Change search
Refine search result
105106107108109 5351 - 5400 of 5403
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5351.
  Öhman, Anna
  Swedish National Defence College.
  Baksidan med de fredsbevarande operationerna: En feministisk studie av orsakerna bakom sexuell exploatering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5352.
  Öhman, Pontus
  Swedish National Defence College.
  Fysisk träning: förståelse och planering2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5353.
  Öhrn, Erik
  Swedish National Defence College.
  Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna - ett försök till teori2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka teoribildningen kring teknik- och taktikutvecklingens inbördes påverkan och beroende i utvecklingen av moderna marina system. Undersökningen skall ge förslag på hur den kausala samverkan från teknik till taktik kan förklaras för de två utvalda typfallen, och därigenom bidra till formuleringen av en teori för sambandet. Eftersom teoribildningen inom området präglas av mestadels oproblematiska empiriska beskrivningar av sambandet har författaren närmat sig problemet genom att formulera ett antal hypoteser som prövas mot två utvalda fall hämtade från den svenska marinen.

  Studien visar att inte bara storleken på den nya teknik som implementeras inverkar på dess förmåga att påverka taktiken, utan även organisatoriska förutsättningar för att bedriva en medveten taktikutveckling samt karaktäristiken på den taktik inom vilken den nya tekniken implementeras. För undersökningen har författaren skapat ett

 • 5354.
  Öhrstedt, Per
  Swedish National Defence College.
  Marin luftvärnsrobot i internationell miljö: automatik eller kontrollerbarhet vad är att föredra?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5355.
  Öhrström, Olof
  Swedish National Defence College.
  Taktisk laserkommunikation mellan fartyg2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5356.
  Ölund, Richard
  Swedish Defence University.
  Vilken faktor leder till att överraskning uppnås på en taktisk nivå?: En teoriprövande fallstudie på slaget vid Golanhöjderna och anfallet av Narviks hamn2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The principles of war are considered timeless and are described differently depending which scholar is studied. The purpose of the thesis is to further the discussion on the principles. This thesis focuses on surprise and conducts a case study with a theoretical framework based on Basil Liddell Hart and Jim Storr to examine if the framework can explain what factor was the most contributing for achieving surprise in the cases of the battle at Golan heights 1973 and the assault on the port of Narvik 1940.

  The results show that movement is the most contributing factor, but can be critiqued because of the dilemma posed by surprise. It can only be proven that surprise have been successfully achieved after knowing the outcome. The results also argues that the principles of war are based on previous observations and will therefore be able to explain the outcome of most events that take place within the realm of contemporary military theory.

 • 5357.
  Öman, Jesper
  Swedish Defence University.
  Sovjetunionen och Galula: Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979-19892012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet Counterinsurgency har fått stor uppmärksamhet, speciellt efter NATOs operationer i Afghanistan och Irak. Sedan den svenska Försvarsmakten ingått som medlem i NATOsamarbetet PFP (Partnership for Peace) är även Sverige sedan en tid tillbaka involverade i konflikten i Afghanistan. Mycket av det doktrinära arbetet i länder, involverade i dessa konflikter, har varit inriktat mot irreguljära konflikter och Counterinsurgency-operationer. Stora mängder forskning görs inom ämnet bland annat av den franska COIN-teoretikern David Galula. Galula utkom 1964 med sin bok Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, och är internationellt erkänd som ett av de stora namnen inom COIN-teorin. Den sovjetiska invasionen av Afghanistan är en av modern tids största militära operationer. Stora delar av de moderna COIN-teorierna kan tillämpas på konflikten, både ur en analyssynpunkt samt ett lessons learned perspektiv. Konflikten, tillsammans med Vietnam gav ett nyvaknande inom COIN i västvärlden.

  Metoden som använts är en kvalitativ historisk textanalys.

  Resultatet visar att de sovjetiska metoderna och de sovjetiska enheterna hade bristande förmåga att anpassa sig till en ny typ av uppror, och att bara delar av Galulas teorier går att spåra i de sovjetiska metoderna, ibland i en annan tillämpning än vad Galula rekommenderar.

 • 5358.
  Öqvist, Anders
  Swedish Defence University.
  Värdering av den militära nyttan hos obemannade markfarkoster som stödjer förband som strider till fots2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Historically, soldiers on foot have carried their personal equipment. Other equipment that the soldier needed was often transported in wagons drawn by different beasts of burden. As the high operational tempo, and above all, forward speed has increased, the need to carry all necessary equipment also has grown. And, as new systems have been added, the load to carry for the individual soldier has thus increased.

  The survey has been conducted as a comparative study of different types of unmanned ground vehicles, so-called UGV systems, by analyzing their possibilities and limitations based on the requirements of the scenario and also the requirements by the military user in solving a specific tactical task. The criteria for comparison have been developed from the scenario using the concept of military utility, developed by Andersson et al. (2015).

  The study concludes that the military benefits connected to the UGV systems are that the individual mobility and endurance of the soldiers increases, and that the risk of injuries from carrying heavy loads decreases. A soldier not exhausted from carrying heavy loads has a higher combat preparedness and acts with greater focus. The operational mobility and endurance of the unit also increases and, depending on which UGV systems are used, different degrees of military benefit are to be found.

 • 5359. Öqvist, Anders
  Värdering av personburna soldatigenkänningssystem, så kallade Combat Identification Systems (CID), avsedda att förebygga vådabekämpning i urban miljö2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since long ago different methods have been used in order to recognize or identify own units. Most often the methods consisted of different symbols and signs placed on banners, flags, uniforms and so on. Today several different technical systems for recognition and identification of own units, so called Combat Identification (CID), are entering service. The systems show more or less complexity in their construction, hold advantages as well as disadvantages and thus contribute in varying degree to the ability to successfully carry out CID. 

  The purpose of this essay is to compare different CID-systems designed for ground soldiers, in order to increase the knowledge of what military utility the different systems may have in terms of reducing the risk of friendly fire when a unit is deployed in an urban environment.

  When comparing the different systems it is clearly that CID-systems only give military utility when a unit has a task where the battle progress is slow, such as surveillance. The CID-system that especially excels when used in surveillance is the TIR-systems.

 • 5360.
  Örming, Lovisa
  Swedish National Defence College.
  Drone strikes and the spread of al-Qaeda: Process tracing from Pakistan to Yemen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) or drones have in recent years become the modus operandi of US counterterrorism strategy to eliminate sought out terrorists.Since the initiation of systematic drone strikes in Pakistan 2004, their use has increased andalso expanded into other countries. In 2012 Yemen experienced equal levels of strikes asPakistan. Thirteen years have passed since the “war on terror” began and although Osama bin Laden has been killed, al-Qaeda still prevails and might be expanding. This study examines apossible spread of al-Qaeda from Pakistan to Yemen, since the initiation of drone strikes, byprocess tracing. Building on the literature of al-Qaeda, counterterrorism and UCAV, the aimhas been to analyze drone strikes affect on terrorism by tracing al-Qaeda’s development.Findings suggest there are indications of a spread from al-Qaeda in Pakistan to Yemen,although further research is required to confirm uncertainties in the material.

 • 5361.
  Örming, Lovisa
  Swedish National Defence College.
  Drone strikes and the spread of al-Qaeda: Process tracing from Pakistan to Yemen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) or drones have in recent yearsbecome the modus operandi of US counterterrorism strategy to eliminate sought out terrorists.Since the initiation of systematic drone strikes in Pakistan 2004, their use has increased andalso expanded into other countries. In 2012 Yemen experienced equal levels of strikes asPakistan. Thirteen years have passed since the “war on terror” began and although Osama binLaden has been killed, al-Qaeda still prevails and might be expanding. This study examines apossible spread of al-Qaeda from Pakistan to Yemen, since the initiation of drone strikes, byprocess tracing. Building on the literature of al-Qaeda, counterterrorism and UCAV, the aimhas been to analyze drone strikes affect on terrorism by tracing al-Qaeda’s development.Findings suggest there are indications of a spread from al-Qaeda in Pakistan to Yemen,although further research is required to confirm uncertainties in the material.

 • 5362.
  Örming, Lovisa
  Swedish National Defence College.
  Drönarattackers effekt på terrorism: fallet Pakistan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The United States use of Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) or drones for targeted killings of terrorists has been on the rise in recent years and the method has become the core element of president Obamas strategy in the war against terror. This study examines the deterrent effect of targeted killings on terrorism using UCAV/drones as a method of counterterrorism. Building on the literature on counterterrorism, UCAV, targeted killings, deterrence theory and statistics on terrorism the study provides a case study of the CIA drone operations in Pakistan between the years 2004-2010. The goal has been to analyze drone operations and the extent of terrorism from the beginning of the drone campaign until 2010. This as a means of identifying possible trends in terrorism activity due to the occurrence of drone strikes. Findings suggest that the possibility of a deterrent effect is far from evident and that there are some indications of increased terrorism.

 • 5363.
  Örnjäger, Malin
  Swedish Defence University.
  Svens krisberedskap: och förväntningar på samverkan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skogsbranden i Västmanland 2014 utvecklades till en samhällstörning som ställde höga krav på det svenska krisberedskapssystemet. Ett stort antal samhällsaktörer var involverade i insatsen som i efterhand har blivit föremål för granskning på flera håll. Insatsen har kritiserats bland annat för bristande samverkan och effektivitetsproblem. Den här studien undersöker varför insatsen drabbades av effektivitetsproblem och huruvida krisberedskapssystemets utformning påverkade. Med hjälp av teorin om byråpolitik som berör konkurrens mellan samverkanspartners har insatsen analyserats genom rapporter och utredningar. Utifrån det teoretiska ramverket har intressekonflikter, beslutsmandat och implementeringseffekter analyserats. Resultatet av analysen visar att effektivitetsproblem kan spåras till krisberedskapssystemets struktur. Studien menar vidare att styrande principer, ansvars-, likhets-, närhetsprincipen samt det geografiska områdesansvaret, i systemet bidrog till att en byråpolitisk beslutsstruktur uppstod vilket hämmade insatsens effektivitet. Därmed föreslås också att de förväntningar som krisberedskapssystemet etablerar på aktörer gällande samordning och samverkan kompletteras med en tillsynsfunktion.

 • 5364. Örtenwall, Per
  et al.
  Almgren, Ola
  Deverell, Edward
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The Bomb Explosion in Myyrmanni, Finland 20022003In: International Journal of Disaster Medicine, ISSN 1503-1438, E-ISSN 1755-4713, Vol. 1, no 2, p. 120-126Article in journal (Refereed)
 • 5365.
  Östbring, Peter
  Swedish National Defence College.
  Doktrin - Prövad kunskap?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Doctrine is one of the foundations of a nation’s war fighting capability and, in this respect,should be seen as normative guidelines for the present and immediate future. As such,doctrine provides military commanders with a tool to manage situations, which wouldotherwise be seen as extremely stressful and impossible to deal with. For this to be the case,doctrine must be built on relevant information based on an analysis of the world around usand the experiences of armed forces on live operations, but also on experiences linked toexercise activities and a nation’s history and circumstances.Thus doctrine should be seen as knowledge-based guidelines for action. Is this actually thecase? Doctrine claims to be based on tried and tested knowledge. Is this wishful thinking, or isreality something else, with completely different controlling factors influencing thedevelopment of a nation’s doctrine? Analysis and evaluation results in lessons learned and itis worth remembering and taking advantage of this hard-earned knowledge. The aim of thisessay is, therefore, to investigate whether or not the lessons learned by the British ArmedForces during the 1982 Falklands War have influenced the development of British doctrinesince the War. To achieve this aim two publications of British maritime doctrine, The NavalWar Manual (1969) and The Fundamentals of British Maritime Doctrine (1995), have beenexamined, along with the lessons learned from the War, using the six fundamental capabilitiesas a basis. The results show that the British Royal Navy learned a considerable number oflessons both during and after the War. Because there are 26 years between the publications ofthe two documents, it can be stated that there has been a development in doctrine. Accounthas been taken of the lessons learned during the Falklands War, but not to the extent that onemight expect or wish. Developments in the world around us since the Falklands War are, inmany cases, so comprehensive and of a kind that the lessons learned from the Falklands Warare more current today than they were during the development of the 1995 doctrine.

 • 5366.
  Österberg, Johan
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  A Totally Different Reality: Recruitment of Ethnic Cultural Minorities in the Swedish Armed Forces2013Conference paper (Refereed)
 • 5367.
  Österberg, Johan
  Swedish National Defence College.
  Framtidens stridsfordon och de grundläggande förmågorna2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the new demands put upon combat vehicles of today the development quickly strives for-ward. With developers and experts across the globe working to meet the needs of tomorrows armies. The question we ask ourselves is what will be the characteristics of these vehicles. In order to be able to categorize combat vehicle and analyze its characteristics we use the principles of war. Based on J.F.C Fullers theory from the early 19 hundreds that anything can be analysed using these principles, through a modern interpretation of the Swedish army, we can categorise the present and future abilities of combat vehicles. This interpretation includes lethality, mobility, protection, sustainability, command and intelligence. The future is represented by several articles regarding upcoming projects and future plans of vehicle developers and customers. This is some-thing witch has never been done before and gives us new ways of interpreting the role of the ar-moured fighting vehicle in the future of land warfare.

  The essay identifies lethality, mobility and protection as the most important principles of todays armoured fighting vehicles, witch diverts from the judgment that the most important principles of armoured fighting vehicles of the future will be mobility, protection, sustainability and command.

 • 5368.
  Österberg, Johan
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Preparatory Military Training: An Experiment in Integrating Minorities in the Swedish Armed Forces2017In: Res Militaris, E-ISSN 2265-6294, Vol. 2, no 5, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Preparatory Military Training (PMT) project, a labour market programme, resulted in 2012 from a collaboration between the Swedish Armed Forces (SAF) and Public Employment Service (PES), with the former in the lead role as organizer. The project wanted to attract long-term unemployeds of non-EU immigrant extraction and prompt them to undertake ten weeks of training and practice in SAF facilities on a voluntary basis. The SAF's aim was essentially to incite them to enlist at a later stage so as to benefit from their expertise in non-European languages and cultures on international missions, and also to strengthen the SAF's image as an attractive employer. Implementation results showed that while PMT failed to attract as many participants as anticipated and to generate a significant number of later enlistments, it was successful in most other respects : the Swedish military managed to reach out to a much sought-after recruitment target group, and saw its image improve in the eyes of participants who were overall very satisfied with it, notably with the military part of the training. The Public Employment Service, for its part, regarded it as one of the most successful labour programmes ever conducted in Sweden as most participants found jobs or pursued further studies upon completion of PMT. Yet, the programme was discontinued after 2014, not least because of another round of military downsizing. But the recent reinstatement of conscription in Sweden will likely make the findings derived from it useful in making the armed forces more representative of society's diverse composition.

 • 5369.
  Österberg, Johan
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  The first year with an AVF in Sweden: The recruit’s view2012Conference paper (Refereed)
 • 5370.
  Österberg, Johan
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  We want you as our new recruit: Prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to study the prerequisites for the Swedish Armed Forces (SAF) in order to recruit sufficient numbers of suitable individuals to the organization, and to retain those within the organization.

  The thesis comprises three studies (Study 1-3) where Study One comprises data gathered, with a longitudinal design, when Sweden relied on conscription for the manning of the Armed Forces. Results show that those wanting to do international military service assessed themselves higher for required qualities than those individuals not volunteering for international military service. Study Two shows that job satisfaction, according to Hackman and Oldham´s Job satisfaction model, is higher when job characteristics are good, and they in turn affect the Critical Psychological States, as proposed by Hackman and Oldham. Study Three indicates that there is a relation between performance orientation, job characteristics, job satisfaction and retention. In sum, this thesis suggests that there are different incentives for recruiting and retaining personnel to a conscripted force, and an all-volunteer force. Furthermore, the thesis indicates that an all-volunteer force concept is not the best way of manning the armed forces, for Sweden and countries with similar society, size and likewise a critical geopolitical position. 

 • 5371.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Börjesson, Marcus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Motivation och identitet2017In: Rustad för risk: Riskpsykologi för militärer och insatsorganisationer / [ed] Ann Enander och Marcus Börjesson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, p. 69-89Chapter in book (Other academic)
 • 5372.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Börjesson, Marcus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Enander, Ann
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Profiling the Swedish Ranger: Perceptions of Motivation, Profession and Risk and Safety Issues2018In: Special Operations Forces in the 21st Century: Perspectives from the Social Sciences / [ed] Jessica Glicken Turnley, Kobi Michael & Eyal Ben-Ari, Routledge, 2018Chapter in book (Other academic)
 • 5373.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Conscripts’ willingness to sign up for international military service2010In: Europe Without Soldiers: Recruitment and Retention Across the Armed Forces of Europe / [ed] Leuprecht, Christian, London: McGill-Queen's University Press , 2010, p. 109-126Chapter in book (Other academic)
 • 5374.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  ”Värnplikten öppnar en värld av möjligheter”: Viljan att fortsätta i Försvarsmakten hos värnpliktiga på Livgardet år 20102010Report (Other academic)
 • 5375.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning2008Report (Other academic)
 • 5376.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Carlstedt, Leif
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och kvinnor till det svenska försvaret?: Fyra empiriska studier2007Report (Other academic)
 • 5377.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Fors Brandebo, Maria
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Wallenius, Claes
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Arbetstillfredsställelse hos anställda soldater: Preliminär redovisning av en enkätstudie2012Report (Other academic)
 • 5378.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  New Ways of Recruiting: an Evaluation of the SAF Efforts of Recruiting Ethnic Minorities2014In: XVIII ISA World Congress of Sociology: Books of Abstracts, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The transition to an all-volunteer force in Sweden has meant that the Swedish armed forces (SAF) need to try different ways to recruit personnel. For countries that abandoned conscription, there have almost always arisen recruitment problems.  The new direction for the SAF, going from an invasion based defense to a more operational defense force with international focus, puts demands on cultural awareness and language skills among soldiers and officers to another extent than before. In November 2012 the SAF, together with the Swedish Public Employment (SPES) Service, started a joint project called preparatory military training. The aim of this project was to attract 500 individuals with a cultural background from outside the European Union, and language skills in other languages than Swedish and English, to start a 10 weeks long preparatory military training. Preparatory military training aims at giving participants an insight into how a career in the armed forces would look like, as well as get the opportunity to develop academically. Out of these 500 individuals, the SAF aims at recruiting 300 individuals to start the basic military training in the SAF. All participants live at the military barracks and receive free meals and they are allowed paid travel home four times during the course and are paid activity support from the Swedish Public Employment Agency.  Men and women live separately with separate facilities. The SAF and the SPES share 50 % of the education and training at the barracks.

  Phase two of the project starts in the autumn of 2013 and aims at attracting 300 individuals to start the preparatory military training.

  The paper assesses the effectiveness of this new and original project.

 • 5379.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Preparatory military training: Recruitment of ethnic cultural minorities to the Swedish Armed Forces2015Conference paper (Other academic)
 • 5380.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Utvärdering av förberedande militär utbildning2014Report (Other academic)
 • 5381.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Jag vill hellre jobba som diplomat: en studie av värnpliktiga på Arméns jägarbataljon som valt att inte söka internationell tjänst2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den första juli 2010 gick Sverige från ett försvar baserat på plikt till ett försvar baserat på frivillighet. I och med denna förändring kan inte längre värnplikten garantera personalförsörjningen till internationella insatser. Att kunna förstå vad som bidrar till en god rekrytering av personal, såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt, är avgörande för hur väl Försvarsmakten lyckas med personalförsörjningen. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för faktorer som bidrar till valet att inte söka internationell tjänst hos värnpliktiga jägarsoldater. Lika viktigt som det är att identifiera faktorer som bidrar till ett vidare engagemang i Försvarsmakten, lika viktigt är det att belysa faktorer som synes påverka individens val att inte söka internationell tjänst. Resultaten visade att skälen till att inte välja att söka internationell tjänst kan förstås utifrån en huvudkategori, Andra planer, samt fem omgivande faktorer.

 • 5382.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Recruitment to international military service: The officers' view2012In: New wars, new militaries, new soldiers: Conflicts, the Armed Forces and the soldierly subject / [ed] Gerhard Kümmel och Joseph Soeters, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012, p. 233-245Chapter in book (Refereed)
 • 5383.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  The attractiveness of the Swedish Armed Forces2015In: The attractiveness of 6 western Forces among young people: P. Manigart (Chair), 2015Conference paper (Refereed)
 • 5384.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Berglund, Anna Karin
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Officer recruitment in Sweden: Enhancing the process2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the recruitment process for the three-year officer program (OP), it is a big dropout in the period from application to the start of the program. Because of this is, the OP has not been fully manned since 2008. To supply the Swedish Armed Forces with a sufficient number of officers are a priority and henceforth the SAF have a need for increasing the numbers of officers. Furthermore, a large number of retirements within the officer corps have also reduced the numbers of officers. In order to increase recruiting efficiency and increase the proportion of individuals who complete the entire recruitment process to OP, a project was launched at the Swedish Defence University designed to evaluate the recruitment into, and dropouts from the OP. Results carried out under the project shows that the earlier people jump out of the recruitment process, the older and more academically educated, they tend to be. Further, the results show that personal contact from officers and cadets already in the system has a positive relation on people’s willingness to complete the recruitment process. The project implemented a different recruitment strategy in 2016, the outcome showed that the percentage of applicants who started the program was higher than before, and the dropout rate was lower than ever.

 • 5385.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Berglund, Anna Karin
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Officer recruitment to the Swedish Armed Forces: A critical issue2015In: ERGOMAS: Program and abstracts / [ed] T. Szvircesv Tresch (Chair), 2015Conference paper (Refereed)
 • 5386.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Berglund, Anna Karin
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Pridobivanje častnikov - izboljševanje procesa: Officer Recruitment - Improving the Process2018In: Sodobni vojaški izziv / Contemporary Military Challenges, ISSN 2232-2825, Vol. 20, no 2, p. 23-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The only way to become an officer in Sweden is to complete the three-year Officers’ Programme (OP). In the selection process for the OP, there is a large gap between the number of applicants and the number of individuals who start the programme. One consequence of this is that the OP has not been fully manned since 2008, thus leaving the Swedish Armed Forces (SAF) with a shortage of officers. Manning the SAF with sufficient officers with the right qualifications is a priority, and henceforth the number of cadets must increase. Therefore, in 2014, a project was launched with the aim of examining recruitment to and selection for the OP, as well as identifying success factors and areas of improvement. An additional ambition was to introduce measures intended to increase recruiting efficiency based on the results, and the proportion of individuals who enter the OP.

  The project led to the implementation of a different recruitment strategy in 2016 and 2017. Early in the selection process applicants were contacted by cadets already studying on the OP, and were invited to an information meeting at the Swedish Defence University. Those who were selected to start the OP were also contacted by their future platoon commanders, who provided useful information. The outcomes show that the numbers of cadets starting the OP increased, and the dropout rate during the selection process was lower than before.

 • 5387.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Brandow, Carina
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Klockare, Ellinor
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Eriksson, Bo
  Försvarsmakten.
  Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper (MER): Slutrappport2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Försvarsmaktens (FM) och Försvarshögskolans (FHS) projekt Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper (MER) syftar till att utveckla och utvärdera aktiviteter som attraherar och rekryterar målgrupper som FM har svårt att nå via de vanliga rekryteringsmetoderna. Under 2014-2015 var kvinnor som klarat rekryttestet den särskilda målgrupp som var i centrum. Det övergripande målet med projektet var att öka antalet och andelen kvinnor som tar anställning eller tecknar avtal efter genomförd grundläggande militär utbildning (GMU). Detta skedde bland annat genom kontaktskapande och aktiviter i perioden från godkänt rekryttest via antagningsprövning och fram till GMU, det vill säga jobba med individer som visat intresse och potential för FM, vilket också är kostnadseffektivt. Kontaktskapandet och aktiviteterna bidrar till att kvinnorna känner sig inkluderade och kan skapa sig ett bättre beslutsunderlag för vidare avancemang i FM eller inte.

  Sammanfattningsvis demonstrerar projektet att det verkar vara effektivt att arbeta i rekryteringsfasen med personer som har visat intresse och potential. Projektet bidrar med ny kunskap för ökad rekryteringseffekt. Genom att utveckla metoder, mäta utfall av kontakt, arbetssätt och aktiviteter kan vi mäta rekryteringseffekt och därigenom utveckla styrande dokument, metoder samt arbetssätt. En erfarenhet är att många som söker sig till FM är osäkra på vad ett jobb i FM innebär och många söker till FM utan att veta vad de vill eller kan göra inom organisationen. De individer som kontaktas av projektet har ofta frågor som relativt enkelt kan besvaras.

  Aktiviteterna i projektet är uppskattade och anses värdefulla av deltagarna. Aktiviteterna stärker intresset för att fortsätta i rekryteringsprocessen och ta anställning eller teckna avtal i FM och undanröjer onödiga hinder för att fortsätta mot anställning/avtal.

 • 5388.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Eriksson, Bo
  Försvarsmakten, Sverige.
  Årsredovisning 2014 - Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper2015Report (Other academic)
 • 5389.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Hyllengren, Peder
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Förhållanden som bidrar till att värnpliktiga jägarsoldater söker internationell tjänst2009Report (Other academic)
 • 5390.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Sohlberg, Jennifer
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Behålla soldater: En studie av ett tidvis tjänstgörande kompani samt individer som antagningsprövat2014Report (Other academic)
 • 5391.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum. Karlstad universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstad, Sweden..
  Rydstedt, Leif
  Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, Norway.
  Job satisfaction among Swedish soldiers: Applying the Job Characteristics Model to newly recruited military personnel2018In: Military Psychology, ISSN 0899-5605, E-ISSN 1532-7876, Vol. 30, no 4, p. 302-310Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A professional military organization was introduced in Sweden in 2010. This means that the Swedish Armed Forces (SAF) need to attract and employ soldiers, and to retain them within the organization. This scenario creates new types of challenges in manning the organization. The transition to an all-volunteer force puts job satisfaction in focus in order to retain personnel. This cross-sectional study of the relations between working conditions and job involvement among 300 recently employed soldiers showed that the dimensions of the Job Characteristics Model related significantly to job satisfaction and work motivation and (negatively) to turnover intentions from the SAF. The results further showed that all the critical psychological states contributed independently to the variance in the outcome variables.

 • 5392.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Rydstedt, Leif
  Högskolan i Innlandet, Norge.
  Kleiven, Jo
  Högskolan i Innlandet, Norge.
  Fors Brandebo, Maria
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  The Path To Job Satisfaction: Applying The Theory Of Purposeful Behavior To Military Conditions2017In: Journal of Defense Resources Management, ISSN 2068-9403, E-ISSN 2247-6466, Vol. 8, no 1, p. 27-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the relationships between, on one hand, personality and performance orientation and, on the other, job satisfaction and turnover intentions, using Barrick’s et al. theory of purposeful behavior. Using a questionnaire, data about job satisfaction, performance orientation and turnover intentions were collected from 300 newly recruited Swedish soldiers. A path analysis gave partial, but not full support to the assumptions behind the theory of purposeful behavior model. No relationships were found between the personality traits of emotional stability and conscientiousness, nor to either performance orientation or directly to job satisfaction. On the other hand, performance orientation showed a consistent relationship to perceived levels of the job characteristics, which mediated the path between the person-related variables and the outcome variables. Performance orientation also showed a strong direct relationship to general job satisfaction, which, in turn, was strongly related to turnover intentions.

 • 5393.
  Österberg, Johan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Rydstedt, Leif W
  Lillehammer University College.
  Core values and attitudes among Swedish conscripts volunteering for international missions: An exploratory study2013In: The Journal of Values Based Leadership, ISSN 2153-019X, E-ISSN 1948-0733, Vol. 6, no 2, article id 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to assess core values and attitudes among conscribed soldiers volunteering for international peacekeeping missions (n=146), by a comparison with conscripts from the same class and regiment that did not apply for international missions (n=275).The sample consisted of an entire class of conscribed soldiers whereof 389 completed all three repeated surveys. There were no demographical differences between the groups. Volunteers expressed higher altruistic basic values and held more positive attitudes toward their military education. The findings in this study are of importance for the Swedish armed forces as success in international missions is dependent on soldiers with sound values in order to better understand different cultures in the areas where deployments now are taking place.

 • 5394.
  Österberg, Yngve
  Swedish Defence University.
  Hur förklarar Regional Security Complex Theory Mistralaffären: en undersökning gällande RSCT och försvarsmateriella handelsavbrott2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Regional Security Complex Theory (RSCT) innefattar analysenheter som är nära kopplade till försvarsmateriella handelavtal och har därför ett teoretiskt ramverk som kan hjälpa förstå och förklara avtalen i detalj. Det är dock oklart exakt hur detta ska göras eftersom det inte tas upp i Regions and Powers: The Structure of International Security. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av RSCT förklara Mistralaären för att sedan undersöka om det finns en underliggande process gemensamt för liknande fall.

 • 5395.
  Östlund, Andreas
  Swedish National Defence College.
  Erhåller svenska förband en relevant utbildning?: en studie av FS 15 utbildning inför Afghanistan 20082009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden has a long tradition in training soldiers and units for the defense of their ownterritory. This has been the main effort of the Swedish units during the cold war. TheSwedish units of today have to deal with tasks and environments other than thetraditional ones. Moreover, the Swedish units face a belligerent force that has differentmotives, ways and means than the enemy during the cold war.The aim of the thesis is to discuss whether the Swedish soldier and unit training aresuited for this new enemy. Do the Swedish units receive a relevant and proper training?The thesis is accomplished in the form of a case study. The thesis is implementedthrough questions which are the base for the analytical tool. This tool will be used foranalyzing the training of soldiers and units.The thesis shows that the Swedish units receive a relevant training concerningcounterinsurgency with a direct and indirect approach. The analysis also shows apotential for development concerning lessons learned and training in the phenomenainsurgency.

 • 5396.
  Östlund, Christer
  Swedish National Defence College.
  Nytta med NATO architecture framework ur ett förbandsperspektiv!?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For several years the Swedish Armed Forces have been developing the Swedish Armed Forces’ Architecture and Architecture Framework. The Framework will provide support and direction for the Armed Forces’ change and development in the future, both nationally and internationally, and will mirror Version 3 of the NATO Architecture Framework. One element of the Armed Forces that has been developed for, and is used on, international operations is the International Corvette Force.There is a lack of understanding of when, where and how an architecture framework should be used within the Armed Forces. One way of increasing understanding of the implications of an architecture framework is to study its benefits. The aim of this thesis is to show the possible benefits of the NATO Architecture Framework for the International Corvette Force. After defining the term “advantage”, there will be an analysis of those areas of interest within the NATO Architecture Framework relevant to the Corvette Force and their implications for the Force.The results and conclusions show that the benefits of the NATO Architecture Framework to the International Corvette Force are that international interoperability and the ability to co-operate with other nations are made easier through use of a common method for the description of systems.

 • 5397.
  Östlund, Patrik
  Swedish Defence University.
  Den militära nyttan med kontrollerbara sjöminsystem: En jämförande fallstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sea mines are a cheap weapons system useful for hindering an opponent’s freedomof movement. Controllable sea mines, that can be activated and deactivated after they havebeen laid out, can be laid out prior to break out of war. The main bulk of sea mines storedtoday in Swedish depots are not controllable.

  This thesis compares the military utility between two controllable mine systems. The existingM9-system and a system draft based on wireless underwater communication. With theSwedish navy as the military actor using the systems, the comparison is set against abackground scenario of an escalating crisis. In this context the military effectiveness, militarysuitability and affordability of the systems is studied.

  The results indicate that the KT-system introduced in this study has a slightly greater militaryutility. At the same time, the results point out a number of differences between the systems,which in the end might be of greater use to a decision maker than a summed up rating.

 • 5398.
  Östman, Hans
  Swedish National Defence College.
  Vilar doktriner för civil-militärt samarbete på aktuell forskning?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Doctrines constitute armed forces most important guidelines on how to achieve political objectives with military means. To serve its purpose doctrines should be developed on rational grounds based on current world situation and most recent research. However many thinks that other factors such as organisations cultures and special interests influence doctrinal development.

  Civil-military cooperation has in contemporary conflicts gained in importance. Strategies in complex peace support operations are increasingly based on integrated approaches between various functions and actors. Civil-military operations have traditionally played a secondary and supportive role in military organisations.

  This paper will study the role of scientific research in doctrinal development. More to the point, doctrines within the highly topical field of civil-military cooperation are tested regarding coherence with recent research. Doctrines concerning civil-military cooperation in Great Britain and United States have been compared to recent research. The result shows that these doctrines have taken care of relevant opinions within recent scientific research.

 • 5399.
  Östman, Peter
  Swedish National Defence College.
  Civil-militär samverkan under fredsoperationen i Kongo2002Student paper otherStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to study civil- military cooperation during the peace operationin Congo between 1960 and 1964 from a culture-constructivist perspective. The study has been performed as a case study and literature written mainly by militaryofficers and UN-officials who were in active duty in Congo between 1960 and 1964has been used.Based on the case study it appears that there were many cooperation problems, despitea well thought-out concept and a lot of efforts made by military and civilian personnelin order to improve civil-military cooperation. It also appears that military andcivilian personnel experienced similar problems. A culture-constructivist theory has been used as an analytic tool in the essay anddifferences between civil and military actors´ collective identities, opinions of realityand norms have constituted the foundation to explain cooperation problems. In the analysis it appears that cooperation problems not only occurred between civiland military actors but also within each branch (civil and military) and betweendifferent hierarchic levels in the organisation. It also appears that the context, inwhich a person exists, as well as the person’s background and profession, is importantfor that specific person’s opinions and set of values. The main conclusion of the analysis is that culture-constructivist differences betweencivil and military actors, at least to a large extent, can be seen as an explanation to theproblems that occurred in civil- military cooperation in the peace operation in Congoduring 1960-1964.

 • 5400.
  Östrand, Oskar
  Swedish National Defence College.
  Ansvarsförhållande kring förebyggande materielvård på förbandsnivå inom armén2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The change in course recently taken by the Swedish Armed Forces results in an increased use of equipment, and thereby increased requirements of preventive maintenance. This paper aims to examine the current responsibilities for preventive maintenance in an army unit. The intended effect of this examination is to disclose possible flaws, and to help make routines for preventive maintenance more effective.

  The questions asked in this paper are;

  • Who, in an army unit, is responsible for the routine maintenance?
  • When is this responsibility valid?
  • What demands does the technical service have on responsibilities for the routine maintenance?
  • How are these demands met?
  • How ought to be responsible for the routine maintenance?

  To answer these questions the author has chosen to use a descriptive method to show the current facts. A theorizing method is chosen to, from described facts, clarify the demands of the technical service on routine maintenance. A comparing method is chosen to compare responsibilities and the different responsibility-posts.

  This paper presents the following conclusions;

  • Much of the current literature, concerning the subject, is in dire need of being synchronised and updated.
  • Routines for how the supply-responsibility is to be most effectively distributed in the unit ought to be established.
  • The user ought to be given more responsibility to choose what routine maintenance should be carried out.
105106107108109 5351 - 5400 of 5403
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf