Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 622
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard-cite-them-right
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Rows per page
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sort
  • Standard (Relevance)
  • Author A-Ö
  • Author Ö-A
  • Title A-Ö
  • Title Ö-A
  • Publication type A-Ö
  • Publication type Ö-A
  • Issued (Oldest first)
  • Issued (Newest first)
  • Created (Oldest first)
  • Created (Newest first)
  • Last updated (Oldest first)
  • Last updated (Newest first)
  • Disputation date (earliest first)
  • Disputation date (latest first)
  • Standard (Relevance)
  • Author A-Ö
  • Author Ö-A
  • Title A-Ö
  • Title Ö-A
  • Publication type A-Ö
  • Publication type Ö-A
  • Issued (Oldest first)
  • Issued (Newest first)
  • Created (Oldest first)
  • Created (Newest first)
  • Last updated (Oldest first)
  • Last updated (Newest first)
  • Disputation date (earliest first)
  • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
  • 201.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Ledarskapsteoretiska aspekter på ledning av räddningsinsatser2005Report (Other academic)
  • 202.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Ledarskapsteoretiska reflektioner2006In: Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället / [ed] L. Fredholm & A-L Göransson, Karlstad: Räddningsverket , 2006, p. 127-154Chapter in book (Other academic)
  • 203.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Ledarskapsteori2003In: Direkt Ledarskap / [ed] G. Larsson & K. Kallenberg, Stockholm: Försvarsmakten , 2003, p. 28-53Chapter in book (Other academic)
  • 204.
    Larsson, Gerry
    Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning, Leadership and Command & Control Division Karlstad.
    Ledarskapsövningen ”Ledarskap och självkännedom” (LoS): Litteraturgenomgång och förslag på utveckling av övningen2023Report (Other academic)
    Abstract [sv]

    Syftet med denna rapport är att redovisa en litteraturgenomgång gjord i juli 2023 i databaserna PsycInfo och ERIC kring begreppen självkännedom och självledarskap i första hand, och begreppen empati och kommunikationsförmåga i andra hand, samt att relatera analysens resultat till hur ledarskapsövningen ”Ledarskap och Självkännedom” (LoS) kan vidareutvecklas. Litteraturgenomgången kring självkännedom och självledarskap kom i stor utsträckning att baseras på tre aktuella meta-analyser. Inom såväl självkännedom som självledarskap framkom ett antal teoretiska aspekter som kan berika LoS i sin nuvarande form. Vidare framkom att begreppet självledarskap är teoretiskt tveksamt ur ett LoS-perspektiv. Däremot kan interventioner som lyfts fram inom litteratur om självledarskap vara värdefulla för LoS men då relaterade till deras ursprungliga källor. Risker med överdriven introspektiv reflektion, mindfulness med mera behöver beaktas vid urval av övningar i en reviderad LoS. Litteratursökningen relaterad till empati och kommunikationsförmåga gav ingen grund för revision av LoS i dessa avseenden. Slutligen påtalas behov av att revidera befintlig handledarmanual för LoS med denna rapport som grund, liksom behov av handledarutbildning och utvärdering av utfall av en reviderad LoS.

    Download full text (pdf)
    fulltext
  • 205.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    LoS vid MHS-H och MHS-Ö: Sammanfattning av resultat2004Report (Other academic)
  • 206.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Lärandemodeller och coping1985Report (Other academic)
  • 207.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Lärarhandledning för utbildning i mental träning1984Report (Other academic)
  • 208.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Manuskript för fördjupningsträning av avslappning1984Report (Other academic)
  • 209.
    Larsson, Gerry
    Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
    Mental health problems following military missions: Veterans' experiences of the quality of care2019In: Archives of Women Health and Care, Vol. 2, no 5, p. 1-2Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    The aim of this brief report is to present empirical data on female and male military veterans’ experiences of the quality of care they have received for mental health problems, following international military peace enforcement operations. The sample consists of all Swedish veterans who completed such missions during 2011–2015. The instrument Quality from the Patient’s Perspective (QPP) was used to assess experienced quality of care. Results show that female responders tended to experience the actual care received slightly less favorably than men. The most striking finding is that the mean scores of both men and women, and women in particular, were considerably lower (indicating that the quality of care was perceived as poor) than what has been reported in numerous previous studies using the QPP in a broad array of care contexts. Results were discussed in terms of lack of knowledge regarding veterans among health care professionals and stereotype conceptions of women in the military.

  • 210.
    Larsson, Gerry
    Hälsohögskolan i Värmland.
    Mental träning för juniorlandslaget i orientering 19861987Report (Other academic)
  • 211.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Mental träning för skyttar1985In: Svenskt Skytte, ISSN 0346-2420, no 12, p. 4-6Article in journal (Other academic)
  • 212.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Mental träning inom försvaret1986In: Arménytt, ISSN 0004-2404, no 1, p. 20-21Article in journal (Other academic)
  • 213.
    Larsson, Gerry
    Centrum för folkhälsoforskning, Högskolan i Karlstad.
    Mentala träningstekniker i preventivt och behandlande syfte1991Report (Other academic)
  • 214.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Military Leadership During Stressful Condition2008In: Baltic Security and Defence Review, ISSN 1736-3772, Vol. 10, p. 226-236Article in journal (Refereed)
  • 215.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
    Människors samspel i grupp och ledarskap2014In: Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) , 2014, p. 47-53Chapter in book (Refereed)
    Abstract [sv]

    Framgångsrikt samarbete bygger på kunskap, förtroende och ömsesidig respekt.

    Aktörer som känner till varandras organisationskulturer, har förtroende för varandra och visar varandra respekt samarbetar bättre. Sådana goda samarbeten och relationer växer ofta fram över tid, men ibland kräver hanteringen av samhällsstörningar mer tillfälliga och spontana samarbeten.

    Det är viktigt att

    • uppmuntra människor att komma med synpunkter utifrån sin kunskap och erfarenheter

    • arbeta för att stärka gruppens sammanhållning

    • vara vaksam på tankemässig likriktning.

    Arbete över aktörsgränserna bygger på social och kulturell kompetens

    Känsla för socialt samspel är en fördel när det gäller att arbeta över aktörsgränserna. När flera aktörer ska samarbeta behöver du bland annat ha kulturell kompetens.

    Kulturell kompetens är att

    • vara medveten om den egna organisationens syn på världen

    • vara medveten om den egna organisationens attityder till andra aktörer

    • ha kunskap om hur andra aktörer arbetar och ser på världen

    • kunna anpassa kommunikationen med andra aktörer, utifrån deras organisationskultur.

  • 216.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    NBF utifrån ledarskap och management: Direkt ledarskap och stress2003In: Nätverksbaserat försvar: Fördjupade studier utifrån Försvarshögskolans sakområden / [ed] H. Friman, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2003, p. 10-41Chapter in book (Other academic)
  • 217.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Ny chefsutbildning om indirekt ledarskap2006In: Framsyn, ISSN 1650-2671, no 2, p. 30-33Article in journal (Other academic)
  • 218.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
    Nya krav på framtidens ledare1999In: Psykologtidningen, ISSN 0280-9702, Vol. 45, no 12-13, p. 8-10Article in journal (Refereed)
  • 219.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Några övergripande synpunkter på omhändertagande av psykiskt stridsskadade soldater utifrån beteendevetenskaplig teoribildning1986Report (Other academic)
  • 220.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Operativ ledning2006In: Operativ psykologi / [ed] Jarle Eid & Bjørn Helge Johnsen, Bergen Norge: Fagbokforlaget, 2006, 2, p. 282-297Chapter in book (Refereed)
  • 221.
    Larsson, Gerry
    Centrum för folkhälsoforskning, Högskolan i Karlstad.
    Personality, appraisal and cognitive coping processes, and performance during various conditions of stress1989In: Military Psychology, ISSN 0899-5605, E-ISSN 1532-7876, Vol. 1, no 3, p. 167-182Article in journal (Other academic)
    Abstract [en]

    This article reports the relationships between personality factors, situation- specific appraisal and coping processes, and psychomotor performance during calm and stressful conditions. Eighty-nine Swedish male conscripts (M age = 19.6 years) constituted the sample. The performance task was to shoot down 10 enemy aircraft on an anti-aircraft artillery simulator. The task was carried out three times-in calm conditions, noisy conditions, and noisy conditions with sleep deprivation (27 hr). Performance deteriorated as suc- cessive stressors were added. Personality factors showed weaker relationships with performance than situation-specific appraisal and cognitive coping in- dicators. The relative importance of personality factors increased when stres- sors were added. Appraising the performance situation as a challenge was associated with positive thinking and good performance; appraising the sit- uation as a threat was associated with negative thinking and poor perform- ance. A considerable cross-situational, intraindividual performance stability was found, and a subgroup of consistently well-performing subjects was iden- tified. These individuals had low scores on trait anxiety and high scores on achievement, order, and intraception.

  • 222.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Personlig ledarutveckling för toppchefer2011Report (Other academic)
  • 223.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Personlighet2003In: Direkt ledarskap / [ed] G. Larsson & K. Kallenberg, Stockholm: Försvarsmakten , 2003, p. 66-75Chapter in book (Other academic)
  • 224.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
    Posttrauma support from a leadership perspective: Swedish peacekeeping experiences2001In: Concepts for Air Force leadership / [ed] R. Lester & A.G. Morton, Maxwell, AL: Air University , 2001, p. 337-381Chapter in book (Refereed)
  • 225.
    Larsson, Gerry
    Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
    Preliminary test of pcyhometric properties of the revised Developmental Leadership Questionnaire (DLQ)2018Report (Other academic)
  • 226.
    Larsson, Gerry
    Centrum för folkhälsoforskning, Högskolan i Karlstad.
    Preventing health problems among the elderly1992In: Health policy development for disadvantaged groups / [ed] Per-Gunnar Svensson & Bengt Starrin, Oslo: Scandinavian University Press , 1992, p. 59-76Chapter in book (Refereed)
  • 227.
    Larsson, Gerry
    Centrum för folkhälsoforskning, Högskolan i Karlstad.
    Psykiska krisreaktioner och debriefing: Utvärdering av räddningsverkets och socialstyrelsens utbildningsinsatser1992In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 89, p. 792-793Article in journal (Refereed)
  • 228.
    Larsson, Gerry
    Centrum för folkhälsoforskning, Högskolan i Karlstad.
    Psykiska reaktioner hos vårdpersonal1989In: Sjukskötersketidningen, ISSN 0283-541X, no 5, p. 179-Article in journal (Other academic)
  • 229.
    Larsson, Gerry
    Hälsohögskolan i Värmland.
    Psykiska reaktioner vid katastrofer och kriser: Kunskapsöversikt och praktiska råd för sjukvårdspersonal1988Book (Other academic)
  • 230.
    Larsson, Gerry
    Hälsohögskolan i Värmland.
    Psykiska reaktioner vid krigs- och fredskatastrofer: Kunskapsöversikt och praktiska råd för insatspersonal. Elevkompendium1987Report (Other academic)
  • 231.
    Larsson, Gerry
    Hälsohögskolan i Värmland.
    Psykiska reaktioner vid krigs- och fredskatastrofer: Kunskapsöversikt och praktiska råd för insatspersonal. Lektionsmall för lärare1987Report (Other academic)
  • 232.
    Larsson, Gerry
    Hälsohögskolan i Värmland.
    Psykiska reaktioner vid krigs- och fredskatastrofer: Kunskapsöversikt och praktiska råd för insatspersonal. Lärarkompendium1987Report (Other academic)
  • 233.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Psyk-mob: Beskrivning av en idé och en forskningsplan avseende ett träningsprogram som syftar till snabb psykoloigk mobilisering av svensk trupp i händelse av plötslig mobilisering1986Report (Other academic)
  • 234.
    Larsson, Gerry
    Hälsohögskolan i Värmland.
    Psykologiska faktorer och mental träning1987In: Orienteringsträning i klubben / [ed] R. Eckermark, Farsta: Svenska Orienteringsförbundet , 1987, p. 40-47Chapter in book (Other academic)
  • 235.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Psykologverksamhet vid den civila skolan samt en kortfattad jämförelse med psykologverksamhet vid militära förband1979Report (Other academic)
  • 236.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
    Qualitative health psychology: Theories and methods2000In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 24, no 2, p. 46-48Article, book review (Other academic)
  • 237.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Rapport från en beteendevetenskaplig studieresa till USA 19861986Report (Other academic)
  • 238.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Rapport från the third European conference of personality i Gdansk 19861986Report (Other academic)
  • 239.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Rapport över beteendevetenskaplig studieresa till Australien 19851985Report (Other academic)
  • 240.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Routinization of mental training in organisations: Effects on performance and well-being1987In: Journal of Applied Psychology, ISSN 0021-9010, E-ISSN 1939-1854, Vol. 72, no 1, p. 88-96Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    The purposes of this study were twofold. The first was to improve performance in an organizational setting (military) with the help of the following mental-training techniques: relaxation, meditation, and imagery rehearsal—alone or combined. Second was to routinize the process using the organization's staff as coordinators, minimizing teacher training, preparation, cost, and time. A training program was developed within these guidelines. An experimental group of 214 Swedish conscripts and cadets (men, 19–21 years old) followed the training program for approximately 8 months. The performance of this group was significantly better than the control group on actual task examinations and mental tests. No effects from the training program were found on physical and mental well-being. Most goals concerning the routinization of the training were reached. Necessary conditions for and possible benefits for large-scale applications of mental training in organizational contexts are discussed.

  • 241.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
    Samspel mellan känslan av sammanhang och hälsa2000In: Delaktig eller utanför: Psykologiska perspektiv på hälsa och handikapp / [ed] S. Carlsson, E. Hjelmqvist & I. Lundberg, Umeå: Boréa Bokförlag, 2000, p. 67-83Chapter in book (Refereed)
  • 242.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Samverkan vid kriser: Betydelsen av gruppsykologiska processer2011In: Samverkan - för säkerhets skull! / [ed] Nilsson, N-O, Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap , 2011, p. 187-204Chapter in book (Other academic)
    Download full text (pdf)
    fulltext
  • 243.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    "Situation awareness": En kritisk granskning utifrån ett stressteoretiskt perspektiv2003Report (Other academic)
  • 244.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Slutrapport avseende interna utvecklingsprojekt 20112011Report (Other academic)
  • 245.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
    Snabb mätning av individuell stressreaktionsstyrka: Utveckling av den Emotionella stressreaktionsenkäten (ESE)1986Report (Other academic)
  • 246.
    Larsson, Gerry
    Hälsohögskolan i Värmland.
    Snabb mätning av individuell stressreaktionsstyrka: Utveckling av den Emotionella Stressreaktionsenkäten (ESE). Reviderad version1987Report (Other academic)
  • 247.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
    Snabb tillit: den nya framgångsfaktorn?2005In: 9 noter om NBF / [ed] G. Larsson, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2005, p. 61-74Chapter in book (Other academic)
  • 248.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, FOA 55, Beteendevetenskapliga institutionen.
    Stress och psykosomatik: Populärvetenskaplig forskningssammanfattning1984Report (Other academic)
  • 249.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
    Stressreaktion hos allmänhet och insatspersonal vid kemikalieutsläppsolyckan i Karlskoga l9851986Report (Other academic)
  • 250.
    Larsson, Gerry
    Swedish National Defence College, Ledarskapsinstitutionen.
    Structural equation modeling: A new tool for psychologists2001In: Advances in psychology research. Volume IV / [ed] F. Columbus, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2001, p. 131-149Chapter in book (Refereed)
2345678 201 - 250 of 622
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard-cite-them-right
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf