Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 4456
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Adenfelt, Maria
  FOI.
  Jonsson, Ulf
  FOI.
  Utvärdering av Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 202.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Carlsen, Henrik
  FOI.
  Eriksson, E. Anders
  FOI.
  Lindgren, Fredrik
  FOI.
  Industristrategier för en osäker framtid - scenarioplanering för försvarsindustri i Sverige2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 203.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Khan, Malek
  FOI.
  Olofsson, Mats
  AMOLO Consulting.
  Förutsättningar för snabb anpassning av försvarsmateriel2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 204.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  Olsson, Per
  FOI.
  Öhrn-Lundin, Josefin
  FOI.
  Förutsättningar för undervattensförmåga - dagens resurser och morgondagens effekter2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 205.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Schröder, Karin
  FOI.
  Snabb anpassning av materielsystem - effektivt samarbete med leverantörer2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 206.
  Axelsson, Jörgen
  Försvarshögskolan.
  Avskräckning inom svensk försvars- och säkerhetspolitik2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under det kalla kriget var en av huvudanledningarna till dimensioneringen av och uppträdandet hos det militära försvaret att det skulle verka avskräckande för en eventuell angripare. Trots ett betydligt mindre försvar idag än under det kalla kriget, kvarstår fortfarande målet för de väpnade styrkorna att skapa avskräckning. Hur kan det komma sig att det anses möjligt att åstadkomma samma effekt fast med betydligt färre resurser idag i jämförelse med då?

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om dagens syn på avskräckning skiljer sig från den som existerade under det kalla kriget, vilket i så fall skulle kunna bidra till att förklara den ovanstående problemformuleringen. Undersökningen har genomförts i form av en jämförande fallstudie med hjälp av kvalitativ textanalys. Undersökningsmaterialet har bestått av officiella politiska och av Försvarsmakten framställda dokument från 1950-talet respektive nutiden.

  Undersökningen har visat att det finns skillnader, som kunnat utläsas av de analyserade dokumenten, i uppfattningarna om avskräckning mellan kalla kriget och idag. En viss diskursiv glidning framträder tydligt med förändringar både i synen på behovet av avskräckning, men också gällande vilka förmågor som krävs för att åstadkomma det. Numera anses internationellt engagemang och samarbete vara det som främst bidrar till att avskräcka en potentiell angripare trots mindre militära resurser idag jämfört med under 1950-talet.

 • 207.
  Axelsson, Jörgen
  Försvarshögskolan.
  Målinriktad träning eller bortkastad tid?: insatspiloters användning av simulatorer2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Det svenska flygvapnet har lång erfarenhet av simulatorer och de används för pilotutbildning och träning inom många av de flygsystem som flygvapnet opererar. Dock visar statistik på att nyttjandegraden av dessa anläggningar inte är fullständig. Det tillsammans med att det i vissa fall saknas en tydlig och tillräcklig inriktning för verksamheten, väcker frågor kring hur effektivt simulatorerna egentligen används.

  Syftet med denna uppsats var att undersöka om piloter som tjänstgör på en insatsdivision i det svenska flygvapnet upplever att deras träning i simulatorer tillför något till deras kunnande och utveckling, samt hur deras upplägg och genomförande av träningen i själva verket ser ut.

  Undersökningen genomfördes som kvalitativa intervjuer med insatspiloter under en träningsperiod i Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC). Deras svar analyserades sedan med hjälp av operationella indikatorer härledda ur såväl allmänna träningsteorier som mer specifika forskningsresultat kopplade till simulatorers egenskaper i sig.

  Resultatet visar att piloterna anser att simulatorer är ett värdefullt komplement till deras flygträning och om flygvapnets simulatorer nyttjas på ett ineffektivt sätt, beror det med stor sannolikhet inte på insatspiloternas inställning till simulatorträning eller bristande kunskaper hos dessa kring hur simulatorer bör användas.

 • 208.
  Axelsson, Jörgen
  et al.
  Försvarsmakten.
  Sörenson, Karl
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för marina operationer (KV Marin).
  Ångström, Jan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets- och försvarspolitik2016Ingår i: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 118, nr 4, s. 445-470Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  What is the added value of strategic theory in the understanding of Swedish securityand defence policies? By introducing a series of concepts that identify policiesthat are pursued in both peace and war such as escalation, deterrence, andweapons acquisition, we argue that strategic concepts contribute to the analysisof Swedish security policy mainly by highlighting forms of policy that do not conceptuallyrest upon the dichotomy of war and peace. Differently from mainstreamscholarly analysis that treats deterrence as one, uniform concept, we differentiatebetween four different logics of deterrence. Using this conceptual tool, we analyseSwedish policies in the 1950s and 2010s and discover that although Sweden pursueddeterrence during both this periods, her policies depend on a different logic. Bycomparison, 1950s Sweden understood to pursue deterrence understood as a wall,while 2010s Sweden understands the term in terms of a shield.

 • 209.
  Axelsson, Lucas
  Försvarshögskolan.
  Överraskning - Vilka indikatorer påverkar?: En studie av de två fallen Pearl Harbor och Sexdagarskriget2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Principen överraskning är en av de äldsta principer som finns att använda i striden. Principen ses som grunden för striden och för vilka metoder som kan använda för att lyckas i striden. Men vad innebär överraskning egentligen och hur har den använts?

  Uppsatsen kommer att problematisera principen överraskning och anknyta till forskningen om överraskning till Pearl Harbor och sexdagarskriget, som har setts vara typiska överraskningsanfall. Såg anfallen likadana ut och vilka indikatorer utifrån litteraturen påvisar att det var en överraskning?

  Inledningsvis kommer överraskning beskrivas utifrån vald litteratur för att åskådliggöra innebörden. Litteraturen kommer att analyseras och göra underlag för senare del av uppsatsen.

  Därefter appliceras och granskas de på de två olika överraskningsanfallen med vilka indikatorer som användes vid respektive anfall till litteraturteorin.

  Avslutningsvis diskuteras resultatet och författaren ger förslag på ny forskning med anknytning till ämnet.

  Syftet med uppsatsen är att problematisera principen överraskning och vilka indikatorer som påverkar principen överraskning. Jag kommer att genomföra en komparativ modell mellan Pearl Harbor och sexdagarskriget.

  Denna analys genomförs genom en kvalitativ textanalys och uppsatsens analytiska ram är principen överraskning. De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är analys utifrån teorin överraskning samt litteratur om Pearl Harbor och sexdagarskriget.

 • 210.
  Axelsson, Rickard
  Försvarshögskolan.
  Understöd av manöverbataljoner: logistikorganisationer ur ett resurseffektivitetsperspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 211.
  Axenfjord, Tobias
  Försvarshögskolan.
  Flexibilitet vid specialoperationer: En förmåga som kan skapas för att hantera det okända?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 212.
  Baade, Hans Petter
  Försvarshögskolan.
  Acquiring Deterrence: Defence Procurements’ Role in Deterrence2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A major Norwegian defence procurement project takes decades from project initiation to the desired military capability is delivered and has reached full operational capability. The Norwegian Armed Forces’ primary mission is to maintain a credible deterrence and prevent armed conflicts arising, meaning that the capability acquired through military procurement projects must play into future general deterrence. Do Norway’s strategic military capability procurement projects contribute to a credible and capable deterrence?

  The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the deterrence potential of two chosen Norwegian military procurement projects of strategic importance. The capabilities studied are the acquisition of the US fifth generation fighter, F-35 Lightning II and the 212CD submarine to be designed and built by Germany. The two projects have a combined estimated investment cost of 113 billion NOK.

  Deterrence is a large area in social science and the discipline of War Studies. This study applies a deterrence theory lens, primarily based on the conclusion in Zagare’s and Kilgour’s perfect deterrence theory regarding the importance of capable and credible threats, operationalised through Dalsjö’s five dimensions of threshold defence.

  The analysis identifies a clear credibility issue with one of the projects and the paradox that cost saving decisions intended to ensure operational availability and increase credibility also make the capability more vulnerable and less credible due to lack of redundancy.

 • 213.
  Bach, Robert
  U.S. Federal Emergency Management Agency.
  Strategies for Supporting Community Resilience: Multinational Expereinces2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 214.
  Bachmann, Jan
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Bell, ColleenUniversity of Saskatchewan, Kanada.Holmqvist, CarolineFörsvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  War, police and assemblages of intervention2015Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This book reflects on the way in which war and police/policing intersect in contemporary Western-led interventions in the global South. The volume combines empirically oriented work with ground-breaking theoretical insights and aims to collect, for the first time, thoughts on how war and policing converge, amalgamate, diffuse and dissolve in the context both of actual international intervention and in understandings thereof.

  The book uses the caption WAR:POLICE to highlight the distinctiveness of this volume in presenting a variety of approaches that share a concern for the assemblage of war-police as a whole. The volume thus serves to bring together critical perspectives on liberal interventionism where the logics of war and police/policing blur and bleed into a complex assemblage of WAR:POLICE. Contributions to this volume offer an understanding of police as a technique of ordering and collectively take issue with accounts of the character of contemporary war that argue that war is simply reduced to policing. In contrast, the contributions show how – both historically and conceptually – the two are ‘always already’ connected. Contributions to this volume come from a variety of disciplines including international relations, war studies, geography, anthropology, and law but share a critical/poststructuralist approach to the study of international intervention, war and policing.

  This volume will be useful to students and scholars who have an interest in social theories on intervention, war, security, and the making of international order.

 • 215.
  Bachmann, Sascha-Dominik (Dov)
  et al.
  Bournemouth University, UK.
  Gunneriusson, Håkan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marksektionen (Mark).
  Eyes Wide Shut: How Russia’s Hybrid Warfare Exposes and Exploits Western Vulnerabilities2017Ingår i: Georgetown journal of international affairs, ISSN 0315-0941, E-ISSN 2049-6060, nr January 18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The 2015 Russian National Security Strategy aims to achieve autarky from Western influences on global security, the rule of law, and global trade. By applying a holistic mix of military, political, and economic means to weaken the West, Russia is working hard to strengthen its own role as a global player. Militarily, Russia makes good use of Hybrid War against its Western neighbors, as seen in its intervention in Syria and in its efforts to undermine NATO and the EU.

 • 216.
  Bachmann, Sascha-Dominik
  et al.
  Bournemoth University, Storbritannien.
  Gunneriusson, Håkan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Hybrid wars: the 21st-centrury's new threats to global peace and security2015Ingår i: Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies, ISSN 2309-9682, E-ISSN 2224-0020, Vol. 43, nr 1, s. 77-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article discusses a new form of war, ‘Hybrid War’, under inclusion of aspects of ‘cyber-terrorism’ and ‘cyber – war’ before the backdrop of Russia’s ‘Ukrainian Spring’ and the continuing threat posed by radical Islamist groups in Africa and the Middle East. It discusses the findings of an on-going Hybrid Threat project by the Swedish National Defence College. This interdisciplinary article predicts that military doctrines, traditional approaches to war and peace and its perceptions will have to change in the future.

 • 217.
  Bachmann, Sascha-Dominik
  et al.
  Bournemouth University.
  Gunneriusson, Håkan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Terrorism and cyber attacks as hybrid threats: defining a comprehensive approach for countering 21st century threats to global peace and security2014Ingår i: Journal on terrorism and security analysis, Vol. 9, nr 1, s. 26-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Multimodal, low intensity, kinetic as well as non-kinetic threats to international peace and security including cyber war, low intensity asymmetric conflict scenarios, global terrorism, piracy, transnational organized crime, demographic challenges, resources security, retrenchment from globalization and the proliferation of weapons of mass destruction were identified by NATO as so called "Hybrid Threats" (cf BI-SC Input for a New NATO Capstone Concept for The Military Contribution to Countering Hybrid Enclosure 1 to 1500/CPPCAM/FCR/10-270038 and 5000 FXX/0100/TT-0651/SER: NU0040, dated 25 August 2010). This submission aims to introduce the audience to this form of security threat with a particular focus on "cyber" terrorism and war. This new form of conflict in the fifth dimension has a truly hybrid risk potential and warrants a new holistic counter approach: from law enforcement, counter cyber strategies to kinetic responses. The authors will present the findings of an ongoing Hybrid Threat experiment, which is being undertaken at the Swedish Defence College, with a focus on the role of cyber attacks within the wider context of asymmetric conflict and how the existing legal framework governing the use of force and the law applicable to hostilities does not necessarily reflect on this new form of threat.

 • 218.
  Backlund, Karl
  Försvarshögskolan.
  Svenskt offensivt agerande: En enfallstudie av den svenska insatsen i Afghanistan 2009–20122018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This case-study examines the Swedish armed forces in Afghanistan between 2009 and 2012. The aim of this study is to explore how it comes that an organization that is promoting security and stabilizing operations in a post conflict setting in northern Afghanistan gaudily turns in to an aggressive fighting force. The analytic framework is based on Theo Farrells theory of military adaption as well as Lauren Wilcox’s theory of the role of gender as an explanation of military organisations offensive bias. The results show that the Swedish behaviour should be understood as a combination of adaption to demands form allied forces, a result of pollical will to achieve national political goals and a strong offensive bias.

 • 219.
  Backlund, Stina
  Försvarshögskolan.
  Rörlighet i en ökenoperation: USA:s VII armékår under Gulfkriget2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 220.
  Backman, Filip
  Försvarshögskolan.
  Irakkriget 2003: En studie om tillämpningen av Rapid Dominance2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen avhandlar Rapid Dominance genom Shock and Awe. En teori utvecklad av författarna Ullman och Wade som publicerades i ett paper 1996. Papret vid namn Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance var ämnat att utveckla ett nytt sätt för den amerikanska militären att planera och genomföra operationer på. Efter det kalla krigets slut skulle oundvikliga förändringar av den amerikanska militärens resurser ske. För att hantera denna förändring ville författarna utveckla ett koncept som skulle kunna fungera som en doktrin i framtiden. Konceptet skulle kräva färre resurser men ge samma eller till och med högre effekt än vad de tidigare koncepten medgav.

  Teorin åskådliggörs genom en undersökning om hur teorin tillämpades i planeringen av Irakkriget 2003. Irakkriget som skulle präglas av en plan med syfte att nyttja modern teknik för verkan mot utvalda irakiska militära mål i militärledningen och informationsspridning för att skapa förvirring inom de irakiska förbanden i syfte att viljan att strida skulle upphöra genom den chock och fruktan de upplevde.

  Studien avslutas med en diskussion om planering av operationer och generaliserbarheten i Ullman och Wades teori. Författaren kommer fram till att tankar om teorin går att finna i återgivningar av planeringen av operationen. Dock är det svårt att även under planeringsskedet svårt att planera för att uppnå Rapid Dominance genom Shock and Awe även om det finns tillgång till modern krigsmateriel och metoder.

 • 221.
  Backman, Joakim
  Försvarshögskolan.
  Marin diplomati ur ett småstatsperspektiv.: Fallstudie svenska Ålandsexpeditionen 1918.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract:

  The old established description gunboat diplomacy has in modern time changed to a broader and more nuanced definition called maritime diplomacy. But what is maritime diplomacy and how is it described? This essay analyses the theories from the Englishman James Cable and the American Edward Luttwak. Both Cable and Luttwak represent nations which have a global security interests and deploy their maritime forces worldwide. The foundation for their theories is power politics. Is it possible to apply their theories in a small-state perspective?

   

  Analyze of Cable and Luttwaks theories crystallizes three categories that can be defined in maritime diplomacy: naval presence, naval coercion and naval deterrence. By applying these three categories on a case study I want to scrutinize if the categories is applicable on a small state. The Swedish naval expedition to Aland in 1918 works as case study. The aim is to see if today’s theory of maritime diplomacy is applicable on how a small-state uses their maritime forces.

   

  The conclusion is that naval presence is suitable for a small-state to use. Naval presence gives room for political maneuvers and god possibilities to have an influence on the situation. Naval presence also gives reasonable security to own forces due to the possibility to withdrawal if the situation deteriorates.

   

  Naval coercion is also useful for a small-state, but the situation should be thoroughly analyzed in order to have control over the course of events. The political will together with proper guidance is important for succeeding in naval coercion.

   

  Naval deterrence can be used but depends on the relation between forces. A small-state can only deter an opponent that has less ability of power projection.

 • 222.
  Backman, Sarah
  Försvarshögskolan.
  EU som normativ makt i det östliga partnerskapsområdet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om EU som normativ makt i området för EU:s östliga partnerskap (Eastern Partnership/EP). Med utgångspunkt från säkerhetsgemenskapsteori och konstruktivism undersöks EU:s försök att sprida sina normer och intensifiera kopplingarna till länderna Moldavien och Armenien, som omfattas av European Neighbourhood Policy (ENP) och EP. Studien finner att EU:s strategi för att intensifiera kopplingarna till Moldavien och Armenien är mycket lika, där utvecklingen av praktikergemenskaper verkar vara något som EU särskilt vill prioritera och etablera redan i ett inledande skede för att partnerlandet skall acceptera de normer, värden och uppfattningar om intressen som utgör ramverket för EU:s kollektiva identitet. Men det verkar som att ländernas förmåga, möjlighet och vilja att tillmötesgå ramverket skiljer sig åt, och att det är där vi kan hitta förklaringen till varför EU mer framgångsrikt spridit sina normer till Moldavien än till Armenien – ett faktum som denna studie argumenterar för ytterst visat sig genom Moldaviens godkännande av EU:s bindande samarbetsavtal Association Agreement, och Armeniens avvisande av samma avtal till förmån för en tullunion ledd av Ryssland.  

 • 223.
  Backman, Sarah
  Försvarshögskolan.
  The institutionalization of cybersecurity management at the EU-Level: 2013-20162016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  International cybersecurity is arguably one of the most serious, complex and recent security-issues of our time. The connectivity between EU member states regarding cybersecurity due to the borderless nature of cyber, together with increasing threat-levels, has made the need for a common response widely acknowledged in the EU for several years. Even so, a common EU cybersecurity response involves problems such as reluctance of member states to share information, that cybersecurity management is linked to national security and therefore touches upon sovereignty, and different levels of cybersecurity development between member states. Despite this, the Network and Information Security Directive was adopted by the European Council in May 2016, involving EU-wide binding rules on cybersecurity. This thesis examines and explains, through a neo-functionalistic approach, how and why this development towards supranational management of cybersecurity in the EU has happened. The author finds that cybersecurity management seems to have institutionalized from a nascent phase during 2013, moving towards an ascendant phase during the end of 2013 and 2014, to end up between an ascendant and a mature phase during 2015 and 2016 – which makes the adoption of the NIS-directive logical. The neo-functionalistic explanation to the development of supranational cybersecurity management in the EU highlights the role of the Commission as a ‘policy entrepreneur’ and the publication of the EU cybersecurity strategy, accompanied by the proposal for the NISdirective in 2013. These regulatory outputs sparked further institutionalization by providing many opportunities and venues for member states to interact and build networks on cybersecurity issues, by initiatives with normative impact to foster an EU ‘cybersecurity community’, by the continuous strengthening of supranational cybersecurity actors such as ENISA, and by supranational cybersecurity cooperation platforms, such as the NIS-platform and the European Private Public Partnership on cybersecurity. Between 2013 and 2016, 21 EU Member States published national cybersecurity strategies, almost all referring clearly to their commitment to EU cybersecurity initiatives. This provides an indicator of a high level of legitimacy of supranational cybersecurity management. However, the thesis also finds that the strongest supporters of EU cybersecurity management are not the most powerful member states but rather the smaller ones. While not expressing a strong commitment to EU initiatives in cyber policy documents, the most powerful member states still agreed to the NIS-directive. This supports the neo-functionalist notion about the “stickiness” of an institutionalization-process, and the possibility that powerful states might have double paths, committing to EU regulation and institutionalization while still continuing their own way.

 • 224.
  Backryd, Loise
  Försvarshögskolan.
  Män och kvinnor, tillsammans för hållbar fred: En studie om den svenska underrättelseenhetens arbete med resolution 1325 i Förenta Nationernas Stabiliseringsinsats i Mali2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following study aims to understand implementation of UN Security Council Resolution 1325 (SCR1325) in the Swedish international forces, with focus on the Swedish intelligence force in the UN peacekeeping mission in Mali, Africa. The intention is to understand how the Swedish national strategy regarding implementing SCR1325, is actually being successfully implemented on the tactical level of the Swedish military contribution in Mali. This is investigated with the help from 6 Swedish Mali veterans, who have served in the Swedish intelligence force in Mali. These veterans have answered a survey regarding their training and work, of how they involved women in the process of peace and security. Neither of the veterans had an officer training at the time leading to their deployment in Mali, which allowed this study to identify if the Swedish national strategy regarding SCR1325 was actually successfully implemented in the lower ranks of the military organization. Many scholars have observed the problem with implementing political decisions in military organizations, especially those with a feminist approach such as SCR1325. The material produced by the surveys is analyzed through an analytical framework consisting of these three variables: can, will and understand. These variables have previously been successfully used in studies regarding implementation in military organizations. The conclusion of this study is that the Swedish military organization doesn’t implement SCR1325 to its fullest. The Swedish military organization does not successfully reach their own, or the national, agenda regarding implementing SCR1325 on the tactical level. This problem is most likely because the variable of understanding is inadequate since the veterans had nearly any education regarding how to involve women in their work with peace and security.

 • 225.
  Baehrendtz, Ludvig
  Försvarshögskolan.
  Hur används stridsflyget i Afghanistan?: Och tillämpas de lärdomar som Corum och Johnson har dragit avseende användandet av luftmakt inom irreguljära konflikter?2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den 7 oktober 2001 startade kriget i Afghanistan, en konflikt som idag har pågått i nästan 12 år. Målet med operationen var att driva den talibanska ledningen från makten, samt att tillfångata Usama bin Ladin och andra ledare inom al-Qaida och därmed få ett slut på den säkra tillflyktsort som al-Qaida och andra terroristgrupper haft i Afghanistan.

  Corum och Johnson är två militärteoretiker som har forskat inom användandet av luftmakt i irreguljära konflikter. Dessa två har i sin bok Airpower in Small Wars formulerat 11 lärdomar som de anser att man bör ha i beaktning då man använder luftmakt i irreguljära konflikter. Fem av dessa lärdomar går att applicera direkt vid en analys på stridsflygsfunktionen, medan de andra sex behandlar områden som strategi, lufttransport och utbildning.

  I analysen framkommer det att vissa av dessa fem lärdomar går till stor del att skönja i hur stridsflyget har använts i kriget i Afghanistan, medan andra har tillämpats i mindre omfattning. De två punkter där utvecklingspotentialen bedöms vara hög avseende nyttjandet av stridsflyget är inom Undvika civila offer samt Använda markmålsoperationer vid konventionell krigföring. De tre andra lärdomar som har använts i analysen; Viktig roll för tekniskt avancerade flygsystem och vapen, Väl tillämpad jointförmåga samt Irreguljära krig är underrättelseintensiva ser man användas i större utsträckning, dock med visst utrymme för förbättring även här.

 • 226.
  Baez Ullberg, Susann
  University of Gothenburg.
  Book review of "Rubble. The afterlife of destruction" by Gastón Gordillo. Durham and London: Duke University Press. 2014. 336 pages.2017Ingår i: Social Anthropology, ISSN 0964-0282, E-ISSN 1469-8676, Vol. 25, nr 1, s. 113-115Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 227.
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Desastre, Memoria y Economía Solidaria: El caso de la Ciudad Santa Fe y sus Inundaciones2015Ingår i: Revista de Extensión Universitaria, ISSN 2250-4591, nr 5, s. 90-97Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [es]

  La inundación de 2003 que afectó la ciudad de Santa Fe tuvo profundas repercusiones en la comunidad urbana. En 2005, las personas afectadas todavía estaban tratando de reconstruir sus vidas, tanto materialmente como afectivamente. Los recuerdos de los momentos previos, simultáneos y posteriores a la inundación marcaron su vida diaria. Este artículo analiza de qué manera los recuerdos de la inundación estaban intrínsecamente impregnados en la vida cotidiana y posdesastre de los barrios en el oeste de la ciudad y en particular cómo se tejían estas memorias en las relaciones de la economía solidaria de los habitantes. El estudio se basa en trabajo de campo etnográfico en dicha ciudad entre los años 2005–2011.

 • 228.
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Desastre y Memoria Material: La Inundación 2003 en Santa Fe, Argentina2017Ingår i: Iberoamericana - Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, ISSN 2002-4509, Vol. 46, nr 1, s. 42-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [es]

  El 29 de abril de 2003, ocurrió la peor inundación catastrófica en la historia de la ciudad argentina de Santa Fe de la Vera Cruz. Al poco tiempo, el desastre se convirtió en una cuestión política, ya que se habían realizado graves acusaciones contra las autoridades y tomadores de decisiones con respecto a la negligencia, la corrupción y la falta de preparación para desastres. Surgió un movimiento de protesta demandando tanto la asignación de responsabilidades, como la compensación económica por las pérdidas sufridas por las víctimas. Este artículo analiza el papel de la memoria material y el olvido en el escenario del posdesastre, y más específicamente cómo los diferentes actores sociales en Santa Fe usaron los lugares y los objetos en una contienda por construir un memo-paisaje del desastre. El análisis se basa en etnografía de trabajo de campo translocal y transtemporal realizado en Santa Fe entre 2004 y 2011, y aplica las teorías antropológicas y sociológicas de la memoria a fines de analizar estos procesos.

 • 229.
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Editorial: La Contribución de la Antropología al Estudio de Crisis y Desastres en América Latina2017Ingår i: Iberoamericana - Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, ISSN 2002-4509, Vol. 46, nr 1, s. 1-5Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [es]

  El tema del presente número especial el de los eventos críticos, extraordinarios y disruptivos; de los sucesos y situaciones que interrumpen un determinado orden social, ya sean de índole ambiental, tecnológico, financiero, político o social, y que tienen un impacto grande en la sociedad involucrada. Nos proponemos aquí introducir al lector cómo se puede abordar este objeto de estudio desde la antropología social. El problema de los desastres y de las crisis no es de ahora, ni es exclusivo de América Latina. No obstante, en la región han aumentado dramáticamente los impactos de los desastres de origen hidrometeorológico y geológico en el último siglo (BID 2010; UNISDR y Corporación OSSO 2013) y muchos países tienen experiencia histórica y reciente de profundas crisis sociales, políticas y económicas. Son eventos complejos y con un alto impacto social, político y económico que representan un desafío muy grande para las sociedades para gestionar, mitigar y reducir. Como tales, los estudios científicos sobre la problemática son indispensables para comprender tanto causas como efectos y así desarrollar soluciones sostenibles.

  En este número especial se presentan cuatro artículos que presentan casos empíricos de América Latina, con énfasis en Argentina y Brasil, que demuestran cual puede ser el aporte antropológico para analizar los eventos críticos, antes, durante y después. El número no aspira dar una visión exhaustiva de la antropología de desastres y crisis en América Latina, sino dar cuenta de un campo de investigación en crecimiento en la región que ya está haciendo importantes contribuciones, tanto a los estudios multidisciplinarios de los eventos críticos, como a las políticas de reducción de riesgo y de gestión de crisis y desastres.

 • 230.
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). School of Global Studies, Gothenburg University, Gothenburg, Sweden.
  Forgetting Flooding?: Post-disaster economy and embedded remembrance in suburban Santa Fe, Argentina2017Ingår i: Nature and Culture, ISSN 1558-6073, E-ISSN 1558-5468, Vol. 12, nr 1, s. 27-45Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Flooding has long been a recurrent problem in the Argentinian city of Santa Fe, mainly affecting the poverty-stricken suburban outskirts. In 2003 one of the worst floods ever occurred, which also affected residents in the middle income sectors who had never been flooded before and who reacted with an extraordinary process of commemoration and protest against the government for its lax disaster management. Paradoxically, most other past disastrous floods in the city’s history seem to dwell in the shadows of social oblivion. Drawing on ethnographic fieldwork in the years 2004–2011, this article analyzes how local flood memories are made through daily life practices and places in the suburban outskirts, more than through public commemorations, which has implications for vulnerability and risk.

 • 231.
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  La Gestión de las Inundaciones y la Lógica de Omisión en la Ciudad de Santa Fe, Argentina2015Ingår i: Riesgos al Sur: Diversidad de Riesgos de Desastres en Argentina / [ed] Jesica Viand & Fernando Briones, Buenos Aires: Imago Mundi Editores , 2015, s. 49-60Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 232.
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  La Mémoire de la Catastrophe et des Lieux: Le Cas de la Inundación de 2003 à Santa Fe, Argentine2016Ingår i: Traces: mémoires et politiques des désastres en Amérique latine / [ed] Diego Zenobi, Susann Baez Ullberg and Silva da Camargo Telma., Paris: L'Harmattan, 2016, s. 26-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 233.
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Marcas de Agua: Un Análisis Antropológico de Inundaciones Urbanas y Memoria Social en la Ciudad de Santa Fe2016Ingår i: Pensamiento social sueco sobre América Latina / [ed] Maria-Therese Gustavsson & Fredrik Uggla, Buenos Aires: CLACSO , 2016, s. 267-296Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 234.
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Memory and methodology: Translocal and transtemporal fieldwork in post-disaster Santa Fe (Argentina)2015Ingår i: Governing disasters: beyond risk culture / [ed] Sandrine Revet & Julien Langumier, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 163-189Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 235.
  Baez Ullberg, Susann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Underlåtandets logik i argentinsk katastrofriskreducering2016Ingår i: Katastrofriskreducering: perspektiv, praktik, potential / [ed] Susann Baez Ullberg & Per Becker, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, s. 241-262Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 236.
  Baez Ullberg, Susann
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Becker, Per
  Lunds universitet.
  Katastrofriskreducering: Ett mång­vetenskapligt forskningsfält och ett tvärsektoriellt politikområde2016Ingår i: Katastrofriskreducering: perspektiv, praktik, potential / [ed] Susann Baez Ullberg & Per Becker, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, s. 23-58Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 237.
  Baez Ullberg, Susann
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Becker, PerLunds universitet.
  Katastrofriskreducering: perspektiv, praktik, potential2016Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Varför bosätter sig människor på riskfyllda platser? Hur beter sig människor i en katastrof och vilken betydelse har religion, hushåll och försörjning för återhämtning? Lär vi oss av våra kriserfarenheter och vilken roll spelar motivation och kollektiva minnen för detta? Är kapacitetsutveckling, multisektoriell samverkan och övning en hållbar väg mot reducerad katastrofrisk? Dessa är några av de många frågor som denna bok besvarar. 

  Katastrofriskreducering är ett växande område, såväl politiskt som inom forskning och utbildning. Det handlar om att förstå de samhällsprocesser som skapar risk för katastrofer och som påverkar villkoren för organisationer och individer att hantera dem. Denna kunskap kan bidra till att minska exponering och sårbarhet för människor, egendom och miljö och utveckla samhällens, organisa­tioners och enskildas förmåga att reducera risker och hantera katastrofers konsekvenser, vad som på senare tid kallas resiliens. Katastrofriskreducering innehåller både teoretiska kapitel och empiriska fallstudier baserade på aktuell forskning om katastrofrisk­reducering.

  Boken ger läsaren en god översikt av detta mång­vetenskapliga kunskapsområde, genom att beskriva och problematisera centrala begrepp och perspektiv. Det här är en bok som vänder sig till såväl studenter och forskare som praktiskt verksamma beslutsfattare inom krisberedskap, humanitära insatser och riskhantering på myndigheter, i kommunal verksamhet och i icke-statliga organisationer.

 • 238.
  Baez Ullberg, Susann
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Skill, Karin
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  The Asamblea: Social Protest and Political Mobilization in Contemporary Argentina2017Ingår i: Meeting Ethnography : Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development, and Resistance / [ed] Jen Sandler och Renita Thedvall, London, New York: Routledge, 2017, 1, s. 69-87Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 239.
  Baez Ullberg, Susann
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Warner, Jeroen
  Wageningen Universiteit, Netherlands.
  Mjuk infrastruktur central för katastrofriskreducering2016Ingår i: Mänsklig säkerhet, nr 2016-12-15Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 240.
  Baez Ullberg, Susann
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Warner, Jeroen
  Wageningen Universiteit, Nederländerna.
  The Relevance of Soft Infrastructure in Disaster Management and Risk Reduction2016Ingår i: UN Chronicle, ISSN 1564-3913, Vol. LIII (53), nr 3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 241. Bailes, Alyson J.K.
  et al.
  Holmqvist, Caroline
  Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
  Les Affaires et la sécurité : quel rôle pour le secteur privé?2006Ingår i: Politique étrangère, ISSN 0032-342X, E-ISSN 1958-8992, Vol. 1, s. 119-130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [fr]

  La fin de la guerre froide gomme une distinction faussement évidente entre monde des affaires et questions de sécurité. Les entreprises sont plus largement confrontées aux conflits locaux, et davantage concernées par les problématiques du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Le recours aux services privés de sécurité s’étend. Ces évolutions exigent l’élaboration de normes nouvelles, nationales et internationales, qui ne peuvent être définies qu’avec le secteur privé.

 • 242.
  Bakardjieva Engelbrekt, Antonina
  et al.
  Stockholm universitet, Stockholm, Sverige.
  Michalski, Anna
  Uppsala universitet, Sverige.
  Nilsson, Niklas
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marksektionen (Mark).
  Oxelheim, Lars
  Agder universitet, Kristianstad, Norge; Rsearch Institute of Industrial Economics, Stockholm, Sverige; Lund universitet, Lund, Sverige.
  The EU and the growing number of complex security threats2018Ingår i: The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats / [ed] Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Niklas Nilsson, Lars Oxelheim, Edward Elgar Publishing, 2018, s. 1-17Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 243.
  Bakardjieva Engelbrekt, Antonina
  et al.
  Stockholm universitet, Stockholm, Sverige.
  Michalski, AnnaUppsala universitet, Uppsala, Sverige.Nilsson, NiklasFörsvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marksektionen (Mark).Oxelheim, LarsAgder universitet, Kristianstad, Norge; Rsearch Institute of Industrial Economics, Stockholm, Sverige; Lund universitet, Lund, Sverige.
  The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats2018Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This book addresses the challenges presented to the EU by an increasingly complex security environment. Through the interdisciplinary approach taken, researchers in economics, law and political science identify a range of problems relating to the multiple security threats that the EU faces, and present new means to address them within their respective fields of expertise. The contributions provide accessible and policy-relevant analyses of crucial challenges to the EU’s ability to function as a political union in the years ahead. 

 • 244.
  Balod, Erik
  Försvarshögskolan.
  Small State Influence in the European Union: The case of Sweden2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar små staters möjligheter att utöva inflytande inom EU. Detta är intressant då en större del av de europeiska medlemsstaterna består av mindre stater. Studiens empiri har varit till för att belysa det svenska nationella arbetet kring organiserad brottslighet och utformandet av Stockholmsprogrammet, då med hänsyn till att Sverige var ordförandeland i EU:s ministerråd hösten 2009. Utifrån Stockholmsprogrammet skapades sedan EU:s interna säkerhetsstrategi (ISS). Denna undersökning har ämnat belysa till vilken grad Sverige har använt sitt ordförandeskap för att utöva inflytande i skapandet av Stockholmsprogrammet och till vilken grad detta inflytande hade på EU:s interna säkerhetsstrategi som skapades under det spanska ordförandeskapet våren 2010. Studiens teoretiska anknytning har varit forskning som bedrivits kring småstaters möjlighet till att utöva inflytande i EU. Undersökningen har genomförts utifrån två metodologiska steg, det första steget har gjorts genom en explaining- outcome process-tracing för att se på det svenska arbetet fram till Stockholmsprogrammet och den andra delen av studien har genomförts genom en kvalitativ innehållsanalys, för att utröna ifall det svenska inflytandet från Stockholmsprogrammet gett några avtryck på EU:s interna säkerhetsstrategi (ISS).

  Resultatet för studien visar på att Sverige sett ordförandeskapet i EU som en essentiell plattform för att implementera nationella intressen och åsikter på den europeiska nivån. Undersökningen har sträckt sig från 2007 då Sverige startade sin nationella satsning mot grovt organiserad brottslighet till 2010 då både Stockholmsprogrammet och EU:s interna säkerhetsstrategi togs i bruk. Undersökningen tillbakavisar Diane Pankes teori att äldre småstater tenderar att inte se ordförandeskapet som ett centralt forum för att utöva inflytande, något denna studie i motsats påvisar att Sverige gjort. Studien har även visat på att det svenska inflytandet har gett vissa avtryck på den europeiska interna säkerhetsstrategin (ISS). 

 • 245.
  Banck, Daniel
  Försvarshögskolan.
  För kung och fosterland?: En studie av invandrares incitament att söka sig till det militära2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces aim to reflect Swedish society, including its ethnical composition. Despite these ambitions and the fact that non-native Swedes are overrepresented among unemployed Swedes, recruitment is over all slow. Perhaps the Swedish Armed Forces know too little about what motivates this potential group of recruits? And perhaps the recruitment process is discriminating against non-native Swedes? This essay aims to answer what attracts foreign born citizens to join the military and what makes them stay in the service. The research methodology includes interviews and surveys of immigrants. The results of these interviews and surveys are subsequently analysed and viewed through the perspective of military sociologist Fabrizio Battistellis’ theory about soldiers' incentives. According to Battistelli, three types of incentives exist: the paleomodern, the modern and the postmodern. His own study, Peacekeeping and the Postmodern Soldier, determined Italian solders primarily enlisted for postmodern incentives. Swedish scholars has found that the same pattern applies to Swedish military personnel. But how about the non-native Swedes? This study shows that predominantly modern incentives attract non-native Swedes to join the military, and mainly paleomodern incentives make them stay within it.  However, while Swedish soldiers seem to be driven by postmodern incentives, immigrants are not influenced by these in any noticeable way. Instead the study’s results indicate that there are further categories of motives affecting the non-native Swedes, namely contextual and cultural incentives.

 • 246.
  Banck, Daniel
  Försvarshögskolan.
  KVINNA eller FÖRSVINNA?: En studie av kvinnors incitament till att stanna i Försvarsmakten2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces aims to have women represent at least twenty percent of its employed military personnel.  A significant amount of effort is put into attracting and recruiting women and once employed; a large amount of money is spent on training and education. Despite these investments, the percentage of women within the Swedish Armed Forces has never reached beyond fifteen percent. Perhaps not enough is done to keep the women within the forces? This essay aims to answer what makes women stay in the service and what actions the Swedish Armed Forces could take to preserve its female resources.

  The research consists of a four step method combining both qualitative and quantitative measurements. The initial step is a meta-analysis of pre-existing surveys performed by the Swedish Armed Forces analysing notable differences between men’s and women’s incentives to stay or leave the service. In the second step, a number of women informants are interviewed to research and support a preliminary theory originating from step one. The third step correlates the first two steps to determine specific women’s incentives to staying or leaving.  In the fourth and final step, a conclusion is made and a recommendation is brought forth on what could be done in order to keep women employees within the Swedish Armed Forces.

  The results show that three factors above others tend to influence women's incentives to stay or leave the service: firstly the relationship to the closest commander, secondly; an equal opportunity work environment, and thirdly; long term personal development and career planning. 

 • 247.
  Banck, Paula
  Försvarshögskolan.
  Taktiska reglementen för Marinen: svensk taktik eller internationellt gångbart?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 248.
  Bang, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  A Shared Epistemological View Within Military Intelligence Institutions2017Ingår i: The international journal of intelligenca and counter intelligence, ISSN 0885-0607, E-ISSN 1521-0561, Vol. 30, nr 1, s. 102-116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 249.
  Bang, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT).
  Institutional influence on assessments: the institutional analysis and development framework applied to military intelligence2018Ingår i: The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs, ISSN 2380-0992, Vol. 20, nr 1, s. 47-70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  How can we understand intelligence assessments and intelligence work? The intelligence literature offers several plausible causes of failures and the consequences of such failures. However, there is a direct lack of theories or frameworks that connect these variables, that is, there is an incomplete understanding of both how those variables interact and their underlying mechanisms. Failures as such do only give one part of the picture. Why intelligence succeed is equally if not more important to understand. The military intelligence service from an institutional perspective may help to give this understanding.

  This study connects these variables with Ostrom’s Institutional Analysis and Development (IAD) framework, which yields a model to understand the mechanisms of institutional on the assessment and lays a foundation for a common terminology. The study uses the Swedish military intelligence institution active in Afghanistan between 2008 and 2012 as a case.

 • 250.
  Bang, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT).
  Military intelligence analysis: institutional influence2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Underrättelse är en avgörande komponent för utfallet av väpnad strid. Så länge människor krigar, kommer det att finnas ett behov av beslutsstöd till militära och civila ledare angående dess motståndare och potentiella motståndare. Produktionen av underrättelse är dock inte lätt eller utan fallgropar. Det finns där för ett behov av att öka förståelsen för de predikamenten kopplade till underrättelseanalys.

  Underrättelse som produkt är byråkratiskt såväl som socialt konstruerad och skapas i ett distinkt kulturellt sammanhang. Konceptet "Institution" kan ses fånga alla dessa tre aspekter. Därför handlar det speciellt om militär intelligens, som handlar om att förstå det institutionella inflytandet på intelligensbedömningar. Den tillgängliga underrättelselitteraturen har ökat stadigt under de senaste tre decennierna. Dock gällande teorier och ramverk på området som syftar till att förstå fenomenet är det emellertid fortfarande lite gjort. Detta gäller i än högre utsträckning för det specifika området modern militärunderrättelse verksamhet. Avhandlingen avser att bidra till att överbrygga dessa forskningsgap. Detta görs genom att studera den svenska militärunderrättelseinstitutionen ur flera perspektiv. Dess regler-i-bruk, delad trossystem/övertygelser samt den inkommande stimuli(data/information) primärt kopplade till hur hotbedömningar genomförs. Mer exakt granskar avhandlingen användningen av kvantitativa metoder, doktriner (dvs de formella reglerna) och delade föreställningar kopplade till epistemologiska antaganden och hotbedömningar.

  Huvudresultatet av denna avhandling är att det etablerar och beskriver en länk mellan en militärunderrättelseinstitution och de bedömningar som görs. Det går att se en direkt länk mellan de regler-i-bruk samt institutionens trossystem och deras inverkan på individens mentalmodellen. Detta sker genom att de rådande reglerna påverkar förekomesten av kognitivt bias vilket där med påverkar analytikerns uppfattning av en given situation. Avhandlingen har där med en ambition att göra studier i underrättelseanalys mer generaliserbara, genom att applicera och utveckla ramverket för institutionell analys och utveckling (IAD). Det metadeteoretiska språket i IAD är en lovande aveny för att förklara och beskriva det institutionella inflytandet på intelligensbedömningar.

2345678 201 - 250 av 4456
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf