Endre søk
Begrens søket
6789 401 - 415 of 415
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Worm, Arne
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Jenvald, Johan
  Försvarshögskolan.
  Morin, M.
  Mission efficiency analysis: evaluating and improving tactical mission performance in high-risk, time-critical operations1998Inngår i: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 30, nr 1-2, s. 79-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An unconditional necessity for effective emergency response, military missions, and other high-risk, tactical operations is that missions are supported by highly capable management. This implies the need for an omnidirectional, continuous flow of information, ranging from the chief executive level to the team-on-site levels, and that information meets rigorous demands concerning reliability, availability and diagnosticity. Sometimes individual operators and sensor systems must without delay be allowed to affect decisions and actions of a senior commander. These requirements cannot be fulfilled unless new and innovative methods, tools and technologies are developed to support comprehensive evaluation and assessment of tactical operations. In this paper, we employed a new technique of analysing team decision making and mission resource management of units performing tactical emergency response missions. In a pilot study we investigated the performance of the mission efficiency analysis (MEA) technique by analysing the rapid response capabilities of tactical forces and tactical command teams The pilot study results indicated that the MEA technique supported this endeavour in an effective and evident manner. Using it in evaluating tactical situations will decisively impact on tactical performance and, hence, the outcome of tactical missions. Based on these results, we concluded that the MEA technique has the potential to be successfully implemented in larger scale tactical exercises, and in evaluating actual high-risk, tactical operations as well.

 • 402.
  Yano, Edgar Toshiro
  et al.
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Bhatt, Parth
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Gustavsson, Per
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  Högskolan i Skövde.
  Towards a Methodology for Cybersecurity Risk Management Using Agents Paradigm2014Inngår i: JISIC 2014: 2014 IEEE Joint Intelligence and Security Informatics Conference: The Hague, The Netherlands 24-26 September 2014, Piscataway: IEEE, 2014, s. 325-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In order to deal with shortcomings of security management systems, this work proposes a methodology based on agents paradigm for cybersecurity risk management. In this approach a system is decomposed in agents that may be used to attain goals established by attackers. Threats to business are achieved by attacker's goals in service and deployment agents. To support a proactive behavior, sensors linked to security mechanisms are analyzed accordingly with a model for Situational Awareness(SA)[4].

 • 403.
  Zetterberg, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Val av anskaffningsformer för försvarsmateriel: en analys och konsekvensbelysning2002Student paper otherOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa bakomliggande faktorer som påverkar valet av anskaffningsform och med hjälpav dragna slutsatser analysera en direktanskaffning av ett föreslaget framtida materielsystem samt konsekvenserna aven sådan anskaffning. Använd metod är att redovisa ett underlag bestående av svensk säkerhets- och försvarspolitik,svensk och utländsk försvarsindustri, svenskt materielsamarbete, materielprocessen och teknisk utveckling. En analysav underlaget identifierar olika faktorer som påverkar materielförsörjningen och de olika anskaffningsformerna. Medstöd av underlaget diskuteras sedan anskaffningsformerna ur tre olika strategiska perspektiv och konsekvenserna av endirektanskaffning av ett materielsystem. Resultatet visar på ett ökande behov av utveckling i samverkan med andraländer avseende framtagning av nya materielsystem. Bidragande orsaker till detta är bl.a. ett ökat politiskt intresse,vikten att delta i internationella samarbetsforum och de allt dyrare utvecklingskostnaderna att ta fram nyförsvarsmateriel. Även för direktanskaffning kommer att öka beroende på allt snabbare teknikutveckling och behovetav flexibelt användbar materiel nationellt och internationellt. Konsekvensbelysningen av en direktanskaffning visar attdet är viktigt att klarlägga syftet med anskaffningen. Är materielsystemet, som i det analyserande fallet, endemonstrator med syfte att förbandsutveckla, är valet av direktanskaffning en tillämpbar anskaffningsform.Direktanskaffning av färdigutvecklade materielsystem på en internationell marknad kan dock medföra att vi utarmarden svenska försvarsindustrin vilket kan få negativa konsekvenser.

 • 404.
  Åkerström, David
  Försvarshögskolan.
  Militärtekniskt perspektiv på AUV2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sweden is dependent on secure sea transport. Shorter disruption of imports of fuel and crude oil can be managed with an emergency stock, but a prolonged halt in imports creates problems. For industry, the vulnerability is greater. Fragmented production chains in combination with expenditure reductions in inventory causes a dependency on proper transport of intermediate goods in the manufacturing industry. A lengthy disruption thus involves disruption of production for both domestic consumption and for export goods containing imported parts.In order to secure shipping routes with a limited number of vessels, Mine Counter Measures (MCM) capacity is required, and according to the Armed Forces, developed with new sensors and autonomous vehicles. Sweden has acquired small AUV systems for MCM, and has plans to acquire larger and more advanced. Before any acquisition is implemented, a number of considerations have to be made. How does advanced AUV inflict on existing methods and systems? Is the result is better, is it faster, do we need to make adjustments? The essay aims to examine the military technology influence an AUV have on today's MCM operations. The results of the study can serve as part of the decision support for the Armed Forces and FMV before a purchase of an advanced AUV.The results of the thesis show that Advanced AUV:s, with the qualities they have , can affect the way the Armed Forces are conducting MCM today.

 • 405.
  Åkerström, David
  Försvarshögskolan.
  Nätverksbaserat försvar: Då och Nu2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 406.
  Ödman, Jan W.
  Försvarshögskolan.
  Markus-minne: "ett konceptförslag till registerings- och utvärderingsfunktion i det framtida soldatkonceptet MARKUS"2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 407.
  Öfjäll, Pär
  Försvarshögskolan.
  Svensk militär rymdförmåga2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 408.
  Öhrn, Erik
  Försvarshögskolan.
  Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna - ett försök till teori2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka teoribildningen kring teknik- och taktikutvecklingens inbördes påverkan och beroende i utvecklingen av moderna marina system. Undersökningen skall ge förslag på hur den kausala samverkan från teknik till taktik kan förklaras för de två utvalda typfallen, och därigenom bidra till formuleringen av en teori för sambandet. Eftersom teoribildningen inom området präglas av mestadels oproblematiska empiriska beskrivningar av sambandet har författaren närmat sig problemet genom att formulera ett antal hypoteser som prövas mot två utvalda fall hämtade från den svenska marinen.

  Studien visar att inte bara storleken på den nya teknik som implementeras inverkar på dess förmåga att påverka taktiken, utan även organisatoriska förutsättningar för att bedriva en medveten taktikutveckling samt karaktäristiken på den taktik inom vilken den nya tekniken implementeras. För undersökningen har författaren skapat ett

 • 409.
  Öhrstedt, Per
  Försvarshögskolan.
  Marin luftvärnsrobot i internationell miljö: automatik eller kontrollerbarhet vad är att föredra?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 410.
  Öhrström, Olof
  Försvarshögskolan.
  Taktisk laserkommunikation mellan fartyg2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 411.
  Öqvist, Anders
  Försvarshögskolan.
  Värdering av den militära nyttan hos obemannade markfarkoster som stödjer förband som strider till fots2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Historiskt har soldater till fots burit sin personliga utrustning till fots. Den övriga utrustning som soldaten behövde transporterades ofta i vagnar dragna av olika dragdjur. Då stridstempot och framförallt framryckningshastigheten har ökat, har behovet av att bära med sig all nödvändig utrustning ökat. I takt med att nya system tillförts, har därmed också den burna vikten för den enskilde soldaten ökat.

  Undersökningen har genomförts som en komparativ studie av olika typer av obemannade markfarkoster, så kallade UGV-system, genom att deras möjligheter och begränsningar har analyserats och jämförts utifrån de krav som ställs av scenariot, och av den militära användaren, vid lösandet av en specifik taktisk uppgift. Kriterierna för jämförelse har med hjälp av konceptet militär nytta, framtaget av Andersson et al (2015), tagits fram ur scenariot.

  Studien kan konstatera att den militära nyttan med dessa UGV-system är att soldaternas egen rörlighet och uthållighet ökar, samtidigt som den skaderisk som tunga bördor innebär minskar. En soldat som inte är utmattad efter att ha burit tung utrustning har en högre stridsberedskap och agerar med större skärpa. Förbandens operativa rörlighet och uthållighet ökar också och beroende på vilket UGV-system som används återfinns olika grader av militär nytta.

 • 412. Öqvist, Anders
  Värdering av personburna soldatigenkänningssystem, så kallade Combat Identification Systems (CID), avsedda att förebygga vådabekämpning i urban miljö2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att känna igen eller identifiera egna förband och enheter har man sedan långt tillbaka använt sig av olika metoder. Oftast har dessa utgjorts av olika symboler och tecken på fanor, flaggor, uniformer med mera. I nutid har allt fler olika tekniska system för igenkänning och identifiering, eller så kallad Combat Identification (CID), av egna förband, börjat användas. Dessa system uppvisar mer eller mindre komplexitet, har olika för- respektive nackdelar och bidrar i olika utsträckning till förmågan att framgångsrikt genomföra CID.

  Syftet med uppsatsen är att jämföra olika CID-system konstruerade för avsutten trupp för att öka kunskapen avseende den militära nytta systemen har med avseende på minskad risk för vådabekämpning när ett förband sätts in i urban miljö.

  Vid jämförelsen av de olika systemen kan konstateras att CID-systemen endast ger militär nytta när ett förband har en uppgift där stridsförloppen är långsamma, till exempel övervakning. De CID-system som särskilt utmärker sig vid övervakning är TIR-systemen.

 • 413.
  Österberg, Johan
  Försvarshögskolan.
  Framtidens stridsfordon och de grundläggande förmågorna2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Due to the new demands put upon combat vehicles of today the development quickly strives for-ward. With developers and experts across the globe working to meet the needs of tomorrows armies. The question we ask ourselves is what will be the characteristics of these vehicles. In order to be able to categorize combat vehicle and analyze its characteristics we use the principles of war. Based on J.F.C Fullers theory from the early 19 hundreds that anything can be analysed using these principles, through a modern interpretation of the Swedish army, we can categorise the present and future abilities of combat vehicles. This interpretation includes lethality, mobility, protection, sustainability, command and intelligence. The future is represented by several articles regarding upcoming projects and future plans of vehicle developers and customers. This is some-thing witch has never been done before and gives us new ways of interpreting the role of the ar-moured fighting vehicle in the future of land warfare.

  The essay identifies lethality, mobility and protection as the most important principles of todays armoured fighting vehicles, witch diverts from the judgment that the most important principles of armoured fighting vehicles of the future will be mobility, protection, sustainability and command.

 • 414.
  Östlund, Christer
  Försvarshögskolan.
  Nytta med NATO architecture framework ur ett förbandsperspektiv!?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan ett antal år håller Försvarsmakten på att utveckla Försvarsmaktens Arkitektur och Försvarsmaktens Arkitekturramverk. Försvarsmaktens Arkitekturramverk skall vara ett stöd och styrning för Förvarsmaktens förändring och vidareutveckling, både nationellt och internationellt, samt spegla version 3 av NATO Architecture Framework. Ett försvarssystem vilket är utvecklat och används vid internationella insatser idag är Internationella Korvettstyrkan.Oförståelse för när, var och hur ett arkitekturramverk skall användas går att identifiera inom Försvarsmakten. Ett sätt, för att bringa förståelse för vad ett arkitekturramverk innebär, är att studera dess nytta. Denna uppsats har till syfte att visa på eventuell nytta med NATO Architecture Framework utifrån Internationella Korvettstyrkan. Med en definition av begreppet nytta analyseras vilka intresseområden inom NATO Architecture Framework som berör Internationella Korvettstyrkan och vad detta innebär för Internationella Korvettstyrkan.Resultat och slutsatser visar att nyttan med NATO Architecture Framework för Internationella Korvettstyrkan är att, internationell interoperabilitet och möjlighet till samordning med andra nationer underlättas med ett gemensamt beskrivningssätt för system.

 • 415.
  Östlund, Patrik
  Försvarshögskolan.
  Den militära nyttan med kontrollerbara sjöminsystem: En jämförande fallstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sea mines are a cheap weapons system useful for hindering an opponent’s freedomof movement. Controllable sea mines, that can be activated and deactivated after they havebeen laid out, can be laid out prior to break out of war. The main bulk of sea mines storedtoday in Swedish depots are not controllable.

  This thesis compares the military utility between two controllable mine systems. The existingM9-system and a system draft based on wireless underwater communication. With theSwedish navy as the military actor using the systems, the comparison is set against abackground scenario of an escalating crisis. In this context the military effectiveness, militarysuitability and affordability of the systems is studied.

  The results indicate that the KT-system introduced in this study has a slightly greater militaryutility. At the same time, the results point out a number of differences between the systems,which in the end might be of greater use to a decision maker than a summed up rating.

6789 401 - 415 of 415
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf