Change search
Refine search result
979899100101102103 4951 - 5000 of 5692
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 4951.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Bortom det stora nordiska kriget: officerskarriärens ekonomiska anatomi i Sverige och Danmark-Norge, ca 1720-18002010In: Militärhistorisk Tidskrift, ISSN 0283-8400, p. 253-278Article in journal (Other academic)
 • 4952.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  "Den här gången kommer allt att bli annorlunda": Afghanistan 1979-19892013In: Militärhistorisk Tidskrift, ISSN 0283-8400, Vol. 2011-2012, p. 274-277Article, book review (Other academic)
 • 4953.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Den indelta löneglidningen: Exemplen Upplands och Västerbottens regementen2013In: Allt på ett bräde: Stat ekonomi och bondeoffer: En vänbok till Jan Lindegren / [ed] Peter, Ericsson, Fredrik Thisner, Patrik Winton och Andreas Åkerlund, Uppsala: Uppsala universitet, 2013, p. 87-100Chapter in book (Other academic)
 • 4954.
  Thisner, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Military History Section.
  Det militära indelningsverket som resurssystem. Exemplet Upplands infanteriregemente 1721–18332017In: Upplands regemente 400 år. Förbandet, hembygden och dess försvar.: / [ed] Lars Otto Berg, Hans Norman, Henrik Sjövall, Håkan Palm och Fredrik Wiebe, Enköping: Upplands regementes och ledningsregementets historiekommitté , 2017, p. 56-74Chapter in book (Other academic)
 • 4955.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Det senfeodala resurssystemet och den agrara revolutionen: några uppslag inför en studie av indelningsverket 1721–18332008In: Militärhistorisk tidskrift, ISSN 0283-8400, p. 31-46Article in journal (Other academic)
 • 4956.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Die ökonomische Bedeutung des Offiziersdienstes in Schweden 1720-18002010In: Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit, ISSN 1617-9722, Vol. 14, no 1, p. 165-183Article in journal (Other academic)
 • 4957.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Från fältsignalkompani till signaltruppslag: signaltruppernas förhistoria 1860-19362012In: Signaltruppernas historia: 1871-1937-1997-2006 / [ed] Per-Olof Westergren, Enköping: Ledningsregementets och Upplands regementes historiekommitté , 2012, p. 45-67Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4958.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Grannar på gränsen till sammanbrott: Slaget vid Adrianopel år 3782013In: Militärhistorisk Tidskrift, ISSN 0283-8400, Vol. 2011-2012, p. 278-281Article, book review (Other academic)
 • 4959.
  Thisner, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Military History Section.
  Indelningsverk, militärstat och en dos historierevisionism2017In: Från Afrikakompaniet till Tokyo: En vänbok till György Nováky / [ed] Marie Lennersand & Leos Müller, Stockholm: Bokförlaget Exkurs , 2017, p. 202-227Chapter in book (Other academic)
 • 4960.
  Thisner, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, The Military History Division. Uppsala universitet.
  Indelta inkomster 1721–18332014Conference paper (Other academic)
 • 4961.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division. Uppsala universitet.
  Indelta inkomster 1721–1833: En undersökning av det militära löneindelningsverket med Dalregementet, Upplands, Västerbottens och Älvsborgs infanteriregementen som exempel2014Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Indelta inkomster 1721–1833.En undersökning av det militära löneindelningsverket med Dalregementet, Upplands, Västerbottens och Älvsborgs infanteriregementen som exempel.
 • 4962.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Indelta inkomster: En studie av befälets indelning vid Upplands och Västerbottens infanteriregementen 1721–18332011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta konferensbidrag presenterar ett nyligen startat forskningsprojekt, finansierat av Handelsbankens Forskningsstiftelser. Studien syftar till att undersöka indelningsverket, med särskild betoning på befälets indelning, under perioden 1721–1833. Forskningsproblematiken har genererats mot bakgrund av de effekter den agrara revolutionen bör ha utövat på detta agrart baserade resurssystem. Tidigare forskning har uppmärksammat den roll grundskattesystemet – varav indelningsverket i Sverige utgjorde en central del – spelade i den agrara strukturomvandlingen. Detta projekt vänder på perspektivet och frågan är här vilken effekt denna omvälvning hade på en av den svenska statens främsta löne- och tillägnelseinstrument. Huvudfrågan kan sägas vara: hur fungerade indelningsverket i institutionellt hänseende och vilka värden omfördelades inom dess ramar under en tidsperiod som utpekats som systemets ”klassiska period”?

  Studien kommer att genomföras i två steg. I det första skedet genomförs en komparation mellan Upplands indelta infanteriregementes officersindelningar med motsvarande indelningar vid Västerbottens regemente. I detta skede ligger fokus dels på indelningarnas kamerala sammansättning, boställenas driftsformer, räntornas art och volym samt hur dessa konverterats till reda pengar. Slutligen avses även indelningsverket såsom tillhandahållare av tjänstebostäder att utredas i detta skede. Komparationen syftar till att etablera en empiriskt välförankrad modell, byggd på studier av indelningsverket i två förhållandevis olika ekonomiska regioner. I studiens andra steg avses stickprovsstudier på bredden av organisationen att göras för att testa de empiriska resultatens räckvidd.

  Projektet bedöms generera kunskaper om hur grundbulten i den svenska statens löne- och skattesystem, det militära indelningsverket, fungerade i praktiken under en period av ekonomisk förändring. Sådana kunskaper finns, anmärkningsvärt nog, inte i tillräcklig, utsträckning idag. Därutöver bör projektet även resultera i fördjupade kunskaper om den agrara revolutionen, närmare bestämt dess inverkan på förvaltningens finansiella nav.

  Download full text (pdf)
  Indelta inkomster
 • 4963.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen.
  Indelta inkomster: En studie av det militära löneindelningsverket 1721-18332014Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the newer Military Allotment Establishment and thereby to elucidatein detail one of the linchpins of the redistribution system of the Swedish state. The question beingresearched is how this resource-system functioned in practice in Sweden during the 1721–1833 period.

  The Allotment Establishment was one of the cornerstones of the Swedish state: substantial parts ofboth the military forces and the civil administration were paid and maintained by it. It was thus a largeand important societal institution. Its “heyday” overlapped with a time of relatively extensive economictransformation. However we currently have major gaps in our understanding of how the system worked inpractice. This study of the Allotment Establishment thus provides key insights into how an important partof the early modern Swedish state functioned. The study has been conducted through a comparison betweenfour allotted infantry regiments, located in four regions with different economic conditions.

  The Military Allotment Establishment performed in a heterogeneous way. In some areas, the salariesit provided were high, whereas in other they were less beneficial. This was due to the fact that thecomposition of the allocated taxes varied. Taxes paid in cash were sensitive to inflation, taxes paid ingrain were the most favourable ones. Other reasons had to do with differing agricultural developments,where the revenue from allotted farms in some areas developed more positively than others over time.These differences increased over time. It has also been shown that the allotment farms were run indifferent ways in different parts of the realm. In Uppland, a grain producing region home to manymanors, these farms were generally leased out, whereas in Västerbotten, a more peripheral region dominatedby husbandry, they were often run by their allotment holders. One central finding is that thesystem as such was heavily market integrated. This result implies that the rationality behind the systemmight not, as previously has been assumed; necessarily have to do with the structure of the output ofthe Swedish economy, but rather with limitations in the fiscal organisation.

 • 4964.
  Thisner, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Military History Section.
  Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748–17562017In: Scandia, ISSN 0036-5483, no 1, p. 122-124Article, book review (Other academic)
 • 4965.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Manning the armed forces: the Swedish solution2008In: Conscription in the Napoleonic Era: A Revolution in Military Affairs? / [ed] Donald Stoker, Frederic C. Schneid and Harold D. Blanton, New York: Routledge , 2008Chapter in book (Other academic)
 • 4966.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Padenie sistemy pereraspredelenija: Analiz oficerskoj kar’ery v Shvecii, Danii i Norvegii 1720-1800-x godov2010In: Izvestija Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Vol. 1, no 9, p. 159-171Article in journal (Other academic)
 • 4967.
  Thisner, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Military History Section.
  Propaganda som genre, organisationsform och påverkansmedel: Recension av Jimmy Vulovic, Propaganda: Historia, teori och analys2019In: Militärhistorisk Tidskrift, ISSN 0283-8400, Vol. 2018, p. 132-136Article, book review (Other academic)
 • 4968.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Soldattorp i Uppland: Soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor2013In: Militärhistorisk Tidskrift, ISSN 0283-8400, p. 230-231Article, book review (Other academic)
 • 4969.
  Thisner, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Värdet och vådan av historiska fallstudier: En betraktelse över begreppet krigföringsförmåga ur ett historiskt perspektiv2009In: Tankar om fälttåg / [ed] Peter Ahlström & Ulf Högström, Stockholm: Försvarshögskolan , 2009, p. 187-206Chapter in book (Other academic)
 • 4970.
  Thisner, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Military History Section.
  Återtagandet av markstridskrafterna 2020-2030: Arméns personalförsörjning, utbildningskapacitet samt förmågehöjning av de nationella skyddsstyrkorna2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar tre aspekter av ett militärt återtagande inom ramen för markstridskrafterna, närmare bestämt personalförsörjningen, utveckling av de nationella skyddsstyrkorna samt förslag med bäring på en ökning av utbildningskapaciteten.

  Avseende personalförsörjningen diskuteras de åtgärder som bör vidtas för att med plikten som redskap möjliggöra skapandet av förband med professionell profil.

  Beträffande förband med särskild inriktning mot gråzonsproblematik och mötandet av hybrida hot, behandlas nödvändigheten av att behärska vilseledning och skenmålskonstruktion samt bekämpandet av drönare. Därutöver diskuteras prioriteringarna av de underhålls- och understödsförband som måste tillföras organisationen samt hur hemvärnets personalförsörjning kan säkras intill 2030.

  Slutligen berörs möjligheten att med prefabricerade kaserner, inordnade i karusellsystem och genom samverkan med Finland skapa en större fysisk infrastruktur för utbildningsändamål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4971.
  Thisner, Fredrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Edgren, Henrik
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Edquist, Samuel
  Södertörns högskola.
  Sveriges historia2011In: Utbildningshistoria: en introduktion / [ed] Esbjörn Larsson och Johannes Westberg, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 27-42Chapter in book (Other academic)
 • 4972.
  Thisner, Fredrik
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Military History Section.
  Garpenhag, Lars
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Military History Section.
  Försvarsmaktens utlandsveteraner: Historiska aspekter på dagens svenska veteranpolitik, ca. 1956-20102016Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4973.
  Thomsson, Daniel
  Swedish Defence University.
  Legitimitet i förändring: En analys av säkerhetsrådets förändrade syn på legitimitet i fredsbevarande operationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The UN doctrine for Peacekeeping operations is based on three fundamental principles for obtaining legitimacy for military operations. The purpose of this thesis is to investigate the change in the UN Security Council's view of legitimacy and the use of force in the context of the UN Peacekeeping Operation in Mali between 2013 -2016, and how this has been demonstrated in the robust mandate authorized by the UN Security Council. Using Fairclough´s Critical Discourse Analysis Model, together with the resolutions and debates from the Security Council that constitutes the MINUSMA mandate and is the basis for this analysis.

  The analytical results identify two significant changes in the Security Council's view regarding legitimacy and methods, including the use of force applied in the field to defend the integrity of the mandate. Firstly, the view of legitimacy changes from extending support to host-nation authorities, to instead supporting the implementation of the peace agreements. Secondly, the Security Council's view on the use of legitimate force switches from defensive operations to preventive measures. This study fills a research gap on robust mandates, and how the UN's highest decision-making body is evolving its view on legitimacy in peacekeeping operations.

  Download full text (pdf)
  LEGITIMITET I FÖRÄNDRING – EN ANALYS AV SÄKERHETSRÅDETS FÖRÄNDRADE SYN PÅ LEGITIMITET I FREDSBEVARANDE OPERATIONER
 • 4974.
  Thomé, Patrik
  Swedish National Defence College.
  The contentious nature of war: an analysis of military theorists2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay is to investigate and assess, with Clausewitz’s theory as thebackground, how different military theorists interpret and relate to the nature of war.This essay illustrates the state of research into Clausewitz’s philosophical influences.Clausewitz’s theory of the nature of war is subjected to a qualitative text analysis that is followedby a critique of other military theorists interpretations of his theory. Subsequently a descriptive,comparative qualitative text analysis is performed where the factors identified by Clausewitz asbeing part of the nature of war (“rational thought”, “passion” and “chance”) are used as a meansto interpret and assess how other military theorists relate to Clausewitz theory. This essay ismainly founded on analysis of the works of Jomini, Delbrück, Fuller, Liddell Hart, Handel,Roxborough, van Creveld and Keegan. The analysis concludes with a categorization andassessment of the other theorists’ critiques of Clausewitz’s theory. The result shows that theircritiques are founded on parts of Clausewitz’s theory, which have been taken out of context orinterpreted differently than they are in this essay.My analysis of how other military theorists relate to the factors that constitute the nature of waraccording to Clausewitz, shows that all of them interpret his three factors as essential parts of thenature of war. None of them contributes anything new to Clausewitz’s theory of the nature ofwar. Nor do they suggest any alternative explanation of the nature of war that does not fit withinthe framework of Clausewitz’s theory. All in all, the results of this essay consolidateClausewitz’s theory of the nature of war.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4975.
  Thor, Anders
  Swedish National Defence College.
  Vinst eller förlust, en studie av Libanonkriget 20062012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How can the outcome of a war be measured, in what way is it possible to impartially determine who won or lost. In many cases the result is obvious, as there is no doubt that Great Britain won the Falklands war, the outcome on the battlefield was equivalent of the perception of who won the war. But in many modern wars the situation can be different, the outcome may be disputed, or it is even hard to understand if the war has finished at all. This essay is using score-keeping theory, which is a way to analyze the outcome of a war, who won? The case analyzed in this essay is the Lebanon war in 2006 which was fought between Israel and Hezbollah and is interesting because the result is both much-disputed and it was fought between a government and an organization that was deployed within and acting from another state. The purpose of this essay is therefore to analyze the 2006 Lebanon war by applying the score-keeping theory. The scientific question to be answered is: Which participant can be stated to have won the 2006 Lebanon war on the basis of score-keeping theory. The design of the study is a theory-consuming survey of the 2006 Lebanon war, where the given variables from the theory are operationalized to be set against a selection from the empirics. The survey´s result shows that according to the score-keeping theory Hezbollah is considered to have won in the 2006 Lebanon war. Furthermore, the survey shows a number of challenges in applying the score-keeping theory in the 2006 Lebanon war, given the asymmetry that prevailed between the participants.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4976.
  Thorn, Daniel
  Swedish Defence University.
  Gammalt men fortfarande relevant?: En teoriprövande fallstudie i syfte att ifrågasätta rådande paradigm rörande irreguljära konflikter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uttryck för funderingar har påfunnits om befolkningens stöd innehar den signifikans i irreguljära konflikter som förmedlas av prominenta teoretiker i dagsläget, och därmed avspeglas i aktuella doktriner. Somliga menar att teoretikernas irreguljära krig inte överensstämmer med dagens då dessa författades primärt för att kontra revolutionära uppror. Dessa motsättningar mynnar ut i det vetenskapliga problemet som avses avhandlas, nämligen: innehar faktorn ”stöd från befolkningen” för hög signifikans, i relation till att försätta motståndarens stridande enheter ur stridbart skick, i aktuella styrdokument för irreguljära konflikter?

  Syftet med detta arbete är att undersöka om incitament finns för fortsatt, mer djuplodande undersökning i problematiken. Detta görs genom en teoriprövande fallstudie där Sir Charles Edward Callwells teorier i Small Wars: Thier Principles & Practice, vilka uttalat förespråkar att motståndarens enheter ska slås, appliceras på Vietnamkriget där den uttalade strategin inledningsvis innebar vinnandet av befolkningens stöd.

  Slutsatsen av studiens resultat anses vara att fortsatt forskning är önskvärd för att kunna befästa eller förkasta kritiken mot rådande paradigm. Bidraget till forskningsläget är därmed förespråkandet av en mer nyanserad bild av hur upprorsbekämpning och irreguljära konflikter kan tacklas.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 4977.
  Thornberg, Jack
  Swedish Defence University.
  Distant Suffering: A multimodal analysis of the politics of pity in news agencies’ mediation of the chemical weapons attack on Khan Sheikhoun2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores of how American and British television mediated the crisis that started with the 4 April 2017 alleged chemical attack in Syria and culminated with the subsequent attack on Syria by the United States 7 April 2017. It builds upon a rich literature and focuses on the politics of pity in the mediated representation of distant suffering as set out by Luc Boltanski. The thesis utilizes a methodological approach which merges Lilie Chouliaraki’s ‘analytics of mediation’ with Roxanne Lynn Doty’s view of discourse analysis. The results find that CNNW mediated the distant suffering based on ostensibly a priori knowledge, whereas BBC News was more inclined to guide the spectators along a line of investigative reasoning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4978.
  Thornblad, Lisa
  Swedish Defence University.
  Ledarskap under stress: En teoriprövande fallstudie på BA012013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inriktningen för det svenska försvaret är att uppnå ett flexibelt och rörligt insatsförsvar. Akut stress under krigsliknande situationer är något dagens officer kan komma att ställas inför, vilket ställer höga krav på officeren och de militära ledarskapsförmågorna.

  Med tanke på den nya inriktningen inom Försvarsmakten är det högst aktuellt att undersöka om det officeren lär sig under utbildning stämmer överens med verkligheten och om teorier kan anses som relevanta även under insats. Är teorier som lärs ut vid Försvarsmaktens ledarskapsutbildning tillämpbara i praktiken?

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring ledarskap under stress, som lärs ut inom Försvarsmakten, överensstämmer med officerens ledarskap vid internationella insatser.

  Genom en deduktiv logik genomförs en teoriprövande fallstudie på BA01, utifrån en kvalitativ metod och textanalys. Det utvalda fallet analyseras utifrån en svensk modell för ledarskap under akut stress.

  Slutsatserna för denna undersökning är:

  -          Vald teori fungerar i praktiken och är ytterst relevant för militärt ledarskap i internationella insatser.

  -          En stabil grund i det vardagliga ledarskapet, kopplat till ledaren och organisationen, gynnar beslutsfattande under akut stress.

  -          Det är viktigt att förstå vilka bakomliggande faktorer som kan påverka ledarskapet under akut stress och ämnet måste därför undersökas från flera perspektiv och ses som en del av ett större sammanhang.

  -          Ledarskap påverkas av förhållandet mellan chefen och dennes underställda, men även hur väl samarbetet fungerar inom organisationen såväl med likställda som högre chefer. Ledarskap bör därför analyseras utifrån olika nivåer.

  -          Ett situationsanpassat ledarskap, en förmåga att analysera vilket förhållningssätt är mest lämpligt vid tillfället, bör finnas hos varje ledare.

  Download full text (pdf)
  Ledarskap under stress
 • 4979.
  Thorvaldsen, Knut Henry
  Swedish National Defence College.
  Russland - fortsatt en trussel for Norge etter den kalde krigen?: en studie av Forsvarsdepartementets og Utenriksdepartementets responser på endrede sikkerhetspolitiske omgivelser2001Student paper otherStudent thesis
  Abstract [en]

  The end of the Cold War increased the political stability in Europe and reduced the risk of a future war between NATO and its former enemy; the Warsaw Pact. Instead NATO in its strategic concept of 1991 introduced a broad concept of security encompassing political, economic, social and environmental aspects along with the military dimension. NATO no longer faced the former threat of a massive attack from the East. This new thinking challenged the Norwegian approach to security that had been characterised by national consensus during the Cold War.The aim of this paper is to examine to what extent Norwegian authorities have changed their view upon and relations towards Russia during the 1990s. Has the Norwegian approach been changed or is it still characterised by the Cold War. The paper has been concentrated on examining the responses of the Ministry of Defence and the Ministry of Foreign Affairs.  The theory used is focusing on change and stability in foreign policy. The theory discusses a variety of factors that may have an impact on whether a specific foreign policy is likely to endure or to change. It stresses the importance of the impact of stabilisers, tending to inhibit change in foreign policy even when there is a pressure for change.The method used is a descriptive analysis with a comparative view. I have examined official parliamentary bills from the Ministries and official speeches. This to find out if their responses is characterised by change or continuation of Cold War policies. As a major part I described the development of a wider security concept, the development in NATO as for the military forces in the Northwestern part of Russia.Conclusions show to an extensive point that there are differences in the Ministries responses. This includes both the degree and the extent of the response. The Ministry of Defence is more dominated by the traditional thinking - Russia could still be a potential threat to Norwegian security. The Ministry of Foreign Affairs response is corresponding more to major NATO members' responses. The Russian threat is not the military one, but an environmental. The solution to future challenges is in their point of view co-operation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4980.
  Thunholm, Peter
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Decision-making style: habit, style or both?2004In: Personality and Individual Differences, ISSN 0191-8869, E-ISSN 1873-3549, Vol. 36, no 4, p. 931-944Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to explore the relations between individual decision-making styles as measured by the General Decision-making Style (GDMS) test, developed by Scott and Bruce (1995), and some mental abilities theoretically related to decision-making. Participants were 206 Swedish military officers from all services. The multiple regression analysis showed that the Rational, Dependent and Avoidant, but not the Intuitive and Spontaneous decision-making styles could be partly predicted from scores on the Self-esteem Scales (Forsman & Johnson, 1996) and from scores on the Action Control Scales (Kuhl, 1994). The result indicates that decision-making style is not only reflective of habits and thinking practices as proposed in earlier research. Decision-making style also involves basic self-evaluation and the general ability to initiate and maintain intentions (i.e. self-regulation). This calls for a wider definition of the term decision-making style, a holistic definition that takes the whole individual into consideration.

 • 4981.
  Thunholm, Peter
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Decision-Making Styles and Physiological Correlates of Negative Stress: Is There a Relation?2008In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 49, no 3, p. 213-219Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are 5 independent, although not mutually exclusive, styles used by military officers when making decisions: rational, intuitive, dependent, avoidant, and spontaneous (Scott & Bruce, 1995). The rational and intuitive styles are part of the cognitive style concept, whereas the conceptual foundation of the remaining 3 styles is less clear. The dependent and the avoidant styles were expected to be accompanied by increased levels of negative stress, while this was not expected of the remaining 3 styles. This hypothesis was put to test. Twenty-three male Swedish Army majors were asked to make decisions in 2 different military situations. Their decision styles were measured by the General Decision Making Style inventory (GDMS; Scott & Bruce, 1995). Saliva cortisol release indicated negative stress and was measured on 4 occasions: twice before, after the first decision, and after the second decision. The avoidant style was related to negative stress, as predicted. There was, however, no difference between the base-line measurements and the after-decision measurements, suggesting that officers with an avoidant decision style may, in general, have higher levels of cortisol secretion (i.e., being more of the worrying kind).

 • 4982.
  Thunholm, Peter
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Det norska försvarets doktrinutvecklingsprocess2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar hur doktrinutveckling och doktrinimplementering formaliserats och går till på operativ (joint) nivå i det norska försvaret. Rapporten avhandlar fyra ka huvudfrågeställningar. Den första handlar om hur doktrin definieras och vad syftet med doktriner är? Den andra handlar om vad som är källor och underlag till doktrinutveckling? Den tredje frågeställningen handlar om hur doktrinutveckling faktiskt går till? Den fjärde handlar om hur implementering av doktriner genomförs?

  För att svara på frågeställningarna analyserades innehållet i det norska försvarets utvecklingshandbok och andra styrdokument för doktrinutveckling Dessutom genomfördes intervjuer på plats med utvalda tjänstemän med kunskaper om doktrinutveckling och doktrinimplementering. För intervjuerna användes ett tidigare utvecklat frågeformulär i syfte att ge en tydligare bild av de formella processernas användbarhet, styrkor och svagheter.

  Resultatet av analysen indikerar att doktrin främst är beprövad erfarenhet som utgör vägledning och ett samordningsverktyg i träning och utbildning som gör att det går lättare att bedriva verksamheten effektivt gemensamt (joint) i operationer.

  Den viktigaste källan för doktrinutveckling är ”lessons learned” och politiska inriktningar. Dessutom skall källor sökas brett och både utom och inom den egna organisationen. I Norge betonas numera en brett insamlad feed-back från den egna organisationen som ett underlag för att fastställa revisionsbehov av doktriner. Militärteori eller forskning ges inte någon stark roll som källa för doktriner, utom för vissa grundläggande utgångspunkter. Däremot betonas starkt vikten av gemensamma erfarenheter eller beprövad erfarenhet och det mest centrala inslaget i den norska processen är just hur man säkerställer att man kommer överens om vad som är beprövad erfarenhet.

  Norska försvaret har utformat sina doktrinutvecklingsprocesser för att säkerställa auktoritativ doktrin genom delaktighet och ömsesidigt ansvarstagande. Processen för doktrinutveckling innefattar förutom de direkt ansvariga för själva skrivandet ett system av representanter från högre förband och enheter inom försvarsmakten som berörs av doktrinerna. I Norge eftersträvas en livslängd för doktriner på fem år, därefter sker revision hellre än nyutveckling. I Norge väntar man i ca tre år och avsätter normalt 15 månader för revision, denna cykel förefaller dock inte vara helt implementerad. När det gäller implementering av doktrin styrs den inte av någon särskild handbok. Den avdelning som ansvarar för utveckling av en viss doktrin svara normalt även för implementeringen. Färdig doktrin publiceras digitalt på en av den norska försvarsmaktens hemsidor.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 4983.
  Thunholm, Peter
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Doktrinutvecklares syn på doktriners roll och syfte: en empirisk undersökning2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  What is the purpose, strengths and weaknesses of military joint doctrine? In this empirical study we investigate the views of 17 Joint Doctrine developers in UK and US. Based on Harald Höiback’s review of more than 100 years of doctrinal debate, we developed a questionnaire with three sub-scales, doctrinal skepticism, doctrinal foundationalism and doctrinal coherentism. The result indicates that the doctrine developers most of all view doctrine as a tool for effective coordination of military forces. A clearly written doctrine is seen as a good tool for training of officers and units, and it will help to reduce the effect of uncertainty and friction in military operations. 

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 4984.
  Thunholm, Peter
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Managing Complex Military Planning - Processes and Techniques Used by Experienced and Less Experienced Commanders2011In: Informed by Knowledge: Expert Performance in Complex Situations / [ed] K. Mosier, U Fisher, New York: Psychology Press, 2011, p. 123-135Chapter in book (Refereed)
 • 4985.
  Thunholm, Peter
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Military Leaders and Followers: Do They Have Different Decision Styles?2009In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 50, no 4, p. 317-325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are five different, although not mutually exclusive, styles exhibited by military officers when making decisions: rational, intuitive, dependent, avoidant, and spontaneous (Scott & Bruce, 1995). The purpose was to investigate if elected leaders of military planning teams had a different configuration of decision-making styles than their team members. Participants were 98 army captains organized in 16 brigade-level planning teams. The results indicate that team leaders tended to be more spontaneous and less rational, dependent and avoidant in their style configuration than their team members. One possible explanation is that the style configuration exhibited by many of the elected leaders comes through to others as forcefulness and decisiveness and that such a profile is in line with a general leadership culture. The results also provide support for the General Decision-Making Style inventory as a measurement of decision styles, because they suggest that the self-reports coincide with displayed, observable behavior.

 • 4986.
  Thunholm, Peter
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Planering av operationer2018In: Militära arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 85-126Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet är det första av tre kapitel (kapitel 4-6) som beskriver några av de aktiviteter, eller militära arbetsmetoder, som ingår i den militära ledningsprocessen. Inledningsvis beskrivs den militära ledningsprocessen i mer övergripande mening, i syfte att fungera som en inramning till dessa tre kapitel. Efter beskrivningen av ledningsprocessen definieras begreppet planering i historiskt perspektiv. Sedan beskrivs hur planering kommer in i militär verksamhet, tillsammans med en kortfattad beskrivning av några centrala militära planeringsbegrepp. Därefter beskrivs två traditionella militära planeringsmetoder, där deras uppbyggnad förklaras och deras styrkor/svagheter diskuteras i skenet av modern forskning om militär planering. Sedan diskuteras hur olika faktorer kan påverka planeringsprocessens genomförande. Avslutningsvis beskrivs några mer sentida modeller för militär operationsplanering på förbandsnivå, skillnader och likheter dem emellan förklaras och deras styrkor jämfört med traditionell planeringsmetodik diskuteras.

  Fokus i kapitlet ligger på militär planering av operationer på förbandsnivå. Tanken är att läsaren skall förstå hur planering kan stödjas med planeringsmetodik och vad som kännetecknar olika sådana metoder. Beskrivningen och diskussionen av planeringsmetodik på förbandsnivå, som följer nedan, kan kritiseras för att vara fokuserad mot markstridskrafter med det beror i huvudsak på att det historiskt sett är företrädare för markstridskrafterna som primärt drivit utvecklingen av planeringsmetoder på förbandsnivå. De övriga stridskraftslagen har i hög utsträckning valt att följa utvecklingen inom markstridskrafterna eftersom denna metodik upplevts som funktionell och ändamålsenlig. Forskare har också, med få undantag, studerat planering inom markstridskrafterna.

 • 4987.
  Thunholm, Peter
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Providing Battlespace Information to Reduce Uncertainty: Will More Information Lead to Better Plans?2008In: Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, ISSN 1555-3434, E-ISSN 2169-5032, Vol. 2, no 4, p. 295-310Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One basic assumption behind network-centric warfare (NCW) is that increased supply of information will reduce battlespace uncertainty and increase decision quality. The purpose of this study was to test this assumption. Swedish army captains formed 16 brigade-level planning teams and performed in a realistic planning task. Eight teams planned with access to NCW-similar (abundant) information on the enemy situation, and 8 teams planned using the information supply of today. Results showed a significant reduction in perceived uncertainty for the NCW-condition teams but no substantial differences in plan quality, plan confidence, plan variability, or planning time between the two conditions. These results indicate that even though more information may result in less perceived uncertainty among future military decision makers, an increased information supply needs to be coupled with changes in doctrine and training to provide a maximum benefit to the military planner.

 • 4988.
  Thunholm, Peter
  Swedish National Defence College.
  Social desirability in personality testing of military officers2001In: Military Psychology, ISSN 0899-5605, E-ISSN 1532-7876, Vol. 13, no 4, p. 223-234Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The tendency among Swedish military officers to answer in a socially desirable way when taking some personality tests was investigated. Participants were 216 Army, Navy, and Air Force captains. The test used for measuring social desirability was the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (M-C SDS; Crowne & Marlowe, 1960) and a subset of those test items. Data revealed a strong tendency among the officers to answer in a socially desirable manner compared to earlier data from testing with the M-C SDS and compared to data from a sample of Swedish students of economics. M-C SDS correlated significantly with all 3 of the personality tests used. The comparably strong tendency to answer in a socially desirable way could be due to in part a need for many individuals to "look good" and in part due to difficulties of applying a 5-step Likert scale to the items of the M-C SDS.

 • 4989.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Andersson, Kent
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Effektiviserad integration mellan mark- och flygstridskrafter :  en intervjustudie2011Report (Other academic)
 • 4990.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Berggren, Peter
  FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
  Wikberg, Per
  FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
  Evaluating the effectiveness of an armoured brigade staff2014In: Assessing command and control effectiveness: dealing with a changing world / [ed] Peter Berggren, Staffan Nählinder, & Erland Svensson., London: Ashgate, 2014, p. 141-160Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose with this chapter is to present a study of the effectiveness of an Armoured Brigade Headquarters (HQ) in some specific respects. Important issues were (1) how is the HQ Staff dimensioned in relation to its tasks, (2) how does the three staff processes work (Planning, Execution and Coordination / Decision) and (3) how well does the HQ’s Standard Operating Procedure (SOP) and Battle Rhythm  function in the light of the HQ’s organization and work processes? The study was designed as a survey study and was based on the following four instruments: (1) Military Command Team Effectiveness Instrument (CTEF 2.0; Essence, Vogelaar, Baranski, Berggren, Van Buskirk, Goodwin & Myller, 2008); (2) Measurement of workload according to the Borg scale (Borg, 1998); (3) Subjective assessments of quality of the Brigade HQ’s orders and reports, and (4) verification that the Brigade HQ followed it’s Standard Operating Procedure. Fifty-four staff members of an Armoured Brigade HQ volunteered as participants. In the study, the HQ was challenged with a peace support / peace keeping operation exercise.

  The overall result regarding the CTEF and quality measurements on orders and reports indicate that the HQ worked well during the entire exercise and that the SOP and Battle Rhythm worked rather well. However, through the CTEF, four problem areas were identified. These areas regarded (1) the level of uncertainty in the mission, (2) the high complexity of the task, (3) the perceived instability of the objectives that were supposed to be attained in the mission environment, and (4) a high level of workload in some staff sections. Three of these areas are not under the control of the Brigade HQ (high level of uncertainty, high task complexity and unstable objectives of the operation). However, the fourth area, workload, could be influenced. Some staff sections seem to be undermanned in the current organization and that problem needs to be handled, by increasing some staff sections or by moving some duties to other sections. 

 • 4991.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Cheah, Mervyn
  Chua, Ching Lian
  Chua, Nency
  Ng, Ee Chong
  Tan, Kin Yong
  Exploring alternative Edge versus Hierarchy C2 Organizations using the ELICIT platform with Configurable Chat System2009In: The International C2 Journal, ISSN 1938-6044, Vol. 3, no 2Article in journal (Refereed)
 • 4992.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Högström, Ulf
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Tactical Thinking as Problem Solving: a paradigm for development of tactical thinking ability?2012In:  , 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The classic definition of tactics proposed by Clausewitz (1976, p. 128) was that “tactics teaches the use of armed forces in the engagement”. Clausewitz in a similar way of thinking defined strategy as “the use of engagements for the object of the war”. Clausewitz´s definition of tactics is still basically in use in several doctrines around the world although often a bit more developed. So, for example, in the Swedish Doctrine for Ground Operations (2005, p 36) tactics is defined as “the ability to use military forces in conducting battle or in support of battle”. The definitions of tactics are often implicitly (e.g. Clausewitz, 1832/1976) or explicitly (Swedish Armed Forces, 2005) focused on the ability of someone to use military units in order to win an engagement. This someone is a military officer. Studying military tactics is one of the main subjects for officers in military academies, yet, what constitutes tactical thinking ability and how it can be studied and trained has not been under much scientific attention. 

  One way to view tactical thinking ability is to frame it as problem solving activity. This has been done partly by the US Army (2005, 2010). The advantage with this is that problem solving research offers several different avenues to how tactical thinking ability can be studied. First, it offers a general classification of types of problems that could be applied to the typical military tactical problem. We propose that a proper understanding of the general military tactical problem facing a military officer is key to understanding how tactical thinking ability can be developed. We also propose that tactical problems generally are dynamic problems, and “formally correct” solutions to dynamic problems cannot be identified in advance.  Another advantage using a problem solving research perspective is that it also offers a set of different theoretical frameworks for studying officers solving tactical problems.

  In this paper we present a new approach, at the Swedish National Defence College, to study and develop tactical thinking ability in military officers. We start by classifying a generic tactical problem facing a tactical commander. Secondly, we survey different possible problem solving theories or paradigms that could be applied in order to study, and later also develop, the ability of officers to think tactics. Finally we discuss how a research program for studying and developing tactical thinking ability with a problem solving research approach could be designed. 

 • 4993.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Palmgren, Anders
  Swedish Defence University, Directorate for Officer's Academic Education.
  Doktrinutvecklares syn på doktriners roll och syfte: en empirisk undersökning2018In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 2, p. 15-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What is the purpose, strengths and weaknesses of military joint doctrine? In this empirical study we investigate the views of 17 Joint Doctrine developers in UK and US. Based on Harald Höiback’s review of more than 100 years of doctrinal debate, we developed a questionnaire with three sub-scales, doctrinal skepticism, doctrinal foundationalism and doctrinal coherentism. The result indicates that the doctrine developers most of all view doctrine as a tool for effective coordination of military forces. A clearly written doctrine is seen as a good tool for training of officers and units, and it will help to reduce the effect of uncertainty and friction in military operations.

 • 4994.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Palmgren, Anders
  Swedish Defence University, Department of Military Studies.
  Hur kan doktriner utvecklas och implementeras i Försvarsmakten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Doktriner, reglementen och instruktioner av olika slag är viktiga styrmedel för att påverka hur den militära organisationens medlemmar ska förstå sin verklighet, organisationens syfte och hur organisationen vill bedriva sin verksamhet. De återfinns idag på alla hierarkiska ledningsnivåer. Vi har studerat doktrinutvecklingsprocesserna på militärstrategisk-operativ (joint) nivå i USA, Storbritannien, Israel och Norge. Studierna har omfattat såväl analys av processbeskrivande styrdokument som intervjuer med erfarna doktrinutvecklare och implementatörer. Vi använder i rapporten begreppet doktrin som beteckning på de högsta militärstrategiska och försvarsmaktsgemensamma (operativa) publikationerna, på samma sätt som beskrivs i Militärstrategisk doktrin 16.

  Huvudfrågeställningarna vi försöker besvara i rapporten är följande: Baserat på tidigare forskning i projektet om olika länders doktrinutvecklingsprocesser, (a) utarbeta förslag på hur en fruktbar doktrinutvecklingsprocess kan se ut samt (b) identifiera fördelaktiga processer för implementering av doktriner främst på joint-nivå.

  En rimlig inställning till doktriner att se dem som effekthöjande samordningsverktyg. Även om det inte finns tidlösa eller allmängiltiga regler och principer för krigföring som inte är kontextbundna så betyder inte det att strateger och taktiker ska övergå till ren opportunism och intuition. Handlingar måste kunna rättfärdigas och detta kan ske genom att man inom en militär organisation blir överens om vissa utsagor och uppfattningar om krig och hur krig ska föras. Genom att komma överens i en doktrin om hur vissa saker ska göras så minskar man effekten av osäkerhet och friktioner.

  Vi föreslår införande av en doktrinprocess i Försvarsmakten bestående av sex olika huvudaktiviteter: (1) Övergripande ledning, (2) Initiering, (3) Utveckling, (4) Auktorisation, (5) Implementering samt (6) Vidmakthållande. Baserat på våra egna studier av doktrinrelaterad forskning och dagens utvecklingshandböcker för doktrin i de länder vi studerat är vi benägna att tro att dessa sex aktiviteter tillsammans kan utgöra en fungerande doktrinutvecklingsprocess.

  Rekommendationen är därför att Försvarsmakten genomför en tydlig institutionalisering av hela sin doktrinprocess i kombination med en fortsatt projektorienterad utveckling av enskilda doktriner. Vårt förslag är att i stort utgå ifrån den organisation av doktrinprocessen på militärstrategisk/operativ nivå som används inom flera västländer och inom NATO. Processen behöver dock anpassas efter svenska förutsättningar. Vi finner att den modell man valt i Norge skulle kunna utgöra modell även för Försvarsmakten. Modellen innebär att ansvar eller huvudmannaskap för olika doktriner fördelas inom HKV. Hela doktrinprocessen bör regleras formellt i en doktrinutvecklingshandbok och här kan exempel hämtas från flera länder.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 4995.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Palmgren, Anders
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Hur operativ doktrin utvecklas: en studie av tre krigserfarna försvarsmakter2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar hur doktrinutveckling och doktrinimplementering formaliserats och går till på operativ (joint) nivå i tre länder som alla relativt regelbundet genomför högintensiva operationer, Storbritannien, USA och Israel. Rapporten avhandlar fyra olika huvudfrågeställningar. Den första handlar om hur doktrin definieras och vad syftet med doktriner är? Den andra handlar om vad som är källor och underlag till doktrinutveckling? Den tredje frågeställningen handlar om hur doktrinutveckling faktiskt går till? Den fjärde handlar om hur implementering av doktriner genomförs?

  För att svara på frågeställningarna analyserades innehåll och så jämfördes USA och Storbritanniens utvecklingshandböcker för doktrin. Israel har inte tillgängliggjort sin handbok. Dessutom genomfördes intervjuer på plats med utvalda tjänstemän med kunskaper om doktrinutveckling och/eller doktrinimplementering i vart och ett av de tre länderna. Totalt genomfördes 26 intervjuer. För intervjuerna utvecklades två olika frågeformulär i syfte att ge en tydligare bild av de formella processernas användbarhet, styrkor och svagheter. För att undersöka och jämföra hur respektive lands doktrinutvecklare såg på doktriners syfte, styrkor och svagheter utvecklades även en enkät som besvarades individuellt av de intervjuade.

  Resultatet av analysen indikerar att det inte finns stora skillnader mellan UK, Israel och USA när det gäller definition och syfte med joint doktrin. Alla betonar att doktrin skall handla om grundläggande principer som vägleder hur militära förband agerar. Doktrin beskriver hur man agerar med befintliga styrkor och befintlig/beslutad materiel. USAs utvecklingshandbok betonar i högre grad doktrinens effekthöjande syfte genom att doktrinen ska underlätta koordination mellan stridskrafter medan UK mer betonar doktrinens utbildande syfte. Handböckerna, och intervjuerna, är tydliga i budskapet att doktrin inte är lag utan snarare ett samordningsverktyg i träning och utbildning som gör att det går lättare att bedriva verksamheten effektivt gemensamt i operationer.

  Den viktigaste källan för doktrinutveckling är ”lessons learned” och politiska inriktningar. Dessutom skall källor sökas brett militärt och civilt och både utom och inom den egna organisationen. USA handbok betonar tydligast en brett insamlad feed-back från den egna organisationen. I ingen av utvecklingshandböckerna ges militärteori eller forskning någon stark roll som källa för doktriner, utom för vissa grundläggande utgångspunkter. Däremot betonas starkt vikten av gemensamma erfarenheter eller beprövad erfarenhet och det mest centrala inslaget i båda ländernas processer är just hur man säkerställer att man kommer överens om vad som är beprövad erfarenhet. Israels doktrin bygger på landets speciella situation med ett utsatt läge och kontinuerlig krigserfarenhet.

  Både UK och US har helt uppenbart utformat sina doktrinutvecklingsprocesser för att säkerställa auktoritativ doktrin genom delaktighet och ömsesidigt ansvarstagande. I båda länderna är processerna för joint doktrinutveckling omfattande och personalkrävande och innefattar förutom de direkt ansvariga i respektive lands doktrinutvecklingsavdelningar ett system av representanter från alla högre förband och enheter inom försvarsmakterna som berörs av joint doktrin. I båda länderna har doktrin normalt en livslängd på 5 år, därefter sker revision hellre än nyutveckling.

  En skillnad mellan länderna är den tid som avsätts för nyutveckling och revision där USA i princip påbörjar all revision efter två års användning av doktrinen och avsätter upp till tre år för revision, medan man i UK väntar i tre år och avsätter upp till två år för revision. I Israel är organisationen för doktrinutveckling mindre, likaså är tiden för omsättning av doktrin inte regelbunden.

  När det gäller implementering av doktrin styrs den inte av någon särskild handbok. Doktrinutvecklingsavdelningarna har inget formellt ansvar för implementering och färdig doktrin publiceras i tryckt form och görs tillgänglig via hemsidor. I USA på Joint Staff J-7 finns ett särskilt ambulerande träningsteam som observerar övningar och skarp verksamhet och som bl a följer upp hur doktriner tillämpas. I UK på DCDC finns en informell process där doktrinutvecklare deltar i undervisningen på försvarshögskolan. En skillnad mellan länderna tycks vara att man i UK lägger större vikt på att öka doktriners läsbarhet genom att undvika förkortningar och jargon och genom att ta fram kompletterande utbildningsmaterial för att underlätta utbildning på och förståelse av doktrin.

  I Israel implementeras doktrin bland annat genom officersutbildning, där graden av gemensam utbildning mellan försvarsgrenarna har ökat på senare år. Vidare genomförs sedan några år årliga webbaserade tester för officerare på doktrin och tillämpningen av doktrin. Implementering av doktrin har fått större betydelse i IDF efter det andra kriget i Libanon 2006, då flera problem med doktrin, koncept och förmågan till gemensamma operationer kom på sin spets.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 4996.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Tan, David
  Singapore Center for Military Experimentation.
  C2 Agility: Evaluating a new Brigade Standard Operating Procedure for Information Management and Coordination (paper 014)2011In: Proceedings to 2011 International Command and Control Research and Technology Symposium. / [ed] Command and Control Research Program (CCRP), 2011Conference paper (Refereed)
 • 4997.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Widén, Jerker
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Maritime Operations Section.
  Militär Doktrin2018In: Militära arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 15-48Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I kapitlet diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den militära sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även på den beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid inom försvarsmakter världen över, främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande i väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och doktrinimplementering kan utformas.

  Kapitlet består av två delar, där den första diskuterar begreppet doktrin, vad det är och varför en doktrin anses viktig att ha för en militär organisation. Den andra delen handlar om hur doktriner utvecklas och implementeras och vilka erfarenheter man kan dra från sådana utvecklings- och implementeringsprocesser. I detta kapitel, om inget annat sägs, används begreppet "doktrin" som ett övergripande samlingsbegrepp för den typ av formaliserade styrdokument som i Sverige uppdelas i bland annat doktriner, reglementen, anvisningar, taktiska procedurer, handböcker, bestämmelser och instruktioner, och som militära myndigheter ger ut i såväl sekretessbelagda som öppna och publicerade texter. 

 • 4998.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Widén, Jerker
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Maritime Operations Section.
  Militära doktriner2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den som studerar krig och krigföring eller försöker lära sig hur militära organisationer och förband bedriver sin verksamhet kommer snart i kontakt med begreppet doktrin. I texten, som är avsett att bli ett kapitel i en lärobok i krigsvetenskap, diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den militära sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även på den beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid i försvarsmakter världen över, främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande i väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och doktrinimplementering kan utformas.  Kapitlet består av två delar, där den första diskuterar begreppet doktrin, vad det är och varför en doktrin anses viktig att ha för en militär organisation. Den andra delen handlar om hur doktriner utvecklas och implementeras och vilka erfarenheter man kan dra från sådana utvecklings- och implementeringsprocesser. I detta kapitel, om inget annat sägs, används begreppet ”doktrin” som ett övergripande samlingsbegrepp för den typ av formaliserade styrdokument som i Sverige uppdelas i bl.a. doktriner, reglementen, anvisningar, taktiska procedurer, handböcker, bestämmelser och instruktioner, och som militära myndigheter ger ut i såväl sekretessbelagda som öppna och publicerade texter. Läroboken i sin helhet förväntas publiceras som en antologi på vetenskapligt förlag (Studentlitteratur, Lund) under 2017.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 4999.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Widén, Jerker
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Maritime Operations Section.
  Wikström, Niklas
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Introduktion: Militära arbetsmetoder2018In: Militära arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 7-13Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken behandlar militära arbetsmetoder och syftet är att introducera och förklara de metoder som används för att förbereda, utföra och värdera militära operationer.

 • 5000.
  Thunholm, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Widén, JerkerSwedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Maritime Operations Section.Wikström, NiklasSwedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Militära Arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Boken behandlar militära arbetsmetoder och syftet är att introducera och förklara de metoder som används för att förbereda, utföra och värdera militära operationer. Boken är även avsedd att fylla en lucka i befintlig militär metodlitteratur genom att ge en historisk förankring och forskningsanknytning till de militära arbetsmetoderna. Genom att beskriva den historiska utvecklingen av en arbetsmetod och koppla den till befintlig forskning ger boken en unik bakgrundsbeskrivning och problematiserande analys av de vanligaste militära arbetsmetoderna.

  Boken innehåller några övergripande teman. Det första är kopplat till officerens roll som chef och stabsmedlem. Inom detta tema beskrivs de metoder som används i den militära ledningsprocessen, det vill säga planering, genomförandeledning, uppföljning och utvärdering. Det andra är kopplat till officerens roll som utbildare och inom detta tema beskrivs de militära utbildnings- och arbetsmetoder som används för analys av strid i rummet eller terrängen, till exempel krigsspel, fältövningar och terränganalys. Ett tredje tema i boken är kopplingen mellan arbetsmetod och aktuell forskning.

979899100101102103 4951 - 5000 of 5692
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf