Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
86878889 4401 - 4450 av 4450
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4401.
  Öberg, Dan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Luftsektionen (Luft).
  Warfare as design: Transgressive creativity and reductive operational planning2018Ingår i: Security Dialogue, ISSN 0967-0106, E-ISSN 1460-3640, Vol. 49, nr 6, s. 493-509Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article argues that the politics of contemporary Western warfare finds an important reference point in discourses on military design. In the 2010s, military design has become a trending topic in military discourses on command and planning methodology. Since Clausewitz, warfare has been considered a phenomenon characterized by a tension between creativity and linear planning, and the ideal commander as someone with the vision to overcome this. By mapping and analyzing tactical, operational, and strategic narratives and practices, the article illustrates how they emphasize a warfare based both on experimentation and artistry and on traditional operational planning. In so doing, military design relies on reductive military concepts to push the tension identified by Clausewitz towards its extreme end-point, idealizing creativity as an objective of warfare. The article ends by asking to what extent military design risks spilling over into other dimensions of social and political life. It concludes that in pushing creativity as part of war, military design builds on and justifies transgressive political practices with the risk of becoming a vital aspect of future governing.

 • 4402.
  Öberg, Rebecka
  Försvarshögskolan.
  Deciphering National Identity: - a discourse analysis of India's foreign policy behaviour during the 2014 Crimean crisis2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study builds on the idea that discourses have the power to show that national identity did influence the puzzling foreign policy behaviour of India in March 2014 during the Crimean crisis. When analysing the material and illustrating the identified discourses, discourse- theorists Laclau and Mouffe’s framework is used both as theory and method. Discourse analysis has its starting point in the idea that the reality is accessed by the means of language. The use of Laclau and Mouffe’s discursive framework is motivated by the fact that it aims to create an understanding of the social phenomena in question (e.g. the Indian puzzling foreign policy behaviour) by applying discourse analytical tools on texts. Moreover, discourse analysis claims that identities are the result of discursive processes and that political articulation, e.g. foreign policy behaviour, creates the society; ideas that goes well with this paper. Since language is “structured discourses” and because it creates the world which we live in, it is possible to turn to the use of language when conducting a discourse analysis. To decipher which discourses that evolved around the Crimean crisis in March 2014, and to make the connection between national identity and foreign policy behaviour, articles from the three most read Indian newspapers in English are used as material. These articles are triangulated with statements published during 2014 on the homepage of the Indian Ministry of External Affairs. This paper tells a rather alternative story compared to that of interest- and power based explanations with roots in realism, since it emphasises that national identity influences foreign policy behaviour. The analysis concludes that two discourses can be deciphered in the material, namely Democracy and Multipolarity, which thus can be seen as elements of Indian national identity. These two discourses imply that the Indian national identity can explain its puzzling foreign policy behaviour in the Crimean crisis in March 2014. 

 • 4403.
  Öberg, Rebecka
  Försvarshögskolan.
  "KRIS": en begreppshistorisk analys utifrån ett Nato-perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie tar avstamp i begreppet kris, då dess komplexitet och mångtydighet gör det

  intressant att studera utifrån en begreppshistorisk ansats. För begreppets fortlevnad har det

  historiskt sett utvidgats till att inrymma flera bakomliggande meningar som passar den

  aktuella verkligheten. Syftet med studien är således att urskilja hur begreppet kris förändrats

  utifrån Natos konceptdokument under årtalen 1968, 1991, 1999 samt 2010 med hjälp av

  begreppshistorisk teori och metod. Reinhart Koselleck är en av begreppshistoriens urfäder

  vilket gör att hans teoretiska ramverk samt metod fungerar som verktyg vid illustrerandet av

  den begreppsliga förändringsprocessen. Dessutom tillmötesgår den begreppshistoriska

  metoden det spontana intresset för språk och ordbetydelser, varför den bedöms vara som

  given för denna uppsats. Materialet som ligger till grund för denna begreppshistoriska analys

  består av fyra strategiska konceptdokument från Nato. Att studien genomförs utifrån ett Nato-

  perspektiv beror på att ett av alliansens huvudsyften är att hantera kriser av varierande grad.

  Dessutom fokuserar Natos konceptdokument på aktuella hot och utmaningar i vilka den

  begreppsliga förändringsprocessen kan skönjas. De slutsatser som presenteras är att

  begreppet kris förändrats i och med alla de nya hot och risker vilka återfinns som

  konsekvenser av bland annat globaliseringen och den teknologiska utvecklingen. Den

  begreppsliga förändringen tar sig uttryck i att det utvidgats till att innehålla fler

  bakomliggande meningar, såsom exempelvis cyberattack och klimatförändringar.

 • 4404.
  Öberg, Viktor
  Försvarshögskolan.
  Biddle, The Afghan model och rebellernas skicklighet i Operation unified protector2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The 2001 campaign in Afghanistan where precision airpower and special operation forces alongside indigenous allies were used to topple the Talibans has brought debaters to argue whether it was a revolution of warfare or a fluke. Stephen Biddle has argued that this Afghan Model is deeply dependent on the indigenous ally being at least as skilled as its enemy.

  Ten years later, a similar concept was used in Libya to overthrow the Gaddafi-regime. This paper examines and compares the skill of the rebels and the regime forces fighting on the ground in Libya, in order to test Biddle’s Afghan Model theory. Hence, the purpose for this study is to broaden the understanding as to when and how often the Afghan Model may be used.

  Initially, rebels demonstrated low levels of tactical skill in comparison to regime forces. However, rebels gradually improved their skills and by the end of the fighting, months later the skill gap had been reduced considerably. Without drawing a definite conclusion, the analysis indicates, that skill of the indigenous ally in order for the Afghan Model to work is of importance, however not to the same degree as presented by Biddle.

 • 4405.
  Ödeen, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Akademiserad officersutbildning - mål eller medel?2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten skall, enligt ett ÖB beslut 2001-01-17, låta högskolelag och högskoleförordningligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Försvarsmaktens skolsystem. Jag har undersökthur denna akademiseringsprocess, eller högskoleanpassning, uppfattas idag inomFörsvarsmakten. Jag har också undersökt vilken kunskap som idag finns i Försvarsmakten kringvad akademisk utbildning de facto innebär. Denna uppsats är en kvalitativ undersökning, där detövervägande inslaget är en intervjuundersökning i vilken jag har genomfört djupintervjuer medrepresentanter för olika nivåer inom Försvarsmakten. För att bl.a. belysa bakgrund och göra eninternationell jämförelse har jag kompletterat mina primärdata med sekundärdata. I min uppsatshar jag tre frågeställningar; Hur förhåller sig de olika intressenterna till högskoleanpassningenoch hur motiverar de sitt ställningstagande? Har de olika intressenterna samma uppfattning omvad högskoleanpassad utbildning innebär? Hur upplever de olika intressenterna att FM harhanterat frågan om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom FM före ÖB beslut 2001?Jag har i min uppsats funnit att det finns en övervägande positiv attityd till akademiseringen.Det har framkommit några farhågor angående högskoleanpassningen som är generella för fleraav de undersökta grupperna. Det finns en osäkerhet angående hur ÖB beslutet skallimplementeras i Försvarsmakten. Det finns en utbredd uppfattning om att Försvarsmakten varnärmare en akademisk metod före kalla kriget men att detta har gått förlorat under den statiskakalla kriget eran.

 • 4406.
  Öfverholm, Ragnar
  Försvarshögskolan.
  Svensk Underrättelsetjänst inom COIN2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att titta på hur det svenska underrättelsereglementet från 2010 förhåller sig till kontemporära COIN teorier i en internationell miljö. Sverige saknar en egen COIN doktrin och nyttjar idag den amerikanska doktrinen FM 3-24 samtidigt som ett arbete sker för att anpassa reglementen mot NATO doktriner för ökad interoperabilitet. Undersölningen jämför därför FM UndR med underrättelsedoktriner samt COIN doktriner från USA och NATO. Uppsatsen utgår från David Kilcullens COIN teorier för underrättelsetjänst vilka operationaliserats i ett analysverktyg som anlagts på empirin.

  Resultatet av undersökningen visar att det svenska underrättelsereglementet har stora brister kopplat till det perspektiv som förespråkas inom COIN-sfären. Trots detta finns stora likheter till både amerikanska så väl som NATO doktrinerna 2.0 vilka rör underrättelsetjänst. Med detta som bakgrund kan slutsatsen dras att FM UndR utgör en tillräcklig grund för att svensk underrättelse personal ska kunna tillgodogöra sig av både amerikanska och NATO COIN doktrinerna.

 • 4407.
  Öhlund, Robert
  Försvarshögskolan.
  Demokratiska krigsbrott: En studie av tyska krigsfångar i franska och amerikanska händer2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien kommer jag analysera skillnaden mellan norm och praxis i implementerandet av Genevekonventionen från 1929. Genom en fallstudie av två västerländska, demokratiska stater med samma norm, det vill säga 1929 års Genèvekonvention vill jag studera deras behandling, det vill säga praxis, av tyska krigsfångar från den 11 maj 1942 fram till Västtysklands grundande, den 23 maj 1949.

  Metoden jag har använt mig av i mitt arbete är en kvalitativ fallstudie, med utgångspunkt i tidigare intervjuer, rapporter och litteratur. I fallstudien kommer behandlingen av de tyska krigsfångarna att undersökas för att se hur Frankrike och USA implementerade Genèvekonventionen i praktiken.

  Därefter kommer resultatet att analyseras med hjälp av Zygmunt Baumans teorier. Bauman är en professor i sociologi som analyserat sambandet mellan moderniteten och förintelsen. Dessa teorier kommer att användas för att förklara och redogöra de bakomliggande orsakerna till varför det uppstår en skillnad mellan norm och praxis hos upplysta och demokratiska stater, när dessa stater ska implementera folkrätten vid behandlingen av krigsfångar.Bauman menar att västerlandet sen upplysningen har haft en stark strävan efter att uppnå rutiner och ett slags beteendemönster. Genom att normalisera upplevda händelser kan de lättare förstås och förklaras. Genom att applicera samma resonemang på våldsanvändningen vid behandlingen av krigsfångar skulle det kunna innebära ett kontinuerligt och fortlöpande övergrepp. Våldet skulle ha sin grund i att det blivit en vana, en rutin och således någonting man förväntar sig. Förutom rutinen talar Bauman om auktoriseringen och avhumanseringens som viktiga förutsättningar för våld och övergrepp.

  När Tyskland kapitulerade våren den 7 maj 1945 togs miljontals tyska soldater till fånga av de allierade. Fångarna samlades ihop i olika typer av koncentrations och fångläger. Syftet med mitt arbete blir att inledningsvis undersöka om de franska och amerikanska trupperna gjorde sig skyldiga till krigsbrott i och med hanterandet av tyska krigsfångar, under och efter andra världskriget.

 • 4408.
  Öhman, Anna
  Försvarshögskolan.
  Baksidan med de fredsbevarande operationerna: En feministisk studie av orsakerna bakom sexuell exploatering2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4409.
  Öhman, Pontus
  Försvarshögskolan.
  Fysisk träning: förståelse och planering2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4410.
  Ölund, Richard
  Försvarshögskolan.
  Vilken faktor leder till att överraskning uppnås på en taktisk nivå?: En teoriprövande fallstudie på slaget vid Golanhöjderna och anfallet av Narviks hamn2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The principles of war are considered timeless and are described differently depending which scholar is studied. The purpose of the thesis is to further the discussion on the principles. This thesis focuses on surprise and conducts a case study with a theoretical framework based on Basil Liddell Hart and Jim Storr to examine if the framework can explain what factor was the most contributing for achieving surprise in the cases of the battle at Golan heights 1973 and the assault on the port of Narvik 1940.

  The results show that movement is the most contributing factor, but can be critiqued because of the dilemma posed by surprise. It can only be proven that surprise have been successfully achieved after knowing the outcome. The results also argues that the principles of war are based on previous observations and will therefore be able to explain the outcome of most events that take place within the realm of contemporary military theory.

 • 4411.
  Örming, Lovisa
  Försvarshögskolan.
  Drone strikes and the spread of al-Qaeda: Process tracing from Pakistan to Yemen2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The use of Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) or drones have in recent years become the modus operandi of US counterterrorism strategy to eliminate sought out terrorists.Since the initiation of systematic drone strikes in Pakistan 2004, their use has increased andalso expanded into other countries. In 2012 Yemen experienced equal levels of strikes asPakistan. Thirteen years have passed since the “war on terror” began and although Osama bin Laden has been killed, al-Qaeda still prevails and might be expanding. This study examines apossible spread of al-Qaeda from Pakistan to Yemen, since the initiation of drone strikes, byprocess tracing. Building on the literature of al-Qaeda, counterterrorism and UCAV, the aimhas been to analyze drone strikes affect on terrorism by tracing al-Qaeda’s development.Findings suggest there are indications of a spread from al-Qaeda in Pakistan to Yemen,although further research is required to confirm uncertainties in the material.

 • 4412.
  Örming, Lovisa
  Försvarshögskolan.
  Drone strikes and the spread of al-Qaeda: Process tracing from Pakistan to Yemen2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The use of Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) or drones have in recent yearsbecome the modus operandi of US counterterrorism strategy to eliminate sought out terrorists.Since the initiation of systematic drone strikes in Pakistan 2004, their use has increased andalso expanded into other countries. In 2012 Yemen experienced equal levels of strikes asPakistan. Thirteen years have passed since the “war on terror” began and although Osama binLaden has been killed, al-Qaeda still prevails and might be expanding. This study examines apossible spread of al-Qaeda from Pakistan to Yemen, since the initiation of drone strikes, byprocess tracing. Building on the literature of al-Qaeda, counterterrorism and UCAV, the aimhas been to analyze drone strikes affect on terrorism by tracing al-Qaeda’s development.Findings suggest there are indications of a spread from al-Qaeda in Pakistan to Yemen,although further research is required to confirm uncertainties in the material.

 • 4413.
  Örming, Lovisa
  Försvarshögskolan.
  Drönarattackers effekt på terrorism: fallet Pakistan2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The United States use of Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) or drones for targeted killings of terrorists has been on the rise in recent years and the method has become the core element of president Obamas strategy in the war against terror. This study examines the deterrent effect of targeted killings on terrorism using UCAV/drones as a method of counterterrorism. Building on the literature on counterterrorism, UCAV, targeted killings, deterrence theory and statistics on terrorism the study provides a case study of the CIA drone operations in Pakistan between the years 2004-2010. The goal has been to analyze drone operations and the extent of terrorism from the beginning of the drone campaign until 2010. This as a means of identifying possible trends in terrorism activity due to the occurrence of drone strikes. Findings suggest that the possibility of a deterrent effect is far from evident and that there are some indications of increased terrorism.

 • 4414.
  Örnjäger, Malin
  Försvarshögskolan.
  Svens krisberedskap: och förväntningar på samverkan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skogsbranden i Västmanland 2014 utvecklades till en samhällstörning som ställde höga krav på det svenska krisberedskapssystemet. Ett stort antal samhällsaktörer var involverade i insatsen som i efterhand har blivit föremål för granskning på flera håll. Insatsen har kritiserats bland annat för bristande samverkan och effektivitetsproblem. Den här studien undersöker varför insatsen drabbades av effektivitetsproblem och huruvida krisberedskapssystemets utformning påverkade. Med hjälp av teorin om byråpolitik som berör konkurrens mellan samverkanspartners har insatsen analyserats genom rapporter och utredningar. Utifrån det teoretiska ramverket har intressekonflikter, beslutsmandat och implementeringseffekter analyserats. Resultatet av analysen visar att effektivitetsproblem kan spåras till krisberedskapssystemets struktur. Studien menar vidare att styrande principer, ansvars-, likhets-, närhetsprincipen samt det geografiska områdesansvaret, i systemet bidrog till att en byråpolitisk beslutsstruktur uppstod vilket hämmade insatsens effektivitet. Därmed föreslås också att de förväntningar som krisberedskapssystemet etablerar på aktörer gällande samordning och samverkan kompletteras med en tillsynsfunktion.

 • 4415. Örtenwall, Per
  et al.
  Almgren, Ola
  Deverell, Edward
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  The Bomb Explosion in Myyrmanni, Finland 20022003Ingår i: International Journal of Disaster Medicine, ISSN 1503-1438, E-ISSN 1755-4713, Vol. 1, nr 2, s. 120-126Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 4416.
  Östbring, Peter
  Försvarshögskolan.
  Doktrin - Prövad kunskap?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Doktrin utgör en del av grunden till en nations krigföringsförmåga och skall i detta avseende ses somen normativ styrning med riktlinjer för nuet och den omedelbara framtiden. Doktrin skall såledesutgöra ett verktyg för militära chefer att hantera situationer som annars hade upplevts som mycketpressade och omöjliga att genomföra. För att så skall vara fallet måste en doktrin bygga på relevantunderlag baserad på omvärldsanalys samt de erfarenheter de väpnade styrkorna vunnit genomdeltagande i skarpa insatser, men även erfarenheter kopplade till övningsverksamhet och nationenshistoria och förutsättningar. En doktrin borde således ses som riktlinjer för handling baserat påkunskap. Är detta verkligen fallet? I doktriner hävdas att de baseras på prövad kunskap. En vackertanke eller är verkligheten en annan med helt andra styrande påverkansfaktorer på en nationsdoktrinutveckling. Analys och utvärdering resulterar i lärdomar. Denna dyrköpta kunskap är värd attminnas och nyttjas. Syftet med denna uppsats blir därför att undersöka om de lärdomar som denbrittiska försvarsmakten identifierade efter Falklandskriget 1982 påverkade den brittiskadoktrinutvecklingen efter kriget. För att uppnå detta syfte kategoriseras två brittiska maritimadoktriner - The Naval War Manual (1969) samt The Fundamentals of British Maritime Doctrine(1995). Doktrinerna tillsammans med de brittiska lärdomarna från kriget kategoriseras utifrån de sexgrundläggande förmågorna. Resultatet visar på att brittiska Marinen drog en stor mängd lärdomarunder och efter kriget. Med anledning av att 26 år förflutit mellan de båda doktrinerna kankonstateras att doktrinen utvecklats. Lärdomarna från Falklandskriget har tagits tillvara men inte iden omfattning man skulle kunna tro och önska. Den omvärldsutveckling som skett efterFalklandskriget är i många stycken omfattande och av sådan art att lärdomarna från Falklandskrigetär mer aktuella idag än de var under utvecklingen av 1995 års doktrin.

 • 4417.
  Österberg, Johan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  A Totally Different Reality: Recruitment of Ethnic Cultural Minorities in the Swedish Armed Forces2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 4418.
  Österberg, Johan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Preparatory Military Training: An Experiment in Integrating Minorities in the Swedish Armed Forces2017Ingår i: Res Militaris, E-ISSN 2265-6294, Vol. 2, nr 5, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Preparatory Military Training (PMT) project, a labour market programme, resulted in 2012 from a collaboration between the Swedish Armed Forces (SAF) and Public Employment Service (PES), with the former in the lead role as organizer. The project wanted to attract long-term unemployeds of non-EU immigrant extraction and prompt them to undertake ten weeks of training and practice in SAF facilities on a voluntary basis. The SAF's aim was essentially to incite them to enlist at a later stage so as to benefit from their expertise in non-European languages and cultures on international missions, and also to strengthen the SAF's image as an attractive employer. Implementation results showed that while PMT failed to attract as many participants as anticipated and to generate a significant number of later enlistments, it was successful in most other respects : the Swedish military managed to reach out to a much sought-after recruitment target group, and saw its image improve in the eyes of participants who were overall very satisfied with it, notably with the military part of the training. The Public Employment Service, for its part, regarded it as one of the most successful labour programmes ever conducted in Sweden as most participants found jobs or pursued further studies upon completion of PMT. Yet, the programme was discontinued after 2014, not least because of another round of military downsizing. But the recent reinstatement of conscription in Sweden will likely make the findings derived from it useful in making the armed forces more representative of society's diverse composition.

 • 4419.
  Österberg, Johan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  The first year with an AVF in Sweden: The recruit’s view2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 4420.
  Österberg, Johan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  We want you as our new recruit: Prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to study the prerequisites for the Swedish Armed Forces (SAF) in order to recruit sufficient numbers of suitable individuals to the organization, and to retain those within the organization.

  The thesis comprises three studies (Study 1-3) where Study One comprises data gathered, with a longitudinal design, when Sweden relied on conscription for the manning of the Armed Forces. Results show that those wanting to do international military service assessed themselves higher for required qualities than those individuals not volunteering for international military service. Study Two shows that job satisfaction, according to Hackman and Oldham´s Job satisfaction model, is higher when job characteristics are good, and they in turn affect the Critical Psychological States, as proposed by Hackman and Oldham. Study Three indicates that there is a relation between performance orientation, job characteristics, job satisfaction and retention. In sum, this thesis suggests that there are different incentives for recruiting and retaining personnel to a conscripted force, and an all-volunteer force. Furthermore, the thesis indicates that an all-volunteer force concept is not the best way of manning the armed forces, for Sweden and countries with similar society, size and likewise a critical geopolitical position. 

 • 4421.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Börjesson, Marcus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Motivation och identitet2017Ingår i: Rustad för risk: Riskpsykologi för militärer och insatsorganisationer / [ed] Ann Enander och Marcus Börjesson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, s. 69-89Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 4422.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Börjesson, Marcus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Enander, Ann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Profiling the Swedish Ranger: Perceptions of Motivation, Profession and Risk and Safety Issues2018Ingår i: Special Operations Forces in the 21st Century: Perspectives from the Social Sciences / [ed] Jessica Glicken Turnley, Kobi Michael & Eyal Ben-Ari, Routledge, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 4423.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Conscripts’ willingness to sign up for international military service2010Ingår i: Europe Without Soldiers: Recruitment and Retention Across the Armed Forces of Europe / [ed] Leuprecht, Christian, London: McGill-Queen's University Press , 2010, s. 109-126Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 4424.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  ”Värnplikten öppnar en värld av möjligheter”: Viljan att fortsätta i Försvarsmakten hos värnpliktiga på Livgardet år 20102010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4425.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4426.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Carlstedt, Leif
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och kvinnor till det svenska försvaret?: Fyra empiriska studier2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4427.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Fors Brandebo, Maria
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Wallenius, Claes
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Arbetstillfredsställelse hos anställda soldater: Preliminär redovisning av en enkätstudie2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4428.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  New Ways of Recruiting: an Evaluation of the SAF Efforts of Recruiting Ethnic Minorities2014Ingår i: XVIII ISA World Congress of Sociology: Books of Abstracts, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The transition to an all-volunteer force in Sweden has meant that the Swedish armed forces (SAF) need to try different ways to recruit personnel. For countries that abandoned conscription, there have almost always arisen recruitment problems.  The new direction for the SAF, going from an invasion based defense to a more operational defense force with international focus, puts demands on cultural awareness and language skills among soldiers and officers to another extent than before. In November 2012 the SAF, together with the Swedish Public Employment (SPES) Service, started a joint project called preparatory military training. The aim of this project was to attract 500 individuals with a cultural background from outside the European Union, and language skills in other languages than Swedish and English, to start a 10 weeks long preparatory military training. Preparatory military training aims at giving participants an insight into how a career in the armed forces would look like, as well as get the opportunity to develop academically. Out of these 500 individuals, the SAF aims at recruiting 300 individuals to start the basic military training in the SAF. All participants live at the military barracks and receive free meals and they are allowed paid travel home four times during the course and are paid activity support from the Swedish Public Employment Agency.  Men and women live separately with separate facilities. The SAF and the SPES share 50 % of the education and training at the barracks.

  Phase two of the project starts in the autumn of 2013 and aims at attracting 300 individuals to start the preparatory military training.

  The paper assesses the effectiveness of this new and original project.

 • 4429.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Preparatory military training: Recruitment of ethnic cultural minorities to the Swedish Armed Forces2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 4430.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Utvärdering av förberedande militär utbildning2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4431.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Jag vill hellre jobba som diplomat: en studie av värnpliktiga på Arméns jägarbataljon som valt att inte söka internationell tjänst2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den första juli 2010 gick Sverige från ett försvar baserat på plikt till ett försvar baserat på frivillighet. I och med denna förändring kan inte längre värnplikten garantera personalförsörjningen till internationella insatser. Att kunna förstå vad som bidrar till en god rekrytering av personal, såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt, är avgörande för hur väl Försvarsmakten lyckas med personalförsörjningen. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för faktorer som bidrar till valet att inte söka internationell tjänst hos värnpliktiga jägarsoldater. Lika viktigt som det är att identifiera faktorer som bidrar till ett vidare engagemang i Försvarsmakten, lika viktigt är det att belysa faktorer som synes påverka individens val att inte söka internationell tjänst. Resultaten visade att skälen till att inte välja att söka internationell tjänst kan förstås utifrån en huvudkategori, Andra planer, samt fem omgivande faktorer.

 • 4432.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Recruitment to international military service: The officers' view2012Ingår i: New wars, new militaries, new soldiers: Conflicts, the Armed Forces and the soldierly subject / [ed] Gerhard Kümmel och Joseph Soeters, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012, s. 233-245Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 4433.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  The attractiveness of the Swedish Armed Forces2015Ingår i: The attractiveness of 6 western Forces among young people: P. Manigart (Chair), 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 4434.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Berglund, Anna Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Officer recruitment in Sweden: Enhancing the process2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the recruitment process for the three-year officer program (OP), it is a big dropout in the period from application to the start of the program. Because of this is, the OP has not been fully manned since 2008. To supply the Swedish Armed Forces with a sufficient number of officers are a priority and henceforth the SAF have a need for increasing the numbers of officers. Furthermore, a large number of retirements within the officer corps have also reduced the numbers of officers. In order to increase recruiting efficiency and increase the proportion of individuals who complete the entire recruitment process to OP, a project was launched at the Swedish Defence University designed to evaluate the recruitment into, and dropouts from the OP. Results carried out under the project shows that the earlier people jump out of the recruitment process, the older and more academically educated, they tend to be. Further, the results show that personal contact from officers and cadets already in the system has a positive relation on people’s willingness to complete the recruitment process. The project implemented a different recruitment strategy in 2016, the outcome showed that the percentage of applicants who started the program was higher than before, and the dropout rate was lower than ever.

 • 4435.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Berglund, Anna Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Officer recruitment to the Swedish Armed Forces: A critical issue2015Ingår i: ERGOMAS: Program and abstracts / [ed] T. Szvircesv Tresch (Chair), 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 4436.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Berglund, Anna Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Pridobivanje častnikov - izboljševanje procesa: Officer Recruitment - Improving the Process2018Ingår i: Sodobni vojaški izziv / Contemporary Military Challenges, ISSN 2232-2825, Vol. 20, nr 2, s. 23-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The only way to become an officer in Sweden is to complete the three-year Officers’ Programme (OP). In the selection process for the OP, there is a large gap between the number of applicants and the number of individuals who start the programme. One consequence of this is that the OP has not been fully manned since 2008, thus leaving the Swedish Armed Forces (SAF) with a shortage of officers. Manning the SAF with sufficient officers with the right qualifications is a priority, and henceforth the number of cadets must increase. Therefore, in 2014, a project was launched with the aim of examining recruitment to and selection for the OP, as well as identifying success factors and areas of improvement. An additional ambition was to introduce measures intended to increase recruiting efficiency based on the results, and the proportion of individuals who enter the OP.

  The project led to the implementation of a different recruitment strategy in 2016 and 2017. Early in the selection process applicants were contacted by cadets already studying on the OP, and were invited to an information meeting at the Swedish Defence University. Those who were selected to start the OP were also contacted by their future platoon commanders, who provided useful information. The outcomes show that the numbers of cadets starting the OP increased, and the dropout rate during the selection process was lower than before.

 • 4437.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Brandow, Carina
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Klockare, Ellinor
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Eriksson, Bo
  Försvarsmakten.
  Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper (MER): Slutrappport2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Försvarsmaktens (FM) och Försvarshögskolans (FHS) projekt Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper (MER) syftar till att utveckla och utvärdera aktiviteter som attraherar och rekryterar målgrupper som FM har svårt att nå via de vanliga rekryteringsmetoderna. Under 2014-2015 var kvinnor som klarat rekryttestet den särskilda målgrupp som var i centrum. Det övergripande målet med projektet var att öka antalet och andelen kvinnor som tar anställning eller tecknar avtal efter genomförd grundläggande militär utbildning (GMU). Detta skedde bland annat genom kontaktskapande och aktiviter i perioden från godkänt rekryttest via antagningsprövning och fram till GMU, det vill säga jobba med individer som visat intresse och potential för FM, vilket också är kostnadseffektivt. Kontaktskapandet och aktiviteterna bidrar till att kvinnorna känner sig inkluderade och kan skapa sig ett bättre beslutsunderlag för vidare avancemang i FM eller inte.

  Sammanfattningsvis demonstrerar projektet att det verkar vara effektivt att arbeta i rekryteringsfasen med personer som har visat intresse och potential. Projektet bidrar med ny kunskap för ökad rekryteringseffekt. Genom att utveckla metoder, mäta utfall av kontakt, arbetssätt och aktiviteter kan vi mäta rekryteringseffekt och därigenom utveckla styrande dokument, metoder samt arbetssätt. En erfarenhet är att många som söker sig till FM är osäkra på vad ett jobb i FM innebär och många söker till FM utan att veta vad de vill eller kan göra inom organisationen. De individer som kontaktas av projektet har ofta frågor som relativt enkelt kan besvaras.

  Aktiviteterna i projektet är uppskattade och anses värdefulla av deltagarna. Aktiviteterna stärker intresset för att fortsätta i rekryteringsprocessen och ta anställning eller teckna avtal i FM och undanröjer onödiga hinder för att fortsätta mot anställning/avtal.

 • 4438.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Eriksson, Bo
  Försvarsmakten, Sverige.
  Årsredovisning 2014 - Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4439.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Hyllengren, Peder
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Förhållanden som bidrar till att värnpliktiga jägarsoldater söker internationell tjänst2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4440.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Sohlberg, Jennifer
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Behålla soldater: En studie av ett tidvis tjänstgörande kompani samt individer som antagningsprövat2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4441.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum. Karlstad universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstad, Sweden..
  Rydstedt, Leif
  Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, Norway.
  Job satisfaction among Swedish soldiers: Applying the Job Characteristics Model to newly recruited military personnel2018Ingår i: Military Psychology, ISSN 0899-5605, E-ISSN 1532-7876, Vol. 30, nr 4, s. 302-310Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A professional military organization was introduced in Sweden in 2010. This means that the Swedish Armed Forces (SAF) need to attract and employ soldiers, and to retain them within the organization. This scenario creates new types of challenges in manning the organization. The transition to an all-volunteer force puts job satisfaction in focus in order to retain personnel. This cross-sectional study of the relations between working conditions and job involvement among 300 recently employed soldiers showed that the dimensions of the Job Characteristics Model related significantly to job satisfaction and work motivation and (negatively) to turnover intentions from the SAF. The results further showed that all the critical psychological states contributed independently to the variance in the outcome variables.

 • 4442.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Rydstedt, Leif
  Högskolan i Innlandet, Norge.
  Kleiven, Jo
  Högskolan i Innlandet, Norge.
  Fors Brandebo, Maria
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  The Path To Job Satisfaction: Applying The Theory Of Purposeful Behavior To Military Conditions2017Ingår i: Journal of Defense Resources Management, ISSN 2068-9403, E-ISSN 2247-6466, Vol. 8, nr 1, s. 27-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the relationships between, on one hand, personality and performance orientation and, on the other, job satisfaction and turnover intentions, using Barrick’s et al. theory of purposeful behavior. Using a questionnaire, data about job satisfaction, performance orientation and turnover intentions were collected from 300 newly recruited Swedish soldiers. A path analysis gave partial, but not full support to the assumptions behind the theory of purposeful behavior model. No relationships were found between the personality traits of emotional stability and conscientiousness, nor to either performance orientation or directly to job satisfaction. On the other hand, performance orientation showed a consistent relationship to perceived levels of the job characteristics, which mediated the path between the person-related variables and the outcome variables. Performance orientation also showed a strong direct relationship to general job satisfaction, which, in turn, was strongly related to turnover intentions.

 • 4443.
  Österberg, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Rydstedt, Leif W
  Lillehammer University College.
  Core values and attitudes among Swedish conscripts volunteering for international missions: An exploratory study2013Ingår i: The Journal of Values Based Leadership, ISSN 2153-019X, E-ISSN 1948-0733, Vol. 6, nr 2, artikel-id 9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to assess core values and attitudes among conscribed soldiers volunteering for international peacekeeping missions (n=146), by a comparison with conscripts from the same class and regiment that did not apply for international missions (n=275).The sample consisted of an entire class of conscribed soldiers whereof 389 completed all three repeated surveys. There were no demographical differences between the groups. Volunteers expressed higher altruistic basic values and held more positive attitudes toward their military education. The findings in this study are of importance for the Swedish armed forces as success in international missions is dependent on soldiers with sound values in order to better understand different cultures in the areas where deployments now are taking place.

 • 4444.
  Österberg, Yngve
  Försvarshögskolan.
  Hur förklarar Regional Security Complex Theory Mistralaffären: en undersökning gällande RSCT och försvarsmateriella handelsavbrott2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Regional Security Complex Theory (RSCT) innefattar analysenheter som är nära kopplade till försvarsmateriella handelavtal och har därför ett teoretiskt ramverk som kan hjälpa förstå och förklara avtalen i detalj. Det är dock oklart exakt hur detta ska göras eftersom det inte tas upp i Regions and Powers: The Structure of International Security. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av RSCT förklara Mistralaären för att sedan undersöka om det finns en underliggande process gemensamt för liknande fall.

 • 4445.
  Östlund, Andreas
  Försvarshögskolan.
  Erhåller svenska förband en relevant utbildning?: en studie av FS 15 utbildning inför Afghanistan 20082009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har en lång tradition i att utbilda soldater och förband för försvar av det egna landet. Dettahar varit i fokus för de svenska förbanden under kalla kriget. Idag ställs svenska förband inför nyauppgifter och i andra miljöer än de traditionella, men framförallt möter de svenska förbanden enmotståndare som har andra drivkrafter, medel och metoder än vad motståndaren hade under detkalla kriget.Uppsatsen syfte är att diskutera huruvida den svenska soldat- och förbandsutbildningen äranpassad för denna motståndare. D.v.s. erhåller de svenska förbanden en relevant utbildning?Denna studie genomförs som en fallstudie av FS 15. Studien leds fram av ett antal studiefrågorsom utgör grunden för de variabler som utgör analysverktyget och som sedan nyttjas för attanalysera utbildningen av soldater och förband.Studien visar att de svenska förbanden erhåller en ändamålsenlig utbildning avseende hur upprorbekämpas med direkta och indirekta metoder. Analysen visar också på en utvecklingspotentialavseende lessons learned processen och i utbildningen avseende fenomenet uppror.

 • 4446.
  Östman, Hans
  Försvarshögskolan.
  Vilar doktriner för civil-militärt samarbete på aktuell forskning?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Doktriner utgör väpnade styrkors viktigaste beskrivning avseende hur man avser använda militära medel för att uppnå politiska mål. För att tjäna sitt syfte bör doktriner utvecklas med rationella utgångspunkter som omvärldens utveckling och senaste forskning. Dock menar många att andra faktorer sprungna ur kulturella traditioner och organisationers särintressen påverkar tillkomsten av doktriner.

  Civil-militärt samarbete har i moderna konflikter blivit allt mer betydelsefullt. Strategier för fredsfrämjande insatser i dagens komplexa konflikter bygger i allt högre grad på integrerade insatser mellan flera olika funktioner och aktörer. Civil-militärt samarbete har dock traditionellt haft en underordnad, stödjande roll i militära organisationer.

  I denna uppsats undersöks forskningens roll i doktrinutveckling. Mer specifikt undersöks om doktriner inom det högaktuella området, civil-militärt samarbete, tagit till sig och omfattar den aktuella forskningen inom ämnesområdet. Storbritanniens och USA:s doktriner för civil-militärt samarbete har jämförts med aktuell forskning. Resultatet visar att dessa doktriner på ett bra sätt tillvaratagit forskningens uppfattningar. 

 • 4447.
  Östman, Peter
  Försvarshögskolan.
  Civil-militär samverkan under fredsoperationen i Kongo2002Studentarbete övrigtStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka civil-militär samverkan vid fredsoperationen i Kongo 1960-1964 ur ett kulturkonstruktivistiskt perspektiv. Detta har gjorts i form av en fallstudie där litteratur av personer verksamma på plats i Kongo 1960-1964varit dominerande. Ur fallstudien framkommer att många samverkansproblem förekom trots ett genomtänkt koncept ochinsatser för att förbättra samverkan mellan civila och militärer. Vidare framkommer att militärer och civila i huvudsak upplevde likartade problem. I uppsatsen har kulturkonstruktivistisk teori använts som analytiskt verktyg och skillnader mellan civilaoch militära aktörers kollektiva identiteter, världsuppfattningar och normer utgjort grunden för attförklara samverkansproblemen. Vid analysen av empirin framkommer att samverkansproblem inte bara förekom mellan civila ochmilitära aktörer utan även inom respektive skrå och mellan olika nivåer i organisationen.Vidare framkommer att den kontext en person befinner sig i, likväl som dennes bakgrund och yrke,betyder mycket för den personens åsikter och värderingar. Min övergripande slutsats är att kulturkonstruktivistiska skillnader mellan civila och militära aktörer tillstor del kan anses förklara de problem som förekom i civil-militär samverkan vid fredsoperationen iKongo 1960-1964.

 • 4448.
  Östrand, Rebecka
  Försvarshögskolan.
  Resolution 1325- Försvarsmaktens arbete med att implementera resolution 1325 i enlighet med Regeringens handlingsplan för samma resolution2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förenta nationerna antog år 2000 resolution 1325 som benämns kvinnor, fred och säkerhet. Den svenska Regeringen har antagit en handlingsplan för resolutionen gällande åren 2009-2012. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Försvarmakten har följt och arbetat med Regeringens handlingsplan för resolution 1325 under åren 2009-2012.

  För att undersöka Försvarsmaktens arbete har Vedungs implementeringsteori använts, detta för att möjliggöra en undersökning om hur väl Försvarsmakten implementerat resolution 1325 i sitt arbete för att uppfylla de tre övergripande målen som Regeringen satt upp i handlingsplanen. En kvalitativ textanalys av skriftliga öppna källor är den metod som har använts för att besvara uppsatsens frågeställningar.

  De slutsatser som dragits av den här undersökningen är att Försvarsmakten lagt ner mycket arbete på att lyckas med implementeringen av resolution 1325 i syfte att uppfylla Regeringens handlingsplan. Trots arbetet är det dock ett flertal delar ur handlingsplanen som uppsatsförfattaren anser att Försvarsmakten ännu inte lyckats uppfylla.

 • 4449.
  Ødegaard, Geir
  Försvarshögskolan.
  En sammenligning av USAs og EUs strategier i kampen mot terrorismen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [no]

  Hensikten med denne oppgaven har vært å belyse de utfordringer vi står overfor når det gjelderå bekjempe den internasjonale terrorismen. Dette har blitt gjort gjennom å sammenligne USAsog EUs strategier mot terrorisme etter den 11. september 2001. Michael Manns IEMP modell(Ideological, Economical, Military, Political) har blitt benyttet for å kunne ”dele opp” strategieni flere naturlig avgrensede områder eller kategorier, for deretter å sammenligne de enkeltedelene hver for seg.Det er mange likheter, men også betydelige forskjeller mellom USAs og EUs strategier motterrorisme. Både USA og EU er enige om at kampen mot terrorisme på lang sikt handler om en”kamp om idéer”. Tilsynelatende hersker det likevel en ulik oppfatning om situasjonen, derUSA i større grad enn EU anser seg for å befinne seg i en ”krigstilstand”. Dette kommer tiluttrykk blant annet gjennom en mer offensiv og aggressiv språkbruk.De største forskjellene mellom USAs og EUs strategier finner vi blant de militære og depolitiske maktmidlene. USA viser en betydelig mer aktiv og offensiv innstilling både når detgjelder diplomatisk press og bruk av militærmakt, og de tar åpenlyst på seg en lederrolle iverden. De går heller ikke av veien for å aksjonere på egen hånd om nødvendig, uten å væreavhengig av FN eller andre land/organisasjoner. USA fremstår altså som mer ”unilaterale”,mens EU fremstår som mer ”multilaterale”. For begge er imidlertid et bredt internasjonaltsamarbeid en nøkkelingrediens, samtidig som begge strategiene fremhever betydningen av en”comprehensive approach”, der militærmakt bare utgjør en del av helheten.

 • 4450.
  Artilleriregementet - Artilleriets stridsskola: självständiga arbeten i krigsvetenskap Försvarshögskolan Yrkesofficersprogrammet 2006-20092009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
86878889 4401 - 4450 av 4450
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf