Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
110111112113114 5601 - 5650 av 5674
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 5601.
  Persson, Mariam
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  Utas, Mats
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  Coulter, Chris
  Young female fighters in African wars: conflict and its consequences2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5602.
  Hobbins, Jennifer
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Young long-term unemployed and the individualization of responsibilities2016Ingår i: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 6, nr 2, s. 43-59Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, as in most Western societies, a common belief is that unemployment is somehow linked to the individual, her lack of work ethic, or other personal shortcomings rather than to structural causes. This is not only manifested in public arenas such as the media or political debates but also in our social surroundings. In recent years, these views have gained mportance, indicating a shift in the location of responsibilities from the welfare state to the ndividual. This shift entails high demands and expectations on unemployed people and is omething they have to deal with and relate to. One of the most exposed groups is young ong-term unemployed.

  The aim of this article is to highlight how the discourse of individualized responsibility is reflected in unemployed peoples’ stories, and to shed light on the ways in which young long-term unemployed adults relate to and position themselves toward this discourse. Based on 18 qualitative interviews with young Swedish long-term unemployed people, the findings how three approaches to the discourse: conformity, distancing, and resistance.

 • 5603.
  Engelkes, Torbjörn
  Försvarshögskolan.
  Yrkesofficerares drivkrafter: En studie i motivationsfaktorer hos svenska yrkesofficerare2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna explorativa studie genomfördes med en flerfaldig forskningsstrategi. Empirin bygger på intervjuer och enkäter med totalt 238 officerare varav 228 var yrkesverksamma vid studiens genomförande. Undersökningsfrågorna avhandlade drivkrafter som fick yrkesofficeren att vara kvar i yrket. Resultatet av undersökningen gav att de avgörande drivkrafterna för officersyrket bestod av ett flertal faktorer vilka inordnade under Maslows behovsteori visade sig fylla alla steg i behovshierarkin. Vissa av de avgörande faktorerna uppvisade dock skillnader i viktningsgrad främst beroende av variabler som ålder och vapengrenstillhörighet, men även av variabler som motivationsnivå, utlandserfarenhet samt tidigare civil erfarenhet. Försvarsmakten utgör således en arena för en stor del av officerens totala behovstillfredsställelse. Denna arena upplevs dock för närvarande uppvisa en del brister, främst strukturella, vilket leder till en tydligt minskad motivationsnivå hos en stor del av populationen.

 • 5604. Starrin, B.
  et al.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
  Willebrand, K.
  Yrkesroll i förändring: en studie av apotekstekniker i Värmland1985Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 5605.
  Marsch, Christer
  Försvarshögskolan.
  Yrkesväxling: officerens förutsättningar att yrkesväxla till den civila arbetsmarknaden2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten har idag en oönskad äldre ålderstruktur som inte är avpassad förorganisationens uppgifter och struktur i framtiden. Samtidigt är man är tvungen att säga uppyngre officerare för att kortsiktigt kunna klara de ekonomiska målen. Detta ärkontraproduktivt vilket gör att Försvarsmakten i framtiden vill skapa ett nyttpersonalförsörjningssystem. För att kunna genomföra detta måste ett antal av dagensofficerare yrkesväxla för att göra plats för det nya systemet. Uppsatsens syfte är att få insikteri vilka förutsättningar det finns för dagens officerare att yrkesväxla till ett civilt arbete.Uppsatsen svarar på vad som är officerskompetens och hur officerskompetensen kanbeskrivas med andra ord. Dessutom svarar uppsatsen på vilka yrkesområden eller typer avbefattningar som officeren har möjlighet respektive sämre möjlighet att yrkesväxla tillrelaterat till den kompetens som officeren har. Huvudsaklig metod är att jämföra officerenskompetens med annonsers kvalifikationskrav med utgångspunkt i Per-Erik Ellströms teoriom yrkeskunnande. Uppsatsens svar är att officeren har störst möjlighet att yrkesväxla tillchefsbefattningar inom olika branscher samt till befattningar inom yrkesområdet ekonomi,administration och personal.

 • 5606. Fältström, Herman
  Ytspänning: ett seminarium om kalla krigets verklighet2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 5607.
  Westin, Jonas
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Ytstridsfartygs ballistiska skydd mot finkalibriga projektiler2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här självständiga arbetet handlar om till vilken grad förenklade penetrationsberäkningar av finkalibriga projektiler är ett användbart verktyg för att bedöma den fysiska skyddsförmågan hos ytstridsfartyg.

  Arbetet skall ses som ett försök att skapa ett tillgängligt verktyg i form av förenklad ekvation som möjliggör ett bättre och säkrare utnyttjande av fartygen. Verktyget ska också kunna användas på olika beslutsnivåer så att beslut och anvisningar kan bli tydligare.

  Genomförda beräkningar visar på en mycket begränsad förmåga hos vissa fartygs grundkonstruktioner när det gäller det fysiska skyddet mot de i uppsatsen använda projektilerna.

  Hur vet jag då att beräkningarna stämmer? Genom att verifiera beräkningarna med praktiska skjutprover skapas goda förutsättningar att kunna svara på frågan. Att skjuta mot ett material med två olika beräknade tjocklekar i syfte att uppvisa perforation och icke perforation ger en god uppfattning om ekvationens användbarhet i sammanhanget.

 • 5608.
  Andersson, Bernt
  Försvarshögskolan.
  Ytstridskrafternas utveckling mellan 1990 och 2010: Vilka drivkrafter har varit avgörande?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5609.
  Ramel Kjellgren, Jim
  Försvarshögskolan.
  Ytterliggare antaganden om modern sjöstrid2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker huruvida vi med hjälp av Gustav von Schmalensees modifikation av Lanchesters kvadratiska N2-Law kan bestyrka eller falsifiera teorin att en kustflotta med hjälp av en amfibisk miljö kan slå en på pappret överlägsen motståndare. Den komplexa miljö som en kustremsa eller skärgård utgör påverkar en högsjöflottas kapacitet att utgöra ett hot mot en kustflotta vars taktik är anpassad för terrängen och de synergieffekter som den ger. Uppsatsen försöker påvisa hur stor inverkan variabeln geografi har i sammanhanget.

  Vidare undersöker uppsatsen huruvida det är möjligt att förbättra von Schmalensees modifikation av Lanchesters N2-Law med hjälp av den faktiska sannolikheten för träff med sjömålsrobot inomskärs respektive utomskärs. Med hjälp av Försvarshögskolans sjökrigsspel Simple Surface Warfare Model (SSM) genomförs ett experiment där teorierna testas empiriskt.

  Resultaten visar en förbättring i prediceringen av stridsutfall med sjömålsrobot om koefficienten för den faktiska sannolikheten för träff räknas in i ekvationen. Vidare konstateras att en stark korrelation kan ses i en mindre kustflottas överlevnad i amfibisk miljö då de möter en på pappret överlägsen motståndare.

 • 5610.
  Winther, Pontus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Folkrättscentrum.
  Yttrandefrihetsgrundlagen och möjligheterna att möta påverkanskampanjer från främmande makt: Delrapport 2 (2016) på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Delstudien Yttrandefrihetsgrundlagen och möjligheterna att möta påverkan från främmande makt redogör övergripande för de möjligheter och begränsningar som yttrandefrihetsgrundlagen innebär för svenska myndigheter och andra allmänna organ att möta främmande påverkanskampanjer. Delstudien är den andra i studien Möta påverkan, som beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 • 5611.
  Andersson, Kent
  et al.
  Uppsala universitet.
  Veszelei, Monica
  Uppsala Universitet.
  Roos, Arne
  Uppsala Universitet.
  Zirconium nitride based transparent heat mirror coatings: preparation and characterisation1994Ingår i: Solar Energy, ISSN 0038-092X, E-ISSN 1471-1257, Vol. 32, nr 2, s. 199-212Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Transparent heat mirror coatings based on thin zirconium nitride films have been prepared using reactive magnetron sputtering. The zirconium nitride films have been sandwiched between layers of zirconium oxide. It is shown that the multilayer configuration ZrO2/ZrN/ZrO2 can be used as solar control coatings on window glazings. A visible transmittance of around 60% and a thermal emittance lower than 0.2 can be obtained, and the ratio between visible transmittance and total solar transmittance can be as high as 1.7. The influence of substrate temperature on the optical quality of the films is evaluated and it is shown that the crystal structure of the first oxide layer is of importance for the optical quality of the nitride. The influence of preparation conditions and accelerated ageing has been modelled using the optical constants of thin films prepared under identical conditions as the films in the multilayer coatings.

 • 5612.
  Honig, Jan Willem
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  Zullen we dan maar alles zo veel mogelijk bij het oude houden?: het “Eindrapport Verkenningen” in internationaal perspectief’2010Ingår i: Atlantisch Perspectief, ISSN 0167-1847, Vol. 34, nr 5, s. 15-18Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 5613.
  Johansson, Linda
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för marina operationer (KV Marin).
  Äkta robotar2015Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 5614.
  Nordgren, Niklas
  Försvarshögskolan.
  Äldre militärteoriers giltlighet imodern sjökrigföring2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The amounts of theories that deal with naval warfare are many. Several of those are developed under the previous century when tactics and technology were in the eve of development. Many of modern thinkers within science of war often refer to older but recognized theories. The purpose of this essay is to examine if the old but recognized theories are of current interest in modern naval warfare. The questions that are used in this essay are, what is the characteristics of the war of Yom Kippur with Mahan’s offensive and Corbett’s defensive as a starting-point and are there any of the theories that are prominent. The examination is then carried out through analysing Mahan’s offensive and Corbett’s defensive. With their theories as a starting-point the characteristics of Mahan’s offensive and Corbett’s defensive are to be found within the war of Yom Kippur.

  The conclusions show that there are characteristics of Mahan’s offensive and Corbett’s defensive within the war of Yom Kippur. The defensive is striking on the political strategic level. The offensive is conspicuous on the military strategic and tactical level.

 • 5615.
  Rehn, Oscar
  Försvarshögskolan.
  Äldre militärteoriers relevans i nutida sjökrigföring: En fallstudie på Falklandskriget 19822017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Alfred Thayer Mahan and Julian Stafford Corbett, two of the most influential and important strategists of sea power in the beginning of the twentieth century. Their theories today form the basis for several of the theories of sea power that exist today. The societal changes have led to the development of the naval warfare´s character until today. Despite developments in the history of naval warfare and it´s characteristics over the century there are being debated about the principles of sea power that Mahan and Corbett wrote might still be valid or not.

  The aim of this essay is to investigate whether Mahan and Corbetts principles of sea power during the Falklands war as a case study might still be valid or not.

  The examination is carried out by analysing Mahan and Corbetts principles of blockade, establish of sea command and exercise of sea command respectively to extract variables in the theory and examine on the case Falklands war.

  The results of this case study shows that the theories military blockade, naval blockade and establish of sea command are still valid to a certain extent but more research is needed to determine the principles general validity in the naval warfare today. 

 • 5616.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen.
  Wilde, B.
  Johansson, I.
  Äldrevårdens svaga länkar: Praktiska lösningar på psykologiska och organisatoriska problem1996Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 5617.
  Forsberg, Jan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Ännu en storövning med ryska luftlandsättningsförband2010Ingår i: Slagfjädern: frivillig försvars- och beredskapsutbildning, ISSN 2001-5186, Vol. 92, nr 3, s. 10-11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 5618.
  Ångström, Jan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  Är 11 september och kriget mot terrorism bevis för en civilisationernas kamp?2008Ingår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, nr 3, s. 18-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 5619.
  Saedén, André
  Försvarshögskolan.
  Är armén tillräckligt lärande?: En lärande organisation ur ett Afghanistanperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the essay has been to analyze if the Swedish Army ground forces, can be looked upon as a learning organization as the doctrines declare. This in the perspective that a working, collective Lessons Learned-process does not exist in the Swedish Army with the possible long term effects of diminishing its war-fighting capabilities.

  The method is a qualitative text analysis of the recently published report from the Swedish Army Land Warfare Center. The report focuses on tactical experiences from the Swedish ground forces perspective through the years 2009-2012, in the over a decade long Afghanistan-operation.

  The result indicates that the specified organization, the Army and its ground forces, can be seen as a learning organization but with great flaws. The flaws can be seen in all chosen theoretical disciplines, but are the most palpable in the most important one - the system thinking - which is essential for long term learning. But the analysis also gives some good news.

  The discipline that embraces the most indications of learning is the personal mastery. The inner strength, will and skill sets of the personnel are striking. The analysis points out that a deep learning exists, specifically on individual and lower levels, but is hindered by the system. Hence, the organization is filled with tacit knowledge. The conclusion is that the war-fighting capabilities might actually have been strengthened, but mainly on individual and low level but not as the organization should have. It lacks a working system for it.

 • 5620.
  Engelbrekt, Kjell
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Vrieler, Aron
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Är Bundeswehr insatsberedd?: Den tyska försvarsmakten och europeiska säkerhetsutmaningar2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The report examines the issue of the deployability abroad of the German Armed Forces, the Bundeswehr, at present and in terms of future-oriented defence reforms. It notes that the Bundeswehr is growing in terms of GDP spending though not yet in numbers, that there are novel ideas about how to further develop German military doctrine toward its use in international military operations within as well as alongside NATO, and that mechanisms for identifying and closing military capability gaps through procurement are coming into place. At the same time, there are a number of industry-related, legal and political constraints in place, some of which appear poised to continue exert influence over the entire sector for years to come. Absent a very conscious effort on the part of the government and the respective ministries and institutions to alter the status quo, especially in conjunction with aggravated security and defence challenges in Germany’s vicinity, it appears unlikely that these modest steps will yield substantive results in the short to mid-term.

 • 5621.
  Mitrevski, Nikolce
  Försvarshögskolan.
  Är databaser en begränsande faktor för införandet av EBO (effect based operations) i Sverige?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5622.
  Johansson, Linda
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marinsektionen (Marin).
  Är det fegt att använda drönare?2017Ingår i: Mod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget / [ed] Peter Haldén och Björn Tjällén, Nordic Academic Press, 2017, s. 195-217Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5623.
  Preutz, Erik
  Försvarshögskolan.
  Är det praktiskt med en god organisationsteori?: vilket mervärde ger organisationsteoretiska resonemang vid en analys av försvarsmaktens ledningsorganisation?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att klarlägga om Högkvarterets arbetssätt och organisation medgeratt Försvarsmakten kan ledas i enlighet med sin ledningsfilosofi. Uppsatsen svarade påföljande huvudfrågeställning; Vilket mervärde ger det att använda olikaorganisationsteoretiska resonemang och perspektiv vid en studie av Försvarsmaktensledningsorganisation? Den Högkvartersorganisation som studerades var HKV 03, fokus lågpå central nivå och det var materialet Högkvarteret använde för att kommunicera sinledningsfilosofi, organisation och arbetssätt till övriga i organisationen som användes somkällor. Den teoretiska ramen utgjordes främsta av Bolman & Deals nya framgångsfaktoreroch Ashkenas fyra perspektiv att studera organisationer på. I uppsatsen användes en kvalitativmetod med en kombination av induktiv och deduktiv ansats och ett hermeneutisktförhållningssätt. Först analyserades Försvarsmaktens ledningsfilosofi och Högkvarteretsarbetssätt var för sig, därefter jämfördes resultaten som gav följande svara på uppsatsenshuvudfråga;• Det ger en större förståelse för hur arbetet fungerar och vilka effekter olika typer avförändringar kommer att få. Vilket i förlängningen kan ge förutsättningar till att få enmer dynamisk och levande organisation som kan leverera det som uppdragsgivarnaefterfrågar.

 • 5624.
  Jonsson, Emma
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Är det viktigt för 17-åringar att göra värnplikt?: Svar från föregångaren till den IT-baserade mönstringsenkäeten2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5625.
  Olsén, Thomas
  Försvarshögskolan.
  Är doktrindilemmat verkligen ett dilemma?2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  According to the doctrinal dilemma, the construction of military doctrines is challenging. Either the doctrines become too explicit and specific or they become too abstract for the target groups, both of which have negative consequences. The purpose of this study is to examine to what extent the dilemma exists and how it is taken into consideration in the doctrinal development process. In order to analyse the dilemma, two Swedish doctrines have been reviewed and their authors interviewed.  

  The results indicates that the doctrinal dilemma has had a central role in the doctrinal development process of both doctrines. The authors have handled the dilemma through constructing abstract rather than specific doctrines. The study also reveals that it is necessary that doctrines are consistently formulated and that the users are acquainted with the style of the doctrine. The dissertation contributes with an increased understanding of the dilemma, facilitating the construction of doctrines and enabling that they can serve as force multipliers.

 • 5626.
  Johansson, Alfons
  Försvarshögskolan.
  Är EU en normativ makt?: En fallstudie av EUTM Mali i relation till teorin Normative Power Europe2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The debate on Normative Power Europe (NPE) has been undergoing many discussions on whether or not the European Union can be a "normative" power when conducting military operations. This study aims to address the issue, contribute to the ongoing debate and provide a response to the critics with a case study on the European Union Military Training Mission in Mali (EUTM Mali). The author argues that the European Union can be a "normative" power as the mission is based on training, education and counseling, and that a military training mission combined with a "comprehensive approach" should be separated from other military missions.

 • 5627.
  Ek, Lennart
  Försvarshögskolan.
  Är FMQ-projektet ett framgångsrikt exempel på ett organisatoriskt förändringsarbete?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under andra halvan av 1990-talet genomförde Försvarsmakten ett omfattande utbildningsprojekt kallat”Försvarsmaktskvalitet”, FMQ. Det övergripande syftet med projektet var att förändra organisationen till attbli mer förändringsbenägen, kvalitetsmedveten och effektiv. Projektet uppvisar stora likheter medmanagementteorier om organisatoriskt förändringsarbete och kan då undersökas som ett exempel på det.Men är det ett framgångsrikt exempel? Jag har undersökt dels hur projektet genomfördes genom att mätapersonalens attityd till FMQ och ambitionen i metodval. Dels de faktorer som är avgörande för attorganisationen ska fungera effektivt – jag kallar dem organisatoriska förmågor - och hur de har förändratssedan FMQ genomfördes. Genom att jämföra de olika lokala organisationsenheterna har jag försökt visa omdet finns ett samband mellan hur FMQ genomfördes och idag upplevd förändring av organisatoriskaförmågor. Därigenom försöker jag svara på om och vilka effekter FMQ-projektet har givit. Dessutomförsöker jag visa om förändringen av organisatoriska förmågor innebär att Försvarsmakten kan anses vara ensnabb, flexibel och förändringsbenägen organisation.Min undersökning visar att FMQ i många avseenden var framsynt men att det inte går att påvisa att det hargivit några effekter idag. Det kvarstår dessutom hinder för att Försvarsmakten ska anses vara en snabb,flexibel och förändringsbenägen organisation, vilket beror på att det fortfarande tycks finnas för starkahierarkiska mönster och gränser mellan funktioner. Det är främst ett hierarkiskt belöningssystem och attprocesstyrning inte fungerar som är orsaken. Därmed kan jag påstå att FMQ inte kan anses vara ettframgångsrikt exempel på organisatoriskt förändringsarbete. Undersökningen indikerar tre orsaker till det.Personalen förstod inte att projektet var angeläget, högre chefer saknade övertygelse och kraft samt detsaknades en tydlig vision för vad förändringen skulle leda till.

 • 5628.
  Ull, Adam
  Försvarshögskolan.
  Är Karolinska Institutets varumärke mer värt än ett människoliv?: En fallstudie om Karolinska Institutets kriskommunikation i samband med Paolo Macchiarini-affären2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Karolinska Instituten är en statlig myndighet. Därmed är det extra viktigt att lagar och regler följs. Karolinska Institutets högsta ledning tillsätts av regeringen och den forskning som bedrivs på Karolinska Institutet är världsledande och har ett högt anseende. Förtroende är ett nyckelord och SVT:s dokumentärserie ”Experimentet” återgav en bild som gav eko i världen. Karolinska Institutets förtroende blev rubbat, etik och moral ifrågasattes och patienter dog. Händelsen benämndes Macchiarini-affären och en kris uppstod för Karolinska Institutet.  

  Utvecklingen i samhället har medfört att en kris är en naturlig del av en organisation och inte något ovanligt. En av de viktigaste processer när en kris sker är en organisations förmåga till en fungerande kriskommunikation. Det har bedrivits forskning på området men eftersom varje händelse är unik med många faktorer som påverkar efterfrågas ytterligare forskning. Forskningen är spridd över flera vetenskapliga områden vilket medför att det kan vara svårt att få ett helhetsgrepp över områdena krishantering och kriskommunikation.

  Denna studie grundar sig i en kvalitativ fallstudie av hur Karolinska Institutet kommunicerat i samband med Macchiarini-affären. Som underlag för den empiriska undersökningen används pressmeddelanden från Karolinska Institutet. Syftet med studien är att undersöka hur Karolinska Institutet har kommunicerat under krisen och se vilka försvarsstrategier utifrån image repair theory Karolinska Institutet använde tillsammans med de retoriska appellformerna. Studien har även ett teoretiskt syfte att sammankoppla de retoriska appellformerna med försvarsstrategier från image repair theory. Kriskommunikation, image repair theory och retorik med utgångspunkt av appellformerna utgör det teoretiska ramverket.

  Analysen och resultatet av denna studie ska bidra med en ökad förståelse för kriskommunikation inom statliga verksamheter och dess förvaltning. Med hjälp av studien kommer det gå att utläsa hur Karolinska Institutet kommunicerat samt se om organisationer kan gynnas av att utgå både från image repair theory samt de retoriska appellformerna i sin kriskommunikation.

 • 5629.
  Plass, Christian
  Försvarshögskolan.
  Är krig blott en fortsättning på politiken med alla medel: En flerfallstudie av uppfattningen om hybridkrigföring i Baltikum2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The research paper examines the relation between theoretical descriptions of hybrid warfare and national observation of the phenomena in the Baltic countries. The study is based on the research problem that there is no coherent definition and scholarly debate about the nature of hybrid warfare. By comparing theoretical hybrid components with threats in the national security- and defence concepts of Estonia, Latvia and Lithuania, the study aims to determine whether the theories accurately reflect empirical perception. The theoretical framework was based on 3 theories of hybrid warfare, which describes both military and non-military aspects of hybrid threats. The research study is that of a comparative case study. The security- and defence concepts is studied through the method of qualitative text analysis.

  The results of the study show that several of the hybrid components is described and is seen as a threat in the cases. However, the results were impaired, mainly due to temporal difference between studied texts, incoherent definitions of central concepts and lacking distinctions between internal and external influences in text and theory. The analysis concludesthat a continued focus on the inclusion of non-military means is relevant in studies about hybrid warfare and contemporary conflict.

 • 5630.
  Stern, Henrik
  Försvarshögskolan.
  Är Mahans teorier kring sjöherravälde tillämpbara på ubåtskrigföring?2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver vad som kännetecknar och omfattar begreppen sjömakt och sjöherravälde. Detta mynnar ut i en studie av Mahans teorier för att etablera, utöva och bestrida ett herravälde till sjöss. Här har teorierna kring avgörande slag, sjöfartskrig och ”fleet in being” valts ut för att avgränsa arbetet.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om Mahans teorier för att etablera, utöva och bestrida ett sjöherravälde går att tillämpa på ubåtskrigföring. Utifrån historiska händelser kring sjöfartskriget mellan Nazityskland och Storbritannien under andra världskriget samt stridigheterna mellan Argentinska flottan och den brittiska under Falklandskriget, undersöks det ifall Mahans teorier är tillämpbara på den ubåtskrigföringen som fördes i respektive fall. Fallen avslutas med diskussion som för fram tillämpbarheten i teorierna.

  De slutsatser som dras är att teorierna i stort går att applicera på ubåtskrigföring men tekniken och taktiken samt motmedel som utvecklats mot ubåtar gör att det finns för- och nackdelar med att använda ubåten som vapen.

  Ubåten har potential att skapa ett avgörande i sjöstriden men för ett etablerande av sjöherraväldet krävs det kontroll inte bara på utan även under och över ytan, där ubåten inte ensam kan utföra detta. Tekniken och underrättelserna är avgörande för att ubåten ska kunna vara ett effektivt vapen mot sjöfarten. Ubåten binder upp resurser i form av konvojsystem och tvingar motståndaren till val av transportväg och medel. Dock kunde inte Tyskland nyttja sina ubåtar på samma sätt som idag, då luftoberoende framdrivningssystem och kärnkraft inte fanns tillgänglig för att hålla ubåten under ytan några längre tider. Ubåtens förmåga till dolt uppträdande lämpar sig väl för metoden ”fleet in being”. Vetskapen om att en ubåt kan finnas binder resurser och tvingar anfallande part till förändrade av taktik och tillvägagångssätt för operationen.

 • 5631.
  Johansson, Anders
  Försvarshögskolan.
  Är manöverkrigsföringen ett nytt påfund eller tillämpats förr?: Tillämpade Rommel manöverkrigsföring vid slaget om Kobarid?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Orsaken till att jag har valt just detta anfall som Rommel genomförde i det tolfte slaget är att det är fascinerande och banbrytande hur löjtnanten Rommel med sin lilla enhet utmanövrerar stora delar ur den italienska armén.  Metoderna jag har valt är deskription och fallstudie då jag anser att just dessa två lämpar sig väl då en mindre del ur något stort ska återberättas. Det jag vill ta reda på är om Rommel användes sig av det vi idag kallar för manöverkrigföring eller om det är något nytt vi har skapat för att ha ett namn. För att få kunskap om slaget och fördjupad kunskap kring de olika teorierna har jag läst in mig på de olika doktrinerna som svenska försvarsmakten har och även litterära verk kring Rommels deltagande i slaget. Slutligen har jag analyserat de olika fakta och dragit slutsatser kring Rommel och huruvida Rommel använde sig av dem eller inte. Det jag har kommit fram till är att Rommel användes sig av manöverkrigsföring under slaget vid Kobarid.

 • 5632.
  Ekdahl, Stefan
  Försvarshögskolan.
  Är Markus yrkessoldat?: en undersökning om vilka krav på tekniska kunskaper och teknisk förståelse som kan komma att ställas på den framtida soldaten och hur dessa krav påverkar antalet mönstrande som uppfyller dem2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5633.
  Bröms, Andreas
  Försvarshögskolan.
  Är nästa plattform obemannad för svensk signalspaning?: Systemanalys av Global Hawk som potentiell ersättande plattform av Gulfstream G4-SP2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Signalspaning har sedan länge varit en förmåga som Sverige genomfört och under kalla kriget blev det klart att ge-nomförandet av dessa uppdrag inte var helt ofarliga. Med hänsyn till att det nuvarande systemet är påväg att bli äldre bör en planering av ett ersättande system vara lämpligt att genomföra i närtid.Syftet med föreliggande Studie är att genom en systemanalys kunna finna en lämplig ersättare till den nuvarande plattformen för signalspaning, Gulfstream GIV-SP. Det system som har använts som jämförande plattform är den obemannade plattformen Global Hawk vilket är en toppmodern farkost framtagen av USA som en strategisk UAV. Plattformarna har för att få relevans jämförts emot de grundläggande förmågorna Underrättelse/Information, Uthållig-het samt Skydd vilket medför att prestandan kopplas till dessa.Resultatet av uppsatsen påvisar att prestandamässigt kopplat mot de grundläggande förmågorna så är Global Hawk bättre än det nuvarande systemet och de skillnader som en UAV medför är positiva. Vad gäller just underrättelse så är systemen relativt lika potenta men när det gäller uthållighet och skydd är den obemannade plattformen framstående.Slutsatsen av studien är att Global Hawk just nu är en plattform som kostnad sett är för dyr för det svenska försvaret och är på så sätt inte aktuell i närtid. Dock bör det beaktas som ett möjligt ersättande system i framtiden då under-hållskostnader sjunkit och användarantalet på systemet har ökat. Global Hawk har en prestanda som är mycket god kopplat mot de grundläggande förmågorna vilket är en framgångsfaktor vid anskaffning av system.

 • 5634.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen.
  Wilde, B.
  Är patienten nöjd?1995Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 92, s. 1587-1590Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 5635.
  Lagerlöf, Stefan
  Försvarshögskolan.
  Är tilldelad tid tillräcklig tid?: en undersökning av 2007 års omorganisationsförändring av högkvarteret avseende den flygtaktiska stabens anpassning till CJTF konceptet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar den flygtaktiska stabens anpassning till CJTF konceptet i samband med förändringen av Försvarsmaktens högkvarter 2007. Erfarenheter visar att förändring av en komplex offentlig organisation till struktur och arbetssätt tar lång tid och att strukturen är enklare att förändra än arbetssätt. Utifrån erfarenheterna om det svåra att förändra arbetssätten har en hypotes formulerats för att undersöka om den flygtaktiska staben endast förändrats till struktur. Syftet med undersökningen är att pröva hypotesen utifrån ett teoretiskt perspektiv på organisationsförändring, ett instrumentellt perspektiv. Förhoppningen är att kunna bidra med kunskap inför framtida förändringar. Resultatet bekräftar erfarenheterna om svårigheten med att förändra arbetssätt. Dessutom visar resultatet att en av anledningarna till svårigheterna kan förklaras med att tiden till förberedelser ofta inte är tillräckliga.

 • 5636.
  Arding, Mikael
  Försvarshögskolan.
  Är uppdragstaktik och utvecklande ledarskap förenligt med utvecklandet av anpassningsbara officerare?2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människan har en förmåga att anpassa sig till en omvärld i förändring. Detta syns inte minst på den taktik- och teknikanpassning som sker i kampen mellan verkan och skydd inom den militära kontexten. Men idag sker inte bara förändring i den militära tekniken; även uppgifterna förändras. Exempelvis kräver de insatser som sker runt om i världen, inom ramen för FN-resolutioner, allt mer av civilmilitär samverkan samtidigt som enheterna måste vara ständigt beredda på att möta en motståndare i strid. Om anpassningsbarhet är det som gör att vi kan förändra oss för att möta nya uppgifter i nya miljöer torde ökad anpassningsbarhet i organisationen vara en fördel.

  Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida de svenska ledningsstyrdokumenten, i form av Uppdragstaktiken (ledningsmetod-/filosofi) och Utvecklande ledarskap (ledarskapsmodell), är förenliga med utvecklandet av anpassningsbara officerare.

  Resultatet av analysen visar på god förenlighet mellan uppdragstaktik och utvecklande ledarskap å ena sidan och anpassningsbarhet å andra sidan. Således tycks det som om förutsättningarna för anpassningsbarhet är delvis inbyggda i Uppdragstaktiken och Utvecklande ledarskap

 • 5637.
  Korkmaz, Emine
  Försvarshögskolan.
  Är vi fast i snöspåret eller rör vi oss framåt?: En studie av Stockholms stads trafikkontor, Trafikverket och Stockholms länsstyrelses lärandeprocess efter snöhanteringen 5 december 2012 och 8–9 november 2016.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to use Birkland’s (2009) theory about crisis induced learning to see how the collective learning process has worked for the three actors Stockolms Stads Trafikkontor, Trafikverket and Stockholms länsstyrelse after the two large cases of snow falls 2012 and 2016. I found that there was a need for this study as there are very few studies done that focus on how collective learning works in collaborating organisations despite of the fact that it is an important factor for a strong crisis management capability. I have done this through both creating my own data by use of qualitative interviews and then analysing this with written material in forms of evaluations and annual reports. After applying Birkland’s (2009) theory I identify that an important factor for change to occur as a result of the necessary learning processes he has identified has been through collaboration. 2016 there was more change that happened in contrast to 2012 and the main difference was the level of collaboration as this was higher and more evolved after 2016.

 • 5638.
  Rigestam, Staffan
  Försvarshögskolan.
  Ärbass: en leksak eller en skarp UAV?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5639.
  Waaler, Gudmund
  et al.
  Sjøforsvaret, Norge.
  Nilsson, Sofia
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Å ta liv: Erfaringer fra Afghanistan2017Ingår i: Michael, ISSN 1504-0658, Vol. 14, s. 54-59Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 5640.
  Eriksson, Robbin
  Försvarshögskolan.
  Ådalen och bloody sunday: En jämförande fallstudie av militärt våld2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The 1900s saw two incidents of states using their military in civil disorder situations, which resulted in the killing of unarmed citizens. May 14, 1931 in Ådalen, marks a significant part of Swedish history and its view of the use of military force.  On that day, a peaceful protest march escalated, which resulted in live firing by the military stationed there to uphold law and order. This resulted in the deaths of five civilians and the prohibition of the use of military force in incidents of civil disorder. In 1972 in Northern Ireland a similar event took place on January 30, which is commonly known as Bloody Sunday. The Troubles were raging and resulted in protests for civil rights by nationalists. On that day a protest march escalated and the soldiers from the 1st Battalion of the Parachute Regiment were sent in to the city and killed fifteen civilians. This marked the worst case of military abuse in The Troubles, but resulted in no further restrictions on the use of military force in the United Kingdom.     The issue in this thesis is how cultural factors affect states’ views of the use of military force.

  The purpose of this thesis is to increase the understanding of how two cases of the use of military force against civilians, can have such different outcomes and expression. The theory used in the thesis comes from the book The Culture of National Security and explains how a state’s norms, culture and identity affect its national security.

      The conclusion is that a change in a state’s culture and identity affects the state’s view of the use of military force. Sweden had a major change in identity, which resulted in a new law against the use of military force in cases of civil disorder. The United Kingdom did not have a major identity change, which resulted in no major changes to policy on the use of military force.

 • 5641.
  Brehmer, Peter
  Försvarshögskolan.
  Ålandsexpeditionen 1918: svensk storpolitik under Finlands självständighetsprocess och brinnande världskrig2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5642.
  Flyghed, Pär
  Försvarshögskolan.
  Ålandskonventionen - en konvention i förändring?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5643. Björeman, Carl
  År av uppgång, år av nedgång: Försvarets ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget2009Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 5644.
  Ers, Andrus
  Försvarshögskolan.
  År Noll2013Ingår i: Glänta, ISSN 1104-5205, nr 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Gång på gång inleds historien på nytt. År noll postuleras och en ny början utlovas. Andrus Ers hämtar exempel från den franska respektive amerikanska revolutionen, liksom Röda khmerernas Kambodja, och menar att utropandet av historiens början, såväl som dess slut, är två sidor av modernitetens ansträngda förhållande till historien.

 • 5645.
  Pettersson, Ulrica
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Ekdahl, Stefan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Årsrapport 2008 Forskning och utveckling2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5646.
  Rydmark, Joacim
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Kuylenstierna, Jan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Årsrapport från delprojektet Ledningskulturer2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5647.
  Konnander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier).
  Årsrapport Huvudstudie Psyops 20082008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5648.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Eriksson, Bo
  Försvarsmakten, Sverige.
  Årsredovisning 2014 - Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5649.
  Lundin, Sven
  Försvarshögskolan.
  Åskkäpp, bössa och dunderpåk: Automatkarbinen i den svenska försvarsmakten2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under 1990-talet märktes en tydlig förändring bland automatkarbinerna. De blev mer och mer anpassningsbara och fler tillbehör blev tillgängliga för soldaterna. Samtidigt blev automatkarbiner mer kompakta för att bli mer lämpliga för operationer i urbaniserad terräng och fordonstjänst. Med invasionen av Afghanistan och den därefter följande upprorsbekämpningen upplever många försvarsmakter problem, eftersom striderna sker på antingen väldigt korta eller väldigt långa avstånd. Den ena situationen kräver ett kompakt vapen för SIB medan den andra situationen kräver ett vapen med lång pipa för att kunna uppnå verkan mot en fiende som ofta anfaller från avstånd på 500 meter eller mer. Försvarsmakten hade just startat försök med en uppdaterad version av AK5 när de förband sig att bidra med en reguljär styrka till ISAF. Författaren är av åsikten att Försvarsmakten saknar ett vapensystem på grupp och plutonsnivå för att uppnå verkan på avstånd större än 400 meter som ofta är fallet. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur nästa svenska automatkarbin kan komma att se ut utifrån erfarenheter dragna ifrån Operation Enduring Freedom.

 • 5650.
  Fors Brandebo, Maria
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Klockare, Ellinor
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Återanställning i Försvarsmakten: en intervjustudie med återanställda soldater2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka motiven hos soldater som tagit återanställ-ning i Försvarsmakten. Följande frågeställningar belystes: (1) Vilka faktorer påverkade beslutet att lämna Försvarsmakten? och (2) Vilka faktorer påverkade beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten? Elva soldater, från tre olika förband, som hade återanställts i Försvarsmakten intervjuades. Intervjuerna analyserades med en grounded theory-ansats. En teoretisk modell som beskriver återrekryteringsprocessen ur ett individperspektiv har tagits fram.Den teoretiska modellen visar att för att förstå återanställda soldaters motiv i samband med återanställning i Försvarsmakten behöver vi ta hänsyn till följande aspekter: (a) soldaternas inställning till sitt arbete, (b) deras upplevelse av arbetet, (c) deras motiv och tankar i samband med beslut om att avsluta sin anställning, (d) deras reflektionsprocess som uppstår i kontrasten med den civila kontexten, och (e) deras motiv och tankar i samband med beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten. I rapporten diskuteras bland annat betydelsen av målbilder, befälens syn på återanställda soldater och engagemang och intresse för Försvarsmakten som ett resultat av reflektionsprocessen.

110111112113114 5601 - 5650 av 5674
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf