Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 5278
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Bergstrand, Anna
  Swedish National Defence College.
  FN - en organisation i tiden?: en historisk analys av hotbegreppets konstruktion2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att dekonstruera FN:s förståelse av hot över tid för att diskutera organisationens möjligheter att bekämpa dessa hot i relation till de förväntningar som FN har och har haft på framtiden. Det analysen har visat är att hoten mot internationell fred och säkerhet inte längre konstrueras som dispyter eller konflikter mellan nationer. Istället är det ekonomiska hot, hot mot global goods, internationell terrorism, spridningen av massförstörelsevapen och individer i nöd som Ban Ki-moon konstruerar som hotbilder mot internationell fred och säkerhet, det vill säga det FN syftar till att motverka.

  Lösningen har alltid varit att hot emot internationell fred och säkerhet ska lösas inom ramen för FN, men själva lösningen har skiftat i karaktär. Från att FN kan ses som en arena där nationer får möjlighet till samtal, till att FN ska verka som en neutral eller oberoende aktör, och slutligen att FN ska ta ledarskapet genom att hantera hoten genom organisationens komparativa fördelar och ingå partnerskap med både statliga och icke-statliga aktörer för att bekämpa hoten. Vilket analysen visar då de aktörer som är involverade för att åstadkomma internationell fred och säkerhet har förändrats över tid. Innan Ghali var det nationer som det talades om, med undantag från Waldheim som diskuterade Röda Korset och andra icke-statliga aktörer. Men under Boutros Ghali, Annan och Ki-moon konstrueras en annan bild då icke-statliga och statliga aktörer tillsammans med FN ska åstadkomma lösningen.

  Av de förväntningar som de olika generalsekreterare har haft på framtiden är det fyra begrepp som synliggör förändringen inom organisationen. Den första är frihet, där begreppet tidigare var odefinierat men kan betraktas som frihet för individen inom staten att välja, och som det senare kom att uttryckas var frihet hos individen frihet från begär och rädsla. Detta är en mer abstrakt målsättning än negativ frihet, och något som tidigare endast innebar en positiv frihet; friheten att välja statsskick. Det andra och tredje begreppet är relationen mellan fred och rättvisa, där generalsekreterare innan Boutros Ghali hade förväntningar om en framtid i fred, och att efter Boutros Ghali kom en förväntan på framtiden att glida från en värld i fred till en rättvis värld. Där en rättvis värld är ett bredare och mer abstrakt sätt att uttrycka framtidsförväntningarna. Det sista begreppet som kan beskriva förändringen hos FN:s förväntan på framtiden är initiativ, där det innan Boutros Ghali förväntades att initiativet skulle komma från medlemsnationerna, men i och med ett ökat omfång i FN:s ambition kommer initiativet numera från FN och sprids ned i organisationen och dess partners, i syfte att åstadkomma ett effektivt FN.

  En slutsats att dra är att FN har kommit att konstruera hot, lösningar, aktörsbild och framtidsförväntningar på ett sätt som är alltmer abstrakt och därför är det svårare att skapa en förståelse för vad exakt organisationen ska ägna sig åt, och desto abstraktare hot och lösningar, desto mer abstrakta och svårtydliga blir förväntningarna. Utifrån detta går det också att förstå varför FN idag inte uppfyller de förväntningar som ställs på organisationen.

 • 352.
  Bergstrand, Anna
  Swedish National Defence College.
  Nationellt ägandeskap; lösningen som blir ett problem: den svenska biståndsinsatsen i Afghanistan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att pröva om teoribildningen "soptunnemodellen" kan skapa en förståelse för att nationellt ägarskap presenteras som en lösning på den svenska biståndsinsatsen till Afghanistan, trots att regeringens beskrivning av Afghanistan och biståndsmedlens fördelning kan uppfattas som motsägelsefullt.

  Med grund i soptunnemodellen där lösningar söker efter problem beskrivs det diskursiva brottet i svensk biståndspolitik runt 2003 där regeringen i en propositionen beskrev hur den svenska biståndspolitiken skulle läggas om till att utgå från principen om nationellt ägarskap, där mottagarländerna skulle gå från att vara objekt till att vara subjekt. Denna princip, eller lösning som soptunnemodellen skulle beskriva den som, har sedan präglat de svenska biståndsinsatserna och beskrivs även i utvecklingsstrategin från 2007. Nationellt ägarskap kan därför ses som en etablerad, och färdig lösning när det kommer till att genomföra biståndsinsatser. Den ska visserligen då skifta mellan olika nationer, då nationellt ägarskap ska vara behovsstyrt, men själva grundantagandet om att en viss stabilitet ska finnas etablerad för att möjliggöra nationellt ägarskap tycks ha förbisetts. Med anledning av att dessa typer av insatser, eller i alla fall den insats som Afghanistan har varit, egentligen har haft alla typer av insatser: humanitära, utvecklingssamarbete och militära är kontexten annorlunda. I Afghanistan pågår alltså flera olika typer av insatser som pågår samtidigt. Slutsatsen i denna studie är att lösningen om nationellt ägarskap blir själva problemet för biståndsinsatsen i Afghanistan, och därför kan lösningen behöva problematiseras ytterligare för att skapa en förståelse för hur insatsen i Afghanistan ska kunna genomföras i praktiken. Det blir även viktigt för framtida insatser, för att undvika att Sveriges biståndspolitik kan komma att bli kontraproduktiv, vilket soptunnemodellen tillsammans med det institutionella perspektivet hjälper till att synliggöra.

 • 353.
  Bergstrand, Anna
  Swedish National Defence College.
  Tysklands agerande i libyenkonflikten: Fortsatt normalisering?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur inrikespolitiken i Tyskland påverkar det tyska utrikespolitiska handlandet. Den tar sin utgångspunkt i det tyska beslutet att inte delta i insatsen i Libyen och att lägga ned den tyska rösten i Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd.

 • 354.
  Bergstrand, Anna
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Division of Strategy.
  Engelbrekt, Kjell
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  To Deploy or Not to Deploy a Parliamentary Army?: German Strategic Culture and International Military Operations2016In: European Participation in Military Operations: The Role of Strategic Culture / [ed] Malena Britz, London: Palgrave Macmillan, 2016, p. 49-75Chapter in book (Refereed)
 • 355.
  Bergstrand, Martin
  Swedish National Defence College.
  Det nätverksbaserade försvaret ur ett flygvapenperspektiv: en studie av erfarenheter från flygvapnets stridsledning av flygstridskrafter2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2001 the Swedish Parliament decided that the Armed Forces would headtowards a Network Centric Warfare (NCW) So far much of the efforts havefocused on technical solutions and not much on human factors such ascooperation, trust and shared information and shared situational awareness.The aim of this essay is to analyse, from a cognitive perspective, experiences fromthe cooperation between fighter controllers and fighter pilots that might bevaluable for the development of the Swedish NCW programme. The essay usesan investigating and qualitative method. As a basis for theory, specializedliterature from the Swedish Armed Forces as well as American works onNCW has been used. In addition, modern civilian management literature hasalso been used. Five Air force officers have been interviewed regarding theirwork. The conclusions are that several experiences from the Air Force mightbe used in the development of Swedish NCW. The following items are ofgreat importance in this area: a holistic perspective, understanding and trustand proper regulations.

 • 356.
  Bergström, Claes
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för luftoperationer (KV Luft).
  Tyskt operativt tänkande: del 22009In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 6, p. 73-104Article in journal (Other academic)
 • 357.
  Bergström, Claes
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för luftoperationer (KV Luft).
  Tyskt operativt tänkande efter 1945: del 12009In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 5, p. 63-88Article in journal (Other academic)
 • 358.
  Bergström, Erik
  Swedish Defence University.
  Pesco - Ett fall av integration inom säkerhet och försvar: En fallstudie av fyra EU- medlemstaters uppfattade säkerhetssituation och roll för EU över tid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I december 2017 beslutade EU:s medlemsstater att upprätta vad som kallas ett permanent strukturerat samarbete (PESCO) som utgör ett fördjupat samarbete inom säkerhet och försvar på EU nivå. Pesco är dock i grunden inte någonting helt nytt utan utgör en artikel i Lissabonfördraget och således har möjligheten för medlemsstaterna att upprätta, och delta i Pesco funnits sedan fördraget tillkom. Uppsatsen syftar därmed till att undersöka hur det kommer sig att Pesco upprättas först nu och inte i samband med Lissabonfördraget?

  Studien fokuserar på EU:s medlemsstater och undersöker potentiella förändringar av staternas intressen över tid. Detta görs genom en fallstudie där fyra medlemsstater i form av Tyskland, Frankrike, Finland och Irland studeras genom två nedslag i tid. Det första för tiden kring Lissabonfördraget och det andra i närtid.

  Studiens resultat visar på att det de studerade staterna uppvisar betydelsefulla förändringar över tid avseende staternas uppfattade säkerhetssituation och även avseende synen på EU:s roll som säkerhets- och försvarspolitisk aktör. Innebörden av de observerade förändringarna anses i studien bidra till en ökad förståelse kring varför Pesco upprättas först nu och inte i samband med Lissabonfördraget. 

 • 359.
  Bergström, Helena
  Swedish National Defence College. Helmut Schmidt University.
  13 years - Freedom or Security?: A theory testing case study about how cultural dimensions of job motivation are related to organizational structure in the military2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a world where multinational cooperation and cross-cultural challenges are part of daily life, understanding cultures has become increasingly important. That people and organizations develop together might seem obvious, but that culture can be studied to understand the structure and approach of organizations, is perhaps less so.

  In this paper, a major structural difference in the armed forces of Germany and Sweden is examined; having to sign a contract to serve for 13 years or not having to sign a contract with service length restrictions. Hofstede's theory Dimensions of National Culture is applied to the case to see whether the cadets' motivation and behavior is affected by this major difference in the two otherwise very similar organizations. The study aims also to explore whether the findings can be considered correct given that semi-structured interviews were conducted to see if the thoughts of the cadets are in line with what the theory claims.

  The conclusion is that the theory can be used to understand how cadets' motivation and behavior supports the structural organizations present in Germany and Sweden. However, the interviews show that the theory is very generalizing and that not all cadets' thoughts are consistent with what the theory states in every case.

 • 360.
  Bergström, Lars
  Swedish National Defence College.
  Luftmakt och manöverteori, mer än bara understöd2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Maneuverist Approach, according to military strategic doctrine, is the basis forthe Swedish Armed Forces’ actions in all military operations.Maneuver warfare theory is difficult to trace in air operations and airpower theory.Is maneuver warfare theory not consistent with airpower theory?In that case, there would be consequences for the Swedish Airpower Doctrine.Are they consistent? If that is the case, in what way and what consequences would there be for theSwedish Airpower Doctrine?This is the starting point for this essay, whose aim is to investigate how airpower theory relates tomaneuver warfare theory.The essay shows that the theories are consistent, but in a complex way. The strategic airpowertheory shows so much resemblance that it could be an example of maneuver warfare theory initself.The tactical/operational airpower theory itself represents a contrast but it is essential for maneuverwarfare of the ground forces.The result of my survey concerning the relationship of the two theories, is that they affect SwedishAirpower Doctrine. Three facts should be stressed further; 1. Airpower strategic ability; 2. Theneed for cooperation between ground forces and air forces; 3. Advantage of an offensive appearance.Three reasons are given as an explanation to why the theories could look separate from one another;1. Terminology differs between the arenas and in military theory; 2. The physical dimensioncould be regarded as separate; 3. Optimising in each arena could lead to a competitive relationshipin a negative way.

 • 361.
  Bergström, Maria
  Swedish National Defence College.
  "En undersökning av mötet mellan olika kulturer i Försvarsmakten"2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my thesis I have studied organizational culture. To study organizationalculture is according to many researchers, a complex topic with multipledimensions and aspects. The aim of this thesis was to reflect upon possiblydifferent cultures between the Swedish Navy, Army and Air Force and howthey where displayed. Specific areas where; the meeting between civilian andmilitary culture, the relationship between civilian and military culture and tofind cultural similarities and differences between the three Services.Observations and interviews where performed at three logistic stores, one withconnection to each Service. The theoretical framework was based on Bang’s(1999) work on organizational culture. The analysis had an explorativeperspective and the methods used were qualitative. The most obvious findingsshowed differences especially in the mode of expression, and lingo between theServices. Similarities were found in areas of customer treatment regardless ofrank and the coordination and collaboration between the civilian storekeeperand the commanding officers.

 • 362.
  Bergström, Sofia
  Swedish Defence University.
  ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga”: En studie om klimatförändringarna och Sveriges politiska agenda2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years climate change has increasingly been considered as a threat to international peace and security. This thesis examines how the framing and agenda setting of climate change as a threat has changed in Sweden after the Cold war. By using an explanatory model and focusing on external factors, such as international events and Swedish international identity, the thesis seeks to develop a greater understanding of how external factors effect national framing and agenda setting of climate change. The thesis concludes that military threats does not prevent climate change for being considered a security threat, and that a greater European identity may cause less focus on military insecurity and more focus on alternative threats. 

 • 363.
  Bergström, Susanna
  Swedish Defence University.
  New Public Management och svensk vapenexport: En studie av svensk lagstiftning under åren 1981 till och med årsskiftet 2015/20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöktes huruvida regeringen och riksdagen påverkats av ett New Public Management perspektiv (förkortat NPM) i lagstiftningsarbetet om vapenexport under åren 1981 till och med årsskiftet 2015/2016. Undersökningen består av en kvantitativ och en kvalitativ analys del av ämnet och materialet utgjordes av propositioner i ämnet. Det saknas tidigare undersökningar om huruvida New Public Management haft inverkan på vapenexport i Sverige, vilket gör detta till ett relevant ämne att forska på. Detta framgår av resultaten i undersökningen av fem utav Hoods teman för NPM, att användningen av dem ökat från i början av 1980 - talet till och med årsskiftet 2015/2016. Den starkaste trenden gick att se inom kategorin ”konkurrens” vilket den kvalitativa undersökningen befäster. Det gick även att se en koppling mellan utvecklingen och inflytandet från EU- lagstiftningen samt att se en utveckling inom kategorierna ”mål och standardisering”, ”konkurrens” och även ”kostnadsmedvetenhet och effektiv”.

 • 364.
  Berlin, Claés
  Swedish National Defence College.
  Mål- och resultatstyrning i Försvarsmakten - optimal eller utvecklingsbar?2001Student paper otherStudent thesis
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten är anbefallda av statsmakten att tillämpa en styrmodell  kallad mål- och resultatstyrning.Försvarsmakten har fått kritik för sitt sätt att analysera och utvärdera genomförd verksamhet. Det övergripande syftet med undersökningen är därför att med bakgrund av litteratur på området belysa tillämpningen av mål- och resultatstyrning som styrform i dels ett privat företag och dels i Försvarsmakten. Detta görs genom intervjuer med olika befattningshavare inom respektive organisation. Jag jämför sedan resultatet och påvisar skillnader och likheter.Resultatet jämförs också med vad litteraturen säger i ämnet. Resultatet av undersökningen visar att det finns många likheter men också någraväsentliga skillnader. Dels hur man genomför mål och målnedbrytning och dels på hurman återrapporterar och analyserar genomförd verksamhet.Undersökningen syftade också till att bredda/dementera Bengt A Svenssons slutsatseri dennes undersökning avseende mål- och resultatstyrning inom samma verksamheter.

 • 365.
  Berlin, Mats
  Swedish Defence University.
  Luftmaktsteoriers koppling till svensk doktrin: En kvalitativ undersökning av svensk doktrin2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish armed forces doctrine does not disclose where the knowledge about the use of airpower was acquired. Earlier research supports the fact that doctrine needs to contain theory to support its legitimacy.  The purpose of this study is to examine whether the doctrine contains air power theory. The author believes that increased internationalization may have caused international air power theories to have been integrated in the doctrine. 

  The research was conducted as a qualitative research of the Swedish air force doctrine documents. The research intended to see if the air power theories of John Warden and Shaun Clark have influenced the doctrine. 

  The result of this study shows that the ideas of Shaun Clarke had a much higher presence than the ideas of John Warden. The study has shown that the Swedish air force doctrine has theoretical support. The study concludes that internationalizing has affected but not to the point where the Swedish air force blindly copied air power theories without it suiting the Swedish air force.

 • 366.
  Berner, Stefan
  Swedish National Defence College.
  "Kill with a borrowed sword": kinesisk förmåga till informationsoperationer och CNO2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After the Kuwait war in 1991 has China begun to modernize is defence force and where theinformation technology have got a more important role. The information technology hasbrought to consequence an increased Chinese interest for information operations as a methodto attack adversary systems.The purpose with this essay is to lay a foundation for a increased knowledge in Chinese viewsand capacity to information operations and information warfare, and within these areasespecially highlight CNO. The reason for that is to get an insight in the Chinese rearmament.The method used to analyse this is by text analyses compare Chinese and American fightingcapability in information operations in general and in CNO in particular. The theory base forthe comparison is build upon the Swedish ”Pelarmodellen” as the tool for the analyse of thefighting capacity.The result shows that there is similarities between USA and China, but there is also crucialdifferences. They consists mainly of Chinese integration between civil and military resourceswhere militia units constitute a important contribution to the army, and the use of strategies asa way to compensate technological inferiority in witch I discovered a lack of discussion onlegal aspects revolving the use of CNO on the Chinese part.

 • 367.
  Bernhardtz, Martin
  Swedish National Defence College.
  Frihet vs. Säkerhet i antiterrorismens fotspår2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 368.
  Bertilsson, Johan
  Swedish National Defence College.
  Fall Gelb: En analys av Armégrupp A:s framgångar utifrån teorin om de grundläggande förmågorna2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the assault operation against West Europe 1940 the German units achieved great success on all levels. The name of the operation was Fall Gelb, and its success is interesting because it won over a strong alliance. France was one parts and it was one of the world’s strongest armies at that time.

  The purpose of this essay is to analyse the German Army group A´s assault through the Ardennerforrest, over the river Meuse to the Atlantic coast from the theoretical model of the six basic skills. The basic skills are mobility, protection, management, intelligence and information, and endurance.

  The study shows that the technique the German Armygroup A used was characterised by a balance between the different basic skills, and that theirs mobility and management were the determining factors to their success.

 • 369.
  Berwill, Wilhelm
  Swedish National Defence College.
  Invasions- och insatsförsvaret: En professionsteoretisk jämförelse2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is on the subject of the changes that the Swedish military is undergoing. This essay will take the old ways of alignment thinking, were the military was to protect the nation against an invasion and compare it to the newer way of alignment thinking, where the military is to go abroad and do peacekeeping operations as there main objective. This comparison will be done by using Bengt Abrahamson theory about professions. He uses three parts one is specialised theoretical knowledge, another is ethics and the last is corps spirit. This theory will then be connected to four interviews. Two with officers representing the defence thinking and two officers representing the peacekeeping thinking. Through this theory and interviews there will be a comparison which tells the different skills and mental attribute the soldiers of the different alignment way of thinking requires. The results shows that the soldiers from the defensive alignment are not capable to do the samet hings as the soldiers from the peacekeeping alignment, but the soldiers from the peacekeeping alignment can handle both the defence and the peaces keeping. Most importantly it shows that there is a difference in the mental attitude between the two ways of alignment thinking. Something I think should be looked upon further to show if it has any effect on how the different soldiers act depending on which alignment they have been trained under. Can the soldiers from these two alignments be combined, or are they too different to do so?

 • 370.
  Bhatt, Parth
  et al.
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Yano, Edgar Toshiro
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Amorim, Joni
  Högskolan i Skövde.
  Gustavsson, Per
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division. George Mason University, USA.
  A Cyber Security Situational Awareness Framework to Track and Project Multistage Cyber Attacks2014In: Proceedings of the 9th International Conference on Cyber Warfare & Security, Academic Conferences Limited, 2014Conference paper (Refereed)
 • 371.
  Bhatt, Parth
  et al.
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Yano, Edgar Toshiro
  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien.
  Gustavsson, Per
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Towards a Framework to Detect Multi-Stage Advanced Persistent Threats Attacks2014In: Service Oriented System Engineering (SOSE), 2014 IEEE 8th International Symposium, IEEE Computer Society, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Detecting and defending against Multi-Stage Advanced Persistent Threats (APT) Attacks is a challenge for mechanisms that are static in its nature and are based on blacklisting and malware signature techniques. Blacklists and malware signatures are designed to detect known attacks. But multi-stage attacks are dynamic, conducted in parallel and use several attack paths and can be conducted in multi-year campaigns, in order to reach the desired effect. In this paper the design principles of a framework are presented that model Multi-Stage Attacks in a way that both describes the attack methods as well as the anticipated effects of attacks. The foundation to model behaviors is by the combination of the Intrusion Kill-Chain attack model and defense patterns (i.e. a hypothesis based approach of known patterns). The implementation of the framework is made by using Apache Hadoop with a logic layer that supports the evaluation of a hypothesis.

 • 372.
  Bille-Bergman, Angelica
  Swedish National Defence College.
  Lär offentlig sektor vid återinstitutionalisering av policy?: En fallstudie av Sveriges totalförsvars återinstitutionalisering år 2013-2015 utifrån dess två primära representanter Försvarsmakten samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk myndighetsstruktur baseras på de två byggstenarna demokrati och byråkrati där det sistnämnda ska verka som en invaggande trygghet för folket genom dess stabilitet och opartiskhet. (Regeringsformen, 1974) På så sätt ska ett ansvarsfullt hanterande av skattefinansierade medel tillses. Detta till trots förändras svenska myndigheters struktur och organisation fortlöpande. Inte sällan i vågor där den implementerade förändringen i många fall återgår till att likna ursprungsläget något decennium senare. Denna uppsats studerar huruvida offentliga organisationer lär vid återinstitutionalisering av policy. Uppsatsen tar sitt avstamp i ett top-down perspektiv i den strategiska planeringen på central nivå. Uppsatsens studieobjekt är återinstitutionalisering av policyn Sveriges totalförsvar.

  Den vetenskapliga relevansen utgörs av djupdykning i lärande vid återinstitutionalisering av policy. Det forskningsbaserade bidraget sker därmed till området Learning utifrån svensk offentlig förvaltnings perspektiv med dess löpande förändring. Uppsatsen åsyftar att identifiera om offentliga organisationer lär vid återinstitutionalisering av tidigare etablerad policy.

  Denna uppsats är i sin helhet en fallstudie av lärande vid återinstitutionaliseringen av Sveriges Totalförsvar. Totalförsvaret bygger på ett lika stort civilt som militärt försvar. Därför studeras, utöver politisk nivå, de två huvudmyndigheter på central nivå: Försvarsmakten (FM), som representant för det militära, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som företrädare för det civila.

  Uppsatsen i sin helhet påvisar resultat om lärande i offentlig verksamhet vid återinstitutionalisering av policy utifrån primärt fyra konklusioner: Ett lärande sker innan återinstitutionalisering av policy; Detta lärande är inte baserat på institutionellt minne och sålunda inte baserat på att lärande finns kvar i organisationerna från den tidigare institutionaliserade policyn; En återinstitutionalisering av tidigare institutionaliserad policy särskiljer sig inte från en institutionalisering av en helt ny policy – kunskapen från den tidigare lever inte kvar i organisationen; Lärandet följer inte den process av lärande som teoriernas modeller målar upp – det finns inte en tydlig lärandeprocess utan istället flertalet småprocesser av lärande.

   

 • 373.
  Birath, Johan
  Swedish National Defence College.
  Bataljonsspaning: Ett verktyg i manöverkriget2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay discusses how the Swedish air assault battalion could use its recon platoon to maximise their efforts to achieve manoeuvre warfare. The purpose with this essay is to clarify how to use the recon platoon in an effective way and to bring up some thoughts about the need for a manual on how to use recon platoons in light infantry battalions.

  I have used literature that discusses the use of similar units to the air assault recon platoon and also literature that discusses how to lead a battalion in my efforts to clarify how the platoon should be used to support the battalions’ effort to achieve manoeuvre warfare. With help of the literature I have made a discussion and finally I came to some conclusions about how to use the battalions’ recon platoon in order to support the battalions´ effort to achieve manoeuvre warfare. For example one conclusion is the importance to use the recon platoon towards the battalions´ secondary objectives in order to gain a high tempo in operations.

 • 374.
  Birgersson, Andreas
  Swedish Defence University.
  Hur påverkade kärnkraftsolyckan i Japan den svenska kärnkraftspolitiska debatten?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 375.
  Birkeland, Jacob
  Swedish National Defence College.
  Bemästra, bistå eller både och?: En kritisk studie av Provincial Reconstruction Teams roll och agerande i Afghanistan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The specific task of this thesis is to illustrate the complexity of a cooperation between civilian and military entities by examining Provincial Reconstruction Teams (PRTs) and their role as an actor among others in the field in a war-torn Afghanistan.

  By using counterinsurgency strategy as an analytical framework it has been possible to examine the civilian and military contexts closer. Underlying structures concerning the norms and interpretation of reality of the PRTs has been partly revealed. Studies of the PRTs as one significant bearers of "the comprehensive approach", which includes a holistic approach regarding the use of civilian and military capabilities, new conclusions can be drawn on whether a general civil-military approach can be a part of the solution for current and future conflicts. Based on the counterinsurgency strategy, the author has identified three themes as bearing and thus appears through the thesis as a foundation. These are Coordination, Development and Security. The empirical material is filtered through these themes as they are central to counterinsurgency and there by affect the PRT-concept.

  This study leads to five conclusions regarding the integration of the civilian and military contexts. In summary the conclusions states that it seems to be no starting points for creating a robust culture for cooperation. The absence of common objectives regarding operation, competition between different narratives as well as parallel processes of development and security risks causing a counterproductive outcome. A single resonance must be allowed to emerge from a convergence of civil and military powers as to what should be the civilmilitary mission. With mutual trust and dialogue improved conditions can be shaped to build common ground and goals for what needs to be done in countries with similar problems like Afghanistan.

 • 376. Birkeland Nielsen, M.
  et al.
  Eid, J.
  Mearns, K.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Authentic leadership and its relationship with risk perception and safety climate2013In: Leadership & Organization Development Journal, ISSN 0143-7739, E-ISSN 1472-5347, Vol. 34, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This study aims to examine how authentic leadership relates to risk perception in safety critical organizations (SCOs). It is hypothesized that authentic leaders influence risk perception through the mediating effect of safety climate.

  Design/methodology/approach – Using a survey design, the variables were assessed in a cross-sectional sample of 293 offshore oil installation workers from a single company.

  Findings – The authors’ findings show that follower ratings of authentic leadership are negatively related to risk perception and positively associated with ratings of safety climate. Controlling for personality characteristics and leadership responsibility among respondents, the results confirm the hypothesis in that safety climate mediates the relationship between authentic leadership and risk perception. Safety climate had the strongest relationship with risk perception when assessed as a higher order construct.

  Originality/value – This study is one of the first to investigate the relationship between authentic leadership and safety. The results indicate that authentic leadership and safety climate are important factors that relate to risk perception in SCOs. The authors’ findings suggest that SCOs should consider recruiting and developing authentic leaders to foster positive safety climates and risk management.

 • 377. Birkheim, K.
  et al.
  Eid, J.
  William Hystad, S.
  Birkeland Nielsen, M.
  Mearns, C.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Luthans, B.
  The Role of Psychological Capital in Perception of Safety Climate Among Air Traffic Controllers2013In: Journal of leadership & organizational studies, ISSN 1548-0518, E-ISSN 1939-7089, Vol. 20, no 2, p. 232-241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research has shown that psychological capital (PsyCap) is associated with desired employee behavioral and performance outcomes. Extending previous research, we examine, in two studies, if the PsyCap of Norwegian air traffic controllers is related to their perceptions of safety climate. Based on bootstrapping procedures, results from Study 1 (N = 77) and Study 2 (N = 38) revealed that PsyCap was positively correlated with safety climate. In Study 1, PsyCap explained 31% of the variance in safety climate. Controlling for mediating effects of positive and negative emotions in Study 2, PsyCap explained 15.5% of the variance. These results provide first-time empirical evidence linking PsyCap to safety climate in safety critical organizations.

 • 378.
  Biverot, Erik
  Swedish National Defence College.
  Telekrigsförmåga i Nordic Battlegroup2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 379.
  Bjarnesen, Mariam
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Division of Strategy.
  From Perpetrator to Protector?: Post-War Rebel Networks as Informal Security Providers in Liberia2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The dismantling of rebel structures at the end of civil war is often considered to be one of the most important aspects of a successful transition to peace. Combatants are expected to lay down their weapons, but also to abandon their wartime networks. Yet, peace agreements and subsequent Disarmament Demobilisation and Reintegration (DDR) processes do not automatically, or necessarily, destroy rebel networks. In Liberia such structures have lingered since the war came to an end in 2003 and networks of ex-combatants are still active, though maintained and mobilised for new purposes.

  The security political situation in Liberia, with weak formal security institutions and a history of predatory behaviour, has created an environment where informal initiatives for security and protection are called upon. In such an environment informal security groups have a natural platform. Based on original interview material and findings from fieldwork this thesis examines how post-war rebel networks are organised and operate in the informal security arena, while describing the rationale behind these lingering features of war. By doing so this thesis sheds light on how the adaptive capacity of former rebel soldiers is utilised by various Liberian actors, and the risks, but also possible positive outcomes, of such a development.

  This dissertation follows individuals, former rebel commanders in particular, in post-war rebel networks from the time of war to 2013. We will see them, and ex-combatants around them, mobilised as ‘recycled’ warriors in times of regional wars and crisis, as vigilantes and informal security providers for economic and political purposes. Yet, we will also meet them when there are no specific event ex-combatants could be mobilised to fully examine the relevance of post-war rebel networks and ex-combatant identity in contemporary Liberia. In the conclusions basic underlying aims and purposes with the processes of demobilisation and reintegration are challenged. And as this thesis finds, one might even argue that these ex-combatants have succeeded in reintegrating themselves due to, not despite, the fact that they have not been demobilised.

 • 380.
  Bjarnesen, Mariam
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Division of Strategy.
  The Winner Takes it All: Post-War Rebel Networks, Big Man Politics and the Threat of Violence in the 2011 Liberian Elections2018In: Violence in African Elections: between Democracy and Big Man Politics / [ed] Mimmi Söderberg Kovacs;Jesper Bjarnesen, Zed Books, 2018Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The holding of multiparty elections has become the bellwether by which all democracies are judged, and the spread of such systems across Africa has been widely hailed as a sign of the continent’s progress towards stability and prosperity. But such elections bring their own challenges, particularly the often intense internecine violence that can follow disputed results. While the consequences of such violence can be profound, undermining the legitimacy of the democratic process and in some cases plunging countries into civil war or renewed dictatorship, little is known about the causes of this violence. By mapping, analyzing, and comparing instances of election violence in different localities across Africa, this collection of detailed case studies sheds light on the underlying dynamics and sub-national causes behind electoral conflicts. It reveals them to be the result of a complex interplay between democratization and the older, patronage-based system of “Big Man” politics and offers practical suggestions for preventing such violence through improved electoral monitoring, voter education, and international assistance.Appealing to policy makers and scholars across the social sciences and humanities interested in democratization, peace-keeping, and peace studies, Violence in African Elections provides important insights into why some communities prove more prone to electoral violence than others, and what can be done to help more democracies succeed.

 • 381.
  Bjerregaard, Thomas
  Swedish National Defence College.
  Fjärde generationens krigföring: vetenskapen och propagandan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the paper is that by highlighting the theory of "Fourth Generation Warfare" (4GW) from two perspectives, science and propaganda, clarify the extent to which 4GW can be understood as a work based on science or a work that uses propaganda techniques to further its message.

  The essay is designed as a qualitative analysis, by applying the definitions of science and propaganda on three papers written by William S. Lind on 4GW.

  The purpose of the paper is not to prove that the concept of 4GW is propaganda in its true sense, but only to show that the techniques and arguments used by Lind is unscientific and has more in common with techniques used in propaganda than with what could be called scientific.

 • 382.
  Bjurholm, Nina
  Swedish Defence University.
  Rekrytering till Försvarsmakten genom Sjövärnskåren: En negligerad rekryteringsbas?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2010, the political decision was implemented to abolish conscription and build the Swedish Armed Forces on employed soldiers and sailors. Instead of conscription, voluntary military training was introduced in the way of basic military training. The government believes that youth activities, conducted by NGOs such as the Swedish Sea Cadet Corps, are a vital part of recruitment to the Swedish Armed Forces.

  The purpose of this paper is to find out if the Swedish Sea Cadet Corps can make the Swedish Armed Forces attractive and to what extent it motivates young people to apply for basic military training and the now resting conscription.

  This paper is founded on a quantitative method in the form of a questionnaire, based on Herzberg’s Motivation-Hygiene theory and Hackman and Oldham’s model. The survey was sent to 47 people with a background in the Swedish Sea Cadet Corps and who began the basic military training, NCO training or Officer training, between 2010 and 2013.

  According to this survey, the Swedish Sea Cadet Corps made the Swedish ​​Armed Forces attractive to young people who attended the Swedish Sea Cadet Corps’ summer camps. This was, in particular, thanks to the officers at the summer camps, who acted by being good examples of leaders and representatives of the Swedish Armed Forces.

  One conclusion made is that the Swedish Sea Cadet Corps could be considered as a good recruitment base, where youngsters can try and evaluate military life, which thereafter can lead to motivated and committed recruits.

 • 383.
  Bjursten, Fanny
  Swedish Defence University.
  Fungerande multinationell försvarslogistik - verklighet eller vision?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research paper is to investigate and assess the interoperability of the Swedish Armed Forces Logistics organizations with Nato. The paper also seeks to identify differences in interoperability within the dimensions of organization, behaviour and logistics, and evaluate the possibilities of streamlining cooperation.

  The study is based on Michael Codners theory Dimensions of Multinational Interoperability. The analytical tool that is used in the research paper is based on the OIM model, which was developed to measure organizational interoperability in a military context. The study´s findings indicate significant differences of interoperability in the three dimensions of organization, behavioural and logistics. In addition, the study shows that the Swedish Armed Forces Logistics organization is more interoperable in the dimensions of organization and logistics and less so with regard to behaviour. To attain a higher level of interoperability the two organizations must have a more unified aim regarding the logistics organizations. 

  The study recommends an analysis of the technical dimension of interoperability, which was not analysed in this study, in order to gain a greater overall picture of the Swedish Armed Forces interoperability with Nato regarding logistics. Furthermore the study recommends conducting a more detailed analysis of each of the dimensions in order to achieve greater understanding of each one.

 • 384. Björeman, Carl
  Försvarets förfall: Konsten att lägga ned försvaret utan att någon bryr sig2011Book (Other academic)
 • 385.
  Björeman, Carl
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Var vi redo ?: Svenska armén under kalla kriget2013Book (Other academic)
 • 386. Björeman, Carl
  Var vi redo?: svenska armén under kalla kriget2013Book (Other academic)
 • 387. Björeman, Carl
  År av uppgång, år av nedgång: Försvarets ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget2009Book (Other academic)
 • 388.
  Björk, Jesper
  Swedish Defence University.
  Drönarens etiska debatt: en analys av nyhetsartiklar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Throughout the past 20 years use of unmanned aerial vehicles, or drones, have increased immensely. The US has since the beginning of the 21st century employed armed drones as their weapon of choice in the war on terror. As a result, a lot of questions concerning the ethical aspects of the drone has been raised. This thesis aims to clarify whether these aspects can be linked to the drone’s characteristics as unmanned, or if they’re rather connected to the tactics utilised by the Americans. Furthermore, the conclusions drawn from this can help countries like Sweden, understand if the use of armed drones would result in the same split in public opinion as in the US. The analysis shows, through a survey of US media, that the ethical debate mainly focuses on aspects linked to how drones are used by the US. Consequently, it seems plausible that the mere acquisition of armed drones by Sweden is not enough to launch a major debate about the ethics of unmanned aircraft.

 • 389. Björk, M.
  et al.
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
  Skottdramat i Falun: Psykologiska konsekvenser för militär och civil personal, värnpliktiga och frivilligkursdeltagare1997Report (Other academic)
 • 390.
  Björk, Magnus
  Swedish National Defence College.
  Logistikteori för Specialförband vid genomförande av specialoperationer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Specialförband och specialoperationer beskrivs ofta i förhållande till reguljära enheter och konventionella operationer. De beskrivs som något som ligger utanför reguljära förbands förmågor. Detta kan i sin tur ställa andra krav på specialförbandslogistiken än på logistiken för reguljära förband.

   

  Den logistikteori som finns idag är i huvudsak baserad på fallstudier av konventionell krigföring. Det saknas alltså ett teoretiskt ramverk för specialförbandslogistik och idag baseras det på doktriner och handböcker som bygger på praktiskt vunna erfarenheter. Syftet med denna uppsats är att analysera fram viktiga principer för specialförbandslogistik och i och med det ge ett bidrag för att öka förståelsen för just fenomenet specialförbandslogistik vid genomförande av specialoperationer.

   

  Genom att analysera specialförbands och specialoperationsempirin, både deduktivt med hjälp av befintlig logistikteori och induktivt genom extensiv läsning, har logistikteorin utvecklats. Några principer från logistikteorin har nyanserats och omarbetats, någon har strukits och några tillkommit. Principerna för specialförbandslogistik vid genomförande av specialoperationer är integrering, framsynthet, improvisation, flexibilitet, tillgänglighet, tempo, enkelhet, överlevnad, effektivitet, kreativitet, operationssäkerhet och interoperabilitet.

 • 391.
  Björk, Magnus
  Swedish National Defence College.
  Materielförsörjning av specialförband2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Specialförband ska tillföra handlingsalternativ som ligger utanför reguljära förbands förmågor. Specialförband ska genomföra specialoperationer i hela kontinuumet mellan fred och krig med bred palett av förmågor. Detta ställer höga krav på en adekvat materielförsörjning som svarar mot de krav som ställs på specialförbanden. Trots detta är det lite forskat inom detta område.

  Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i McRavens specialförbandsteori och med stöd av strategiskt vald empiri inom materielförsörjning identifiera kriterier som bör beaktas vid materielförsörjning av specialförband. Resultatet är femton kriterier som är av vikt för en materielförsörjningsorganisation. Kriterierna klustrades i fyra grupper: personliga egenskaper, organisatoriska egenskaper, metodologiska egenskaper och materiella egenskaper. Det uppsatsen visar på som är mycket viktigt är de personliga egenskaperna, utan dessa kommer det vara svårt att uppnå de övriga kriterierna som identifierades.

 • 392.
  Björk, Martin
  Swedish National Defence College, Department of Security and Strategic Studies (ISS).
  Geopolitisk dynamik: Ett teoriutvecklande anspråk2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the social sciences, geopolitical theory is used in order to analyze states actions and commitments when it comes to foreign policy. This thesis develops a new understanding of geopolitical theory. Firstly, the development and application of geopolitical theory, from its foundations in the early twentieth century to contemporary geopolitical studies is discussed. Secondly a revised understanding of the variables integrated in the concept and how it can be operationalized as an analytical tool is presented and tested empirically.The critical assessment of the research field of geopolitical theory tells us that six different geopolitical perspectives have been considered the most influential (room, strategy, power projection, identity, affiliation and governance) when it comes to analyzing state action. This model is applied as an analytical tool and thus tested on a single case. The case study is an analysis of foreign policy discussions at the state level in Sweden. This has determined how the geopolitical perspectives function in relation to each other as well as presenting the need of new geopolitical perspectives, in order to understand a state’s foreign policies actions and commitments.The case study clearly shows the merits in using geopolitical perspectives and letting them interplay. The most important result, however, is that future studies needs to consider the connections between the six perspectives. The study has confirmed the need of an additional geopolitical perspective (ideology). Ideology as a seventh perspective addresses the issue of political intentions among a state’s representatives, and in that way helps to explain the dynamic connections between the other six geopolitical perspectives that influence states actions and commitments when it comes to foreign policy.

 • 393.
  Björkaman, Torsten
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Officer: yrke eller profession2010Report (Other academic)
 • 394.
  Björkaman, Torsten
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Melin, Mertil
  Wikström, Niklas
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Finlands militärstrategiska ledning och organisering2010Report (Other academic)
 • 395.
  Björkland, Anders
  Swedish National Defence College.
  Flerspråkig kriskommunikation: En grundad teori om kommuners anpassning efter invånare som inte talar svenska2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalisation and diversity has increased the presence of different languages in Swedish municipalities. As the local administrative authorities with responsibility for the public crisis management, how are these municipalities coping with crisis communication recipients that are not speaking Swedish? Through an inductive approach, this thesis formulates a theory of crisis communication adaptation by studying Swedish municipalities with a large part of inhabitants with foreign backgrounds. This thesis finds that municipalities that are not adapting their crisis communication to non-Swedish speakers follows a discourse that paints a picture of these recipients as at least understanding the Swedish language. Municipalities that do adapt their crisis communication have drawn lessons from local incidents that complements this discourse. This grounded theory is a unique combination of crisis contingency, crisis communication and foreign language speakers as recipients. Other studies that this thesis relates to has focused on the broader aspects of intercultural communication, crisis communication as a legitimating and relational building process and how globalisation may exacerbate the need to adapt to a changing community. Risk communication is encompassing these perspectives, and this thesis provides a narrowed focus of this field. Further studies may contribute to how well the understandings of the municipalities reflects upon the recipients’ knowledge of Swedish and how the recipients themselves take part in crisis communication.

 • 396. Björklund, Gabriel
  Robert Pape och Falklandskriget - En teoriprövande enfallsstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Robert A. Pape, an American political scientist, have created a universally known theory about how to successfully conduct military coercion. In his comprehensive quantitative research from multiple cases of coercion Pape’s conclusion is that the denial strategy of air power is what historically have been working. From his cases where he draws his conclusion there is one case missing. Pape has excluded the case of the Falklands war. According to some researchers, the Falklands war which was won by Great Britain, had a successful outcome due to their utility of the air power. This essay aims to test if Papes theory of military coercion has the potential to explain the victory of Great Britain in the Falklands War. By conducting a single case study by means of a qualitative text analysis, the answer is to be found.

  The results shows that Great Britain mainly used a denial strategy with the air powers. The Falklands war could have been predicted by this usage. Although it is a conventional conflict, involving both the navy, army and the airforce, it is hard to believe it was only because of the air powers the war was won. The use of a denial strategy can therefore not explain the victory for Great Britain, but it can be a part of the explanation.

 • 397.
  Björklund, Magnus
  Swedish National Defence College.
  En värdegrund2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 398.
  Björklund, Stéphanie
  et al.
  Swedish Defence University.
  Malmio, Irja
  Swedish Defence University.
  “Jag är inte en kvinnlig kadett. Jag är en kadett på Karlberg.”: En kvalitativ studie om kvinnliga kadetters upplevelse av sin situation på Militärhögskolan Karlberg under studierna vid Officersprogrammet och i Försvarsmakten.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Drawing on the content from the Swedish Armed Forces plan from 2015 for implementing gender mainstreaming, there are aspirations to increase the number of women in the organisation and in higher ranks (Försvarsmakten, 2015). One solution is to recruit more women to the Officers’ programme, but also ensuring that women who have already enrolled as officers will remain in their occupation (Österberg, Jonsson, Brandow, Klockare & Eriksson, 2017). In order to elucidate how female cadets experience their situation during their training and their situation within the Swedish Armed Forces a qualitative study was performed where six female cadets were interviewed. A thematic analysis was used to analyze the results and three factors emerged; ambition, culture and visibility. Ambition relates to expectations before and during the education, personal grit, perceived demands and family planning. Culture embodies traditions, personal treatment and jargon, idealizing of masculinity, as well as strategies for adaption. The last factor, visibility, derives from the way women are made visible from belonging to a minority where the identity of being a woman is further enhanced through the recruitment and marketing campaigns of the Swedish Armed Forces, who often focus on women. Women are made visible because of their sex, not for their achievements. Suggestions for improvement according to this study is that the Swedish Armed Forces should reconsider their focus on women in their internal and external communication. Further suggestions include involving employees at lower levels of the organisation in the work related to implementing the value system, where practical accomplishment of the value system is an integrated part of the education at the Officers’ programme and to introduce mentors for the female cadets.

 • 399.
  Björkman, Hans
  Swedish National Defence College.
  Fartygsbaserade helikoptrar: ur en teknisk och underhållmässig synvinkel2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 400.
  Björkman, Mikael
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division.
  Akademiseringen av officersutbildningen: En lång och krokig väg?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Akademiseringen av officersyrket i Sverige fick sitt genombrott när Försvarshögskolan fick examensrätt 2007. Föreliggande uppsats syftar till att undersöka akademiseringsprocessen inom Försvarsmakten och, om görligt, beskriva vilka konsekvenser och möjligheter akademiseringen gav. Ett vidare syfte är att beskriva vilka bevekelsegrunder som förelåg beslutet att akademisera officersutbildningen.

  Frågeställningarna är följande: Hur kan, utifrån valda huvuddokument och handlingar, akademiseringen av officersprofessionen i Sverige beskrivas? Vilka jämförelser gjordes med andra nationer och vilka effekter, vilken påverkan, fick detta för framtagandet av strukturen för Försvarshögskolans nuvarande militära utbildningar? Om vi betraktar officersutbildningen som en akademisk yrkesexamen, hur skulle då en alternativ utbildning med en civil akademisk examen och en kortare militär yrkesutbildning kunna vara uppbyggd?

  Arbetsmetoden är att kritiskt undersöka innehållet i källmaterialet och som mätinstrument används statsvetaren Nils Andréns teoretiska modell för säkerhetspolitisk analys. Arbetet utgår från hypotesen att långsiktiga politiska beslut avseende Försvarsmakten grundas på objektivitet och rationalitet.

  Undersökningen visar att akademiseringsprocessen löpt i två parallella spår med sinsemellan skilda motiv och tidsrymder. Vidare visar arbetet att jämförelser med andra nationer gjordes och att intryck från dessa, främst avseende att utbildningen skall vara akademisk, togs tillvara. Resultatet från undersökningen tyder också på att en civil akademisk examen och en kortare militär utbildning sannolikt inte är en lämplig modell för officersutbildning. Hypotesen visar sig kunna falsifieras, vilket tyder på att långsiktiga politiska beslut avseende Försvarsmakten inte alltid fattas på objektiva och rationella grunder.

567891011 351 - 400 of 5278
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf