Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 415
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Lindén, Tom
  Försvarshögskolan.
  The future use of COTS products in smart weapons2001Student paper otherOppgave
 • 202.
  Linfeldt, Anna
  Försvarshögskolan.
  Minhund och en elektronisk nos för detektion av minor: utifrån den militära nyttan vid en undsättningsinsats2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Minor utgör ett hot mot civilbefolkningen men även personal i fredsfrämjande insatser riskerar att skadas av minorna under patruller i insatsområdet. Idag används minhunden i Försvarsmakten för att lokaliera minor i kombination med minpik och metalldetektor. Hunden har sina begränsningar och har under flera perioder varit på väg att fasas ut till förmån för tekniken. Minans doftbild, minhunden och den elektroniska nosen beskrivs och mynnar ut i en analys där för-/nackdelar presenteras och därefter diskuteras. Den militära nyttan i den militära kontexten, insats med undsättningsstyrka (MRT) utgör ramverk i uppsatsen. Vid en undsättningsinsats med MRT är det av största vikt att minorna kan lokaliseras, märkas ut och undvikas. Hunden har förmåga till lokalisering av minor vilket den elektroniska nosen Fido saknar. Minornas doftbild överlappar varandra. Fido kan inte särskilja minorna från varandra utan endast bekräfta förekomst i ett område vilket inte bidrar till den militära nyttan när en fri väg ska sökas fram till en skadeplats.

 • 203.
  Linnarsson, Andreas
  Försvarshögskolan.
  Multistatisk sonar: En teoretisk prestandastudie i en svensk kontext2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med att ubåtarna blir allt tystare och svårare att detektera ställs allt högre krav på de sensorer som utvecklas för hålla jämna steg med denna utveckling. Redan under 80-talet kunde man konstatera att ubåtarna hade blivit så tysta att passiv detektering inte räckte till varför intresset istället riktades mot primärt aktiva system. Aktiv sändning medför sina egna nackdelar och tillsammans med de tekniker som utvecklats för att dämpa ekona från en ubåt gör att inte ens en aktiv, monostatisk sonar alltid ger tillfredsställande resultat. Till Försvarsmaktens nya medeltunga helikopter HKP14 har ett nytt sonarsystem införskaffats med möjlighet till fusionerad signalbehandling (s.k. multistatisk sonar) av signaler mottagna från flera olika mottagare såsom t.ex. sonarbojar.  

  Undersökningen syftar till att belysa vilka fördelar som kan erhållas vid helikopterbaserad, multistatisk ubåtsjakt och visar med ett antal räkneexempel bland annat att en större räckvidd och därmed även ett större detekteringsområde kan förväntas i en multistatisk konfiguration. Beräkningarna är gjorda med utgångspunkt i Uricks sonarekvationer men då faktorer såsom reverberation och kanalutbredning har avgränsats bort är det osäkert hur väl dessa resultat skulle stämma överens med en fältstudie. Utifrån de typfall som har undersökts visar emellertid studien på att de teoretiska fördelarna med ett multistatiskt system är tydliga och att dessa rent logiskt i viss utsträckning även borde gälla i praktiken.

 • 204.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Att planera och genomföra utbildning i militärteknik2016Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Traditionellt har synen på teknik i Försvarsmakten präglats av en uppdelning i olika typer av militär personal: ’tekniker’ och ’officerare’. ’Teknikern’ är den som hanterar tekniken och ’officeren’ är den som hanterar operationen. Detta har varit en behändig uppdelning som gett ’officeren' en ursäkt att slippa bry sig om tekniken och ’teknikern’ ett tydligt definierat arbetsutrymme. Denna konstruktion stämmer självklart inte med verkligheten, men den har trots detta influerat bland annat utveckling av utbildning och begrepp.

  Den här skriften utgår från en helt annan syn, nämligen den att tekniska system är all officerares arbetsredskap och en förståelse för dessa arbetsredskap är centralt för att kunna utöva yrket effektivt. Självklart behöver olika personalkategorier olika typer av kunskap och olika mycket kunskap, men det är av underordnad betydelse. Den aspekt som är central här för utformningen av militärteknik är behovet av alla officerares övergripande förståelse för teknik. Detta ställer till viss del ’nya’ krav på utbildningen bland annat vad det gäller synen på teknik och i vilket sammanhang den studeras, det är dessa aspekter och krav som denna skrift beskriver. Detta är den andra upplagan, den första gavs ut 2008. Titeln på skriften var 2008 PM: Militärteknisk grundnivå, nu har titeln breddats en aning till Att planera och genomföra utbildning i militärteknik.

  Ämnesrådet i militärteknik syftar med denna bok att ge ett stöd, främst till lärare, att utnyttja vid sidan av andra styrdokument, vid utveckling och genomförande av militärteknisk utbildning för officerare och annan militär personal. Utöver det förtjänar utbildningen även att diskuteras utifrån akademiska krav, den diskussionen utelämnas dock till största delen ur denna bok.

  Del 1 redovisar hur militärteknisk utbildning principiellt byggs upp.

  Del 2 tar kortfattat upp begreppen naturvetenskap och samhällsvetenskap i relation till ämnet militärteknik.

  Del 3 beskriver översiktligt nivåer för högskoleutbildning.

  Del 4 diskuterer det självständiga arbetets roll.

  Del 5 ger några tips att tänka på när kurser och utbildningar i militärteknik utvecklas med fokus på olika typer av kunskap.

  Del 6 diskuterar systemtänkande och systembegreppet och dess roll i militärteknisk utbildning.

  Del 7 är en referensförteckning vilken pekar ut bra ställen att lära sig mer.

 • 205.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Conditions for a risk-based naval ship survivability approach: a study on fire risk analysis2016Inngår i: Naval engineers journal (Print), ISSN 0028-1425, E-ISSN 1559-3584, Vol. 128, nr 3, s. 87-101Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In military operations, balancing risk is central, and a desire to entirely avoid risk may affect the potential for achieving military goals. Therefore, risk is an important aspect for understanding the operational conditions. This study discusses the assessment of operational risk to support ship design decisions.

  Fire is a common consequence of weapon hits and is currently estimated to cause of 80 percent of naval ship loss. The purpose of this study is to describe and investigate the conditions for a risk-based approach to ship fire survivability, that can link probabilistic survivability theory and survivability measure selection. The aim is to suggest key aspects for a risk-based methodology.

  To aid in the analysis, this study proposes cause and effect models for the fire risk analysis and describes the fire risk contribution from different types of ignition. The analysis shows that the reliability and validity of identifying potential fires depends on a qualitative and outward-focused analysis of the ships’ intended operation, and the reliability and validity of the analysis on fire consequences depends on the specific data and descriptions used. For example, the magnitude of the fire risk can drastically change due to the operational choices (or unclear operational conditions).

  This study concludes that the analysis requires understanding of the operational conditions. Subsequently, civilian risk-based approaches to fire risk are too limited because the approaches do not include aspects of the ship design and intended operation. Further, normal military vulnerability tools lack this ability. However, based on a stringent fire ignition analysis, including a definition of the intended operation, the ship design concept and the threats, civilian methods and tools can be used to assess the consequences.

 • 206.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  En riskbaserad översyn av hur fartområden tillämpas för örlogsfartyg2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I och med Försvarsmaktens Regler för militär sjöfart som fastställdes 2009 infördes nya fartområden för sjövärdighet. De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv med syfte att ensa fartområdes-bestämmelserna inom EU, tidigare var fartområdesbestämmelserna renodlat nationellt utformade. Syftet är här att undersöka den säkerhetsmässiga effekten av dagens fartområdena givet marinens fartyg, bemanningsstruktur, utbildningsnivå och verksamhet, och att även undersöka om tillräckligt låg risk kan uppnås genom alternativa fartområden som har en mindre operativ effekt på marinens verksamhet.

  Grundstrukturen för analysen följer International Maritime Organizations (IMOs) Formal Safety Assessment (FSA). Utgångspunkten för analysen är de tillåtna risknivåer som låg till grund för utarbetandet av de nya fartområdena enligt EU-direktivet. FSAs riskperspektiv med ett fokus på antalet döda (och skadade) innebär att sjösäkerheten hanteras på ett mer allomfattande sätt jämfört med de traditionella preskriptiva regelverkens renodlade tekniska analyser. I FSA får tekniska problem eller konsekvenser på materielsystem en underordnad betydelse och fokus läggs i stället på konsekvenserna för besättning och passagerare. Angreppssättet ger således information om säkerheten mot sjöolyckor och tar ett grepp över både fartygens tekniska status och hur fartygen opererar och bemannas.

  Generellt kan sägas att det under den studerade perioden finns betryggande säkerhet mot sjöolyckor. Det finns trots det säkerhetsproblem i förhållande till den militära uppgiften, men lösningarna till dessa står inte att finna bland ytterligare sjösäkerhetsbestämmelser med utgångspunkt från civil sjöfart. Specifikt i förhållande till fartområden konstaterar arbetet också att dagens bestämmelser bygger på ett EU direktiv utformat för att säkerställa att säkerheten ombord är tillräcklig och för att undvika konkurrensstörningar, där det senare kravet inte är relevant för utformningen av regler för militär sjöfart men trots detta låtits påverka implementeringen. Direktivet är därmed implementerat på ett föreskrivande (preskriptivt) sätt vilket generellt minskar viljan att påverka och förbättra verksamheten, fråntar operatörerna känslan av ansvar, och endast är lämplig för rutinverksamhet. Det vill säga på ett sätt som är olämpligt för militär verksamhet speciellt med tanke på de säkerhetsutmaningar som finns.

  Analysen i detta arbete visar också att den säkerhetshöjande effekten för Marinens verksamhet av fartområdesbestämmelserna är låg i relation till den operativa kostnaden de leder till. Lärdomarna från här analyserade tillbud och olyckor visar att det är lämpligare med fartområdesbestämmelser som i större utsträckning tar hänsyn till operativa aspekter, men samtidigt uppfyller EU-direktivets krav vad gäller säkerhetsnivå.

  Givet dagens säkerhetsnivå är incitamentet litet för större nya regelverk som begränsar den operativa förmågan (det vill säga sådana som leder till en operativ kostnad). Däremot finns det fortsatt incitament (för redaren) att fortsätta arbeta med riskmedvetenhet och förståelse för vilka situationer som är farliga och hur de ska undvikas. Centralt är att öka chefens handlingsutrymme, men också att öka kunskapen om risker och hur de undviks om de inte är befogade. Denna rapport föreslår tre områden för förändringar:

  • Förändra fartområdesbestämmelserna så att de vilar på operativa överväganden.

  • Säkerställs att metoder och kunskap för riskanalysen ombord vidareutvecklas baserat på relevant kunskap och utifrån de erfarenheter som vinns angående riskhantering i Marinen i övrigt.

  • Säkerställ att det hos redaren och inspektionen finns kompetens för att genomföra riskstudier och utveckla en gemensam process för hur centrala beslutsparametrar ska beräknas (till exempel fartygsår, personår och antalet skadade). Detta för att möjliggöra att säkerheten mot sjöolyckor kan följas upp.

  I enlighet med EU direktiv 98/18/EC och IMOs FSA föreslås därför här att fartområdesbestämmelser för Marinen förändras till en alternativ lösning för att tillåta mer verksamhetsanpassad och utökad fart. Sådana förändringar är kostnadseffektiva enligt IMOs bedömningsmetod och leder till att säkerheten ombord är tillräcklig i enlighet med SOLAS. Det skulle även leda till att Fartygssäkerhetslagens explicit uppfylls genom att säkerställa att regler ger ”betryggande säkerhet mot sjöolyckor”. Med dagens regler uppfylls lagtexten utifrån antagandet att implementering av en modifierad variant av det civila regelverket ger en betryggande säkerhet. Ett antagande som denna utredning visar leder till ineffektiva säkerhetslösningar som i liten utsträckning påverkar säkerheten mot sjöolyckor i Marinen.

 • 207.
  Liwång, Hans
  KTH, Farkostteknik, Skeppsteknik.
  Evaluating SHIPFLOW as a tool for calculating transverse dynamic stability and maneuvering drift forces on two semi-planning hulls1999Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 208.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT).
  Exposure, vulnerability and recoverability in relation to a ship's intact stability2019Inngår i: Ocean Engineering, ISSN 0029-8018, E-ISSN 1873-5258, Vol. 187Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Intact stability describes a ship's stability in waves to avoid incidents. Operational safety measures are an important aspect of a holistic safety approach for intact stability. The aim of this study is to provide a structure of the relationship between key elements of the intact stability risk concept. Such a structure has implications for risk assessment and risk management. The developed structure is discussed in relation to the proposed second generation intact stability criteria, which highlights how the measures relate to safety. The definitions are also analyzed in relation to seven incidents. Operational decisions and the human element are shown to have strong ties to exposure, vulnerability and recoverability. However, the results herein show that the interdependency between risk and operational decisions differ between the three areas; the effective measures are thus different. The actual exposure, vulnerability and recoverability for a ship is not known nor can it be fully assessed. However, all three aspects of intact stability safety must be considered in a structured manner to reach a cost effective intact stability.

 • 209.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Informationsfusion vid bedömning antagonistiska hot: Matematisk riskanalys2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Verktyg och metoder för att identifiera, värdera, undvika och eliminera risker och uppskatta potentiella förluster är en förutsättning för att kunna bedriva effektiv militär verksamhet oavsett var på konfliktskalan vi befinner oss. Genom att använda metoder för kvantitativ riskanalys ges vi möjlighet att visualisera och dialogisera hur hotet/risken är uppbyggd och därmed större möjlighet att sätta in effektiva åtgärder för att minska hotet/risken. Det är inte möjligt att helt undvika risk eller att bli helt säker, det är därför viktigt att skapa ett systematiskt sätt att strukturera risker så att resultatet kan fungera som ett beslutsunderlag för att prioritera mellan olika säkerhetshöjande åtgärder. Risk kvantifieras i regel genom produkten av konsekvensen för en händelse och sannolikheten för händelsen. En förutsättning för en korrekt matematisk behandling är dock kunskap om grundläggande regler för sannolikhetsberäkningar. Vilka risker som är acceptabla varierar från fall till fall och beror i stor utsträckning på de vinster eller framgångar som kan uppnås. Riskmatriser är vanliga för visualisera möjliga incidenters sannolikhet och konsekvensnivå och ger därmed möjlighet till en bredare diskussion om risk och risknivå.

  2009 fick Försvarsmakten två nya handböcker inom riskhantering, Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell och Handbok bedömning antagonistiska hot, de togs fram för att kunna skapa en helhetssyn kring risker och medveten risktagning.

  Här föreliggande arbete bygger på att riskanalys och bedömning av antagonistiska hot kombineras till en kvantitativ metod för datafusion där sannolikheten för ett visst hot inträffar baseras på hotet i sig, men även eget uppträdande och exponering och konsekvensen är hotets förmåga vägt mot eget skydd. Här beskrivna metoder och exempel skall ses som ett komplement till den beskrivning som finns i Försvarsmaktens handböcker. Metoden som beskrivs här ger också möjlighet till att fördjupa analysen där behov finns, till exempel olika konsekvenser av en attack eller aktörens möjlighet att förfoga över vissa specifik materiel.

 • 210.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Military technology education for the Swedish Armed Forces2003Inngår i: Militärteknisk tidskrift, ISSN 0047-7354, nr 4, s. 6-10Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 211.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Officersutbildningen svår teknisk balansgång2005Inngår i: Framsyn, ISSN 1650-2671, nr 1Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vi lever i tider där förändringarna genom försvaret går snabbt och ekonomin pressas allt hårdare. Då är det viktigt att utbildning ger kunskap och förmågor som är relevanta i dag, men även i en mer svårdefinierad morgondag.

  Detta är ett svårt uppdrag och det förutsätter att utbildningen är långsiktig och självständig så att den kan appliceras på många olika situationer. För att skapa en långsiktig och självständig utbildning måste det finnas en genomtänkt struktur för det som ska läras ur. Denna struktur baseras traditionellt på ämnets definition och ämnets progression eller stegringsföljd. Ämnets definition ska vara väl förankrad i den akademiska världen, men ska samtidigt kontinuerligt diskuteras och ifrågasättas.

  Förankringen leder till att ämnet inte plötsligt kan förändras samtidigt som diskussionerna och ifrågasättandet leder till att ämnet utvecklas med sin omgivning. Utifrån ämnets definition beskriver ämnets progression hur kunskapen ska byggas upp och vilka byggstenar som ska till för att skapa militärteknisk förståelse på olika nivåer. Det är också viktigt, speciellt vid yrkesutbildningar, att anpassa utbildningens faktiska genomförande och pedagogiken till givna förutsättningar och de behov som den färdigutbildade har i sin tjänsteutövning.

 • 212.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Piracy off West Africa from 2010 to 2014: an analysis2017Inngår i: WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), ISSN 1651-436X, E-ISSN 1654-1642, Vol. 16, nr 3, s. 385-403Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Piracy is one of the most frequent maritime threats. However, despite the importance of how maritime piracy is to be reduced, it is substantially less investigated than maritime safety. Piracy off Somalia is the most investigated case of piracy, but those results are not necessarily generalizable. Piracy off West Africa has been shown to be more diverse, successful and dangerous. This study investigates and analyses piracy off West Africa with the aim to understand how different operations and security measures affect the consequences of piracy. This study has identified several different intents and shows that most attacks are relatively close to shore and correspond to areas of high ship density. Attacks with the intent of theft at night-time are generally performed close to shore, and more complicated attacks against ships under way are more common during daytime and farther from shore. Five types of measures are found to have high effectiveness if the attack is detected during approach; after boarding, only two measures have high effectiveness. Of the effective measures, it can be concluded that all but one are dependent on detecting the attack. Therefore, detecting the pirates is key but must be accompanied by a set of measures because no measure alone can protect a ship given the operational conditions off West Africa. The risks associated with piracy off West Africa are estimated to be of the same magnitude as the risks posed by Somali piracy at its peak.

 • 213.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Probabilistic risk assessment as a tool to support survivability decisions for naval ships: A case study on maritime piracy2012Inngår i: PROCEEDINGS 6th European Survivability Workshop, Stockholm: FOI , 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Codes, regulations and rules promote survivability efforts for naval ships, but it is not defined how the results should be interacting with other safety-related goals defined by the state or recommended by NATO or classification societies.

  Effectiveness, survivability, freedom of action and allowable risk levels are, for naval ships, linked. However, without a measure to assess the risks, the links and their relations cannot be fully understood and analysed. The purpose of introducing probabilistic risk assessment in the analysis would then be to meet safety and security (including survivability) goals more effectively. Studies show that quantified probabilistic risk-knowledge models will allow for comparing different alternatives and include operational risk to create a balance between risk and capability. Probabilistic-based operational scenarios allows for risk analysis of both traditional maritime safety areas and military survivability areas. The risk for different areas is therefore comparable and can be assessed specifically for a particular ship.

  In this study maritime piracy is used as a case study. The purpose of the case study is to test the possibility to use expert-based threat analysis to support the definition process of safety and security scenarios. The scenarios should be defined with quantified probabilities and consistent with probabilistic risk assessment for naval ship survivability and safety development.

  The study shows that it is possible to perform a threat analysis based on quantified data on the pirates’ capabilities, organisation and methods collected from experts. In relation the ships vulnerability assessment the analysis determines the capabilities and intentions of the pirates and how likely they are to carry out the defined threat. The quantified data very clearly indicates where there is a good expert agreement and where there are uncertainties among the experts. The study also shows that it is possible to use the data to create risk scenarios with quantified probabilities specifically developed for a ship and mission.

 • 214.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Risk analysis for shipping under piracy threat2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Many different security measures are suggested for ships under piracy threat by organisations such as the International Maritime Organisation. The effectiveness of the respective measures is discussed thru out the shipping industry, and different ship operators make different choices. It is important for the security of international shipping to further develop the anti-piracy measures.

  Research has been carried out to describe piracy structures and also to analyse the effects on shipping. It has been shown that piracy is not random and that factors such as seize, speed, cargo and ship vulnerability affect the probability of a pirate attack (Meija et. al. 2009). More research is however needed to further describe the causal relationship that governs the probability and the consequences of an attack.

  Results from research in risk-based ship design shows that rational risk-based analysis procedures can be used as a decision support tool to facilitate increased safety. The methods have been shown to be able to quantify safety risks as a result of failure of technical systems in their self, as well as incidents due to a combination of technical failure and human decisions. The merits of probabilistic risk assessment has however so far not been fully researched for security risks. The military practise regarding threat assessment and risk analysis for antagonistic threats (NATO RTO 2008) is nevertheless a indication of that it is likely that probabilistic risk assessment also can be very well suited for security risks such as piracy.

  The study

  The aim of this study is to evaluate how, based on probabilistic risk assessment procedures, the operation under piracy threat off the Horn of Africa can be analysed. This to support ship owners risk management, development of anti piracy measures and rule making. The purpose of introducing probabilistic risk assessment into the analysis of pirate attacks is to meet safety goals more effectively through a well-balanced combination of proactive and reactive measures whilst keeping focus on the intended overall purpose of the particular ship.

  Based on research on piracy structures this study collects and documents pirate capacity, intention and opportunity to perform attacks based on expert judgment. This information is used as an input to an influence diagram approach to model the network of influences on a pirate attack (IMO 2002). Tools from military security-risk analysis (NATO RTO 2008) and military operational research (Jaiswal 1997) are used in the influence analysis to structure the analysis and to capture and describe relevant aspects.

  The output of the influence analysis serves as system description for hazard identification and risk analysis.

  The risk analysis output follows requirements on safety scenarios for risk-based ship design (Vassalos 2009) and the IMO formal safety analysis (IMO 2002). It is therefore possible to use the analysis output in ship owners risk management and maritime safety work.

  The investigation also develops a test scheme for evaluating the output of the risk analysis against data from piracy reports. Based on statistical comparisons between analysis output and the piracy reports the reliability and sensitivity of the analysis is tested.

  The outcomes of the study are:

  • a stringent documentation of the pirates’ capacity, intention and opportunity to perform attacks,
  • a better understanding of the casual relationships that governs the probability and consequences of an attack,
  • a statistically tested risk analysis, and
  • knowledge on the sensitivity of the risk analysis and the possibilities of the model to capture aspects of risks associated with piracy attacks.

  References

  ELLIS, J., FORSMAN, B., and Dausendschoen, K., Dangerous goods transport with open-top container vessels – risk analysis. SAFEDOR Deliverable D4.8.2., 2008.

  IMO, Guidelines for formal safety assessment (FSA) for use in the IMO rule-making process, International Maritime Organisation, United Nations, 2002.

  Jaiswal, N. K., Military Operations Research, Quantitative Decision Making, Kluwer Academic Publishers, 1997.

  Mejia, M. Q.  Jr, Carioub, P., and Wolff, F-C. Is maritime piracy random? Applied Economics Letters, 2009, 16, pp. 891–895.

  NATO RTO, Improving Common Security Risk Analysis, RTO Technical Report TR-IST-049, Research and Technology Organisation of NATO, 2008.

  VASSALOS, D. ed., Risk-Based Ship Design – Methods, Tools and Applications, Springer, 2009.

 • 215.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Risk communication within military decision-making: pedagogic considerations2017Inngår i: Defense and Security Analysis, ISSN 1475-1798, E-ISSN 1475-1801, Vol. 33, nr 1, s. 30-44Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Risk management is a decision-support process and a vital tool for military planning and decision-making. Today, several nations utilize risk-based approaches to analyze the level of security in military operations. There are both strengths and challenges in applying risk-based approaches to support military decisions. In this article, the challenges related to risk communication are investigated with the aim of describing how a military organization should train to create a good environment for effective risk communication. The analysis finds that it is important for the organization to define and consistently use a shared risk understanding. Such a shared risk understanding will need a systematic development process that focuses on the future decision makers’ and analysts’ education and training. To reach understanding, all involved parties must have the chance to identify the problem, reflect on its implications, test different solutions and develop a solution.

 • 216.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT).
  Risk level in peacetime Swedish naval operations: Meta lessons identified2018Inngår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, Vol. 2018, nr 1, s. 160-180Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  2010 ändrade marinen definitionen av geografiska områden för säker fart för re-spektive fartygsklass, d v s fartområden. Den nya regeln baseras på ett EU-direktiv för civila passagerarfartyg. Här beskriven utredning undersöker säkerhetseffekten av denna regel i förhållande till säkerhetsnivån i marinens verksamhet 1990–2015. Utredningen följer the International Maritime Organization (IMO:s) process för en Formal Safety Assessment (FSA). Risken i marinens verksamhet under perioden har inte varit försumbar, men analysen visar också att regeln som definierar farty-gens fartområden inte leder till säkerhetshöjningar som står i proportion till dess operativa kostnad. Identifierade lärdomar innebär att en FSA kan visa om en regel påverkar säkerhetsnivån som tänkt och hur den i övrigt påverkar verksamheten. Speciellt belyses behovet av att kunna analysera föreslagna bestämmelser i termer av säkerhetseffekt, men också i termer av lämplighet i förhållande verksamheten i stort.

 • 217.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Riskanalys inom fartygsskydd - en analysstrategi för bättre beslutsunderlag2015Inngår i: Tidskrift i sjöväsendet, ISSN 0040-6945, nr 2, s. 151-168Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd.

  Inom sjösäkerhet har regler, rekommendationer och metoder systematiskt utvecklats under många år. Inom sjöfartsskydd är däremot frågorna inte lika belysta och angreppssätten och erfarenheterna är ofta dolda bakom hemligstämplar. Det är rimligt att anta att riskanalysmetoder från andra områden kan användas även för sjöfartsskyddsanalyser, men inte utan att metoderna anpassas till områdets specifika behov. Därför leder den begränsade forskningen och dokumentationen inom området till ett kunskapsgap.

  För att reducera de identifierade utmaningarna inom sjöfartsskydd undersöks i avhandling hur en lämplig analysstrategi för fartygsskydd ser ut. För att öka den övergripande säkerheten för de analyserade verksamheterna ska metoden kunna stötta nödvändiga kompromisser mellan sjösäkerhet och fartygsskydd. Syftet är att utveckla en analysstrategi som är systematisk och som ger beslutsfattaren en lämplig bild av de aktuella riskerna. För att undersöka detta område behandlas i avhandlingen både hot mot militära fartyg och hotet mot civila fartyg från sjöröveri. Därför kan resultatet användas för att utveckla både militära doktriner och civila riktlinjer.

  Studien visar att hur fartygets verksamhet beskrivs i analysen är centralt för resultatet och därmed förståelsen av riskerna. Inte bara skyddslösningar i sig, utan även besättningens riskförståelse och hur det implementerade skyddet förstås måste inkluderas i analysen. Hur det implementerade skyddet förstås kommer också i stor utsträckning att påverka effektiviteten hos implementerade åtgärder. I avhandlingen konstateras också att om analysen görs utan att ta hänsyn till de osäkerheter som finns kan det innebära att resultatet är missvisande. Därför är den osäkerhetsanalys som är möjlig med ett kvantitativt angreppssätt nödvändig, speciellt om syftet är att identifiera robusta skyddsåtgärder.

 • 218.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Risk-based ship security analysis2013Inngår i: Naval architect, ISSN 0306-0209, nr 2, s. 35-37Artikkel, forskningsoversikt (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Chalmers University of Technology and the Swedish National Defence College research the conditions for a risk-based ship security analysis approach. Hans Liwång, licentiate in Engineering, at Chalmers explains further.

 • 219.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Risk-based ship security analysis – an approach based on civilian and military methods2012Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The demands on maritime operations today are increasingly higher in terms of control, efficiency and cost. The margins for accidents and security incidents are therefore decreasing. In the area of ship safety the regulations, guidelines and methods have a history and culture of systematic research, development and implementation. In contrast, international security is highly politicized and therefore not as transparent. The result is that a tradition of ship security is not as well established.

  The overall aim of this thesis is to propose a method for ship security analysis that increases the overall safety of the crew and the ship. The objective is to develop a method that is systematic in order to ensure that assessment and response are complete and effective, and that the process is documented to provide evidence of decision-making.

  The method used is probabilistic risk assessment where quantitative analysis is central. The proposed approach is consistent with the requirements of maritime safety work. However, in the work here, the proposed methods are specifically tested for security cases. This is because hazards (without intent) and threats (with intent) evolve in different ways into risk. Therefore, they must be analysed differently in order to capture the causal relationship.

  The proposed approach consists of three steps: the first step consists of a threat description that documents qualitative and quantitative aspects that together describe how the threat most likely will act in relation to the ship’s vulnerability; the second step uses the threat description to define the system studied as well as the scenarios that collectively describe the harmful consequences; the third step evaluates the risk with tools from probabilistic risk assessment.

  The overall conclusion is that the proposed method brings the procedure and results of ship security analysis into the open and therefore allows for criticism, improvements and shared risk knowledge, not possible with less structured methods. The results also show that the calculated probabilities agree with available statistics, which indicates that the analysis succeeds in describing the central causal relationships of the scenarios modelled.

 • 220.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Risk-based ship security analysis: a decision-support approach2015Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The protection of shipping does not come without hazards and threats for military forces, individual civilian ship operators and crews. With particular focus on security threats, this thesis is about how to prepare for such operations without introducing unnecessary risks, i.e., supporting conscious risk-taking related to ship security. It examines both civilian and military aspects of maritime security and therefore draws from the experience of both fields.

  Maritime safety regulations, guidelines and methods have a history and culture of systematic research, development and implementation. In contrast, international security is highly politicised and therefore less transparent. Unfortunately, comprehensive studies of ship security risk are rare. Moreover, applying risk-based approaches to security areas requires special considerations, and the limited research in this field has led to a knowledge gap.

  To reduce the identified challenges with respect to security risk analysis, the goal of this thesis is to improve security decision support by defining an approach to ship security analysis. To increase overall safety, this approach must facilitate compromises between traditional maritime safety and maritime security. Accordingly, the objective is to develop an approach that is both systematic and gives the decision maker an appropriate picture of the security risks. To examine the requirements for a security decision-support approach, the work in the appended papers studies both threats to naval vessels and the security threat posed to commercial vessels by pirates. The results of the studies can be used to further develop military doctrines and civilian guidelines.

  This study shows that the description and quantification of the (concept of) operation in the risk analysis is central for implementing both security and naval ship survivability. In addition, the crew’s risk perception, procedural safeguards and how the implemented risk controls are perceived have an important role not only in risk analysis but also in deciding the effectiveness of implemented controls. It is also concluded that only using expected values—not collecting and using uncertainties—in the analysis can lead to misleading results. Therefore, the uncertainty treatment offered by a quantitative approach is crucial for risk understanding, especially if the aim is to find robust control options or to support the development of a resilient culture.

 • 221.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Survivability of an Ocean Patrol Vessels - Analysis approach and uncertainty treatment2015Inngår i: Marine Structures, ISSN 0951-8339, E-ISSN 1873-4170, Vol. 43, s. 1-21Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Military ocean patrol vessels (OPVs) are today an increasingly common type of naval ship. To facilitate the wide range of tasks with small crews, OPVs represent several ship design compromises between, for example, survivability, redundancy and technical endurance, and some of these compromises are new to military ships.The aim of this study is to examine how the design risk control options in relation to survivability, redundancy and technical endurance can be linked to the operational risk in a patrol and surveillance scenario. The ship operation for a generic OPV, including the actions of the threat, is modelled with a Bayesian network describing the scenario and the dependency among different influences.The scenario is described with expert data collected from subject matter experts. The approach includes an analysis of uncertainty using Monte Carlo analysis and numerical derivative analysis.The results show that it is possible to link the performance of specific ship design features to the operational risk. Being able to propagate the epistemic uncertainties through the model is important to understand how the uncertainty in the input affects the output and the output uncertainty for the studied case is small relative to the input uncertainty. The study shows that linking different ship design features for aspects such as survivability, redundancy and technical endurance to the operational risk gives important information for the ship design decision-making process.

 • 222.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA). Chalmers University of Technology.
  Ericson, Marika
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA). Uppsala University.
  Bang, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA). Finnish National Defence University.
  An examination of the implementation of risk based approaches in military operations2014Inngår i: Journal of Military Studies, ISSN 1799-3350, Vol. 5, nr 2, s. 1-27Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Today several nations utilise risk based approaches in military planning. However, the discussion on limitations with the approaches in regard to aspects such as uncertainties, the nature of the threat and risk to civilians is limited.

  The aim of this work is to identify important challenges when applying risk based approaches to military activity. This article discusses risk based approaches in general and their military applications. Five generic quality requirements on risk analysis are presented from research in risk philosophy. Two military application areas for risk analysis: military intelligence, and risk management in legal assessments are analysed in relation to the presented quality requirements on risk analysis.

  From the analysis it is clear that risk analysis is an integral part of the decision-making analysis and cannot be separated in time, space or organisationally from the decision-making process in general. Defining the scenario to analyse, including the time span, is a central task in risk analysis and will affect every aspect of the risk estimation. Therefore, the principles for scenario definition must be communicated and continuously updated throughout the organisation. Handling the uncertainties throughout the process is also important, especially if the aim is a resilient military system.

 • 223.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Jonsson, Henrik
  Swedish Royal Navy.
  Comparison between different survivability measures on a generic frigate2015Inngår i: International Journal of Maritime Engineering, ISSN 1479-8751, E-ISSN 1740-0716, Vol. 157, s. A125-A134Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Choosing suitable survivability measures is a demanding task that has to start early in the ship design process. Throughout the design process there is a need for compromises that will define and sometimes limit future operations or capabilities. In this study generic survivability measures are compared. The study also examines the sensitivity of the calculated probabilities to changes in the threat description. The result shows that it is important to investigate the total effect of a hit over a set of relevant ship functions defined for example by survivability levels. The calculations for different threat definitions show that the changes in survivability are substantial when the threat definition is changed. Moreover, the effects of different hit assumptions differ between weapon types. This must be treated as an uncertainty which also should be reflected in the output and weighted into the decisions made, based on the survivability analysis.

 • 224.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Jonsson, Henrik
  The Swedish Armed Forces.
  Discussion: Comparison between different Survivability measures on a generic frigate2016Inngår i: International Journal of Maritime Engineering, ISSN 1479-8751, E-ISSN 1740-0716, Vol. 158, nr A1, s. 77-78Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 225.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Pejlert, Lars
  Miller, Steve
  Gustavsson, Jan-Erik
  Management of High Speed Machinery Signatures to Meet Stealth Requirement in the Royal Swedish Navy Visby Class Corvette (YS2000)2001Inngår i: IGTI 2001, 2001, s. 2001-GT-0214-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Over the years, the word stealth has been used more and more when discussing design and operational characteristics in military applications. New and more challenging techniques are constantly being applied to minimize signatures and thus hinder or delay detection and identification.The Visby Class Corvette is a multipurpose combat ship with 600 tons displacement. The hull is a sandwich construction of a PVC core with carbon fiber/vinyl laminate. The propulsion system consists of two identical CODOG machinery systems, each driving a KaMeWa 125 size Water Jet Unit.The Ship has special requirements for all signatures, i.e. Radar-, Hydro acoustics-, IR- and Magnetic Signature.The High Speed Machinery is twin Honeywell TF50A Gas Turbines, cantilever mounted side by side on the Main Reduction Gearbox housing. The Main Reduction Gearbox is a dual input high performance marine Gearbox designated MA -107 SBS, designed and manufactured by Cincinnati Gear Co.The Low Speed Machinery is a MTU 16 V 2000 TE90 Diesel Engine connected to the MRG by a power take in shaft.Combustion Air for the Gas Turbines is ducted from the shipside Air Inlet Screen (radar screen) via 3-stage separating filters. The Exhausts from the twin Gas Turbines are combined into one Exhaust Pipe and ducted to the ship transom above the Water Jet stream.Very little can be changed in the Gas Turbine, but high quality such as well balanced rotating part contributes to reduce the signatures. However, the main work has to be accomplished by the building shipyard in cooperation with the Gas Turbine manufacturer. The Main Reduction Gearbox is more available for changes to reduce signatures, but even for the Gearbox the building shipyard has to take design and installation measures.The HSM installation consist mainly of the Gas Turbine Engine, the Main Reduction Gear, Water Jets Unit and surrounding equipment such as main shaft, bearings and so on. The emphasis in this paper is on the GT, MRG and their effect on some of the more well known signatures i.e. RCS, IR, Hydro acoustics and Magnetic. Also some design measures are discussed.

 • 226.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Ringsberg, Jonas W.
  Chalmers Univeristy of Technology.
  Ship security analysis: the effect of ship speed and effective lookout2013Inngår i: Proceedings of the ASME 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2013), ASME Press, 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The threat of piracy to commercial shipping is a concern for the protection and safeguarding of human lives, property and environment. Therefore, ships under piracy threat should follow security measures suggested by the International Maritime Organization (IMO) and the Contact Group on Piracy off the Coast of Somali. It is, therefore, important to choose the proper security measures for the right situation.

  This study presents a simulation model that can be used for probabilistic risk assessments regarding the operation of commercial ships. This investigation specifically studies the pirate approach phase and quantifies the effect of ship speed and effective lookout. The purpose of introducing probabilistic risk assessment into the analysis of pirate attacks is to meet safety goals more effectively through a well-balanced combination of proactive and reactive measures whilst keeping focus on the intended over all purpose of the particular ship.

  The study presents collected and documented knowledge regarding pirate capability, intention and likelihood to perform attacks. The knowledge is collected from experts with experience from the situation off the Horn of Africa. The collected information is input to an influence analysis that identifies the network of influences that govern the skiff approach. The simulation model describes piracy characteristics and decision making on the threatened ship, the characteristics and countermeasures of the ship under attack, as well as weather.

  Based on a comparison with available statistics the overall conclusion of the work is that the threat analysis and the simulation model can quantify and explain how the studied risk control options affect the probability of a successful approach. The result therefore exemplifies how a quantified ship security analysis can support the recommendations in industry guidelines and also enable recommendations that to a greater extent can facilitate an educated decision by the ship operators.

 • 227.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Ringsberg, Jonas W.
  Chalmers University of Technology, Shipping and Marine Technology .
  Norsell, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Probabilistic Risk Assessment for Integrating Survivability and Safety Measures on Naval Ships2012Inngår i: International Journal of Maritime Engineering, ISSN 1479-8751, E-ISSN 1740-0716, nr 154, s. A21-A30Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Conflicts of today are characterized by both traditional and irregular tactics and by non-state actors making innovative use of modern technologies. These conditions set new demands on naval ships. The aim of this investigation is to describe how, based on probabilistic risk assessment, the concept of operation for a naval ship can be turned into safety scenarios to be used in the evaluation of risk. In this investigation, civilian state-of-the-art methods for probabilistic risk assessment are merged with the specific demands of naval ships. Relevant aspects of safety culture, codes, regulations and rules are analysed with respect to requirements on safety scenarios, and military operational research with respect to modelling military systems. The results show that the scenarios must have calculable probability and must be adapted to the vessel in question. Results from simulations show that modelling operational tasks is one way to support experts in the definition of safety scenarios.

 • 228.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Ringsberg, Jonas W.
  Chalmers University of Technology.
  Norsell, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Quantitative risk analysis: Ship security analysis for effective risk control options2013Inngår i: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 58, s. 98-112Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study reviews ship security assessment. The objectives are to explore the possibilities for quantifying and performing a more thorough ship security risk analysis than that described in the International Ship and Port Facility Security code and to evaluate to what extent this more detailed analysis increases ship security and facilitate the effective selection of risk control options.

  The study focuses on Somali-based maritime piracy, using piracy on the Indian Ocean as a case study. Data are collected using questionnaires and interviews with civilian and military security experts who possess firsthand experience of piracy off the coast of Somalia. The data are collected specifically for this study and describe and quantify the threat’s capability, intent and likelihood of exploiting a ship’s vulnerability. Based on the collected description of the threat, the study analyzes and describes: probability of detection by pirates, probability of successful approach, and probability of successful boarding.

  The performed work shows good agreement between calculated probabilities and frequencies in the cited incident reports. Also, the developed scenarios describe the most important influences on the analyzed areas. The research therefore shows that the proposed risk-based approach, which uses structurally collected and documented information on the threat, can increase ship security by assisting in selecting risk control options. The approach also allows for a better understanding of the causal relationship between threat and risk than that provided in today’s security analysis by ship owners, for example. This understanding is crucial to choosing effective and robust risk control options.

 • 229.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT).
  Rosén, Anders
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  A framework for investigating the potential for operational measures in relation to intact stability2018Inngår i: Proceedings of the 13th International conference on stability of ships and ocean vehicles / [ed] Naoya Umeda, Toru Katayama, Atsuo Maki, Kobe, 2018, s. 488-499Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Operational safety measures are an important aspect of a holistic safety approach for intact stability. With the aim to facilitate and further investigate potential operational measures this researchaims to describe a framework for prioritizing intact stability issues suitable for being addressed withoperational safety measures. The proposed framework identifies that there are different potentialsand uncertainties in relation to operational safety measures dependent on the operation type understudy. It is demonstrated that there is not one solution that facilitates operational measures and thereliability of potential measures varies.

 • 230.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA). Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Sörenson, Karl
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för marina operationer (KV Marin). Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Österman, Cecilia
  Linnaeus University, Kalmar Maritime Academy, Kalmar, Sweden.
  Ship security challenges in high-risk areas: manageable or insurmountable?2015Inngår i: WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), ISSN 1651-436X, E-ISSN 1654-1642, Vol. 14, nr 2, s. 201-217Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Piracy can lead to risks so high that they, according to the International Maritime Organization, are tolerable only if risk reduction is not practicable or is disproportionate to the benefits achieved. Therefore, there is a need for reducing ship security risks in relation to antagonistic threats such as piracy. The aim of this study is to identify challenges for ship operators when developing their ship security management. Furthermore, this study also investigates two central aspects in the analysis: understanding the threat and understanding how a security threat affects the crew and operation of the ship. It is clear from the analysis that the importance of subjective aspects beyond a ship operators’ direct control is high. This seems to be the fact for all aspects of the risk management process. The situation is also dynamic as the security risk, as well as the risk perception, can change dramatically even though there are no actual operational changes. As a result, the ship security management process is highly iterative and depends on situations on board as well as conditions out of the ship operator’s control. In order to make ship security manageable, the risk management has to put particular focus on methodological understanding, relevant system understanding and well-defined risk acceptance criteria as well as on including all levels of the organization in the risk reduction implementation and on a continuous monitoring.

 • 231.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Westin, Jonas
  Royal Swedish Navy.
  Wikingsson, Jon
  Royal Swedish Navy.
  Norsell, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Minimising Risk from Armed Attacks: The Effects of the Nato Naval Ship Code2011Inngår i: Stockholm Contributions in Military-Technology 2010 / [ed] Åke Sivertun, Stockholm: Försvarshögskolan , 2011, 1, s. 65-81Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The NATO Standardization Agency (NSA) is proposing a Naval Ship Code (NSC) that can be applied to surface naval vessels and other vessels operated by the armed forces or agencies of a state. The NSC is optional and based on, and benchmarked against, conventions and resolutions of the International Maritime Organisation.

  The NSC cover areas such as ship controllability, engineering systems, fire safety, evacuation, communications and navigation. The code does not include measures specifically designed to address the effects of armed attack.

  The covered areas in NSC are however also very important when the effects from armed attack is to be minimised. This work investigates how the NSC will effect, and interact with, measures to ensure survivability under attack. Survivability is here seen as a function of the ships susceptibility, vulnerabilityand recoverability. Based on two case studies this paper exemplifies the effect of the NSC on the vessels total safety. The case studies presented are ballistic protection on smaller naval vessels and bridge configuration to minimize effects of attacks.

 • 232.
  Liwång, Hans
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Westin, Jonas
  Försvarshögskolan.
  Wikingsson, Jon
  Försvarshögskolan.
  Norsell, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Minimising Risk from Armed Attacks: The new naval ship code's effects2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 233.
  Lorber, Arzriel
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Lärobok i Militärteknik, vol. 8: Oförstånd och okunskap2007 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 234.
  Lundberg, Carl
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Christensen, Henrik I
  Assessment of Man-portable Robots for Law Enforcement Agencies2008Inngår i: Stockholm Contributions in Military-Technology 2007 / [ed] Martin Norsell, Stockholm: Försvarshögskolan , 2008, s. 189-206Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 235.
  Lundberg, Jan
  Försvarshögskolan.
  Ledningsstödsystem vid manöverförbanden: Vad behövs egentligen? 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   Uppsatsen handlar om att identifiera de funktioner som ett ledningsstödsystem vid manöverförbanden måste uppfylla. Utgångspunkten är dels OODA-loopen och det utvecklade DOODA-konceptet, dels dynamisk beslutsfattande inom ramen för planering under tidspress (PUT). Uppsatsen studerar både den lägsta nivån, enskilt stridsfordon, och bataljonsnivån. Analysen grundar sig på designlogik och på CWA (Cognitive Work Analysis) - kognitiv arbetsanalys. 

  Resultatet omfattar ett antal funktioner i ett ledningsstödsystem. Dessa är: 

   Positioneringssystem som möjliggör att förbandets alla enheter känner till varandras läge 

   Möjlighet att sända/ta emot symboler med olika färger 

   Möjlighet att sända/ta emot TEXT 

   Kartbild som kan presentera; 

  - Data från tekniska sensorer på kartbild (Ex. radarbild) 

  - Frisiktsdiagram 

  - Terrängtyp 

  - Symboler och TEXT 

  - Vattendrag och broar med klassning (fördröjande eller hindrande samt bärighet) 

  Nyckelord: Ledning, ledningssystem, ledningsstödsystem, lägesuppfattning, lägesinformation, lägesbild, designlogik, CWA, WDA 

 • 236.
  Lundberg, Jan
  Försvarshögskolan.
  Modellering av markstrid: Från verklighet till Modell2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har en modell för att efterlikna markstrid tagits fram. Arbetet har haft som

  målsättning att beskriva stridens beståndsdelar och dess dynamik. Syftet med den framtagna

  modellen är att den ska kunna stödja en värdering avseende hur en förändring hos en specifik

  förmåga påverkar ett förbands stridseffektivitet. Den övergripande metoden som nyttjats är

  COAT/TVS (COmmunications AssessmenT/Taktisk Värdering av Sensorsystem) vilken är en

  metod som tagits fram för att värdera sensorsystem. Modellen har tagits fram genom att studera

  gällande doktriner och reglementen. Där har beståndsdelarna, och relationerna dem emellan,

  identifierats. Modellen har därefter validerats genom att testa modellen mot befintliga metoder för

  modellering. Exempelvis har Lanchesterbaserade modeller och agentbaserade modeller använts.

  Domänexperter har också nyttjats vid validering inom ramen för Delphi-metoden.

  Den framtagna modellen och dess element (beståndsdelar) kan betraktas som allmängiltiga oavsett

  vilket scenario som ska modelleras. Detta gör modellen användbar för de förbandstyper som har

  markstrid som huvuduppgift. Modellen kan stödja framtagandet av mer högupplösta modeller

  (kvantitativa) genom att visa vilka beståndsdelar som är viktigast att modellera, hur olika förmågor

  och element kan värderas, samt hur dess relationer ser ut och hur de påverkar stridseffektiviteten.

  Modellen kan också ge vägledning avseende vilka element som måste vara högupplösta och vilka

  som kan vara generella.

 • 237.
  Lundberg, Johnny
  Försvarshögskolan.
  Obemannade markfarkosters militära nytta inom området logistiktransporter: En studie riktad mot Försvarsmaktens motståndarläge i Afghanistan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Obemannade markfarkoster är ännu ganska ovanliga i den svenska Försvarsmakten men borde kunna bli allt vanligare. UGV:er används traditionellt till att utföra smutsiga, tråkiga och farliga arbetsuppgifter. Kan de då vara användbara i Afghanistan mot den motståndare som FM möter där idag?

  I studien undersöker författaren möjligheterna för obemannade markfarkoster att bidra med militär nytta inom området logistiktransporter. De obemannade transportfordonen kan från grunden utgöras av standardlastbilar i FM som har utrustats med så kallade UGV-kit. Dessa UGV-kit har till uppgift att göra standardfordonen fjärrstyrda, autonoma eller både och. Samma princip gäller för eskortfordonen som följer med till stöd för logistiktransporten, en Galt ska exempelvis kunna agera UGV.

  Den irreguljära och lågteknologiska motståndaren använder ofta IED:er vid eldöverfall vilket har gjort landsvägstransporter till riskfylld verksamhet för personal ute på vägarna. Personalsäkerhet är prioriterad verksamhet i Försvarsmakten och författarens antagande är att UGV:er kan bidra till att göra logistiktransporter och eskortförfaranden till mindre riskabel verksamhet.

 • 238.
  Lundin, Anders
  Försvarshögskolan.
  Elektriska undervattenssignaturer: är de viktiga i en framtida marin?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka behov av satsning på reduktion avelektriska undervattenssignaturer som föreligger ur ett taktiskt perspektiv.Uppsatsen redovisar även bakgrunden till signaturerna samt vilka möjligheter som finns tillreduktion av desamma.En framtida hotbild innefattande minor och spaningssystem med sensorer avseendeelektriska signaturer ställer nya och högre krav på en fartygsplattform. Ett uppträdande inomramen för fredsbevarande operationer i kustnära områden med en undervattensmiljö skildfrån den på svenskt territorium ställer krav på möjlighet att mäta och om möjligt justera enplattforms elektriska signaturer i syfte att reducera undervattenshotet, inte minst i sambandmed minröjningsoperationer.En genomlysning av brittisk och svensk marin doktrin görs i syfte att finna tecken på attbehovet av signaturreducerande åtgärder återfinns i de dokument som tjänar som ledstjärnorför utnyttjande av marina stridskrafter i en nära framtid.Egenskyddet, samt säkerställande av egna systems prestanda, kommer att krävalågsignaturuppträdande ur alla aspekter. För att kunna utnyttja framtida tekniskasignaturreducerande system i ett taktiskt syfte krävs en förhöjd utbildningsnivå hos densjögående personalen.

 • 239.
  Lundmark, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  The Gripen fighter - Present and Future Flight2019Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The article describes the present development and status regarding the Swedish fighter aircraft Gripen

 • 240.
  Lundmark, Martin
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  Amann, Daniel
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT).
  Dansarie, Marcus
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT).
  Löfgren, Lars
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  Sturesson, Peter
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  Technology Forecast 2018: Military Utility of Future Technologies2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Summary

  Four technology forecast reports from the Fraunhofer Institute and two reports from the Swedish Defence Research Agency (FOI) have been reviewed by staff at the Military Technology Division at the Swedish Defence University (SEDU). The task given by the Defence Materiel Administration (FMV) was to assess the military utility of the given technologies in a timeframe up to the year 2040, from a Swedish Armed Forces (SwAF) perspective.

  In the review, we assess the military utility of certain technologies as possible contributions to the operational capabilities of the SwAF, based on identified and relevant scenarios.

  The technologies are grouped into four classes of military utility: potentially significant, moderate, negligible or uncertain.

  The following technologies were assessed to have the potential for significant military utility:

  • Rapid field      identification of harmful microorganisms
  • Hypersonic      propulsion

   

  The following technologies were assessed to have a potential for moderate military utility:

  • Non-line-of-sight      imaging
  • Artificial      intelligence for military decision support

   

  The following technologies were assessed to have uncertain military utility:

  • Structural      energy storage
  • Triboelectric      nanogenerators

   

  No technology was found to have negligible military utility.

  The method used in this technology forecast report was to assign each report to one reviewer in the working group. Firstly, each forecast report was summarized. A new methodological step this year was for each reviewer to discuss the assigned technologies with researchers from FOI. This proved to be a valuable enhancement for understanding the technologies’ present state and likely future development.

  The chosen definition of military utility clearly affects the result of the study. The definition used here, ‘the military utility of a certain technology is its contribution to the operational capabilities of the SwAF, within identified relevant scenarios’ has been used in our Technology Forecasts since 2013.

  Our evaluation of the method used shows that there is a risk that assessments can be biased by the participating experts’ presumptions and experience from their own field of research. It should also be stressed that the six technologies’ potential military utility was assessed within the specific presented scenarios and their possible contribution to operational capabilities within those specific scenarios, not in general. When additional results have been found in the analysis, this is mentioned.

  The greatest value of the method used is its simplicity, cost effectiveness and that it promotes learning within the working group. The composition of the working group and the methodology used are believed to provide a broad and balanced coverage of the technologies being studied. This report should be seen as an executive summary of the research reports and the intention is to help the SwAF Headquarters to evaluate the military utility of emerging technologies within identified relevant scenarios.

  Overall, the research reports are considered to be balanced and of high quality in terms of their level of critical analysis regarding technology development. These reports are in line with our task to evaluate the military utility of the emerging technologies.

 • 241.
  Lundmark, Martin
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  Andersson, Kent
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  Bull, Peter
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT).
  Dansarie, Marcus
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska tillämpningar (MteT).
  Technology Forecast 2019 – Military Utility of Future Technologies: A report from seminars at the Swedish Defence University’s (SEDU) Military Technology Division2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Four technology forecast reports from the Fraunhofer Institute and two reports from the Swedish Defence Research Agency (FOI) have been reviewed by staff at the Military Technology Division at the Swedish Defence University (SEDU). The task given by the Defence Materiel Administration (FMV) was to assess the military utility of the given technologies in a timeframe up to the year 2040, from a Swedish Armed Forces (SwAF) perspective. The assessment centred on 5G has the perspective 2030, due to the rapid development of telecommunication standards.

  In the review, we assess the military utility of certain technologies as possible contributions to the operational capabilities of the SwAF, based on identified and relevant scenarios.

  The technologies are grouped into four classes of military utility potential: significant, moderate, negligible or uncertain.

  The following technology was assessed to have a potential for significant military utility:

  • Cognitive Radar

  The following technology was assessed to have a potential for moderate military utility:

  • 5G technologies in military applications

  The following technology was assessed to have an uncertain potential military utility:

  • Multi-Domain UxS

  The following technologies were assessed to have negligible military utility.

  • Blockchains
  • Optical Atomic Clocks

  The method used in this technology forecast report was to assign each report to one reviewer in the working group. Firstly, each forecast report was summarized. A new methodological step this year was for each reviewer to discuss the assigned technologies with researchers from FOI. This proved to be a valuable enhancement for understanding the technologies’ present state and likely future development.

  The chosen definition of military utility clearly affects the result of the study. The definition used here, ‘the military utility of a certain technology is its contribution to the operational capabilities of the SwAF, within identified relevant scenarios’ has been used in our Technology Forecasts since 2013.

  Our evaluation of the method used shows that there is a risk that assessments can be biased by the participating experts’ presumptions and experience from their own field of research. It should also be stressed that the six technologies’ potential military utility was assessed within the specific presented scenarios and their possible contribution to operational capabilities within those specific scenarios, not in general. When additional results have been found in the analysis, this is mentioned.

  The greatest value of the method used is its simplicity, cost effectiveness and that it promotes learning within the working group. The composition of the working group and the methodology used are believed to provide a broad and balanced coverage of the technologies being studied. This report should be seen as an executive summary of the research reports and the intention is to help the SwAF Headquarters to evaluate the military utility of emerging technologies within identified relevant scenarios.

  Overall, the research reports are considered to be balanced and of high quality in terms of their level of critical analysis regarding technology development. These reports are in line with our task to evaluate the military utility of the emerging technologies.

 • 242.
  Lundmark, Martin
  et al.
  FOI.
  Oxenstierna, Susanne
  FOI.
  Koordinering och prioritering av internationella samarbeten inom materiel- och logistikområdet2016Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 243.
  Lundmark, Staffan
  Försvarshögskolan.
  Vilka stridstekniska fördelar ger en handhållen rörelsedetekterande radarsensor?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 244.
  Lundströmer, Torbjörn
  Försvarshögskolan.
  Hjälp! Vem tog min GPS?: Studie av redundanta metoder i integrerade positioneringssystem2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Möjligheten att bestämma sin position med ett par meters noggrannhet varhelst på jordklotetman befinner sig har med tillgången till GPS blivit möjligt för alla som investerar i en GPSmottagare,således även Försvarsmakten. GPS har dock begränsningar som gör att tillgångentill tjänsten kan blockeras med enkla medel av såväl systemets ägare som andra. I Försvarsmaktenfinns det anvisningar inför anskaffandet av satellitpositioneringssystem som gör gällandeatt detta endast skall utgöra ett komplement till andra redundanta metoder. För militäraändamål har GPS ofta integrerats tillsammans med tröghetsnavigering där de båda metodernakompletterar varandra. Utan tillgång till GPS kommer positionsfelet i ett sådant system efteren kortare tid växa sig stort. I följande studie görs en inventering av alternativa positioneringsmetodervilka utöver GPS kan integreras tillsammans med tröghetsnavigering. Studienvisar att det finns metoder vilka antas kunna integreras i ett positioneringssystem samtidigtsom noggrannheten bibehålls.

 • 245.
  Lundströmer, Torbjörn
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  LPI-radar. Nys eller nytta?: Studie av den militära nyttan med LPI-radar.2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan radar började användas under första hälften av 1900-talet har duellen mellan radar och signalspaning pågått. Genom att utnyttja radar har alltid en medveten risk tagits, risken att bli upptäckt av motståndarens signalspaning. Duellen gavs möjlighet att ta en paus då radarsystem med låg uteffekt introducerades på marknaden under slutet av 1980-talet, nu fanns plötsligt en möjlighet att använda radar samtidigt som de samtida signalspaningssystemen inte kunde upptäcka dessa radarsystem. I föreliggande magisteruppsats i krigsvetenskap med militärteknisk inriktning undersöks räckviddsförhållanden mellan dessa radarsystem och signalspaningssystem. Genom scenarier i den marina arenan försöker jag värdera de taktiska vinster en användare av radar med låg uteffekt kan göra. Analysen visar på att det fram till dess att signalspaningssystem med förmåga att upptäcka radar som utnyttjar låg uteffekt finns tillgängligt är det möjligt att nå taktiska fördelar med dessa system.

 • 246.
  Löfgren, Lars
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  A Comparison of two Books on Systems of Systems2014Inngår i: Le Libellio, ISSN 1269-8644, E-ISSN 2268-1167, ISSN 2268-1167, Vol. 10, nr 3, s. 59-60Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The objective of this text is to carry out a comparative analysis of the general features regarding System of Systems (SoS) in the books System of Systems Engineering: Innovations for the Twenty-First Century (Jamshidi, 2009) and Systems of Systems (Luzeaux & Ruault, 2010).

 • 247.
  Löfgren, Lars
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  A Review of the Book Systems of Systems 2014Inngår i: Le Libellio, ISSN 1269-8644, E-ISSN 2268-1167, ISSN 2268-1167, Vol. 0, nr 3, s. 55-57Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This review consists first of a brief description of the general features of Systems of Systems (SoS) through the book Systems of Systems by Luzeaux & Ruault (2010). The review then continues to address Chapter 4, written by Ruault (2010) on Human Factors within the context of SoS.

 • 248.
  Löfgren, Lars
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS).
  Are Systems of Systems a New Reality?2014Inngår i: Le Libellio, ISSN 1269-8644, E-ISSN 2268-1167, ISSN 2268-1167, Vol. 10, nr 3, s. 47-54Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 249.
  Löfgren, Lars
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Insiderhotet som del i informationssäkerhet under kriser2012Inngår i: Att kommunicera det (o)tänkbara: Hur formar vi framtidens riskkommunikation?, Mittuniversitetet , 2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Samhällets kritiska infrastrukturer är till stor del beroende av informations- och kontrollsystem för sin drift. Det finns standarder för hur organisationer ska arbeta för att upprätthålla säkerhet i sin informationshantering och dessa är även tvingande för statliga myndigheter genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter. I MSB Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015 betonas vidare vikten av människans roll i informationshanteringen.

  I krissituationer kommer samhällets informationssystem utsättas för stora belastningar, förutom rent fysiskt också på ett trovärdighetsplan, där tilliten till information och dess integritet blir mycket viktig. För att integritet och legitimitet hos krisinformation ska upprätthållas behöver informationssäkerheten vara effektiv. Detta innebär också att människa i informations-systemet måste vara pålitlig. Emellertid har inte hotet från insiders, det potentiella hotet från den egna personalen, något stort fokus i dagens informationssäkerhetsarbete trots att allt mer information hanteras av allt fler människor.

  Mot bakgrund av ovanstående är en mer utbredd kunskap om insidern som hot är en viktig beståndsdel i trovärdig informationssäkerhet. I krissituationer är detta även av stor betydelse för kommunikationens trovärdighet och legitimitet. Detta papper diskuterar hur insiderhotet kan hanteras och hur informationssäkerhetsrutiner kan betona insiderkomponenten.

 • 250.
  Löfgren, Lars
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Persson, Björn
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Evaluating utility of military technology: A generic framework approach2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Modern military technology can often be complex and very expensive to develop; therefore it is imperative that the right technology is chosen in operations planning or in acquisition processes. To evaluate the military utility of a technology is a multifaceted problem that deserves attention, since the consequences of failure to do so may be severe. Aspects to consider are not only the technology itself, but also what effect it will have on tactics, who the enemy is, whether it is actually allowed to use the technology and how well it can support in achieving the objective of a military operation.

  The scope of this paper is to present a method that can be used for evaluation and ranking of the military utility of different technologies. The method presented in the paper is called “The process for military utility evaluation” (PMUE). It is a framework for how to do such evaluations, for example identifying important considerations and addressing the complexity of the problem of assessing military utility. PMUE is designed to be flexible enough to address different sorts of technological systems, to forecast military utility and handle what-if analyses.

  PMUE is a step by step evaluation of different aspects of military utility, such as technological availability, legal limitations and scenario dependency. In PMUE these aspects are assembled into one final measurement of military utility for ranking purposes only.

  In PMUE different methods of evaluation are used for different sub-evaluations, ranging from, for instance, actual testing and simulations to operations research and brainstorming. The reason for such an approach is due to the complexity of evaluating military utility; depending on which aspect to evaluate, certain methods lend themselves to be more or less useful. Choosing the most appropriate method for each sub-evaluation is a key to success in PMUE.

  It is found that PMUE could be used for the evaluation of military utility; however it must first be properly tuned. The strength with PMUE is its ability to give simple answers to very complex questions; however the result of PMUE will never be better than the worst sub-evaluation in PMUE.

  In order for PMUE to work knowledge, insight and willingness to unconditionally include all possible techniques and different areas of usage have to be included in the assessment. This requires extensive knowledge of the subject and understanding among the evaluators. Also it requires an open climate in the sense that no internal or external ideas, interests, prejudges that are either aware or unaware focus on or sort out concepts for other reasons than just the military utility.

  The ability to make unbiased and well informed decisions in acquisition processes or operations planning is essential, since both taxpayer money and even national security might be at stake. PMUE is intended as a support to be used by the decision makers when making decisions of that nature.

2345678 201 - 250 of 415
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf