Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 5637
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451. Blomgren, Ebbe
  et al.
  Carlstedt, Leif
  Fredholm, Lars
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
  Shalit, Ben
  Civilbefolkningens uppfattning av hot under Karlskogahändelserna 19841984Report (Other academic)
 • 452.
  Blomgren, Elena Alvarez
  Swedish Defence University.
  ’Funktionen som inte uppfyllde sin funktion’ : En kvalitativ fallstudie om funktionen tjänsteman i beredskaps förutsättningar till kunskap under branden i Västmanland 20142017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The forest fire in Västmanland 2014 is one of the largest crises in Swedish modern history. The management of the forest fire raised some questions about the Swedish crisis management system and in particular the function of the on-call desk officer[1], which did not work as expected. The crisis management system has some key-positions who need to posses a certain kind of knowledge. The Swedish Civil Contingencies Agency recommends the government which authority should hold the position on-call desk officer. It is the on-call desk officers’ job to initiate and establish the crises management in serious crises. What happens if the desk officer on-call does not posses the knowledge that is needed to initiate and establish crisis management in a serious crisis? The aim of this study is not to assess the management of the forest fire in Västmanland. The case forest fire in Västmanland is used to investigate which level of knowledge is expected and what given prerequisites of it is to acquire the expected knowledge. The study indicates that the on-call desk officer lacked knowledge in the handling of the forest fire in Västmanland 2014. The lack of knowledge consisted of two parts, the lack of knowledge of the Swedish crisis management system, and lack of expected knowledge of forest fires.

  [1] There is no formal English translation of the Swedish position: Tjänsteman i beredskap. The word on-call desk officer is the author’s own translation of the position.

 • 453.
  Blomqvist, Edith
  Swedish National Defence College.
  Sjöherravälde: är Corbetts teorier applicerbara på modern ubåtskrigföring?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Naval supremacy, Corbett’s theories within the framework of modern submarine warfare?

  Study of Corbett’s theories and how they apply on modern submarine warfare. Basics of naval warfare is initially described as well as by Corbett complied methods for establishing, disputing and practising naval supremacy and also the submarine as a weapon. Subsequently follows a study of historical sources of modern submarine warfare. This includes Scapa Flow 1939, submarine warfare at the battle of the Atlantic sea and the United States attack on Japanese sea trade in addition to the attack on Belgrano and the preliminary of the Falkland war. 

  Focus is on the different methods for naval supremacy that Corbett describes: naval battle, blockade, fleet in being, minor counterattacks, defence against invasion, attack and defence on trade as well as attack, defence and support of military expeditions. With these in context the study results in a discussion about modern submarine warfare that in large extent verifies Corbett’s theories.

 • 454.
  Blomqvist, Henrik
  Swedish Defence University.
  Gerillans defensiva kulmination - En tvåfallstudie av LTTE Och Daesh2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines the applicability of culminations theory in a guerrilla context. In battle, a crucial factor is to assess who has superior strength. Culmination theory is a central concept in conventional warfare, could the same theory support the analysis of guerrilla warfare?Previous research tends to focus on the results of guerrilla wars. By using the concept of culmination this research attempts to determine, by assessing the battle, whether the guerrilla reached the point of culmination and by that evaluate the applicability of culmination theory in guerrilla warfare.The research design consists of a two-case study to analyse the LTTE and Daesh and thereby highlight culmination theory’s applicability on guerrillas. Written documents are used as sources of empirical data for the two-case study. The result of the survey shows that LTTE and Daesh reached their defensive point of culmination and that culmination theory is generalizable in a similar guerrilla context.

 • 455.
  Blomqvist, Martin
  Swedish Defence University.
  NATO:s misslyckande att undvika civila dödsfall i Libyen 20112015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study revolves around the NATO-led Operation Unified Protector in Libya 2011. The military campaign was executed under a UN mandate to protect the Libyan civilian population. Despite the mandate civilians died because of NATO bombings. The purpose of this study is to identify inadequate measures in avoiding civilian casualties during the operation and to continue to work towards minimizing civilian casualties caused by military organizations in international interventions.

  Early in the operation, NATO’s objective altered from protecting the civilians to over­throwing the Libyan regime. At the same time NATO changed its military targeting. This study concludes that the alteration of the primary objective to have increased the risk of harming innocent civilians in the area of operation because the protection of civilians became a secondary objective.

 • 456.
  Blomqvist, Niklas
  Swedish National Defence College.
  En studie av den svenska FN-insatsen i mali2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen skall undersöka och skapa ökad förståelse och kunskap kring vad som formar och påverkar Sveriges val att delta med militär trupp i internationella insatser. Genom en ökad förståelse och kunskap inom området kan denna uppsats utgöra ett litet bidrag inom forskningen genom att undersöka varför Sverige väljer att bidra med militära maktmedel i internationella insatser utanför vårt närområde.

   Sverige har en lång tradition av att bidra med militära förband till FN:s fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. Sverige har även beslutat att skicka ett styrkebidrag till FN:s insats MINUSMA i Mali. Beslutet har fattats av två olika regeringar, som trots olika ideologiska grunder ändå har valt att fatta liknande beslut. 

  Uppsatsen undersöker med stöd av Graham Allisons teorier kring beslutsfattande frågan om varför Sverige väljer att delta i insatsen och vilka faktorer som påverkar beslutet. I undersökningen har modell I och III använts. Analysen enligt modell I visar på en enlighet kring beslutet i riksdagen, där landets övergripande målsättningar är tydligt definierade.

  Modell III påvisar en större spridning mellan aktörerna och det interna maktkamp som föregår beslutet. Även om riksdagen fattar ett beslut i nära konsensus finns olika faktorer och motiv bakom aktörernas agerande i processen, vilket antyder både inrikespolitisk maktkamp och en kamp mellan försvars- och utrikespolitik. 

  En sammanfattning av resultatet visar att det föreligger både rationella och altruistiska drivkrafter bakom beslutet. Sveriges önskan att kunna vara en stark röst i världen för fred, frihet och demokrati gör att engagemanget i FN är ett medel att nå ett ökat inflytande på den internationella politiska arenan. Det råder även en enighet i Sverige att vi skall fullfölja en tradition av att solidariskt och osjälviskt bidra till en bättre värld med de medel och metoder som står oss till buds.

 • 457.
  Blomqvist, Niklas
  Swedish National Defence College.
  Likformighet i ledning?: Hur omhändertar försvarsmakten begreppet ledning?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att analysera hur försvarsmakten omhändertar krigsvetenskapens variabler för ledning –teknik, människa och metod– i dess tre nivåer; den militärstrategiska, den operativa samt den taktiska.Metoden som används utgörs av en kvalitativ metod som analyserar försvarsmaktens inriktande och styrande dokumentation.Resultatet visar att försvarsmakten till stor del omhändertar krigsvetenskapens teorier om ledningssystem.Det finns idag en otydlighet hur begreppet ledning omhändertas av försvarsmakten. Från att historiskt varit en egenskap hos en befälhavare har ledning i nutid utvecklats till något som har karaktäriserats till att utgöra ett system där människor möter metoder och teknik med syfte att skapa en planerad samordning av en given verksamhet med givna komponenter i en mer eller mindre känd kontext. Ledning inom försvarsmakten definieras olika beroende på vilket reglemente, doktrin eller anvisning som behandlar området.Forskningsmässigt är ämnesområdet är relativt nytt, även om företeelsen ledning troligvis har funnits så länge som människan har ägnat sig åt strid och krigskonst. Genom systematisering, vetenskapligt intresse och inte minst en teknisk utveckling, har behovet av att studera krigets ledning ökat för att kunna behålla och utveckla krigföringsförmåga.

 • 458.
  Bloom, Joakim
  Swedish National Defence College.
  Ränderna går aldrig ur, renässans för gallerskydd?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 459.
  Blysa, Gustav
  Swedish Defence University.
  Kombinerad bekämpning som metod för verkan: Lätt infanteritaktik under brittiska markoperationerna i Falklandskriget2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This dissertation has investigated how a light infantry force has used combined arms during an amphibious operation, specific factors related to the operations character affecting the possibility to develop combined arms have also been highlighted. The case chosen for the study was Parachute Regiments actions during the three battles of Darwin – Goose Green, Mount Longdon and Wireless Ridge during the Falklands War. As a analytical tool Robert Leonhard’s theory about the three principles of combined arms was used together with indicators borrowed from the theory about the warfighting functions purposes of fires.

  Two of the battles were found to be only partially characterized by Leonhard’s first two principles, complementary systems and dilemmas. The third principle about favorable terrain was neglected. The third battle was throughout characterized by the first two principles and to a larger extent than the former by the third principle.

  The dissertation concludes that light infantry can use combined arms during amphibious operations. The battles studied were, however, often characterized by unfavorable disposition of the force which affected the possibilities to use combined arms. Leonhard´s third principle was usually neglected. The most important amphibious aspects affecting the possibilities to combined arms were found to be naval gunfire support, light field artillery and the scarcity of light all-terrain vehicles.

 • 460.
  Bo, Hugemark
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Military History Section.
  Den stora invasionen: Svenskt operativt tänkande under kalla kriget2017Book (Other academic)
 • 461.
  Boatright, Axel
  Swedish National Defence College.
  Totalförbud av massförstörelsevapen: En jämförelse av de officiella kärnvapenstaternas argumentering2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av andra världskriget har förhandlingar förts om massförstörelsevapen och deras fara för vår värld. Trots förhandlingar som har genomförts är det endast biologiska och kemiska vapen det finns totalförbud mot. Kärnvapen härjar fortfarande fritt bland världens fem officiella kärnvapenstater: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike.

  Uppsatsen är en kvalitativ textanalys med information framförallt från förhandlingar om nedrustning.  Syfte med uppsatsen är att jämföra kärnvapenstaternas uttalande gentemot biologiska vapen, kemiska vapen och kärnvapen.

  Resultatet visade sig att samtliga stater varit för totalförbud av kemiska och biologiska vapen men när det gäller kärnvapen är det endast Kina som har varit tydlig i sin åsikt. Med maktbalansteori som utgångspunkt i analysen visade det sig, att kärnvapen som är det sista massförstörelsevapen länderna har kvar, är svårare att för staterna att förbjuda en de två tidigare vapentyperna.

 • 462.
  Bodahl, Martin
  Swedish National Defence College.
  Band eller hjul?: Lämpligt fordon för EOD-specifika behov i Afghanistan.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background to this paper is the events that have taken place in the Swedish area of responsibility in Afghanistan where Swedish troops have been ambushed by the insurgents. Although the troops primarily where riding in Toyota Land Cruisers they had no casualties. I think that the Swedish force needs other vehicles that can be armed and are armoured.

  When I compared three different types of armoured vehicles, I found that PTGB 6 is the vehicle of choice, according to the special needs that a Swedish EOD-squad, their task and their equipment have. 

 • 463.
  Bodin, Martin
  Swedish National Defence College.
  Attityder till anställning som officer hos ungdomar i Sverige2001Student paper otherStudent thesis
 • 464.
  Bodén, Kim
  Swedish Defence University.
  Förändrade förutsättningar i kampen om statliga trojaner: En studie av policyprocessen om hemlig dataavläsning 2005 – 20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 465.
  Bodén, Magnus
  Swedish National Defence College.
  Har FN blivit bättre på att etablera fredsfrämjande operationer i Afrika?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The end of the cold war marked a clear change in the number of Peace SupportOperations around the world. When the bipolar world of the East and the Westended between 1989 and 1991 it triggered a chain of intra-state conflicts in manyareas in the world, not least in Africa. This study is trying to deal with the UnitedNations (UN) and its capability to intervene with military means in Africanconflicts. The observation that caught the interest of this subject is the notion thatthe UN has serious difficulties to mobilise political will and action to be able toengage in African conflicts. Even when the UN has decided on establishment ofPeace Support Operations, it normally takes a long time to deploy and it is hard toreceive qualified military units, unless colonial ties justifies the quick response ofindividual nations. What explains this difficulty? The UN has tried to analyse anddetermine what is required of them in order to become a credible and forcefulactor in the management of inter- and intra-state conflicts around the world. TheBrahimi Report was released in 2000 by an expert panel for UN Peace Operations.This report still forms the foundation for how the UN should adjust and developits capability for effective conflict prevention, conflict management and executionof Peace Support Operations. The scientific question is therefore; how can PeaceSupport Operations in intra-state conflicts become successful?The purpose of this study is to examine whether the UN-led Peace SupportOperation in Liberia (UNMIL) was an ideal operation when compared withselected recommendations of the Brahimi report, and if the operation therebycould be classified as successful.

 • 466.
  Bogg, Jonas
  Swedish National Defence College.
  Amerikanska armén under operation Desert Storm och tillämpningen av manöverkrigföring2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 467.
  Bohlin, Christer
  Swedish Defence University.
  Försvarsviljan i Sverige 1963-20092016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The defence will in Sweden 1963-2009

  One country population’s will to defend itself is discussed in this survey. How has the defence will changed since the 1960’s up till today, and why it is that way? Earlier researches show that Sweden has a population who is willing to defend their country, even if the number of the ones willing changes year to year. This survey will try to describe the defence will in Sweden over the years, and what it is that affects the defence will.

  The main question is: How can the changes in the Swedish defence will from 1963 to 2009 be explained form the yearly public surveys made by ‘Styrelsen för psykologiskt försvar’ (The Board of Psychological Defence)?

  The survey will be conducted using a quantitative method where tables and charts will be constructed using data made by SPF) yearly public surveys. The prominent researcher Gertie Elsässer wrote a doctoral dissertation in 1987 where she made a comparison between the population’s will to defend their country and the population’s belief in the future. This hypothesis will be tested in this survey regarding the period from 1975 to 2009, as well as a comparison between the population’s defence will and their belief in the future and how it correlates. The survey’s results suggest that the population’s belief in the future and their willingness to defend their country is not always correlating. The willingness to defend ones country can be altered with an increase of the population’s confidence in the defence.

 • 468.
  Bohlin, Johan
  Swedish National Defence College.
  Kompisar i kabinen: Hur uppfattas stress i flygutbildningen på Flygskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På 1970-talet genomfördes stora förändringar i den svenska flygutbildningen. Från att ha haft en miljö där stress och rädsla användes som en motivator och katalysator för den rutinmässiga utgallringen, övergick man till en miljö med fokus på eleven och en minimal stressnivå för att få en optimal inlärning. Genom de omvälvande attitydförändringarna nåddes därigenom drastiska resultat och andelen avskilda gick ner från en topp på 79 % i slutet på 60-talet till 8 % i början på 80-talet. Den andelen fortsatte att sjunka till ungefär 4 % där den ligger idag.

  Syftet med denna uppsats är att få mer kunskap om vilken stress eleverna på Grundläggande Flygförarutbildningen (GFU) på Flygskolan utsätts för och hur väl lärarnas bild av denna stress stämmer överens med elevernas. För att ta reda på det genomförde jag intervjuer med två lärare och fyra elever på GFU-division med frågor kopplade till stress, stressreaktioner och coping (stresshanteringsmetodik) i flygutbildningens kontext.

  Resultatet visar att trots betydande individuella skillnader upplever de flesta elever stress åtminstone under delar av flygutbildningen, vissa mer, andra mindre. Vad som ligger till grund för denna stress är i huvudsak de prestationskrav eleverna sätter på sig själva, att de vill göra bra ifrån sig på passen, de vill "

  kunna allt direkt". Emellertid erbjuder skolan goda verktyg för coping, både genom organisatoriska lösningar och genom möjligheter och råd för individuella åtgärder.

  Efter att ha jämfört lärarnas bild av elevernas stress med deras egen anser jag att de båda stämmer väl överens. Det finns en medvetenhet om och en känsla för den anspänning som eleverna upplever i flygutbildningen och vad som ska göras för att hålla den på en så bra nivå som möjligt.

 • 469.
  Bohlin, Johan
  Swedish Defence University.
  Public Rationality in War: A comparative case study of  Elite Cue theory and success-focused event-response theory2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 470.
  Bohlin, Sinikka
  et al.
  Föreningen Norden.
  Sundelius, Bengt
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Från nordiska solidaritetslöften till gemensam samhällssäkerhet2014In: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, no 4, p. 421-424Article in journal (Other academic)
 • 471.
  Bohm, Peter
  Swedish National Defence College.
  Logistikledning vid svenska internationella insatser2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper has been to verify or falsify following hypothesis:Swedish logistic command and control of their units in international operationscan be done similar independent of the operation UN or NATO as leadorganization. This was done with help of the rationalistic organization theory.In this paper following questions will be answered.- At what way will possibly differences in UN respectively NATOlogistic command and control principles have affect at Swedish logisticcommand and control?- In what extent will today’s legal document rule the Swedish ArmedForces shaping at logistic command and control when participating atinternational operations?Finally there will be a concept analysis of “logistic command and control” byanswering the question: What is logistic command and control?

 • 472.
  Bohman, Johan
  Swedish Defence University.
  Sensorer i brownout2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When a helicopter is in brownout the crew looses references to the world outside which could decrease the spatial awareness. If the crew does not know the accurate position of the helicopter it can lead to damage on both equipment and crew when landing. This report examined, on a general level, how sensors within the electromagnetic spectrum could contribute with information to the spatial awareness. The report found that the sensors need to be adaptable due to the widely varying characteristics of the dustcloud. The sensors were able to generate an image of the landingsite prior to brownout. Radar was best suited to updating the image when brownout had occurred, whereas the electro-optical sensors are highly attenuated by the dust cloud. However, the electro-optical sensors generated an image of the environment corresponding to the eye's interpretation of the same surrounding, something that a radar has greater difficulty with accomplishing.

 • 473.
  Bohman, Viking
  Swedish National Defence College.
  Syria: a state of imbalance and war: A case study of the civil war in Syria2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper attempts to answer the question of why the war in Syria has been particularly long and violent. To do this, it draws upon the explanatory value of Benjamin Miller’s theory of regional war and peace (2007). The main claim here is that state weakness, a mismatch be- tween state boundaries and national identities, and great power competition in the area can explain why the war has been particularly long and violent. The study concludes that the fol- lowing major factors and their interacting effects have had a major role in protracting and ex- acerbating the war: weak Syrian nationalism; extreme Islamism; weakness of the Syrian state; competition between the West and Russia; and to a lesser extent, Kurdish presence and acts of relative disengagement by the United States. 

 • 474.
  Bohman, Viking
  et al.
  Utrikespolitiska Institutet.
  Nymalm, Nicola
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Air Operations Section.
  Kinesiska investeringar i Sverige: från framgång till fara?2020In: Internasjonal Politikk, ISSN 0020-577X, E-ISSN 1891-1757, Vol. 78, no 1, p. 93-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  China’s direct investment in Sweden surged in 2017 and 2018 due to a number of large acquisitions, mostly in the automotive industry. At the same time, the public debate on Chinese investments has become more critical since 2017, when they were typically seen in a positive light. Throughout 2018 and 2019, a number of actors in government authorities, political parties, the media and civil society have described China’s investments as a potential security threat. Although less prominent in the public debate, business representatives have also become increasingly vocal about potential security risks associated with Chinese investment. The Swedish view of China seems to be aligning with what the EU has called its new “more realistic” approach to Beijing. Meanwhile, a number of policy processes have been launched which are likely to lead to the strengthening of existing legal frameworks to scrutinise Chinese investment and activity in Sweden, especially concerning critical infrastructure such as telecommunications networks, but also more generally concerning companies whose activities are regarded as sensitive from a security perspective.

 • 475.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden University, The Netherlands.
  Bossong, Raphael
  Europe University Viadrina, Frankfurt, Germany.
  Brazova, Vera-Karin
  Adam Mickiewicz University, Poland.
  Di Camillo, Federica
  Istituto Affari Internazionali (IAI), Italy.
  Coste, Frédéric
  Dorussen, Han
  Department of Government, University of Essex, UK.
  Ekengren, Magnus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Fanoulis, Evangelos
  Department of Government, University of Essex, UK.
  Hegemann, Hendrik
  University of Hamburg, Germany.
  Hellenberg, Timo
  Hellenberg International.
  Kesetovic, Zelimir
  Faculty of Security Studies, University of Belgrade, Serbia.
  Kirchner, Emil
  Department of Government, University of Essex, England.
  Kuipers, Sanneke
  Leiden University, The Netherlands.
  Marrone, Alessandro
  Istituto Affari Internazionali (IAI), Italy.
  Matczak, Piotr
  Adam Mickiewicz University, Poland.
  Nexon, Elisande
  Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), Paris, France.
  Pettersson, Ylva
  Swedish Institute of International Affairs, Sweden.
  Rhinard, Mark
  Stockholm University, Sweden.
  Samardzija, Visnja
  Department for European Integration, Institute for Development and International Relations (IRMO), Croatia.
  Szalankiewicz, Dominika
  Swedish Defence University.
  Tessari, Paola
  Istituto Affari Internazionali (IAI), Italy.
  Ungaro, Alessandro R.
  Istituto Affari Internazionali (IAI), Italy.
  Visuri, Pekka
  National Defence University, Helsinki, Finland.
  Civil Security and the European Union: A Survey of European civil security systems and the role of the EU in building shared crisis management capacities2014Report (Other academic)
 • 476.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section. Department of Political Science, Leiden University, Leiden, The Netherlands.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Explaining Success and Failure in Crisis Coordination2015In: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 97, no 1, p. 123-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In virtually every assessment of responses to large-scale crises and disasters, coordination is identified as a critical failure factor. After the crisis, official committees and political opponents often characterize the early phases of the response as a ‘failure to coordinate.’ Not surprisingly, improved coordination quickly emerges as the prescribed solution. Coordination, then, is apparently both the problem and the solution. But the proposed solutions rarely solve the problem: coordination continues to mar most crises and disasters. In the absence of a shared body of knowledge on coordination, it is hard to formulate a normative framework that allows for systematic assessment of coordination in times of crisis. As coordination is widely perceived as an important function of crisis and disaster management, this absence undermines a fair and balanced assessment of crisis management performance. This paper seeks to address that void. We aim to develop a framework that explains both the failure and success of crisis coordination. We do this by exploring the relevant literature, reformulating what coordination is and distilling from research the factors that cause failure and success.

 • 477.
  Boin, Arjen
  et al.
  Crisisplan & Leiden University.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Pintore, Giovanni
  CRS4 Visual Computing Group Pula(CA), Italy.
  Ganovelli, Fabio
  ISTI-CNR Pisa, Italy.
  Leventakis, George
  Center for Security Studies - KEMEA Athens, Greece.
  Ahmad, Alexandre
  DIGINEXT Toulouse, France.
  Balet, Olivier
  DIGINEXT Toulouse, France.
  Building an IT Platform for Strategic Crisis Management Preparation2014In: 10th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), IEEE conference proceedings, 2014, p. 20-27Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the result of the work achieved in the frame of three successive European Projects, which aimed to build an innovative system to assist security managers in the crisis preparation, training and management phases. The iterative approach of the consortium is presented, as well as the results. A novel interactive and shared Common Operational Picture is proposed which has been validated by three large scale demonstrations. On-going and future work focusing on the security concepts and measures of building interiors is moreover presented.

 • 478.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Ekengren, Magnus
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Preparing for the World Risk Society: Towards a New Security Paradigm for the European Union2009In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 17, no 4, p. 285-294Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The world of crises and disasters is changing rapidly. We are witnessing new types of adversity. In addition, modern societies have become increasingly vulnerable to disruptions, new and old. This new world demands new types of responses, which nation states cannot produce alone. Nation states will have to cooperate to protect their citizens from these threats. This article investigates the role of the European Union in the development of new safety and security arrangements. It identifies conceptual building blocks for a new security paradigm and offers design principles that can facilitate a shared way of thinking and acting in the safety and security domain

 • 479.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Ekengren, Magnus
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS).
  Myrdal, Sara
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS).
  Rhinard, Mark
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Gränsöverskridande hot och den nya kommissionens roll2009In: Internationella studier, ISSN 0020-952X, no 2, p. 36-46Article in journal (Other academic)
 • 480.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Ekengren, Magnus
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS).
  Myrdal, Sara
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS).
  Rhinard, Mark
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Preparing for Transboundary Threats: what Role for the Next European Commission?2009Report (Other academic)
 • 481.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden universitet.
  Ekengren, Magnus
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Rhinard, Mark
  Utrikespolitiska institutet och Stockholms universitet.
  Making Sense of Sense-Making: The EU's Role in Collecting, Analysing, and Disseminating Information in Times of Crisis2014Report (Other academic)
 • 482.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Ekengren, Magnus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Rhinard, Mark
  Utrikespolitiska institutet.
  Security in transition: towards a new paradigm for the European Union2008Report (Other academic)
 • 483.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden universitet.
  Ekengren, Magnus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Rhinard, Mark
  Stockholms universitet.
  Sensemaking in crises: what role for the EU?2014In: Crisis Rooms: Towards a global network? / [ed] Patryk Pawlak & Andrea Ricci, Paris: EU Institute for Security Studies , 2014, 1, p. 117-128Chapter in book (Other academic)
 • 484.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Ekengren, Magnus
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS).
  Rhinard, Mark
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  The Study of Crisis Management2009In: The Routledge Handbook of Security Studies / [ed] Myriam Dunn Cavelty och Victor Mauer, London: Routledge , 2009, p. 452-462Chapter in book (Other academic)
 • 485.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden universitet.
  Ekengren, Magnus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Rhinard, Mark
  Stockholms universitet.
  The European Union as Crisis Manager: Patterns and Prospects2013 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 486.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden universitet.
  Ekengren, Magnus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Rhinard, Mark
  Stockholms universitet.
  Transboundary Crisis Governance2014In: Handbook of Governance and Security / [ed] James Sperling, London: Edward Elgar Publishing Ltd , 2014, 1, p. 556-586Chapter in book (Refereed)
 • 487.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  McConnell, AllanHart, Paul 'tSwedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Governing After Crisis: The Politics Of Investigation, Accountability And Learning2008Collection (editor) (Other academic)
 • 488.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Rhinard, Mark
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Managing Transboundary Crises: what Role for the European Union?2008In: International Studies Review, ISSN 1521-9488, E-ISSN 1468-2486, Vol. 10, no 1, p. 1-26Article in journal (Refereed)
 • 489.
  Boin, Arjen
  et al.
  Department of Political Science, Leiden University, The Netherlands; Public Administration Institute, Louisiana State University, USA.
  Rhinard, Mark
  Swedish Institute of International Affairs, Sweden.
  Ekengren, Magnus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Managing Transboundary Crises: The Emergence of European Union Capacity2014In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 22, no 3, p. 131-142Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The European Union (EU) has modest but promising capacities to assist member states overwhelmed by disaster through its Civil Protection Mechanism. The EU also routinely sends civil and military missions to hotspots outside EU territory. But these capacities do not suffice in the face of transboundary crises: threats that cross geographical and policy borders within the Union. Examples include epidemics, financial crises, floods, and cyber terrorism. Nation states cannot cope with these threats without international collaboration. In this article, we explore the EU's efforts to develop transboundary crisis management capacities. We describe these budding capacities, explain their policy origins, and explore their future potential.

 • 490.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  't Hart, Paul
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  McConnell, Allan
  Conclusions: the politics of crisis exploitation2008In: Governing after crisis: the politics of investigation, accountability and learning / [ed] Boin, Arjen och Mcconnell, Allan och 't Hart, Paul, Cambridge: Cambridge University Press , 2008, p. 285-316Chapter in book (Other academic)
 • 491.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden University, The Netherlands..
  ´t Hart, Paul
  Utrecht School of Governance, and The Netherlands School of Government in The Hague, The Netherlands..
  Stern, Eric
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Uppsala Universitet, Sweden..
  Sundelius, Bengt
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Uppsala Universitet, Sweden..
  The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure2005Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Crisis management has become a defining feature of contemporary governance. In times of crisis, communities and members of organizations expect their leaders to minimize the impact of the crisis at hand, while critics and bureaucratic competitors try to seize the moment to blame incumbent rulers and their policies. In this extreme environment, policy makers must somehow establish a sense of normality, and foster collective learning from the crisis experience. In this uniquely comprehensive analysis, the authors examine how leaders deal with the strategic challenges they face, the political risks and opportunities they encounter, the errors they make, the pitfalls they need to avoid, and the paths away from crisis they may pursue. This book is grounded in over a decade of collaborative, cross-national case study research, and offers an invaluable multidisciplinary perspective. This is an original and important contribution from experts in public policy and international security.

  • Offers the first comprehensive analysis of the special nature of political/public leadership in major crisis • Unique multidisciplinary perspective on crisis management • Grounded in over a decade of collaborative, cross-national in-depth case study research

 • 492.
  Boisvert, Marc-André
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Guinea: mines and government in mutual dependence2010In: New Routes, ISSN 1403-3755, E-ISSN 2000-8082, no 2, p. 29-31Article in journal (Other academic)
 • 493.
  Boisvert, Marc-André
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Sociological Perspectives on African Peace Support Operations2010Report (Other academic)
 • 494.
  Boldsen, Kristian
  Swedish National Defence College.
  Afghanistan 1978-1992: Avsaknaden av Galula2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The term counterinsurgency has received a lot of attention since 2001 and the U.S commitment in Afghanistan and Iraq. The U.S has conducted thorough developmental work since then and a new doctrine on counterinsurgency was presented in 2006. As early as 1964, the Frenchman David Galula issued a book on the subject, and there have existed theories on counterinsurgency ever since. The Soviet Union’s commitment in Afghanistan during the 1980s ended with the collapse of the Afghan communist regime. The will to win the conflict should have been present there, and in the same way that the U.S have capitalized on their experiences something ought to have been done to try to win the conflict during the 1980s. The purpose of this study is to examine whether the parties involved in the fight against the Afghan resistance acted in a way that resembles Galula’s theories on counterinsurgency. The conflict has been analyzed with Galulas theories on how to defeat an insurgency by both political and military means. The analysis has shown that the Soviet Union and the Afghan communist regime did not develop their way of handling the conflict in a way which is consistent with Galula’s theories. The primary political cause was that the regime put its trust in oppression in their attempts to discourage resistance sympathies. This approach resulted in an increase in support for the Afghan resistance rather than the support of the regime. Militarily, the lack of means to secure the regime’s political presence in new areas meant that the regime was unable to broaden its sphere of influence.

 • 495.
  Bolin, Oskar
  Swedish Defence University.
  Från text till eldstöt: En fallstudie om hur Försvarsmaktens värdegrund tillämpas i praktiken2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2000-talets första årtionde genomgick Försvarsmakten betydande förändringar och för att stärka organisationen i den processen har Försvarsmaktens värdegrund tagits fram. Framtagningen genomfördes tills stor del av konsultföretaget Bikupan genom omfattande intervju- och enkätmaterial med både Försvarsmaktspersonal och civilbefolkning som undersökningsgrupper.Nu, när Försvarsmaktens värdegrund borde kunna betraktas som implementerad är det aktuellt att undersöka hur värdegrunden tillämpas. I det här fallet riktas luppen mot första linjens chefer, plutoncheferna och därmed de officerare som i första hand praktiserar ledarskap och värderingar gentemot Försvarsmaktens soldater.Källmaterialet utgörs av intervjuer med plutonchefer vid Livbataljon, Livgardet. Materialet har analyserats utifrån teorier om professionalisering och new public management. Officerskårens anspråk på att utgöra en profession förutsätter en väl grundad yrkesetik såväl som högt förtroende för den professionella yrkesutövaren. New public management, vilket genomsyrat svensk förvaltning de senaste decennierna, präglas däremot av decentraliserad styrning, utformandet av policydokument och lågt förtroende för de statsanställda. En förtroendebrist som framförallt drabbar de som tidigare åtnjutit stor frihet i yrkesutövningen: de professionella.Slutsatserna omfattar att officerskåren finner etiska frågor både viktiga och intressanta men att man i första hand använder sitt ”sunda förnuft” istället för Försvarsmaktens värdegrund när man tar ställning i dessa frågor. Slutligen åberopas militär etik som ett område som verkar glömts bort när Försvarsmakten fastställde vilka värderingar som skall gälla inom organisationen.

 • 496. Bolund, B.
  et al.
  Johansson, I.
  Krave, G.
  Larsson, Gerry
  Centrum för folkhälsoforskning, Högskolan i Karlstad.
  Handlingsprogram för hälso- och sjukvårdslinjen: Del 1: Utgångspunkter, syfte och översikt1989Report (Other academic)
 • 497.
  Boman, Arvid
  Swedish Defence University.
  Avskräckning och förmåga: En jämförelse av försvarsmaktens avskräckningsstrategier mellan kalla kriget och idag2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish armed forces deterrent strategy today has a lot of similarities with the deterrent strategy applied by Sweden’s armed forces during the cold war era. However the resources, which constitutes the foundation on which the deterrent threats are based, differ a lot and have decreased severely since the 1960s.

   

  This paper compares the deterrence strategy applied by the Swedish armed forces from the 60s with the one today and examines similarities and differences in order to put a military perspective on Swedish deterrence strategies and shine a light on problems regarding the Swedish deterrence strategy and its limited resources.

   

  The result shows a lot of similarities within the deterrent threat issued by Sweden from the two eras and concludes that the biggest difference lies within the change towards a more collective actor deterrence. Which in turn constitutes a problem because it implicitly undermines Sweden’s military capability and doesn’t guarantee any kind of military support from another state, if attacked, what so ever.

 • 498.
  Bom-fritz, David
  Swedish Defence University.
  Clausewitz, Jomini och Starcraft II2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Clausewitz and Jomini are two big figures in the military science community. Their principles of the concentration of force are still prevalent today in the further development of principles. With this in mind there have been some studies where computer games have been used to improve military training.

  The study aims to study how the principles of war can lead to victory in the real-time strategy game Starcraft II. The purpose of this study to contribute to the body of scientific knowledge with using computer games to increase the understanding of the principles of war.

  The method used in this study is a quantitative content analysis to gather data for analysis in the SPSS-program.

  The results of the study were that all the use of principles that were chosen, with the exception of surprise, correlated with victory. It also showed that spatial ability leads to higher win probability, this find lowers the reliability of the study since it cannot prove to what extent this leads to victory.

  However, this result is not applicable in the physical world, it can only contribute to a theoretical understanding of the principles of war.

 • 499.
  Bondesson, Sara
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Department of Government, Uppsala University, Sweden; Center for Natural Disaster Science (CNDS), Sweden.
  Bottom-Up Organizing and Empowerment in Post-Disaster Work2016In: The 6th International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 28 Aug - 01 Sep 2016: Panel on Community Resilience, 2016, p. 93-97Conference paper (Other academic)
 • 500.
  Bondesson, Sara
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Deliberative democratic versus difference democratic ideals in practice for dealing with background inequality: Insights from a participatory space in the wake of a disaster2018In: The 68th Political Studies Association (PSA) Annual International Conference in Cardiff, Wales.  25-28 March: Panel: Revisiting Difference Democracy: Identity, Diversity, and Inclusion in the 21st Century (PDD SG), 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This article focuses on how democratic ideals are translated into practice with regard to dealing with background inequality between participants in participatory spaces. The paper draws on a tension between deliberative democracy and difference democracy. Although recent decades have seen a closing of the gap between these two streams of democratic theorizing, they could still be said to propose different methods for dealing with background inequality between participants. This paper builds on an ethnographic study of Rockaway Wildfire, a local branch of the wider Occupy Sandy network that emerged in the aftermath of Hurricane Sandy in New York City in 2012, to organize politically with socio-economically marginalized communities struck by the storm, with the aim to empower them. Occupy activists held and practiced ideals best conceptualized as being part of a difference democratic theory whereas the residents instead questioned, challenged and resisted these methods, based on ideas adhering to a deliberative democratic reasoning. Through an analysis building on participatory observations, field observations and interviews, three theoretical problems are brought to light: the problem of situated marginalization beyond commonly acknowledged identity markers, the problem of variation in individual agency and the problem of intersectional positions.

78910111213 451 - 500 of 5637
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf