Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 5692
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Johansson, A.
  Eriksson, B.
  Att utvecklas som ledare: Gruppnivå2003In: Direkt ledarskap / [ed] G. Larsson & K. Kallenberg, Stockholm: Försvarsmakten , 2003, p. 286-295Chapter in book (Other academic)
 • 352. Starrin, B.
  et al.
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
  Willebrand, K.
  Boström, K.
  Att vara arbetslös kvinna1985In: Tillsammans blir vi starka: Arbetslöshetens elände, vardag och motkamp / [ed] B. Starrin, B. Lundberg & B Angelöw, Stockholm: Prisma , 1985, p. 73-98Chapter in book (Other academic)
 • 353.
  Fagerholm, Sonja
  et al.
  Swedish Defence University.
  Perényi, Maria
  Swedish Defence University.
  Larsson, Anna-Karin
  Swedish Defence University.
  Att vara en lärande organisation i praktiken: Pedagogisk utveckling på Anna Lindh-biblioteket2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera pedagogisk utveckling inom de verksamheter på universitet och högskola som ska stödja lärare i förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Vi vill också ta del av övriga deltagares erfarenhet inom pedagogisk utveckling i syfte att utveckla vårt arbete. Hur arbetar andra lärosäten samt dess stödverksamheter med pedagogisk utveckling och på vilket sätt kan vi samverka i det pedagogiska utvecklingsarbetet?

  Bolognaprocessen har påverkat högskola och universitet på en rad olika sätt. En viktig förändring är perspektivskiftet från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat synsätt, vilket påverkat upplägget av det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor. Elmgren och Henriksson lyfter fram behovet av pedagogisk förnyelse och utveckling av utbildning. Universitetsläraren har en viktig roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet på ett lärosäte och möjligheten till högskolepedagogisk utbildning och kontinuerlig fortbildning är en viktig faktor (Elmgren & Henriksson 2010, s. 12). Men det finns också ett behov av pedagogisk utveckling inom de verksamheter som ska stödja förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Anna Lindhbiblioteket har därför initierat ett pedagogiskt projekt som syftar till att vägleda personalen i sin pedagogiska roll och problematisera kring vad det innebär att som bibliotekspersonal vara pedagogisk. Metaforen ”lärande som deltagande” kan sägas vara en central utgångspunkt utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv men även utifrån att all bibliotekspersonal, inte endast undervisande bibliotekarier, involveras i arbetet (Larsson 2013, s. 115).

  Det pedagogiska projektet har inletts med en pedagogisk utvecklingsdag under hösten 2013, för att diskutera frågor kring pedagogisk grundsyn och pedagogiskt förhållningssätt i mötet med biblioteksanvändarna. Under 2014 fortsätter arbetet med återkommande workshops där pedagogiska metoder, konkreta handledningssituationer och samspelet mellan källkunskap, bemötande och pedagogisk teori diskuteras.

  Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2010). Universitetspedagogik. Stockholm: Norstedts. Larsson, Staffan (2013). Vuxendidaktik. Stockholm: Natur & Kultur.

 • 354.
  Persson, Elaine
  Swedish Defence University.
  Att vara kvinna bland alla män: En kvalitativ intervjustudie om kvinnors erfarenheter och tankar om sina karriärmöjligheter i Försvarsmakten2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Women constitute a minority in most military organizations, and previous research indicates that women face several barriers that affect both their careers and well-being in the organization. In the Swedish Armed Forces women were admitted to all services and branches with the same rights as men in 1989, but despite that there are now only 7 % female officers, and 17 % women in total in the organization. This study aims to examine the reasons for the minority of women at the higher positions and whether this can be understood from the factors identified by previous research, which also constitute the theoretical framework used in this study. The study is conducted on the basis of interviews with 12 female soldiers and officers in the Swedish Armed Forces, where women's thoughts and experiences about their careers and situation in the organization were sought.

  The results of the study show that there are factors influenced by both the organization and by the individual themselves that affect women's careers. The factors according to the respondents that have the most impact are negative attitudes and treatment from men, the organization's culture and jargon, as well as difficulties in combining a family life with work in the defense sector, and lack of support and role models.

  Download full text (pdf)
  Att vara kvinna bland alla män
 • 355.
  Walterström, Kristoffer
  et al.
  Swedish Defence University.
  Prytz, Louise
  Swedish Defence University.
  Att vara sig själv i rollen som militär ledare: En kvalitativ studie om specialistofficerares upplevelser av tillämpningen avautenticitet i militära kontexter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since 2003 the Swedish Armed Forces uses Developmental Leadership as their formal leadership model. The model is characterised by the leader acting as a role model and providing inspiration, motivation and personal consideration. The model stresses the importance authenticity plays in achieving the motivational aspects of leadership. The current literature on authenticity shows almost solely positive effects of the application of authenticity. However, there are organizational factors that seem to impede the non-commissioned officers’ ability to freely express their authentic self. Therefore, this study has aimed to deeper investigate the possible discrepancy between the application of authenticity in theory in relation to practice. To achieve this, we strive to answer the question as to how non-commissioned officers experience the practical application of authenticity in military contexts. A qualitative semistructured interview guide was chosen as the research method. The participants consisted of six non-commissioned officers in troop leading positions within the Swedish Armed Forces. Through a thematic analysis the data resulted in three main themes with a total of eleven subcategories. The study concludes that the results support the Developmental Leadership model´s claim that environmental factors affect the way leaders can exert Developmental Leadership. In addition, the study also contribute to a clearer picture of how these factors specifically affect leaders ability to act authentically.

  Download full text (pdf)
  Att vara sig själv i rollen som militär ledare
 • 356.
  Nilsson, Sofia
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Wallenius, Claes
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Att vara svensk officer på hög ledningsnivå vid påfrestande incidenter under internationella uppdrag: En intervjustudie2006Report (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 357.
  Wallenius, Claes
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Nilsson, Sofia
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Att vara svensk officer på hög ledningsnivå vid påfrestande incidenter under internationella uppdrag: En redovisning av praktiska verktyg för att hantera stress2006Report (Other academic)
 • 358.
  Kylin, Camilla
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Hede, Susanne
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Friman, Yvonne
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Enander, Ann
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Att vara till stöd: skilda perspektiv på risk och kommunikation vid internationell militär tjänstgöring2013Report (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 359.
  Sjöström, Frida
  Swedish Defence University.
  Att vilja ta anställning inom Försvarsmakten: En undersökning gällande kadetterna på OP 09-12 vilja till att ta anställning efter examen utifrån Maslows behovsteori2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The cadets at the 217:th company at the Military Academy Karlberg is facing a future of employment in the Swedish Armed Forces. The cadets recruitment process has been lined with alternating decision by the Swedish Armed Forces and decisions that will affect the cadets in their future profession as officers in the Armed Forces have been taken since they first started at Karlberg. Based on this, do the cadets want to take employement in the Swedish Armed Forces after graduation?

  The purpose of the study has the intention to use Maslow's need-theory in order to examine the feasibility of finding trends for whether the cadets feel satisfaction from the five steps that constitute Maslow's theory and if their willingness to accept employment in the Swedish Armed Forces can connect to it. The thesis also measure whether its possible to distinguish certain factors that affect the cadets to a greater extent for not wanting to take up employment in the Swedish Armed Forces after graduation.

  The purpose and the questions is answered by a survey that the cadets have answered. The survey is based on Maslow's theory and is designed for the cadets future profession as becoming officers in the Swedish Armed Forces.

  The results show that among the cadets who responded to the survey the willingness to accept employment in the Armed Forces is very high. Factors affecting the cadets to not wanting to take up employment is primarily fear of not beeing employed in the place they desire or the anxiety they may feel regarding family issues.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 360.
  Jönsson, Johan
  Swedish Defence University.
  Att vinna det fria kriget: En teoriutvecklande studie av ett omtalat men outforskat doktrinärt begrepp2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det fria kriget är ett doktrinärt begrepp som beskriver hur svaga avskurna reguljära förband ska genomföra sin krigföring. Det finns ingen entydig teori som kan förklara vad som leder till framgång i denna form av krigföring då den teoretiskt ligger mellan forskningsområdena landkrigföring och små krig. Denna teoriutvecklande uppsats gör en ansats att från land- och gerillakrigföringsteorier utveckla en teori för att förklara framgångsfaktorer för det fria kriget.

  Teoriutvecklingen sker genom att en hypotes tas fram genom en hypotetisk-deduktiv metod. Hypotesen operationaliseras och prövas i en tvåfallstudie. Prövningen leder till en förfinad hypotes som kan anses vara en normativ teori som förklarar hur framgång i det fria kriget kan nås.

  Teorin för att förklara ett framgångsrikt förande av fria kriget:

  Genom att utsätta motståndaren för ett taktiskt dilemma med ett hot på djupet, kan tid skapas för den egna strategiska nivån genom motståndarens kraftsplittring eller kulmination.

  Indirekt metod används för att kompensera för asymmetrin i styrkeförhållanden. Genom att slå mot identifierade svaga delar och kommunikationer skapas möjligheter till att nå lokal överlägsenhet. Dessa svaga delar påverkar motståndarens förmåga till krigföring och därmed kan tid skapas på den strategiska nivån.

  Terrängens möjlighet för att ge skydd och uthållighet samt dess förutsättningar för den svage att kompensera asymmetrin är avgörande för det avskurna förbandets uthållighet.

  Genom att anpassa förbandet och styra med uppdragstaktik kan sannolikt leda till framgång i det fria kriget.

  Denna teori ger en förklaring till framgång men behöver ytterligare prövning då delar av förklaringen kan ligga i för uppsatsen avgränsade områden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 361.
  Brodin, Jens
  Swedish Defence University.
  Attackhelikoptrar i Vietnam: En teoriprövande fallstudie på det amerikanska nyttjandet av attackhelikoptrar enligt Wardens och Papes teorier2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Av dagens teoretiker i luftoperationer så finns det ingen som utförligt tar upp användandet av helikoptrar. Det här arbetet kommer därför grunda sig på två av de stora teoretikerna inom luftoperationer, Warden och Pape. Arbetet kommer inledningsvis redogöra för de båda teoretikernas teorier för att sedan presentera Vietnamkriget som var det första stora kriget där helikoptrar hade en viktig roll. Med Vietnamkriget i fokus ska jag sedan analysera hur användandet av attackhelikoptrarna passar in i Wardens och Papes beskrivningar om hur luftoperationer skall genomföras. Det arbetet ska resultera i är att se om det går att nyttja de redan existerande teorierna på nyttjandet av helikoptrar eller om de behöver egna teorier.

 • 362.
  Kleffner, Jann
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for International and Operational Law.
  Attacks against works or installations containing dangerous forces2018In: The Companion to International Humanitarian Law / [ed] Niccolò Pons & Drazan Djukić, Leiden: Brill Nijhoff, 2018, p. 205-207Chapter in book (Other academic)
 • 363.
  Hultman, Lisa
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum (upphört). Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Attacks on Civilians in Civil War: Targeting the Achilles Heel of Democratic Governments2012In: International Interactions, ISSN 0305-0629, E-ISSN 1547-7444, Vol. 38, no 2, p. 164-181Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research has indicated that democracy decreases the risk of armed conflict, while increasing the likelihood of terrorist attacks, but we know little about the effect of democracy on violence against civilians in ongoing civil conflicts. This study seeks to fill this empirical gap in the research on democracy and political violence, by examining all rebel groups involved in an armed conflict 1989–2004. Using different measures of democracy, the results demonstrate that rebels target more civilians when facing a democratic (or semi-democratic) government. Democracies are perceived as particularly vulnerable to attacks on the population, since civilians can hold the government accountable for failures to provide security, and this provides incentives for rebels to target civilians. At the same time, the openness of democratic societies provides opportunities for carrying out violent attacks. Thus, the strength of democracy—its accountability and openness—can become an Achilles heel during an internal armed conflict.

 • 364.
  Simons, Greg
  Uppsala Centre of Russian Studies, Uppsala University, Sweden.
  Attempting to Re-brand the Branded: Russia's International Image in the 21st Century2011In: Russian Journal of Communication, ISSN 1940-9419, E-ISSN 1940-9427, Vol. 4, no 3/4, p. 322-350Article in journal (Other academic)
 • 365.
  Bodin, Martin
  Swedish National Defence College.
  Attityder till anställning som officer hos ungdomar i Sverige2001Student paper otherStudent thesis
 • 366.
  Danielsson, Erna
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Johansson, Eva
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Attraktionsarbete och förändring i Försvarsmakten: utmaningar och möjligheter2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten handlar om Försvarsmaktens strategiska arbete för att öka sin attraktionskraft med fokus på attraktionsstrategier på organisationsnivå. Frågor ställs om vilka strategier Försvarsmakten använder för att öka sin attraktionskraft och hur Försvarsmakten arbetar för att utveckla sitt varumärke. Jämförelser görs av hur väl Försvarsmaktens strategier stämmer med det som kännetecknar en attraktiv organisation av idag. I studien framkommer att Försvarsmaktens varumärke stärks av att det har en hög igenkänningsfaktor i samhället, samtidigt som det är ett stort problem att "Försvarsmakten" kan betyda så många olika saker.

  Bristen på stabilitet i organisationen, orsakad av de förändringar som ständigt pågår, bidrar också till otydlighet kring Försvarsmaktens varumärke och identitet. Denna otydlighet gör det svårt för personalen att identifiera sig med organisationen och agera i överensstämmelse med organisationens värden. Så även om informationskanaler finns är det svårt att informera då innehållet till del saknas.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 367.
  Engdahl, Ola
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), International Law Centre.
  Attribution of Conduct in Peace Operations2010Report (Other academic)
 • 368.
  Svensén, Sofia
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Bjelanovic, Vera
  Swedish Defence Recruitment Agency, Sweden.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Lantz, Johan
  Human Resources Center, Swedish Armed Forces, Sweden.
  Lindgren, Rose-Marie
  Swedish Defence Recruitment Agency, Sweden.
  Törner, Britta
  Swedish Defence Recruitment Agency, Sweden.
  Wolgers, Gerhard
  HR Center, Swedish Armed Forces, Sweden.
  Lindqvist, Anne
  Swedish Armed Forces, Sweden.
  Attrition during basic military training in the Swedish Armed Forces2018Conference paper (Other academic)
 • 369.
  Jonsson, Emma
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Bjelanovic, Vera
  Swedish Defence Recruitment Agency.
  Lantz, Johan
  Human Resources Center, Swedish Armed Forces.
  Lindgren, Rose-Marie
  Swedish Defence Recruitment Agency.
  Lindqvist, Anne
  Swedish Armed Forces.
  Törner, Britta
  Swedish Defence Recruitment Agency.
  Attrition during Basic Military Training in the Swedish Armed Forces2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Attrition from basic military training is a serious and costly problem for Armed Forces. When the Swedish Armed Forces transformed from a conscript-based force to an all-volunteer force in 2010 the knowledge about reasons for attrition decreased, due to changed procedures. Today a recruit can leave basic military training within 24 hours and without further explanations. The project “Systematic follow-up of the psychological selection”, aims at developing the admission tests, the basic military training and the work environment at the military units in order to reduce attrition. The project is a collaboration between the Swedish Armed Forces including the Internal Occupational Health Care Center and Human Resources, the Swedish Defence Recruitment Agency and the Swedish Defence University.

  Data is collected from the admission tests, questionnaires (first week/baseline, and last week of training) and interviews with recruits who drop out. The project aims to predict attrition caused by other factors than injuries and to predict further engagement/employment in the Swedish Armed Forces.

  Partly due to difficulties to employ sufficient numbers to the Swedish Armed Forces, the Swedish Government have decided to reestablish the conscription in 2018. The conscription will be gender neutral and work as a complement to the volunteer recruitment. We believe that the methods of this project and the knowledge gained are as reliable for a conscript-based training as for a volunteer training.

 • 370.
  Palmgren, Anders
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för operationskonst (KV Opkonst).
  Wikström, Niklas
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Auftragstaktik och uppdragstaktik2016In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2016, p. 35-66Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 371.
  Wikström, Niklas
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division.
  Palmgren, Anders
  Swedish Defence University, Directorate for Officer's Academic Education.
  Auftragstaktik och uppdragstaktik2018In: Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 49-84Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel inleds med en analys som kortfattat beskriver framväxten av Auftragstaktik i tysk militär kultur och historia med fokus på den centrala perioden 1869-1945 för att tydliggöra viktiga komponenter i ett vidare perspektiv. Därefter analyseras och synliggör kapitlet centrala element som tidigare generationer av svenska officerare plockade upp respektive tappade bort i konstruktionen av svensk uppdragstaktik. Medan den inledande beskrivningen och analysen av den tyska utvecklingen är tematisk, är analysen av den svenska tolkningen av uppdragstaktik kronologiskt ordnad i tre perioder genom sitt beroende av utvecklingen i Tyskland och Frankrike.

 • 372.
  Amorim, Joni A.
  et al.
  University of Skövde.
  Matos, Carlos
  Instruction Center for Operations on Law and Order Assurance - CIOpGLO, Exército Brasileiro.
  Cuperschmid, Ana R. M.
  University of Campinas.
  Gustavsson, Per M.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Pozzer, Cesar T.
  Universidade Federal de Santa Maria.
  Augmented Reality and Mixed Reality Technologies: Enhancing Training and Mission Preparation with Simulations2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Instruction Centre for Operations on Law and Order Assurance (CIOpGLO) is a Brazilian Army facility created in March 2005 in Campinas, Brazil. The mission of this centre involves the offering of training in different perspectives, which includes the preparation of soldiers to enter in slums areas in Rio de Janeiro and other cities to arrest criminals, whenever a federal intervention is required. This centre is involved in training to guarantee law and order and, at the same time, prepare officers and soldiers for interventions even in urban areas. To allow such training, this facility counts with physical built sites to allow soldiers to train how to get inside houses, how to shoot at short ranges (from 0 to 30 meters), how to move and shelter while going up in a hill with many houses and corridors on the way, and so on. The Brazilian Army, in the last few years, started operating in slums like the ones of the "Alemão" and the "Penha" complex in Rio de Janeiro. The Army is also participating in operations out of Brazil in countries like Haiti. In situations like this, the armed forces take over the coordination of public security temporarily to recover the control of certain areas. Since the armed forces were not originally created to act in situations like this, there is a need to train all military stakeholders involved so that the operations are successful. Additionally, major events like the Confederations Cup, the World Cup in 2014 and the Olympics in 2016, generate additional demands for the armed forces, which are likely to be called to act at specific times. Moreover, it is noteworthy that there is a growing trend in which conflicts around the world occur, more than ever, inside the cities, where civilians take great risk and suffer many casualties, something called as “collateral damage” of the urban warfare. Recent examples include Afghanistan and Iraq. In this work, the preparation of soldiers at CIOpGLO is discussed while the possibility of using new approaches based on augmented reality and mixed reality technologies are considered. As a way to enhance training and mission preparation with simulations, this research focus on augmented reality (AR) supported by head-mounted displays (HMDs). HDMs may have many shapes, which include pairs of glasses with lenses that present AR with superposed images, enabling its wearer a total immersion in the simulation. The method used in this work involves a literature review on AR and HMDs, assessment of training needs at the Brazilian Army and an evaluation of emerging technologies from the ICT sector. The technologies to be considered are the HDMs, in this specific case the available programming languages, software and hardware from suppliers of commercial off-the-shelf (COTS) and military off-the-shelf (MOTS). The main contribution of this work is the comparative study of the main solutions for HDM. This study represents an essential step for concept development and for the experimentation to exploit and evaluate the use of simulations. The research presented suggests that the approach is effective and that future work should be on both development of new applications and its evaluation in real training sets in Brazil.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 373.
  Åqvist, David
  Swedish Defence University.
  Autentiskt ledarskap på Militärhögskolan Karlberg: En kvalitativ och kvantitativ studie av föredöme2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vissa forskare anser att autentiskt ledarskap är grunden för alla positiva former av ledarskap. Andra forskare menar på att det är en fördjupning av delen föredöme i den svenska modellen, utvecklande ledarskap, vilken används av svenska Försvarsmakten.

  Syftet med denna studie har varit att undersöka kadetterna vid Försvarshögskolan Karlbergs syn på de ingående delarna i föredöme och applicera teorin autentiskt ledarskap på detta. Förhoppningen var att genom detta identifiera skillnader och likheter mellan teorin och kadettens syn på föredöme och därigenom tydliggöra de teoretiska perspektivens relation till varandra. Utöver detta skulle studien även kunna ge en bild av i vilken utsträckning kadetternas ledarskap kännetecknas av ett autentiskt ledarskap samt föredöme.

  För att svara på detta har studien genomfört en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ intervjustudie. Dessa har visat att kadetterna kännetecknas av en hög grad av autentiskt ledarskap samt att kadetternas syn på föredöme till en viss del är likvärdig gentemot autentiskt ledarskap, men att en svaghet råder i de två perspektiven.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 374.
  Kylin, Camilla
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Sjöberg, Misa
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Autentiskt och trygghetsfokuserat ledarskap: En kvalitativ studie av KS 172011Report (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 375. Birkeland Nielsen, M.
  et al.
  Eid, J.
  Mearns, K.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Authentic leadership and its relationship with risk perception and safety climate2013In: Leadership & Organization Development Journal, ISSN 0143-7739, E-ISSN 1472-5347, Vol. 34, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This study aims to examine how authentic leadership relates to risk perception in safety critical organizations (SCOs). It is hypothesized that authentic leaders influence risk perception through the mediating effect of safety climate.

  Design/methodology/approach – Using a survey design, the variables were assessed in a cross-sectional sample of 293 offshore oil installation workers from a single company.

  Findings – The authors’ findings show that follower ratings of authentic leadership are negatively related to risk perception and positively associated with ratings of safety climate. Controlling for personality characteristics and leadership responsibility among respondents, the results confirm the hypothesis in that safety climate mediates the relationship between authentic leadership and risk perception. Safety climate had the strongest relationship with risk perception when assessed as a higher order construct.

  Originality/value – This study is one of the first to investigate the relationship between authentic leadership and safety. The results indicate that authentic leadership and safety climate are important factors that relate to risk perception in SCOs. The authors’ findings suggest that SCOs should consider recruiting and developing authentic leaders to foster positive safety climates and risk management.

 • 376.
  Borgersen, Hanne C.
  et al.
  Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Bergen, Norway.
  Hystad, Sigurd W.
  Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Bergen, Norway.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Eid, Jarle
  Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Bergen, Norway.
  Authentic Leadership and Safety Climate Among Seafarers2014In: Journal of leadership & organizational studies, ISSN 1548-0518, E-ISSN 1939-7089, Vol. 21, no 4, p. 394-402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examined relationships between authentic leadership and safety climateamong 463 seafarers sailing on 23 merchant vessels in the international shipping industry. A multiple regression analysis was performed, where authentic leadership made a statistically significant contribution to explaining variance in safety climate, controlling for age, rank on board, and social desirable responding. Adding an interaction between authentic leadership and rank on board (officers vs. crew) to the multiple regression analysis did not add to the amount of explained variance (R 2 = .38). Implications for leadership training and safety in shipping are discussed.

 • 377.
  Hansen, Gunnar
  Swedish National Defence College.
  Autonom och obemannad undervattensfarkost med sjöminröjningsapplikation i ett nätverksbaserat försvar2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose with this thesis is to highlight the tactical and operationalcapabilities with an AUV system, mainly in mine hunting, and show how an AUVsystem can be integrated in a network based defence.The threat and required capabilities are changing as time passes by. The sea mine hasevolved from contact and influence mines to today’s torpedo mines with a greaterperformance. The safety of personnel is important. Network based defence isintroduced. Control over the area of operation is required. With unmanned andautonomous underwater vehicles (AUV’s) it’s possible to meet the required demands.AUV systems with enhanced capability are being developed. The systems needfurther progress in fields like sustainability and autonomy. Sensors in Mine warfareapplications are getting better and better. Hydro acoustic and optical sensors will havebetter capabilities of detecting objects on the seabed. AUV systems in mine huntingapplications will enhance the capabilities of understanding and awareness in militaryoperations. An AUV system can operate, early, hidden and in the frontline in areasthat in the past were unapproachable. This contributes, and makes it possible toconduct joint operations in high tempo.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 378.
  Kleffner, Jann K.
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS), International Law Centre.
  Auto-referrals and the complementary nature of the ICC2009In: The Emerging Practice of the International Criminal Court / [ed] Carsten Stahn and Göran Sluiter, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 41-53Chapter in book (Refereed)
 • 379.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Wallenius, Claes
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Avgångar från Grundläggande Militär Utbildning (GMU): Intervjustudie med rekryter som avbrutit utbildningen i förtid2012Report (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 380.
  Fagrell, Peter
  Swedish National Defence College.
  Avhjälpande underhåll för svenskt amfibiebåtsystem?: en systemteoretisk ansats2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay has been on the one hand, to identify what problemsthere have been within corrective maintenance for amphibious vessel systemsup till now. The second purpose has been to identify the possibilities availablefor improving the corrective maintenance. The essay has answered thefollowing two questions at issue:1. What problems have there been within corrective maintenance foramphibious vessel systems up till now?2. What future possibilities are available for improving the correctivemaintenance?The questions at issue in this essay have been answered by using a systemstheoreticaland qualitative case study as a method. The technique of gatheringempirical material has been in the way of survey interviews.The first question at issue in the essay can be summarised as follows:There have been problems, in as much as; there has never been a study into therequirements of maintenance. Consequently, this has resulted in scarcity oftools and spare parts at various resource levels and also insufficient training fortechnicians. Furthermore, there is a deficiency within the flow ofcommunication and information. These constrain the possibility of quicklyobtaining decision support and technical systems support. Documentation andso called expert support systems also show deficiencies. Subsequently, theseimply difficulties when training and when implementing repair measures.Finally, deficiencies are apparent in routines, searching, inventory andreplenishment of spare parts. The consequences are time-delays and that thewrong types of spare parts are replaced.The second question at issue in the essay can be summarised as follows:The defence of the future will provide opportunities for an improved flow ofinformation. This will result in technicians receiving decision support andtechnical support systems easier. This will reduce the constraints, among otherthings, which were experienced when choosing methods of repair and orderingof resources. In the future, there will be an opportunity to utilise centraldatabases, which will result in an improved accessibility and use of updateddocumentation. Moreover, an overview and more efficient use of tools andspare parts will be possible. Combining databases and networks will also beenhanced in the future. This can then lead to better surveillance of the runningof the vessel and its state of condition.FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19100:2007Mj Peter Fagrell, ChP 01- 03 2003-07-21 sida 2(50)Finally, there is believed to be the possibility of built- in tests, reference andcontrol systems in the vessels. This possibility can in turn provide improvedfaulty alarm functions, opportunities for remote diagnostics and self-reparation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 381. Andersson, Birgitta
  et al.
  Tedfeldt, Eva-Lena
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Avlastande samtal för yrkesgrupper: Handbok för samtalsledare2009 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 382. Andersson, Birgitta
  et al.
  Tedfeldt, Eva-Lena
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Avlastande samtal inom personalgrupper : Handbok för samtalsledare2009 (ed. 2 [rev.])Book (Other academic)
 • 383. Andersson, B.
  et al.
  Tedfeldt, Eva-Lena
  Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
  Avlastningssamtal och debriefing: Handbok för samtalsledare2000Book (Other academic)
 • 384.
  Tedfeldt, Eva-Lena
  et al.
  Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
  Andersson, B.
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
  Avlastningssamtal och debriefing minskar stressreaktion efter trauma 1998In: FOA-tidningen, ISSN 0429-9531, no 4, p. 19-20Article in journal (Other academic)
 • 385.
  Bergman, Nicklas
  Swedish Defence University.
  Avskräckande effekt hos defensiva luftstridskrafter: En motstridighet?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk doktrin stipulerar att grunden för Försvarsmaktens uppträdande att avskräcka olika aktörer från att använda våld. Detta ifrågasätts här grundat på att avskräckning oftast utgår ifrån numerär överlägsenhet, och Sverige kan anses ha en hotbild från regionala stormakter.

  Vilka luftoperativa förmågor kan då ligga bakom en avskräckande effekt hos en numerärt underlägsen luftstridskraft?  Syftet är att förklara detta genom en flerfallstudie utifrån avskräckningsteorier kopplade till luftmaktsteori i ett småstatsperspektiv. I en avslutande diskussion återkopplas detta mot Sveriges luftoperativa förmågor för att utröna om dessa bidrar till den avskräckande effekt som beskrivs som grundläggande i Försvarsmaktens doktrin.

  Fallstudien gav att Jaktflyg var den enda variabeln som sågs samvariera med lyckad avskräckning. I diskussionen om Sveriges motsvarande förmågor framkom att Försvarsmakten har en relativt hög förmåga till jaktflyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 386.
  Enoksson, Johan
  Swedish Defence University.
  Avskräckning i cyberdomänen?: en studie av svensk strategi2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are frequent reports of cyber intrusions in everyday media. Attacks in the cyber domain have become commonplace and even USA with the world’s largest military falls short in deterring all hostile actors from conducting actions such as espionage and theft in the cyber domain. Considering the hardship of a superpower like the USA of deterring hostile action in the cyber domain, the question arose of how a small state such as Sweden aspire to solve this problem. The aim of this thesis was to describe Swedish strategy by using an analytical framework based upon N.J. Ryan’s theory of successful cyber deterrence. The results show that only deterrence by association can be clearly identified within current Swedish strategy. The current action plan for information and cyber security does not contain processes that changes this fact. Försvarsberedningens rapport om motståndskraft expresses that norms exist for the cyber domain and work continues to develop them further. This entails that the components of deterrence by norms and taboos is part of Swedish strategy, although not clearly expressed in the current version. To deter by punishment or denial, actions are needed to provide credibility. There are no clear threats of retaliation in the strategy, nor is it clearly expressed what capabilities Sweden possesses to act defensively or offensively within the cyber domain.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 387.
  Axelsson, Jörgen
  Swedish National Defence College.
  Avskräckning inom svensk försvars- och säkerhetspolitik2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under det kalla kriget var en av huvudanledningarna till dimensioneringen av och uppträdandet hos det militära försvaret att det skulle verka avskräckande för en eventuell angripare. Trots ett betydligt mindre försvar idag än under det kalla kriget, kvarstår fortfarande målet för de väpnade styrkorna att skapa avskräckning. Hur kan det komma sig att det anses möjligt att åstadkomma samma effekt fast med betydligt färre resurser idag i jämförelse med då?

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om dagens syn på avskräckning skiljer sig från den som existerade under det kalla kriget, vilket i så fall skulle kunna bidra till att förklara den ovanstående problemformuleringen. Undersökningen har genomförts i form av en jämförande fallstudie med hjälp av kvalitativ textanalys. Undersökningsmaterialet har bestått av officiella politiska och av Försvarsmakten framställda dokument från 1950-talet respektive nutiden.

  Undersökningen har visat att det finns skillnader, som kunnat utläsas av de analyserade dokumenten, i uppfattningarna om avskräckning mellan kalla kriget och idag. En viss diskursiv glidning framträder tydligt med förändringar både i synen på behovet av avskräckning, men också gällande vilka förmågor som krävs för att åstadkomma det. Numera anses internationellt engagemang och samarbete vara det som främst bidrar till att avskräcka en potentiell angripare trots mindre militära resurser idag jämfört med under 1950-talet.

  Download full text (pdf)
  D-uppsats Mj Axelsson
 • 388.
  Ljungqvist, Thomas
  Swedish Defence University.
  Avskräckning med marina medel mot en irreguljär motståndare2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen söker svar på i vilken utsträckning som marina stridskrafter kan bidra till att avskräcka en irreguljär motståndare. Genom det bristfälliga forskningsläget på detta område gör uppsatsen en ansats till att skapa ett analysverktyg på taktisk nivå inom den marina kontexten och dess roll i avskräckning mot en irreguljär motståndare. Under det kalla kriget, men även efteråt, har många teoretiker försökt sig på att beskriva och förstå avskräckningens komplexitet med olika teorier. Även om historien inte alltid belönar detta som en framgångsrik metod för att påverka en motståndare med, är det ändå när det lyckas en väsenskilt mycket bättre och humanare metod än krig. Ur teorierna kring avskräckning har ett antal framgångsfaktorer identifierats. Dessa har sedan behandlats i den marina arenan och mot en irreguljär motståndare på taktisk nivå. Uppsatsen finner att det inte är avskräckningen som metod som skiljer utan motståndaren och dennes karaktär, syften och viljor. Den irreguljära motståndaren har visat sig svår att avskräcka främst på grund av att det är svårt att kommunicera de hot man vill projicera då han sällan uppträder som en enskild antagonist utan snarare flera.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 389.
  Boman, Arvid
  Swedish Defence University.
  Avskräckning och förmåga: En jämförelse av försvarsmaktens avskräckningsstrategier mellan kalla kriget och idag2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish armed forces deterrent strategy today has a lot of similarities with the deterrent strategy applied by Sweden’s armed forces during the cold war era. However the resources, which constitutes the foundation on which the deterrent threats are based, differ a lot and have decreased severely since the 1960s.

   

  This paper compares the deterrence strategy applied by the Swedish armed forces from the 60s with the one today and examines similarities and differences in order to put a military perspective on Swedish deterrence strategies and shine a light on problems regarding the Swedish deterrence strategy and its limited resources.

   

  The result shows a lot of similarities within the deterrent threat issued by Sweden from the two eras and concludes that the biggest difference lies within the change towards a more collective actor deterrence. Which in turn constitutes a problem because it implicitly undermines Sweden’s military capability and doesn’t guarantee any kind of military support from another state, if attacked, what so ever.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 390.
  Larsson, Gerry
  Hälsohögskolan i Värmland.
  Avslappningsträning inom försvaret1987Report (Other academic)
 • 391.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
  Setterlind, S.
  Steffner-Starrin, L.
  Avslappningsträning inom hälso- och sjukvård: teoretisk orientering och praktisk handledning1985Book (Other academic)
 • 392.
  Häggström, Henrik
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Brun, Hans
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Avslutande diskussion2019In: Antagonistiska hot och desspåverkan på lokalsamhället: En antologi / [ed] Henrik Häggström & Hans Brun, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2019, 1, p. 91-104Chapter in book (Other academic)
 • 393.
  Larsdotter, Kersti
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Ångström, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Strategy Section.
  Avslutning: att välja rätt bland rivaliserande kunskaper om operation och krigsvetenskap2008In: Krigsvetenskaplig årsbok 2007 / [ed] Dan Öberg, Stockholm: Försvarshögskolan , 2008, p. 215-232Chapter in book (Other academic)
 • 394.
  Holmberg, Arita
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Hagström, Linus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Bremberg, Niklas
  Utrikespolitiska institutet.
  Avslutning: om och till Jan Hallenberg2016In: Att forska: praktiker och roller inom samhällsvetenskapen, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016, p. 292-296Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 395.
  Engström, Robert
  Swedish National Defence College.
  Avstamp till axelmakternas fall: studie av de Allierades markstrider under Operation Husky2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 396.
  Waaler, Gudmund
  et al.
  Royal Norwegian Naval Academy, The Norwegian Defence Univeristy College, Norway.
  Berntsen, Tor Arne S.
  Norwegian Command and Staff College, Norwegian Defence University College, Norway.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Nilsson, Sofia
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Avstand og nærhet som militæretisk utfordring2018In: Necesse, ISSN 2464-353X, Vol. 3, no 1, p. 95-103Article in journal (Refereed)
 • 397.
  Svensk, Fredrik
  Swedish Defence University.
  Avvägning mellan synfält och räckvidd med infraröda sensorer - Nödvändighet eller utvecklingsfråga?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att som operatör ha möjlighet att se i ett elektromagnetiskt spektrum som det blotta ögat inte kan upptäcka bidrar till en rad fördelar. Den militära nyttan av IR-sensorer har drivit utvecklingen inom många av dess användningsområden som till exempel målsökare och mörkerkapacitet i totalt mörker. Det finns en svårighet kopplat till IR-sensorer och det är att det måste ske en avvägning mellan dess synfält och dess räckvidd. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad det är som tvingar tillverkarna av dessa sensorer till att välja mellan dessa två parametrar. Detta för att sedan kunna ha en diskussion om eventuella lösningar och deras bidrag till de två grundläggande förmågorna verkan och underrättelse/information. Två nyare tekniker kommer även att undersökas för att kunna upptäcka alternativa lösningar på problemet.Undersökningen visade på att det största hindret var ett fysikaliskt sådant och detta var kopplat till bildformeringen, optikens fokallängd. En kort fokallängd gav ett brett synfält medan en längre fokallängd gav bättre räckvidd.

  Download full text (pdf)
  FredrikSvensk
 • 398.
  Palmquist, Fredrik
  Swedish National Defence College.
  Bakomliggande faktorer till ytstridskrafternas utformning under efterkrigstiden2002Student paper otherStudent thesis
  Abstract [en]

  Naval history is full of examples of how naval ships and their equipmentchanged dramatically after World War 2. Battleships with heavy artilleryhave sailed side by side with modern missile-guided frigates during the 60´s.At the same time the world naval fleets got a new type of small ships armedwith missiles. These ships could in terms of weapon range challenge the bigbattleships. This is one of example of a phenomenon that is the starting pointfor this study. This studies aim is to ascertain if technological development isa factor that influences the design of naval forces. The question is entitled dueto two circumstances; much of what have been written in many theories andmodels about armament has indicated that this is the case but the specificquestion has never been studied.A quantitative method have been used in the study and as aresult of that an extensive collection of data preceded the actual study. As apart of the underlying theories have the research about arms races theoriesconcerning naval warfare been used. From these theories have then thehypothesis been designed and later on tested with regression analysis.The result shows that national technological development, inform of increased weapon range is not a factor that influences the design ofthe naval forces. Instead is it the enemy and his technological development, inform of increased weapons range, which has the dominant influence over thedesign of a states naval force.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 399.
  Öhman, Anna
  Swedish National Defence College.
  Baksidan med de fredsbevarande operationerna: En feministisk studie av orsakerna bakom sexuell exploatering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 400.
  Jensen, Eva
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Balancing bath tubs in math class2005In: Proceedings of the 23rd International Conference of the System Dynamics Society, 2005Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Jensen E 2005 23 SDC Boston
567891011 351 - 400 of 5692
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf