Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 811
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Gustafsson, Anders
  Försvarshögskolan.
  Interoperabilitet mellan mark- och flygstridskrafter: En nulägesanalys av Försvarsmaktens styrande och inriktande dokument utifrån Michael Codners och Ingvar Sjöbloms interoperabilitetsteori2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska Försvarsmakten brukar fråga sig om den är tillräckligt interoperabel för att kunna delta i internationella insatser. En minst lika berättigad fråga borde vara om den är tillräckligt interoperabel, mellan sina försvarsgrenar, för att kunna genomföra självständiga operationer utifrån teorin om gemensam krigföring. Den bristande förmågan till gemensam krigföring i försvarsmakter generellt och för Sveriges Försvarsmakt specifikt utgör uppsatsens grundläggande problem. Genom att anpassa och skapa ett analysverktyg utifrån Codners och Sjöbloms interoperabilitetsteori har Försvarsmaktens dokument analyserats för att belysa eventuella svagheter kopplat till gemensam krigföring och nationell interoperabilitet mellan mark- och flygstridskrafterna. Undersökningen visar på svagheter kopplat till den anpassade interoperabilitetsteorin och Försvarsmaktens styrande dokument. Förmågan till nationell interoperabilitet mellan mark- och flygstridskrafterna är begränsade. Främst beror det på svagheter i Försvarsmaktens strategiska koncept som inte tillräckligt beskriver betydelsen av gemensam krigföring på alla nivåer och vikten av interoperabilitet mellan försvarsgrenarna. En annan slutsats är att Försvarsmaktens doktrinära agerande riskerar att urvattna Försvarsmakten och dess försvarsgrenar på viktiga teoretiska och kulturella skillnader som behövs för att synergier skall kunna uppstå vid gemensam krigföring.

 • 252.
  Gustafsson, Emma
  Försvarshögskolan.
  Luftförsvar enligt svensk doktrin: En studie om Luftförsvar, Doktriner och kombinerade vapen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 253.
  Gustafsson, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Optimering mot den operativa miljön - en studie av logistik i stabiliseringsoperationer2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Studien omfattar ämnesområdena operativ miljö i instabila stater, tillsammans med militär operativ och taktisk logistik. Eftersom den operativa miljön och också syftet med det militära maktmedlet i viktiga avseenden är särskiljande vid stabiliseringsoperationer, i jämförelse med reguljär krigföring, innebär detta att även anpassningsbehoven för logistiken förändras.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera hur logistik kan utformas vid stabiliseringsoperationer, för att därefter teoretiskt bidra till en logistik som är anpassad för de generiska dragen i denna typ av operativ miljö.

  Empirin till studien är framtagen från västerländska operativa och taktiska stabiliseringsdoktriner och teorin är hämtad från Moshe Kress Operational Logistics. Analysen genomförs med ett logistiksystems operationaliserade kriterier, och redovisar de framträdande anpassningsbehoven för varje skede i operationen.

  Resultatet visar att det framträdande behovet är att säkerställa kontinuitet i flödet, vilket förutsätter operativ flexibilitet. Undantaget är Secure-skedet där tillgänglighet, som i sin tur förutsätter överlevnadsförmåga, är det framträdande för att optimera logistiksystemet. En viktig slutsats är att Hold-skedet sannolikt innebär störst behov av anpassning och kapacitet i ett operativt logistiksystem, sett till operationen som helhet.

  Nyckelord: Stabiliseringsoperation, operativ miljö, logistik, Comprehensive Approach

  Antal ord: 17967 (18192)

 • 254.
  Gustafsson, Hans-Emil
  Försvarshögskolan.
  Ur ett COIN perspektiv: Kriget mellan Israel och Libanon 20062010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen som följer har jag använt mig av David Galulas COIN teori. Jag har sedan använt den teorin och analyserat kriget mellan Israel och Libanon 2006. Kriget blev känt som ett misslyckande ur israelisk synpunkt, då de inte lyckades att besegra Hezbollah eller stoppa deras raketskjutningar in i Israel. Detta trots att de har den mest högteknologiska armen i mellanöstern och hade luftoperativkontroll. I denna uppsats så har jag fört ett resonemang för att svara på frågeställningen: Går Galulas teorier att använda mot en organiserad motståndare som Hezbollah? Efter att ha skrivit denna uppsats så har jag inte kommit fram till ett absolut svar, men är personligen övertygad om att det går. I fallet Hezbollah är det väldigt problematiskt i och med att de var så väl förberedda på att det skulle bli krig. Det faktum att Israel dessutom hade skurit ner på sitt försvar och inte hade utbildat sina soldater och chefer inför denna typ av krig gjorde att de inte kunde strida på ett effektivt sätt. För att Israel skulle ha lyckats vinna, tror jag att en större markoperation hade varit nödvändig då Hezbollah var så väl förberedda. Detta är i linje med det första steget i Galulas COIN teori där man med truppnärvaro strävar efter att separera befolkningen från insurgenterna i detta fall Hezbollah.

 • 255.
  Gustafsson, Linus
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier).
  Hyllengren, Peder
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Allt fler från Sverige strider i Syrien och Irak2015Inngår i: Vårt Försvar, ISSN 0042-2800, nr 2Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 256.
  Gustavsson, Alfred
  Försvarshögskolan.
  En undersökning om doktrinutveckling: Minskad operativ effektivitet i den militärstrategiska doktrinen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis purpose is to analyze specific content in Sweden’s doctrine to illustrate a trend in doctrine development in small states. Small states doctrine tends to promote political messages rather than messages about operational efficiency. Due to this trend, it is important to study how small states implement and accept these types of developments. Kjell Bjerga and Torunn Haaland describes this phenomenon through an analysis of the Norwegian doctrine. The arguments they point out creates a tool, which explain concepts in Sweden’s military strategic doctrine. This thesis then takes a discursive form to identify the doctrines hidden roots and underlying narratives. It is then possible to structure concepts such as operational efficiency or operational inefficiency. The result of this analysis is that Sweden follow the development in small states strategic doctrine, decreasing the amount of concepts promoting operational efficiency. The result comply with Bjerga and Haalands theory and confirm the question at issue. This may lead to a dilemma where Sweden cannot achieve military operational efficiency because their doctrine promoting messages hard to translate to distinct military action.

 • 257.
  Gääw, Anton
  Försvarshögskolan.
  Andra Libanonkriget 2006 – Finns det Ytterligare förklaringar till Israels misslyckande?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 258.
  Göth, Martin
  Försvarshögskolan.
  Försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland -framgångsfaktorer och deras betydelse2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Försvarssamarbeten uppstår mellan stater av olika anledningar och påverkar långsiktigt de nationella militära styrkorna och deras förmågor. Det är dock inte helt oproblematiskt då skillnader och likheter både kan möjliggöra eller omöjliggöra ett samarbete. För att utveckla det pågående fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland i positiv riktning behöver dessa variationer förstås. Det finns därför anledning att undersöka vilka framgångsfaktorer som föreligger i det nämnda samarbetet och vilken betydelse de har.

   

  Syftet med denna studie är att med stöd av relevant teori och empiri undersöka det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Därmed bidrar studien med ökad kunskap om påverkansfaktorerna i det bilaterala samarbetet. Det visar att olika faktorer har olika stor påverkan vid olika tidpunkter i ett försvarssamarbete. Föga förvånande har strategisk kultur stor påverkan men är också den faktor som är mest påverkansbar genom samarbete. Hårdvara verkar vara av mindre betydelse men tillit, allvarligt uppsåt och tydliga intentioner är alla av grundläggande karaktär, särskilt i en operativ planering bortom gränsen för fred.

 • 259.
  Hagberg, Mathias
  Försvarshögskolan.
  Sjukvårdsorganisationen vid svenska marina missioner2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Försvarsmaktsorganisationen har varit i förändring sedan försvarsbeslutet 2004, då Försvarsmakten gick från ett invasionsförsvars till ett rörligt insatsförsvar. Denna nya inriktning innebär att de svenska enheter skall kunna genomföra uppdrag långt ifrån den svenska kusten och infrastruktur, vilket kan medföra en del nya intressanta frågeställningar.

  Ett exempel på en sådan frågeställning är om de svenska enheterna är lämpliga för sådana uppdrag då det gäller att ta hand om och transportera eventuella skadade ombord. Har sjukvårdsorganisationen och Försvarsmakten medel till att transportera och ge adekvat vård vid större krissituationer internationellt?

  Uppsatsen syfte är att genom ett organisationsteoretiskt perspektiv undersöka hur Försvarsmaktens förmåga att ta hand om skadade vid internationella missioner ser ut, samt vilka brister i organisationen som kan påvisas.

  Den metod som har använts är den deskriptiva metoden tillsammans med fallstudier. Det som har studerats är svenska reglementen, doktriner samt den utländska Nato doktrinen AJP 4-10. Fallstudierna har utgjorts av ML 01-02 samt ME 01. Maslows teori om säkerhetsbehov har hela tiden verkat som utgångspunkt vid presenterande av fakta samt assisterande för att besvara frågeställningarna.

  Slutsatsen som har dragits är att svenska enheter inte är direkt anpassade för denna verksamhet. Avsaknaden av egen helikopter är en av orsakerna. En bristande organisation kan ge en försämrad stridsmoral, vilket kan resultera i förödande konsekvenser för hela fartyget.

 • 260.
  Hagström, Linus
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen. The Swedish Institute of International Affairs.
  Weissmann, Mikael
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marksektionen (Mark). The Swedish Institute of International Affairs.
  Hanssen, Ulv
  The Swedish Institute of International Affairs.
  Allt bör göras för att bygga relationer med Nordkorea2017Inngår i: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 261.
  Haldén, Peter
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Heteronymous politics beyond anarchy and hierarchy: The multiplication of forms of rule 750-13002017Inngår i: Journal of International Political Theory, ISSN 1755-0882, E-ISSN 1755-1722, Vol. 13, nr 3, s. 266-281Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Anarchy and hierarchy are two central concepts of international relations theory but as conventionally defined they cannot describe political life for most of Western history. Neither concept describes the structure of medieval politics well. Rather, many different principles of differentiation existed simultaneously, both stratificatory and segmentary. The situation was closer to anarchy as understood as the absence of overarching principles of order rather than as ‘anarchy’ in the conventional sense used in international relations and absence of government. The power of the Popes over temporal rulers was considerable, but it never corresponded to the concept ‘hierarchy’ as conventionally understood either. Between c. 700 and c. 1300, Europe became more heteronymous as time went by, not less. More principles of differentiation were developed, and both Popes and kings became more powerful. The reinvention of the papacy after the ‘Investiture Controversy’ (1075–1122) created a system of law and practices in which European monarchs and realms were embedded, but it did not create an all-powerful papacy.

 • 262.
  Haldén, Peter
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Kan dygdetiken bryta den "postheoriska" ängslan i 2000-talets risksamhälle?2017Inngår i: Mod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget / [ed] Peter Haldén och Biörn Tjällén, Lund: Nordic Academic Press, 2017, s. 217-238Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 263.
  Haldén, Peter
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Organized Armed Groups as Ruling Organizations2018Inngår i: Armed forces and society, ISSN 0095-327X, E-ISSN 1556-0848, Vol. 44, nr 4, s. 606-625Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous studies of the cohesion of organized armed groups (OAGs) have made great progress, but they have mostly focused on units fighting for modern Western states. I argue that the study of OAGs that contain their own legitimacy requires a broadened theoretical framework. Such groups may be conceptualized as “ruling organizations” in Max Weber’s terminology. Examples of such groups range from early medieval warbands to modern militias and guerrillas. Members of ruling organizations obey commands for a combination of three reasons: rational, traditional, and charismatic—these in turn form the basis of the legitimacy of the organization. Pinpointing the foundations of obedience in a group provides us with another way of emphasizing weak points that we want to either target or reinforce. This study contributes theoretically to the study of cohesion by linking it to theories of legitimacy in political orders.

 • 264.
  Haldén, Peter
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Respublikanism i mirovaya politika: politsentichnyi poryadok i zaschita ot dominirovaniya2015Inngår i: Sovremenaya Respoblikanskaya Teoriya Svobody / [ed] Evgeny Roschin, St. Petersburg: European University at St. Petersburg, 2015Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 265.
  Haldén, Peter
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  "Respublikanism i mriovaya politika": politsentrichnyi poryadok i zaschita ot dominirovaniya2015Inngår i: Sovremennaya Respublikanskaya Teoriya Svobody / [ed] Evgeny Rochin, St Petersburg: European University at St. Petersburg, 2015, s. 293-326Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 266.
  Haldén, Peter
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  The Realm as a European Form of Rule: Unpacking the Warfare Thesis through the Holy Roman Empire2017Inngår i: Does War Make States?: Investigations of Charles Tilly's Historical Sociology / [ed] Lars Bo Kaspersen & Jeppe Strandsbjerg, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, s. 154-180Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 267.
  Haldén, Peter
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Karlborg, Lisa
  Uppsala universitet, Sverige.
  Esparraga, Francis
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  Kulturarv i krig och konflikt: en forskningsöversikt2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Som denna forskningsöversikt visar finns det en hel del forskning om kulturarv i krig och konflikt inom statsvetenskap, kulturhistoria, juridik, historia m.fl. ämnen. Framför allt finns mycket forskning om de konsekvenser som krigen på Balkan under 1990-talet förde med sig för kulturarv och kulturskatter. Även kriget i Irak under 2000-talet och första och andra världskriget är väldokumenterade.Med tanke på den pågående katastrofen för kulturarvet i det östra Medelhavsområdet och den akuta risk som såväl islamiströrelsers verksamhet som bekämpandet av desamma utsätter kulturarvsplatser och föremål för över stora delar av den islamiska världen krävs dock mycket mer forskning. De nu pågående krigen aktualiserar en rad frågeställningar om hur kulturarv kan bevaras, skyddas men även exploateras i krig

 • 268.
  Haldén, Peter
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Tjällén, Biörn
  Mittuniversitetet.
  Inledning: Mod, dygd och militära miljöer2017Inngår i: Mod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget / [ed] Peter Haldén och Biörn Tjällén, Lund: Nordic Academic Press, 2017Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 269.
  Haldén, Peter
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Tjällén, BiörnMittuniversitetet.
  Mod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget2017Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Mod är en egenskap som hyllats i alla krigförande kulturer. Konsten, litteraturen och filosofin har ofta tagit upp modet som tema, både för att befästa ett militärt ideal och för att problematisera denna egenskap. Men vad är egentligen mod? Var går gränsen till övermod? Vad utmärker mod i strid, och kan man träna soldater att bli modiga? Dessa frågeställningar tar plats även i vår tid där krig och försvar diskuteras i dagens militära miljöer, och frågor om etik är lika aktuella som frågor om effektivitet.

  Mod i strid och filosofi studerar författarna historiska perspektiv på mod och dagsaktuell forskning kring strid och militär utbildning. Förr talade man om mod eller tapperhet som en av flera eftersträvansvärda dygder – idag talar man hellre om professionalism. Men hur mycket skiljer sig egentligen den moderna tidens militära ideal från de historiska? Kan vi lära oss något av den dygdetik som i århundraden användes för att forma modiga individer och tappra krigare?

 • 270.
  Hall Svensson, Johan
  Försvarshögskolan.
  Officerare stöps i samma form, eller?: en studie på officerares likformighet avseende logistiktänk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how officers´ thoughts regarding logistics can be understood depending on their service and unit affiliation. The contribution to war science is to show how service and unit affiliation affect Swedish military thoughts about logistics. 

  Theories describe uniformity in thoughts among the officer corps due to drills and discipline in their basic training. Today, the debate on future warfare and logistics suggests that there is no such uniformity. Officers seem to have different ways to think about future logistics. This study investigates why and focuses on service, unit affiliation and joint staff experience. To study this problem, officers at the Swedish Defence University were asked to answer a survey, where their military background and thoughts about logistics were investigated.    

  The results show that officers at the Swedish Defence University have different thoughts about logistics but it is not statistically significant and cannot be explained by service or unit affiliation. It shows, thus, that in 25 per cent of the cases, joint staff experience can explain military thoughts among officers. The main conclusion is that service, unit affiliation or joint staff experience can not fully explain military thoughts in the Swedish armed forces.

   

 • 271.
  Hallander, Jim
  Försvarshögskolan.
  Att leda: En studie om svensk samtida ledningsvetenskap och Försvarsmaktens doktrinutveckling2010Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De teoretiska grundstenarna för en framgångsrik ledning beror bl.a. på koordinationen mellan svensk forskning inom det ledningsvetenskapliga området och Försvarsmaktens doktrinära utveckling.

  Inom den ledningsvetenskapliga forskningen pågår utveckling av en teoretisk modell, den dynamiska OODA-loopen, syftande till att ta fram utåt- och inåtriktade funktioner inom ledning. Försvarsmakten genomför f.n. en utveckling av den Militärstrategiska doktrinen till att bli mer användbar och koordinerad i takt med en förändrad omvärld.

  Studiens syfte är att kartlägga om den doktrinära utvecklingen följt med forskningen inom ledningsvetenskapen och skapa en ökad förståelse samt medvetenhet för vad som krävs av den Militärstrategiska doktrinen för att uppnå en framgångsrik ledning.

  Resultatet visar på en positiv utveckling inom ett antal områden; miljön där militära effekter ska uppnås och underliggande beskrivningar som behandlar intentionen och förståelsen för själva uppdraget. Vidare visar studien på behovet av fortsatt doktrinär utveckling av området ledning i nära samarbete med svensk forskningen inom området.

 • 272.
  Hallberg, Niklas
  et al.
  Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Granåsen, Magdalena
  Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Josefsson, Anders
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Ledningssektionen (Ledn).
  Ekenstierna, Christina
  Swedish Armed Forces, Sweden.
  Framework for C2 Concept Development: Exploring Design Logic and Systems Engineering2018Inngår i: 23rd International Command and Control Research & Technology Symposium: Multi-Domain C2 / [ed] Alberts, David, International Command and Control Institute , 2018, Vol. Topic 9, artikkel-id 23Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The conditions for military operations have changed due to, e.g., globalization, climate change, and nations' ambitions and actions. This has resulted in new demands on command and control (C2) capability. Further, the rapid evolution of information technology has provided vigorous opportunities to enhance the C2 capability, e.g., through advanced communication, information management, and decision support. However, the need to rely on modern technology also causes increased vulnerabilities. The sociotechnical nature of C2 systems means that the development of C2 systems is complex and challenging. Developing C2 concepts requires collaboration between people from different knowledge disciplines, traditions, and perspectives. Therefore, there is a need for elaborated concept development approaches and structures that promote collaborative efforts. The objective of this paper is a framework for the development of C2 concepts that enhance the collaboration of people from different traditions. The study was carried out as case study performed in two steps: theoretical development and formative evaluation. The case study targets the development of C2 concepts for future military operations of the Swedish Armed Forces. The framework includes terminology models, a development process, and system representations. The case study shows that in diverse teams, it is essential to agree upon terminology, development process, and systems representations used for the development to avoid misunderstandings and unnecessary rework. The framework explored in this paper is only in its first version. However, the development and the application of the framework was found to facilitate and focus the work of the multi-disciplinary team.

 • 273.
  Hallenborg, Edward
  Försvarshögskolan.
  Hotuppfattningar och strategier för maritim säkerhet i Östersjön, ur ett svenskt perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats avhandlas hotuppfattningar och strategier för maritim säkerhet i Östersjön ur ett svenskt perspektiv. Ökade varuflöden, oljetransporter och handel inom östersjöregionen har tillsammans med den snabba omvärldsutvecklingen bidragit till ett nationellt och transnationellt intresse för bibehållen maritim säkerhet i Östersjön.

  Syftet med uppsatsen är att med kunskap om av regering och riksdag identifierade hot under perioden 1998-2009, analysera vilka strategier Sverige valt för att hantera hoten och bibehålla den maritima säkerheten.

  För att identifiera hoten mot svenska intressen i Östersjön har teorin om det vidgade säkerhetsbegreppet använts för att med sektorerna; politik, ekonomi, samhälle, miljö samt militär identifiera de hot som regering och riksdag lyfter fram i propositioner och försvarsberedningar.

  Strategierna som har analyserats har fokus både på svenskt nationellt såväl som transnationellt samarbete och berör både nutid och framtid.

  Resultatet av uppsatsen visar att Sverige lägger allt mer fokus på transnationellt samarbete med bl.a. EU och de nordiska länderna men att även instruktioner till svenska myndigheter betonar ökat behov av samarbete för att hantera de identifierade hoten.

 • 274.
  Hallström, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Artilleri i nationell konflikt: En studie om finländskt principfokus i det Finska vinterkriget och en jämförelse med svenska artillerireglementet2012Independent thesis Basic level (professional degree), 12 poäng / 18 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska något begränsade artilleri-förmågan skall kunna verka effektivt i alla konfliktnivåer och detta skapar behov av erfarenhetsinhämtning av tidigare konflikter. Finska vinterkriget har i denna uppsats behandlats för att utvärdera en konflikt av nationell karaktär liknande den svenska försvarsmakten skulle kunna ställas inför.

  Undersökningen behandlade två områden; ”Mannerheim-linjen” och ”Norr om Ladoga” på grund av dess olika karaktär och på så sätt behov av finsk taktikanpassning. Analysen genom kvalitativ litteraturstudie genomfördes med utgångspunkt i teorin krigföringens principer. Analysen skulle sedan mynna ut i ett antal principer som verkade framgångsfrämjande för artilleriets användande. En jämförelse gjordes senare mellan resultatet av studien och svenska artilleriets tänkta principfokus idag.

  Resultatet av undersökningen visar att principerna måste vägas mot varandra för att vara framgångsfrämjande, dock framträdde principer som stridsekonomi, samordning, mål och målsättningar samt god anda som viktiga dels som enskilda principer men även för att kunna möjliggöra andra principers uppfyllande.

   

 • 275.
  Halmela, Jimmy
  Försvarshögskolan.
  Implementeringen av underrättelsedoktriner: Tre perspektiv för hur underrättelsetjänst bör utövas samt dess implementering inom FM 3-242010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom det akademiska studieområdet som berör underrättelseverksamhet finns inte någon vedertagen teori. Teorier avseende vad underrättelsetjänst är och hur den skall bedrivas varierar. Vidare har nationella särintressen stor inverkan vid utformningen av dessa. Inom den militära kontexten är läget i vissa stycken annorlunda. Dagens multinationella operationer kräver samarbete inom en rad olika områden inklusive underrättelsetjänst. I denna uppsats genomförs en studie av tre doktriner/handböckerna avseende underrättelsetjänst. Dessa undersöks utifrån de tre perspektiven Ledning, Adaptivitet och Samarbete. Syftet med detta är att finna vad dessa dokument framhåller som viktigt för underrättelsetjänstens utövande. Dessa viktiga punkter används därefter för att konstruera ett analysverktyg som kan undersöka huruvida dessa doktriner är implementerade inom en för närvarande högaktuell doktrin, FM 3-24 Counterinsurgency. Utifrån de doktriner och handböcker som denna undersökning har baserats på finns tydliga samband mellan hur underrättelsetjänst utövas mellan Sverige, USA och NATO. Detta trots det faktum att vissa variationer kring begrepp och upplägg förekommer mellan styrdokument. Samarbete utgör ett centralt begrepp mellan samtliga underrättelsedokument och förefaller även vara viktigt inom FM 3-24. Vikten av interoperabilitet inom underrättelsetjänsten, som samtliga underrättelsedokument betonar, tycks inte vara implementerad inom FM 3-24.

 • 276.
  Halvardsson, Joakim
  Försvarshögskolan.
  Taktisk offensiv framgång: en teoriprövande tvåfallsstudie ur ett fältarbetsperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 277.
  Hamberg, Viktor
  Försvarshögskolan.
  Klassiska principer i en modern marin kontext2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The principles of war have for a long time been contested and criticized for being too imprecise and vague, even questioned as to their validity and applicability in modern warfare. Despite military thinkers and officers having questioned them, the principles of war constitute a central part of the western military doctrines and regulations.

  The purpose of this study is to examine the meaning of the principle of concentration of force and surprise in modern naval warfare. Due to the ambiguity of the principles of war, both principles have been analysed through the theoretical views of Clausewitz, Fuller, Montgomery and Collins. Using a case study method, the two principles of war have been tested hypothetically on the battle of Baltim during the Yom Kippur War in 1973.

  The result of the study shows that all hypotheses were confirmed in the analysis and the principles of concentration of force and surprise were applicable in modern naval warfare. There is however, a need for further empirical studies regarding the principles of war in order to strengthen this study’s result and to test the validity of other principles in modern warfare. 

 • 278.
  Hamdouni, Hana
  Försvarshögskolan.
  The digital destruction: A case study of Stuxnet within the theory of new and old wars2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the extent to which Stuxnet can be characterized as a new war, if at all. The cyber-attack is studied within the theoretical framework of Mary Kaldor’s ‘New and Old Wars’, where the case has been analysed through the perspective of both conventional and modern wars. Stuxnet is the first cyber-attack that has managed to act in complete secrete during a long period of time and causing its target physical destruction, while hiding all the evidence that could lead to the malware. The significance with Stuxnet is not merely based on its sophisticated operation but rather to the selection of its target, which is the Iranian nuclear enrichment program. The cyber-attack has raised questions of vulnerability and lack of securitization that the world faces in these situations. Nonetheless, it is rather difficult to prepare and secure ourselves from such attacks, if we do not understand their nature.

  After examining the aim, the actors involved and the method of Stuxnet, it becomes clear that that the cyber-attack contain features from both old and new wars.

 • 279.
  Hammarlind, Eric
  Försvarshögskolan.
  Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010-talet: en kvalitativ textanalys av fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets- och solidaritetspolitik2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Is the credibility of today's Swedish security policy under question? Through two world wars and the years that followed Sweden has invoked a policy of neutrality and military nonalignment. This policy has come to be perceived as an integral part of the Swedish national identity. Is it possible then that Sweden’s past and present strategic narratives could be contested?

  This thesis investigates whether or not there is consistency in the narratives expressed by both right wing Swedish governments and socialist Swedish governments. The narratives of both parties are examined during two separate eras of history; the Cold War era of the 1980s is compared with the current more globalized era of the 2010s.

  A constructivist perspective is utilized in the analysis and a narrative analysis is applied.

  The results show that there has been significant consistency in the narratives of Swedish security policy from both right wing and socialist governments. There is much greater variation shown between the two eras than there is between the two parties themselves.

 • 280.
  Hammarström, Caroline
  Försvarshögskolan.
  Logistik en viktig eller oväsentlig faktor för framgång i fälttåg2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Military campaigns has throughout time been analysed through the eyes of the commanding officers and their tactical knowledge. Is this the only way to analyse military campaigns or can victory be explained through other actions then tactical decisions? Can the importance of logistics explain outcomes in different military campaigns?

  This study strives to explain how logistic measures can explain different outcomes in military campaigns. The concept which is used in this study is Moshe Kress theory on operational logistics, and through this I will try to explain the importance of logistics as a factor for outcomes in military campaigns.

  This study has shown that pre-emptive measures in the operational logistics level can change the outcome of military campaigns. Although logistics isn´t the only reason for victory or defeat in military campaigns this study shows the importance in understanding and making sure your logistic planning is as well planned as your tactical planning.

 • 281.
  Hammarström, Charlotte
  Försvarshögskolan.
  Operation Barbarossa - en jämförande fallstudie av Tysklands invasion av Ryssland/Operation Barbarossa2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  There is a debate about what’s the principles or which principle that leads an armed force in to victory in war. In maneuver warfare there also an discussion about how maneuver warfare should be practiced and what’s maneuver warfare.  This study examines a theory of maneuver warfare and strives to see if and how, the theory can explain the outcome in two cases from the campaign in the east, during the second world war, also known as Operation Barbarossa year 1941.  

  This study compares the outcome in the initial battle of the 22 of June and the initial battle of 2 of October during the campaign. By using Martin van Crevelds theory of manuever warfare and his six principles tempo, schwerpunkt, surprise, combined arms, flexibility and decentralized command. The study shows that you can explain the outcome with van Crevelds theory and how, but there is alot more factors that must be taken into account when you try to understand the complex natur of war and what’s the causes  that brings an armed force to victory or defeat

 • 282.
  Hanby, Tove
  Försvarshögskolan.
  Fortfarande "Normative Power Europe"?: En studie av militariseringens effekt på EU:s internationella roll2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper aims to contribute to the discussion on the effects of the militarization of the European Union’s external action. Based on Ian Manners’ “Normative Power Europe” (NPE) - the idea that the EU’s international role is better understood as normative, instead of civil or military, the following is an examination of two current military missions as possible promoters of universal norms.

  The research has shown that military action coincides with several norms and ways of diffusion described in NPE, which leads to the assumption that a militarization of the EU’s normative power is not only possible, but can also be positive.

  However, to keep a good balance between civilian values and military power – critical reflection regarding aims and consequences need to be an integrated part of the process.

 • 283.
  Hansson, Johan
  Försvarshögskolan.
  Teknologi & Numerär: Frågan om vem som vinner2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The reason for this study is to settle the balance between technology and preponderance in war. Each theory claims its own superiority to be decisive when it comes to achieving military victories, but this study will show what actually happens when the two theories are analyzed together in the same conflict. To prove the conclusions, a case-study on Operation Gazelle is used. The study will describe the theories, what a military victory is and which party in the conflict came out victorious after this specific operation. Both sides’ forces will be shown and compared. The most significant technological systems will be analysed and compared. When this is done, the victory and the theories’ importance can be explained. Operation Gazelle was an act performed by Israel in October 1973 during the conflict with Egypt. It was an attempt to cross the Suez Canal and in that way gain an improved political status during the peace negotiations that were to come. The main question that will be answered is:- Which of the two theories, numerical preponderance and technology, is decisive when it comes to achieving military goals? To answer this question three other questions are answered:- What were the numerical conditions during Operation Gazelle?- What were the technological conditions between the parties?- Which party was victorious?

 • 284.
  Hansson, Mattias
  Försvarshögskolan.
  Rätt beväpning för uppgiften: en jämförelse av vapensystem för en sjukvårdsgrupp2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjukvårdsfunktionen i Försvarsmakten är viktig när skador uppkommer. Försvarsmaktens förmåga eller oförmåga att erbjuda soldater kvalificerad sjukvård är avgörande för soldaternas förtroende till den egna förmågan.

  De svenska sjukvårdarna förväntas att oavsett terräng och hot kunna ta hand om en patient i nöd, de är därför utrustade med vapen för att kunna skydda sig själva och sin patient. I Försvarsmakten betyder det att sjukvårdaren bär en automatkarbin 5. Den här uppsatsen kommer att undersöka hur tre olika vapensystem passar in i rollen som huvudbeväpning på en sjukvårdsgrupp. Undersökningen visar att en PDW (Personal Defence Weapon) skulle vara ett bra alternativ till befintlig beväpning.

 • 285.
  Hansson, Ola
  Försvarshögskolan.
  Varför deltog Sverige i EUFOR Tchad/RCA?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  It is necessary to understand how politicians motivate the use of military force as a security policy instrument. Especially on all levels in the Swedish armed forces.  

  This case study focuses on the political process and affecting policy documents before the political decisions are taken. The purpose is to identify official underlying motives to explain Sweden’s decision to participate in EUFOR Tchad/RCA. This knowledge gives an improved understanding about what political values and wants mediate for using military forces. Two analytical models, The Rational Actor and Governmental Politics, are used as theoretical framework.  

  Results: Participation in the specific mission enables the Swedish wish to contribute increased both the EU´s and the UN´s global crisis management. Sweden considers that all countries have a responsibility by solidarity to protect human rights and solving a human catastrophe in the region. Sweden wants to be a loyal and active actor in both the EU and the UN aiming influence and impact for supporting Sweden’s national security. Participation achieves desired improved synergies between aid, civil and military efforts. Participation also improves the impact on implementation of resolutions 1325 and 1612 in all levels of EUFOR Tchad/RCA.

  Sweden’s decisions were according to The Rational Actor both rational and logical which maximized national utility.  According to Governmental Politics the decisions preceded without any extensive struggle between actors and they showed total unity for participation. The actors want to mediate unity, show strong support and responsibility to the personnel who accomplish risky and important missions.                                        

 • 286.
  Hansson, Ola
  Försvarshögskolan.
  Vilka faktorer genererar en rörlighetsförmåga för markförband?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rörlighet är en eftersträvansvärd krigföringsprincip och ingår såväl i markstridens grundelement som i de grundläggande förmågorna. Därmed kan det konstateras att rörlighet är en betydelsefull faktor för att erhålla en hög krigföringsförmåga. Men ingen forskning har återfunnits på ett sammanställt teoretiskt ramverk omfattande vilka faktorer som förklarar framgångsrik rörlighet för markförband i en konventionell mellan-statlig konflikt. Denna studies syfte har som ambition att utveckla ett förklarande teoretiskt ramverk för både teoretisk och praktisk nytta. Militärteori, tidigare forskning och författarens reflexiva tänkande underbygger en hypotes som bryts ner till delhypoteser och vars tillämplighet undersöks i Israels andra motoffensiv 1973 och tyska XIX. Pansarkårens anfall vid Sedan 1940. De eftersökta förklaringsfaktorerna utgör studiens oberoende variabler som skall förklara den beroende variabeln rörlighet.

  Undersökningens resultat är att ett orsakssamband mellan faktorerna förberedelser, rörlighetsstöd, förbandens förmåga och organisation samt skyddsförmåga har återfunnits. Faktorerna och deras underliggande beståndsdelar kan inte rangordnas och interagerar. Vid nyttjandet av det sammanställda ramverket krävs insikt/förståelse om ramverkets alla ingående delar och deras interagerande. Undersökningens resultat har därmed lagt grunden för vidare undersökningar.

 • 287.
  Hassel, Jonas
  Försvarshögskolan.
  Hur ska utvecklingen i ryska väpnade styrkorna förstås?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ryska förhållanden påkallar ett allt större intresse och frågor om ryska förmågor samt intentioner har blivit mycket aktuella i samband med Ukrainakrisen våren 2014. Förståelse avseende utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna utgör en viktig pusselbit för att förstå Ryssland. 

  Syftet med studien är att undersöka hur utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna kan förstås ur ett traditionellt respektive ett nytänkande ryskt militärteoretiskt perspektiv. Studien granskar utvecklingen under 2010-13 sett ur två teoribildningar, den traditionella teorin om djupoperationen och den nytänkande teorin om kontaktlös krigföring.

  Studien påvisar att teorin om djupoperationen till stor del kan förklara utvecklingen som skett under perioden och äger en relativt hög relevans som teori och förklaringsalternativ. Teorin om kontaktlös krigföring förklarar delvis utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna under 2010-13, främst avseende nya förmågor. Teorin om kontaktlös krigföring äger följaktligen viss relevans både som teori och som förklaringsalternativ. Studiens resultat visar att teorierna kompletterar varandra som förklaringsalternativ då teorierna tillsammans skapar en djupare förståelse för den ryska utvecklingen.  

  Resultatet speglar en förmodad parallell utveckling av två typer av försvar i Ryssland, vilka i dagsläget samexisterar och till del är samordnade. I framtiden kan dessa två försvar utvecklas till ett homogent försvar eller fortsatt konkurrera om resurserna, mycket beroende på den ryska ledningens intentioner och beslut.

 • 288.
  Hassel, Jonas
  Försvarshögskolan.
  Privata säkerhets- och militära företag i ett COIN-perspektiv: En fallstudie av Afghanistan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Privata säkerhets- och militära företag (PSMF) har använts allt mer i counterinsurgency (COIN)-operationer under de senaste tio åren, där Afghanistan och Irak utgör två tydliga exempel.

  Syftet med studien är att undersöka hur PSMF påverkar säkerhetsarbetet vid genomförande av COIN i ett konfliktområde, Afghanistan.

  Studien visar att PSMF i Afghanistan under 2008–2011 i huvudsak påverkade säkerhetsarbetet positivt och fyllde en viktig funktion avseende COIN med två undantag. PSMF stöd till militära operationer i form av bevakning och eskortering påverkade COIN till del negativt och PSMF resistens mot korruption var direkt negativt för COIN.

  PSMF spelade en framträdande roll för att bygga upp och utbilda militära och civila institutioner i Afghanistan, samt påverkade även i huvudsak positivt vid skydd av humanitära projekt och utvecklingsverksamhet. Studien visar att PSMF stöd till säkerhetsarbetet genom bevakning och eskortering i Afghanistan hade positiva sidor genom att de avlastade de reguljära militära styrkorna, men även stor negativ inverkan på COIN då stor användning av främst afghanska säkerhetsföretag, tillika krigsherrar, medgav dem inflytande och möjlighet att undergräva den afghanska regeringens auktoritet. PSMF var även i hög grad inblandade i korruption och studien visar på ett samband mellan PSMF och korruption i Afghanistan, vilket varit negativt för COIN.

  Studien förordar att PSMF fortsatt används för uppbyggnad av militära och civila institutioner. För att förbättra säkerhetssituationen och minska korruptionen förordas bättre kontroll av PSMF samt att säkerhetspersonal från tredje land används för bevakning och eskortering, i det fall inte reguljär militär och polis kan användas.

 • 289.
  Hedlund, Erik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Alvinius, Aida
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Josefsson, Anders
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Ledningssektionen (Ledn).
  Ohlsson, Alicia
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Wallenius, Claes
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föreliggande bok har ambitionen att sätta samman tre års forskningsresultat (2016-2018) inom ramen för det av Försvarsmakten (FM) finansierade forskningsprojektet Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext och omsätta kunskaper till ett pedagogiskt och lättillgängligt material som kan användas i såväl Försvarshögskolans ordinarie kurs- och utbildningsprogram, som enskild läsning eller som utgångspunkt för gruppdiskussioner, seminarier och förberedelser inför något av de teman som tas upp i boken. Bokens innehåll speglar forskningsprojektets sammansättning som består av forskare från Ledarskapsavdelningen i Stockholm, Försvarshögskolans Ledarskapscentrum i Karlstad, och Ledningsvetenskap i Stockholm. Att bokens empiri kommer från militär kontext hindrar inte att bokens innehåll även kan vara av stort intresse för civila läsare, särskilt inom ramen för dem med intresse för civil-militär samverkan i såväl nationella som internationella insatser.

 • 290.
  Hedlund, Erik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Soeters, Joseph
  Nederland Defence Academy.
  Reflections on Swedish Peacekeepers' Self-image and Dilemmas of Peacekeeping2010Inngår i: International Peacekeeping, ISSN 1353-3312, E-ISSN 1743-906X, Vol. 17, nr 3, s. 408-414Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Soldiers' self-images undoubtedly influence the way they recognize, perceive, plan and conduct their tasks. The article examines the self-image of Swedish peacekeepers in the UNMIL mission in Liberia and the UNMIK mission in Kosovo. The findings are based on interviews with 27 soldiers before, during and after deployment. Eleven dimensions of self-image were found, showing that the self-image refers almost entirely to the peacekeeping and not the war-fighting role. In addition, the Swedish soldiers hold themselves to be excellent peacekeepers. Departing from this observation, we discuss three dilemmas in peacekeeping that have implications beyond the Swedish armed forces. The argument is that being less self-referential may make peacekeeping more successful.

 • 291.
  Hedlund, Tobias
  Försvarshögskolan.
  Manöverkrigets förutsättning: En kvalitativ studie om förhållandet mellan praktik och teori2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The term maneuver warfare is frequently used in western defense doctrines and theoretical

  textbooks. The ambition of the Swedish armed forces is to attempt maneuver warfare in all

  appropriate situations. Theories and doctrines indicate the importance of decentralized command and control systems. Mission command (Auftragstaktik) is one such system and should be applied to all situations of the Swedish Armed Forces. There are theoretical and doctrinal bases for warfare and command, but in practice, what are the preconditions for this? Previous research addresses many theoretical questions but there are flaws in existing studies investigating practical realities.

  The purpose of this study has been to reach a deeper understanding of armed forces ability to maneuver warfare by analyzing conformity of command and leadership perspectives in practice.

  This is an interview-based qualitative case study in which respondent´s statements were analyzed and interpreted in relation to a theoretical framework. The results show that there are prerequisites to command and control systems that promote maneuver warfare, but with limitations that may delimit it effectiveness.

 • 292.
  Hedlund, Victor
  Försvarshögskolan.
  Svensk avskräckning: Hur och med vilken trovärdighet?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The paper examines Swedish deterrence and its credibility as confronted with Russia as a challenger. Previous studies has shown a lack of a clear strategy in the political guidance of the Swedish armed forces and therefore this paper aims to clarify if there is a shared view between these two parts on what type of deterrence Sweden should strive to achieve. The investigation is done as a single case study with qualitative text analysis of contemporary Swedish political and military documents. 

  The result from the analysis show that both the political and military documents contain the same two types of deterrence in the shape of central/denial and extended/denial. The analysis further reveals that both these types fulfill the criteria of credibility to some extent, but the lack of quantity in military capability leads to the result that it’s doubtful whether any of the two types can be seen as credible against Russia.

 • 293.
  Hedström, Richard
  Försvarshögskolan.
  Den svenska marinen: en teoritrogen norgehistoria?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Teorier om sjömakt utgår inte sällan från de marina stormakternas perspektiv. En mindre stat torde dock vara mer intresserad av principer för hur marinstridskrafter bestrider sjökontroll och genomför kustförsvarsoperationer snarare än hur marin maktprojicering och långväga expeditioner genomförs. Jacob Børresen presenterar i sin teori om kuststatens sjömakt principer för hur den mindre staten kan organisera och utforma sina marinstridskrafter. Med utgångspunkt i Børresens teori prövas i denna uppsats hur den svenska marinens mål, medel och metod ska förstås i ett sjömaktsteoretiskt sammanhang idag. Syftet är att se hur väl den svenska marinen knyter an till teorin om kuststatens sjömakt. Med ett genomgående kritiskt förhållningssätt, är det vidare syftet att problematisera och nyansera teorin.

  Även om teorin i många fall uppvisar tydliga överensstämmelser med den svenska marinens mål, medel och metod visar resultatet att vissa av de principer som Børresen presenterar är alltför snäva. Således krävs ett bredare och mer nyanserat perspektiv för att förstå den svenska marinens teoretiska sammanhang idag.

 • 294.
  Hedvall, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Trender i rysk militär doktrinutveckling mellan 2000-20102012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Vilka är trenderna i den ryska doktrinutvecklingen under 2000-talet och hur kan dessa karaktäriseras? De ryska doktrinerna vänder sig inte primärt till operativ verksamhet utan är deklaratoriska till innehåll och omfattning och ska tolkas som signaler till omvärlden. Rysslands doktrinutveckling påverkas i stor omfattning av omvärldshändelser där retoriken i början av decenniet indikerar en stor oro för ett försvagat FN, vilket härleds till bl.a. Nato intervenering i f.d. Jugoslavien utan FN- mandat.

  Rysslands geostrategiska läge indikerar ett dilemma då hoten mot Rysslands säkerhet får en omfattande beskrivning i doktrinerna. Rysslands syn på FN har under senare delen av 2000-talet försvagats till fördel för CSTO som vuxit fram som ett möjligt ryskt alternativ till FN men främst som motvikt till Nato. Idémaktsteorin möjliggör att identifiera bl.a. retoriken i de ryska doktrinerna, där teorins institutionaliserade idéer, i främst den ryska militära eliten, påvisar varför förhållningssätt och uttryck i militärdoktrinerna skiljer sig i jämförelse med Vitboken. I detta sammanhang indikerar studien även motsättningar mellan den ryska politiska och militära eliten.

 • 295.
  Helenius, Johan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Ledning2016Inngår i: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg / [ed] Patrik Ahlgren, Kjell Engelbrekt, Lars Wedin, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2016, s. 67-86Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 296.
  Helenius, Johan
  Försvarshögskolan.
  Van Crevelds teori om ledning: En logisk prövning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar och prövar den ledningsteori som är framlagd av Martin vanCreveld i boken ”Ledning i krig”. Prövningen tar sin utgångspunkt i Poppers metod omteoriprövning. Van Crevelds slutsatser testas först internt och sen överses teoribilningenslogiska form. Slutligen jämförs slutsatserna med andra teorier om ledning ochorganisation. Resultatet visar att Crevelds teorier har sämre intern korrelation än extern.Orsaken bedöms främst vara hans fria hållning och låg precision i egen metod.

 • 297.
  Hellman, Joakim
  Försvarshögskolan.
  Flygvapnets Transformation: Fallstudie i flygutbildningens omtvistade placering2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The transformation among armed forces in Europe is a consequence due to shifted security perspective and the growth of international security actors, such as NATO and the EU. Sweden has played an active role in EU to ensure its influence in forming the security policy for the organisation. Some studies mean it´s because of Sweden’s interest in strengthen EUs roll as a security actor they transformed their own armed forces to be able to take part in international operations. This transformation led to what can be called “the Swedish defence dismantle” and some studies mean that it has led to the point where Sweden completely lacks the ability to defence themselves.

  The question is if the ambition to become an active member in these security organisations can explain all the decisions made throughout the Swedish defence-transformation, or if some decisions were made due to other factors?

  By studying the decision process leading up to the decision to locate the flight education to Malmen in Linköping this study seeks to answer why the decision was made. The study also seeks to understand if the decision was made based on rational reasoning or due to a battle between different interests?

  This study shows that the decision was made because it was the only option left after that the decision process had been ruined by a battle between different interests. The decision can´t be seen as a direct consequence of Sweden’s ambition to transform its armed forces to become an interesting partner in the security organisations.   

 • 298.
  Hellman, Maria
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Milblogs and soldier representations of the Afghanistan War: the case of Sweden2016Inngår i: Media, War & Conflict, ISSN 1750-6352, E-ISSN 1750-6360, Vol. 9, nr 1, s. 43-57Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Building on the notion that military blogs (milblogs) can support national strategic narratives, the aim of the article is to deepen our knowledge of exactly how blogging that depicts soldiers' personal experiences of 'everyday life' can serve to support a strategic narrative. This article explores empirically how Swedish milblogs published between January 2010 and April 2012 articulate the experience of being a soldier in the Afghanistan mission. The analysis shows that soldiering is treated as an everyday practice, de-dramatized and routinized where military assignments are meshed with civilian duties. The article concludes that the 'normalization' of war in milblogs can potentially serve to strengthen national strategic narratives, facilitate recruitment of soldiers and add to growing 'militarism' in society.

 • 299.
  Hellquist, Joachim
  Försvarshögskolan.
  Försvars- och säkerhetspolitisk resonans i militärstrategisk doktrin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In recent years the political situation in the Baltic sea region has deteriorated. This can mainly be referred to a change in Russia’s threat posture, which has caused Sweden to refocus military strategic doctrine from international peace operations towards national defence. The new doctrine involves elements of deterrence through what is called a “threshold effect” which is aimed at discouraging a potential aggressor from taking military action towards Sweden. The doctrine is implemented despite obvious lack of military power and that recent research questions the usefulness of deterrence strategies. This essay examines to what extent the discourse in political security policy is implemented in development of new doctrine. This is done by examining two cases of doctrine development in conjunction with different discourses in Swedish security policy. The implementation of security policy is viewed as a framing process, where the security policy frame is projected at the Swedish armed forces through a defence bill. The result of the examination show that the discourse in political security policy have a high degree of resonance in the military doctrine but that there are some areas connected to the defence forces narrative and culture where the frame lacks resonance. The adaptation of a deterring threshold affect can be connected to these circumstances. 

 • 300.
  Henning, Victor
  Försvarshögskolan.
  Jungle warfare: According to the Armed Forces theory of fundamental capabilities2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [fr]

  Aujourd'hui, les conflits s'enflamment vite et peuvent devenir importants dans un court laps de temps. La tendance des armées occidentales est d'avoir une capacité de déploiement rapide et d'être en mesure de mener des opérations militaires quelque soit le type d’environnement afin de stopper un conflit s’initialisant. La capacité de se battre dans la jungle est donc plus actuelle que jamais.

  Mon travail est une analyse de données qualitatives du combat en jungle dans laquelle j’utilise les principes fondamentaux des forces armées suédoises1 afin de décomposer le sujet et d’obtenir un meilleur aperçu de la guerre dans la jungle. J'utilise également comme méthode l'observation participante en vue d’obtenir une meilleure compréhension de cette dernière. Mon travail est surtout basé sur le plan tactique afin de voir comment une section agit dans ce milieu. J’ai abouti à quatre conclusions:

  - Pour être en mesure de mener une guerre dans la jungle, vous devez être formé, acclimaté et préparé. Si vous ne l'êtes pas, votre pire ennemi sera la jungle elle-même.

  - Dans la jungle, la façon de faire guerre revient aux chefs de groupe et aux soldats plus que quiconque, en raison des courtes distances et des difficultés à poser un appui-feu.

  - Gagner les coeurs et les esprits2 des indigènes est la clé de la mobilité afin de recueillir des renseignements ainsi qu’une certaine autonomie.

  - Il est important d'avoir la suprématie aérienne et d’être en mesure d'utiliser les rivières, en raison de l'avantage gagné par l’utilisation des hélicoptères et des bateaux. En outre, l’ennemi aura un gros désavantage s’il ne peut pas les utiliser.

3456789 251 - 300 of 811
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf