Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
111112113114 5651 - 5696 av 5696
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 5651.
  Stern, Henrik
  Försvarshögskolan.
  Är Mahans teorier kring sjöherravälde tillämpbara på ubåtskrigföring?2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver vad som kännetecknar och omfattar begreppen sjömakt och sjöherravälde. Detta mynnar ut i en studie av Mahans teorier för att etablera, utöva och bestrida ett herravälde till sjöss. Här har teorierna kring avgörande slag, sjöfartskrig och ”fleet in being” valts ut för att avgränsa arbetet.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om Mahans teorier för att etablera, utöva och bestrida ett sjöherravälde går att tillämpa på ubåtskrigföring. Utifrån historiska händelser kring sjöfartskriget mellan Nazityskland och Storbritannien under andra världskriget samt stridigheterna mellan Argentinska flottan och den brittiska under Falklandskriget, undersöks det ifall Mahans teorier är tillämpbara på den ubåtskrigföringen som fördes i respektive fall. Fallen avslutas med diskussion som för fram tillämpbarheten i teorierna.

  De slutsatser som dras är att teorierna i stort går att applicera på ubåtskrigföring men tekniken och taktiken samt motmedel som utvecklats mot ubåtar gör att det finns för- och nackdelar med att använda ubåten som vapen.

  Ubåten har potential att skapa ett avgörande i sjöstriden men för ett etablerande av sjöherraväldet krävs det kontroll inte bara på utan även under och över ytan, där ubåten inte ensam kan utföra detta. Tekniken och underrättelserna är avgörande för att ubåten ska kunna vara ett effektivt vapen mot sjöfarten. Ubåten binder upp resurser i form av konvojsystem och tvingar motståndaren till val av transportväg och medel. Dock kunde inte Tyskland nyttja sina ubåtar på samma sätt som idag, då luftoberoende framdrivningssystem och kärnkraft inte fanns tillgänglig för att hålla ubåten under ytan några längre tider. Ubåtens förmåga till dolt uppträdande lämpar sig väl för metoden ”fleet in being”. Vetskapen om att en ubåt kan finnas binder resurser och tvingar anfallande part till förändrade av taktik och tillvägagångssätt för operationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5652.
  Johansson, Anders
  Försvarshögskolan.
  Är manöverkrigsföringen ett nytt påfund eller tillämpats förr?: Tillämpade Rommel manöverkrigsföring vid slaget om Kobarid?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Orsaken till att jag har valt just detta anfall som Rommel genomförde i det tolfte slaget är att det är fascinerande och banbrytande hur löjtnanten Rommel med sin lilla enhet utmanövrerar stora delar ur den italienska armén.  Metoderna jag har valt är deskription och fallstudie då jag anser att just dessa två lämpar sig väl då en mindre del ur något stort ska återberättas. Det jag vill ta reda på är om Rommel användes sig av det vi idag kallar för manöverkrigföring eller om det är något nytt vi har skapat för att ha ett namn. För att få kunskap om slaget och fördjupad kunskap kring de olika teorierna har jag läst in mig på de olika doktrinerna som svenska försvarsmakten har och även litterära verk kring Rommels deltagande i slaget. Slutligen har jag analyserat de olika fakta och dragit slutsatser kring Rommel och huruvida Rommel använde sig av dem eller inte. Det jag har kommit fram till är att Rommel användes sig av manöverkrigsföring under slaget vid Kobarid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5653.
  Ekdahl, Stefan
  Försvarshögskolan.
  Är Markus yrkessoldat?: en undersökning om vilka krav på tekniska kunskaper och teknisk förståelse som kan komma att ställas på den framtida soldaten och hur dessa krav påverkar antalet mönstrande som uppfyller dem2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5654.
  Bröms, Andreas
  Försvarshögskolan.
  Är nästa plattform obemannad för svensk signalspaning?: Systemanalys av Global Hawk som potentiell ersättande plattform av Gulfstream G4-SP2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Signalspaning har sedan länge varit en förmåga som Sverige genomfört och under kalla kriget blev det klart att ge-nomförandet av dessa uppdrag inte var helt ofarliga. Med hänsyn till att det nuvarande systemet är påväg att bli äldre bör en planering av ett ersättande system vara lämpligt att genomföra i närtid.Syftet med föreliggande Studie är att genom en systemanalys kunna finna en lämplig ersättare till den nuvarande plattformen för signalspaning, Gulfstream GIV-SP. Det system som har använts som jämförande plattform är den obemannade plattformen Global Hawk vilket är en toppmodern farkost framtagen av USA som en strategisk UAV. Plattformarna har för att få relevans jämförts emot de grundläggande förmågorna Underrättelse/Information, Uthållig-het samt Skydd vilket medför att prestandan kopplas till dessa.Resultatet av uppsatsen påvisar att prestandamässigt kopplat mot de grundläggande förmågorna så är Global Hawk bättre än det nuvarande systemet och de skillnader som en UAV medför är positiva. Vad gäller just underrättelse så är systemen relativt lika potenta men när det gäller uthållighet och skydd är den obemannade plattformen framstående.Slutsatsen av studien är att Global Hawk just nu är en plattform som kostnad sett är för dyr för det svenska försvaret och är på så sätt inte aktuell i närtid. Dock bör det beaktas som ett möjligt ersättande system i framtiden då under-hållskostnader sjunkit och användarantalet på systemet har ökat. Global Hawk har en prestanda som är mycket god kopplat mot de grundläggande förmågorna vilket är en framgångsfaktor vid anskaffning av system.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Systemanalys
 • 5655.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen.
  Wilde, B.
  Är patienten nöjd?1995Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 92, s. 1587-1590Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 5656.
  Lagerlöf, Stefan
  Försvarshögskolan.
  Är tilldelad tid tillräcklig tid?: en undersökning av 2007 års omorganisationsförändring av högkvarteret avseende den flygtaktiska stabens anpassning till CJTF konceptet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar den flygtaktiska stabens anpassning till CJTF konceptet i samband med förändringen av Försvarsmaktens högkvarter 2007. Erfarenheter visar att förändring av en komplex offentlig organisation till struktur och arbetssätt tar lång tid och att strukturen är enklare att förändra än arbetssätt. Utifrån erfarenheterna om det svåra att förändra arbetssätten har en hypotes formulerats för att undersöka om den flygtaktiska staben endast förändrats till struktur. Syftet med undersökningen är att pröva hypotesen utifrån ett teoretiskt perspektiv på organisationsförändring, ett instrumentellt perspektiv. Förhoppningen är att kunna bidra med kunskap inför framtida förändringar. Resultatet bekräftar erfarenheterna om svårigheten med att förändra arbetssätt. Dessutom visar resultatet att en av anledningarna till svårigheterna kan förklaras med att tiden till förberedelser ofta inte är tillräckliga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5657.
  Arding, Mikael
  Försvarshögskolan.
  Är uppdragstaktik och utvecklande ledarskap förenligt med utvecklandet av anpassningsbara officerare?2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människan har en förmåga att anpassa sig till en omvärld i förändring. Detta syns inte minst på den taktik- och teknikanpassning som sker i kampen mellan verkan och skydd inom den militära kontexten. Men idag sker inte bara förändring i den militära tekniken; även uppgifterna förändras. Exempelvis kräver de insatser som sker runt om i världen, inom ramen för FN-resolutioner, allt mer av civilmilitär samverkan samtidigt som enheterna måste vara ständigt beredda på att möta en motståndare i strid. Om anpassningsbarhet är det som gör att vi kan förändra oss för att möta nya uppgifter i nya miljöer torde ökad anpassningsbarhet i organisationen vara en fördel.

  Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida de svenska ledningsstyrdokumenten, i form av Uppdragstaktiken (ledningsmetod-/filosofi) och Utvecklande ledarskap (ledarskapsmodell), är förenliga med utvecklandet av anpassningsbara officerare.

  Resultatet av analysen visar på god förenlighet mellan uppdragstaktik och utvecklande ledarskap å ena sidan och anpassningsbarhet å andra sidan. Således tycks det som om förutsättningarna för anpassningsbarhet är delvis inbyggda i Uppdragstaktiken och Utvecklande ledarskap

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arding-SA
 • 5658.
  Korkmaz, Emine
  Försvarshögskolan.
  Är vi fast i snöspåret eller rör vi oss framåt?: En studie av Stockholms stads trafikkontor, Trafikverket och Stockholms länsstyrelses lärandeprocess efter snöhanteringen 5 december 2012 och 8–9 november 2016.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to use Birkland’s (2009) theory about crisis induced learning to see how the collective learning process has worked for the three actors Stockolms Stads Trafikkontor, Trafikverket and Stockholms länsstyrelse after the two large cases of snow falls 2012 and 2016. I found that there was a need for this study as there are very few studies done that focus on how collective learning works in collaborating organisations despite of the fact that it is an important factor for a strong crisis management capability. I have done this through both creating my own data by use of qualitative interviews and then analysing this with written material in forms of evaluations and annual reports. After applying Birkland’s (2009) theory I identify that an important factor for change to occur as a result of the necessary learning processes he has identified has been through collaboration. 2016 there was more change that happened in contrast to 2012 and the main difference was the level of collaboration as this was higher and more evolved after 2016.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5659.
  Rigestam, Staffan
  Försvarshögskolan.
  Ärbass: en leksak eller en skarp UAV?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5660.
  Waaler, Gudmund
  et al.
  Sjøforsvaret, Norge.
  Nilsson, Sofia
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Å ta liv: Erfaringer fra Afghanistan2017Ingår i: Michael, ISSN 1504-0658, Vol. 14, s. 54-59Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 5661.
  Waaler, Gudmund
  et al.
  Sjøforsvarsstaben/Sjøkrigsskolen, Norge.
  Monsen, Rolf Eivind
  Sjøkrigsskolen, Norge.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Nilsson, Sofia
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen, Karlstadssektionen.
  Å ta liv i kamp: En operativ, moralsk og psykologisk utfordring2018Ingår i: Necesse, ISSN 2464-353X, Vol. 3, nr 1, s. 10-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [no]

  I denne studien kartlegger vi hvordan det oppleves å ta liv i kamp. I forlengelse av det drøfter vi hva som skal til for å bli i stand til å drepe i skarpe operasjoner. Studien viser at soldater ikke opplever moralsk stress når de tar liv i situasjoner der de selv er truet. Våre funn peker i retning av at det er naturlig for mennesker å ta liv når situasjonen tilsier at det er helt nødvendig for å overleve samtidig som den sosiale rammen anerkjenner handlingen. Trening som vektlegger at soldater utsettes for sterkt gruppepress og rollemodeller med sterk autoritet, er ikke nødvendig for å sette soldater i stand til å drepe. Våre funn viser at soldater som har tatt liv i situasjoner der de har vært i livsfare, ofte opplever mestring og personlig vekst (PTG) etter hendelsen. I studien referer vi til et kvalitativt forskningsprosjekt der vi har intervjuet 28 soldater.1 Vi referer også til et kvantitativt materiale der 82 soldater deltok. I denne studien drøfter vi våre funn i relasjon til ulike teoretiske modeller som forsøker å svare på vår problemstilling.

  1Resultater fra denne undersøkelsen vil bli presentert i sin fulle bredde i bokform i 2018.

 • 5662.
  Eriksson, Robbin
  Försvarshögskolan.
  Ådalen och bloody sunday: En jämförande fallstudie av militärt våld2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The 1900s saw two incidents of states using their military in civil disorder situations, which resulted in the killing of unarmed citizens. May 14, 1931 in Ådalen, marks a significant part of Swedish history and its view of the use of military force.  On that day, a peaceful protest march escalated, which resulted in live firing by the military stationed there to uphold law and order. This resulted in the deaths of five civilians and the prohibition of the use of military force in incidents of civil disorder. In 1972 in Northern Ireland a similar event took place on January 30, which is commonly known as Bloody Sunday. The Troubles were raging and resulted in protests for civil rights by nationalists. On that day a protest march escalated and the soldiers from the 1st Battalion of the Parachute Regiment were sent in to the city and killed fifteen civilians. This marked the worst case of military abuse in The Troubles, but resulted in no further restrictions on the use of military force in the United Kingdom.     The issue in this thesis is how cultural factors affect states’ views of the use of military force.

  The purpose of this thesis is to increase the understanding of how two cases of the use of military force against civilians, can have such different outcomes and expression. The theory used in the thesis comes from the book The Culture of National Security and explains how a state’s norms, culture and identity affect its national security.

      The conclusion is that a change in a state’s culture and identity affects the state’s view of the use of military force. Sweden had a major change in identity, which resulted in a new law against the use of military force in cases of civil disorder. The United Kingdom did not have a major identity change, which resulted in no major changes to policy on the use of military force.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5663.
  Brehmer, Peter
  Försvarshögskolan.
  Ålandsexpeditionen 1918: svensk storpolitik under Finlands självständighetsprocess och brinnande världskrig2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5664.
  Flyghed, Pär
  Försvarshögskolan.
  Ålandskonventionen - en konvention i förändring?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5665. Björeman, Carl
  År av uppgång, år av nedgång: Försvarets ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget2009Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 5666.
  Ers, Andrus
  Försvarshögskolan.
  År Noll2013Ingår i: Glänta, ISSN 1104-5205, nr 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Gång på gång inleds historien på nytt. År noll postuleras och en ny början utlovas. Andrus Ers hämtar exempel från den franska respektive amerikanska revolutionen, liksom Röda khmerernas Kambodja, och menar att utropandet av historiens början, såväl som dess slut, är två sidor av modernitetens ansträngda förhållande till historien.

 • 5667.
  Pettersson, Ulrica
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Ekdahl, Stefan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Årsrapport 2008 Forskning och utveckling2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5668.
  Rydmark, Joacim
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Kuylenstierna, Jan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Årsrapport från delprojektet Ledningskulturer2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5669.
  Konnander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier).
  Årsrapport Huvudstudie Psyops 20082008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5670.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Eriksson, Bo
  Försvarsmakten, Sverige.
  Årsredovisning 2014 - Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5671.
  Lundin, Sven
  Försvarshögskolan.
  Åskkäpp, bössa och dunderpåk: Automatkarbinen i den svenska försvarsmakten2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under 1990-talet märktes en tydlig förändring bland automatkarbinerna. De blev mer och mer anpassningsbara och fler tillbehör blev tillgängliga för soldaterna. Samtidigt blev automatkarbiner mer kompakta för att bli mer lämpliga för operationer i urbaniserad terräng och fordonstjänst. Med invasionen av Afghanistan och den därefter följande upprorsbekämpningen upplever många försvarsmakter problem, eftersom striderna sker på antingen väldigt korta eller väldigt långa avstånd. Den ena situationen kräver ett kompakt vapen för SIB medan den andra situationen kräver ett vapen med lång pipa för att kunna uppnå verkan mot en fiende som ofta anfaller från avstånd på 500 meter eller mer. Försvarsmakten hade just startat försök med en uppdaterad version av AK5 när de förband sig att bidra med en reguljär styrka till ISAF. Författaren är av åsikten att Försvarsmakten saknar ett vapensystem på grupp och plutonsnivå för att uppnå verkan på avstånd större än 400 meter som ofta är fallet. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur nästa svenska automatkarbin kan komma att se ut utifrån erfarenheter dragna ifrån Operation Enduring Freedom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5672.
  Fors Brandebo, Maria
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Klockare, Ellinor
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Återanställning i Försvarsmakten: en intervjustudie med återanställda soldater2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka motiven hos soldater som tagit återanställ-ning i Försvarsmakten. Följande frågeställningar belystes: (1) Vilka faktorer påverkade beslutet att lämna Försvarsmakten? och (2) Vilka faktorer påverkade beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten? Elva soldater, från tre olika förband, som hade återanställts i Försvarsmakten intervjuades. Intervjuerna analyserades med en grounded theory-ansats. En teoretisk modell som beskriver återrekryteringsprocessen ur ett individperspektiv har tagits fram.Den teoretiska modellen visar att för att förstå återanställda soldaters motiv i samband med återanställning i Försvarsmakten behöver vi ta hänsyn till följande aspekter: (a) soldaternas inställning till sitt arbete, (b) deras upplevelse av arbetet, (c) deras motiv och tankar i samband med beslut om att avsluta sin anställning, (d) deras reflektionsprocess som uppstår i kontrasten med den civila kontexten, och (e) deras motiv och tankar i samband med beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten. I rapporten diskuteras bland annat betydelsen av målbilder, befälens syn på återanställda soldater och engagemang och intresse för Försvarsmakten som ett resultat av reflektionsprocessen.

 • 5673.
  Thisner, Fredrik
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Operativa avdelningen (OPA), Militärhistoriska sektionen (Milhist).
  Återtagandet av markstridskrafterna 2020-2030: Arméns personalförsörjning, utbildningskapacitet samt förmågehöjning av de nationella skyddsstyrkorna2018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar tre aspekter av ett militärt återtagande inom ramen för markstridskrafterna, närmare bestämt personalförsörjningen, utveckling av de nationella skyddsstyrkorna samt förslag med bäring på en ökning av utbildningskapaciteten.

  Avseende personalförsörjningen diskuteras de åtgärder som bör vidtas för att med plikten som redskap möjliggöra skapandet av förband med professionell profil.

  Beträffande förband med särskild inriktning mot gråzonsproblematik och mötandet av hybrida hot, behandlas nödvändigheten av att behärska vilseledning och skenmålskonstruktion samt bekämpandet av drönare. Därutöver diskuteras prioriteringarna av de underhålls- och understödsförband som måste tillföras organisationen samt hur hemvärnets personalförsörjning kan säkras intill 2030.

  Slutligen berörs möjligheten att med prefabricerade kaserner, inordnade i karusellsystem och genom samverkan med Finland skapa en större fysisk infrastruktur för utbildningsändamål.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5674.
  Andersson, Lennart
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärhistoriska avdelningen (MHA).
  ÖBs klubba: Flygvapnets attackeskader under kalla kriget2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 5675.
  Wahlskog, Jakob
  Försvarshögskolan.
  Önskvärda Kompetenser i en förändrad Försvarsmakt2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten har de senaste åren gått från värnplikt till en Försvarsmakt som bygger på frivilliga män och kvinnor. När grundutbildningen är frivillig kan männen och kvinnorna ha en förändrad syn på önskvärda kompetenser och pedagogik som används av officerarna under utbildningen. Önskvärda kompetenser är en del av Utvecklande ledarskap och kompetenserna är uppdelade i Fackkompetens, Chefskompetens, Socialkompetens och Stresshanteringsförmåga.

  För att hantera problemet har jag använt enkätundersökningar från värnpliktiga och en ny enkätundersökning gjord på rekryter.

  Resultaten från dessa har jämförts utifrån en fallstudiemetod och det visar en positiv utveckling i hur rekryterna ser på att officerarna använder exempel från utvecklande ledarskap. Undersökningen visar också att rekryterna vill att officerarna skall ställa krav, motivera och inspirera. Rekryterna vill veta målet med utbildningen och de vill att officerarna ställer krav på dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5676.
  Sjödén, Tommy
  Försvarshögskolan.
  Övergång från plikt - till frivilligt försvar: hur kan Försvarsmaktens användbarhet tänkas påverkas av det framtida soldatförsörjningssystemet?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inriktningen från den svenska statsmakten är att övergå från ett plikt- till ettfrivilligt försvar. Huvudorsak till denna transformering är behovet av en ökad användbarhetav det svenska försvaret, en användbarhet som det nuvarande värnpliktssystemet inte ansesmedge. Syftet med studien är att undersöka och diskutera hur Försvarsmaktens framtidasvenska soldatförsörjningsmodell ter sig i norsk komparation och vilka eventuellakonsekvenser den valda svenska vägen kan tänkas få på användbarheten. Utifrån detta syfteär huvudfrågan med studien formulerad på följande sätt: Hur kan Försvarsmaktensanvändbarhet tänkas påverkas av det framtida soldatförsörjningssystemet?Studien jämför det svenska framtida soldatförsörjningssystemet med dagens norska syftandetill att beskriva skillnader och likheter kopplat till begreppet användbarhet. Vidare så jämförockså studien skillnaden mellan de norska intentionerna med sitt soldatförsörjningssystemmed de dragna erfarenheterna. Resultaten från dessa båda jämförelser analyseras, tolkas ochdiskuteras sedan för att bilda grund för svaret på huvudfrågan med uppsatsen.Resultatet av studien visar att användbarheten i huvudsak påverkas positivt avseendetillgängliga förband här och nu vilket ligger helt i linje med vad den svenska statsmakten vill.Dock finns vissa tveksamheter om huruvida rekryteringsbehovet för att uppnå dennatillgänglighet av förband kommer att uppnås. Vidare visar resultatet att man kan hysa enfarhåga över den förkortade grundutbildningens negativa påverkan på förmågebredden ochdärmed användbarheten av de anställda svenska soldaterna och sjömännen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5677.
  Larsson, Gerry
  Hälsohögskolan i Värmland.
  Överinlärning och positivt tänkande minskar negativa effekter av stress på prestationsförmågan1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5678.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Rydmark, Joacim
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Fåhraeus, Tonie
  Sandström, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Överläge i rörlighet och val av tempo i striden: Rapport nr 102002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5679.
  Klockare, Martin
  Försvarshögskolan.
  Överraskning – den eviga principen: En begreppsanalys och komparation mellan väst och öst2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar den grundläggande principen överraskning som anses vara en av de klassiska principerna i krig och krigföring. Studien syftar till att ge författaren och läsaren en fördjupad kunskap i begreppet överraskning samt klarlägga skillnad mellan österländsk och västerländsk syn. Inledningsvis kommer överraskning beskrivas utifrån utvald litteratur för att sedan analyseras och jämföras för att få fram skillnader eller likheter mellan de två motparter som väst och öst står för. Mot slutet drar författaren ett antal slutsatser som besvarar frågeställningen finns det någon skillnad i synen på överraskning mellan västerländskt och österländskt synsätt? Avslutningsvis diskuteras resultatet och författaren ger förslag på ny forskning med anknytning till ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5680.
  Dahlgren, Per
  Försvarshögskolan.
  Överraskning - krigskonstens viktigaste princip?: en ansats att klarlägga överraskningens natur2001Studentarbete övrigtStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  C-uppsatsen avhandlar överraskning, en av grundprinciperna för krigföring i den svenska operativa- och högre taktiska markstridsdoktrinen. Strävan med uppsatsen är att klarlägga de grundläggande faktorer som överraskningen kan sägas bestå av samt att skapa en modell av faktorernas inbördes förhållande och ömsesidiga beroende, syftande till att på ett avgörande sätt överraska motståndaren.Den empiriska undersökningen sker genom en analys av fem erkända militärteoretiker. De grundläggande faktorer för överraskning som framkommer efter analysen, prövas mot praktiska operativ verksamhet i en begränsad fallstudie. Faktorernas framtida giltighet hypotesprövas i en studie som utgår från två hypoteser om Dominant Battlespace Awareness.Avslutningsvis förs en diskussion om hur utbildningen av svenska officerare bör utvecklas för att på ett bättre sätt än idag, möjliggöra ett operativt agerande, syftande till att nå ett avgörande genom att utnyttja överraskning på taktisk nivå.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5681.
  Fornander, Håkan
  Försvarshögskolan.
  Överraskning - Principernas enda sanning: En kvalitativ flerfallstudie om överraskningens applicerbarhet på den marina arenan2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Many officers have been educated in warfare principles as a tool in interpreting battle and its environments. The questioning of principles, however, and their application to war have been revealed by some great theorists. There are those who claim that there is only one true principle in war, the principle of surprise. This paper examines the principle of surprise, with five recognized theorists’ views of surprise, in the context of maritime operations. In order to create a gathered picture of the principle as a basis to further reading, the principle is made practical by creating components and guidelines within surprise, which may be used as such by an officer before a surprise operation. From the principle the author highlights eight individual components; intelligence, physical mobility, intellectual effectivity, disinformation, professionalism, discretion, originality and favorable circumstances; all within a maritime context. To further examine the principle, the components are tested in ten separate cases and are evaluated in their individual importance to accomplishing a successful surprise.

 • 5682. Sjöberg, Viktor
  Överraskning – Tidlös eller totalt omkastad?2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay deals with the principle of surprise warfare and its development as well as the adaptation of military action that had to be made to surprise the opponent in the modern era.

  The concept of surprise is divided into its components in order to clarify what is required to implement a surprising maneuver, to understand the complex concept and form a theoretical framework for gathering facts in the case study.

  Development and adaption are demonstrated by a comparative case study where Pearl Harbor illustrates an example of historical surprise and Operation Desert Storm illustrates a modern surprise. The product will then be analyzed in order to detect the development and how military conduct is forced to adapt in order to carry out a surprising maneuver. The results shows that the military action of performing a surprise attack has had a major development and is now carried out in a different stage of the attack.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5683.
  Axelsson, Lucas
  Försvarshögskolan.
  Överraskning - Vilka indikatorer påverkar?: En studie av de två fallen Pearl Harbor och Sexdagarskriget2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Principen överraskning är en av de äldsta principer som finns att använda i striden. Principen ses som grunden för striden och för vilka metoder som kan använda för att lyckas i striden. Men vad innebär överraskning egentligen och hur har den använts?

  Uppsatsen kommer att problematisera principen överraskning och anknyta till forskningen om överraskning till Pearl Harbor och sexdagarskriget, som har setts vara typiska överraskningsanfall. Såg anfallen likadana ut och vilka indikatorer utifrån litteraturen påvisar att det var en överraskning?

  Inledningsvis kommer överraskning beskrivas utifrån vald litteratur för att åskådliggöra innebörden. Litteraturen kommer att analyseras och göra underlag för senare del av uppsatsen.

  Därefter appliceras och granskas de på de två olika överraskningsanfallen med vilka indikatorer som användes vid respektive anfall till litteraturteorin.

  Avslutningsvis diskuteras resultatet och författaren ger förslag på ny forskning med anknytning till ämnet.

  Syftet med uppsatsen är att problematisera principen överraskning och vilka indikatorer som påverkar principen överraskning. Jag kommer att genomföra en komparativ modell mellan Pearl Harbor och sexdagarskriget.

  Denna analys genomförs genom en kvalitativ textanalys och uppsatsens analytiska ram är principen överraskning. De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är analys utifrån teorin överraskning samt litteratur om Pearl Harbor och sexdagarskriget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Överraskning
 • 5684.
  Lindblom, Erik
  Försvarshögskolan.
  Överraskning en väg till framgång: tyska trupper anfaller Eben Emael2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5685.
  Johansson, Jimmy
  Försvarshögskolan.
  Överraskning i amfibieoperationer: en djupare innebörd eller bara en generellt hållen grundprincip?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Överraskning är en av krigföringens etablerade grundprinciper och har fascinerat under lika lång tid det betraktats meningsfullt att förstå krigföring. Paradoxalt nog befinns principen vara såväl förhållandevis outforskad som abstrakt och allmänt hållen trots sin oomtvistliga funktion genom historien. Undersökningens syfte är att med en teoriutvecklande ansats identifiera vilka framgångsfaktorer som bidrar till en lyckad överraskning i amfibieoperationer. Undersökningen har med en hypotetisk-deduktiv metod, där såväl en referenshypotes som delhypoteser genererats, använts för hypotesprövning av två empiriska fall, räderna mot St Nazaire 1942 och Makin Island 1942.

   

  Resultatet identifierar efter en falsifikationsprincip att framgångsfaktorerna vilseledning, operationssäkerhet, tempo och originalitet har en giltighet som bidrag till en lyckad överraskning i amfibieoperationer. Teoriutvecklingsmässigt påvisar även resultatet att originalitet är den framgångsfaktor som möjliggör och är dimensionerande för de övriga framgångsfaktorernas bidrag till en lyckad överraskning. Rekommendationsmässigt och i termer av en ökad generaliserbarhet bör fler empiriska prövningar genomföras för att än bättre förstå vad som bidrar till en lyckad överraskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Överraskning i amfibieoperationer - en djupare innebörd eller bara en generellt hållen grundprincip?
 • 5686.
  Wallén, Pontus
  Försvarshögskolan.
  Överraskning och chock, en väg till framgång? En fallstudie av det tyska anfallet mot fort Eben Emael 19402018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The question of how to use your forces to successfully defeat your enemy is as old as warfare itself. Today maneuver warfare is the leading theory in the west, but it can´t explain the human experience of combat and how it effects the outcome of battle. The purpose of this essay is to analyze the human perspective of combat to see if it can explain the outcome of battle on the tactical level, where a smaller force successfully defeats a larger one. 

  This essay will apply Jim Storr´s theory of tactical success to the successful assault on Fort Eben Emael by German forces in the spring of 1940 in the form of a case study, to test whether it can explain this problem. Surprise was a vital success factor for the Germans, facing larger, well-fortified Belgian defenders. Storr highlights the human perspective of combat, and that surprise and shock can lead to collapse of the organization and the will to fight at the tactical level.

  The results indicate that Storr´s theory can explain the outcome of a battle thru the human perspective where surprise and shock lead to organizational collapse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5687.
  Berge, Patrik
  Försvarshögskolan.
  Överraskning och tempo i amfibieoperationer: Om två av krigföringens grundprincipers innebörd och betydelse på amfibieanfallen vid Inchon samt Anzio2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An amphibious assault can open new fronts and totally change the operational and strategic situation. Amphibious assault often depends on the principles of surprise and tempo.

   

  The principles of war, surprise and tempo are the main focus in this thesis. The context consists of the operational type, amphibious assault. The main problem that the study will try to answer is the paradox that theorists highlight these principles as essential conditions for amphibious operations, but they have not developed specifically why and how. In this context it is interesting because there are a number of paradoxes between the type of operation and the principles.

   

  To be able to examine the principles a higher degree of concreteness has to be applied. This is done by examining what other modern theorists has developed on the principles. The most prominent factors then become the thesis operationalized indicators that provides the analysis tool for the thesis. The theory will then be tested by analysing two case studies, Operation Shingle in Anzio and Operation Chromite in Inchon.

   

  The result shows that the indicators of surprise consists of unexpected acting, diversion and operations security. The results of the case study regarding this comes to the conclusions that unexpected acting and operation security are key factors. The indicators of tempo are rapid decision-making and quick physical movement. The case study result indicates that both are criterias for success and are based on a mutual relationship between the indicators.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Överraskning och tempo i amfibieoperationer
 • 5688.
  Hurtig, Marcus
  Försvarshögskolan.
  Överraskning: vilka åtgärder krävs för att planera och genomföra en lyckad överraskningsoperation?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Överraskning är en av Försvarsmaktens sju grundprinciper för krigföring. Syftet med uppsatsen är att få fram åtgärder som är viktigt vid planerandet och genomförandet av en överraskningsoperation. Problemställningen jag sätt är enligt följande:

  Vilka åtgärder krävs för att planera och genomföra en lyckad överraskningsoperation? 

  Källorna jag har nyttjat är tagna utifrån en stor tidsperiod med början på Clausewitz bok ”Om kriget”. Därefter så har militärteoretikern Liddell Harts texter studerats. Som de mer moderna och nutida källorna så har den svenska markstrids doktrinen och en sammanställning av den rysksovjetiska doktrinen studerats.

  Mest framträdande av åtgärderna i planeringsfasen är åtgärden, förstärka det förväntade, ytterliggare framtagna åtgärder i denna fas är åtgärder som förtegenhet och handlingskraftig ledning m fl. I genomförandefasen framkom åtgärden, slå oväntat som den mest utmärkande. Andra åtgärder i denna genomförandet är åtgärder som snabbhet och slå mot avgörande punkter m fl.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5689.
  Jönsson, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Överraskningens orsaker: En flerfallsstudie om vad som orsakar överraskning på taktisk beslutsnivå2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Military theories regarding surprise has a conceptual way of being described which may influence the effect that surprise actually has on a specific command level. Without sufficient explanations there might be unclear reasons for the conversion of these theories into practice.

  The existing research shows an increased possibility of surprise within the strategical command level and how to achieve it. It also shows the absence of research regarding what causes surprise on tactical command level, even if some theories describe surprise as being more effective at that level. Special operations can be included within the tactical command level and may offer an explanation. This case study examines which causes may lead to surprise on a tactical command level by analyzing descriptions of special operations within the conduct of regular warfare.

  With theoretical and empirical references, surprise was achieved in both of the selected cases. The results of the study can be divided in to two categories: the direct and the indirect causes. The categorization gives a further explanation in how to better understand surprise within a specific command level. The study contributes to the existing research by revealing a better understanding for commanders within a tactical command level in how to achieve surprise.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5690.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Försvarshögskolan, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
  Wikström, Staffan
  Översikt över olika metoder för psykisk träning1979Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5691.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Försvarshögskolan, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
  Wikström, Staffan
  Översikt över olika metoder för psykisk träning1978Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5692.
  Remberg, Martin
  Försvarshögskolan.
  Övning i Norrland, insats i Afrika: är erfarenheterna kring stridsvärdet överförbara?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till mitt ämnesval grundar sig i Försvarsmaktens nya inriktning med stående förband som med kort varsel skall kunna sättas in runt om i världen och hur Försvarsmakten kan öva dessa förband.

  Uppsatsens syfte är att ta reda på om övning i vinterklimat ger soldater och chefer sådan erfarenhet att de bättre kan bibehålla ett högt stridsvärde i ett varmt klimat. För att svara på denna frågeställning har jag nyttjat komparation för att jämföra det kalla och varma klimatets påverkan på kroppen.

  För att besvara syftet med uppsatsen har jag formulerat tre frågeställningar:

  1. I vilken utsträckning är effekten av påfrestningarna, på soldatens stridsvärde, i ett kallt klimat jämförbar med den i ett varmt?
  2. Vilka åtgärder krävs på soldat- och chefsnivå för att minska klimatets påverkan på stridsvärdet?
  3. Vad krävs för att acklimatisera sig till ett kallare respektive varmare klimat?
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5693.
  Simons, Greg
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Коммуникационный менеджмент и план гуманитарной войны [English translation - Communication Management and the Plan of the Humanitarian War]: Война с Ливией [English translation - The War with Libya]2012Ingår i: США, Сирия и Иран [English translation - US, Syra and Iran]: Ливийский сценарий повторяется [English translation - The Libyan Scenario Continues] / [ed] Андрей Викторович Манойло [Andrey Manoylo], Moscow: Горячая линия [Hot Line] , 2012Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5694. Strovsky, D.L.
  et al.
  Simons, Greg
  Uppsala universitet.
  Открытые коммуникации какинструмент формирования репутации государства (на примере современной России)2013Ingår i: Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. Научный журнал (Journalism: Herald of Moscow University), Vol. 10, nr 5-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 5695. Strovsky, D.L.
  et al.
  Simons, Greg
  Uppsala universitet.
  СМИ как источник пропаганды (на примере освещения газетами "The New York Times" и "The Washington Times" современной ситуации в Сирии)2013Ingår i: Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры (Herald of Ural Federal University), ISSN 2227-2275, Vol. 2, nr 113, s. 71-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [ru]

  Исследуются сущность и приемы медиапропаганды, а также возможности их реализации на страницах американской печати в ходе развития нынешнего по­литического конфликта в Сирии. Авторы обосновывают тезис о том, что каче­ственные СМИ, традиционно считавшиеся источниками взвешенной и всесто­ронней информации, сегодня демонстрируют высокий уровень политической ангажированности. Такая постановка вопроса является актуальной для понима­ния ключевых тенденций развития СМИ в условиях современной информаци­онной глобализации.

 • 5696.
  Weissmann, Mikael
  University of Gothenburg, Peking University, Renmin University.
  将地区化与冲突防治联系起来 [Linking Regionalisation and Conflict Provention: the case of China in East Asia]2008Ingår i: 国际责任与大国战略 [International Responsibility and Strategy of Great Powers] / [ed] Zhongqi Pan, Shanghai: Shanghai People’s Publishing House , 2008, s. 127-146Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
111112113114 5651 - 5696 av 5696
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf