peter
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Jobidon, Marie-Eve
  Defence R&D Canada – Toronto, Canada.
  Holmberg, Martin
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Turner, Paddy
  Cranfield University, Defence Academy, UK.
  A multiteam international simulation of joint operations in crisis response2012In: ISCRAM 2012 Conference Proceedings: Book of Papers / [ed] Leon Rothkrantz, Jozef Ristvej, and Zeno Franco, Vancouver, Canada: Simon Fraser University , 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A series of distributed experiments will address teamwork and its social, organizational and cognitive dimensions within the context of multinational joint operations in crisis response and management.

 • 770.
  Treverton, Gregory F.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Approaches to "Outreach" for Intelligence2009Report (Other academic)
 • 771.
  Treverton, Gregory F.
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Agrell, Wilhelm
  National intelligence systems: current research and future prospects2009Collection (editor) (Other academic)
 • 772.
  Treverton, Gregory F.
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Thvedt, Andrew
  University of Southern California, USA.
  Chen, Alicia R.
  University of Southern California, USA.
  Lee, Kathy
  McCue, Madeline
  University of Southern California, USA.
  Addressing Hybrid Threats2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Hybrid threats have become the 21st security challenge for Western countries. They reflect significant change in the nature of international security. Change tends to increase feelings of insecurity and, historically, frictions in society, all the more so because hybrid threats are complex and ambiguous. Some people look to the past for answers, while others have forgotten the past. There are those who argue more vigorously for adapting to change, and there are those who try to defend the status quo. In some cases facts turn into views, opinions and perspectives – or worse, vice versa. This means that the picture of the security environment is not simply black or white. It is complex, multi-layeredand multidimensional. Thus, analysis of what has changed, how it is changed and what does it mean for democratic states is at the core of understanding the nature of the current security environment in Europe.

  This report gives us a rich understanding of what we mean when we talk about hybrid threats drawing upon two case studies: Russia’s interventions in Crimea and Ukraine and in the 2016 U.S. presidential election. It also addresses whatkind of threats we are facing and what tools are being used against the democratic states.

 • 773.
  Trimintzios, Panagiotis
  et al.
  ENISA.
  Holfeldt, Roger
  Secana.
  Koraeus, Mats
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Uckan, Baris
  Secana.
  Gavrila, Razvan
  ENISA.
  Makrodimitris, Georgios
  ENISA.
  Report on Cyber Crisis Cooperation and Management: Comparative study on the cyber crisis management and the general crisis management2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The goal of this study is to provide an analysis of cyber crisis management by identifying relations between this emerging field and the better established subject of general crisis management. This includes terminology and key concepts in these fields. This study further seeks to gain knowledge and understanding of the involved actors’ perspectives on the challenges for Cyber Crisis management within the European context.

  The purpose of the study is twofold: to compare concepts from the general crisis management systems with the corresponding systems related to cyber crisis management, and to conduct a conceptual analysis of the language and terminology within these two fields. The primary aim is to analyse the similarities and differences between general and cyber crisis management, employing examples from countries and organizations within the EU.

  Based on interviews with members of key national and EU institutions, and on an analysis of the differences between their practitioner perspectives and the theories of general crisis management, the study arrives at six key areas of recommendations for future activities in the cyber security realm.

 • 774.
  Trygg, Niklas
  Swedish Defence University.
  En fallstudie om arbetstillfredsställelse och personalomsättning inom armén2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is a problem that officers and non-commissioned officers leave the army in a wider range than expected. This study explores the impact of job-satisfaction at work among officers and non-commissioned officers and how job-satisfaction contribute to officers and non-commissioned officer’s intentions to stay in or leave the armed forces. Fredrich Herzberg’s two-factor theory is used to survey job satisfaction and William H. Mobley´s intermediate linkages turnover model is used to examine the relationship between job-satisfaction and employee turnover intentions.

  Data were gathered by interview of 17 officers and non-commissioned officers of the Swedish armed forces.

  Results show that there is a difference between officers and non-commissioned officers intentions to leave the armed forces. Security in employment is the factor that has most impact on officers’ intensions to leave the armed forces. For non-commissioned officers the two factors that have most impact is the possibility for development and payment in relation to responsibility. 

 • 775.
  Tuvesson, Madeleine
  Swedish Defence University.
  Reklamensförmedling av militär profession: En kritisk granskning av Försvarsmaktens reklamsatsning 2012 – 20132013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces annually spend large funds annually on various advertising campaigns to promote the organization and to attract people to the careers offered by the Swedish Armed Forces. Obviously, this needs to be done if you want to recruit for a professional army. The purpose of this study is to examine the message of the Swedish Armed Forces advertising campaigns, what of those who advocate and whether there are factors that seem counter-appointment of the military profession and the Swedish Armed Forces.

  Consequently, a qualitative study is conducted to explore the campaign material, applying Norman Fairclough’s critical discourse analysis supplemented by a semiologic analysis of the images, as well as the theories of media influence and media rhetoric.

  The results of the study suggest that the Swedish Armed Forces campaigns are aimed at inviting its recipients to respond to the various situations portrayed, thus trying to penetrate the consumer's personal sphere.

  All campaigns can in various ways be linked to the Swedish Armed Forces core values ​​where the concept - transparency, performance and accountability - is central. Moreover, connections to the Armed Forces vision; units operate, are seen and respected in Sweden and abroad have been identified.

  As far as media is concerned the commercials are regarded to hold an appropriate tone considering the target audience and Swedish Armed Forces view on equal rights and gender equality.

 • 776.
  Tverbakk, Rolf Arild Lie
  Swedish National Defence College.
  Russisk maritimt diplomati i tiden etter 2000. Hvor er det på vei?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  Den Russiske Føderasjonen har siden milleniumskiftet hatt en økonomisk oppgang, blant annet gjennom at de fikk et regimeskiftet på slutten av 1990-tallet til et mer fokusert lederskap. I forbindelse med dette har og Russland markert seg sterkere på den utenrikspolitiske arena, og spesiellt de siste årene har de og markert seg sterkere militært.

  Denne avhandlingen skal belyse om Russland siden milleniumskiftet har tatt i bruk en mer provoserende holdning sjømilitært. Med andre ord, hvordan har bruken av maritimt diplomati utviklet seg i Russland?

  Det blir sett på begrep utviklet av sjømilitære forskere. I utgangspunktet er det Le Mières definisjoner som blir brukt, men disse blir utviklet av forfatteren før de blir tatt i bruk.

  Kjente eksempler på russisk maritimt diplomati blir tatt frem og kategorisert, for så å sette de opp kronologisk.

  Resultatet viser at Russland har brukt maritimt diplomati aktivt, spesiellt siden 2005, og at mye av bruken har vært for å bygge opp under en strategi som går ut på å markere Russland som en militær og politisk stormakt. Resultatet viser og at det har skjedd en endring i Russlands bruk av maritimt diplomati. I undersøkelsen kommer denne endringen fram i 2012, og det kan regnes som sansynlig at det har sammenheng med en ny utenrikspolitisk linje i Russland i 2006 og reform i forsvaret i 2008. Resultatet viser og en indikasjon på at Russland kjører en ekstra konfronterende linje mot Norge sammenlignet med andre NATO-nasjoner.

 • 777.
  Tyrberg, Sofia
  Swedish Defence University.
  Hegemonic bodies in robotic warfare: A critical discursive analysis of drone warfare through a feminist perspective2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a critical discourse analysis of robotic warfare through a feminist perspective. The study aims to investigate how gender norms and militarization affects the drone operators within the United Stated Armed Forces. Also, whether the drone operator’s gender anxiety created in a hegemonic masculine and militarized society embodies the drones and shapes robotic warfare. The theoretical framework is based on three concepts within feminist war theory, namely hegemonic masculinity, militarism and militarization, and embodiment. The thesis analyses text and social practices in accordance with Norman Fairclough’s approach to Critical Discourse Analysis. The collected data consists of text such as speeches made by the former president Barack Obama, but also narratives, the image of the drone, as well as societal practices such as whether the drone operators decide to fire, what their reactions are and what actions are taken by different actors that could be understood as protecting a gender identity.  The thesis finds that robotic warfare can indeed be understood to be shaped by gender norms and militarism. The competition of hegemonic positions in society influence how the drone operators behave and who is targeted, this shapes the way war is practiced using drones.

 • 778.
  Törnblom Franzén, Karin
  Swedish Defence University.
  Förekommer könssegregering vid högre militär utbildning?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i vilken utsträckning det finns skillnader i mäns och kvinnors förutsättningar för genomförande och fullföljande av högre nivåhöjande militär utbildning. Utbildningarnas strukturer studeras ur ett genusperspektiv och analysen genomförs utifrån Kanters teori om skeva grupper och dess påverkan på den kvinnliga minoriteten, s.k. tokens. Studien, som görs ur ett organisationsperspektiv, konstaterar en systematiserad särskiljning av de studerande baserat på kön och ett vidmakthållande av genussystemet. Motivet till särskiljning av de kvinnliga studerande är att studiegrupperna ska vara så allsidigt sammansatta som möjligt, anledningarna till särskiljning förklaras med beprövad erfarenhet, gruppeffektivitet och överspridning av kompetens. Könsproportionaliteten och dess effekter; synlighet, kontrast och assimilering, påverkar enligt Kanter specifikt minoriteten kvinnors studieresultat negativt. Konsekvenserna för minoriteten kvinnor diskuteras teoretiskt utifrån empirin ur ett organisationsperspektiv. De kan förklaras utifrån bl.a. marginalisering av kvinnors militära kompetens, specifika förväntningar på enskild studerande och ett begränsat handlingsutrymme för tokens till följd av generaliseringar av kvinnor.

 • 779.
  Törnell, Fredrik
  Swedish Defence University.
  HYBRIDKRIGFÖRING BORTOM VETENSKAPEN: en studie av samförståndet mellan den vetenskapliga uppfattningen avhybridkrigföring, och den hos säkerhetspolitiska aktörer2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hybrid warfare has experienced a considerable scientific boost and is today seen by many research-ers as the primary threat to peace and security in the world. The scientific community agrees that hybrid warfare brings with it serious threats, hence the need for new and improved security policy efforts. Very little effort has been made to examine the view of the security policy actors though, with the risk being that future security policy and strategy will be misdirected.The purpose of this study is therefore to examine if a joint understanding between the scientific view on hybrid warfare and the security policy actors view on the 21st century threats exists by ana-lysing strategic and political decision-making documents. The research design is that of a qualita-tive case study using two cases, Switzerland and Sweden.The result shows that even though a joint understanding in many respects do exist, there are con-siderable discrepancies between the two approaches. Although these are few, it turns out that these not only have serious consequences for the correlation, but also for the war science discipline and for the security policy actors.

 • 780.
  Törnqvist, Eva
  et al.
  Linköpings universitet.
  Sigholm, Johan
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Nadjm-Tehrani, Simin
  Linköpings universitet.
  Hastily Formed Networks for Disaster Response: Technical Heterogeneity and Virtual Pockets of Local Order2009In: Proceedings of the 6th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management: Boundry Spanning Initiatives and New Perspectives / [ed] Jonas Landgren och Susanne Jul, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As natural and man-made disasters become increasingly common, ensuring effective disaster response, mitigation and recovery is growing into a high-priority task for governments and administrations globally. This paper describes the challenges of collaboration within multi-organisational hastily formed networks for post-disaster response, which are increasingly relying on emerging ICT infrastructures for communication and cooperation. We present an interdisciplinary analysis of the conditions for establishing an effective mutual conversation space for involved stakeholders, and how the development of socio-technological systems affects cognitive and behavioural aspects such as established communities of practice and virtual pockets of local order.

  Our observations thus far suggest that some of the key issues are overcoming organisational and cultural heterogeneity, and finding solutions for technical interoperability, to ensure effective, pervasive and sustainable information exchange within and between organisations participating in hastily formed networks.

 • 781.
  Törnqvist Tibblin, Gustav
  Swedish Defence University.
  The Employment of Doctrine within the Academic Education of Swedish Officers2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Doctrines are by nature dogmatic and academic education is by nature skeptic. As the two perspectivesare opposites to each other it would be plausible to assume that the nature of their contradictionwould exist between doctrines and military academic education.

  Though no research has been madeon how or to what extent these contradictions exist.This thesis aims therefore to investigate the relation between Swedish doctrines and military academiceducation from dogmatic and skeptical perspectives. Consequently, explaining to what extentthey correspond to one another and how they can be compared.

  The result reveals that Swedish doctrines generally correspond to military academic education to alow degree, where deviations may range from very low to moderate. The analysis further displaysstrong multifaceted dissonance in their correspondence to one another, but also within Swedish doctrinesand military academic education separately.

 • 782.
  Uhr, Christian
  et al.
  Lund University Centre for Risk Assessment and Management (LUCRAM), Lund.
  Johansson, Björn J. E.
  Swedish Defence Research Agency (FOI).
  Landgren, Jonas
  Department of Applied Information Technology, Chalmers University of Technology & University of Gothenburg.
  Holmberg, Martin
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Koelega, Samuel
  Division of Risk Management and Societal Safety, Lund University Centre for Risk Assessment and Management (LUCRAM), Lund.
  Trnka, Jiri
  Swedish Defence Research Agency (FOI).
  Once upon a time in Västmanland: the power of narratives or how the “truth” unfolds2016In: ISCRAM 2016 Conference Proceedings: 13th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] Andrea H. Tapia, Pedro Antunes, Victor A. Bañuls, Kathleen Moore & João Porto de Albuquerque, ISCRAM, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2014 a small fire started in a forest in central Sweden. Within a few days it developed into the largest wildfire in Sweden in the last 50 years. As the scale of the fire increased, so did the need for direction and coordination of the resources engaged in the response operation. Both official investigators and the research community have studied the challenges and come up with recommendations for improvements of the Swedish crisis management system. All authors of this paper have been involved in such efforts. This paper is a result of us trying to formulate lessons learnt based on several written reports and official discussions. The development of the narratives constructed by individuals involved in the response, investigators and researchers is analyzed. We conclude that researchers need to pay attention to their own role in this development. Maybe there is a need for a game changer on the methodological side?

 • 783.
  Uhrwing, Magnus
  Swedish Defence University.
  Rysk Operationskonst: Utveckling efter kriget mellan Ryssland och Georgien 20082012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The war between Georgia and Russia awakened the world pretty brutally when a small country like Georgia tried to restore order in South Ossetia. The war between the two countries took place over five days in August 2008. This paper discusses the Russian operational art and its development after the war. The starting point is to test the traditional and classic Russian theory of operational art. The aim is to describe and discuss the Russian operational experience and any developments and trends in the Russian Federation's armed forces. The purpose of describing the theory behind the operational art is to create an independent analysis model. The essay’s analysis is based entirely from qualitative research with the collection of qualitative data in the form of texts and documents with a holistic perspective. Initially, the theory chapter is created from an inductive approach to identify, define and describe the operational concept and principles, creating a theoretical model of explanation. The developed analytical model is based on the Russian theory of operational art and takes off from a deductive approach to the collected empirical data. The results of the performed analysis results are interpreted and the product of this presented in the operational conclusions. Russia had a strategic ability to win the war by means of strategic resources related to tempo, simplicity and shock effect on the Georgian troops. Russia carries out a variety of reforms and the outcome of the war demonstrates the importance of Russia having a strategic capacity to make use of one in the type of conflict that Georgia represents. This success shows that the strategic capabilities are initially a success factor, while the deficiencies in the operational and tactical levels cannot be accepted in the long run, but must be developed. Not least relating of the armed forces. These deficiencies were primarily in intelligence, command and in the sustainment capabilities. It turned out pretty clearly that the Russian armed forces used the classical Russian operational art during the war, but they make use of more modern features such as information operations.

 • 784.
  Ulfving, Lars
  Swedish Defence University.
  Den stora maskeraden: sovjetrysk militär vilseledning, Maskirovka, sett i ett historiskt perspektiv2000 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 785.
  Ulfving, Lars
  Swedish Defence University.
  Rysk krigskonst - Voennoe iskusstvo: en introduktion till den ryska militärvetenskapen sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv2005 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 786.
  Ulfving, Lars
  Swedish Defence University.
  Spegellabyrinten: operativ-strategisk underrättelsetjänst - något om teori, empiri och metod2004 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 787.
  Ullah, Simon
  Swedish National Defence College.
  DOKTRINUTVECKLING: PÅVERKAR FÖRSVARSALLIANSER?: EN JÄMFÖRELSE MELLAN SVERIGE OCH NORGE2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT:

  There are many theories of which the doctrine development process is described, both in a generalperspective and more specific for either large or small states. Where one of them shows that smallstates have a limited ability to develop their doctrines, and are required to implement experiencesthat larger states have obtained through international operations and war. This statement is thefoundation of the thesis and is used to analyse the doctrine development process for small statesregardless of membership to a military alliance. The thesis compares Swedish and Norwegianmilitary doctrines through a case study to determine how the doctrine development process isstructured and if it complies with the arguments from the theories about doctrine development.The result of the thesis shows that the process is similar between the countries, and therefore thedoctrines are developed in a similar way, regardless of a membership to a military alliance.

 • 788.
  Uppström, Henrik
  Swedish National Defence College.
  Svensk ubåtsjaktförmåga: en undersökning om utvecklingen av taktikreglemente och organisation2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har svensk försvarsförmåga aktualiserats i media som bristande. I dagens Europa har det säkerhetspolitiska läget blivit alltmer uppmärksammat. Med tanke på hur utvecklingen ser ut är det i högsta grad relevant att utvärdera svensk försvarsförmåga för eventuellt framtida hot.

  En del av vårt försvar som varit aktuellt och som fick mycket uppmärksamhet under 1980-talet var marinen och den ubåtsjakt som bedrevs då. Det blir återigen intressant att utvärdera hur mycket den svenska marinen har kvar av denna förmåga i händelse av ett ökat behov av nationellt försvar.

  Den fråga som ställs är hur utvecklingen av marinens ubåtsjakt inom ramen för förmåga och organisation faktiskt har sett ut. Genom att välja ut reglementen, och genomföra en kvalitativ textanalys på dem så skapar man ett underlag för jämförelse. Denna jämförelse besvarar sedan frågeställningen hur svensk ubåtsjaktförmåga har utvecklats. Det reglemente som valts för denna kvalitativa textanalys är Taktikreglemente för Flottan (1987) och det jämförs med resultatet för det nuvarande Taktikreglemente för marinstridskrafterna 1(A) (2010).

  Resultatet av undersökningen visar att det är en snarlik utveckling inom taktikreglemente vad som avser ubåtsjaktförmåga, dock så varierar ubåtsjaktorganisationen mycket. Att jämföra enheter som genomför ubåtsjakt är väsentligt men komplext då det kräver flera systemanalyser för att kunna besvara hur kvalitet och kvantitet har varierat med åren.

 • 789.
  Utas, Mats
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), Strategy Section.
  Sexual abuse survivors and the complex of traditional healing: (G)local Prospects in the Aftermath of an African War2009Report (Other academic)
 • 790.
  Vikman, Erik
  Swedish Defence University.
  Vådabekämpning i luftarenan: En analys av situation awareness och confidence i vådaincidenter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite advancements in modern technology the rates of casualties caused by friendly fire have increased. Studies show that technology on its own cannot eliminate friendly fire casualties due to the involvement of human factors. This thesis aims to develop a model to increase understanding of fratricide. The model is based on the relationship between situation awareness and confidence, with the hypothesis that fratricidal events are characterised by poor situation awareness and high level of confidence.

  The theory development is achieved through three case studies of fratricide in air operations, using mainly official reports and video footage in a qualitative analysis. The result of the thesis does not show a relationship between situation awareness and confidence according to the hypothesis. Situation awareness is poor in all three cases studied. Confidence however is considered low in two out of three cases, opposing the hypothesis and demanding further studies of causal mechanisms explaining the problem of fratricide.

 • 791.
  Villner, Viktor
  Swedish Defence University.
  Fighting in the Streets: Testing Theory on Urban Warfighting2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper sets out to examine why it is that combat in urban environments is so deadly and casualty-heavy for conventional militaries, even when those militaries hold a technological and/or numerical advantage. The paper aims to test the theory of Alice Hills through a structured, focused comparison on three cases of urban warfighting. The paper examines the battle of Stalingrad 1942-1943, the battle of Mogadishu 1993 and the first battle of Grozny in 1994. Support for Hills theory is found in what she argues is a pre-modern type of combat that is slowgoing and relies upon ground forces as well as the equalization of technological advantages through improvised adaptation of older and/or less than ideal equipment. The paper highlights the need for intelligence in urban operations, especially human intelligence, as a potentional further development of Hills theory.

 • 792.
  Viper, Jacob
  Swedish Defence University.
  Gerillakrigföring till sjöss: En teoriprövande tvåfallstudie om underlägsnas framgång2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When explaining the course of action of inferior actors in asymmetric conflicts, Guerrilla Warfare is normative. But when illustrated, the examples are only of battles and wars fought on land. Consequently, there seems to be an insufficient amount of studies that show whether Guerrilla Warfare truly is a theory for maritime forces.

  The purpose of this study is to test if Guerrilla Warfare can explain the procedure of inferior, but successful, maritime forces in asymmetric conflicts. To extract the principles of guerrilla tactics, the controversial thoughts of Tse-tung, Giap and Guevara has been examined. The cases of this study are the Israeli maritime forces in the Yom Kippur war, and the Sea Tigers in the civil war of Sri Lanka.

  The results show that Guerrilla Warfare, despite similarities, cannot fully explain the tactical procedures of the Israelis. However, Guerrilla Warfare can, despite one difference, explain the tactical procedures of the Sea Tigers. This essay therefore argues that Guerrilla Warfare can be of use for maritime forces in the search of victory despite inferiority. 

 • 793.
  Vrenngård, Thomas
  Swedish Defence University.
  Amerikanska marinkårens taktik med pansarvärnsrobotför-band i Operation Desert Storm: Av relevans för svenska armén idag?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande arbete tar sin utgångspunkt i en observation av hur United States Marine Corps (USMC) använde pansarvärnsrobotförband förvånansvärt aggressivt under Gulfkriget 1991. Med syftet att studera denna taktik och att därigenom skapa en ökad förståelse för pansarvärnsrobotförbandens taktiska möjligheter/begränsningar skapas en problemformulering som undersöker vilken relevans USMC:s taktik med pansarvärnsrobotförband i Operation DESERT STORM har för svenska armén idag? För att kunna besvara denna övergripande fråga bryts den ned till tre forskningsfrågor som beskriver vilken taktik som karaktäriserade USMC:s pansarvärnsrobotförband, därefter förklarar motiven för denna taktik och slutligen värderar vilka lärdomar som svenska armén kan dra från detta 2012.

  Resultatet visar att marinkårens taktik i huvudsak har låg relevans på grund av de unika förutsättningar avseende terräng, siktförhållanden och teknikasymmetri som förelåg i Persiska viken 1991. Terrängen var nästan helt platt vilket gav god effekt för pansarvärnsrobotarnas övertag i skjutavstånd gentemot irakiska stridsvagnar. Oljerök och dimma gjorde att deras termiska sikten kunde verka där inga irakiska motsvarigheter fanns. Konceptet Combined Anti Armor Team bedöms värt att beakta för armén inom ramen för kombinerade vapen och slutförande av Insatsorganisation 2014.

 • 794.
  Värnqvist, Peter
  Swedish National Defence College.
  Reflexiv kontroll: evig metod som systematiserats?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The desire to influence ones opponent without using violence, has probably existed in all times. Reflexive control is a method used historically without the user knowing about the concept, but through research during the 1900s, theories from psychology, behavioral science and cybernetics entered into the military application of modern influence operations.

  Reflexive control builds upon the fact that a stimulated organism responds with a reflex. Which, in the context of the essay, means that a controller transfers prepared information to a partner or a counterpart to bring him to single-handedly take one of the controller intended decision. This is expressed either by methods used intuitively by an intelligent user or systematically by a controller with knowledge and resources, creating a situation which voluntarily brings or forces the other part to make decisions as the controller wants for its own use. The methods are based on knowledge of the other part's self-image. A self-image that can be individual, for example, a president, or a group, such as a state leadership. The reflex may contain of a decision or of an action that are not well considered but that benefits the controller. The controller then exploits the new situation created by its preparations that may have been on going for a long time.

  The essay describes some of the methods that has been used by the Soviet Union and later integrated into the Russian warfare.

  The essay askes the questions; Can Bismarck's actions in 1870 and Russia's actions in the Georgia conflict in 2008 be explained by the theory of reflexive control? Is there a difference? If it is - how is the difference expressed?

  Yes, both cases reflect reflexive control. The differences between them are explained by the evolution from intuitive actions into systematic use.

 • 795.
  Waaler, Gudmund
  et al.
  Sjøforsvaret, Norge.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Nilsson, Sofia
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Voldsbruk og livsfare: Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan2019 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [no]

  Voldsbruk og livsfare dokumenterer norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Basert på grundige intervjuer med soldatene, tegnes et levende bilde av hvordan dramatiske krigserfaringer påvirker soldathverdagen og hvordan erfaringene fortolkes og bearbeides i etterkant – både individuelt og kollektivt.Intervjuene med soldatene tolkes gjennomgående i lys av internasjonal faglitteratur og pågående fagdebatter. Boken drøfter blant annet spørsmål knyttet til forberedelser før avreise, stressmestring, moralske dilemmaer, motivasjon, sorgreaksjoner, profesjonsidentitet og profesjonalisering av soldatrollen. Boken inneholder i tillegg en grundig drøfting av reaksjonsmønstre knyttet til å ta liv i kamp.Voldsbruk og livsfare vil særlig ha interesse for studenter og forskere innenfor de militære utdanningene, men er også skrevet for alle med interesse for Forsvaret og Norges rolle i internasjonale, militære konflikter.

 • 796.
  Wadenholt, Jakob
  Swedish Defence University.
  Wardens fem ringar, slagen om Fallujah ur ett luftmaktsperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Air power alone cannot hold ground and secure the population. How then can air power contribute to irregular conflicts? Robert Johnson states in his article Predicting Future War that air power have the potential to determine the outcome of irregular operations. Even though air superiority was achieved during the two battles of Fallujah in Iraq 2004 there is a difference in the outcome of the two operations, Vigilant Resolve and Phantom Fury.

  The purpose of this thesis is to examine if Warden´s theory The Enemy as a System and his Five-Ring Model can explain the variation in the outcome of the two battles using a comparative case study.

  Research findings indicate that the Five-Ring Model cannot explain why the second operation, Phan-tom Fury was a victory. The findings indicate that striking the most critical ring, i.e. Leaders, did not contribute to victory. Instead, results indicate that the most critical ring leading to victory in the second operation were Infrastructure.

  The main conclusion of the thesis is that the theory cannot explain the variation in the outcomes and that Warden´s Five-Ring Model cannot be applied to an irregular enemy and therefore needs to be questioned and further researched. The findings further strengthen earlier research stating that the most critical part of an enemy may not always be represented by Leaders.

 • 797.
  Wahlgren, Karolina
  Swedish Defence University.
  McRavens teori - nyckeln till framgång eller vägledande principer?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Along with the development of today’s warfare the use of special operations as an overall asset has increased. Due to this, the request for scientific built theory has also increased. One of the most cited theories of special operations is developed by William McRaven. His theory is used by many other researchers and the principles that he has developed can be traced all the way to the Swedish Doctrine. According to McRaven these principles, if used correct, will increase the probability of a positive outcome in an operation. But what if this highly regarded principles won´t work for the operations it´s supposed to be applicable on? This research aims to falsify McRavens theory by testing it on two successful special operations. The result has shown that McRavens theory is applicable on one of the operations but not on the other. McRavens theory has been considerably weakened by this result and one conclusion is that the theory might not be as relevant for today´s operations as it was for the operations that were examined for his study.

 • 798.
  Wahlström, Oskar
  Swedish Defence University.
  Luftmakt i humanitära interventioner: en prövning av Wardens teori2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Air power has shown its usefulness throughout many wars and has been an effective tool for military interventions during the last decades. How airpower should be applied has been a highly debated topic for as long as it has been around. However, its use in humanitarian interventions is comparatively unresearched. One theorist that have received a lot of attention is John Warden and his five-ring-model.

  The purpose of this thesis is to test Wardens theory in humanitarian interventions, in order to contribute with research on the use of airpower in humanitarian interventions. This thesis is a comparative case study examining two similar and successful humanitarian interventions, Operation Deliberate Force and Operation Odyssey Dawn/Unified Protector.

  Results show that Wardens theory can not explain the success of the use of airpower in the operations. There are however some interesting similarities between the two operations that could be the key to success in humanitarian interventions. Further research is required to investigate this conclusion.

 • 799.
  Wahlström, Oskar
  Swedish Defence University.
  Luftmakt i humanitära interventioner: en prövning av Wardens teori2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Air power has shown its usefulness throughout many wars and has been an effective tool for military interventions during the last decades. How airpower should be applied has been a highly debated topic for as long as it has been around. However, its use in humanitarian interventions is comparatively unresearched. One theorist that have received a lot of attention is John Warden and his five-ring-model.

  The purpose of this thesis is to test Wardens theory in humanitarian interventions, in order to contribute with research on the use of airpower in humanitarian interventions. This thesis is a comparative case study examining two similar and successful humanitarian interventions, Operation Deliberate Force and Operation Odyssey Dawn/Unified Protector.

  Results show that Wardens theory can not explain the success of the use of airpower in the operations. There are however some interesting similarities between the two operations that could be the key to success in humanitarian interventions. Further research is required to investigate this conclusion.

 • 800.
  Waldenström, Christofer
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  För att förstå vad som ska göras måste man se möjlighetsrummet2016In: Operativ ledning: Slutrapport 2013-2015 / [ed] Isabell Andersson, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016Chapter in book (Other academic)
131415161718 751 - 800 of 875
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf