Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
567891011 351 - 400 av 5675
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Fagerholm, Sonja
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Perényi, Maria
  Försvarshögskolan.
  Larsson, Anna-Karin
  Försvarshögskolan.
  Att vara en lärande organisation i praktiken: Pedagogisk utveckling på Anna Lindh-biblioteket2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera pedagogisk utveckling inom de verksamheter på universitet och högskola som ska stödja lärare i förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Vi vill också ta del av övriga deltagares erfarenhet inom pedagogisk utveckling i syfte att utveckla vårt arbete. Hur arbetar andra lärosäten samt dess stödverksamheter med pedagogisk utveckling och på vilket sätt kan vi samverka i det pedagogiska utvecklingsarbetet?

  Bolognaprocessen har påverkat högskola och universitet på en rad olika sätt. En viktig förändring är perspektivskiftet från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat synsätt, vilket påverkat upplägget av det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor. Elmgren och Henriksson lyfter fram behovet av pedagogisk förnyelse och utveckling av utbildning. Universitetsläraren har en viktig roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet på ett lärosäte och möjligheten till högskolepedagogisk utbildning och kontinuerlig fortbildning är en viktig faktor (Elmgren & Henriksson 2010, s. 12). Men det finns också ett behov av pedagogisk utveckling inom de verksamheter som ska stödja förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Anna Lindhbiblioteket har därför initierat ett pedagogiskt projekt som syftar till att vägleda personalen i sin pedagogiska roll och problematisera kring vad det innebär att som bibliotekspersonal vara pedagogisk. Metaforen ”lärande som deltagande” kan sägas vara en central utgångspunkt utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv men även utifrån att all bibliotekspersonal, inte endast undervisande bibliotekarier, involveras i arbetet (Larsson 2013, s. 115).

  Det pedagogiska projektet har inletts med en pedagogisk utvecklingsdag under hösten 2013, för att diskutera frågor kring pedagogisk grundsyn och pedagogiskt förhållningssätt i mötet med biblioteksanvändarna. Under 2014 fortsätter arbetet med återkommande workshops där pedagogiska metoder, konkreta handledningssituationer och samspelet mellan källkunskap, bemötande och pedagogisk teori diskuteras.

  Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2010). Universitetspedagogik. Stockholm: Norstedts. Larsson, Staffan (2013). Vuxendidaktik. Stockholm: Natur & Kultur.

 • 352.
  Persson, Elaine
  Försvarshögskolan.
  Att vara kvinna bland alla män: En kvalitativ intervjustudie om kvinnors erfarenheter och tankar om sina karriärmöjligheter i Försvarsmakten2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Women constitute a minority in most military organizations, and previous research indicates that women face several barriers that affect both their careers and well-being in the organization. In the Swedish Armed Forces women were admitted to all services and branches with the same rights as men in 1989, but despite that there are now only 7 % female officers, and 17 % women in total in the organization. This study aims to examine the reasons for the minority of women at the higher positions and whether this can be understood from the factors identified by previous research, which also constitute the theoretical framework used in this study. The study is conducted on the basis of interviews with 12 female soldiers and officers in the Swedish Armed Forces, where women's thoughts and experiences about their careers and situation in the organization were sought.

  The results of the study show that there are factors influenced by both the organization and by the individual themselves that affect women's careers. The factors according to the respondents that have the most impact are negative attitudes and treatment from men, the organization's culture and jargon, as well as difficulties in combining a family life with work in the defense sector, and lack of support and role models.

 • 353.
  Walterström, Kristoffer
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Prytz, Louise
  Försvarshögskolan.
  Att vara sig själv i rollen som militär ledare: En kvalitativ studie om specialistofficerares upplevelser av tillämpningen avautenticitet i militära kontexter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försvarsmaktens formella ledarskapsmodell Utvecklande Ledarskap förordar autenticitet hos ledare inom myndigheten. Teorier inom autenticitet visar på närmast enkom positiva effekter. Dock finns det organisatoriska faktorer som inverkar och begränsar specialistofficerares möjligheter till autentiskt handlande. Syftet med denna studie var att undersöka hur specialistofficerare upplever tillämpningen av autenticitet i sin yrkesroll. Som undersökningsmetod valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer och urvalet bestod av sex aktivt tjänstgörande specialistofficerare i truppförande positioner inom Försvarsmakten. Den data som framkom analyserades genom en tematisk analys och resulterade i tre teman med elva underliggande kategorier. Resultaten stödjer teorin om hur omgivningskarakteristika påverkar ledares möjlighet att utöva utvecklande ledarskap men tillför en tydligare bild av hur dessa faktorer specifikt påverkar ledares autenticitet.

 • 354.
  Nilsson, Sofia
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Wallenius, Claes
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Att vara svensk officer på hög ledningsnivå vid påfrestande incidenter under internationella uppdrag: En intervjustudie2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 355.
  Wallenius, Claes
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Nilsson, Sofia
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Att vara svensk officer på hög ledningsnivå vid påfrestande incidenter under internationella uppdrag: En redovisning av praktiska verktyg för att hantera stress2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 356.
  Kylin, Camilla
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Hede, Susanne
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Friman, Yvonne
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Enander, Ann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Att vara till stöd: skilda perspektiv på risk och kommunikation vid internationell militär tjänstgöring2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 357.
  Sjöström, Frida
  Försvarshögskolan.
  Att vilja ta anställning inom Försvarsmakten: En undersökning gällande kadetterna på OP 09-12 vilja till att ta anställning efter examen utifrån Maslows behovsteori2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Merparten av kadetterna på den 217:de kursen på Militärhögskolan Karlberg står inför en kommande anställning i Försvarsmakten. Kadetternas anställningsprocess har kantats av obeständiga beslut från Försvarsmakten och fattade beslut som påverkat dem i deras blivande profession som officerare i Försvarsmakten. Utifrån detta hur ser kadetternas vilja till att ta anställning i Försvarsmakten ut?

  Syftet med arbetet ligger i att utifrån Maslows behovsteori undersöka om det går att finna tendenser kring huruvida kadetterna känner behovstillfredsställelse utifrån de fem steg som utgör Maslows behovsteori och om deras vilja till att ta anställning i Försvarsmakten går att sammankopplas till denna. Arbetet undersöker även om det går att utmärka specifika faktorer som påverkar kadetterna i en högre grad till att inte vilja ta anställning i Försvarsmakten efter examen.

  Syftet  och frågeställningarna besvaras genom analys av en genomförd enkätundersökning bland kadetterna. Enkäten bygger på Maslows behovsteori och är utformad efter kadetternas kommande profession som officerare i den svenska Försvarsmakten.

  Resultaten visar bland annat att bland de kadetter som besvarade enkäten är viljan till att ta anställning i Försvarsmakten mycket hög. Faktorer som påverkar kadetterna till att inte vilja ta anställning är oron för att de inte får anställning på den ort som de önskar eller oron de känner för att professionen inte är kompatibel med familj.

 • 358.
  Jönsson, Johan
  Försvarshögskolan.
  Att vinna det fria kriget: En teoriutvecklande studie av ett omtalat men outforskat doktrinärt begrepp2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det fria kriget är ett doktrinärt begrepp som beskriver hur svaga avskurna reguljära förband ska genomföra sin krigföring. Det finns ingen entydig teori som kan förklara vad som leder till framgång i denna form av krigföring då den teoretiskt ligger mellan forskningsområdena landkrigföring och små krig. Denna teoriutvecklande uppsats gör en ansats att från land- och gerillakrigföringsteorier utveckla en teori för att förklara framgångsfaktorer för det fria kriget.

  Teoriutvecklingen sker genom att en hypotes tas fram genom en hypotetisk-deduktiv metod. Hypotesen operationaliseras och prövas i en tvåfallstudie. Prövningen leder till en förfinad hypotes som kan anses vara en normativ teori som förklarar hur framgång i det fria kriget kan nås.

  Teorin för att förklara ett framgångsrikt förande av fria kriget:

  Genom att utsätta motståndaren för ett taktiskt dilemma med ett hot på djupet, kan tid skapas för den egna strategiska nivån genom motståndarens kraftsplittring eller kulmination.

  Indirekt metod används för att kompensera för asymmetrin i styrkeförhållanden. Genom att slå mot identifierade svaga delar och kommunikationer skapas möjligheter till att nå lokal överlägsenhet. Dessa svaga delar påverkar motståndarens förmåga till krigföring och därmed kan tid skapas på den strategiska nivån.

  Terrängens möjlighet för att ge skydd och uthållighet samt dess förutsättningar för den svage att kompensera asymmetrin är avgörande för det avskurna förbandets uthållighet.

  Genom att anpassa förbandet och styra med uppdragstaktik kan sannolikt leda till framgång i det fria kriget.

  Denna teori ger en förklaring till framgång men behöver ytterligare prövning då delar av förklaringen kan ligga i för uppsatsen avgränsade områden.

 • 359.
  Brodin, Jens
  Försvarshögskolan.
  Attackhelikoptrar i Vietnam: En teoriprövande fallstudie på det amerikanska nyttjandet av attackhelikoptrar enligt Wardens och Papes teorier2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Av dagens teoretiker i luftoperationer så finns det ingen som utförligt tar upp användandet av helikoptrar. Det här arbetet kommer därför grunda sig på två av de stora teoretikerna inom luftoperationer, Warden och Pape. Arbetet kommer inledningsvis redogöra för de båda teoretikernas teorier för att sedan presentera Vietnamkriget som var det första stora kriget där helikoptrar hade en viktig roll. Med Vietnamkriget i fokus ska jag sedan analysera hur användandet av attackhelikoptrarna passar in i Wardens och Papes beskrivningar om hur luftoperationer skall genomföras. Det arbetet ska resultera i är att se om det går att nyttja de redan existerande teorierna på nyttjandet av helikoptrar eller om de behöver egna teorier.

 • 360.
  Kleffner, Jann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för operativ juridik och folkrätt.
  Attacks against works or installations containing dangerous forces2018Ingår i: The Companion to International Humanitarian Law / [ed] Niccolò Pons & Drazan Djukić, Leiden: Brill Nijhoff, 2018, s. 205-207Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 361.
  Hultman, Lisa
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum (upphört). Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Attacks on Civilians in Civil War: Targeting the Achilles Heel of Democratic Governments2012Ingår i: International Interactions, ISSN 0305-0629, E-ISSN 1547-7444, Vol. 38, nr 2, s. 164-181Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous research has indicated that democracy decreases the risk of armed conflict, while increasing the likelihood of terrorist attacks, but we know little about the effect of democracy on violence against civilians in ongoing civil conflicts. This study seeks to fill this empirical gap in the research on democracy and political violence, by examining all rebel groups involved in an armed conflict 1989–2004. Using different measures of democracy, the results demonstrate that rebels target more civilians when facing a democratic (or semi-democratic) government. Democracies are perceived as particularly vulnerable to attacks on the population, since civilians can hold the government accountable for failures to provide security, and this provides incentives for rebels to target civilians. At the same time, the openness of democratic societies provides opportunities for carrying out violent attacks. Thus, the strength of democracy—its accountability and openness—can become an Achilles heel during an internal armed conflict.

 • 362.
  Simons, Greg
  Uppsala Centre of Russian Studies, Uppsala University, Sweden.
  Attempting to Re-brand the Branded: Russia's International Image in the 21st Century2011Ingår i: Russian Journal of Communication, ISSN 1940-9419, E-ISSN 1940-9427, Vol. 4, nr 3/4, s. 322-350Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 363.
  Bodin, Martin
  Försvarshögskolan.
  Attityder till anställning som officer hos ungdomar i Sverige2001Studentarbete övrigtStudentuppsats (Examensarbete)
 • 364.
  Danielsson, Erna
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Johansson, Eva
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Attraktionsarbete och förändring i Försvarsmakten: utmaningar och möjligheter2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten handlar om Försvarsmaktens strategiska arbete för att öka sin attraktionskraft med fokus på attraktionsstrategier på organisationsnivå. Frågor ställs om vilka strategier Försvarsmakten använder för att öka sin attraktionskraft och hur Försvarsmakten arbetar för att utveckla sitt varumärke. Jämförelser görs av hur väl Försvarsmaktens strategier stämmer med det som kännetecknar en attraktiv organisation av idag. I studien framkommer att Försvarsmaktens varumärke stärks av att det har en hög igenkänningsfaktor i samhället, samtidigt som det är ett stort problem att "Försvarsmakten" kan betyda så många olika saker.

  Bristen på stabilitet i organisationen, orsakad av de förändringar som ständigt pågår, bidrar också till otydlighet kring Försvarsmaktens varumärke och identitet. Denna otydlighet gör det svårt för personalen att identifiera sig med organisationen och agera i överensstämmelse med organisationens värden. Så även om informationskanaler finns är det svårt att informera då innehållet till del saknas.

 • 365.
  Engdahl, Ola
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Folkrättscentrum.
  Attribution of Conduct in Peace Operations2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 366.
  Svensén, Sofia
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Bjelanovic, Vera
  Swedish Defence Recruitment Agency, Sweden.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Lantz, Johan
  Human Resources Center, Swedish Armed Forces, Sweden.
  Lindgren, Rose-Marie
  Swedish Defence Recruitment Agency, Sweden.
  Törner, Britta
  Swedish Defence Recruitment Agency, Sweden.
  Wolgers, Gerhard
  HR Center, Swedish Armed Forces, Sweden.
  Lindqvist, Anne
  Swedish Armed Forces, Sweden.
  Attrition during basic military training in the Swedish Armed Forces2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 367.
  Jonsson, Emma
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Bjelanovic, Vera
  Swedish Defence Recruitment Agency.
  Lantz, Johan
  Human Resources Center, Swedish Armed Forces.
  Lindgren, Rose-Marie
  Swedish Defence Recruitment Agency.
  Lindqvist, Anne
  Swedish Armed Forces.
  Törner, Britta
  Swedish Defence Recruitment Agency.
  Attrition during Basic Military Training in the Swedish Armed Forces2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Attrition from basic military training is a serious and costly problem for Armed Forces. When the Swedish Armed Forces transformed from a conscript-based force to an all-volunteer force in 2010 the knowledge about reasons for attrition decreased, due to changed procedures. Today a recruit can leave basic military training within 24 hours and without further explanations. The project “Systematic follow-up of the psychological selection”, aims at developing the admission tests, the basic military training and the work environment at the military units in order to reduce attrition. The project is a collaboration between the Swedish Armed Forces including the Internal Occupational Health Care Center and Human Resources, the Swedish Defence Recruitment Agency and the Swedish Defence University.

  Data is collected from the admission tests, questionnaires (first week/baseline, and last week of training) and interviews with recruits who drop out. The project aims to predict attrition caused by other factors than injuries and to predict further engagement/employment in the Swedish Armed Forces.

  Partly due to difficulties to employ sufficient numbers to the Swedish Armed Forces, the Swedish Government have decided to reestablish the conscription in 2018. The conscription will be gender neutral and work as a complement to the volunteer recruitment. We believe that the methods of this project and the knowledge gained are as reliable for a conscript-based training as for a volunteer training.

 • 368.
  Palmgren, Anders
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för operationskonst (KV Opkonst).
  Wikström, Niklas
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Auftragstaktik och uppdragstaktik2016Ingår i: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2016, s. 35-66Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 369.
  Wikström, Niklas
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA).
  Palmgren, Anders
  Försvarshögskolan, Militära programledningen.
  Auftragstaktik och uppdragstaktik2018Ingår i: Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, s. 49-84Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel inleds med en analys som kortfattat beskriver framväxten av Auftragstaktik i tysk militär kultur och historia med fokus på den centrala perioden 1869-1945 för att tydliggöra viktiga komponenter i ett vidare perspektiv. Därefter analyseras och synliggör kapitlet centrala element som tidigare generationer av svenska officerare plockade upp respektive tappade bort i konstruktionen av svensk uppdragstaktik. Medan den inledande beskrivningen och analysen av den tyska utvecklingen är tematisk, är analysen av den svenska tolkningen av uppdragstaktik kronologiskt ordnad i tre perioder genom sitt beroende av utvecklingen i Tyskland och Frankrike.

 • 370.
  Amorim, Joni A.
  et al.
  University of Skövde.
  Matos, Carlos
  Instruction Center for Operations on Law and Order Assurance - CIOpGLO, Exército Brasileiro.
  Cuperschmid, Ana R. M.
  University of Campinas.
  Gustavsson, Per M.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Pozzer, Cesar T.
  Universidade Federal de Santa Maria.
  Augmented Reality and Mixed Reality Technologies: Enhancing Training and Mission Preparation with Simulations2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Instruction Centre for Operations on Law and Order Assurance (CIOpGLO) is a Brazilian Army facility created in March 2005 in Campinas, Brazil. The mission of this centre involves the offering of training in different perspectives, which includes the preparation of soldiers to enter in slums areas in Rio de Janeiro and other cities to arrest criminals, whenever a federal intervention is required. This centre is involved in training to guarantee law and order and, at the same time, prepare officers and soldiers for interventions even in urban areas. To allow such training, this facility counts with physical built sites to allow soldiers to train how to get inside houses, how to shoot at short ranges (from 0 to 30 meters), how to move and shelter while going up in a hill with many houses and corridors on the way, and so on. The Brazilian Army, in the last few years, started operating in slums like the ones of the "Alemão" and the "Penha" complex in Rio de Janeiro. The Army is also participating in operations out of Brazil in countries like Haiti. In situations like this, the armed forces take over the coordination of public security temporarily to recover the control of certain areas. Since the armed forces were not originally created to act in situations like this, there is a need to train all military stakeholders involved so that the operations are successful. Additionally, major events like the Confederations Cup, the World Cup in 2014 and the Olympics in 2016, generate additional demands for the armed forces, which are likely to be called to act at specific times. Moreover, it is noteworthy that there is a growing trend in which conflicts around the world occur, more than ever, inside the cities, where civilians take great risk and suffer many casualties, something called as “collateral damage” of the urban warfare. Recent examples include Afghanistan and Iraq. In this work, the preparation of soldiers at CIOpGLO is discussed while the possibility of using new approaches based on augmented reality and mixed reality technologies are considered. As a way to enhance training and mission preparation with simulations, this research focus on augmented reality (AR) supported by head-mounted displays (HMDs). HDMs may have many shapes, which include pairs of glasses with lenses that present AR with superposed images, enabling its wearer a total immersion in the simulation. The method used in this work involves a literature review on AR and HMDs, assessment of training needs at the Brazilian Army and an evaluation of emerging technologies from the ICT sector. The technologies to be considered are the HDMs, in this specific case the available programming languages, software and hardware from suppliers of commercial off-the-shelf (COTS) and military off-the-shelf (MOTS). The main contribution of this work is the comparative study of the main solutions for HDM. This study represents an essential step for concept development and for the experimentation to exploit and evaluate the use of simulations. The research presented suggests that the approach is effective and that future work should be on both development of new applications and its evaluation in real training sets in Brazil.

 • 371.
  Åqvist, David
  Försvarshögskolan.
  Autentiskt ledarskap på Militärhögskolan Karlberg: En kvalitativ och kvantitativ studie av föredöme2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vissa forskare anser att autentiskt ledarskap är grunden för alla positiva former av ledarskap. Andra forskare menar på att det är en fördjupning av delen föredöme i den svenska modellen, utvecklande ledarskap, vilken används av svenska Försvarsmakten.

  Syftet med denna studie har varit att undersöka kadetterna vid Försvarshögskolan Karlbergs syn på de ingående delarna i föredöme och applicera teorin autentiskt ledarskap på detta. Förhoppningen var att genom detta identifiera skillnader och likheter mellan teorin och kadettens syn på föredöme och därigenom tydliggöra de teoretiska perspektivens relation till varandra. Utöver detta skulle studien även kunna ge en bild av i vilken utsträckning kadetternas ledarskap kännetecknas av ett autentiskt ledarskap samt föredöme.

  För att svara på detta har studien genomfört en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ intervjustudie. Dessa har visat att kadetterna kännetecknas av en hög grad av autentiskt ledarskap samt att kadetternas syn på föredöme till en viss del är likvärdig gentemot autentiskt ledarskap, men att en svaghet råder i de två perspektiven.

 • 372.
  Kylin, Camilla
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Sjöberg, Misa
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Autentiskt och trygghetsfokuserat ledarskap: En kvalitativ studie av KS 172011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 373. Birkeland Nielsen, M.
  et al.
  Eid, J.
  Mearns, K.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Authentic leadership and its relationship with risk perception and safety climate2013Ingår i: Leadership & Organization Development Journal, ISSN 0143-7739, E-ISSN 1472-5347, Vol. 34, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – This study aims to examine how authentic leadership relates to risk perception in safety critical organizations (SCOs). It is hypothesized that authentic leaders influence risk perception through the mediating effect of safety climate.

  Design/methodology/approach – Using a survey design, the variables were assessed in a cross-sectional sample of 293 offshore oil installation workers from a single company.

  Findings – The authors’ findings show that follower ratings of authentic leadership are negatively related to risk perception and positively associated with ratings of safety climate. Controlling for personality characteristics and leadership responsibility among respondents, the results confirm the hypothesis in that safety climate mediates the relationship between authentic leadership and risk perception. Safety climate had the strongest relationship with risk perception when assessed as a higher order construct.

  Originality/value – This study is one of the first to investigate the relationship between authentic leadership and safety. The results indicate that authentic leadership and safety climate are important factors that relate to risk perception in SCOs. The authors’ findings suggest that SCOs should consider recruiting and developing authentic leaders to foster positive safety climates and risk management.

 • 374.
  Borgersen, Hanne C.
  et al.
  Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Bergen, Norway.
  Hystad, Sigurd W.
  Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Bergen, Norway.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Eid, Jarle
  Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Bergen, Norway.
  Authentic Leadership and Safety Climate Among Seafarers2014Ingår i: Journal of leadership & organizational studies, ISSN 1548-0518, E-ISSN 1939-7089, Vol. 21, nr 4, s. 394-402Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examined relationships between authentic leadership and safety climateamong 463 seafarers sailing on 23 merchant vessels in the international shipping industry. A multiple regression analysis was performed, where authentic leadership made a statistically significant contribution to explaining variance in safety climate, controlling for age, rank on board, and social desirable responding. Adding an interaction between authentic leadership and rank on board (officers vs. crew) to the multiple regression analysis did not add to the amount of explained variance (R 2 = .38). Implications for leadership training and safety in shipping are discussed.

 • 375.
  Hansen, Gunnar
  Försvarshögskolan.
  Autonom och obemannad undervattensfarkost med sjöminröjningsapplikation i ett nätverksbaserat försvar2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att visa på vilka taktiska och operativa fördelar AUV-systemkan ge, främst inom sjöminröjning, samt visa på hur AUV-system kan integreras i ettnätverksbaserat försvar.Hot- och kravbilden förändras med tiden. Sjöminan har utvecklats från kontakt- ochavståndsminor till självsökande sjöminor med stora räckvidder. Personalens säkerhetvärderas högt. Nätverksbaserat försvar är under införande och ställer krav på godkontroll över operationsområdet. Obemannade och autonom undervattensfarkoster(AUV) kan möta dessa krav. AUV-system är under utveckling men systemen behöverutvecklas ytterligare vad avser uthållighet och autonomi. Sensorer för sjöminröjningär under ständig utveckling. Hydroakustiska och optiska sensorsystem kommer iframtiden öka förmågan att detektera objekt på havsbotten. AUV-system isjöminröjningstillämpning kommer att förbättra förmågan till lägesuppfattning ochbidra till en förbättrad lägesbild i militära operationer. Genom att AUV-system kanoperera i tidigt skede, dolt och framskjutet kan de bidra med information omotillgängliga områden, vilket borgar för genomförande av gemensamma operationermed högt tempo.

 • 376.
  Kleffner, Jann K.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Folkrättscentrum.
  Auto-referrals and the complementary nature of the ICC2009Ingår i: The Emerging Practice of the International Criminal Court / [ed] Carsten Stahn and Göran Sluiter, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, s. 41-53Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 377.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Wallenius, Claes
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Avgångar från Grundläggande Militär Utbildning (GMU): Intervjustudie med rekryter som avbrutit utbildningen i förtid2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 378.
  Fagrell, Peter
  Försvarshögskolan.
  Avhjälpande underhåll för svenskt amfibiebåtsystem?: en systemteoretisk ansats2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att, ur ett systemperspektiv, kartlägga dels vilka problem som funnits inomavhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet fram till idag, dels att kartlägga vilka framtida möjligheter som finnsför att förbättra detsamma. Två frågor har besvarats i uppsatsen: Vilka problem finns inom avhjälpande underhållför amfibiebåtsystemet fram till idag? Vilka framtida möjligheter finns för att förbättra det avhjälpande underhålletför amfibiebåtsystemet?Frågeställningarna har besvarats med hjälp av systemteori och metoden kvalitativ fallstudie. Tekniken somanvänds för att samla in det empiriska materialet har varit intervjuer i form av frågeundersökning.Uppsatsens svar på den första frågan kan sammanfattas till:Det har varit problem i och med att det inte genomförts någon underhållsberedning. Detta har fått till följd att detär brister i uppläggningen av verktyg och reservmateriel på olika resursnivåer samt brister i utbildning av tekniker.Vidare är det brister i samband och informationsflöde. Dessa begränsar möjligheterna att snabbt få beslutsstödoch tekniskt systemstöd. Dokumentation och s.k. expertstöd uppvisar också brister. Dessa innebär problem vidutbildning och vid genomförande av åtgärder. Slutligen upplevs också brister i rutiner och avseende hjälpmedelför sökning, inventering och återfyllnad av reservmateriel. Följden blir att det uppstår tidsfördröjningar och att detsker återfyllnad med fel reservmateriel.Uppsatsens svar på den andra frågan kan sammanfattas till:Det framtida försvaret tros ge möjlighet till förbättrat informationsflöde. Följden blir att tekniker får en bättretillgång till beslutsstöd och tekniskt systemstöd. Detta reducerar bl.a. de begränsningar som upplevts vid val avreparationsmetoder och beställning av resurser. I framtiden ses en möjlighet till att nyttja centrala databaser vilketfår till följd att det blir bättre tillgång till, och utnyttjande av, uppdaterad dokumentation samt en överblick och ettbättre utnyttjande av verktyg och reservmateriel. Det kommer att finnas en bättre möjlighet att nyttjakombinationen av databaser och nätverk. Detta kan leda till en bättre drifts- och statusuppföljning. Slutligen trosdet finnas en möjlighet till inbyggda test-, referens- och kontrollsystem i båtarna. Denna möjlighet kan då geförbättrade fellarmsfunktioner, möjlighet till fjärrdiagnostik samt möjlighet till självreparationer.

 • 379. Andersson, Birgitta
  et al.
  Tedfeldt, Eva-Lena
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Avlastande samtal för yrkesgrupper: Handbok för samtalsledare2009 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 380. Andersson, Birgitta
  et al.
  Tedfeldt, Eva-Lena
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Avlastande samtal inom personalgrupper : Handbok för samtalsledare2009 (uppl. 2 [rev.])Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 381. Andersson, B.
  et al.
  Tedfeldt, Eva-Lena
  Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen.
  Avlastningssamtal och debriefing: Handbok för samtalsledare2000Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 382.
  Tedfeldt, Eva-Lena
  et al.
  Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen.
  Andersson, B.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen.
  Avlastningssamtal och debriefing minskar stressreaktion efter trauma 1998Ingår i: FOA-tidningen, ISSN 0429-9531, nr 4, s. 19-20Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 383.
  Bergman, Nicklas
  Försvarshögskolan.
  Avskräckande effekt hos defensiva luftstridskrafter: En motstridighet?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svensk doktrin stipulerar att grunden för Försvarsmaktens uppträdande att avskräcka olika aktörer från att använda våld. Detta ifrågasätts här grundat på att avskräckning oftast utgår ifrån numerär överlägsenhet, och Sverige kan anses ha en hotbild från regionala stormakter.

  Vilka luftoperativa förmågor kan då ligga bakom en avskräckande effekt hos en numerärt underlägsen luftstridskraft?  Syftet är att förklara detta genom en flerfallstudie utifrån avskräckningsteorier kopplade till luftmaktsteori i ett småstatsperspektiv. I en avslutande diskussion återkopplas detta mot Sveriges luftoperativa förmågor för att utröna om dessa bidrar till den avskräckande effekt som beskrivs som grundläggande i Försvarsmaktens doktrin.

  Fallstudien gav att Jaktflyg var den enda variabeln som sågs samvariera med lyckad avskräckning. I diskussionen om Sveriges motsvarande förmågor framkom att Försvarsmakten har en relativt hög förmåga till jaktflyg.

 • 384.
  Enoksson, Johan
  Försvarshögskolan.
  Avskräckning i cyberdomänen?: en studie av svensk strategi2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There are frequent reports of cyber intrusions in everyday media. Attacks in the cyber domain have become commonplace and even USA with the world’s largest military falls short in deterring all hostile actors from conducting actions such as espionage and theft in the cyber domain. Considering the hardship of a superpower like the USA of deterring hostile action in the cyber domain, the question arose of how a small state such as Sweden aspire to solve this problem. The aim of this thesis was to describe Swedish strategy by using an analytical framework based upon N.J. Ryan’s theory of successful cyber deterrence. The results show that only deterrence by association can be clearly identified within current Swedish strategy. The current action plan for information and cyber security does not contain processes that changes this fact. Försvarsberedningens rapport om motståndskraft expresses that norms exist for the cyber domain and work continues to develop them further. This entails that the components of deterrence by norms and taboos is part of Swedish strategy, although not clearly expressed in the current version. To deter by punishment or denial, actions are needed to provide credibility. There are no clear threats of retaliation in the strategy, nor is it clearly expressed what capabilities Sweden possesses to act defensively or offensively within the cyber domain.

 • 385.
  Axelsson, Jörgen
  Försvarshögskolan.
  Avskräckning inom svensk försvars- och säkerhetspolitik2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under det kalla kriget var en av huvudanledningarna till dimensioneringen av och uppträdandet hos det militära försvaret att det skulle verka avskräckande för en eventuell angripare. Trots ett betydligt mindre försvar idag än under det kalla kriget, kvarstår fortfarande målet för de väpnade styrkorna att skapa avskräckning. Hur kan det komma sig att det anses möjligt att åstadkomma samma effekt fast med betydligt färre resurser idag i jämförelse med då?

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om dagens syn på avskräckning skiljer sig från den som existerade under det kalla kriget, vilket i så fall skulle kunna bidra till att förklara den ovanstående problemformuleringen. Undersökningen har genomförts i form av en jämförande fallstudie med hjälp av kvalitativ textanalys. Undersökningsmaterialet har bestått av officiella politiska och av Försvarsmakten framställda dokument från 1950-talet respektive nutiden.

  Undersökningen har visat att det finns skillnader, som kunnat utläsas av de analyserade dokumenten, i uppfattningarna om avskräckning mellan kalla kriget och idag. En viss diskursiv glidning framträder tydligt med förändringar både i synen på behovet av avskräckning, men också gällande vilka förmågor som krävs för att åstadkomma det. Numera anses internationellt engagemang och samarbete vara det som främst bidrar till att avskräcka en potentiell angripare trots mindre militära resurser idag jämfört med under 1950-talet.

 • 386.
  Ljungqvist, Thomas
  Försvarshögskolan.
  Avskräckning med marina medel mot en irreguljär motståndare2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen söker svar på i vilken utsträckning som marina stridskrafter kan bidra till att avskräcka en irreguljär motståndare. Genom det bristfälliga forskningsläget på detta område gör uppsatsen en ansats till att skapa ett analysverktyg på taktisk nivå inom den marina kontexten och dess roll i avskräckning mot en irreguljär motståndare. Under det kalla kriget, men även efteråt, har många teoretiker försökt sig på att beskriva och förstå avskräckningens komplexitet med olika teorier. Även om historien inte alltid belönar detta som en framgångsrik metod för att påverka en motståndare med, är det ändå när det lyckas en väsenskilt mycket bättre och humanare metod än krig. Ur teorierna kring avskräckning har ett antal framgångsfaktorer identifierats. Dessa har sedan behandlats i den marina arenan och mot en irreguljär motståndare på taktisk nivå. Uppsatsen finner att det inte är avskräckningen som metod som skiljer utan motståndaren och dennes karaktär, syften och viljor. Den irreguljära motståndaren har visat sig svår att avskräcka främst på grund av att det är svårt att kommunicera de hot man vill projicera då han sällan uppträder som en enskild antagonist utan snarare flera.

 • 387.
  Boman, Arvid
  Försvarshögskolan.
  Avskräckning och förmåga: En jämförelse av försvarsmaktens avskräckningsstrategier mellan kalla kriget och idag2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish armed forces deterrent strategy today has a lot of similarities with the deterrent strategy applied by Sweden’s armed forces during the cold war era. However the resources, which constitutes the foundation on which the deterrent threats are based, differ a lot and have decreased severely since the 1960s.

   

  This paper compares the deterrence strategy applied by the Swedish armed forces from the 60s with the one today and examines similarities and differences in order to put a military perspective on Swedish deterrence strategies and shine a light on problems regarding the Swedish deterrence strategy and its limited resources.

   

  The result shows a lot of similarities within the deterrent threat issued by Sweden from the two eras and concludes that the biggest difference lies within the change towards a more collective actor deterrence. Which in turn constitutes a problem because it implicitly undermines Sweden’s military capability and doesn’t guarantee any kind of military support from another state, if attacked, what so ever.

 • 388.
  Larsson, Gerry
  Hälsohögskolan i Värmland.
  Avslappningsträning inom försvaret1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 389.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Försvarshögskolan, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
  Setterlind, S.
  Steffner-Starrin, L.
  Avslappningsträning inom hälso- och sjukvård: teoretisk orientering och praktisk handledning1985Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 390.
  Häggström, Henrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier).
  Brun, Hans
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier).
  Avslutande diskussion2019Ingår i: Antagonistiska hot och desspåverkan på lokalsamhället: En antologi / [ed] Henrik Häggström & Hans Brun, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2019, 1, s. 91-104Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 391.
  Larsdotter, Kersti
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Ångström, Jan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  Avslutning: att välja rätt bland rivaliserande kunskaper om operation och krigsvetenskap2008Ingår i: Krigsvetenskaplig årsbok 2007 / [ed] Dan Öberg, Stockholm: Försvarshögskolan , 2008, s. 215-232Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 392.
  Holmberg, Arita
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Hagström, Linus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Bremberg, Niklas
  Utrikespolitiska institutet.
  Avslutning: om och till Jan Hallenberg2016Ingår i: Att forska: praktiker och roller inom samhällsvetenskapen, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016, s. 292-296Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 393.
  Engström, Robert
  Försvarshögskolan.
  Avstamp till axelmakternas fall: studie av de Allierades markstrider under Operation Husky2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 394.
  Waaler, Gudmund
  et al.
  Royal Norwegian Naval Academy, The Norwegian Defence Univeristy College, Norway.
  Berntsen, Tor Arne S.
  Norwegian Command and Staff College, Norwegian Defence University College, Norway.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Nilsson, Sofia
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Avstand og nærhet som militæretisk utfordring2018Ingår i: Necesse, ISSN 2464-353X, Vol. 3, nr 1, s. 95-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 395.
  Svensk, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Avvägning mellan synfält och räckvidd med infraröda sensorer - Nödvändighet eller utvecklingsfråga?2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att som operatör ha möjlighet att se i ett elektromagnetiskt spektrum som det blotta ögat inte kan upptäcka bidrar till en rad fördelar. Den militära nyttan av IR-sensorer har drivit utvecklingen inom många av dess användningsområden som till exempel målsökare och mörkerkapacitet i totalt mörker. Det finns en svårighet kopplat till IR-sensorer och det är att det måste ske en avvägning mellan dess synfält och dess räckvidd. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad det är som tvingar tillverkarna av dessa sensorer till att välja mellan dessa två parametrar. Detta för att sedan kunna ha en diskussion om eventuella lösningar och deras bidrag till de två grundläggande förmågorna verkan och underrättelse/information. Två nyare tekniker kommer även att undersökas för att kunna upptäcka alternativa lösningar på problemet.Undersökningen visade på att det största hindret var ett fysikaliskt sådant och detta var kopplat till bildformeringen, optikens fokallängd. En kort fokallängd gav ett brett synfält medan en längre fokallängd gav bättre räckvidd.

 • 396.
  Palmquist, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Bakomliggande faktorer till ytstridskrafternas utformning under efterkrigstiden2002Studentarbete övrigtStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efterkrigstidens utveckling av ytstridsfartyg och dess utrustning kan tyckas ha varit dramatisk. Artilleribestyckadeslagskepp från det andra världskriget uppträdde sida vid sida med moderna robotfregatter under 60-talet. Världensörlogsflottor fick under 60-talet inslag av fartyg som var små men med en vapenräckvidd som kunde mäta sig medslagskeppens svåra artilleri. Detta är några exempel på fenomen som ligger till grund för uppsatsen. Uppsatsens syfte är attutröna om begreppet teknologisk utveckling är en faktor som påverkar utformningen av ytstridskrafterna. Frågan ärberättigad då mycket av vad som framkommer ur teoribildningar och i sjökrigshistorien indikerar att så skulle vara falletsamt att denna forskningsaspekt inte tidigare är prövad. Forskningsproblemet angrips via en kvantitativ metod vilket harmedfört ett omfattande datainsamlings- och faktasammanställningarbete. Som en del av teoribildningen används tidigareforskning kring rustningsteorier och den tekniska utvecklingens påverkan sjökrigföringen. Ur teoribildningen formas sedanhypoteser som prövas via regressionsanalys.Resultatet visar att den teknologiska utvecklingen, i form av prestandaökning av egna vapensystem, i sig inte är enpåverkansfaktor. Som främsta påverkansfaktor på en stats utformning av ytstridskrafter fungerar i stället den tänktamotståndarens teknologiska utveckling i form av hans maximala vapenräckvidd.

 • 397.
  Öhman, Anna
  Försvarshögskolan.
  Baksidan med de fredsbevarande operationerna: En feministisk studie av orsakerna bakom sexuell exploatering2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 398.
  Jensen, Eva
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Balancing bath tubs in math class2005Ingår i: Proceedings of the 23rd International Conference of the System Dynamics Society, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 399.
  Marcus, Carina
  et al.
  Saab AB, Linköping, Sweden; Linköpings Universitet, Sweden.
  Andersson, Kent
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS). National Defence University, Helsinki, Finland.
  Åkerlind, Christina
  Försvarets Forskningsinstitut, FOI, Sweden; Linköping University, Linköping, Sweden.
  Balancing the radar and long wavelength infrared signature properties in concept analysis of combat aircraft – A proof of concept2017Ingår i: Aerospace Science and Technology, ISSN 1270-9638, E-ISSN 1626-3219, Vol. 71, s. 733-741Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Designing combat aircraft with high military effectiveness, affordability and military suitability requires balancing the efforts of many engineering disciplines during all phases of the development. One particular challenge is aircraft survivability, the aircraft's ability to avoid or withstand hostile actions. Signature management is one way of increasing the survivability by improving the ability to avoid detection. Here, the long-wave infrared and radar signatures are studied simultaneously in a mission context. By establishing a system of systems approach at mission system level, the risk of sub optimization at a technical level is greatly reduced. A relevant scenario is presented where the aim is to incapacitate an air-defense system using three different tactics: A low-altitude cruise missile option, a low and medium altitude combat aircraft option. The technical sub-models, i.e. the properties of the signatures, the weapons and the sensors are modeled to a level suitable for early concept development. The results from the scenario simulations are useful for a relative comparison of properties. Depending on the situation, first detection is made by either radar or infrared sensors. Although the modeling is basic, the complexity of the infrared signature and detection chain is demonstrated and possible pivot points for the balancing of radar and IR signature requirements are identified. The evaluation methodology can be used for qualitative evaluation of aircraft concepts at different design phases, provided that the technical models are adapted to a suitable level of detail.

 • 400.
  Dyvad, Peter
  Försvarshögskolan.
  Ballistisk missilforsvar - og nuklear magtbalance2002Studentarbete övrigtStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [da]

  En afhandling om nuklear magtbalancebelyst gennem en neorealistisk analyse af Ruslands og Kinas perceptioner af USA'sintentioner om deployering af et ballistisk missilforsvarssystemmed henblik på at konkludere, hvilke konsekvenser disse intentioner og perceptionerkan få for stabiliteten af den nukleare magtbalance mellem USA-Rusland ogUSA-Kina.

567891011 351 - 400 av 5675
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf