Endre søk
Begrens søket
567891011 351 - 400 of 1550
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum. Georgetown University.
  Conclusion: Lessons and consequences of Operation Unified Protector2013Inngår i: The NATO Intervention in Libya: Lessons Learned from the Campaign / [ed] Kjell Engelbrekt, Marcus Mohlin, Charlotte Wagnsson, Abingdon: Routledge, 2013Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 352.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), ISSL Ledning.
  Feministisk utrikespolitik i teori och praktik2016Inngår i: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 118, nr 4, s. 563-587Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the article is to study the intellectual background and practicalimplementation of the so called ”feminist foreign policy” of Sweden since thegeneral election in 2014. Where did it come from and what sort of policies does itinvolve? The article thereby covers the description and analysis of a number of policyprogrammes, as well as an early analysis and discussion of their consequences,using strategic theory as a framework for analysis. The article finds that there isplenty of continuity in the feminist stance, but that the announcement of a feministforeign policy has added both emphasis and new implementation programmesand approaches. The biggest difference might however be in the external interpretationof Swedish foreign policy, indicating that feminism may be a much sharperinstrument, and of greater impact, than anticipated in policy circles.

 • 353.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  Framtida konfliktyper: En modell för kategorisering av krig och konflikter (S14)2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Att kategorisera och namnge möjliga framtida konflikter syftar till att mentalt förbereda sig på olika alternativ och därmed ge organisationen möjlighet att anpassa sin förmåga att hantera de olika utmaningar som dessa konfliktkategorier kan tänkas medföra. Begrepp, eller teoretiska koncept, är viktiga då de har dubbla roller. Dels är de analytiska instrument för att förenkla, strukturera och förstå verkligheten. Överförenklade begrepp och kategorier riskerar däremot att fördärva vår verklighetsuppfattning och angripa de ”verkliga” problemen på ett effektivt sätt. Begrepp är dock inte bara analytiska avbilder av verkligheten, de har även en konstruktivistisk roll – de formar vår verklighetsuppfattning. Detta innebär att de definitioner och begrepp vi använder på insatser kommer att forma vår uppfattning och förståelse av insatsen. Det senaste utkastet till Militärstrategisk doktrin 2012 gör vikten av förståelse av konflikters karaktär mycket tydlig:

  All personal i Försvarsmakten måste förstå och kunna hantera krigets skiftande karaktär. Det ligger i krigets natur att dess karaktär ständigt skiftar och aldrig upprepar sig. Ingen kan styra krigets karaktär. Vi måste därför i vart fall noga bedöma den specifika konfliktens karaktär och anpassa medel och metoder därefter.

  Syftet med studien är därför att assistera Försvarsmakten i strävan efter denna förståelse genom att skapa en tydlig kategorisering av möjliga framtida konflikter. Denna kategorisering utgår från centrala parametrar och begrepp som anses tongivande för att förstå olika typer av framtida konflikter. Beskrivna konflikttyper skall sedan användas för att ta fram övergripande beskrivningar av möjliga framtida försvarsmaktsprofiler, så kallade idébilder, samt för utveckling av Försvarsmaktens befintliga strategiska typscenarier.

   

  Baserat på en generell diskussion om drivkrafter för framtida konflikter och en genomgång av existerande begrepp för att kategorisera konflikter så har en relativt enkel modell skapats i denna studie. En fyrfältare har skapats baserad på två variabler som påverkar konfliktens karaktär:

  1. Militär förmåga (Från låg till hög förmåga)
  2. Relativ förmåga i förhållande till motpart (Symmetri eller asymmetri av förmåga)

   

  Reguljär/Symmetrisk konflikt

  Reguljär/symmetrisk krigföring kännetecknas av två aktörer med likartad och hög militär förmåga – med största sannolikhet två stater. Denna typ av krigföring är mycket väl beskriven i både doktrin och teoretiska sammanhang och behöver inte beskrivas närmare här. Värt att notera är att dessa krig tenderar att bli storskaliga och högintensiva, dels på grund av krigets inre logik vilket leder till eskalation (Clausewitz) och dels på grund av de stora aktörernas förmåga och kapacitet att eskalera.

  Reguljär/Asymmetriskt konflikt

  Dessa konflikter kännetecknas av två aktörer med hög militär förmåga men som ändå är långt ifrån symmetriska. Exempel är Falklandskriget 1982 och Gulfkriget 1991. Trots att Saddam Hussein kunde mobilisera mer än en halv miljon man så medförde deras tekniska underlägsenhet gentemot den USA-ledda koalitionen en asymmetrisk konflikt. Dessa konflikter tenderar att bli mycket kortvariga om inte den svagare parten övergår i irreguljär krigföring.

  Irreguljär/Symmetrisk konflikt

  Dessa konflikter kännetecknas av två svaga (med traditionella mått på militär krigföringsförmåga) militära aktörer som slåss med samma irreguljära metoder. Flera inbördeskrig i Afrika tillhört denna kategori. Inte minst kriget i Liberia mellan bland andra NPFL och INPFL. Dessa konflikter eskalerar snarare i brott mot krigets lagar än i konfliktens intensitet – vilket i slutändan innebär allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, barnsoldater, våld mot civila och därmed mycket svårläkta sår för samhället i en post-konfliktsitutation.

  Irreguljär/Asymmetrisk

  Denna konfliktkategori omfattar två aktörer med olika krigföringsförmåga där den svagare parten valt irreguljära metoder för att bekämpa en överlägsen fiende. Gerillakrig, upprorsmotverkan och många komplexa fredsfrämjande insatser ryms inom denna kategori. Pågående konflikter i Afghanistan, Irak, Colombia och mellan Israel och Palestinierna är ett antal exempel.

  Hybridkrigföring

  Hybridkrigföring beskrivs som en kombination av traditionell krigföring, blandat med terrorism, andra asymmetriska hot och upprorsverksamhet. Orsaken till begreppet är en ökad insikt om att de traditionella dikotomierna beskrivna ovan är missvisande i en betydligt mer komplex verklighet där olika typer av krigföring flyter ihop. Det är viktigt att notera att då fienden bedriver flera olika typer av krigföring samtidigt – hybridkrigföring – så ställs det med stor sannolikhet liknande krav på våra förband.

  Aktörers intressen och förändringar av konflikters karaktär

  Analysen trycker vid flera tillfällen på vikten av förståelse för att konflikter inte är statiska utan att konflikters karaktär kan ändras på flera olika sätt. Därför har studien även diskuterat ett antal tänkbara rörelser mellan modellens fem fält. Aktörernas intressen är utöver detta avgörande för förändringsbenägenheten i konflikter, då motgångar för aktörer med absoluta mål kommer leda till metodförändringar vilket i sin tur förändrar konfliktens karaktär.

   

  Slutligen presenterar studien ett par exempel på hur modellen kan användas inom FM för strategisk planering och framtagande av typscenarior. Trots att territoriella hot mot Sverige inte diskuterades framkom det med tydlighet att det kommer krävas en mycket stor bredd av förmågor för svenska förband – en kraftfull och expeditionär Försvarsmakt som med trovärdighet kan agera utmed hela konfliktskalan – på hemmaplan, i närområdet och internationellt. Flexibilitet och anpassningsförmåga är dessutom central ledord för att kunna följa med i framtida konflikters karaktärsförändringar. Statiska militära organisationer tillhör det förflutna.

 • 354.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL). Georgetown University, Washington D.C., USA.
  Gender Perspectives and Military Effectiveness: Implementing UNSCR 1325 and the National Action Plan on Women, Peace and Security2016Inngår i: Prism, ISSN 2157-0663, E-ISSN 2157-0671, Vol. 6, nr 1, s. 73-89Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 355.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), ISSL Ledning.
  Introducing gender perspectives in operations: Afghanistan as a catalyst2017Inngår i: The Swedish presence in Afghanistan: security and defence transformation / [ed] Arita Holmberg and Jan Hallenberg, Abingdon: Routledge, 2017, s. 138-159Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 356.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Kopplingen mellan säkerhet och utveckling: Civil-militär samverkan och genusperspektiv i svensk säkerhetspolitik2015Inngår i: Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen / [ed] Kjell Engelbrekt, Arita Holmberg och Jan Ångström, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015, 2, s. 145-164Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 357.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  Lessons from Helmand, Afghanistan: What now for British counterinsurgency?2011Inngår i: International Affairs, ISSN 0020-5850, E-ISSN 1468-2346, Vol. 87, nr 2, s. 297-315Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article analyses the conduct of British operations in Helmand between 2006 and 2010 and discusses the implications for the legacy and future of British counterinsurgency. Substantially changed training, painful relearning of counterinsurgency principles and changed mindsets are necessary to avoid repeated early failures in the future. Moreover, despite eventually adapting tactically to the situation and task in Helmand, the British Armed Forces proved inadequate in dealing with the task assigned to them for two key reasons. First, the resources of the British military are simply too small for dealing with large-scale complex engagements such as those in Helmand or southern Iraq. Second, the over-arching comprehensive approach, and especially the civilian lines of operations that underpinned Britain's historical successes with counterinsurgency, are today missing.

 • 358.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum (upphört). Georgetown University.
  New agendas in statebuilding: hybridity, contingency and history2013Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This volume connects the study of statebuilding to broader aspects of social theory and the historical study of the state, bringing forth new questions and starting-points, both academically and practically, for the field. Building states has become a highly prioritized issue in international politics. Since the 1990s, mainly Western countries and international institutions have invested large sums of money, vast amounts of manpower, and considerable political capital in ventures of this kind all across the globe. Most of the focus in current literature is on the acute cases, such as Afghanistan and Iraq, but also to states that seem to fit the label 'failed states' such as Liberia, Sierra Leone and Somalia. This book brings together a diverse group of scholars who introduce new theoretical approaches from the broader social sciences. The chapters revisit historical cases of statebuilding, and provide thought-provoking, new strategic perspectives on the field. The result is a volume that broadens and deepens our understanding of statebuilding by highlighting the importance of hybridity, contingency and history in a broad range of case-studies. This book will be of much interest to students of statebuilding and intervention, peacebuilding, war and conflict studies, security studies and IR in general.

 • 359.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Sweden's Implementation of a Gender Perspective: Cutting Edge but Momentum Lost2019Inngår i: Women and Gender Perspectives in the Military: An International Comparison / [ed] Egnell, Robert; Alam, Mayesha, Washington DC: Georgetown University Press, 2019, s. 41-72Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 360.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  The organised hypocrisy of international state-building2010Inngår i: Conflict, Security and Development, ISSN 1467-8802, E-ISSN 1478-1174, Vol. 10, nr 4, s. 465-491Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper uses the concept of 'organised hypocrisy' as a means of making sense of the inconsistencies and contradictions in contemporary theory and practice of international state-building. While organised hypocrisy in international politics allows states and organisations to maintain systemic stability and legitimacy by managing irreconcilable pressures that might otherwise render them unable to operate effectively, this paper argues that organised hypocrisy also has negative impacts on the operational effectiveness of state-building. It allows organisations to engage in operations without sufficient resources, thereby seriously undermining operational effectiveness and the credibility of international state-building as a legitimate political tool. Organised hypocrisy also creates false expectations among the local and global populations and thereby decreases the credibility of the strategic narrative that is supposed to explain and make sense of the transformation processes to the general public. The paper also explores a number of options for dealing with organised hypocrisy in a way that could improve the effectiveness of international state-building.

 • 361.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL). Georgetown University, Washington D.C., USA.
  The Swedish Experience: Overcoming the Non–NATO-Member Conundrum2015Inngår i: Precision and Purpose: Airpower in the Libyan Civil War / [ed] Mueller, Karl P., Santa Monica, Californien, USA: Rand Corporation, 2015, s. 309-338Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 362.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  Vad gjorde vi för nytta?: svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser sedan 19452009Inngår i: Fredssoldater / [ed] Holger, Lena, Stockholm: Armémuseum , 2009, s. 135-165Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 363.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  Winning 'Hearts and Minds'?: A Critical Analysis of Counter-Insurgency Operations in Afghanistan2010Inngår i: Civil Wars, ISSN 1369-8249, E-ISSN 1743-968X, Vol. 12, nr 3, s. 282-303Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article conducts a critical analysis of the historical lessons, theassumptions and the conduct of ‘hearts and minds’ approaches to counterinsurgency.This results in challenges. Theoretically the ‘hearts and minds’approach is rooted in modernisation theory and a normative Western approachto legitimacy that fails to live up to the expectations of the local population.The approach is also based on lessons from past successes such as the British1950s campaign in Malaya. However, a great contextual shift has taken placesince then and the relevance of past experiences is therefore questionable ina context of complex state-building in the wake of intervention. This also haspractical consequences as we seek to rectify the often misapplied approachesof today.

 • 364.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum. Georgetown University.
  Winning Legitimacy: counterinsurgency as the military approach to statebuilding2013Inngår i: New Agendas in Statebuilding: Hybridity, contingency and history / [ed] Robert Egnell and Peter Haldén, London: Routledge, 2013, s. 210-232Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 365.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum. Georgetown University.
  Women in Battle: Gender Perspectives and Fighting2013Inngår i: Parameters, ISSN 0031-1723, E-ISSN 2158-2106, Vol. 43, nr 2, s. 33-41Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many concerns related to women in combat roles stem from two related assumptions: (a) the existing structure and culture of the armed forces are well adapted to the requirements of combat; and (b) politically imposed change is harmful to the professionalism and effectiveness of the military. These can be dangerous assumptions. Instead, the traditional "truths" about the nature of unit cohesion and the optimal capabilities of individual soldiers and officers need to be periodically examined. Doing so can maximize the effectiveness of military organizations in a changing environment.

 • 366.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Alam, Mayesha
  Department of Political Science, Yale University, USA.
  Conclusion: Lessons of Comparison and Limits of Generalization2019Inngår i: Women and Gender Perspectives in the Military: An International Comparison / [ed] Robert Egnell and Mayesha Alam, Washington DC: Georgetown University Press, 2019, s. 253-266Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 367.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Alam, Mayesha
  Department of Political Science, Yale University, USA.
  Introduction: Gender and Women in the Military - Setting the Stage2019Inngår i: Women and Gender Perspectives in the Military: An International Comparison / [ed] Egnell, Robert; Alam, Mayesha, Washington DC: Georgetown University Press, 2019, s. 1-22Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 368.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Alam, MayeshaDepartment of Political Science, Yale University, USA.
  Women and Gender Perspectives in the Military: An International Comparison2019Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Women and Gender Perspectives in the Military compares the integration of women, gender perspectives, and the women, peace, and security agenda into the armed forces of eight countries plus NATO and United Nations peacekeeping operations. This book brings a much-needed crossnational analysis of how militaries have or have not improved gender balance, what has worked and what has not, and who have been the agents for change. The country cases examined are Sweden, the Netherlands, Canada, the United States, the United Kingdom, Israel, Australia, and South Africa. Despite increased opportunities for women in the militaries of many countries and wider recognition of the value of including gender perspectives to enhance operational effectiveness, progress has encountered roadblocks even nearly twenty years after United Nations Security Council Resolution 1325 kicked off the women, peace, and security agenda. Robert Egnell, Mayesha Alam, and the contributors to this volume conclude that there is no single model for change that can be applied to every country, but the comparative findings reveal many policy-relevant lessons while advancing scholarship about women and gendered perspectives in the military.

 • 369.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), ISSL Ledning.
  Cardoso Reis, Bruno
  ISCTE-IUL CIS, Lissabon, Portugal.
  Counterinsurgency2018Inngår i: The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces / [ed] Hugo Meijer och Marco Wyss, Oxford: Oxford University Press, 2018, s. 592-607Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 370.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  Halden, Peter
  Laudable, Ahistorical and Overambitious: Security Sector Reform Meets State Formation Theory2009Inngår i: Conflict, Security and Development, ISSN 1467-8802, E-ISSN 1478-1174, Vol. 9, nr 1, s. 27-54(28)Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Security sector reform (SSR) is a concept that is highly visible within policy and practice circles and that increasingly shapes international programmes for development assistance, security co-operation and democracy promotion. This paper examines the concept and practice of SSR using theories of the state and state formation within a historical-philosophical perspective. The paper recognises that the processes of SSR are highly laudable and present great steps forward towards more holistic conceptions of security and international development. However, the main argument of the paper is that we should be careful of having too high expectations of the possibility of SSR fulfilling its ambitious goals of creating states that are both stable and democratic and accountable. Instead, we should carefully determine what level of ambition is realistic for each specific project depending on local circumstances. A further argument of this paper is that legitimate order and functioning state structures are prerequisites and preconditions for successful democratisation and accountability reforms within the security sector.

 • 371.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  Haldén, Peter
  University of Helsinki.
  Contextualising international state-building2010Inngår i: Conflict, Security and Development, ISSN 1467-8802, E-ISSN 1478-1174, Vol. 10, nr 4, s. 431-441Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 372.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum. Georgetown University.
  Haldén, Peter
  Uppsala universitet.
  Introduction: The need for new agendas in statebuilding2013Inngår i: New Agendas in statebuilding: Hybridity, contingency and history / [ed] Robert Egnell and Peter Haldén, London: Routledge, 2013, s. 1-10Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 373.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum (upphört).
  Hojem, Petter
  Luleå University of Technology.
  Berts, Hannes
  Sthlm Policy Group.
  Gender, military effectiveness and organizational change: the Swedish model2014Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In October 2000, the United Nations Security Council passed Resolution 1325 which reaffirmed the important role of women in the prevention and resolution of conflicts as well as in post-conflict reconstruction. Since the resolution was passed, the Swedish Armed Forces have gone through an impressive process of change that has set the agenda for instituting Resolution 1325 in militaries throughout the world. What began as a project of limited scope within the Swedish armed forces has steadily evolved to mainstream a gender perspective, conduct training, and to establish specific gender-related functions and institutions such as Gender Field Advisors, Gender Focal Points and the Nordic Centre for Gender in Military Operations.Through extensive interviews and analyses of internal documents, this study provides a unique understanding of these organizational processes, the driving factors and the roadblocks within the armed forces, as well as the impact of a gender perspective in the field of operations. This insight, and the resulting lessons learned, is not only essential for the continued process of implementation in the Swedish case, but also for similar processes in the armed forces and other security related organizations around the world.

 • 374.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum. Georgetown University.
  Peter, Haldén
  Uppsala universitet.
  Towards new agendas: implications for the theory and practice of statebuilding2013Inngår i: New Agendas in Statebuilding: Hybridity, contingency and history / [ed] Robert Egnell and Peter Haldén, London: Routledge, 2013, s. 235-246Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 375.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen. Georgetown University, Washington D.C., USA.
  Ucko, David
  National Defense University, Washington D.C., USA.
  Counterinsurgency Operations Revisited2015Inngår i: International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention / [ed] Per M. Norheim-Martinsen, Tore Nyhamar, Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2015, 1, s. 59-80Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 376.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), ISSL Ledning.
  Ucko, David H.
  National Defense University, Washington D.C., USA.
  True to form?: Questioning the British counterinsurgency tradition2016Inngår i: Insurgencies and Counterinsurgencies: National Styles and Strategic Cultures / [ed] Heuser, Beatrice & Shamir, Eitan, New York: Cambridge University Press, 2016, s. 25-46Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 377.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Ångström, Jan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Afghanistan: Krig utan slut?2017Inngår i: Om Krig och Fred: En introduktion till freds- och konfliktstudier / [ed] Karin Aggestam och Kristine Höglund, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 2, s. 153-172Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 378.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum.
  Ångström, Jan
  Uppsala universitet.
  Afghanistans trettioåriga krig2012Inngår i: Om krig och fred: En introduktion till freds- och konfliktstudier / [ed] Karin Aggestam & Kristine Höglund, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 129-146Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 379. Eid, J.
  et al.
  Mearns, K.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Laberg, J. C.
  Johnsen, B. H.
  Leadership and safety research: Conceptual issues and future research questions2012Inngår i: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 50, nr 1, s. 55-61Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 380. Eid, Jarle
  et al.
  Lescreve, Francois
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  An international perspective on military psychology2012Inngår i: The Oxford handbook of military psychology / [ed] Lawrence, J. H., Matthews, M, New York: Oxford University Press, 2012, s. 114-128Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 381.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  A return to geopolitics? The future of the security community in the Baltic Sea Region2018Inngår i: Global Affairs, ISSN 2334-0460, E-ISSN 2334-0479, ISSN 2334-0479 (Online), s. 1-17Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One key question for the European security community is whether today’s confrontation between the EU member states and Russia is the end of its spread to the Baltic Sea region, including Russian districts, and the beginning of a return of geopolitical rivalry in the region. This article investigates the possibilities of avoiding such a negative downward spiral by drawing on security community theory and discussing two different methods of security community building – “top-down” and “bottom-up”. It points to the need for the EU institutions to return to the Monnet method to find a way out of the geopolitical “zero-sum” game increasingly played by the governments in the region. This implies not putting restrictions on participants from the north-west regions of Russia in strategically chosen areas of cooperation, and a more pronounced bottom-up, long-term and macro-regional approach built on joint problem-solving projects and people-topeople contacts that generate “win-win” games.

 • 382.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Agency and structure in EU foreign policy practices2013Inngår i: Rethinking Foreign Policy / [ed] Fredrik Bynander och Stefano Guzzini, Abingdon: Routledge , 2013, 1, s. 81-94Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 383.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Beyond the external - internal security divide: Inter-pillar implications for EU policies of protection2008Inngår i: The European Union and Security Sector Reform / [ed] P. Fluri & D. Spence, London: John Harper Publishing , 2008, s. 151-172Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 384.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  EU, Sverige och samhällssäkerheten2015Inngår i: Svensk säkerhetspolitik i Europa och Världen / [ed] A. Eriksson, K. Engelbrekt, J. Ångström, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015, 2a, s. 59-88Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 385.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  EU, Sverige och samhällssäkerheten2010Inngår i: Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen / [ed] K. Engelbrekt och J. Ångström, Stockholm:: Norstedts Juridik AB, 2010, s. 85-112Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 386.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  EU:s säkerhetspolitiska roll: från säkerhetsgemenskap till säker gemenskap2010Inngår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, nr Nr 2, s. 11-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 387.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Explaining the European Union's Foreign Policy: a Practice Theory of Translocal Action2018 (oppl. 1)Bok (Fagfellevurdert)
 • 388.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Extending experimentalist governance in crisis management2015Inngår i: Extending experimentalist governance – the EU and Transnational Regulation / [ed] Jonathan Zeitlin, Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 267-294Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 389.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  From a European Security Community to a Secure European  Community: Tracing the New the Security Identity of the EU2008Inngår i: Globalization and Environmental Challen­ges: Reconceptualising Security in the 21st Century / [ed] Brauch, H.G. et. al., Berlin: Springer-Verlag , 2008, s. 695-704Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 390.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  La Politique Européenne de Sécurité et de Défense: de la communauté de sécurité européenne à la communauté européenne sûre2009Inngår i: Quatre siècles de coopération militaire franco-suédoise = Svenskt-franskt militärt samarbete under fyra sekler: actes des journées d'études franco-suédoises organisées à Stockholm les 25 et 26 octobre 2005 et à Vincennes les 7 et 8 décembre 2006 = svenskt-franskt seminarium organiserad i Stockholm 25 och 26 oktober 2005 och i Vincennes 7 och 8 december 2006 / [ed] G. Åselius et Valérie Caniart, Paris et Stockholm.: .Service historique de la Défense et Försvarshögskolan , 2009, s. 159-168Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 391.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  The challenge of a broadening security agenda for EU security sector reform2010Inngår i: The Politics of Security Sector Reform: Challenges and Opportunities for the European Union’s Global Role / [ed] M. Ekengren and G. Simons, Farnham: Ashgate, 2010Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 392.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  What Can EU Civil Security Governance Learn from the Common Security and Defence Policy and the European Defence Agency?2015Inngår i: EU Civil Security Governance: Diversity and cooperation in crisis and disaster management / [ed] H. Hegemann and R. Bossong, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, s. 233-255Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 393.
  Ekengren, Magnus
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Boin, Arjen
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen. Leiden universitet.
  Rhinard, Mark
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen. Stockholms universitet.
  The study of crisis management2017Inngår i: Routledge Handbook of Security Studies (Second Edition) / [ed] M. Cavelty and T. Balzacq (eds), London and New York: Routledge, 2017, s. 447-456Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 394.
  Ekengren, Magnus
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Hollis, Simon
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Explaining the European Union's security role in practice2019Inngår i: Journal of Common Market Studies, ISSN 0021-9886, E-ISSN 1468-5965Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  European states may no longer expect inter‐state violence, but they do expect complex threats emanating from storms, epidemics, terror attacks and earthquakes. The EU has answered these threats through the rapid and far‐reaching institutionalization of European security cooperation. However, member states hesitate to use their common capacities. While both intergovernmental and constructivist approaches treat this pattern as evidence of weak integration and as unimportant to the European security community, we examine this cooperation through the lens of practice theory and reveal how the growth of EU capacities is fully compatible with a critical and cautious approach to activating these resources in the everyday work of national officials. Using unique empirical data retrieved through participant observation in the first multisectoral crisis management exercise held by the EU, the findings of this analysis sketch the contours of a new type of security community.

 • 395.
  Ekengren, Magnus
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Rhinard, Mark
  Stockholm University.
  Barzanje, Costan
  The Swedish Institute of International Affairs.
  Working in the Same Direction?: Civil Protection Cooperation in the Baltic Sea Region2018Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 396.
  Ekengren, Magnus
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Simons, GregFörsvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  The Politics of Security Sector Reform: Challenges and Opportunities for the European Union’s Global Role2011Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Security Sector Reform (SSR) is increasingly becoming a cornerstone in international security and development cooperation. Indeed, the concept has often been seen as a panacea for many of the biggest threats to the world such as failed states, terrorism and poverty. In particular, this book focuses on the complexities of implementation of SSR across the globe and the actual and potential role for the European Union (EU) to play in SSR. As suggested in the title of the book, this involves not only opportunities, but challenges to be overcome as well. There are three core themes to this book: Policy, Policies and Practice. By presenting the themes in this particular order, a greater appreciation of the influences on the process of SSR, from conception to implementation, is relayed to the reader. This volume appeals to audiences interested in the EU as a global actor and the interrelationships between foreign, security, defence and development policies.

 • 397.
  Ekman, Lisa
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  A Duty to Save, Support, or Serve the Locals?: Swedish Military Members’ Notions of Military Duty in the FieldManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The notion of military duty is becoming increasingly complex in contemporary global security dynamics. Increasing regional instability has renewed focus on national security concerns and the reinstatement of conscription in several European states, nevertheless most European armed forces mainly conduct military operations elsewhere with a principal focus on addressing ‘population-oriented’ security concerns of host states. This dual nature of military duty raises a number of questions, including what contemporary understanding of duty guides the decision-making and behavior of military professionals. The article investigates how population-oriented objectives and responsibilities shape notions of military duty in the context of international military operations. Based on interviews with Swedish military personnel with experiences of international deployment, the article identifies a number of empirical tensions between general notions of military duty and the individual sense of responsibility and obligation in the field.

 • 398.
  Ekman, Lisa
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Fighting for Strangers?: Military Duty in Contemporary War2017Inngår i: Leadership in Extreme Situations / [ed] Michael Holenweger, Michael Karl Jager, and Franz Kernic, Springer, 2017, s. 167-180Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This chapter explores the concept of military duty in the context of contemporary war. It focuses on the recent developments in the normative and strategic frameworks of Western military operations, which emphasize that mission effectiveness is largely dependent on the security and wellbeing of the local population. This has seemingly stretched the traditional notion of military duty, which is to master and apply organized military force to achieve political objectives and defeat the enemy on the battlefield. Based on empirical insights from the U.S. military and its recent missions in Iraq and Afghanistan, the chapter argues that this development has created tensions between political and military understandings of duty, as well as between organizational and individual notions of duty within the U.S. military. Conflicting notions of military duty hold important policy implications to both domestic civil-military relations and U.S. military power abroad because they challenge the integrity of political objectives and threaten military cohesion and unity of effort with regard to the management of local populations during war.

 • 399.
  Ekman, Lisa
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Helping Strangers: The Role of the Local Population in Swedish Military Personnel’s Sense of DutyManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 400.
  Ekman, Lisa
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Local Ties that Bind?: Exploring Noncombat Contact and Understandings of Military Duty in AfghanistanManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
567891011 351 - 400 of 1550
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf