Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 5087
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Bengtsson, Carl
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  The End of 'Turkish Exceptionalism': Turkish foreign policy re-orientation during Erdoğan's era2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates the foreign policy re-orientation Turkey has undergone since the Islamist AKP came to power in 2002. The analysis is conducted by way of a case study and use of the congruence method. The aim of the study is to explain the outcome on the basis of two competing theories, which may also be complementary. The first theory supposes that the re-orientation is a result of external events, while the other supposes that the re-orientation emanates from the political leadership’s ability to deal with intrinsic constraints in the domestic political system. Conclusions show that the domestic political order and the external development are heavily intertwined and affect one another. The conclusions may apply for states whose politics are affected by strong ideologies, and additionally waver between traditionalism and modernization.

 • 302.
  Bengtsson, Erik
  Försvarshögskolan.
  Luftmaktsteori: en analys av Warden och Pape2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka författarens hypotes om att Warden och Papes teorier om luftmakt utgår från ett stormaktsperspektiv vilket minskar deras överförbarhet för mindre stater. I uppsatsens redogörs och blottläggs Wardens och Papes luftmaktsteorier för att förstå deras bakomliggande resonemang och krav.

  Ett urval av teoretikernas texter har analyserats enligt Fabers analysmodell vilket genererat en fragmenterad men analyserbar bild över respektive teori. Underlaget möjliggjorde för författaren att besvara uppsatsens två frågor: Vilka är huvuddragen i respektive teori? Vilka grundläggande förmågor är framträdande i respektive teori?

  Huvuddragen i Wardens teori kan sammanfattas med samhällets sårbarhet, parallell attack samt systemkollaps. Huvuddragen i Papes teori kan sammanfattas med att orsaka förluster, gemensam operation samt vinna territorium. Undersökningen visade att underrättelser, rörlighet samt skydd är framträdande förmågor i Wardens teori samt att uthållighet är framträdande i Papes teori.

  Avslutningsvis anser författaren att undersökningens resultat verifierar uppsatsens hypotes om luftmaksteoriernas stormaktsperspektiv minskar dess överförbarhet för mindre stater.

 • 303.
  Bengtsson, Ingemar
  Försvarshögskolan.
  Militärteknikens betydelse för operationskonst – en fallstudie utav operativ planering2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar sin utgångspunkt i att den tekniska utvecklingen påverkar hur krig genomförs idag, där strid på operativ nivå utövas med sensor- och vapensystem från någon form av plattform. Därmed kommer teknik i högre grad påverka utgången av militära operationer. Vilket gör att det är viktigt att förstå hur militärteknik påverkar operationskonst. Då operativ planering kan ses som operationalisering av operationskonst torde militär-tekniska perspektiv återfinnas i planeringsmetodbeskrivningar. För att påvisa det kausala sambandet mellan operationskonst och militärteknik formulerades hypotesen – Militärteknik omhändertas i operativ planering genom att utgöra perspektiv på operationskonstens beståndsdelar. Denna hypotes prövades sedan gentemot två svenska planeringsmetoder, utan att kunna förkastas. Därmed är hypotesen tills vidare verifierad.

  Även om hypotesen prövats på svenska planeringsmetoder finns det stöd för att hypotesen även är giltig för andra planeringsmetoder. Faktum är att det snarare är detaljeringsgraden på metodbeskrivningarna som avgör om hypotesens indikatorer kan återfinnas. Då operations-konst kan vara både vetenskap och konst, räcker det inte med en tydlig metodbeskrivning. Chefer och planerare måste själva omsätta underlaget till en faktisk plan. Därför är det viktigt att dessa har kunskap och vetskap om hur de ska tänka. Vilket gör att militärteknik måste vara en naturlig del av utbildningen när operationskonstens beståndsdelar diskuteras.

 • 304.
  Bengtsson, Ingemar
  Försvarshögskolan.
  Vad innebär införandet av FMN för Försvarsmaktens insatsledningssystem?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten har angett att senast år 2023 ska Försvarsmaktens insatsledningssystem vara fullt ut FMN kompatibla. Detta arbete ska besvara vad som initialt behöver förändras i Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem för att dessa ska uppnå FMN kompatibilitet.

  Nuvarande FMN spiralspecifikation innehåller i princip enbart stöd för de grundläggande människa-till-människa kommunikationstjänsterna. Med hjälp av dessa ska funktions-kedjorna för SA, JISR och MEDEVAC genomföras.

  Försvarsmakten är tydlig med att interoperabilitet är viktigt för att kunna verka med andra, både inom och utanför närområdet. Det framgår dock inte lika tydligt vilka av Försvarsmaktens insatsledningssystem som berörs av FMN.

  Detta arbete har kommit fram till att SWECCIS troligen är det insatsledningsstödsystem som bäst motsvarar vad FMN försöker realisera idag och att SWECCIS i grunden är FMN kompatibel. SWECCIS tillhandahåller dock bara fyra av de sex människa-till-människa kommunikationstjänsterna, och Försvarsmaktens nuvarande lösning för att tillhandahålla ljudbaserad samarbetstjänst är inte FMN kompatibel.

  Framtida FMN spiralspecifikationer kommer att ställa ytterligare krav på Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem för att dessa fortsatt ska vara FMN kompatibla.

 • 305.
  Bengtsson, Jenny
  Försvarshögskolan.
  Från falska narrativ till informationspåverkan: en narrativ analys av ryska statsmediers rapportering om Sverige2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis offers an insight in how information influence works in the digital modern age, through the use of strategic narratives in news reporting. The study uses a combination of a textual and narrative analysis in order to examine what kind of patterns are possible to distinguish in how the Russian state-funded news agencies RT and Sputnik are portraying Sweden in their reporting. Insights obtained by analyzing articles from the mentioned news outlets shows that four strategical ’master’-narratives can be found in the reporting: 1) Sweden is being ridiculed, 2) Sweden is portrayed as a collapsing state, 3) conspiracy theories about Sweden are made up and, 4) Russia is portrayed in friendly and peaceful terms. The analysis ultimately demonstrates how these four ‘master’-narratives can be understood as information produced in order to spread a negative image about Sweden and to promote a positive image of Russia. The study emphasizes the importance of continued research in the area and discusses the difficulties with addressing something that cannot be termed as fake news, but rather as fake narratives.

 • 306.
  Bengtsson, Kristofer
  Försvarshögskolan.
  Golanhöjderna, den strategiska betydelsen 1967-19732009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The topic of this essay is the strategic importance of the Golan Heights during the period 1967-1973, specifically targeting the following questions;

  -          Why were the heights strategically important?

  -          What are the gains of either of the states in controlling the Golan Heights?

  A theoretical framework based on Jerker Widén´s and Jan Ångström´s Militärteorins grunder (The fundamentals in Military Theory) and its chapter regarding the strategic context will be used as an analytical framework.

  The framework has been applied on the specific conditions of the Golan Heights during a given and limited period of time; stretching from 1967 to 1973, however, the study will not deal with the war of attrition in 1970 as the impact on the Golan Heights and the surrounding geographical strategically important area was limited if at all. The two wars waged during this particular time are used in an attempt to give a somewhat objective picture of the strategic importance of the area.

  The conclusions are that the importance of the Golan heights during the selected period was significant as the Golan Heights provided a “strategic lock” both ways and provides a favourable area to deploy artillery, intelligence and surveillance sensors.

 • 307.
  Bengtsson, Magnus
  Försvarshögskolan.
  UCAV vs. Armed UAV - en studie i realiteters inverkan på visioner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många försvarsanalytiker och luftmaktsteoretiker har sedan 1990-talet gjort gällande att teknisktavancerade så kallade UCAV farkoster, kan komma att ersätta eller komplettera många av de idagmest avancerade stridsflygplanens uppgifter. Dessa förväntningar har inte infriats. De beväpnadeUAV som nu används i pågående operationer skulle mer kunna liknas vid beväpnade propellerdrivnasegelflygplan och utvecklingen av dessa kan sägas ha varit mer pragmatisk än innovativ.Utvecklingen skulle kunna förklaras som två olika utvecklingsspår, Armed UAV och UCAV. Undersökningenvisar att det är Armed UAV:s egenskap, uthållighet som gör att den är ett så efterfrågatsystem i dagens lågintensiva konflikter. UCAV å andra sidan har visat sig vara både dyrareoch komplexare än man tidigare förutsåg, men framförallt är dess egenskaper hastighet, autonomioch signaturanpassning i dagsläget inte efterfrågade.

 • 308.
  Bengtsson, Ola
  Försvarshögskolan.
  Infanteriet - pånyttfött eller återanvänt?: En jämförelse av infanterireglemente under kalla kriget och idag2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att utreda hur svenska infanterireglementen har förändrats från det kalla krigets invasionsförsvar till dagens moderna insatsförsvar, men också påvisa likheter mellan dessa.Uppsatsen utgår från två reglementen, Infanterireglemente Skyttebataljon 1974 och Markstridsreglemente 6: Manöverbataljon Förhandsutgåva 4 2012, som jämförs med ett analytiskt ramverk konstruerad av utvecklade och operationaliserade delar av de sex grundläggande förmågorna.Uppsatsen visar att det föreligger skillnader i synen på nyttjande av indirekt metod för att besegra motståndaren, samt nyttjandet av uppdragstaktik. Likheter finns i form av beskrivningen av fördröjningsstrid och nyttjandet av indirekt eld.

 • 309.
  Bengtsson, Rikard
  Försvarshögskolan.
  Stigmatisering: upphov till mörkertal efter genomförd internationell militär insats?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att söka stöd och hjälp efter internationell militär insats om det uppstått fysiska skador är för de flesta fullt naturligt och accepterat. Vid psykisk ohälsa är det tyvärr inte lika självklart att erkänna för sin omgivning att man behöver stöd och hjälp. Problematiken kan utgöras av stigma, vilket innebär att man inte vill ses som avvikande eller annorlunda, att utpekas som den som inte orkade med psykiskt.

   

  Är det så att vårdbehovet inte är känt av Försvarsmakten uppstår ett mörkertal för dem som enligt lag har uppföljningsansvar, dvs. FM.

   

  Arbetet syftar till att undersöka hur stor påverkan rädslan för stigmatisering är, efter avslutad internationell militär insats.

 • 310.
  Bengtsson, Rikard
  Försvarshögskolan.
  Tjänstvillighet för Internationell militär insats2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att presentera bakomliggande orsaker som kan påverka tjänstvilligheten att genomföra internationella militära insatser. Uppsatsen bygger på en enkätundersökning med fem kategorier människor, som antingen innehar anställning, eller är anhöriga till dem som är anställda av Försvarsmakten. Dessutom har intervjuer med anhöriga genomförts för att få en djupare insikt och förståelse. Resultatet av undersökningen skall svara på vilka faktorer som påverkar tjänstvilligheten, samt därigenom ge förslag på områden där FM och dess uppdragsgivare kan intensifiera arbetet för att göra den internationella miljön mer attraktiv.

  Utredningen kan ses som ett komplement till Veteransoldatutredningen som genomförts vid Försvarsdepartementet under 2008.

 • 311.
  Berg, Bo
  Försvarshögskolan.
  Nyttan med modulär design av stridsfartyg2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 312.
  Berg, Claes
  Försvarshögskolan.
  Utan svans - inga tänder: Framgång ur ett logistikperspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Professionella militärer menar att logistik har en avgörande roll för krigföringen. Trots detta är det få forskare som studerat logistikens betydelse. Fram till 1900-talets senare hälft var området i stort sett outforskat men sedan dess har fler och fler intresserat sig för logistiken. Jämfört med exempelvis strategi är det få, och relativt små, studier som genomförts men alla är överens om att området är dåligt utforskat. De få teorier som utvecklats om logistikens betydelse har prövats av respektive författare men ingen har jämfört och ställt teorierna mot varandra.

  I en studie av Falklandskriget 1982 kommer därför logistikens roll för utgången av konflikten att undersökas ur två teoretiska perspektiv. Thomas M. Kanes teori om logistiken som skiljedomare och Mark Erbels & Christopher Kinseys teori om det logistiskstrategiska navet kommer båda att appliceras på fallet och resultatet användas för att jämföra teoriernas skillnader i syfte att visa på möjligheter för framtida teoriutveckling.

  Resultatet visar att logistik spelade en avgörande roll för utgången av Falklandskriget och att den sida som hade de bästa logistiska förutsättningarna segrare. De båda teorierna visar sig kunna förklara detta men de skiljer sig åt. Dessa skillnader och de frågor som skapas visar på behovet av ytterligare forskning om logistik och dess relation till strategi.

 • 313.
  Berg, Hillevi
  Försvarshögskolan.
  IMPROVISATIONSKRIS: Improvisation i svenska nationella krishanteringsövningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att beskriva hur improvisation tagit sig uttryck i utformandet och genomförandet av de fyra samverkansövningar (SAMÖ) som hitintills genomförts i Sverige. SAMÖ ska öka den nationella krisberedskapsförmågan och då robust och effektiv krishantering kräver improvisation studeras hur improvisation tagit sig uttryck i dessa övningar. Tre improvisationstyper har identifierats i tidigare forskning; nyskapande, adaptiv och återskapande improvisation. Förekomst av dessa i form av implicita respektive explicita uttryck eftersöks i övningsutvärderingarna genom att operationaliseringar av begreppen används som raster vid analys av materialet. Studien har funnit att uttryck av improvisation saknas i utformandet av övningarna men att uttryck av nyskapande improvisation förekommer i övningsdeltagarnas genomförande av SAMÖ 2004, 2007 och 2008 och SAMÖ-KKÖ 2011 samt att adaptiv improvisation förekommer i genomförandet av SAMÖ 2004 och 2007.

 • 314.
  Berg, Magnus
  Försvarshögskolan.
  Förändring genom inlärning: Händelserelaterad policyförändring inom svensk krisberedskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att förklara uppkomsten av förändringsförslagen som presenterades i MSB:s rapport ” Ansvar, samverkan, handling. Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna frånskogsbranden i Västmanland 2014” Med hjälp av processpårning görs en inomfallsanalys där Västmanlandsbranden ses som en ”fokus händelse”. Denna händelse agerar som ett stimuli till förändring. Till detta används Birklands teori krig den händelserelaterade policyförändringen och dess indikatorer för att förklara förändring genom inlärning. Studien visar det troligt att lärdomar från Västmanlandsbranden tagits till vara och gett upphov till förslag till förändring inom svensk krisberedskap.

 • 315.
  Berg, Magnus
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Nanostrukturell ytbeläggning på utsatta delar av marina drivlinor2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nowadays naval units are participating in international missions, where new and in many cases tougher conditions will affect their propulsion.

   

  This essay deals with some of the now developed nanostructure coatings and gives a presentation of how the coatings could function on some exposed parts of the naval powertrain. The essay investigates the possibility that the coatings can be used as a protective layer that will reduce or prevent wear on selected parts of the naval powertrains. As a basis for the essay, nanotechnology is described, as well as different reasons that wear occurs and application techniques for coatings

   

  The conclusion is that nanostructured coatings can be applied and provide a much better result on hardness and wear resistance as of naval powertrains compared to micro-structural coatings, both for manufacturing and renovation.

   

  The essay presents a few examples of the military utility of the nanostructure coatings as well as suggestions for further research.

 • 316.
  Berg, Magnus
  Försvarshögskolan.
  Självsanerande ytbeläggning i nanostruktur: Är det möjligt att applicera på elektrooptiska sensorer och till vilken nytta?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då marina enheter numera deltar i internationella missioner, kommer den nya miljön som enheterna opererar i att påverka bland annat deras sensorer.

  Den här studien avhandlar några av de nu framtagna självsanerande ytbeläggningarna och ger en presentation av hur de fungerar på några marina elektrooptiska sensorers yttersta linser.

  Studien försöker ge svar på ytbeläggningarnas transmittans och hur effektivt de kan sanera bort oönskade saltlager tillsammans med andra nedsmutsande partiklar från sensorlinserna samt den militära nyttan av att använda självsanerande ytbeläggning.

 • 317.
  Berg, Stefan
  Försvarshögskolan.
  Hybridkrigföring och svenska strategiska inriktningar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Hybrid warfare is a phenomenon that have gained an ever increasingly amount of attention in the aftermath of the events in Ukraine 2014. A war broke out between on one hand Ukraine and the other hand an opponent who seems to be composed of so called “little green men”. The war has been waged with methods that has reached beyond the conventional way of waging. And while there are many discussions amongst the cadets at the Swedish Military Academy concerning what exactly hybrid warfare is, not much have been said about what to do about it.

   The following essay will address hybrid warfare and defence against hybrid warfare and with the help of a theoretical framework based upon military science investigate how Sweden responds to the threats connected to hybrid warfare on a strategic level.

   The result of the research done will show how Swedish strategic doctrines identifies the threats of hybrid warfare and suggests a holistic approach in both how to deny the opponent the opportunity to use hybrid warfare and how to counter hybrid threats.

   

 • 318.
  Berg, Torgeir
  Försvarshögskolan.
  Anvenderlogistikkens betydning for tempo i et manøverkonsept2002Student paper otherOppgave
  Abstract [no]

  Denne oppgave handler om anvenderlogistikk. Oppgaven tar utgangspunkt i følgendespørsmålsstilling; Hvilken betydning har logistikk for opprettholdelse av tempo i et manøverkonseptog etter hvilket prinsipp bør den logistiske understøttelse gjennomføres ?Förste del av oppgaven beskriver logistikk som en integrert del av manøverkrig. Fordi den er enintegrert del av krig, er logistikk også underlagt krigens karakteristika som ikke-linearitet, friksjon,usikkerhet og dynamikk. Samtidig utvides operasjonsrommet og skaper ikke-lineæreavdelingsformasjoner med betydlig separasjon mellom enheter og en blanding av egne ogmotstanderens styrker. Disse faktorer vil tilsammen utsette logistikksystemet for mer belastning ogleveranse av forsyninger kan aldri garanteres. Manøverkrigføring fokuserer voldsomt på tempo, bådesom et middel for å utnytte muligheter og som et våpen i seg selv. Første del av oppgaven analysererlogistikk som en kritisk funksjon for generering og opprettholdelse av tempo.Andre del av oppgaven fokuserer primært på distribusjonsprosessen på det taktiske nivå. Diskusjonrundt logistikkens ulike nivåer, kombinert med eksempler fra Gulfkrigen, illustrerer kompleksitetenog sammenhengen, og viser at logistikksystemet må fungere effektivt på alle nivåer for effktivt åkunne støtte taktiske sjefer. Under analysen av logistikksystemet fant jeg at distribusjonsprosedyreneer en nøkkelfaktor. Det finnes to grunnleggende måter distribusjon kan gjennomfører på. Den førstemetoden, ”pull” (sug) plasserer for en stor del ansvaret hos enheten som behøver støtte. Den andremetoden, ”push” (skyv) plasserer en stor del av ansvaret hos logistikksystemet som sådan. Oppgavenkonkluderer med at en hær må kunne anvende en kombinasjon av begge metoder, selv om ”push”metoden er mest velegnet i et manøverkonsept. Endelig viser oppgaven at manøverfilosofien vilkreve at enheter innehar større grad av organisk forsyningssikkerhet for å kunne utnytte”mulighetsvinduer” som oppstår og oppretholde tempo.

 • 319.
  Bergdahl, Oscar
  Försvarshögskolan.
  Dynamiken i slaget om befolkningens stöd: Upprorsmakarnas misslyckande i Malaya2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The military interventions in Afghanistan and Iraq in the early 21st century evolved into extended counterinsurgency operations based on lessons from The Malayan Emergency 1948-1960. However, these lessons have been questioned as the study of the emergency has concentrated on one-sided studies, looking to explain the outcome merely as a result of the counterinsurgent’s actions. Furthermore, the case contradicts former research stating that the use of coercive measures leads to failure, which indicates that other factors also affect the outcome. Therefore - to be able to draw correct lessons from cases of counterinsurgency - it is not only needed to study the acts of the counterinsurgent, but also the actions of the insurgent. Hence, this case study examines what measures the insurgent used and how these, combined with the acts of the counterinsurgent, affected the outcome. The study suggests that the insurgent embraced an enemy-centric strategy which, through the substantial use of coercive measures, outweighed the coercive measures of the counterinsurgent and consequently alienated the insurgent’s cause from the population. Therefore, the findings complement past explanations to why the uprising failed and highlights the dynamics of insurgency warfare.

 • 320.
  Berge, Patrik
  Försvarshögskolan.
  Hur förklaras framgång i kustförsvarsoperationer genom tillämpningen av kombinerade vapen?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När det föreligger ett hot om angrepp via havet är förmågan till kustförsvar vitalt. Kustförsvaret ska verka i en utmanande stridsmiljö där elementen hav, luft och land möts. Genomförande av kustförsvar samlas normalt under begreppet kustförsvarsoperationer. Forskningsläget pekar på att förmågan till kustförsvar är viktigt för en kuststat, samtidigt är det konceptuella teoretiska ramverket för dess genomförande outvecklat. Ur ett manöverteoretiskt perspektiv utgör kombinerade vapen en generell konceptuell metod avseende genomförande av strid. Undersökningens syfte utgörs av att utöka den förståelsen för hur framgång i kustförsvarsoperationer kan förklaras genom tillämpning av kombinerade vapen. Forskningsdesignen är konstruerad såsom en jämförande fåfallsstudie, med olika utfall. Undersökningens analysenheter består av två empiriska fall, kustförsvarsoperationerna vid Salerno 1943 respektive Falklandsöarna 1982.

  Resultatet pekar på ett samband mellan tillämpning av kombinerade vapen och graden av framgång i kustförvarsstriden. Resultatet pekar också på att dessa principer ofta, men inte alltid, är interrelaterade mellan varandra och att det finns ett samband mellan förmågan att exploatera en vunnen framgång och dess varaktighet och effekt. Generalieringsambitionen avseende resultatet måste betraktas utifrån att endast två fall som undersökts. Detta medför att fler empiriska prövningar på fall av kustförsvarsoperationer kan utgöra förslag för fortsatt forskning.

 • 321.
  Berge, Patrik
  Försvarshögskolan.
  Överraskning och tempo i amfibieoperationer: Om två av krigföringens grundprincipers innebörd och betydelse på amfibieanfallen vid Inchon samt Anzio2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  An amphibious assault can open new fronts and totally change the operational and strategic situation. Amphibious assault often depends on the principles of surprise and tempo.

   

  The principles of war, surprise and tempo are the main focus in this thesis. The context consists of the operational type, amphibious assault. The main problem that the study will try to answer is the paradox that theorists highlight these principles as essential conditions for amphibious operations, but they have not developed specifically why and how. In this context it is interesting because there are a number of paradoxes between the type of operation and the principles.

   

  To be able to examine the principles a higher degree of concreteness has to be applied. This is done by examining what other modern theorists has developed on the principles. The most prominent factors then become the thesis operationalized indicators that provides the analysis tool for the thesis. The theory will then be tested by analysing two case studies, Operation Shingle in Anzio and Operation Chromite in Inchon.

   

  The result shows that the indicators of surprise consists of unexpected acting, diversion and operations security. The results of the case study regarding this comes to the conclusions that unexpected acting and operation security are key factors. The indicators of tempo are rapid decision-making and quick physical movement. The case study result indicates that both are criterias for success and are based on a mutual relationship between the indicators.

 • 322.
  Bergfeldt, Sandra
  Försvarshögskolan.
  Biased Mediators and Sustainable Peace: Why are some peace agreements more durable than others?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Mediator characteristics have been found to affect both the process of getting warring parties to sign an agreement and how sustainable that agreement will turn out to be. Since the type of peace agreement also has been found to affect the sustainability of peace agreements, this study aims at examining whether the identity of the mediator is related to which type of agreement is being signed and to see if this could be an explaining factor to the previous results in this field. Many earlier studies have defined success in different ways, mainly either as the signing of an agreement or the durability of agreements. This study contributes to the research field by combining these two definitions. Since type of agreement has been shown to affect the durability of peace, factors that influence what type of agreement is signed will also affect how sustainable the agreement will be. Peace agreement sustainability is seen as the definition of success, but in the search for what makes an agreement last, you might have to look at what makes the parties sign the agreement in the first place. This will therefore develop the concept of successful mediation and analyze the two definitions as one. It is argued that international mediators will have a higher degree of comprehensive agreements compared to regional mediators and that this is the reason for why international mediators have been found to generate more durable peace. The results indicate that there is no difference between the two types of actors in terms of how much of the incompatibility is solved in the agreement, but when looking at how many parties are signatories, international and mixed mediators were correlated with a higher degree of comprehensiveness than regional mediators.

 • 323.
  Berggren, Anders W.
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Weibull, Louise
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Hedlund, Erik
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Granberg, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Hyllengren, Peder
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Gustavsson, Björn
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Makt, pedagogik, ledarskap och organisation: En studie av ett mekaniserat skyttekompani2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport sammanfattar en studie som genomförts vid P4 i Skövde, där forskargruppen följt 414. Skkomp från augusti 2010 till juni 2011.

  Utbildningen av 414. skyttekompaniet aktualiserar frågor rörande rollspelet mellan solda­ter och officerare, utbildningens utformning, samt frågor om yrkeskunnande och yrkesidenti­tet.

  Mer konkret identifierar studien följande områden för Försvarsmakten att fokusera:

  • begreppen ”soldat” och ”officer” i det nya personalförsörjningssyste­met, och vad det innebär att vara professionell i Försvarsmakten.
  • soldaten och kompetensutveckling av dessa.
  • grpC tänkta roll och kompetensutveckling av dessa.
  • hur man på förbanden kan involvera GrpC i ”chain of command”?
  • hur kan Försvarsmakten i handling visa att soldaterna är viktiga”.
  • kring erfarenhetsresonemanget/trappan i syfte att stärka officerarna samt att utveckla professionen totalt sett.
  • hur utbildning skall genomföras när PRIO-org är intagen?

   

  Vidare pekar studien ut frågor kring hur man lokalt hanterar att alla anställda soldater inte kan ingå i en insats (givet att t ex FS-organisationen skiljer sig numerärt från förbandets grund­organisation), samt hur ett förband vidmakt­håller förmågor över tiden.

  I rapporten beskrivs även ett fenomen som handlar om ett informationsglapp mellan kompa­niets ordinarie ledningsstruktur (kompanichef och plutonchefer) och de som genomför olika utbildningsmoment, d v s när den som genomför en trupputbildning inte har ett direkt chefsansvar.

 • 324.
  Berggren, Jonatan
  Försvarshögskolan.
  Mål och metoder i svensk säkerhetspolitik: Policykoherens i Ett användbart försvar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Propositionen Ett användbart försvar från 2009 innebar ett slutgiltigt brott med den gamla idén om alliansfrihet och neutralitet – ersättningen blev vad som kommit att kallas en ”solidaritetstrategi”. Parallellt med denna strategiska omläggning har omfattande förändringar skett på andra områden inom säkerhetspolitiken, bl.a. i det att värnplikten i praktiken avskaffats. Dessa olika reformer sammanfaller förvisso i tid, men de kausala sambanden är inte självklara. Utgångspunkten i undersökningen är därför att söka klargöra hur väl den svenska säkerhetspolitikens mål och metoder hänger samman, givet att utformningen av dessa är sprungna ur olika faktorer. Föreligger överensstämmelse, dels inbördes mellan olika metoder för att nå målen, dels mellan dessa metoder och den övergripande målsättningen, eller går det att identifiera brister och oklarheter?

  Den metodologiska utgångspunkten har varit en innehållslig idéanalys, där propositionen Ett användbart försvar tillsammans med regeringens utrikesdeklaration använts för att teckna en bild av den säkerhetspolitiska målsättningen och strategin utifrån den strategiska hierarkin. Denna bild har i sin tur sedan analyserats med utgångspunkt i begreppet policykoherens. Slutligen har analysen placerats i en kontext, i det att den sätts i relation till motsvarande förhållande i den föregående svenska säkerhetspolitiska epoken, det kalla kriget.

  Undersökningen visar att den säkerhetspolitiska strategin hänger relativt väl samman på de högre nivåerna, i det att den betonar samarbetesstrategier för att nå säkerhet tillsammans med andra länder. I de stratgier som syftar till konkret genomförande återfinns dock koherensproblem, främst knutet till den unilaterala solidaritetsförklaringen och den militära allianfriheten; säkerhet ska skapas tillsammans med andra, men samtidigt saknas garantier för att hjälp faktiskt kommer i händelse av kris eller konflikt. Mindre koherensproblem uppstår som följd av detta, men förekommer också självständigt i det att hotbilden som beskrivs i propositionen är mångtydig och därmed undandrar sig den analys som skulle krävas för att kunna beskriva politiken som sammanhängande.

 • 325.
  Berggren, Magdalena
  Försvarshögskolan.
  Planering i militär kontext: En studie av PUT-modellen utifrån den svenska doktrinen2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 326.
  Berggren, Peter
  et al.
  Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden.
  Johansson, Björn J E
  Swedish Defence Research Agency, Information and Aeronautical Systems, Linköping, Sweden.
  Baroutsi, Nicoletta
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Assessing the quality of Shared Priorities in teams using content analysis in a microworld experiment2017Inngår i: Theoretical Issues in Ergonomics Science, ISSN 1463-922X, E-ISSN 1464-536X, Vol. 18, nr 2, s. 128-146Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective, easy to use, and easy to comprehend assessment methods for measuring shared understanding in teams are hard to find. This paper describes an experiment where a measure called Shared Priorities, which is based on ranking of self-generated strategic items, is assessed. Trained teams were compared to non-trained teams in a dynamic problem-solving task. The maturity of the participating teams was also assessed using a content analysis measure. The Shared Priorities measure was used alongside other well-documented measures of team awareness based on self-rating. Results show that the Shared Priorities measure correlates with task performance and could also distinguish between trained and non-trained teams. However, the Shared Priorities measure did not correlate with the other team measures (cf. CARS – Crew Awareness Rating Scale – and DATMA – Distributed Assessment of Team Mutual Awareness), suggesting that it captures a different quality of teamwork than the self-rating measures. Further, the Shared Priorities measure was found to be easily administered.

 • 327.
  Berggren, Peter
  et al.
  FOI.
  Johansson, Björn JE
  FOI.
  Baroutsi, Nicoletta
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Dahlbäck, Nils
  Department of Computer and Information Science, Linköping University.
  The shared priorities measure as a way of assessing team strategic awareness: a bridge between self-assessment and the deep blue sea of field recordings2014Inngår i: Proceedings of the 2014 European Conference on Cognitive Ergonomics, ACM Digital Library, 2014, s. 13-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective, easy to use, easy to comprehend, high face-validity assessment methods for measuring shared awareness in teams are hard to find. This paper describes an experiment where a new measure called Shared Priorities, which is based on ranking of self-generated strategic items, is tested. Trained teams were compared to non-trained teams in a dynamic problem-solving task in terms of performance and shared awareness. The shared priorities measure was used alongside other, well-documented measures of team awareness based on self-rating. The results show that the Shared Priorities measure correlate with performance and could also distinguish between trained and non-trained teams. However, the Shared Priorities measure did not correlate with the other team measures, suggesting that it captures a different quality of team work than the self-rating measures. Further, the shared priorities measure was found to be easily administered and gained a high user acceptance.

 • 328.
  Berggren, Peter
  et al.
  FOI.
  Johansson, Björn JE
  Linköping University, Sweden.
  Baroutsi, Nicoletta
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA). Linköping University, Sweden.
  Turcotte, Isabelle
  Laval University, Canada.
  Tremblay, Sébastien
  Laval University, Canada.
  Assessing team focused behaviors in emergency response teams using the shared priorities measure2014Inngår i: Proceedings of the 11th International ISCRAM Conference / [ed] S.R. Hiltz, M.S. Pfaff, L. Plotnick, and P.C. Shih, Pennsylvania, USA: ISCRAM , 2014, s. 130-134Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this work in progress paper is to report on the method development of the Shared Prioritiesmeasure to include content analysis, as a way of gaining a deeper understanding of team work incrisis/emergency response. An experiment is reported where the performance of six trained teams is comparedwith the performance of six non-trained teams. The experiment was performed using an emergency responsemicroworld simulation with a forest fire scenario. Dependent measures were simulation performance, the CrewAwareness Rating Scale (CARS), and content analysis. Trained teams performed better and scored higher onmeasures of team behaviors.

 • 329.
  Berggren, Peter
  et al.
  FOI.
  Johansson, Björn JE
  FOI.
  Svensson, Erland
  Pensionerad.
  Baroutsi, Nicoletta
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Dahlbäck, Nils
  Linköping University, Sweden.
  Statistical modelling of team training in a microworld study2014Inngår i: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, Sage Publications, 2014, s. 894-898Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A command and control environment is a dynamic and complex setting with complicated technical systems where teams of operators interact to reach shared goals. This study presents an experiment in which we, by means of Structural Equation Modeling (SEM), explain the relations between basic concepts of command and control environments: mental workload, frustration, situational awareness, and performance. This paper reports a LISREL analysis of the Baroutsi, Berggren, Nählinder, & Johansson (2013) data. From that data, a new latent variable “Frustration” emerges, which now can be included in the model.

 • 330.
  Berggrund, Ebba
  Försvarshögskolan.
  “You can choose your friends, but not your neighbours”: A field study of the informal practice of restorative justice and its ties to community resilience in rural communities in Nakuru County, Kenya2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The justice system in the east-African country Kenya has long been subject to severe corruption and lengthy bureaucracy.  Both historical and current injustices have been left unattended and unaddressed, obstructing community resilience. This has lead to the development of alternative dispute resolution (ADR) mechanisms that often build on traditional practices. In this study the ADR of restorative justice is examined. The study seeks to explore the relationship between the informal practice of restorative justice and the social dimensions of community resilience in the rural communities of Nakuru County in western Kenya. By merging questions on the practice of restorative justice with indicators of community resilience the study has found that the informal practice of restorative justice indeed has links to the shaping of community resilience. The practice has enabled dialogue between different ethnic groups. This has facilitated reconciliation and healing of trauma partly because new narratives have formed and partly because the culture of silence has been broken allowing people to share testimonies of violence and conflict. The study has also informed the community resilience field on the importance for collectivistic communities to have historical and ancestral events honoured, shared and addressed in order to fully enable conditions under which community resilience can form. However the practice shows ambiguous tendencies when it comes to inclusion of all members of society as community elders’ possesses a lot of power over the process, partially restricting community resilience to form. 

 • 331.
  Bergh, Andreas
  Försvarshögskolan.
  Intentionen att tillämpa uppdragstaktik: en fallstudie av TD012009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 332.
  Bergh, Mats
  Försvarshögskolan.
  Manövertänkande inom armén: "nytt" namn på gammalt tänkande?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Militärstrategisk doktrin gavs ut 2002 och där kunde man för första gången läsa att Försvarsmaktens agerandeskall utgå från manövertänkande. Ett begrepp som varit känt sedan 1980-talet då bl.a. William S Lindetablerade det i samband med skrivandet av doktriner för amerikanska marinkåren. Här i Sverige har vi använtoch pratat om det sedan 1990-talet, men inte formellt uttryckt oss så i våra reglementen och styrandedokument.Med utgångspunkt från tiden efter andra världskriget och fram till millenniumskiftet gör denna undersökningennedslag vid tre tillfällen under perioden. Dessa nedslag markerar samtliga olika skiften för Försvarsmakten ochArmén. Det är 1950-talet som innebar en fortsatt kvantitativ utveckling av Armén på grund av efterdyningarnafrån upprustningen under andra världskriget. 1970-talet som utgjorde inledningen på den nedmontering avFörsvarsmakten som beslutades i och med FB 1968. 1990-talet som innebar en ökad mekanisering av Arménvilken möjliggjorde större rörlighet, eldkraft och skyddsförmåga i och med införskaffandet av Stridsvagn 122,Stridsfordon 90 och olika fordon från forna Warszawapakten.Med hjälp av utvalda indikatorer på manövertänkande och ett antal av de för tiden styrande dokumentenkommer undersökningen ta reda på i vilken mån det inom Armén existerade manövertänkande föreformuleringen av Försvarsmaktens doktriner. Denna litteratur utgörs av allt från den politiska ochmilitärstrategiska nivån med exempelvis Försvarsbesluten, ner till den enskilde soldaten och Svensk soldat.Resultatet visar att det förekommit ett manövertänkande inom Armén och att detta har uttryckts på olika sätt idet material främst reglementen som undersökningen bygger på.

 • 333.
  Bergkvist, Erik
  Försvarshögskolan.
  En relation med problem: problematiken kring den politiska styrningen av Försvarsmakten2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats på C-nivå, som en del av Försvarshögskolans Chefsprogram, har som syfte att bidra

  till en ökad förståelse för styrningsproblematiken och den problematiska relationen mellan

  statsmakten och Försvarsmakten.

  Den huvudsakliga metoden i denna uppsats empiridel är en form av kvalitativ textanalys av regeringens

  Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag och det dokument som kommunicerar

  med denna vilken är Försvarsmaktens budgetunderlag för att undersöka om det finns

  missförståelse mellan av statsmakten ställd uppgift och av Försvarsmakten uppfattad uppgift.

  Dessa dokument är också det huvudsakliga källmaterialet. Andra dokument som används är t ex

  regleringsbrev och propositioner.

  Uppsatsens övergripande frågeställning är huruvida regeringens styrning är otydlig eller svårtolkad

  eller om Försvarsmakten inte förstår vad regeringen vill? Den mera konkreta frågan är; Finns

  det missförståelse mellan av regeringen ställd och av Försvarsmakten uppfattad uppgift?

  Avslutningsvis presenteras möjliga tolkningar av hur vi kan förstå den problematiska styrningen.

  Planeringsanvisningarnas krav på Försvarsmaktens förmågor är analyserade mot Försvarsmaktens

  svar i budgetunderlagen för åren 2005, 2006, 2007 och 2008.

 • 334.
  Berglund, Anna Karin
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Alvinius, Aida
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Om höga chefer trivs/inte trivs på jobbet - "smittar det av sig" ända ned till soldater och sjömän?2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att få fördjupad förståelse om upplevelsen av engagemang i arbetet ”smittar” mellan hierarkiska nivåer. Avsikten var att belysa denna form av påverkan såväl uppifrån och ned som nedifrån och upp. Intervjuer med totalt 26 informanter genomfördes på följande fyra nivåer: (1) Produktions-avdelningen på Högkvarteret, (2) förbands och bataljons-/divisionsledning, (3) kompani och plutons-/fartygsledning och (4) soldater och sjömän.

  Resultatredovisningen fokuserar på betydelsen av informanternas eget handlande för andras engagemang i arbetet och betydelsen av andras handlande för informanternas engagemang i arbetet. Både positiva och negativa aspekter tas upp.

  Resultatet visar att det finns en viss smittoeffekt uppifrån och ned på så sätt att handlingar utförda av ledningen på Högkvarteret har en effekt på förbands-ledningsnivå, som i sin tur har en viss effekt på kompaniledningsnivå, som slutligen har en viss effekt på soldat/sjömansnivå. Smittoeffekten finns i hela den hierarkiska kedjan men är svag när man är två eller fler hierarkiska nivåer från ”smittspridaren”.

  Smittokraften kan däremot vara stark gentemot närmsta hierarkiska nivå, framförallt nedåt i hierarkin. På soldat/sjömansnivå, som är den viktigaste för Försvarsmaktens personalförsörjning, innebär detta att de som betyder mest är de officerare och specialistofficerare som soldaterna och sjömännen dagligen möter. Sannolikt förhåller det sig så att engagerade befäl på denna nivå kan övervinna att ogynnsamt engagemang högre upp i hierarkin. På ett likartat sätt kan sannolikt en brist på engagemang på den lägsta befälsnivån kullkasta effekten av ett stort engagemang högre upp i organisationen.

  Ur personalförsörjningssynpunkt är det således angeläget att den lägsta chefsnivån är engagerad och att organisationen gör sitt yttersta för att optimera förutsättningarna för detta engagemang. Enkelt uttryckt, det är viktigare att gruppchefer, instruktörer samt plutons- och kompanibefäl är engagerade än att förbandsledning och försvarsmaktsledning är det.

 • 335.
  Berglund, Lars
  Försvarshögskolan.
  Rätt människa på rätt plats - under rätt tid2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med uppsatsen var att undersöka hur Försvarsmaktens (FM) personalförsörjning ochurvalsprocesser fungerar för officerare i nivå 3. Hur säkerställer man rätt kompetens i dennaplanerings – och placeringsprocess. Tillvaratar och utvecklas individens kompetens genomdelade värderingar och mål i syfte att skapa engagemang och en kreativ miljö ledande tillkompetensförnyelse och hög produktivitet? Hur upplevs denna process fungera urorganisationens - och ur den enskildes synvinkel.Uppsatsen inleds med en teoretisk introduktion som bygger på Jay Halls kompetensprocessoch kompletteras med Sandberg och Targamas teorier om kompetensförnyelse.Metoden har sin kunskapsteoretiska bas i intervjuer med befattningshavare nivå 3 varsinformation utgör primärdata för analysen. En kvalitativ textanalys av de FM dokument ochpolicys som styr personalhanteringen har även gjorts.Sammandrag: Det personalförsörjningssystem som FM använder är förlegat och denpersonalförsörjningsstrategi som styr FM är för ensidigt uppbyggt kring ett enbefälssystem.Nuvarande personalförsörjningssystem inbjuder till en fokusering kring kompetensutvecklingoch kompetensförstärkning. Detta ger således bristfälliga möjligheter till förståelsebaseradkompetensförnyelse. Klargjorda roller saknas och framtida karriärvägar som beskriver FMbehov och krav via rekrytering och utbildning saknas. En tydlig, lättåtkomlig verksamhetsidéoch en aktualiserad personalidé för FM saknas likaså. Lägg där till en diffus vision och oklaraövergripande mål så blir bilden ännu grumligare och produktiviteten lidande.

 • 336.
  Berglund, Martin
  et al.
  Uppsala University.
  Sturesson, Peter
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA). Uppsala University.
  Persson, Anders
  Uppsala University.
  Thornell, Greger
  Uppsala University.
  Manufacturing Miniature Langmuir probes by Fusing Platinum Bond Wires2015Inngår i: Journal of Micromechanics and Microengineering, ISSN 0960-1317, E-ISSN 1361-6439, Vol. 25, nr 10, artikkel-id 105012Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper reports on a novel method for manufacturing microscopic Langmuir probes with spherical tips from platinum bond wires by fusing for plasma characterization in microplasma sources. Here, the resulting endpoints, formed by droplets on the ends of a fused wire, are intended to act as spherical Langmuir probes. For studying the fusing behavior, bond wires were wedge bonded over a 2 mm wide slit, to emulate the final application, and fused with different voltages and currents. For electrical isolation, a set of wires were coated with a 4 μm thick layer of Parylene before they were fused. After fusing, the gap size, as well as the shape and area of the ends of the remaining stubs were measured. The yield of the process was also investigated, and the fusing event was studied using a high-speed camera for analyzing its dynamics. Four characteristic tip shapes were observed: spherical, folded, serpentine shaped and semi-spherical. The stub length leveled out at  ~400 μm as the fusing power increased. The fusing of the coated wires required a higher power to yield a spherical shape. Finally, a Parylene coated bond wire was integrated into a stripline split-ring resonator (SSRR) microplasma source, and was fused to form two Langmuir probes with spherical endpoints. These probes were used for measuring the IV characteristics of a plasma generated by the SSRR. In a voltage range between  −60 V and 60 V, the fused stubs exhibited the expected behavior of spherical Langmuir probes, and will be considered for further integration.

 • 337.
  Berglund, Nicolas
  Försvarshögskolan. 9305177496.
  Försvarsmaktens implementering av COIN i nutida normativa dokument2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since 1949, irregular conflicts have been the primary type of conflict. Although the Swedish government has found that a restructuring of focus from international operations to national defence is fundamental for Swedish security policy, the Swedish Armed Forces are still engaged in several irregular conflict arenas around the globe.By applying a theoretical framework based on counterinsurgency theory, this study ventures to explore whether this theory has been implemented in the main Swedish armed forces policy documents. The purpose of this is to facilitate an understanding for the potential strengths and weaknesses that these documents have when implementing counter insurgency in irregular conflicts.This study finds that there exists an implementation of counter insurgency theory in these policy documents as a prerequisite for Swedish operations in irregular conflicts. Furthermore, this proves a correlation between theory and policy something that may be a positive prerequisite for this kind of operations.Furthermore, this study finds that future studies in to the relevance of COIN theory in potential conflicts to come.

 • 338.
  Berglund, Viktor
  Försvarshögskolan.
  Värnplikt eller frivillighet?: Nya krav på Försvarsmaktens ledare2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med Försvarsmaktens nya riktning, där ett nationellt försvar skall ersättas av en insatsorganisation, kommer det ske omfattande förändringar inom organisationen. En av dessa berör personalförsörjning då värnpliktssystemet ersätts av frivillighet och personalen utgörs av yrkesanställda soldater. Det kan antas att ett förändrat personalförsörjningssystem får konsekvenser för kraven på Försvarsmakten och dess anställda. Fokus i den här uppsatsen ligger på plutonchefer och deras chefs- och ledarskap. Detta arbete syftar till att fastställa om det finns någon skillnad mellan att vara plutonchef över värnpliktiga respektive anställda soldater. Frågan som arbetet försöker besvara är huruvida det finns någon skillnad i plutonchefens agerande gentemot värnpliktigaoch anställda, sett ur hans roll som chef och ledare. Arbetet bygger på ett underlag främst från litteratur om ledarskap och organisationer samt intervjuer. Arbetets resultat kan sammanfattas med två slutsatser. Den första är att genom realistiska och faktiska gemensamma mål blir förband och enheter mer motiverade och engagerade i sin uppgift, tillskillnad från när målen är abstrakta och teoretiska, som det var under tiden för värnpliktigtinvasionsförsvaret. Den andra slutsatsen är att genom ett utvecklande ledarskap som genomsyrar organisationen, personalen och utbildningen blir slutresultatet mycket bättre och leder till engagemang, öppenhet och motivation.

 • 339.
  Bergman, Amanda
  Försvarshögskolan.
  Sveriges avskräckningsstrategi som småstat under två perioder2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Deterrence was during the cold war and is still today an important part of being war deterrent. The military defence of Sweden has since the end of the cold war been under disarmament. Despite the disarmament of the Swedish military, the military strategic policy is still that Sweden shall be able to deter a superpower.

  In what way has the deterrence strategy changed between the periods 1957 to 1963 and 2014 to 2017, regarding the strategic threat, security policy and military capability?

  The aim with this thesis is to mediate an understanding, how Sweden as a small state is trying to accomplish deterrence against a superpower and how Sweden has changed its view of deterrence.

  The analysis show that there has been a change of the deterrence strategy, based on the strategic threat, security policy and military capability, but still some parts remain the same. The biggest change between to two periods is that today deterrence is regarded best achieved together with other countries rather then alone.

   

 • 340.
  Bergman, Andreas
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  The Regulation of Private Military and Security Services in Sweden2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 341.
  Bergman, Nicklas
  Försvarshögskolan.
  Avskräckande effekt hos defensiva luftstridskrafter: En motstridighet?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svensk doktrin stipulerar att grunden för Försvarsmaktens uppträdande att avskräcka olika aktörer från att använda våld. Detta ifrågasätts här grundat på att avskräckning oftast utgår ifrån numerär överlägsenhet, och Sverige kan anses ha en hotbild från regionala stormakter.

  Vilka luftoperativa förmågor kan då ligga bakom en avskräckande effekt hos en numerärt underlägsen luftstridskraft?  Syftet är att förklara detta genom en flerfallstudie utifrån avskräckningsteorier kopplade till luftmaktsteori i ett småstatsperspektiv. I en avslutande diskussion återkopplas detta mot Sveriges luftoperativa förmågor för att utröna om dessa bidrar till den avskräckande effekt som beskrivs som grundläggande i Försvarsmaktens doktrin.

  Fallstudien gav att Jaktflyg var den enda variabeln som sågs samvariera med lyckad avskräckning. I diskussionen om Sveriges motsvarande förmågor framkom att Försvarsmakten har en relativt hög förmåga till jaktflyg.

 • 342.
  Bergman, Nicklas
  Försvarshögskolan.
  Syfte och mening inom svensk doktrinutveckling?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med Militärstrategisk doktrin 2012 och senast Operativ doktrin 2014 har Försvarsmakten gått ifrån att vara en debutant i doktrinära sammanhang till att faktiskt genomföra doktrinutveckling. Detta mitt under en tidsperiod som varit säkerhetspolitiskt omvälvande och där doktrinutvecklingen globalt har accelererat under åren som följt efter 9/11. För att få djupare förståelse och insikt för doktrinutveckling går uppsatsen in bakom doktrinens egen text för att analysera dess innebörd och syfte utifrån ett vetenskapligt angreppssätt.

  Uppsatsen syftar till att systematiskt analysera Operativ doktrin 2014 för att få en djupare förståelse för vilken roll och utformning Försvarsmaktens rådande doktrin har.

 • 343.
  Bergqvist, Carl
  Försvarshögskolan.
  Den svenska försvarsreformens drivkrafter 1994-20042014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med de tre försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 genomgick det svenska försvaret en omfattandereform där stora delar av försvaret avvecklades, samtidigt som en radikal ominriktning skeddeav försvarets huvuduppgifter. 2014 när det nationella försvaret åter börjar bli en huvuduppgiftför Försvarsmakten ställer sig många frågande till varför så lite av försvaret är kvar idag.Uppsatsen syftar till att identifiera vilka drivkrafter som låg bakom denna mycket omfattande försvarsreformoch även se huruvida drivkrafterna förändrades under reformens gång. För att identifieradrivkrafterna används två analysmodeller för beslutsfattande ur Graham Allisons Essence ofDecision.Resultatet visar att de huvudsakliga drivkrafterna bakom den svenska försvarsreformen kan förklarassom ekonomiska och som en vilja från både politiskt håll och Försvarsmakten att använda försvarettill att genomföra internationella insatser. Under försvarsreformens gång har den ekonomiskadrivkraften bestått och förstärkts av ett köpslående mellan de olika partier som behövts föratt en minoritetsregering ska överleva. Viljan till internationella insatser har under perioden kommitatt bli en allt starkare drivkraft.

 • 344.
  Bergset, Tor Steinar
  Försvarshögskolan.
  Deteksjon av optikk og elektro-optikk ved hjelp av laser: En studie av den militære nytten med et lasersystem for deteksjon av en motstanders optikk og elektro-optikk2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [no]

  Deteksjon av en motstanders optikk ved hjelp av laser har vist seg å ha en militær interesse, ved at man kan detektere skarpskyttere før de har løsnet skudd. Denne type deteksjon er også interessant for å lokalisere godt skjulte observatører eller ildledere som også anvender optikk for å påvirke våre styrker indirekte. Prinsippet som brukes for slik deteksjon er retro-refleksjon, hvor man lar en laser undersøke et område for så å detektere det retro-reflekterte signalet fra en motstanders optikk til å lokalisere denne, og dermed også motstanderen. Denne oppgaven undersøker hvilke faktorer eller parametere som er nødvendige for at man skal få en militær nytte av et slikt system i en situasjon hvor man typisk sikrer en base eller et objekt i bakre områder av egne styrker, målt opp mot en situasjon hvor man ikke besitter et slikt system. Slike objekter kan eksempelvis være kommandoplasser eller andre installasjoner som anses som høyverdige mål for en kvalifisert motstander.

  Denne oppgaven undersøker dette i et perspektiv hvor det militære behovet analyseres for et system som detekterer optikk, deretter påvises hvilke overordnede funksjoner som kan fylle dette behovet og til slutt hva dette krever av teknikken. Analysene, resultatene og diskusjonene påviser at fire funksjoner er sentrale for å oppfylle det militære behovet. Systemet må ha en rekkevidde som håndterer de aktuelle avstander som en motstander vil operere på. Systemet må kunne redusere antallet falske mål som detekteres. Systemet må ha tilfredsstillende sikkerhet for eget personell og systemet må ha en systemkonfigurasjon som støtter opp under disse funksjonene, men også gir økt situasjonsforståelse og fleksibilitet. Undersøkelsen av de tekniske faktorene som fyller disse funksjonene har vist at man vil måtte balansere faktorene på en best mulig måte for å oppnå de ønskede effekter og unngå de uønskede effektene av systemet. Disse tekniske faktorene er beskrevet og omfatter blant annet pulsenergier, bølgelengder, scanne-metoder, divergens på laserstrålen, teknikk for å håndtere falske mål og ulike valg av systemkonfigurasjoner som kan gi økt situasjonsforståelse og operatørvennlighet.

  Sentralt for å kunne oppnå militær nytte blir således å forstå denne balansen mellom tekniske løsninger, sammen med prosedyrer som kan oppveie teknikkens svakheter, og gjennom dette oppnå en fleksibilitet som gjør at man kan utnytte systemet i henhold til den situasjon man befinner seg i.

 • 345.
  Bergstrand, Anna
  Försvarshögskolan.
  FN - en organisation i tiden?: en historisk analys av hotbegreppets konstruktion2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att dekonstruera FN:s förståelse av hot över tid för att diskutera organisationens möjligheter att bekämpa dessa hot i relation till de förväntningar som FN har och har haft på framtiden. Det analysen har visat är att hoten mot internationell fred och säkerhet inte längre konstrueras som dispyter eller konflikter mellan nationer. Istället är det ekonomiska hot, hot mot global goods, internationell terrorism, spridningen av massförstörelsevapen och individer i nöd som Ban Ki-moon konstruerar som hotbilder mot internationell fred och säkerhet, det vill säga det FN syftar till att motverka.

  Lösningen har alltid varit att hot emot internationell fred och säkerhet ska lösas inom ramen för FN, men själva lösningen har skiftat i karaktär. Från att FN kan ses som en arena där nationer får möjlighet till samtal, till att FN ska verka som en neutral eller oberoende aktör, och slutligen att FN ska ta ledarskapet genom att hantera hoten genom organisationens komparativa fördelar och ingå partnerskap med både statliga och icke-statliga aktörer för att bekämpa hoten. Vilket analysen visar då de aktörer som är involverade för att åstadkomma internationell fred och säkerhet har förändrats över tid. Innan Ghali var det nationer som det talades om, med undantag från Waldheim som diskuterade Röda Korset och andra icke-statliga aktörer. Men under Boutros Ghali, Annan och Ki-moon konstrueras en annan bild då icke-statliga och statliga aktörer tillsammans med FN ska åstadkomma lösningen.

  Av de förväntningar som de olika generalsekreterare har haft på framtiden är det fyra begrepp som synliggör förändringen inom organisationen. Den första är frihet, där begreppet tidigare var odefinierat men kan betraktas som frihet för individen inom staten att välja, och som det senare kom att uttryckas var frihet hos individen frihet från begär och rädsla. Detta är en mer abstrakt målsättning än negativ frihet, och något som tidigare endast innebar en positiv frihet; friheten att välja statsskick. Det andra och tredje begreppet är relationen mellan fred och rättvisa, där generalsekreterare innan Boutros Ghali hade förväntningar om en framtid i fred, och att efter Boutros Ghali kom en förväntan på framtiden att glida från en värld i fred till en rättvis värld. Där en rättvis värld är ett bredare och mer abstrakt sätt att uttrycka framtidsförväntningarna. Det sista begreppet som kan beskriva förändringen hos FN:s förväntan på framtiden är initiativ, där det innan Boutros Ghali förväntades att initiativet skulle komma från medlemsnationerna, men i och med ett ökat omfång i FN:s ambition kommer initiativet numera från FN och sprids ned i organisationen och dess partners, i syfte att åstadkomma ett effektivt FN.

  En slutsats att dra är att FN har kommit att konstruera hot, lösningar, aktörsbild och framtidsförväntningar på ett sätt som är alltmer abstrakt och därför är det svårare att skapa en förståelse för vad exakt organisationen ska ägna sig åt, och desto abstraktare hot och lösningar, desto mer abstrakta och svårtydliga blir förväntningarna. Utifrån detta går det också att förstå varför FN idag inte uppfyller de förväntningar som ställs på organisationen.

 • 346.
  Bergstrand, Anna
  Försvarshögskolan.
  Nationellt ägandeskap; lösningen som blir ett problem: den svenska biståndsinsatsen i Afghanistan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att pröva om teoribildningen "soptunnemodellen" kan skapa en förståelse för att nationellt ägarskap presenteras som en lösning på den svenska biståndsinsatsen till Afghanistan, trots att regeringens beskrivning av Afghanistan och biståndsmedlens fördelning kan uppfattas som motsägelsefullt.

  Med grund i soptunnemodellen där lösningar söker efter problem beskrivs det diskursiva brottet i svensk biståndspolitik runt 2003 där regeringen i en propositionen beskrev hur den svenska biståndspolitiken skulle läggas om till att utgå från principen om nationellt ägarskap, där mottagarländerna skulle gå från att vara objekt till att vara subjekt. Denna princip, eller lösning som soptunnemodellen skulle beskriva den som, har sedan präglat de svenska biståndsinsatserna och beskrivs även i utvecklingsstrategin från 2007. Nationellt ägarskap kan därför ses som en etablerad, och färdig lösning när det kommer till att genomföra biståndsinsatser. Den ska visserligen då skifta mellan olika nationer, då nationellt ägarskap ska vara behovsstyrt, men själva grundantagandet om att en viss stabilitet ska finnas etablerad för att möjliggöra nationellt ägarskap tycks ha förbisetts. Med anledning av att dessa typer av insatser, eller i alla fall den insats som Afghanistan har varit, egentligen har haft alla typer av insatser: humanitära, utvecklingssamarbete och militära är kontexten annorlunda. I Afghanistan pågår alltså flera olika typer av insatser som pågår samtidigt. Slutsatsen i denna studie är att lösningen om nationellt ägarskap blir själva problemet för biståndsinsatsen i Afghanistan, och därför kan lösningen behöva problematiseras ytterligare för att skapa en förståelse för hur insatsen i Afghanistan ska kunna genomföras i praktiken. Det blir även viktigt för framtida insatser, för att undvika att Sveriges biståndspolitik kan komma att bli kontraproduktiv, vilket soptunnemodellen tillsammans med det institutionella perspektivet hjälper till att synliggöra.

 • 347.
  Bergstrand, Anna
  Försvarshögskolan.
  Tysklands agerande i libyenkonflikten: Fortsatt normalisering?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur inrikespolitiken i Tyskland påverkar det tyska utrikespolitiska handlandet. Den tar sin utgångspunkt i det tyska beslutet att inte delta i insatsen i Libyen och att lägga ned den tyska rösten i Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd.

 • 348.
  Bergstrand, Anna
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Engelbrekt, Kjell
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  To Deploy or Not to Deploy a Parliamentary Army?: German Strategic Culture and International Military Operations2016Inngår i: European Participation in Military Operations: The Role of Strategic Culture / [ed] Malena Britz, London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 49-75Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 349.
  Bergstrand, Martin
  Försvarshögskolan.
  Det nätverksbaserade försvaret ur ett flygvapenperspektiv: en studie av erfarenheter från flygvapnets stridsledning av flygstridskrafter2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges riksdag fattade 2001 beslut om att Försvarsmakten skall inriktas mot ettnätverksbaserat försvar, NBF. Mycket av NBF utvecklingsresurser inriktas mot tekniklösningar.Denna uppsats fokuserar istället på mänsklig kommunikation inom NBF, ochhar som målsättning att dra nytta av erfarenheter vunna inom Flygvapnets snart 60-årigaerfarenhet av utveckling av nätverksliknande system med interaktion mellan ledningscentraleroch personal som bemannar plattformar. Undersökningen pekar på att det finnsett antal faktorer som kan vara viktiga att beakta i utvecklingen av NBF.Undersökningen ger vid handen att frågor som förtroende, vikten av relevanta regler ochbestämmelser samt framför allt förståelse för en helhet och samverkande aktörer, ärväsentliga för optimal verkan.

 • 350.
  Bergström, Alfred
  Försvarshögskolan.
  Littoral Warfare: Two Perspectives2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Littoral warfare implies a disproportionate advantage to the coastal navy or “defending” side. Small navies sometimes lean on larger navies in doctrinal production. A coastal navy’s goals, methods and capabilities can be considered thought to be different from that of a larger navy’s regarding in regards to littoral warfare. This paper answers the question “What does littoral warfare mean for different types of states?”.

  An ideal type analysis was used to answer the question, and the doctrines of Sweden (type A state), USA (type B), and the UK (type B) were analysed in regards to the research question. This paper found inds that each type of state viewed littoral warfare in regards to themselves, from their own perspective; a type A state can be seen as a defender and a type B state as an aggressor. In the context of littoral warfare context, each the types of states employed different goals, methods and means as pertaining to littoral warfare.

45678910 301 - 350 of 5087
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf