Endre søk
Begrens søket
6789101112 401 - 450 of 5292
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Björk, Vilma
  Försvarshögskolan.
  En konstruerad verklighet: En narrativ analys av kinesiska ambassaden2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to understand China's use of soft power in Sweden. It focuses on the use of strategic narratives by the Chinese embassy in Sweden. Understanding narratives and analysing them is important because they can uncover political agendas. In order to understand how the embassy constructs an image of China, the study will explore its use of strategic narratives. The narrative analysis, conducted on texts produced by the embassy, demonstrates that there are two metanarratives being constructed: that China is harmonious, and that China is misunderstood.

 • 402.
  Björkaman, Torsten
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Officer: yrke eller profession2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 403.
  Björkaman, Torsten
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Melin, Mertil
  Wikström, Niklas
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Finlands militärstrategiska ledning och organisering2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 404.
  Björkland, Anders
  Försvarshögskolan.
  Flerspråkig kriskommunikation: En grundad teori om kommuners anpassning efter invånare som inte talar svenska2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Globalisation and diversity has increased the presence of different languages in Swedish municipalities. As the local administrative authorities with responsibility for the public crisis management, how are these municipalities coping with crisis communication recipients that are not speaking Swedish? Through an inductive approach, this thesis formulates a theory of crisis communication adaptation by studying Swedish municipalities with a large part of inhabitants with foreign backgrounds. This thesis finds that municipalities that are not adapting their crisis communication to non-Swedish speakers follows a discourse that paints a picture of these recipients as at least understanding the Swedish language. Municipalities that do adapt their crisis communication have drawn lessons from local incidents that complements this discourse. This grounded theory is a unique combination of crisis contingency, crisis communication and foreign language speakers as recipients. Other studies that this thesis relates to has focused on the broader aspects of intercultural communication, crisis communication as a legitimating and relational building process and how globalisation may exacerbate the need to adapt to a changing community. Risk communication is encompassing these perspectives, and this thesis provides a narrowed focus of this field. Further studies may contribute to how well the understandings of the municipalities reflects upon the recipients’ knowledge of Swedish and how the recipients themselves take part in crisis communication.

 • 405.
  Björklund, Magnus
  Försvarshögskolan.
  En värdegrund2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 406.
  Björklund, Stéphanie
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Malmio, Irja
  Försvarshögskolan.
  “Jag är inte en kvinnlig kadett. Jag är en kadett på Karlberg.”: En kvalitativ studie om kvinnliga kadetters upplevelse av sin situation på Militärhögskolan Karlberg under studierna vid Officersprogrammet och i Försvarsmakten.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt Försvarsmaktens handlingsplan för jämställdhetsintegrering från år 2015 finns målsättningar om att öka antalet kvinnor i organisationen samt på högre befattningar (Försvarsmakten, 2015). Ett sätt att nå målen är bland annat att rekrytera fler kvinnor till Officersprogrammet men även arbeta för att de kvinnor som söker sig till officersyrket stannar kvar (Österberg, Jonsson, Brandow, Klockare & Eriksson, 2017). För att ta reda på hur kvinnliga kadetter upplever sin studiesituation och sin situation i Försvarsmakten genomfördes därför en kvalitativ undersökning där sex kvinnliga kadetter intervjuades. Resultatet analyserades enligt tematisk analys där tre faktorer framträdde; ambition, kultur och synlighet. Ambition avser förväntningarna på och under utbildningen, personligt driv, upplevda krav och familjebildning. Kultur inbegriper traditioner, bemötande och jargong, det maskulina idealet samt anpassningsstrategier. Den sista faktorn, synlighet, rör hur kvinnor synliggörs utifrån en minoritetssituation där bland annat identiteten av att vara kvinna förstärks genom Försvarsmaktens rekryterings- och marknadsföringskampanjer som ofta framhåller kvinnor. Kvinnor synliggörs för att de är kvinnor medan deras prestationer osynliggörs. Förslag på förbättringar utifrån studiens resultat är bland annat att Försvarsmakten bör se över det fokus kvinnor har i sin externa och interna kommunikation samt marknadsföring, involvera anställda på lägre hierarkinivåer i organisationen i arbetet med värdegrunden, se till att värdegrunden praktiskt tillämpas under utbildningen på Officersprogrammet samt införa ett mentorskap för kvinnliga kadetter.

 • 407.
  Björkman, Hans
  Försvarshögskolan.
  Fartygsbaserade helikoptrar: ur en teknisk och underhållmässig synvinkel2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 408.
  Björkman, Mikael
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Akademiseringen av officersutbildningen: En lång och krokig väg?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Akademiseringen av officersyrket i Sverige fick sitt genombrott när Försvarshögskolan fick examensrätt 2007. Föreliggande uppsats syftar till att undersöka akademiseringsprocessen inom Försvarsmakten och, om görligt, beskriva vilka konsekvenser och möjligheter akademiseringen gav. Ett vidare syfte är att beskriva vilka bevekelsegrunder som förelåg beslutet att akademisera officersutbildningen.

  Frågeställningarna är följande: Hur kan, utifrån valda huvuddokument och handlingar, akademiseringen av officersprofessionen i Sverige beskrivas? Vilka jämförelser gjordes med andra nationer och vilka effekter, vilken påverkan, fick detta för framtagandet av strukturen för Försvarshögskolans nuvarande militära utbildningar? Om vi betraktar officersutbildningen som en akademisk yrkesexamen, hur skulle då en alternativ utbildning med en civil akademisk examen och en kortare militär yrkesutbildning kunna vara uppbyggd?

  Arbetsmetoden är att kritiskt undersöka innehållet i källmaterialet och som mätinstrument används statsvetaren Nils Andréns teoretiska modell för säkerhetspolitisk analys. Arbetet utgår från hypotesen att långsiktiga politiska beslut avseende Försvarsmakten grundas på objektivitet och rationalitet.

  Undersökningen visar att akademiseringsprocessen löpt i två parallella spår med sinsemellan skilda motiv och tidsrymder. Vidare visar arbetet att jämförelser med andra nationer gjordes och att intryck från dessa, främst avseende att utbildningen skall vara akademisk, togs tillvara. Resultatet från undersökningen tyder också på att en civil akademisk examen och en kortare militär utbildning sannolikt inte är en lämplig modell för officersutbildning. Hypotesen visar sig kunna falsifieras, vilket tyder på att långsiktiga politiska beslut avseende Försvarsmakten inte alltid fattas på objektiva och rationella grunder.

 • 409.
  Björkman, Torsten
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI).
  Linje- och stabsorganisering2018Inngår i: Militära arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, s. 193-233Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 410.
  Björkman, Torsten
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Melin, Mertil
  Wikström, Niklas
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Den svenska försvarsmaktens högkvarter: analys av dess storlek och sammansättning2009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 411.
  Björkman, Torsten
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Melin, Mertil
  Wikström, Niklas
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Den svenska försvarsmaktens högkvarter är inte större än våra grannländers2009Inngår i: Vårt Försvar, ISSN 0042–2800, nr 3, s. 18-19Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 412.
  Björling, Henrik
  Försvarshögskolan.
  Småstatens tekniska dilemma i en föränderlig värld2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges försvarsmakt har under många år efter Försvarsbeslut 2000 anpassats för internationella insatser och i samband med detta även den teknik och materiel som nyttjas. När Försvarsberedningen senare förändrat inriktningen för svenska försvarsmakten, ska försvaret anpassas för att klara de krav som ett nationellt försvar kräver. Med begränsningar får småstater alltjämt problem och svårigheter i de val som måste göras, likt de problem svenska försvarsmakten torde ställs inför vid omställningen mot ett invasionsförsvar. Något som kan ha försvårats av att vi har skapat oss problem med ett optimerat försvar för internationell tjänst och något som framöver kan få konsekvenser för det nationella försvaret.

  Studien avser att identifiera och analysera en småstats utmaningar utifrån de begränsningar som den har. Den belyser dilemman för småstater, vilket uppstår i samband teknisk utveckling och anpassning. Specifikt inriktat på hur teknisk utveckling förändrar en småstats möjlighet att möta striden.

  Studien visar normativt på att Sveriges försvarsmakt å ena sida är pressade att följa med i teknisk utveckling för att kunna hävda sig internationellt och erhålla internationellt stöd, å andra sidan har särskilt taktiska och nationella operativa behov. Dessa tillgodoses inte av denna utveckling eller försöken att hänga med i utvecklingen, där den nationella försvarsförmågan kan bli lidande. Sverige som småstat ett har tydligt dilemma i att följa en teknisk utveckling och samtidigt ha resurser för ett stark nationellt försvar.

 • 413.
  Björnberg, Linus
  Försvarshögskolan.
  Militär nytta med mobiltelefoni och Radio180: En systemanalys av sambandssystem2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det militära sambandssystemet RA180 börjar bli föråldrat samtidigt som mobiltelefoni utvecklas snabbt. Systemen skiljer sig från varandra ur flera aspekter, men den allmänna färdigheten i att använda mobiltelefoni ger fördelar för militärt samband. Tidigare forskning har visat att det finns en del brister hos mobiltelefoni, men hur dessa brister förhåller sig till ett sambandssystem som redan används av Försvarsmakten finns inte att studera.

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka om det finns någon militär nytta av att använda mobiltelefoni för samband, istället för RA180. För att göra det görs en systemanalys där systemen jämförs och värderas sinsemellan. I uppsatsen framkommer flera av de möjligheter som finns om mobiltelefoni används som sambandssystem och en av de största är att systemet har en högre tillgänglighet tack vare den befintliga infrastrukturen. Mobiltelefoni har en lägre militär nytta än RA180 i ett specifikt scenario, men flera av de anledningar som gjorde den militära nyttan lägre finns det lösningar för. Kryptering är en av dessa och det finns alternativ som skulle höja säkerheten avsevärt hos mobiltelefoni.

 • 414.
  Björnehed, Emma
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marinsektionen (Marin).
  Weissmann, Mikael
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marksektionen (Mark).
  Praktisk examination och examination av praktik: möjligheter och begränsningar2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Frågan om praktisk examination och hur man kan och bör examinera praktik är någonting som under en längre tid har varit uppe för diskussion på Försvarshögskolan (FHS). Denna artikel syftar till att diskutera möjligheter och begränsningar med praktisk examination. Fokus kommer att vara på utbildningen av officerare inom det ämne författarna verkar – krigsvetenskap. Artikeln tar sig an frågan med utgångspunkt i gällande rättsläge, högskolepedagogisk forskning- och praktik. Det övergripande syftet är att förstå vad man faktiskt får göra, hur det sker rättssäkert och hur det kan göras i praktiken. Artikeln diskuterar även vad som bör examineras praktiskt och hur detta då skall göras.

 • 415.
  Björnermark, Jonathan
  Försvarshögskolan.
  Armén vs Flygvapnet: Uppföljning och hantering av materiella brister inom den tekniska tjänsten2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den tekniska tjänsten är idag av stor betydelse för att Försvarsmakten skall fungera. Uppgifter inomden tekniska tjänsten är bland annat att hantera driftstörningar som inträffar på materiel och hantera uppföljningar av dessa inträffade fel. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka två olika uppföljningssystem för driftstörningar, ett system från armén och ett system från flygvapnet. Utifråndetta diskuteras systemen ur olika synvinklar med fokus på bland annat fördelar och nackdelar. Under bakgrundsbeskrivningen av de olika systemen visade det sig att ARGUS och DA-flyg följer upp i två olika riktningar vid driftstörningar. ARGUS fokuserar på den materiella feluppföljning och DA-Flyg fokuserar på att göra en uppföljning på individnivå. Vidare under bakgrunden framgick det även att generellt sett så använder man samma typ av rapporteringsprocedur, en fyrastegsprocess. Bakgrunden följdes upp av en analys av två olika typfall med utgångspunkt i de båda uppföljningssystemen och därefter diskuterades resultatet. Utifrån diskussionen drogs det slutsatser kring de olika systemen. Några av dessa var bland annat att inledningsvis var ARGUS ett krångligt system att använda då man var tvungen att rapportera i två olika system. Sedermera korrigerades detta och i dagsläget är det en förenklad version av ARGUS som används i ett system. DA-Flygbygger på att man är lojal mot systemet då rapporten som skrivs är helt anonym, sånär som på en otydlig signatur i de flesta fall. Författarens avslutande ord är att en sammanslagning alternativt ett nytt system där både materiel och individuppföljning ingår eventuellt skulle effektivisera hela processen med feluppföljning.

 • 416.
  Blandford, Petter
  Försvarshögskolan.
  Manöverkrigföring: en jämförelse mellan William S Lind och Marine Corps doctrinal publication 1-3, tactics2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 417.
  Blimark, Magnus
  Försvarshögskolan.
  Reduktionen av svensk kirurgisk operationskapacitet vid höjd beredskap2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska FM är beroende av civil sjukvård för kirurgiskt omhändertagande i händelse av skadeutfall. Under det kalla kriget vilade den svenska krigssjukvårdsorganisationen på den militära sjukvårdsorganisationen, civilförsvaret och den civila sjukvården. År 2014 är den militära kirurgiska omhändertagandeförmågan reducerad till ca 1 % av tidigare kapacitet. Civilförsvarets organisation och stor del av fasta installationer och beredskapsförråd har reducerats starkt. Uppgiften att planera och organisera för civilt skydd är i enlighet med ansvars-, likhets- och närhetsprinciperna delegerad till regional och lokal nivå. Centrala myndigheter bistår med vägledning. Den civila sjukvården har genomgått stora förändringar präglade av medicinsk utveckling med hög grad av specialisering parallellt med ekonomiska sparbeting. Detta har inneburit en långt driven rationalisering och effektivisering. Den beredskap för stora skadeutfall i händelse av väpnad konflikt som de svenska akutsjukhusen tidigare hade, finns inte längre kvar. Sjukvårdshuvudmännen uppfattar inte att de har uppgiften att planera för att hantera den storlek av skadeutfall som skulle följa på ett högintensivt väpnat angrepp. Många sjukhus ligger idag nära kapacitetstaket under ordinarie verksamhet och har små möjligheter att med uthållighet hantera större belastning. Beredskapslager av läkemedel och förbrukningsartiklar för kirurgisk verksamhet finns endast förrådsställda i starkt begränsad omfattning. De högteknologiska sjukhusen är sårbara för störningar avseende kraft, el, vatten, värme och IT. Reservfunktioner håller ojämn kvalitet bland sjukhusen och uthålligheten är generellt låg. Orsakerna till denna utveckling står huvudsakligen att finna i statsmakternas och de centrala myndigheternas tolkning av Sveriges säkerhetspolitiska läge och uppfattningen att väpnad konflikt på svenskt territorium är utesluten. Sveriges katastrofmedicinska beredskap bör integreras i den nationella säkerhetsstrategi som efterlyses i Försvarsberedningens rapport från 2013. En sådan strategi skulle kunna fungera som en övergripande vägledning för att säkerställa att Sverige får en tillfredställande beredskap för kirurgiskt omhändertagande av såväl militär personal som civilbefolkning.

 • 418.
  Blix, Karl
  Försvarshögskolan.
  Framgång med vilseledning: En uppsats om framgångsfaktorer inom militärvilseledning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ABSTRACT:

  General Sun tzu said ”All warfare is based on deception.” This quote acknowledges the importance of deception in warfare. History is filled with examples of deceit and deception in war. But what is it that makes a deceptive operation successful?

   

  This thesis is a single case study and the purpose is to recognize the key factors for success in a deceptive operation, by analyse of a deceptive operation during the second world war named Mincemeat. It is of great importance to know the methods and principles behind deception. First of all it may provide helpful knowledge for planning of such operations. It might also decrease the risk of being misled by your enemy.

            

  The choice of operation Mincemeat is based on the fact that it is known to be one of the most spectacular and successful deceptive operations. Instruments for evaluation have been two theories about deception, Dewar’s six principles and Bell & Whaley’s theory of cheating. With these two theories the study resulted in six key factors, which made the operation a success.  

 • 419.
  Blixt, Oscar
  Försvarshögskolan.
  Air Power and Morale: Preventing Demoralization with Air Support2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Air Power is feared globally as a devastating and relatively precise weapon. However, its positive effects on own ground forces are not as well understood. Even though Air Support has been used to great effect in the Iraqi and Afghanistan conflict, little work has been undertaken analyzing its effect on the soldiers who have received Air Support in critical situations.

  There exist theories explaining demoralization and the mechanisms that trigger Combat Stress Reaction, which leads to demoralization. By applying Lambert´s Proto-Theory to the first-hand account of soldiers who have experienced combat and Air Support, this thesis paper tries to analyze the effect of Air Power in preventing demoralization.

  In the analysis Air Power and CAS in particular, are shown in the analysis to be effective in preventing demoralization as explained by Lambert´s Theory. The result of the analysis also shows a tenuous correlation between positive morale and Air Support.  The paper recommends further research into morale and friendly CAS, both to maximize the effects of Air Power but also to motivate CAS and Air Support as an essential mission of an Air Force. 

 • 420.
  Blohm, Sara
  Försvarshögskolan.
  Preparatsökande hundar i internationell tjänst: En fallstudie om en liten enhets erfarenhetshantering2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This case study presents how the unit of munition-searching dogs of the Swedish armed forces handles their experiences from international service. The subject is particularly interesting as previous research into the area is nonexistent. The questions asked in the study are answered through the authors findings that training and preparation of this unit has developed thanks to the input of lessons learned from previous missions. This paper, based manly on experience reports, show that the unit successfully uses the method for handling lessons learned chosen within the Swedish armed forces.

 • 421. Blom, E. Henje
  et al.
  Olsson, E. M.
  Serlachius, E.
  Ericson, Mats
  Försvarshögskolan.
  Ingvar, M.
  Heart rate variability (HRV) in adolescent females with anxiety disorders and major depressive disorder2010Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 99, nr 4, s. 604-611Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to investigate heart rate variability (HRV) in a clinical sample of female adolescents with anxiety disorders (AD) and/or major depressive disorder (MDD) compared with healthy controls and to assess the effect of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) on HRV. Methods: Heart rate variability was measured in adolescent female psychiatric patients with AD and/or MDD (n = 69), mean age 16.8 years (range: 14.5-18.4), from 13 out-patient clinics and in healthy controls (n = 65), mean age 16.5 years (range: 15.9-17.7). HRV was registered in the sitting position during 4 min with no interventions. Results: Logarithmically transformed high frequency HRV (HF), low frequency HRV (LF) and standard deviation of inter beat intervals (SDNN) were lower in the clinical sample compared with the controls (Cohen's d for HF = 0.57, LF = 0.55, SDNN = 0.60). This was not explained by body mass index, blood pressure or physical activity. Medication with SSRI explained 15.5% of the total variance of HF, 3.0% of LF and 6.5% of SDNN. Conclusions: Adolescent female psychiatric patients with AD and/or MDD show reduced HRV compared with healthy controls. Medication with SSRI explained a part of this difference.

 • 422. Blom, Eva Henje
  et al.
  Olsson, Erik M. G.
  Serlachius, Eva
  Ericson, Mats
  Försvarshögskolan.
  Ingvar, Martin
  Heart rate variability is related to self-reported physical activity in a healthy adolescent population2009Inngår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 106, nr 6, s. 877-883Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigated whether there is a relationship between heart rate variability (HRV) versus lifestyle and risk factors for cardiovascular disease in a population of healthy adolescents. HRV is as an index of tonic autonomic activity and in adults HRV is related to lifestyle and risk factors for cardiovascular disease, but it is not known if this is the case in adolescents. HRV was registered for 4 min in sitting position in 99 healthy adolescents (age range 15 years 11 months-17 years 7 months) and repeated after 6 months. On both occasions there were significant correlations (P < 0.05) between physical activity and HRV, with respective r values: high frequency (HF) 0.26, 0.30; low frequency power (LF) 0.35, 0.29 and the standard deviation of inter-beat intervals (SDNN) 0.28, 0.37. There was no significant interaction between first and second measurements. In contrast, there were no correlations to sleeping patterns, eating habits and smoking. Risk factors for cardiovascular disease [body mass index (BMI = weight (kg)/length in m(2)), systolic blood pressure and p-glucose] did not show any repeatable significant correlations to HRV. Multiple regression models showed that physical activity was a predictor for HF, LF and SDNN in both measurements. In conclusion HF, LF and SDNN were reproducible after 6 months and were related to physical activity on both occasions.

 • 423.
  Blom, Niclas
  Försvarshögskolan.
  Försvarsmaktsgemensamt logistikregemente: kompetensutveckling inom ammunitionstransporter2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 424.
  Blomberg, Björn
  Försvarshögskolan.
  USA versus al-Qaida: linjärt tänkande mot asymmetriska metoder - en studie kring den amerikanska problematiken i kampen mot terrorismen2002Student paper otherOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka på vilket sätt attacker utförda av al-Qaida kanhänföras till begreppet asymmetri och på vilket sätt man kan tolka den amerikanska administrationensrespons på dessa som uttryck för ett linjärt tänkande. Vidare vill jag undersöka vilka svårigheter somkan uppstå i relationen mellan en linjär omvärldsuppfattning och asymmetriska metoder. För attuppfylla syftet med uppsatsen kommer tre av al-Qaidas attacker att studeras. Dessa är: attacken mot deamerikanska ambassaderna i Afrika, 1998, attacken mot USS Cole, 2000 och attacken 11 september,2001. Rapporterna från den amerikanska administrationen efter respektive attack kommer att utgöragrunden i mitt empiriska material. Teorianknytningen grundar sig i Linda Beckermans teori om thenon-linear dynamics of war samt Steven Metz och Douglas Johnsons definitioner på asymmetri. En avuppsatsens slutsatser avseende USA och dess krig mot al-Qaida är att USA bör utveckla sinanpassningsförmåga, och för att göra detta måste deras omvärldsuppfattning och förståelsehorisontvidgas. Detta skulle sammantaget medföra en större beredskap för oväntade händelseutvecklingar samtmedföra en ökad möjlighet att ta rätta beslut, både på lång och kort sikt.

 • 425.
  Blomberg, Niklas
  Försvarshögskolan.
  Gerillakrigföring, ett luftmaktsteoretiskt komplement inom defensiv luftmakt?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Warden har en generell och beprövad teori om hur man når framgång med luftmakt. Många menar dock att den defensiva delen av teorin behöver kompletteras för att bättre omhänderta små staters perspektiv. I teoribildning om asymmetriska krig, pekar teorin på att den svagare parten kan nå framgång om man använder en motsatt strategi i förhållande till sin motståndare. Defensivens motsatta strategier indelas i direkt och indirekt krigföring. Denna studie avser att specifikt undersöka om gerillakrigföring kan komplettera Wardens generella luftmaktsteori inom defensiv luftmakt, vilket är ett outforskat område. Gerillakrigföringens framgångsfaktorer utgör grund för en kompletterande förklaring till Wardens generella luftmaktsteori och leder till undersökningens hypotes. Hypotesens giltighet prövas med en fallstudie av serbernas respons på Nato:s Operation Allied Force 1999. Hypotesen påstår att ”om luftöverlägsenhet kan bytas mot tid, då kan man nå framgång med defensiv luftmakt”. Tid är gerillans övergripande framgångsfaktor och skapas genom överlevnadsförmåga och taktiskt initiativ. Resultatet påvisar att Wardens generella teori om defensiv luftmakt kan kompletteras och breddas till att även omfatta fler handlingssätt med indirekt strategi. Specifikt tillförs faktorer för att kunna väga överlevnadsförmåga och begränsad offensiv som ett komplement till att enbart luftöverlägsenhet leder till framgång med defensiv luftmakt.  

 • 426.
  Blomdahl, Emma
  Försvarshögskolan.
  Människohandel som en säkerhetsfråga2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine which security approach dominates Sweden’s strategy for combating human trafficking. The two approaches covered in this essay are the state- centred perspective, and the individual-centred perspective. These approaches are being used because those two approaches are on each end of the security spectrum, and it is important to discover from what approach Sweden is working. This is important because it might help us to get a bigger understanding on why certain policies are being made. It could also help us to understand the obstacles that might appear when actors work from different approaches, and the effects this might have for the people involved in human trafficking. This research paper attempts to answer the questions:

  From an analysis of Sweden’s work in combating human trafficking, is the state-centred or the individual- centred security perspective the most prominent?

  And

  Does the different actors covered in this study work from different security perspectives while combating human trafficking?

  The study is a qualitative study based on written materials and semi-structured interviews with human trafficking experts, police and policy makers. The conclusion of the study is that Sweden does not have a single approach in its security perspective towards human trafficking and that there is a slight difference among the actors from what perspective they are working to combat human trafficking. However, the research highlighted that the majority of the studied sources do state that the individual should be seen as the security focal-point in regards to human trafficking. The difference in how these two security perspectives are viewed leads to a discrepancy between the set security goal and the actual work carried out to combat human trafficking. 

 • 427. Blomgren, Ebbe
  et al.
  Carlstedt, Leif
  Fredholm, Lars
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
  Shalit, Ben
  Civilbefolkningens uppfattning av hot under Karlskogahändelserna 19841984Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 428.
  Blomgren, Elena Alvarez
  Försvarshögskolan.
  ’Funktionen som inte uppfyllde sin funktion’ : En kvalitativ fallstudie om funktionen tjänsteman i beredskaps förutsättningar till kunskap under branden i Västmanland 20142017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The forest fire in Västmanland 2014 is one of the largest crises in Swedish modern history. The management of the forest fire raised some questions about the Swedish crisis management system and in particular the function of the on-call desk officer[1], which did not work as expected. The crisis management system has some key-positions who need to posses a certain kind of knowledge. The Swedish Civil Contingencies Agency recommends the government which authority should hold the position on-call desk officer. It is the on-call desk officers’ job to initiate and establish the crises management in serious crises. What happens if the desk officer on-call does not posses the knowledge that is needed to initiate and establish crisis management in a serious crisis? The aim of this study is not to assess the management of the forest fire in Västmanland. The case forest fire in Västmanland is used to investigate which level of knowledge is expected and what given prerequisites of it is to acquire the expected knowledge. The study indicates that the on-call desk officer lacked knowledge in the handling of the forest fire in Västmanland 2014. The lack of knowledge consisted of two parts, the lack of knowledge of the Swedish crisis management system, and lack of expected knowledge of forest fires.

  [1] There is no formal English translation of the Swedish position: Tjänsteman i beredskap. The word on-call desk officer is the author’s own translation of the position.

 • 429.
  Blomqvist, Edith
  Försvarshögskolan.
  Sjöherravälde: är Corbetts teorier applicerbara på modern ubåtskrigföring?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjöherravälde, Corbetts teorier inom ramen för modern ubåtskrigföring.

  Studie om Corbetts teorier och hur de appliceras på modern ubåtskrigföring. Sjökrigets grunder beskrivs inledningsvis samt av Corbett sammanställda metoderna för etablerande, bestridande samt utövande av sjöherravälde och ubåten som vapen. Därefter följer en studie av historiska källor rörande modern ubåtskrigföring. I denna ingår Scapa Flow 1939, ubåtsstrid vid slaget om Atlanten och USAs sjöfartskrig mot Japan samt sänkningen av Belgrano och det inledande skedet av Falklandskriget 1982. 

  Fokus ligger på de olika metoderna som Corbett beskriver för sjöherravälde: avgörande slag, blockad, fleet in being, försvar mot landstigning, sjöfartskrig, amfibieoperationer samt stödjande av expeditionsstyrkor. Med bakgrund i dessa utmynnar uppsatsen i en diskussion om modern ubåtskrigföring som i stor utsträckning verifierar Corbetts teorier.

 • 430.
  Blomqvist, Henrik
  Försvarshögskolan.
  Gerillans defensiva kulmination - En tvåfallstudie av LTTE Och Daesh2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis examines the applicability of culminations theory in a guerrilla context. In battle, a crucial factor is to assess who has superior strength. Culmination theory is a central concept in conventional warfare, could the same theory support the analysis of guerrilla warfare?Previous research tends to focus on the results of guerrilla wars. By using the concept of culmination this research attempts to determine, by assessing the battle, whether the guerrilla reached the point of culmination and by that evaluate the applicability of culmination theory in guerrilla warfare.The research design consists of a two-case study to analyse the LTTE and Daesh and thereby highlight culmination theory’s applicability on guerrillas. Written documents are used as sources of empirical data for the two-case study. The result of the survey shows that LTTE and Daesh reached their defensive point of culmination and that culmination theory is generalizable in a similar guerrilla context.

 • 431.
  Blomqvist, Martin
  Försvarshögskolan.
  NATO:s misslyckande att undvika civila dödsfall i Libyen 20112015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study revolves around the NATO-led Operation Unified Protector in Libya 2011. The military campaign was executed under a UN mandate to protect the Libyan civilian population. Despite the mandate civilians died because of NATO bombings. The purpose of this study is to identify inadequate measures in avoiding civilian casualties during the operation and to continue to work towards minimizing civilian casualties caused by military organizations in international interventions.

  Early in the operation, NATO’s objective altered from protecting the civilians to over­throwing the Libyan regime. At the same time NATO changed its military targeting. This study concludes that the alteration of the primary objective to have increased the risk of harming innocent civilians in the area of operation because the protection of civilians became a secondary objective.

 • 432.
  Blomqvist, Niklas
  Försvarshögskolan.
  En studie av den svenska FN-insatsen i mali2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen skall undersöka och skapa ökad förståelse och kunskap kring vad som formar och påverkar Sveriges val att delta med militär trupp i internationella insatser. Genom en ökad förståelse och kunskap inom området kan denna uppsats utgöra ett litet bidrag inom forskningen genom att undersöka varför Sverige väljer att bidra med militära maktmedel i internationella insatser utanför vårt närområde.

   Sverige har en lång tradition av att bidra med militära förband till FN:s fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. Sverige har även beslutat att skicka ett styrkebidrag till FN:s insats MINUSMA i Mali. Beslutet har fattats av två olika regeringar, som trots olika ideologiska grunder ändå har valt att fatta liknande beslut. 

  Uppsatsen undersöker med stöd av Graham Allisons teorier kring beslutsfattande frågan om varför Sverige väljer att delta i insatsen och vilka faktorer som påverkar beslutet. I undersökningen har modell I och III använts. Analysen enligt modell I visar på en enlighet kring beslutet i riksdagen, där landets övergripande målsättningar är tydligt definierade.

  Modell III påvisar en större spridning mellan aktörerna och det interna maktkamp som föregår beslutet. Även om riksdagen fattar ett beslut i nära konsensus finns olika faktorer och motiv bakom aktörernas agerande i processen, vilket antyder både inrikespolitisk maktkamp och en kamp mellan försvars- och utrikespolitik. 

  En sammanfattning av resultatet visar att det föreligger både rationella och altruistiska drivkrafter bakom beslutet. Sveriges önskan att kunna vara en stark röst i världen för fred, frihet och demokrati gör att engagemanget i FN är ett medel att nå ett ökat inflytande på den internationella politiska arenan. Det råder även en enighet i Sverige att vi skall fullfölja en tradition av att solidariskt och osjälviskt bidra till en bättre värld med de medel och metoder som står oss till buds.

 • 433.
  Blomqvist, Niklas
  Försvarshögskolan.
  Likformighet i ledning?: Hur omhändertar försvarsmakten begreppet ledning?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att analysera hur försvarsmakten omhändertar krigsvetenskapens variabler för ledning –teknik, människa och metod– i dess tre nivåer; den militärstrategiska, den operativa samt den taktiska.Metoden som används utgörs av en kvalitativ metod som analyserar försvarsmaktens inriktande och styrande dokumentation.Resultatet visar att försvarsmakten till stor del omhändertar krigsvetenskapens teorier om ledningssystem.Det finns idag en otydlighet hur begreppet ledning omhändertas av försvarsmakten. Från att historiskt varit en egenskap hos en befälhavare har ledning i nutid utvecklats till något som har karaktäriserats till att utgöra ett system där människor möter metoder och teknik med syfte att skapa en planerad samordning av en given verksamhet med givna komponenter i en mer eller mindre känd kontext. Ledning inom försvarsmakten definieras olika beroende på vilket reglemente, doktrin eller anvisning som behandlar området.Forskningsmässigt är ämnesområdet är relativt nytt, även om företeelsen ledning troligvis har funnits så länge som människan har ägnat sig åt strid och krigskonst. Genom systematisering, vetenskapligt intresse och inte minst en teknisk utveckling, har behovet av att studera krigets ledning ökat för att kunna behålla och utveckla krigföringsförmåga.

 • 434.
  Bloom, Joakim
  Försvarshögskolan.
  Ränderna går aldrig ur, renässans för gallerskydd?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 435.
  Blysa, Gustav
  Försvarshögskolan.
  Kombinerad bekämpning som metod för verkan: Lätt infanteritaktik under brittiska markoperationerna i Falklandskriget2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har studerat ett lätt infanteriförbands användning av kombinerad bekämpning som metod för verkan under en amfibieoperation samt vilka aspekter som påverkade möjligheten till kombinerad bekämpning p.g.a. operationens amfibiska karaktär. Fallet har utgjorts av Parachute Regiments två bataljoner som under Falklandskriget utkämpade tre slag vid Darwin – Goose Green, Mount Longdon och Wireless Ridge. Som analysverktyg har använts Robert Leonhards teori om den kombinerade bekämpningens tre principer. Indikatorer på principerna har varit syften med verkan hämtade ur teorin om de grundläggande förmågorna.

  Två av slagen befanns endast delvis kännetecknas av Leonhards två första principer, principerna om kompletterande system och dilemman. Den tredje principen om fördelaktig terräng uppfylldes inte. Det tredje slaget regementet utkämpade kännetecknades helt igenom av Leonhards två första principer medan den tredje delvis beaktades.

  Undersökningen konstaterar att kombinerad bekämpning som metod för verkan kan utvecklas av ett lätt infanteriförband under en amfibieoperation. Dock ledde ofördelaktig disponering av förbandet i de aktuella fallen till att kombinerad bekämpning tidvis omöjliggjordes. Leonhards tredje princip tenderade att förringas. De specifikt amfibiska aspekterna avseende möjligheten till kombinerad bekämpning utgjordes främst av tillgången till fartygsartilleri, kraven på helikoptertransporterbart fältartilleri samt bristen på lätta trossfordon.

 • 436.
  Bo, Hugemark
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Operativa avdelningen (OPA), Militärhistoriska sektionen (Milhist).
  Den stora invasionen: Svenskt operativt tänkande under kalla kriget2017Bok (Annet vitenskapelig)
 • 437.
  Boatright, Axel
  Försvarshögskolan.
  Totalförbud av massförstörelsevapen: En jämförelse av de officiella kärnvapenstaternas argumentering2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av andra världskriget har förhandlingar förts om massförstörelsevapen och deras fara för vår värld. Trots förhandlingar som har genomförts är det endast biologiska och kemiska vapen det finns totalförbud mot. Kärnvapen härjar fortfarande fritt bland världens fem officiella kärnvapenstater: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike.

  Uppsatsen är en kvalitativ textanalys med information framförallt från förhandlingar om nedrustning.  Syfte med uppsatsen är att jämföra kärnvapenstaternas uttalande gentemot biologiska vapen, kemiska vapen och kärnvapen.

  Resultatet visade sig att samtliga stater varit för totalförbud av kemiska och biologiska vapen men när det gäller kärnvapen är det endast Kina som har varit tydlig i sin åsikt. Med maktbalansteori som utgångspunkt i analysen visade det sig, att kärnvapen som är det sista massförstörelsevapen länderna har kvar, är svårare att för staterna att förbjuda en de två tidigare vapentyperna.

 • 438.
  Bodahl, Martin
  Försvarshögskolan.
  Band eller hjul?: Lämpligt fordon för EOD-specifika behov i Afghanistan.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The background to this paper is the events that have taken place in the Swedish area of responsibility in Afghanistan where Swedish troops have been ambushed by the insurgents. Although the troops primarily where riding in Toyota Land Cruisers they had no casualties. I think that the Swedish force needs other vehicles that can be armed and are armoured.

  When I compared three different types of armoured vehicles, I found that PTGB 6 is the vehicle of choice, according to the special needs that a Swedish EOD-squad, their task and their equipment have. 

 • 439.
  Bodin, Martin
  Försvarshögskolan.
  Attityder till anställning som officer hos ungdomar i Sverige2001Student paper otherOppgave
 • 440.
  Bodén, Kim
  Försvarshögskolan.
  Förändrade förutsättningar i kampen om statliga trojaner: En studie av policyprocessen om hemlig dataavläsning 2005 – 20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 441.
  Bodén, Magnus
  Försvarshögskolan.
  Har FN blivit bättre på att etablera fredsfrämjande operationer i Afrika?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kalla krigets avslut markerade en skiljelinje i antalet FN fredsoperationer i världen. Då denbipolära världen upphörde 1989-91 utlöste den i sin tur en rad av inomstatliga konflikter på mångahåll i världen, men inte minst i Afrika Uppsatsen avser att behandla FN och dess förmåga attkunna ingripa med militära medel i afrikanska konflikter. Den observation som ligger till grundför ämnesvalet är att det verkar vara svårt att mobilisera vilja och handling att ingripa i afrikanskakonflikter. Även när man beslutat om FN-insats tar det oftast lång tid och det är svårt att fåkvalificerade förband att ställa upp, såvida det inte finns koloniala band som gör att enskildanationer snabbt ingriper. Vad beror denna svårighet på? FN har försökt analysera och bestämmavad som krävs för att organisationen ska bli en trovärdig och kraftfull aktör för att hanterainomstatliga och mellanstatliga konflikter i världen. Brahimirapporten utgavs 2000 av enexpertgrupp för FN:s fredsoperationer. Denna rapport ligger fortfarande till grund för hur FN börutveckla sin förmåga till effektiv konfliktlösning och genomförande av fredsfrämjandeoperationer. Uppsatsens problem utgörs därmed av frågan; hur kan fredsfrämjande operationer iinomstatliga konflikter bli framgångsrika?Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida FN-operationen i Liberia (UNMIL) kan sägasutgöra en ideal fredsfrämjande operation med utgångspunkt i Brahimirapportens centralarekommendationer, samt om operationen därmed kan sägas vara framgångsrik.

 • 442.
  Bogg, Jonas
  Försvarshögskolan.
  Amerikanska armén under operation Desert Storm och tillämpningen av manöverkrigföring2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 443.
  Bohlin, Christer
  Försvarshögskolan.
  Försvarsviljan i Sverige 1963-20092016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The defence will in Sweden 1963-2009

  One country population’s will to defend itself is discussed in this survey. How has the defence will changed since the 1960’s up till today, and why it is that way? Earlier researches show that Sweden has a population who is willing to defend their country, even if the number of the ones willing changes year to year. This survey will try to describe the defence will in Sweden over the years, and what it is that affects the defence will.

  The main question is: How can the changes in the Swedish defence will from 1963 to 2009 be explained form the yearly public surveys made by ‘Styrelsen för psykologiskt försvar’ (The Board of Psychological Defence)?

  The survey will be conducted using a quantitative method where tables and charts will be constructed using data made by SPF) yearly public surveys. The prominent researcher Gertie Elsässer wrote a doctoral dissertation in 1987 where she made a comparison between the population’s will to defend their country and the population’s belief in the future. This hypothesis will be tested in this survey regarding the period from 1975 to 2009, as well as a comparison between the population’s defence will and their belief in the future and how it correlates. The survey’s results suggest that the population’s belief in the future and their willingness to defend their country is not always correlating. The willingness to defend ones country can be altered with an increase of the population’s confidence in the defence.

 • 444.
  Bohlin, Johan
  Försvarshögskolan.
  Kompisar i kabinen: Hur uppfattas stress i flygutbildningen på Flygskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På 1970-talet genomfördes stora förändringar i den svenska flygutbildningen. Från att ha haft en miljö där stress och rädsla användes som en motivator och katalysator för den rutinmässiga utgallringen, övergick man till en miljö med fokus på eleven och en minimal stressnivå för att få en optimal inlärning. Genom de omvälvande attitydförändringarna nåddes därigenom drastiska resultat och andelen avskilda gick ner från en topp på 79 % i slutet på 60-talet till 8 % i början på 80-talet. Den andelen fortsatte att sjunka till ungefär 4 % där den ligger idag.

  Syftet med denna uppsats är att få mer kunskap om vilken stress eleverna på Grundläggande Flygförarutbildningen (GFU) på Flygskolan utsätts för och hur väl lärarnas bild av denna stress stämmer överens med elevernas. För att ta reda på det genomförde jag intervjuer med två lärare och fyra elever på GFU-division med frågor kopplade till stress, stressreaktioner och coping (stresshanteringsmetodik) i flygutbildningens kontext.

  Resultatet visar att trots betydande individuella skillnader upplever de flesta elever stress åtminstone under delar av flygutbildningen, vissa mer, andra mindre. Vad som ligger till grund för denna stress är i huvudsak de prestationskrav eleverna sätter på sig själva, att de vill göra bra ifrån sig på passen, de vill "

  kunna allt direkt". Emellertid erbjuder skolan goda verktyg för coping, både genom organisatoriska lösningar och genom möjligheter och råd för individuella åtgärder.

  Efter att ha jämfört lärarnas bild av elevernas stress med deras egen anser jag att de båda stämmer väl överens. Det finns en medvetenhet om och en känsla för den anspänning som eleverna upplever i flygutbildningen och vad som ska göras för att hålla den på en så bra nivå som möjligt.

 • 445.
  Bohlin, Johan
  Försvarshögskolan.
  Public Rationality in War: A comparative case study of  Elite Cue theory and success-focused event-response theory2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 446.
  Bohlin, Sinikka
  et al.
  Föreningen Norden.
  Sundelius, Bengt
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Från nordiska solidaritetslöften till gemensam samhällssäkerhet2014Inngår i: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, nr 4, s. 421-424Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 447.
  Bohm, Peter
  Försvarshögskolan.
  Logistikledning vid svenska internationella insatser2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att verifiera alternativt falsifiera hypotesen: Svensk logistikledning av förband,ingående i internationella operationer, kan genomföras på ett likartat sätt oberoende av omoperationen leds av FN eller NATO. Detta har gjorts med den rationalistiska organisationsteorinsom den bärande teorin.I uppsatsen besvaras delfrågorna-På vilket sätt påverkar eventuella skillnader i logistikledningsprinciper i FN respektive NATO,svensk logistikledning?-I vilken utsträckning påverkar gällande styrdokument Försvarsmaktens utformning avlogistikledning vid internationella operationer?Dessutom analyseras begreppet logistikledning genom att svara på frågan: Vad är logistikledning?

 • 448.
  Bohman, Johan
  Försvarshögskolan.
  Sensorer i brownout2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en helikopter befinner sig i brownout saknar besättningen referenser till omvärlden vilket kan försämra det spatiala medvetandet. Om besättningen inte har koll på helikopterns position i luftrummet kan det leda till skador på både materiel och besättning i samband med landning. Denna rapport undersökte, på ett övergripande plan, vilka möjligheter sensorer inom det elektromagnetiska spektret hade att bidra med information till det spatiala medvetandet. Rapporten fann att sensorerna behöver vara anpassningsbara till följd av stoftmolnets vida varierande karaktäristik. Sensorerna hade möjlighet att generera en bild av landningsplatsen före brownout inträffar. Radar lämpade sig bäst till att uppdatera bilden när brownout inträffat då de elektrooptiska sensorerna kraftigt begränsas av stoftmolnet. Däremot genererade de elektrooptiska sensorerna en bild av omgivningen som motsvarade ögats tolkning av samma omgivning, något som en radar har svårare att göra.

 • 449.
  Bohman, Viking
  Försvarshögskolan.
  Syria: a state of imbalance and war: A case study of the civil war in Syria2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper attempts to answer the question of why the war in Syria has been particularly long and violent. To do this, it draws upon the explanatory value of Benjamin Miller’s theory of regional war and peace (2007). The main claim here is that state weakness, a mismatch be- tween state boundaries and national identities, and great power competition in the area can explain why the war has been particularly long and violent. The study concludes that the fol- lowing major factors and their interacting effects have had a major role in protracting and ex- acerbating the war: weak Syrian nationalism; extreme Islamism; weakness of the Syrian state; competition between the West and Russia; and to a lesser extent, Kurdish presence and acts of relative disengagement by the United States. 

 • 450.
  Bohman, Viking
  et al.
  Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, Sverige.
  Nymalm, Nicola
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Luftsektionen (Luft).
  Kinesiska investeringar i Sverige: från framgång till fara?2020Inngår i: Internasjonal Politikk, ISSN 0020-577X, E-ISSN 1891-1757, Vol. 78, nr 1, s. 93-105Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Under 2017 och 2018 ökade Kinas direktinvesteringar i Sverige avsevärt till följd av ett antal stora förvärv, mestadels i fordonsindustrin. Samtidigt har den svenska offentliga debatten kring kinesiska investeringar blivit mer kritisk sedan 2017, då investeringarna överlag talades om i positiva ordalag. Under 2018 och 2019 har en rad aktörer inom statliga myndigheter, politiska partier, media och civilsamhället beskrivit Kinas investeringar som ett potentiellt säkerhetshot. Näringslivsrepresentanter är mindre synliga i debatten men även här finns det en tydlig trend av ökad uppmärksamhet på potentiella säkerhetsrisker kopplade till kinesiska investeringar. Den svenska synen på Kina tycks konvergera allt mer med vad EU har kallat för sin nya ”mer realistiska” hållning gentemot Peking. Ett antal policyprocesser har inletts, vilket sannolikt kommer leda till att svensk lagstiftning stärks på flera områden för att öka kontrollen av Kinas investeringar och engagemang i Sverige, särskilt i kritisk infrastruktur såsom telekommunikationsnät men även vad gäller företag vars verksamhet anses som säkerhetskänslig i mer generell bemärkelse.

6789101112 401 - 450 of 5292
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf