Endre søk
Begrens søket
567891011 351 - 400 of 5292
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Bergman, Amanda
  Försvarshögskolan.
  Sveriges avskräckningsstrategi som småstat under två perioder2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Deterrence was during the cold war and is still today an important part of being war deterrent. The military defence of Sweden has since the end of the cold war been under disarmament. Despite the disarmament of the Swedish military, the military strategic policy is still that Sweden shall be able to deter a superpower.

  In what way has the deterrence strategy changed between the periods 1957 to 1963 and 2014 to 2017, regarding the strategic threat, security policy and military capability?

  The aim with this thesis is to mediate an understanding, how Sweden as a small state is trying to accomplish deterrence against a superpower and how Sweden has changed its view of deterrence.

  The analysis show that there has been a change of the deterrence strategy, based on the strategic threat, security policy and military capability, but still some parts remain the same. The biggest change between to two periods is that today deterrence is regarded best achieved together with other countries rather then alone.

   

 • 352.
  Bergman, Andreas
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  The Regulation of Private Military and Security Services in Sweden2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 353.
  Bergman, Nicklas
  Försvarshögskolan.
  Avskräckande effekt hos defensiva luftstridskrafter: En motstridighet?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svensk doktrin stipulerar att grunden för Försvarsmaktens uppträdande att avskräcka olika aktörer från att använda våld. Detta ifrågasätts här grundat på att avskräckning oftast utgår ifrån numerär överlägsenhet, och Sverige kan anses ha en hotbild från regionala stormakter.

  Vilka luftoperativa förmågor kan då ligga bakom en avskräckande effekt hos en numerärt underlägsen luftstridskraft?  Syftet är att förklara detta genom en flerfallstudie utifrån avskräckningsteorier kopplade till luftmaktsteori i ett småstatsperspektiv. I en avslutande diskussion återkopplas detta mot Sveriges luftoperativa förmågor för att utröna om dessa bidrar till den avskräckande effekt som beskrivs som grundläggande i Försvarsmaktens doktrin.

  Fallstudien gav att Jaktflyg var den enda variabeln som sågs samvariera med lyckad avskräckning. I diskussionen om Sveriges motsvarande förmågor framkom att Försvarsmakten har en relativt hög förmåga till jaktflyg.

 • 354.
  Bergman, Nicklas
  Försvarshögskolan.
  Syfte och mening inom svensk doktrinutveckling?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med Militärstrategisk doktrin 2012 och senast Operativ doktrin 2014 har Försvarsmakten gått ifrån att vara en debutant i doktrinära sammanhang till att faktiskt genomföra doktrinutveckling. Detta mitt under en tidsperiod som varit säkerhetspolitiskt omvälvande och där doktrinutvecklingen globalt har accelererat under åren som följt efter 9/11. För att få djupare förståelse och insikt för doktrinutveckling går uppsatsen in bakom doktrinens egen text för att analysera dess innebörd och syfte utifrån ett vetenskapligt angreppssätt.

  Uppsatsen syftar till att systematiskt analysera Operativ doktrin 2014 för att få en djupare förståelse för vilken roll och utformning Försvarsmaktens rådande doktrin har.

 • 355.
  Bergqvist, Carl
  Försvarshögskolan.
  Den svenska försvarsreformens drivkrafter 1994-20042014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med de tre försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 genomgick det svenska försvaret en omfattandereform där stora delar av försvaret avvecklades, samtidigt som en radikal ominriktning skeddeav försvarets huvuduppgifter. 2014 när det nationella försvaret åter börjar bli en huvuduppgiftför Försvarsmakten ställer sig många frågande till varför så lite av försvaret är kvar idag.Uppsatsen syftar till att identifiera vilka drivkrafter som låg bakom denna mycket omfattande försvarsreformoch även se huruvida drivkrafterna förändrades under reformens gång. För att identifieradrivkrafterna används två analysmodeller för beslutsfattande ur Graham Allisons Essence ofDecision.Resultatet visar att de huvudsakliga drivkrafterna bakom den svenska försvarsreformen kan förklarassom ekonomiska och som en vilja från både politiskt håll och Försvarsmakten att använda försvarettill att genomföra internationella insatser. Under försvarsreformens gång har den ekonomiskadrivkraften bestått och förstärkts av ett köpslående mellan de olika partier som behövts föratt en minoritetsregering ska överleva. Viljan till internationella insatser har under perioden kommitatt bli en allt starkare drivkraft.

 • 356.
  Bergset, Tor Steinar
  Försvarshögskolan.
  Deteksjon av optikk og elektro-optikk ved hjelp av laser: En studie av den militære nytten med et lasersystem for deteksjon av en motstanders optikk og elektro-optikk2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [no]

  Deteksjon av en motstanders optikk ved hjelp av laser har vist seg å ha en militær interesse, ved at man kan detektere skarpskyttere før de har løsnet skudd. Denne type deteksjon er også interessant for å lokalisere godt skjulte observatører eller ildledere som også anvender optikk for å påvirke våre styrker indirekte. Prinsippet som brukes for slik deteksjon er retro-refleksjon, hvor man lar en laser undersøke et område for så å detektere det retro-reflekterte signalet fra en motstanders optikk til å lokalisere denne, og dermed også motstanderen. Denne oppgaven undersøker hvilke faktorer eller parametere som er nødvendige for at man skal få en militær nytte av et slikt system i en situasjon hvor man typisk sikrer en base eller et objekt i bakre områder av egne styrker, målt opp mot en situasjon hvor man ikke besitter et slikt system. Slike objekter kan eksempelvis være kommandoplasser eller andre installasjoner som anses som høyverdige mål for en kvalifisert motstander.

  Denne oppgaven undersøker dette i et perspektiv hvor det militære behovet analyseres for et system som detekterer optikk, deretter påvises hvilke overordnede funksjoner som kan fylle dette behovet og til slutt hva dette krever av teknikken. Analysene, resultatene og diskusjonene påviser at fire funksjoner er sentrale for å oppfylle det militære behovet. Systemet må ha en rekkevidde som håndterer de aktuelle avstander som en motstander vil operere på. Systemet må kunne redusere antallet falske mål som detekteres. Systemet må ha tilfredsstillende sikkerhet for eget personell og systemet må ha en systemkonfigurasjon som støtter opp under disse funksjonene, men også gir økt situasjonsforståelse og fleksibilitet. Undersøkelsen av de tekniske faktorene som fyller disse funksjonene har vist at man vil måtte balansere faktorene på en best mulig måte for å oppnå de ønskede effekter og unngå de uønskede effektene av systemet. Disse tekniske faktorene er beskrevet og omfatter blant annet pulsenergier, bølgelengder, scanne-metoder, divergens på laserstrålen, teknikk for å håndtere falske mål og ulike valg av systemkonfigurasjoner som kan gi økt situasjonsforståelse og operatørvennlighet.

  Sentralt for å kunne oppnå militær nytte blir således å forstå denne balansen mellom tekniske løsninger, sammen med prosedyrer som kan oppveie teknikkens svakheter, og gjennom dette oppnå en fleksibilitet som gjør at man kan utnytte systemet i henhold til den situasjon man befinner seg i.

 • 357.
  Bergstrand, Anna
  Försvarshögskolan.
  FN - en organisation i tiden?: en historisk analys av hotbegreppets konstruktion2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att dekonstruera FN:s förståelse av hot över tid för att diskutera organisationens möjligheter att bekämpa dessa hot i relation till de förväntningar som FN har och har haft på framtiden. Det analysen har visat är att hoten mot internationell fred och säkerhet inte längre konstrueras som dispyter eller konflikter mellan nationer. Istället är det ekonomiska hot, hot mot global goods, internationell terrorism, spridningen av massförstörelsevapen och individer i nöd som Ban Ki-moon konstruerar som hotbilder mot internationell fred och säkerhet, det vill säga det FN syftar till att motverka.

  Lösningen har alltid varit att hot emot internationell fred och säkerhet ska lösas inom ramen för FN, men själva lösningen har skiftat i karaktär. Från att FN kan ses som en arena där nationer får möjlighet till samtal, till att FN ska verka som en neutral eller oberoende aktör, och slutligen att FN ska ta ledarskapet genom att hantera hoten genom organisationens komparativa fördelar och ingå partnerskap med både statliga och icke-statliga aktörer för att bekämpa hoten. Vilket analysen visar då de aktörer som är involverade för att åstadkomma internationell fred och säkerhet har förändrats över tid. Innan Ghali var det nationer som det talades om, med undantag från Waldheim som diskuterade Röda Korset och andra icke-statliga aktörer. Men under Boutros Ghali, Annan och Ki-moon konstrueras en annan bild då icke-statliga och statliga aktörer tillsammans med FN ska åstadkomma lösningen.

  Av de förväntningar som de olika generalsekreterare har haft på framtiden är det fyra begrepp som synliggör förändringen inom organisationen. Den första är frihet, där begreppet tidigare var odefinierat men kan betraktas som frihet för individen inom staten att välja, och som det senare kom att uttryckas var frihet hos individen frihet från begär och rädsla. Detta är en mer abstrakt målsättning än negativ frihet, och något som tidigare endast innebar en positiv frihet; friheten att välja statsskick. Det andra och tredje begreppet är relationen mellan fred och rättvisa, där generalsekreterare innan Boutros Ghali hade förväntningar om en framtid i fred, och att efter Boutros Ghali kom en förväntan på framtiden att glida från en värld i fred till en rättvis värld. Där en rättvis värld är ett bredare och mer abstrakt sätt att uttrycka framtidsförväntningarna. Det sista begreppet som kan beskriva förändringen hos FN:s förväntan på framtiden är initiativ, där det innan Boutros Ghali förväntades att initiativet skulle komma från medlemsnationerna, men i och med ett ökat omfång i FN:s ambition kommer initiativet numera från FN och sprids ned i organisationen och dess partners, i syfte att åstadkomma ett effektivt FN.

  En slutsats att dra är att FN har kommit att konstruera hot, lösningar, aktörsbild och framtidsförväntningar på ett sätt som är alltmer abstrakt och därför är det svårare att skapa en förståelse för vad exakt organisationen ska ägna sig åt, och desto abstraktare hot och lösningar, desto mer abstrakta och svårtydliga blir förväntningarna. Utifrån detta går det också att förstå varför FN idag inte uppfyller de förväntningar som ställs på organisationen.

 • 358.
  Bergstrand, Anna
  Försvarshögskolan.
  Nationellt ägandeskap; lösningen som blir ett problem: den svenska biståndsinsatsen i Afghanistan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att pröva om teoribildningen "soptunnemodellen" kan skapa en förståelse för att nationellt ägarskap presenteras som en lösning på den svenska biståndsinsatsen till Afghanistan, trots att regeringens beskrivning av Afghanistan och biståndsmedlens fördelning kan uppfattas som motsägelsefullt.

  Med grund i soptunnemodellen där lösningar söker efter problem beskrivs det diskursiva brottet i svensk biståndspolitik runt 2003 där regeringen i en propositionen beskrev hur den svenska biståndspolitiken skulle läggas om till att utgå från principen om nationellt ägarskap, där mottagarländerna skulle gå från att vara objekt till att vara subjekt. Denna princip, eller lösning som soptunnemodellen skulle beskriva den som, har sedan präglat de svenska biståndsinsatserna och beskrivs även i utvecklingsstrategin från 2007. Nationellt ägarskap kan därför ses som en etablerad, och färdig lösning när det kommer till att genomföra biståndsinsatser. Den ska visserligen då skifta mellan olika nationer, då nationellt ägarskap ska vara behovsstyrt, men själva grundantagandet om att en viss stabilitet ska finnas etablerad för att möjliggöra nationellt ägarskap tycks ha förbisetts. Med anledning av att dessa typer av insatser, eller i alla fall den insats som Afghanistan har varit, egentligen har haft alla typer av insatser: humanitära, utvecklingssamarbete och militära är kontexten annorlunda. I Afghanistan pågår alltså flera olika typer av insatser som pågår samtidigt. Slutsatsen i denna studie är att lösningen om nationellt ägarskap blir själva problemet för biståndsinsatsen i Afghanistan, och därför kan lösningen behöva problematiseras ytterligare för att skapa en förståelse för hur insatsen i Afghanistan ska kunna genomföras i praktiken. Det blir även viktigt för framtida insatser, för att undvika att Sveriges biståndspolitik kan komma att bli kontraproduktiv, vilket soptunnemodellen tillsammans med det institutionella perspektivet hjälper till att synliggöra.

 • 359.
  Bergstrand, Anna
  Försvarshögskolan.
  Tysklands agerande i libyenkonflikten: Fortsatt normalisering?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur inrikespolitiken i Tyskland påverkar det tyska utrikespolitiska handlandet. Den tar sin utgångspunkt i det tyska beslutet att inte delta i insatsen i Libyen och att lägga ned den tyska rösten i Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd.

 • 360.
  Bergstrand, Anna
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Engelbrekt, Kjell
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  To Deploy or Not to Deploy a Parliamentary Army?: German Strategic Culture and International Military Operations2016Inngår i: European Participation in Military Operations: The Role of Strategic Culture / [ed] Malena Britz, London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 49-75Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 361.
  Bergstrand, Martin
  Försvarshögskolan.
  Det nätverksbaserade försvaret ur ett flygvapenperspektiv: en studie av erfarenheter från flygvapnets stridsledning av flygstridskrafter2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges riksdag fattade 2001 beslut om att Försvarsmakten skall inriktas mot ettnätverksbaserat försvar, NBF. Mycket av NBF utvecklingsresurser inriktas mot tekniklösningar.Denna uppsats fokuserar istället på mänsklig kommunikation inom NBF, ochhar som målsättning att dra nytta av erfarenheter vunna inom Flygvapnets snart 60-årigaerfarenhet av utveckling av nätverksliknande system med interaktion mellan ledningscentraleroch personal som bemannar plattformar. Undersökningen pekar på att det finnsett antal faktorer som kan vara viktiga att beakta i utvecklingen av NBF.Undersökningen ger vid handen att frågor som förtroende, vikten av relevanta regler ochbestämmelser samt framför allt förståelse för en helhet och samverkande aktörer, ärväsentliga för optimal verkan.

 • 362.
  Bergström, Alfred
  Försvarshögskolan.
  Littoral Warfare: Two Perspectives2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Littoral warfare implies a disproportionate advantage to the coastal navy or “defending” side. Small navies sometimes lean on larger navies in doctrinal production. A coastal navy’s goals, methods and capabilities can be considered thought to be different from that of a larger navy’s regarding in regards to littoral warfare. This paper answers the question “What does littoral warfare mean for different types of states?”.

  An ideal type analysis was used to answer the question, and the doctrines of Sweden (type A state), USA (type B), and the UK (type B) were analysed in regards to the research question. This paper found inds that each type of state viewed littoral warfare in regards to themselves, from their own perspective; a type A state can be seen as a defender and a type B state as an aggressor. In the context of littoral warfare context, each the types of states employed different goals, methods and means as pertaining to littoral warfare.

 • 363.
  Bergström, Claes
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för luftoperationer (KV Luft).
  Tyskt operativt tänkande: del 22009Inngår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, nr 6, s. 73-104Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 364.
  Bergström, Claes
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för luftoperationer (KV Luft).
  Tyskt operativt tänkande efter 1945: del 12009Inngår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, nr 5, s. 63-88Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 365.
  Bergström, Erik
  Försvarshögskolan.
  Pesco - Ett fall av integration inom säkerhet och försvar: En fallstudie av fyra EU- medlemstaters uppfattade säkerhetssituation och roll för EU över tid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I december 2017 beslutade EU:s medlemsstater att upprätta vad som kallas ett permanent strukturerat samarbete (PESCO) som utgör ett fördjupat samarbete inom säkerhet och försvar på EU nivå. Pesco är dock i grunden inte någonting helt nytt utan utgör en artikel i Lissabonfördraget och således har möjligheten för medlemsstaterna att upprätta, och delta i Pesco funnits sedan fördraget tillkom. Uppsatsen syftar därmed till att undersöka hur det kommer sig att Pesco upprättas först nu och inte i samband med Lissabonfördraget?

  Studien fokuserar på EU:s medlemsstater och undersöker potentiella förändringar av staternas intressen över tid. Detta görs genom en fallstudie där fyra medlemsstater i form av Tyskland, Frankrike, Finland och Irland studeras genom två nedslag i tid. Det första för tiden kring Lissabonfördraget och det andra i närtid.

  Studiens resultat visar på att det de studerade staterna uppvisar betydelsefulla förändringar över tid avseende staternas uppfattade säkerhetssituation och även avseende synen på EU:s roll som säkerhets- och försvarspolitisk aktör. Innebörden av de observerade förändringarna anses i studien bidra till en ökad förståelse kring varför Pesco upprättas först nu och inte i samband med Lissabonfördraget. 

 • 366.
  Bergström, Helena
  Försvarshögskolan. Helmut Schmidt University.
  13 years - Freedom or Security?: A theory testing case study about how cultural dimensions of job motivation are related to organizational structure in the military2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In a world where multinational cooperation and cross-cultural challenges are part of daily life, understanding cultures has become increasingly important. That people and organizations develop together might seem obvious, but that culture can be studied to understand the structure and approach of organizations, is perhaps less so.

  In this paper, a major structural difference in the armed forces of Germany and Sweden is examined; having to sign a contract to serve for 13 years or not having to sign a contract with service length restrictions. Hofstede's theory Dimensions of National Culture is applied to the case to see whether the cadets' motivation and behavior is affected by this major difference in the two otherwise very similar organizations. The study aims also to explore whether the findings can be considered correct given that semi-structured interviews were conducted to see if the thoughts of the cadets are in line with what the theory claims.

  The conclusion is that the theory can be used to understand how cadets' motivation and behavior supports the structural organizations present in Germany and Sweden. However, the interviews show that the theory is very generalizing and that not all cadets' thoughts are consistent with what the theory states in every case.

 • 367.
  Bergström, Lars
  Försvarshögskolan.
  Luftmakt och manöverteori, mer än bara understöd2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Manövertänkande utgör enligt den Militärstrategiska doktrinen grunden för Försvarsmaktens agerande ialla militära operationer.Manövertänkande och manöverteori är dock svårt att spåra i samband med flygstridskrafter och luftmaktsteori.Är det så att manöverteori och luftmaktsteori inte är förenliga? I så fall skulle det få konsekvenser för densvenska luftmaktsdoktrinen.Är de förenliga, i så fall på vilket sätt, och får det konsekvenser för luftmaktsdoktrinen?Detta är utgångspunkten för denna uppsats som syftar till att studera hur luftmaktsteori förhåller sig tillmanöverteori.I uppsatsarbetet har en induktiv metod använts med en kvalitativ inriktning.Uppsatsen visar att de bägge teorierna är förenliga fast deras inbördes relation är komplex.Den strategiska luftmaktsteorin uppvisar sådana likheter att den självständigt kan anses utgöra exempel påmanöverteori. Den taktiskt/operativa luftmaktsteorin utgör självständigt en motsats men utgör en viktigkomponent för en framgångsrik manöverstrid för markförband.Resultatet av undersökningen gällande luftmaktsteorins relation till manöverteorin påverkar den svenskaluftmaktsdoktrinen. Som en konsekvens av resultatet föreslås att tre förhållanden borde framhållas bättre;1. Luftmaktens strategiska förmåga; 2. Samverkan med och understöd av markförband; 3. Effekter ochfördelar av ett offensivt uppträdande. I uppsatsen rekommenderas dessutom att manövertänkande tonasner i de svenska doktrinerna.Som skäl till att luftmaktsteori och manöverteori kan förefalla oförenliga anges tre anledningar;1. Terminologin skiljer mellan arenorna och inom militärteorin; 2. Den fysiska dimensionen kan uppfattassom särskiljande; 3. Optimeringstänkande inom respektive arena kan leda till ett negativt konkurrensförhållande.

 • 368.
  Bergström, Maria
  Försvarshögskolan.
  "En undersökning av mötet mellan olika kulturer i Försvarsmakten"2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att studera organisationskultur är enligt många forskare ett mångfacetterat ämne och kulturenuppfattas som djup, bred och komplex.Detta gör det intressant att undersöka hur kulturen yttrar sig i våra tre försvarsgrenar.Syftet med denna uppsats är att studera mötet mellan civil och militär kultur samt förhållandetmellan civilanställda och militär chef och finna ut om det finns några indikationer som pekarpå kulturella skillnader och likheter mellan försvarsgrenarna.Observationer och intervjuer har genomförts på tre stycken Serviceförråd, ett i nära anslutningtill respektive försvarsgren.Uppsatsens teorianknytning är hämtad inom området Organisationskultur. Undersökningenhar en explorativ ansats och metoderna som använts är kvalitativa.I analysen pekar resultatet på att det framförallt finns skillnader när det gäller umgängestonoch jargong och likheter när det gäller att behandla alla kunder lika, värnpliktig som officer.

 • 369.
  Bergström, Sofia
  Försvarshögskolan.
  ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga”: En studie om klimatförändringarna och Sveriges politiska agenda2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In recent years climate change has increasingly been considered as a threat to international peace and security. This thesis examines how the framing and agenda setting of climate change as a threat has changed in Sweden after the Cold war. By using an explanatory model and focusing on external factors, such as international events and Swedish international identity, the thesis seeks to develop a greater understanding of how external factors effect national framing and agenda setting of climate change. The thesis concludes that military threats does not prevent climate change for being considered a security threat, and that a greater European identity may cause less focus on military insecurity and more focus on alternative threats. 

 • 370.
  Bergström, Susanna
  Försvarshögskolan.
  New Public Management och svensk vapenexport: En studie av svensk lagstiftning under åren 1981 till och med årsskiftet 2015/20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöktes huruvida regeringen och riksdagen påverkats av ett New Public Management perspektiv (förkortat NPM) i lagstiftningsarbetet om vapenexport under åren 1981 till och med årsskiftet 2015/2016. Undersökningen består av en kvantitativ och en kvalitativ analys del av ämnet och materialet utgjordes av propositioner i ämnet. Det saknas tidigare undersökningar om huruvida New Public Management haft inverkan på vapenexport i Sverige, vilket gör detta till ett relevant ämne att forska på. Detta framgår av resultaten i undersökningen av fem utav Hoods teman för NPM, att användningen av dem ökat från i början av 1980 - talet till och med årsskiftet 2015/2016. Den starkaste trenden gick att se inom kategorin ”konkurrens” vilket den kvalitativa undersökningen befäster. Det gick även att se en koppling mellan utvecklingen och inflytandet från EU- lagstiftningen samt att se en utveckling inom kategorierna ”mål och standardisering”, ”konkurrens” och även ”kostnadsmedvetenhet och effektiv”.

 • 371.
  Berlin, Claés
  Försvarshögskolan.
  Mål- och resultatstyrning i Försvarsmakten - optimal eller utvecklingsbar?2001Student paper otherOppgave
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten är anbefallda av statsmakten att tillämpa en styrmodell  kallad mål- och resultatstyrning.Försvarsmakten har fått kritik för sitt sätt att analysera och utvärdera genomförd verksamhet. Det övergripande syftet med undersökningen är därför att med bakgrund av litteratur på området belysa tillämpningen av mål- och resultatstyrning som styrform i dels ett privat företag och dels i Försvarsmakten. Detta görs genom intervjuer med olika befattningshavare inom respektive organisation. Jag jämför sedan resultatet och påvisar skillnader och likheter.Resultatet jämförs också med vad litteraturen säger i ämnet. Resultatet av undersökningen visar att det finns många likheter men också någraväsentliga skillnader. Dels hur man genomför mål och målnedbrytning och dels på hurman återrapporterar och analyserar genomförd verksamhet.Undersökningen syftade också till att bredda/dementera Bengt A Svenssons slutsatseri dennes undersökning avseende mål- och resultatstyrning inom samma verksamheter.

 • 372.
  Berlin, Mats
  Försvarshögskolan.
  Luftmaktsteoriers koppling till svensk doktrin: En kvalitativ undersökning av svensk doktrin2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish armed forces doctrine does not disclose where the knowledge about the use of airpower was acquired. Earlier research supports the fact that doctrine needs to contain theory to support its legitimacy.  The purpose of this study is to examine whether the doctrine contains air power theory. The author believes that increased internationalization may have caused international air power theories to have been integrated in the doctrine. 

  The research was conducted as a qualitative research of the Swedish air force doctrine documents. The research intended to see if the air power theories of John Warden and Shaun Clark have influenced the doctrine. 

  The result of this study shows that the ideas of Shaun Clarke had a much higher presence than the ideas of John Warden. The study has shown that the Swedish air force doctrine has theoretical support. The study concludes that internationalizing has affected but not to the point where the Swedish air force blindly copied air power theories without it suiting the Swedish air force.

 • 373.
  Berner, Stefan
  Försvarshögskolan.
  "Kill with a borrowed sword": kinesisk förmåga till informationsoperationer och CNO2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter Kuwaitkriget 1991 har Kina påbörjat att modernisera sin försvarsmakt därinformationsteknologin fått en ökad betydelse. Informationsteknologin har medfört ett ökatkinesiskt intresse för informationsoperationer som ett sätt att angripa en motståndares system.Syftet med denna uppsats är att lägga en grund för fördjupad kunskap kring Kinas syn på ochförmåga till informationsoperationer och informationskrigföring, samt att inom dessaområden speciellt belysa CNO. Detta för att få en insikt i Kinas militära upprustning.Metoden som används för att analysera detta är att genom textanalys jämföra kinesisk ochamerikansk krigföringsförmåga inom informationsoperationer i allmänhet och CNO isynnerhet. Teoriansatsen för jämförelsen bygger på den svenska ”Pelarmodellen” somanalysverktyg för krigföringsförmågan.Resultatet visar på att det finns likheter mellan USA och Kina, men att det också finnsavgörande skillnader. Dessa består främst i Kinas integrering av civila och militära resurserdär milisförband utgör ett viktigt bidrag till armén, samt användandet av strategier som ettsätt att kompensera tekniska tillkortakommanden och jag har där funnit en avsaknad avdiskussion kring legala frågor kring nyttjandet av CNO på den kinesiska sidan.

 • 374.
  Bernhardtz, Martin
  Försvarshögskolan.
  Frihet vs. Säkerhet i antiterrorismens fotspår2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 375.
  Bertilsson, Johan
  Försvarshögskolan.
  Fall Gelb: En analys av Armégrupp A:s framgångar utifrån teorin om de grundläggande förmågorna2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I samband med anfallsoperationen mot Västeuropa 1940 uppnådde de tyska förbanden stora framgångar på samtliga nivåer. Operationens benämning var Fall Gelb och dess framgångar var anmärkningsvärda för att de vanns över en allians där bland annat Frankrike ingick, som vid denna tid hade en av världens absolut starkaste arméer.

  Den tyska taktiken har i efterhand fascinerat militära analytiker och den exemplifierar delvis den manöverteori som svenska Försvarsmakten i dag skall tillämpa enligt doktrin.

  Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i den teoretiska modellen om de sex grundläggande förmågorna (skydd, underrättelse och information, verkan, ledning, uthållighet samt rörlighet) identifiera orsaker till de tyska operativa framgångarna. Analysen berör Armégrupp A:s anfall djup intill Atlantkusten via Ardennerskogarna och den befästa floden Meuse. Händelseförloppet utspelades den 10 – 20 maj 1940.

  Analysen påvisar att Armégrupp A präglades av en balans mellan de olika förmågorna. Särskilt avgörande för framgångarna gentemot motståndaren var deras kombination av ledning och rörlighet.

 • 376.
  Berwill, Wilhelm
  Försvarshögskolan.
  Invasions- och insatsförsvaret: En professionsteoretisk jämförelse2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is on the subject of the changes that the Swedish military is undergoing. This essay will take the old ways of alignment thinking, were the military was to protect the nation against an invasion and compare it to the newer way of alignment thinking, where the military is to go abroad and do peacekeeping operations as there main objective. This comparison will be done by using Bengt Abrahamson theory about professions. He uses three parts one is specialised theoretical knowledge, another is ethics and the last is corps spirit. This theory will then be connected to four interviews. Two with officers representing the defence thinking and two officers representing the peacekeeping thinking. Through this theory and interviews there will be a comparison which tells the different skills and mental attribute the soldiers of the different alignment way of thinking requires. The results shows that the soldiers from the defensive alignment are not capable to do the samet hings as the soldiers from the peacekeeping alignment, but the soldiers from the peacekeeping alignment can handle both the defence and the peaces keeping. Most importantly it shows that there is a difference in the mental attitude between the two ways of alignment thinking. Something I think should be looked upon further to show if it has any effect on how the different soldiers act depending on which alignment they have been trained under. Can the soldiers from these two alignments be combined, or are they too different to do so?

 • 377.
  Bhatt, Parth
  et al.
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Yano, Edgar Toshiro
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Amorim, Joni
  Högskolan i Skövde.
  Gustavsson, Per
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA). George Mason University, USA.
  A Cyber Security Situational Awareness Framework to Track and Project Multistage Cyber Attacks2014Inngår i: Proceedings of the 9th International Conference on Cyber Warfare & Security, Academic Conferences Limited, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 378.
  Bhatt, Parth
  et al.
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Yano, Edgar Toshiro
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Gustavsson, Per
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Towards a Framework to Detect Multi-Stage Advanced Persistent Threats Attacks2014Inngår i: Service Oriented System Engineering (SOSE), 2014 IEEE 8th International Symposium, IEEE Computer Society, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Detecting and defending against Multi-Stage Advanced Persistent Threats (APT) Attacks is a challenge for mechanisms that are static in its nature and are based on blacklisting and malware signature techniques. Blacklists and malware signatures are designed to detect known attacks. But multi-stage attacks are dynamic, conducted in parallel and use several attack paths and can be conducted in multi-year campaigns, in order to reach the desired effect. In this paper the design principles of a framework are presented that model Multi-Stage Attacks in a way that both describes the attack methods as well as the anticipated effects of attacks. The foundation to model behaviors is by the combination of the Intrusion Kill-Chain attack model and defense patterns (i.e. a hypothesis based approach of known patterns). The implementation of the framework is made by using Apache Hadoop with a logic layer that supports the evaluation of a hypothesis.

 • 379.
  Bille-Bergman, Angelica
  Försvarshögskolan.
  Lär offentlig sektor vid återinstitutionalisering av policy?: En fallstudie av Sveriges totalförsvars återinstitutionalisering år 2013-2015 utifrån dess två primära representanter Försvarsmakten samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svensk myndighetsstruktur baseras på de två byggstenarna demokrati och byråkrati där det sistnämnda ska verka som en invaggande trygghet för folket genom dess stabilitet och opartiskhet. (Regeringsformen, 1974) På så sätt ska ett ansvarsfullt hanterande av skattefinansierade medel tillses. Detta till trots förändras svenska myndigheters struktur och organisation fortlöpande. Inte sällan i vågor där den implementerade förändringen i många fall återgår till att likna ursprungsläget något decennium senare. Denna uppsats studerar huruvida offentliga organisationer lär vid återinstitutionalisering av policy. Uppsatsen tar sitt avstamp i ett top-down perspektiv i den strategiska planeringen på central nivå. Uppsatsens studieobjekt är återinstitutionalisering av policyn Sveriges totalförsvar.

  Den vetenskapliga relevansen utgörs av djupdykning i lärande vid återinstitutionalisering av policy. Det forskningsbaserade bidraget sker därmed till området Learning utifrån svensk offentlig förvaltnings perspektiv med dess löpande förändring. Uppsatsen åsyftar att identifiera om offentliga organisationer lär vid återinstitutionalisering av tidigare etablerad policy.

  Denna uppsats är i sin helhet en fallstudie av lärande vid återinstitutionaliseringen av Sveriges Totalförsvar. Totalförsvaret bygger på ett lika stort civilt som militärt försvar. Därför studeras, utöver politisk nivå, de två huvudmyndigheter på central nivå: Försvarsmakten (FM), som representant för det militära, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som företrädare för det civila.

  Uppsatsen i sin helhet påvisar resultat om lärande i offentlig verksamhet vid återinstitutionalisering av policy utifrån primärt fyra konklusioner: Ett lärande sker innan återinstitutionalisering av policy; Detta lärande är inte baserat på institutionellt minne och sålunda inte baserat på att lärande finns kvar i organisationerna från den tidigare institutionaliserade policyn; En återinstitutionalisering av tidigare institutionaliserad policy särskiljer sig inte från en institutionalisering av en helt ny policy – kunskapen från den tidigare lever inte kvar i organisationen; Lärandet följer inte den process av lärande som teoriernas modeller målar upp – det finns inte en tydlig lärandeprocess utan istället flertalet småprocesser av lärande.

   

 • 380.
  Birath, Johan
  Försvarshögskolan.
  Bataljonsspaning: Ett verktyg i manöverkriget2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har initierats av en upplevd känsla att spaningsförbanden i den svenska armén på senare tid har eftersatts vad gäller antal och hur de nyttjas. Från att ha funnits i stor mängd vid flertalet förband finn nu endast vissa bataljonsspaningsförband kvar.

  Hur dessa nyttjas kopplat till manöverbataljonernas strävan att tillämpa manövertänkande är också svårt att finna svar på i den litteratur som är aktuell i den svenska försvarsmakten.

  Mitt syfte med uppsatsen är att skapa en vetenskaplig text som redogör för hur bataljonsspaningen vid den luftburna bataljonen skulle kunna utnyttjas för att stödja bataljonen i dess strävan att lyckas med manöverkrigföring.

  Med min uppsats gör jag en ansats för att skapa en vetenskaplig text som svarar på frågan:

  Hur bör bataljonsspaningsplutonen nyttjas för att stödja bataljonen i dess genomförande av manöverkrigföring?

  För att svara på frågan använder jag mig i uppsatsen av en kvalitativ textanalys som jag i vissa fall kompletterar med intervjuer av inom området kunniga individer.

  Det resultat jag kommit fram till är tätt kopplat till hur bataljonen kan använda sig av bataljonsspaningsplutonen för att stödja det dynamiska beslutsfattandet i syfte att maximera möjligheten att tillskansa sig ett ledningsöverläge gentemot motståndaren. Till exempel vikten av att använda bataljonsspaningsplutonen på djupet mot bataljonens andrahands mål och beredduppgifter i syfte att möjliggöra ett högt stridstempo.

 • 381.
  Birgersson, Andreas
  Försvarshögskolan.
  Hur påverkade kärnkraftsolyckan i Japan den svenska kärnkraftspolitiska debatten?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 382.
  Birkeland, Jacob
  Försvarshögskolan.
  Bemästra, bistå eller både och?: En kritisk studie av Provincial Reconstruction Teams roll och agerande i Afghanistan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The specific task of this thesis is to illustrate the complexity of a cooperation between civilian and military entities by examining Provincial Reconstruction Teams (PRTs) and their role as an actor among others in the field in a war-torn Afghanistan.

  By using counterinsurgency strategy as an analytical framework it has been possible to examine the civilian and military contexts closer. Underlying structures concerning the norms and interpretation of reality of the PRTs has been partly revealed. Studies of the PRTs as one significant bearers of "the comprehensive approach", which includes a holistic approach regarding the use of civilian and military capabilities, new conclusions can be drawn on whether a general civil-military approach can be a part of the solution for current and future conflicts. Based on the counterinsurgency strategy, the author has identified three themes as bearing and thus appears through the thesis as a foundation. These are Coordination, Development and Security. The empirical material is filtered through these themes as they are central to counterinsurgency and there by affect the PRT-concept.

  This study leads to five conclusions regarding the integration of the civilian and military contexts. In summary the conclusions states that it seems to be no starting points for creating a robust culture for cooperation. The absence of common objectives regarding operation, competition between different narratives as well as parallel processes of development and security risks causing a counterproductive outcome. A single resonance must be allowed to emerge from a convergence of civil and military powers as to what should be the civilmilitary mission. With mutual trust and dialogue improved conditions can be shaped to build common ground and goals for what needs to be done in countries with similar problems like Afghanistan.

 • 383. Birkeland Nielsen, M.
  et al.
  Eid, J.
  Mearns, K.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Authentic leadership and its relationship with risk perception and safety climate2013Inngår i: Leadership & Organization Development Journal, ISSN 0143-7739, E-ISSN 1472-5347, Vol. 34, nr 4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – This study aims to examine how authentic leadership relates to risk perception in safety critical organizations (SCOs). It is hypothesized that authentic leaders influence risk perception through the mediating effect of safety climate.

  Design/methodology/approach – Using a survey design, the variables were assessed in a cross-sectional sample of 293 offshore oil installation workers from a single company.

  Findings – The authors’ findings show that follower ratings of authentic leadership are negatively related to risk perception and positively associated with ratings of safety climate. Controlling for personality characteristics and leadership responsibility among respondents, the results confirm the hypothesis in that safety climate mediates the relationship between authentic leadership and risk perception. Safety climate had the strongest relationship with risk perception when assessed as a higher order construct.

  Originality/value – This study is one of the first to investigate the relationship between authentic leadership and safety. The results indicate that authentic leadership and safety climate are important factors that relate to risk perception in SCOs. The authors’ findings suggest that SCOs should consider recruiting and developing authentic leaders to foster positive safety climates and risk management.

 • 384. Birkheim, K.
  et al.
  Eid, J.
  William Hystad, S.
  Birkeland Nielsen, M.
  Mearns, C.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Luthans, B.
  The Role of Psychological Capital in Perception of Safety Climate Among Air Traffic Controllers2013Inngår i: Journal of leadership & organizational studies, ISSN 1548-0518, E-ISSN 1939-7089, Vol. 20, nr 2, s. 232-241Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous research has shown that psychological capital (PsyCap) is associated with desired employee behavioral and performance outcomes. Extending previous research, we examine, in two studies, if the PsyCap of Norwegian air traffic controllers is related to their perceptions of safety climate. Based on bootstrapping procedures, results from Study 1 (N = 77) and Study 2 (N = 38) revealed that PsyCap was positively correlated with safety climate. In Study 1, PsyCap explained 31% of the variance in safety climate. Controlling for mediating effects of positive and negative emotions in Study 2, PsyCap explained 15.5% of the variance. These results provide first-time empirical evidence linking PsyCap to safety climate in safety critical organizations.

 • 385.
  Biverot, Erik
  Försvarshögskolan.
  Telekrigsförmåga i Nordic Battlegroup2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 386.
  Bjarnesen, Mariam
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  From Perpetrator to Protector?: Post-War Rebel Networks as Informal Security Providers in Liberia2016Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The dismantling of rebel structures at the end of civil war is often considered to be one of the most important aspects of a successful transition to peace. Combatants are expected to lay down their weapons, but also to abandon their wartime networks. Yet, peace agreements and subsequent Disarmament Demobilisation and Reintegration (DDR) processes do not automatically, or necessarily, destroy rebel networks. In Liberia such structures have lingered since the war came to an end in 2003 and networks of ex-combatants are still active, though maintained and mobilised for new purposes.

  The security political situation in Liberia, with weak formal security institutions and a history of predatory behaviour, has created an environment where informal initiatives for security and protection are called upon. In such an environment informal security groups have a natural platform. Based on original interview material and findings from fieldwork this thesis examines how post-war rebel networks are organised and operate in the informal security arena, while describing the rationale behind these lingering features of war. By doing so this thesis sheds light on how the adaptive capacity of former rebel soldiers is utilised by various Liberian actors, and the risks, but also possible positive outcomes, of such a development.

  This dissertation follows individuals, former rebel commanders in particular, in post-war rebel networks from the time of war to 2013. We will see them, and ex-combatants around them, mobilised as ‘recycled’ warriors in times of regional wars and crisis, as vigilantes and informal security providers for economic and political purposes. Yet, we will also meet them when there are no specific event ex-combatants could be mobilised to fully examine the relevance of post-war rebel networks and ex-combatant identity in contemporary Liberia. In the conclusions basic underlying aims and purposes with the processes of demobilisation and reintegration are challenged. And as this thesis finds, one might even argue that these ex-combatants have succeeded in reintegrating themselves due to, not despite, the fact that they have not been demobilised.

 • 387.
  Bjarnesen, Mariam
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  The Winner Takes it All: Post-War Rebel Networks, Big Man Politics and the Threat of Violence in the 2011 Liberian Elections2018Inngår i: Violence in African Elections: between Democracy and Big Man Politics / [ed] Mimmi Söderberg Kovacs;Jesper Bjarnesen, Zed Books, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The holding of multiparty elections has become the bellwether by which all democracies are judged, and the spread of such systems across Africa has been widely hailed as a sign of the continent’s progress towards stability and prosperity. But such elections bring their own challenges, particularly the often intense internecine violence that can follow disputed results. While the consequences of such violence can be profound, undermining the legitimacy of the democratic process and in some cases plunging countries into civil war or renewed dictatorship, little is known about the causes of this violence. By mapping, analyzing, and comparing instances of election violence in different localities across Africa, this collection of detailed case studies sheds light on the underlying dynamics and sub-national causes behind electoral conflicts. It reveals them to be the result of a complex interplay between democratization and the older, patronage-based system of “Big Man” politics and offers practical suggestions for preventing such violence through improved electoral monitoring, voter education, and international assistance.Appealing to policy makers and scholars across the social sciences and humanities interested in democratization, peace-keeping, and peace studies, Violence in African Elections provides important insights into why some communities prove more prone to electoral violence than others, and what can be done to help more democracies succeed.

 • 388.
  Bjerregaard, Thomas
  Försvarshögskolan.
  Fjärde generationens krigföring: vetenskapen och propagandan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att genom att belysa teorin om ”Fourth Generation Warfare” (4GW) ur två perspektiv, dels vetenskap och dels propaganda, tydliggöra i vilken utsträckning 4GW kan förstås som ett arbete grundat på vetenskaplighet eller ett arbete som nyttjar propagandistiska tekniker i sitt budskap.

  Uppsatsen är utformad som en kvalitativ analys, med hjälp av definitioner på vetenskaplighet respektive propaganda, av de texter som William S. Lind skrivit i ämnet.

  Syftet med uppsatsen är inte att bevisa att begreppet 4GW är propaganda i ordets egentliga bemärkelse, utan endast att visa att de tekniker och argument som används av Lind är ovetenskapliga och har mer gemensamt med tekniker som används i propaganda än med vad som kan betecknas som vetenskaplighet

 • 389.
  Bjurholm, Nina
  Försvarshögskolan.
  Rekrytering till Försvarsmakten genom Sjövärnskåren: En negligerad rekryteringsbas?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 2010 verkställdes det politiska beslutet om att låta värnplikten vila och satsa på ett anställt försvar och istället infördes frivillig militär utbildning i form av Grundläggande militär utbildning. Regeringen anser att ungdomsverksamheterna, vilka bedrivs av frivilligorganisationer som exempelvis Sjövärnskåren, är en viktig del i rekryteringen till Försvarsmakten.

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på om Sjövärnskåren skapar attraktionskraft för Försvarsmakten och i vilken utsträckning det motiverar ungdomar till att söka vidare till GMU och den nu vilande värnplikten.

  Denna uppsats baseras på en kvantitativ metod i form av ett frågeformulär, baserat på Herzbergs tvåfaktorsteori samt Hackman och Oldhams modell. Enkäten gick ut till 47 personer med bakgrund i Sjövärnskåren och som påbörjat Grundläggande militär utbildning, Specialistofficersutbildningen eller Officersprogrammet mellan åren 2010 och 2013.

  Enligt denna undersökning har Sjövärnskåren gjort Försvarsmakten attraktiv för ungdomarna som gått på sommarskolorna. Framförallt har detta skett genom att befälen på sommarskolorna föregått med bra exempel som ledare och representanter för Försvarsmakten.

  En slutsats som har dragits är att Sjövärnskåren nog kan anses som en bra rekryteringsgrund där det militära livet får testas på och utvärderas, samt leder till motiverade och engagerade rekryter.

 • 390.
  Bjursten, Fanny
  Försvarshögskolan.
  Fungerande multinationell försvarslogistik - verklighet eller vision?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this research paper is to investigate and assess the interoperability of the Swedish Armed Forces Logistics organizations with Nato. The paper also seeks to identify differences in interoperability within the dimensions of organization, behaviour and logistics, and evaluate the possibilities of streamlining cooperation.

  The study is based on Michael Codners theory Dimensions of Multinational Interoperability. The analytical tool that is used in the research paper is based on the OIM model, which was developed to measure organizational interoperability in a military context. The study´s findings indicate significant differences of interoperability in the three dimensions of organization, behavioural and logistics. In addition, the study shows that the Swedish Armed Forces Logistics organization is more interoperable in the dimensions of organization and logistics and less so with regard to behaviour. To attain a higher level of interoperability the two organizations must have a more unified aim regarding the logistics organizations. 

  The study recommends an analysis of the technical dimension of interoperability, which was not analysed in this study, in order to gain a greater overall picture of the Swedish Armed Forces interoperability with Nato regarding logistics. Furthermore the study recommends conducting a more detailed analysis of each of the dimensions in order to achieve greater understanding of each one.

 • 391.
  Björeman, Carl
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Operativa avdelningen (OPA), Militärhistoriska sektionen (Milhist).
  Försvarets förfall2011Bok (Annet vitenskapelig)
 • 392.
  Björeman, Carl
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Operativa avdelningen (OPA), Militärhistoriska sektionen (Milhist).
  Sex överbefälhavare söker en roll2017Bok (Annet vitenskapelig)
 • 393.
  Björeman, Carl
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärhistoriska avdelningen (MHA).
  Var vi redo ?: Svenska armén under kalla kriget2013Bok (Annet vitenskapelig)
 • 394.
  Björeman, Carl
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Operativa avdelningen (OPA), Militärhistoriska sektionen (Milhist).
  Var vi redo ? Svenska armén under kalla kriget2013Bok (Annet vitenskapelig)
 • 395.
  Björk, Jesper
  Försvarshögskolan.
  Drönarens etiska debatt: en analys av nyhetsartiklar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Throughout the past 20 years use of unmanned aerial vehicles, or drones, have increased immensely. The US has since the beginning of the 21st century employed armed drones as their weapon of choice in the war on terror. As a result, a lot of questions concerning the ethical aspects of the drone has been raised. This thesis aims to clarify whether these aspects can be linked to the drone’s characteristics as unmanned, or if they’re rather connected to the tactics utilised by the Americans. Furthermore, the conclusions drawn from this can help countries like Sweden, understand if the use of armed drones would result in the same split in public opinion as in the US. The analysis shows, through a survey of US media, that the ethical debate mainly focuses on aspects linked to how drones are used by the US. Consequently, it seems plausible that the mere acquisition of armed drones by Sweden is not enough to launch a major debate about the ethics of unmanned aircraft.

 • 396. Björk, M.
  et al.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen.
  Skottdramat i Falun: Psykologiska konsekvenser för militär och civil personal, värnpliktiga och frivilligkursdeltagare1997Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 397.
  Björk, Magnus
  Försvarshögskolan.
  Logistikteori för Specialförband vid genomförande av specialoperationer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Specialförband och specialoperationer beskrivs ofta i förhållande till reguljära enheter och konventionella operationer. De beskrivs som något som ligger utanför reguljära förbands förmågor. Detta kan i sin tur ställa andra krav på specialförbandslogistiken än på logistiken för reguljära förband.

   

  Den logistikteori som finns idag är i huvudsak baserad på fallstudier av konventionell krigföring. Det saknas alltså ett teoretiskt ramverk för specialförbandslogistik och idag baseras det på doktriner och handböcker som bygger på praktiskt vunna erfarenheter. Syftet med denna uppsats är att analysera fram viktiga principer för specialförbandslogistik och i och med det ge ett bidrag för att öka förståelsen för just fenomenet specialförbandslogistik vid genomförande av specialoperationer.

   

  Genom att analysera specialförbands och specialoperationsempirin, både deduktivt med hjälp av befintlig logistikteori och induktivt genom extensiv läsning, har logistikteorin utvecklats. Några principer från logistikteorin har nyanserats och omarbetats, någon har strukits och några tillkommit. Principerna för specialförbandslogistik vid genomförande av specialoperationer är integrering, framsynthet, improvisation, flexibilitet, tillgänglighet, tempo, enkelhet, överlevnad, effektivitet, kreativitet, operationssäkerhet och interoperabilitet.

 • 398.
  Björk, Magnus
  Försvarshögskolan.
  Materielförsörjning av specialförband2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Specialförband ska tillföra handlingsalternativ som ligger utanför reguljära förbands förmågor. Specialförband ska genomföra specialoperationer i hela kontinuumet mellan fred och krig med bred palett av förmågor. Detta ställer höga krav på en adekvat materielförsörjning som svarar mot de krav som ställs på specialförbanden. Trots detta är det lite forskat inom detta område.

  Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i McRavens specialförbandsteori och med stöd av strategiskt vald empiri inom materielförsörjning identifiera kriterier som bör beaktas vid materielförsörjning av specialförband. Resultatet är femton kriterier som är av vikt för en materielförsörjningsorganisation. Kriterierna klustrades i fyra grupper: personliga egenskaper, organisatoriska egenskaper, metodologiska egenskaper och materiella egenskaper. Det uppsatsen visar på som är mycket viktigt är de personliga egenskaperna, utan dessa kommer det vara svårt att uppnå de övriga kriterierna som identifierades.

 • 399.
  Björk, Martin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS).
  Geopolitisk dynamik: Ett teoriutvecklande anspråk2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the social sciences, geopolitical theory is used in order to analyze states actions and commitments when it comes to foreign policy. This thesis develops a new understanding of geopolitical theory. Firstly, the development and application of geopolitical theory, from its foundations in the early twentieth century to contemporary geopolitical studies is discussed. Secondly a revised understanding of the variables integrated in the concept and how it can be operationalized as an analytical tool is presented and tested empirically.The critical assessment of the research field of geopolitical theory tells us that six different geopolitical perspectives have been considered the most influential (room, strategy, power projection, identity, affiliation and governance) when it comes to analyzing state action. This model is applied as an analytical tool and thus tested on a single case. The case study is an analysis of foreign policy discussions at the state level in Sweden. This has determined how the geopolitical perspectives function in relation to each other as well as presenting the need of new geopolitical perspectives, in order to understand a state’s foreign policies actions and commitments.The case study clearly shows the merits in using geopolitical perspectives and letting them interplay. The most important result, however, is that future studies needs to consider the connections between the six perspectives. The study has confirmed the need of an additional geopolitical perspective (ideology). Ideology as a seventh perspective addresses the issue of political intentions among a state’s representatives, and in that way helps to explain the dynamic connections between the other six geopolitical perspectives that influence states actions and commitments when it comes to foreign policy.

 • 400.
  Björk, Vilma
  Försvarshögskolan.
  En konstruerad verklighet: en narrativ analys av kinesiska ambassaden2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to understand China's use of soft power in Sweden. It focuses on the use of strategic narratives by the Chinese embassy in Sweden. Understanding narratives and analysing them is important because they can uncover political agendas. In order to understand how the embassy constructs an image of China, the study will explore its use of strategic narratives. The narrative analysis, conducted on texts produced by the embassy, demonstrates that there are two metanarratives being constructed: that China is harmonious, and that China is misunderstood.

567891011 351 - 400 of 5292
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf