Change search
Refine search result
10111213141516 601 - 650 of 5674
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  Brodin, Jens
  Swedish Defence University.
  Attackhelikoptrar i Vietnam: En teoriprövande fallstudie på det amerikanska nyttjandet av attackhelikoptrar enligt Wardens och Papes teorier2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Av dagens teoretiker i luftoperationer så finns det ingen som utförligt tar upp användandet av helikoptrar. Det här arbetet kommer därför grunda sig på två av de stora teoretikerna inom luftoperationer, Warden och Pape. Arbetet kommer inledningsvis redogöra för de båda teoretikernas teorier för att sedan presentera Vietnamkriget som var det första stora kriget där helikoptrar hade en viktig roll. Med Vietnamkriget i fokus ska jag sedan analysera hur användandet av attackhelikoptrarna passar in i Wardens och Papes beskrivningar om hur luftoperationer skall genomföras. Det arbetet ska resultera i är att se om det går att nyttja de redan existerande teorierna på nyttjandet av helikoptrar eller om de behöver egna teorier.

 • 602.
  Broholm, Axel
  Swedish National Defence College.
  Syrienkonflikten i svensk dagspress2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 603.
  Broman, Carl
  Swedish National Defence College.
  Operation Gothic Serpent och Kilcullens upprorsbekämpningsteori: En teoriprövande fallstudie på Task Force Rangers insatser i Mogadishu 19932014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den tredje och fjärde oktober 1993 sköt somaliska rebeller ner två amerikanska Black Hawk-helikoptrar i Mogadishu, Somalia. Dels på grund av ett bristande doktrinärt agerande resulterade det i en 14 timmar lång strid om att överhuvudtaget överleva och många skadades eller omkom. Inte långt därefter lämnade FN och USA Somalia och insatsen sågs som ett militärt misslyckande. Insatsen i Somalia har påverkat amerikanarnas syn på utrikespolitik och den visar tydliga exempel på den komplexitet som counterinsurgency-operationer för med sig.

  Uppsatsen är en teoriprövande fallstudie där David Kilcullens teorier om upprorsbekämpning prövas på Specialförbandsstyrkan Task Force Rangers insats i Mogadishu, Somalia. Uppsatsen syftar inte till att pröva huruvida Kilcullens teorier fungerar eller ej, utan till att pröva hur och i vilken utsträckning Task Force Rangers medel och metoder överensstämmer med vad Kilcullen förespråkar.

  Resultatet av denna studie visar att förekomsten av Kilcullens teorier i vissa fall överensstämmer men överlag är väldigt få. Bland annat på grund av komplexiteten i det somaliska samhället och dess kultur. Vidare visar arbetet att den största bidragande faktorn till utfallet av insatsen beror på det bristfälliga underrättelsearbetet som gjordes av Task Force Ranger under den berörda tidsperioden.

 • 604.
  Bron, Agnieszka
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Biographical methodology in gender studies and adult learning2008In: Researching Gender in Adult Learning / [ed] Joanna Ostrouch och Edmée Ollagnier, Frankfurt: Peter Lang Verlagsgruppe , 2008Chapter in book (Other academic)
 • 605.
  Broomé, Gustaf
  Swedish National Defence College.
  Helikopterns betydelse för de amerikanska styrkorna under Vietnamkriget2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inriktningen på uppsatsen kommer att vara vilken nyttja och vilket behov svensk militär kan ha med helikoptern som verktyg i en militär operation.

  Ämnet belyses genom en analys av ett historiskt skeende där helikoptern för första gången fick påvisa sina styrkor och svagheter som verktyg i ett konfliktområde.

  Uppsatsen behandlar den delen av Vietnamkriget, då fokus från många nationer och inte minst närvaro av amerikansk militär var som störst (1965-75). Fokus på uppsatsen kommer att vara vilken effekt helikoptern bidrog med under operationerna i Vietnam kopplat mot krigets grundläggande förmågor. [1]

  Ämnet är intressant i förhållande till de planerade förändringarna i Försvarsmakten idag, då den luftburna förmågan kan komma att försvinna. Därför är det viktigt att belysa vad helikopterunderstöd kan göra för skillnad i en militär operation.

  Anledning till att uppsatsen kommer behandla Vietnamkriget är att striderna i Vietnam var de första striderna i betydande omfattning där en armékår nyttjade helikoptrar. Vietnamkriget är även väldokumenterat och ger ett bra underlag för denna typ av arbete. Konflikten i Vietnam har även vissa kopplingar till de konflikter svenska Försvarsmakten arbetar med eller kan börja arbeta med eftersom den amerikanska styrkan var en expeditionskår långt hemifrån och med uppgift att ingå i en konflikt som var asymmetrisk.

  Min förhoppning är att det underlag som presenteras om hur amerikanarna nyttjade helikoptern i sina operationer kan ge en koppling till helikopterns styrkor och svagheter, som ett verktyg i svensk militära operationer.

 • 606.
  Broomé, Ludvig
  Swedish Defence University.
  Säkerhetiseringen av narkotika i Sverige: En diskursanalys av hur ledande svenska politiker lyfte narkotikafrågan till ett säkerhetshot2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Narkotikapolitiken i Sverige är en anomali i internationell bemärkelse. Få jämförbara länder har lika sträng lagstiftning. Sverige får ofta internationell kritik för sin ovilja att anpassa sig till internationella organisationers riktlinjer för så kallade skadereducerande åtgärder. Följden är att drogdödligheten i Sverige är nästan fem gånger så hög som det europeiska genomsnittet – näst sämst i hela Europa. Hur kommer det sig att Sverige, ett land som i många sammanhang gjort sig känd för sin pragmatism och problemlösande inställning, fört en så pass repressiv och dogmatisk narkotikapolitik? Hypotesen som vägleder arbetet är att narkotika har säkerhetiserats i Sverige; dvs. att droger och missbrukare har ramats in som ett hot mot det svenska samhället av personer i ledande befattningar. Den långtgående lagstiftningen och kontrollpolitiken kan förstås mot bakgrund av de dramatiska hotbilder som kommit att associeras med narkotika i Sverige. Undersökningen avgränsar sig till att analysera riksdagstryck från perioden mellan 1954 och 1995, då de större narkotikapolitiska besluten fattades.  Med hjälp av en diskursanalys av svenska politikers uttalanden belyser uppsatsen hur narkotika under flera decenniers tid ramades in som ett av de största hoten mot det svenska samhället, i synnerhet mot välfärdsstaten och svenska ideal. Slutsatsen är att den alarmerande retoriken fått brett fäste och att narkotika uppfattats som ett av de allvarligaste samhällsproblemen, vilket i sin tur möjliggjort den breda och djupa kontrollregimen, på bekostnad av alternativa förhållningssätt så som skadereducerande åtgärder. 

 • 607.
  Brorson, Johan
  Swedish National Defence College.
  Den smarta kartan: En teoretisk diskussion om geografiskt informationssystem i ledningssystem2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ongoing development of information systems and the increased availability of information through these systems increase the demands on the military personnel to handle this large amount of information. Information on participants in a battle area and the terrain actors find themselves is a prerequisite to conduct military operations. As a result of all this increased informa-tion the information systems needs to developed to provide a better basis for deci-sions. The purpose of this paper is to examine which military benefit could be achieved with a geographic information system (GIS) for decision makers in a military opera-tion. In addition, the paper will investigate how a GIS should be designed to support staff with decision making. The survey is done by both comparative literature and description of theories and methods. The results indicate that GIS should be able to contribute to the military benefit to enable information superiority over an adversary. Furthermore, the results show that the correct design of GIS makes it easier for the user but it still requires training to use GIS in full.

 • 608.
  Brost, Max
  Swedish Defence University.
  HOTET FRÅN IS: EN STUDIE AV DEN MODERNA STATENS RÄDSLA2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Traditionally, the research conducted in the field of security studies have been primarily focused on questions regarding war and conflict between states and alliances. After the Cold War, security research focus shifted primarily to stabilization of regions in the third world and the war on terror.

   

  Within the field of security studies, the consensus is that terrorism as a phenomenon is considered to be a threat to the democratic world. However, there is no extensive research concerning whether or not states consider individual terrorist groups as security threats.

   

  The purpose of this study is to use the Securitization theory by The Copenhagen School to comment on how individual states describes the terror group called “the Islamic State” (the “IS”) and if the group is described as a security threat to their individual state or not.

   

  Furthermore, the purpose of this study is to determine if there are differences in the official statements issued by states which are conducting war against IS and by those that are not. Another aspect that will examined is whether one can determine a difference in the way IS is described before and after the attacks in Paris November 13, 2015.

   

  The results show that the IS, before and after the Paris attacks, is described as a security threat by the head of state in Britain, as a state that wages war on the IS, but not by the head of state in Sweden, which does not wage war against the IS. It is also possible to detect a difference between the countries waging war against the IS and those that do not, in the respective head of states’ discourse. These results indicate that states that are at war with the IS will also describe the IS as a higher threat in their official statements.

 • 609.
  Broth, Anna-Karin
  Swedish National Defence College.
  Det marina doktrinmottagandet - en studie av den amerikanska tidskriftsdebattens spegling av U.S. Navy's doktriner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When military doctrines are published, they often quickly become the subject of considerable debatewhere the message is analysed and discussed. This fact has been particularly evident in theUSA after the publication of U.S. Navy´s doctrines. Discussion of doctrine is most often to befound in debate and commentary in various military journals, which serve as a frequently usedforum for such discussions. The complex nature of the debate and continuous publishing of sucharticles make it difficult to get a comprehensive and accurate picture of the content and expressionof the debate about maritime doctrine. Therefore, it is interesting to examine more systematicallyhow doctrinal debate is shaped in these journals, what the debate encompasses and what its contents.Thus, the purpose of this essay is to study the nature of the maritime debate by thematically examiningthe relationship between doctrine and the subsequent debate. Setting out from WilhelmAgrell´s method for analysis of doctrines, an analytical instrument has been developed in order tosystematize the conduct of this investigation.Results show that the development and use of an analytical instrument for the examination of doctrineand debate greatly facilitates and refines the accomplishment of a systematic investigation.The results also show that the maritime debate is by nature extensive and comprehensive and thatit is even more dynamic and unpredictable then a first impression might indicate.

 • 610.
  Brovertz, Johan
  Swedish National Defence College.
  Förekommer EBO i samband med Counter Insurgency operationer i Irak 2004?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The EBO concept has since 1991 step by step increased in importance as a term related tooperational war fighting. The latest example is Operation Iraqi Freedom 2003 where advocatesassert that the coalition uses effect based approach. There are many different approaches and waysof explaining the EBO concept, which can make it difficult on agreeing upon the existence ofEBO in a specific operation or not.The aim of this thesis is to give a perspective on EBO and examine the concept by extractingcriteria’s, which can be used to demonstrate the effects-based approach during a specificoperation.In order to accomplish this, the author is trying to answer these questions.How is it possible to understand the EBO concept related to COIN?Is the coalition using an effect-based approach during the COIN-Operations in Iraq 2004?If that’s the case, what kind of effect was achieved?The result from the thesis shows that an effects-based approach can be traced in the two COINoperationsin Haditha and Fallujah. According to the American sources the effects of theoperations are very positive which can be correct in the short-term perspective. The result in thelong-term perspective is more doubtful and difficult to examine.For how long the EBO concept will survive before it is replaced by something new is difficult toforesee, but probably will at least parts of the concept influence operational art for many moreyears.

 • 611.
  Brown, Christer
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Radbouds universitet Nederländerna.
  The 2005 Hurricane Katrina response failure: Seeing preparedness for foreseeable complex problems through a neo-institutional lens2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Governmental organisations often fail to prepare themselves adequately for complex problems such as natural disasters. This is remarkable because these threats are usually studied intensively and governments do develop plans for such situations. Christer Brown demonstrates in his thesis that the complexity of governmental systems and the mutual interdependence of various government organisations hinder the preparations for something like a natural disaster. This particularly applies to government organisations which have to operate in a many-layered administrative system. Brown investigated the case of the American Federal Emergency Management Agency (FEMA), which appeared to be insufficiently prepared to respond adequately during the disaster caused by hurricane Katrina in Louisiana in 2005. This was apparently due to a shift in political attention from natural disasters to terrorism within the FEMA, and this forced the agency to establish different priorities for its policies.

 • 612.
  Brown, Christer
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Eriksson, Kerstin
  A Plan for (Certain) Failure: Possibilities for and Challenges of More Realistic Emergency Plans2008In: International Journal of Emergency Management, ISSN 1471-4825, E-ISSN 1741-5071, Vol. 5, no 3/4, p. 292-310Article in journal (Refereed)
 • 613.
  Brown, Christer
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Fors, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Kallin, Susanne
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Samverkan och informationsdelning: i hot och kris2009Report (Other academic)
 • 614.
  Brown, Christer
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Johansson, Anders
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Massevakueringen inför orkanen Gustav: erfarenheter och lärdomar för det svenska krishanteringssystemet2008Report (Other academic)
 • 615.
  Brown, Christer M.
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Ivarsson, Sophia
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Women as Crisis Managers: The Need to Consider Crisis Management from a Gender Perspective2008Conference paper (Refereed)
 • 616.
  Brulin, Emet
  Swedish Defence University.
  Legitimizing intervention: A critical reading of a contemporary Swedish discourse of peace operations2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis takes its onset in a growing debate about globalization and its possible consequences for the Weberian-state monopoly on the use of force. It concerns the discursive legitimizing and construction of Swedish military peace operations. It studies how the official, Governmental discourse is structured, which arguments are used and how these in turn motivate and legitimize operations. Theoretically it is situated within a poststructuralist understanding but drawing on wider international relations theories to relate the empirical findings to existing research. Methodologically it uses a discourse analytical framework developed by Lene Hansen, supplemented with analytical concepts stemming from the work of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Empirically the thesis analyses Governmental Bills, a Governmental Communication and one op-ed written by the minister of Defence in regards of peace operations. The empirical analysis show that the official Swedish discourse of peace operations is structured by three basic discourses; internationalism, stateism and humanitarianism. These are analysed and interpreted in the light of different IR theoretical understandings. The thesis argues that the basic discourses are involved in a reciprocal process in which the state legitimizes peace operations and reproduces the idea of states and foremost the notion of an international state system. The humanitarian factor is less elaborated on in the material, which can be interpreted in different ways, one being that the humanitarian situation is not so important in the eyes of states, another that it is regarded as so self-evident that the situation of flesh and blood individuals is the legitimating reason for Swedish engagement in peace operations that it does not need to be said. The thesis ends with a critical discussion where its findings are related both to the globalization debate and critical peace operations literature.

 • 617.
  Brun, Hans
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Antagonistiska hot och rättsliga utmaningar2019In: Antagonistiska hot och desspåverkan på lokalsamhället: En antologi / [ed] Henrik Häggström & Hans Brun, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2019, p. 81-90Chapter in book (Other academic)
 • 618.
  Brundtland Steder, Frank
  et al.
  Department for Analysis, Norwegian Defence Research Establishment, Norway.
  Op den Buijs, Tessa
  Netherlands Defence Academy, Netherlands.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Lecoq, Valerian
  Royal Military Academy, Belgium.
  Moelker, Rene
  Netherlands Defence Academy, Netherlands.
  Otis, Nancy
  Director General Military Personnel Research and Analysis (DGMPRA), Defence Research and Development Canada (DRDC), Canada.
  Szvircsev Tresch, Tibor
  Militärakademie (MILAK), Switzerland.
  Österberg, Johan
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Manigart, Philippe
  Royal Military Academy, Belgium.
  Breaking Away from a White Male Organization? Expert Opinions on Recruitment of Women and Ethnic Cultural Minorities2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  European armed forces still remain predominantly white, male organizations; their societies, however, are becoming more diverse and older. How will these armed forces be able to cope with this challenge? In order to answer this question, in the first semester of 2017, a group of scholars working within the framework of the European Defense Agency conducted an online survey among international experts in human and social sciences, defense managers, policymakers, and journalists specialized in defense issues. The aim of the survey, which followed a previous survey among young people on the attractiveness of the military as a job, was to measure their opinions and ask their suggestions concerning possible ways for increasing diversity in European armed forces. This paper presents some of the results of this multinational online survey.The unique feature of the study is that it is forward-looking and international: experts from various NATO and EU countries were asked how Defense organizations could deal with future challenges of demographic characteristics. The study, therefore, adds to our understanding of possible solutions for ensuring increased diversity in armed forces.

 • 619.
  Brunfelter, Styrbjörn
  Swedish National Defence College.
  Civila logistikåtaganden i Försvarsmakten: möjligheter och problem2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The changes in the Swedish Armed Forces, with a reduced budget and anadaptation to a defence in high readiness, will probably cause changes in thelogistics for the Armed Forces as well. One part of that change could be thatactivities that today are managed by the Armed Forces could in the future mostprobably be outsourced or contracted to a civilian company to a greater degreethan today. Activities that have been a part of the Armed Force duties will betransferred to civilian companies. For the Armed Forces other requirementsthan commercial ones must be evaluated before an activity is outsourced. Thisentails evaluating several factors so that the purchaser, the Armed Forces, cansee the consequences, thus avoiding dependency on the supplier, and riskingloss of competence in the organisation or having a competence that is far fromits core capabilities. Outsourcing or contracting to someone else could findresources for other activities in the Armed Force organisation. However, thatcould create new problems and even create unpredictable risks. The aim of theessay is to analyse and describe the circumstances that should be evaluatedbefore an activity or service is outsourced or contacted out, and to show thecomplexity involved when outsourcing activities outside real core capabilities,respectively - what activities or services should not, for different reasons, beoutsourced. The essay will generally ascertain the possibilities and problemsthat civilian logistic arrangements could create for the Armed Forces. It will bedone through the stated hypothesis that: outsourcing in the Armed Forces cannot be utilised as fully as it can be done in civilian industry and it has differentprerequisites. The chosen method for the essay is qualitative with a deductiveelement. It consists of a subsidiary chapter that connects to the theory ofmilitary art, and one empirical chapter. Together the chapters should falsify orverify the hypothesis, respectively answer the stated questions. The results ofthe essay show that the Armed Forces could use outsourcing much more inpeacetime activities when it is appropriate than it is used today, and reap thebenefits from outsourcing in general.According to military theory, it is more difficult to outsource logistic servicesto civilian companies when it comes to conflicts and factors that influence theenvironment in which the Armed Forces have to act. Military units should stillprovide logistic support in Lines 1-3 in some types of operations, e.g. peaceenforcement operations, but in Lines 5-6 outsourcing or contracting to civiliancompanies could be used when appropriate, because those lines are often in anundisturbed environment. In an outsourcing and a contracting situation it isimportant for the Armed Forces to assure that they have organisationalcapability and competence so military logistic units can be used in operationswhen required by the actual situation.All in all, the essay indicates that outsourcing is more difficult to use in allspheres of activity of the Armed Forces, because the requirements of theArmed Forces differ from those of civilian industry.

 • 620.
  Brus, Adam
  Swedish National Defence College.
  Submarine Diplomacy2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Submarine service was established to perform covert operations.  Despite its clandestine nature the submarine service is used in the extrovert field of maritime diplomacy. An example of if this is, the participation of submarine forces in the RIMPAC which are multinational and goodwill visits to port. This study aims to identify the methods with which the submarine services can interact with the field of maritime diplomacy, the extent these methods are used and what role the submarine service adopts in maritime diplomacy.

   

  To answer these questions through a qualitative analysis of the theories on maritime diplomacy presented by Christian La Mière and James Cable that identify variables in forms of methods that fulfill diplomatic purposes. These variables are used as a tool for empirical data collection for a quantitative result presented in a table. A qualitative analysis and comparison of similarities and differences in the general usage of the submarine service is employed in the context of maritime diplomacy. 

   

  The analysis shows six variables, in which submarine services can interact within the field of maritime diplomacy; Good will visits, Personnel exchanges, multinational exercises, multinational operations, capability to deliver payload to keel bound targets and capability to deliver payload on ground based targets.  The results show that each of these variables have to some extent been used historically. Further analysis of the result concludes that the submarine service does not have a highly-visible role in maritime diplomacy. Contrary to this it is limited because of its limited applications as a multirole vessel and the extensive cost of maintenance which further concentrate the capabilities of the submarine service.

 • 621.
  Brustind, Dag Sigurd
  Swedish National Defence College.
  Den operasjonelle design: eksklusiv militær rasjonalitet eller politisk strategisk verktøy?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 622.
  Bruzelius, Nils
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  The Deployment of the Fleet Ballistic Missile Submarines and US Policy towards Scandinavia2008In: Stockholm Contributions in Military-Technology 2007 / [ed] Martin Norsell, Stockholm: Försvarshögskolan , 2008, p. 35-48Chapter in book (Other academic)
 • 623.
  Bruzelius, Nils
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Unilaterally if necessary: One motive behind the American Security guarantee to Sweden2008In: Tidskrift i Sjöväsendet, ISSN 0040-6945, no 1, p. 50-66Article in journal (Refereed)
 • 624.
  Bruzelius, Nils
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Bull, Peter
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Bäck, Lars
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Eklund, Jonas
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Heilert, Kenny
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Liwång, Hans
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Stensson, Patrik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Svantesson, Carl-Gustaf
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik2010Book (Other academic)
 • 625.
  Brynielsson, Joel
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Computer Security Training: A Military Officer Case Study2008In: Stockholm Contributions in Military-Technology 2007 / [ed] Martin Norsell, Stockholm: Försvarshögskolan , 2008, p. 49-64Chapter in book (Other academic)
 • 626.
  Brynielsson, Joel
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Using AI and games for decision support in command and control2007In: Decision Support Systems, ISSN 0167-9236, E-ISSN 1873-5797, Vol. 43, no 4, p. 1454-1463Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Developers of tomorrow's command and control centers are facing numerous problems related to the vast amount of available information obtained from various sources. On a lower level, huge amounts of uncertain reports from different sensors need to be fused into comprehensible information. On a higher level, representation and management of the aggregated information will be the main task, with prediction of future course of events being the uttermost goal. Unfortunately, traditional agent modeling techniques do not capture situations where commanders make decisions based on other commanders' reasoning about one's own reasoning. To cope with this problem, we propose a decision support tool for command and control situation awareness enhancements based on game theory for inference and coupled with traditional AI methods for uncertainty modeling.

 • 627.
  Brändström, Annika
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Utrecht University.
  Crisis, Accountability and Blame Management: Strategies and Survival of Political Office-Holders2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Crises are an integral part of our modern world; they are breaking points that disturb our sense of normalcy. While some of them are treated as ‘normal incidents’ that are bound to occur in a vast and complex array of governmental activities, others spark a blaze of media attention, public emotions, and political upheaval. This thesis explores how political office-holders respond to incidents that are perceived as blameworthy and how crisis-induced accountability processes affect their political careers. In an attempt to determine this, a series of case studies containing elements of high-pressure crisis-induced accountability were examined. Strategies employed by top political actors in coping with accountability and blame are identified and discussed. Crises often trigger discussions on accountability and top political actors engage in a framing contest over defining the causes of the crisis and who or what should be held responsible. This is a staged and dynamic process in which key actors employ different strategies in several arenas for managing and ultimately assigning blame for the unwanted event. These processes are shaped in relation to issues regarding causality, agency, and responsibility. In addition to the fact that crises can be managed on different ‘levels’ and arenas, we can also see that certain contextual and situational factors (such as personal experience and the constitutional framework of the cabinet) can constrain or enable how blame is managed and ultimately what the consequences will be for the careers of top political office-holders.

 • 628.
  Brändström, Annika
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Crisis Accountability: Ministerial Resignations in Sweden2015In: Scandinavian Political Studies, ISSN 0080-6757, E-ISSN 1467-9477, Vol. 38, no 3, p. 301-320Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Accountability processes after crisis events sometimes entail harsh criticism from public and political players alike, forcing cabinet ministers to be on top of the political game and sometimes even resign. However, harsh accountability processes are just as likely to leave ministers undamaged. This article combines two existing theories that propose different factors to account for variation in outcomes: ministerial resignations as a consequence of cabinet formation and individual positions; or resignations as a result of blame management strategies involving individual actors within the cabinet and beyond. Ten crisis episodes in Sweden are analysed and compared. The findings suggest that individual political power bases and experience matter to how well blame management strategies can be employed, while the composition of the government gives structural constraints. The dynamic interplay and framing battle between incumbent decision makers, and external arenas and the skill with which individual ministers engage and frame responsibility, play a key role in determining their post-crisis careers.

 • 629.
  Brändström, Annika
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  t Hart, Paul
  Utrecht School of Governance, Utrecht.
  Governing by looking back: historical analogies and crisis management2004In: Public Administration, ISSN 0033-3298, E-ISSN 1467-9299, Vol. 82, no 1, p. 191-210Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article offers a conceptual framework that broadens and enhances our understanding of the role of 'history' in contemporary governance and the attempts by policy-makers to 'manage' critical issues. Building upon the literature on historical analogies in policy-making, we distinguish three dimensions that clarify how the past may emerge in and affect the current deliberations, choices and rhetoric of policy-makers. We apply this in a comparative examination of two cases of crisis management where historical analogies played an important part: the Swedish response to (alleged) submarine intrusions in 1982, and the European Union sanctions against Austria in 1999. We induce from the case comparison new concepts and hypotheses for understanding the role of historical analogies in public policy-making and crisis management.

 • 630. Brändström, Annika
  et al.
  Kulpers, Sanneke
  Daléus, Pär
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The politics of tsunami responses: comparing patterns of blame management in Scandinavia2008In: Governing after crisis: the politics of investigation, accoutability and learning / [ed] Arjen Boin, Allan McConnell och Paul 't Hart, Cambridge and New York: Cambridge University Press , 2008, p. 114-147Chapter in book (Other academic)
 • 631.
  Brändström, Annika
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Swinkels, Marij
  Utrecht University.
  Crisis accountability and career management in the Netherlands2015In: Organizing after crisis: The challenge of learning / [ed] Nathalie Schiffino, Laurent Taskin, Céline Donis and Julien Raone, Berlin: Peter Lang Publishing Group, 2015, 1, p. 131-158Chapter in book (Refereed)
 • 632.
  Bröms, Andreas
  Swedish National Defence College.
  Är nästa plattform obemannad för svensk signalspaning?: Systemanalys av Global Hawk som potentiell ersättande plattform av Gulfstream G4-SP2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Signal intelligence (SIGINT) has since a period of time been a part of the Swedish armed forces ability and during the Cold War due to events this was not a safe and easy task to perform. Considering that the present system is beginning to become outdated, a plan to replace this system should be at its place in a short amount of time.The purpose with this study is, by using a system analysis method, find a suitable replacer for the present platform which is Gulfstream GIV-SP, carrying signal intelligence equipment. The comparative platform that has been used in this study is the Global Hawk which is a modern strategic UAV. The two platforms that are compared have been linked to the theory of the basic capabilities, the theory is delimited to Intelligence/Information, Endurance and Protection which the performance of the platforms creates.The study result in a conclusion that the Global Hawk fulfills this basic capabilities with most efficiency and the differences of an unmanned platform is positive. In terms of intelligence the platforms is rather equal and causes advantages in their own different ways but in terms of endurance and protection the Global Hawk is more efficient.The study´s conclusion is that the Global Hawk is the more efficient platform for carrying signal intelligence equip-ment but due to the high cost of the system, it is not suitable for the Swedish armed forces. However, it should be considered as a possible replacement platform in the future, as the maintenance cost decreased and the number of user has increased.

 • 633.
  Bull, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Eliasson, Per
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Norsell, Martin
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  An Experimental Approach to Improve on the Situational Awareness of Soldiers Transported in an Armored Vehicle2011In: Stockholm Contributions in Military-Technology 2010 / [ed] Åke Sivertun, Stockholm: Försvarshögskolan , 2011, 1, p. 95-106Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Inside armored vehicles, such as e.g. Hägglunds CV90 or Mowag Piranha, the possibilities for looking out are rather limited. That is especially true for the soldiers being transported inside the personnel compartment. Because of this, the soldiers are in effect expected to put themselves into harms way with very limited knowledge of what is happening outside the vehicle. One possible way to improve the situational awareness inside an armored vehicle is to have screens showing live images of the outside environment. The current investigation utilizes a set of carefully placed cameras connected to screens streaming live images inside the vehicle. It is found that this will significantly improve the situational awareness of the soldiers inside the armored vehicle. Field trials conducted in a realistic environment show that a careful placement of the cameras and the screens will increase the safety, and the efficiency, of the soldiers when they dismount the vehicle. 

 • 634.
  Bull, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Eliasson, Per
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Norsell, Martin
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Tactical Optical Information System: improving the situational awareness inside an APC2010Conference paper (Other academic)
 • 635.
  Bull, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Ögren, Petter
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Grahn, P.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Hillerström, G.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Johansson, P.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Jändel, M.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Karlholm, J.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Karlsson, R.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Lundgren, L.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Löfgren, Lars
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Mårtensson, T.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Nilsson, P.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Näsström, F.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Rensfelt, A.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Robinson, J.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Schubert, J.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Sparf, M.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Svenmarck, P.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Thoren, P.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Ulvklo, M.
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Förstudie obemannade farkoster2012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Unmanned vehicles are being used in many conflicts around the world today. This report gives a broad overview of the field of unmanned vehicles, and includes suggestions of how a future research activity within the field might look like.

  The overview is focussed on both systems and capabilities, as well as activities that are relevant for the Swedish Armed forces. By applying the capability areas defined in the armed forced development plan (FMUP) to both commercial systems and possible scenarios, we strive to limit the scope of the report to the most relevant topics.

  The recommendations are based upon a review of the development documents of the Swedish Armed Forces, as well as visits to units operating unmanned systems today, and the overview described above. The suggestions are as fol- lows. Broad, cross-disciplinary projects focussing on system types, e.g. UAV, UGV etc, should be formed. These should be interacting with the procure- ment process, and different level of planning activities. They should also bring together competencies across FHS and FOI, survey current research state-of- the-art, through competitions, conferences and collaborations, and transfer the results to the armed forces through demonstrations and simulations of sys- tems and subsystems. Simulations in particular are well suited to illustrate the benefits and drawbacks of a particular unmanned systems, as the interaction with such systems is mostly carried out through the computers of the control stations, even for the real systems. In this way, participants from the armed forces can get a feeling for both threats and possibilities associated with the different future and contemporary systems, which will be of use to both tactic development and procurement activities.

 • 636.
  Bulus, Mine
  Swedish Defence University.
  Specialoperation som begrepp: Skiljer sig definitionen beroende på vilket lands operationer som studerats?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the 1980s there has been an increase in the use of  special operations  and special forces. Although some theorists would say that the use of special operation is as old as the art of war, the scientific study in this subject is not extensive. The author of this dissertation have identified that the concept special operations is defined in different ways and that there seems to be a discrepancy in how the concept is understood among theorists. Harry Yarger, who has written a theory of American special operations states that there is a difference in how other countries conduct special operations. If that is true, definitions of special operations should vary according to nation. The first purpose of this study is to examine chosen definitions of special operations and to identify what differs and what is similar. The second purpose is to see if there is a connection between how the concept is defined and a which category it belongs to. The studied definitions are here categorized according to studies of cases and/or doctrines from one specified nation or several nations. At least two different definitions were chosen in each category, that way the author could compare the definitions within a category to see if they are consistent with each other. By identifying differences and similarities the authors intent was also to find what traits links the three different categories in order to be able to develop a more uniform definition of the concept special operation. The analysis has shown that there are many differences between categories as well as within categories and therefore the conclusion is indecisive – the author has not been able to establish if or not the there is a connection between how the concept is defined and a category. However, those similarities found in every category has been used to make a suggestion to a more uniform definition of special operations: Special operations are of an unorthodox nature. The purpose of these operations are to solve significant political and military problems. Missions can include time limited attacks aiming to destroy, seize, recover or exploit chosen objects. Special operations are conducted by special forces. 

 • 637.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  Univ Southern Queensland, Deputy Vice Chancellors Off Res & Innovat, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia.;Univ Southern Queensland, Int Ctr Appl Climate Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia.;Univ Southern Queensland, Fac Hlth Engn & Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia.;KTH Royal Inst Technol, Dept Sustainable Dev Environm Sci & Engn, KFH Internat Groundwater Arsen Res Grp, Teknikringen 76, SE-10044 Stockholm, Sweden..
  Maity, Jyoti Prakash
  Univ Southern Queensland, Int Ctr Appl Climate Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia.;Natl Chung Cheng Univ, Dept Earth & Environm Sci, 168 Univ Rd, Min Hsiung 62102, Chiayi County, Taiwan..
  Mushtaq, Shahbaz
  Univ Southern Queensland, Int Ctr Appl Climate Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia..
  Vithanage, Meththika
  Univ Southern Queensland, Int Ctr Appl Climate Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia.;Natl Inst Fundamental Studies, Chem & Environm Syst Modeling Res Grp, Kandy 20000, Sri Lanka..
  Seneweera, Saman
  Univ Southern Queensland, Ctr Crop Hlth, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia..
  Schneider, Jerusa
  Univ Estadual Campinas, Sch Civil Engn Architecture & Urban Design, Sanitat & Environm Dept, BR-11308388 Campinas, SP, Brazil..
  Bhattacharya, Prosun
  Univ Southern Queensland, Int Ctr Appl Climate Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia.;KTH Royal Inst Technol, Dept Sustainable Dev Environm Sci & Engn, KFH Internat Groundwater Arsen Res Grp, Teknikringen 76, SE-10044 Stockholm, Sweden..
  Khan, Nasreen Islam
  Australian Natl Univ, Coll Med Biol & Environm, Canberra, ACT 0200, Australia.;Int Rice Res Inst, GIS Social Sci Div, Los Banos 4031, Laguna, Philippines..
  Hamawand, Ihsan
  Univ Southern Queensland, Int Ctr Appl Climate Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia..
  Guilherme, Luiz R. G.
  Fed Univ Lavras UFLA, Dept Soil Sci, Campus Univ,Caixa Postal 3037, BR-37200000 Lavras, MG, Brazil..
  Reardon-Smith, Kathryn
  Univ Southern Queensland, Int Ctr Appl Climate Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia..
  Parvez, Faruque
  Columbia Univ, Sch Publ Hlth, Dept Environm Hlth Sci Mailman, 722 West 168th St, New York, NY 10032 USA..
  Morales-Simfors, Nury
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Science of Command and Control and Military Technology Division, Military Technology Applications Section.
  Ghaze, Sara
  Univ Southern Queensland, Fac Hlth Engn & Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia..
  Pudmenzky, Christa
  Univ Southern Queensland, Int Ctr Appl Climate Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia..
  Kouadio, Louis
  Univ Southern Queensland, Int Ctr Appl Climate Sci, West St, Toowoomba, Qld 4350, Australia..
  Chen, Chien-Yen
  Natl Chung Cheng Univ, Dept Earth & Environm Sci, 168 Univ Rd, Min Hsiung 62102, Chiayi County, Taiwan..
  Medical geology in the framework of the sustainable development goals2017In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 581, p. 87-104Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Exposure to geogenic contaminants (GCs) such as metal(loid)s, radioactive metals and isotopes as well as transuraniums occurring naturally in geogenic sources (rocks, minerals) can negatively impact on environmental and human health. The GCs are released into the environment by natural biogeochemical processes within the near-surface environments and/or by anthropogenic activities such as mining and hydrocarbon exploitation as well as exploitation of geothermal resources. They can contaminate soil, water, air and biota and subsequently enter the food chain with often serious health impacts which are mostly underestimated and poorly recognized. Global population explosion and economic growth and the associated increase in demand for water, energy, food, and mineral resources result in accelerated release of GCs globally. The emerging science of "medical geology" assesses the complex relationships between geo-environmental factors and their impacts on humans and environments and is related to the majority of the 17 Sustainable Development Goals in the 2030 Agenda of the United Nations for Sustainable Development. In this paper, we identify multiple lines of evidence for the role of GCs in the incidence of diseases with as yet unknown etiology (causation). Integrated medical geology promises a more holistic understanding of the occurrence, mobility, bioavailability, bio-accessibility, exposure and transfer mechanisms of GCs to the food-chain and humans, and the related ecotoxicological impacts and health effects. Scientific evidence based on this approach will support adaptive solutions for prevention, preparedness and response regarding human and environmental health impacts originating from exposure to GCs.

 • 638.
  Burenius, Louise
  Swedish National Defence College.
  Kvinnor i internationella insatser?: En undersökning om hur kvinnligt deltagande kan påverka internationella insatser.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out if deployment of women improves an operation’s chances of success. Since 1980 traditionally male roles within the Swedish Armed Forces have been avalible for women. In spite of this fact, deployment of women in international military operations are not very common.

  The method used in this essay is a case study. The author has studied a Swedish operation in Afghanistan in 2006, where the commander decided to form a MOT (military observation team) only with women. The main purpose with this team was to gather intelligence from the local population. Earlier operations in the country clearly showed that male soldiers were experiencing difficulties in interacting with local women. During seven months the team, MOT Juliette, worked in the area and found out that the presence of women considerably contributed to the success of the operation.

  To acknowledge the need to increase the proportion of women in the work of war and conflict, the UN Security Council has adopted a number of resolutions where the two most important are 1325 and 1820.

  The results of the study show that women have an important role in international operations. Not just to gather intelligence, but also to act as role models for the women in the country.

 • 639.
  Bylund, Åke
  Swedish National Defence College.
  Exekutiv chefkompetens i Försvarsmakten: vilka förmågor karakteriserar ett exekutivt chefskap i Försvarsmakten (FM)?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 640.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Beslutskontext, beslutsfattande och gruppdynamik2015In: Perspektiv på krishantering / [ed] Deverell, Edward, Hansén, Dan, Olsson, Eva-Karin, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 45-72Chapter in book (Other academic)
 • 641.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Crisis Decision Making and Management2017In: The SAGE Encyclopedia of Political Behavior / [ed] Moghaddam, Fathali M., London: Sage Publications, 2017, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Crisis management studies is a research area that analyzes how public and private actors respond to events that threaten individuals and society. There are many organizational and societal processes that enter this empirical space, and several social science disciplines have contributed to the development of this research area, such as sociology, political science, psychology, public administration, and international relations. A core question when studying the management of crises will always be: What characterizes high-stakes decisions made under pressing circumstances? When starting to answer this question, we need an understanding of both psychological and institutional forces that surround the situation in order to see the individual decision maker in context.

 • 642.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Ideas in Foreign Policy Decision Making: The Invasion of Iraq2012In: Rethinking Foreign Poicy / [ed] Bynander, Fredrik & Guzzini, Stefano, London: Routledge, 2012, p. 163-175Chapter in book (Refereed)
 • 643.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). CNDS.
  Krisledning som säkerhetspolitik och myndighetsutövning2016In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg / [ed] Ahlgren, Patrik, Engelbrekt, Kjell, Wedin, Lars, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016, p. 115-131Chapter in book (Other academic)
 • 644.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Nationalism and Politics: The Political Behavior of Nation States2002In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 10, no 3, p. 231-232Article, book review (Refereed)
 • 645.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security. Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Only trees burning?: The Mid-Sweden Forest Fire of 20142019In: Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy / [ed] Lægreid, Per; Rykkja, Lise H., Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019, p. 115-132Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The major forest fire in the province of Västmanland, during August of 2014 was an unexpected incident. The environmental prerequisites for a firestorm type of development that is present in exempli gratia Greece, and California should not exist in the subarctic biotope that caught fire on July 31 at Seglingsberg in Sala municipality. The aim of this chapter, Swedish crisis management effort in response to a forest fire in central Sweden, in 2014. In order to do so, it probes a number of challenges that were posed to the crisis response system, such as situational awareness, formal responsibilities, coordination with local and national actors, information to the public and evacuation

 • 646.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Poland and the Czech Republic: New Members Torn between the EU and NATO2006In: Changing Transatlantic Security Relations: do the U.S., the EU, and Russia form a new strategic triangle? / [ed] Hallenberg, Jan; Karlsson, Håkan, London: Routledge, 2006, 1, p. 145-167Chapter in book (Other academic)
 • 647.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The 1982 Swedish Hårsfjärden Submarine Incident: A Decision-Making Analysis1998In: Cooperation and Conflict, ISSN 0010-8367, E-ISSN 1460-3691, Vol. 33, no 4, p. 367-407Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is a study of the complex problems faced by the authorities when coping with the first major submarine chase in Sweden during the 1980s. The incident was to establish a disturbing pattern for Swedish territorial defence that lasted for the rest of the decade. Having experienced a major `success' in the submarine defence area a year earlier in the so-called `whisky-on-the-rocks' crisis, the Swedish military and political leadership was caught in a credibility trap that closed forcefully as over 400 journalists reported the unsuccessful search-and-surface mission in the small bay of Hårsfjärden. This operative incident turned political crisis was the beginning (and perhaps the trigger) of what would become the number one security issue during the decade. It highlights the consequential interaction between organizations and different government levels in a high-profile security crisis. The framing of the problem confronting the decisionmakers was dominated by the incident handled a year previously.

  The study takes a cognitive-institutional approach to the decision-making process. The nexus between individual actors, groups and organizations is the focus of analysis, which is conducted taking a sequential view of the decision-making process, the larger picture of the problem being split into decision occasions. This captures best the environment where vital choices were made and shows how the process of analogical reasoning becomes important for the under-standing of the crisis management effort and its consequential results.

 • 648.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The Rise and Fall of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980-20022003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 649.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Ukrainian Security Identity and Relation to NATO2011In: The Politics of Security Sector Reform: Challenges and Opportunities for the European Union’s Global Role / [ed] Ekengren, Magnus; Simons, Greg, Farnham: Ashgate, 2011, 1, p. 75-86Chapter in book (Other academic)
 • 650.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Utrikes- och säkerhetspolitik: från neuralitetspolitik till solidaritetsdoktrin2016In: Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU / [ed] Daniel Silander & Mats Öhlén, Stockholm: Santérus Förlag, 2016, p. 217-236Chapter in book (Refereed)
10111213141516 601 - 650 of 5674
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf