Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 1285
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Björnehed, Emma
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marinsektionen (Marin).
  Weissmann, Mikael
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marksektionen (Mark).
  Praktisk examination och examination av praktik: möjligheter och begränsningar2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Frågan om praktisk examination och hur man kan och bör examinera praktik är någonting som under en längre tid har varit uppe för diskussion på Försvarshögskolan (FHS). Denna artikel syftar till att diskutera möjligheter och begränsningar med praktisk examination. Fokus kommer att vara på utbildningen av officerare inom det ämne författarna verkar – krigsvetenskap. Artikeln tar sig an frågan med utgångspunkt i gällande rättsläge, högskolepedagogisk forskning- och praktik. Det övergripande syftet är att förstå vad man faktiskt får göra, hur det sker rättssäkert och hur det kan göras i praktiken. Artikeln diskuterar även vad som bör examineras praktiskt och hur detta då skall göras.

 • 102.
  Blixt, Oscar
  Försvarshögskolan.
  Air Power and Morale: Preventing Demoralization with Air Support2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Air Power is feared globally as a devastating and relatively precise weapon. However, its positive effects on own ground forces are not as well understood. Even though Air Support has been used to great effect in the Iraqi and Afghanistan conflict, little work has been undertaken analyzing its effect on the soldiers who have received Air Support in critical situations.

  There exist theories explaining demoralization and the mechanisms that trigger Combat Stress Reaction, which leads to demoralization. By applying Lambert´s Proto-Theory to the first-hand account of soldiers who have experienced combat and Air Support, this thesis paper tries to analyze the effect of Air Power in preventing demoralization.

  In the analysis Air Power and CAS in particular, are shown in the analysis to be effective in preventing demoralization as explained by Lambert´s Theory. The result of the analysis also shows a tenuous correlation between positive morale and Air Support.  The paper recommends further research into morale and friendly CAS, both to maximize the effects of Air Power but also to motivate CAS and Air Support as an essential mission of an Air Force. 

 • 103.
  Blomberg, Niklas
  Försvarshögskolan.
  Gerillakrigföring, ett luftmaktsteoretiskt komplement inom defensiv luftmakt?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Warden har en generell och beprövad teori om hur man når framgång med luftmakt. Många menar dock att den defensiva delen av teorin behöver kompletteras för att bättre omhänderta små staters perspektiv. I teoribildning om asymmetriska krig, pekar teorin på att den svagare parten kan nå framgång om man använder en motsatt strategi i förhållande till sin motståndare. Defensivens motsatta strategier indelas i direkt och indirekt krigföring. Denna studie avser att specifikt undersöka om gerillakrigföring kan komplettera Wardens generella luftmaktsteori inom defensiv luftmakt, vilket är ett outforskat område. Gerillakrigföringens framgångsfaktorer utgör grund för en kompletterande förklaring till Wardens generella luftmaktsteori och leder till undersökningens hypotes. Hypotesens giltighet prövas med en fallstudie av serbernas respons på Nato:s Operation Allied Force 1999. Hypotesen påstår att ”om luftöverlägsenhet kan bytas mot tid, då kan man nå framgång med defensiv luftmakt”. Tid är gerillans övergripande framgångsfaktor och skapas genom överlevnadsförmåga och taktiskt initiativ. Resultatet påvisar att Wardens generella teori om defensiv luftmakt kan kompletteras och breddas till att även omfatta fler handlingssätt med indirekt strategi. Specifikt tillförs faktorer för att kunna väga överlevnadsförmåga och begränsad offensiv som ett komplement till att enbart luftöverlägsenhet leder till framgång med defensiv luftmakt.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Blomdahl, Emma
  Försvarshögskolan.
  Människohandel som en säkerhetsfråga2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine which security approach dominates Sweden’s strategy for combating human trafficking. The two approaches covered in this essay are the state- centred perspective, and the individual-centred perspective. These approaches are being used because those two approaches are on each end of the security spectrum, and it is important to discover from what approach Sweden is working. This is important because it might help us to get a bigger understanding on why certain policies are being made. It could also help us to understand the obstacles that might appear when actors work from different approaches, and the effects this might have for the people involved in human trafficking. This research paper attempts to answer the questions:

  From an analysis of Sweden’s work in combating human trafficking, is the state-centred or the individual- centred security perspective the most prominent?

  And

  Does the different actors covered in this study work from different security perspectives while combating human trafficking?

  The study is a qualitative study based on written materials and semi-structured interviews with human trafficking experts, police and policy makers. The conclusion of the study is that Sweden does not have a single approach in its security perspective towards human trafficking and that there is a slight difference among the actors from what perspective they are working to combat human trafficking. However, the research highlighted that the majority of the studied sources do state that the individual should be seen as the security focal-point in regards to human trafficking. The difference in how these two security perspectives are viewed leads to a discrepancy between the set security goal and the actual work carried out to combat human trafficking. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Människohandel som en säkerhetsfråga
 • 105.
  Blomqvist, Henrik
  Försvarshögskolan.
  Gerillans defensiva kulmination - En tvåfallstudie av LTTE Och Daesh2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis examines the applicability of culminations theory in a guerrilla context. In battle, a crucial factor is to assess who has superior strength. Culmination theory is a central concept in conventional warfare, could the same theory support the analysis of guerrilla warfare?Previous research tends to focus on the results of guerrilla wars. By using the concept of culmination this research attempts to determine, by assessing the battle, whether the guerrilla reached the point of culmination and by that evaluate the applicability of culmination theory in guerrilla warfare.The research design consists of a two-case study to analyse the LTTE and Daesh and thereby highlight culmination theory’s applicability on guerrillas. Written documents are used as sources of empirical data for the two-case study. The result of the survey shows that LTTE and Daesh reached their defensive point of culmination and that culmination theory is generalizable in a similar guerrilla context.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Blomqvist, Niklas
  Försvarshögskolan.
  En studie av den svenska FN-insatsen i mali2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen skall undersöka och skapa ökad förståelse och kunskap kring vad som formar och påverkar Sveriges val att delta med militär trupp i internationella insatser. Genom en ökad förståelse och kunskap inom området kan denna uppsats utgöra ett litet bidrag inom forskningen genom att undersöka varför Sverige väljer att bidra med militära maktmedel i internationella insatser utanför vårt närområde.

   Sverige har en lång tradition av att bidra med militära förband till FN:s fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. Sverige har även beslutat att skicka ett styrkebidrag till FN:s insats MINUSMA i Mali. Beslutet har fattats av två olika regeringar, som trots olika ideologiska grunder ändå har valt att fatta liknande beslut. 

  Uppsatsen undersöker med stöd av Graham Allisons teorier kring beslutsfattande frågan om varför Sverige väljer att delta i insatsen och vilka faktorer som påverkar beslutet. I undersökningen har modell I och III använts. Analysen enligt modell I visar på en enlighet kring beslutet i riksdagen, där landets övergripande målsättningar är tydligt definierade.

  Modell III påvisar en större spridning mellan aktörerna och det interna maktkamp som föregår beslutet. Även om riksdagen fattar ett beslut i nära konsensus finns olika faktorer och motiv bakom aktörernas agerande i processen, vilket antyder både inrikespolitisk maktkamp och en kamp mellan försvars- och utrikespolitik. 

  En sammanfattning av resultatet visar att det föreligger både rationella och altruistiska drivkrafter bakom beslutet. Sveriges önskan att kunna vara en stark röst i världen för fred, frihet och demokrati gör att engagemanget i FN är ett medel att nå ett ökat inflytande på den internationella politiska arenan. Det råder även en enighet i Sverige att vi skall fullfölja en tradition av att solidariskt och osjälviskt bidra till en bättre värld med de medel och metoder som står oss till buds.

 • 107.
  Boatright, Axel
  Försvarshögskolan.
  Totalförbud av massförstörelsevapen: En jämförelse av de officiella kärnvapenstaternas argumentering2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av andra världskriget har förhandlingar förts om massförstörelsevapen och deras fara för vår värld. Trots förhandlingar som har genomförts är det endast biologiska och kemiska vapen det finns totalförbud mot. Kärnvapen härjar fortfarande fritt bland världens fem officiella kärnvapenstater: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike.

  Uppsatsen är en kvalitativ textanalys med information framförallt från förhandlingar om nedrustning.  Syfte med uppsatsen är att jämföra kärnvapenstaternas uttalande gentemot biologiska vapen, kemiska vapen och kärnvapen.

  Resultatet visade sig att samtliga stater varit för totalförbud av kemiska och biologiska vapen men när det gäller kärnvapen är det endast Kina som har varit tydlig i sin åsikt. Med maktbalansteori som utgångspunkt i analysen visade det sig, att kärnvapen som är det sista massförstörelsevapen länderna har kvar, är svårare att för staterna att förbjuda en de två tidigare vapentyperna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Bodén, Kim
  Försvarshögskolan.
  Förändrade förutsättningar i kampen om statliga trojaner: En studie av policyprocessen om hemlig dataavläsning 2005 – 20172018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Bohlin, Johan
  Försvarshögskolan.
  Public Rationality in War: A comparative case study of  Elite Cue theory and success-focused event-response theory2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Public Rationality in War
 • 110.
  Bohlin, Sinikka
  et al.
  Föreningen Norden.
  Sundelius, Bengt
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Från nordiska solidaritetslöften till gemensam samhällssäkerhet2014Ingår i: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, nr 4, s. 421-424Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 111.
  Bohman, Viking
  et al.
  Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, Sverige.
  Nymalm, Nicola
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Luftsektionen (Luft).
  Kinesiska investeringar i Sverige: från framgång till fara?2020Ingår i: Internasjonal Politikk, ISSN 0020-577X, E-ISSN 1891-1757, Vol. 78, nr 1, s. 93-105Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Under 2017 och 2018 ökade Kinas direktinvesteringar i Sverige avsevärt till följd av ett antal stora förvärv, mestadels i fordonsindustrin. Samtidigt har den svenska offentliga debatten kring kinesiska investeringar blivit mer kritisk sedan 2017, då investeringarna överlag talades om i positiva ordalag. Under 2018 och 2019 har en rad aktörer inom statliga myndigheter, politiska partier, media och civilsamhället beskrivit Kinas investeringar som ett potentiellt säkerhetshot. Näringslivsrepresentanter är mindre synliga i debatten men även här finns det en tydlig trend av ökad uppmärksamhet på potentiella säkerhetsrisker kopplade till kinesiska investeringar. Den svenska synen på Kina tycks konvergera allt mer med vad EU har kallat för sin nya ”mer realistiska” hållning gentemot Peking. Ett antal policyprocesser har inletts, vilket sannolikt kommer leda till att svensk lagstiftning stärks på flera områden för att öka kontrollen av Kinas investeringar och engagemang i Sverige, särskilt i kritisk infrastruktur såsom telekommunikationsnät men även vad gäller företag vars verksamhet anses som säkerhetskänslig i mer generell bemärkelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Boin, Arjen
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen. Department of Political Science, Leiden University, Leiden, The Netherlands.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Explaining Success and Failure in Crisis Coordination2015Ingår i: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 97, nr 1, s. 123-135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In virtually every assessment of responses to large-scale crises and disasters, coordination is identified as a critical failure factor. After the crisis, official committees and political opponents often characterize the early phases of the response as a ‘failure to coordinate.’ Not surprisingly, improved coordination quickly emerges as the prescribed solution. Coordination, then, is apparently both the problem and the solution. But the proposed solutions rarely solve the problem: coordination continues to mar most crises and disasters. In the absence of a shared body of knowledge on coordination, it is hard to formulate a normative framework that allows for systematic assessment of coordination in times of crisis. As coordination is widely perceived as an important function of crisis and disaster management, this absence undermines a fair and balanced assessment of crisis management performance. This paper seeks to address that void. We aim to develop a framework that explains both the failure and success of crisis coordination. We do this by exploring the relevant literature, reformulating what coordination is and distilling from research the factors that cause failure and success.

 • 113.
  Boin, Arjen
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Rhinard, Mark
  Utrikespolitiska institutet.
  Security in transition: towards a new paradigm for the European Union2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 114.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden universitet.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Rhinard, Mark
  Stockholms universitet.
  Sensemaking in crises: what role for the EU?2014Ingår i: Crisis Rooms: Towards a global network? / [ed] Patryk Pawlak & Andrea Ricci, Paris: EU Institute for Security Studies , 2014, 1, s. 117-128Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 115.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden universitet.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Rhinard, Mark
  Stockholms universitet.
  The European Union as Crisis Manager: Patterns and Prospects2013 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
 • 116.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden universitet.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Rhinard, Mark
  Stockholms universitet.
  Transboundary Crisis Governance2014Ingår i: Handbook of Governance and Security / [ed] James Sperling, London: Edward Elgar Publishing Ltd , 2014, 1, s. 556-586Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 117.
  Boin, Arjen
  et al.
  Department of Political Science, Leiden University, The Netherlands; Public Administration Institute, Louisiana State University, USA.
  Rhinard, Mark
  Swedish Institute of International Affairs, Sweden.
  Ekengren, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Managing Transboundary Crises: The Emergence of European Union Capacity2014Ingår i: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 22, nr 3, s. 131-142Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The European Union (EU) has modest but promising capacities to assist member states overwhelmed by disaster through its Civil Protection Mechanism. The EU also routinely sends civil and military missions to hotspots outside EU territory. But these capacities do not suffice in the face of transboundary crises: threats that cross geographical and policy borders within the Union. Examples include epidemics, financial crises, floods, and cyber terrorism. Nation states cannot cope with these threats without international collaboration. In this article, we explore the EU's efforts to develop transboundary crisis management capacities. We describe these budding capacities, explain their policy origins, and explore their future potential.

 • 118.
  Boin, Arjen
  et al.
  Leiden University, The Netherlands..
  ´t Hart, Paul
  Utrecht School of Governance, and The Netherlands School of Government in The Hague, The Netherlands..
  Stern, Eric
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). Uppsala Universitet, Sweden..
  Sundelius, Bengt
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). Uppsala Universitet, Sweden..
  The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure2005Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Crisis management has become a defining feature of contemporary governance. In times of crisis, communities and members of organizations expect their leaders to minimize the impact of the crisis at hand, while critics and bureaucratic competitors try to seize the moment to blame incumbent rulers and their policies. In this extreme environment, policy makers must somehow establish a sense of normality, and foster collective learning from the crisis experience. In this uniquely comprehensive analysis, the authors examine how leaders deal with the strategic challenges they face, the political risks and opportunities they encounter, the errors they make, the pitfalls they need to avoid, and the paths away from crisis they may pursue. This book is grounded in over a decade of collaborative, cross-national case study research, and offers an invaluable multidisciplinary perspective. This is an original and important contribution from experts in public policy and international security.

  • Offers the first comprehensive analysis of the special nature of political/public leadership in major crisis • Unique multidisciplinary perspective on crisis management • Grounded in over a decade of collaborative, cross-national in-depth case study research

 • 119.
  Bondesson, Sara
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). Department of Government, Uppsala University, Sweden; Center for Natural Disaster Science (CNDS), Sweden.
  Bottom-Up Organizing and Empowerment in Post-Disaster Work2016Ingår i: The 6th International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 28 Aug - 01 Sep 2016: Panel on Community Resilience, 2016, s. 93-97Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 120.
  Bondesson, Sara
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Deliberative democratic versus difference democratic ideals in practice for dealing with background inequality: Insights from a participatory space in the wake of a disaster2018Ingår i: The 68th Political Studies Association (PSA) Annual International Conference in Cardiff, Wales.  25-28 March: Panel: Revisiting Difference Democracy: Identity, Diversity, and Inclusion in the 21st Century (PDD SG), 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This article focuses on how democratic ideals are translated into practice with regard to dealing with background inequality between participants in participatory spaces. The paper draws on a tension between deliberative democracy and difference democracy. Although recent decades have seen a closing of the gap between these two streams of democratic theorizing, they could still be said to propose different methods for dealing with background inequality between participants. This paper builds on an ethnographic study of Rockaway Wildfire, a local branch of the wider Occupy Sandy network that emerged in the aftermath of Hurricane Sandy in New York City in 2012, to organize politically with socio-economically marginalized communities struck by the storm, with the aim to empower them. Occupy activists held and practiced ideals best conceptualized as being part of a difference democratic theory whereas the residents instead questioned, challenged and resisted these methods, based on ideas adhering to a deliberative democratic reasoning. Through an analysis building on participatory observations, field observations and interviews, three theoretical problems are brought to light: the problem of situated marginalization beyond commonly acknowledged identity markers, the problem of variation in individual agency and the problem of intersectional positions.

 • 121.
  Bondesson, Sara
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Gender Mainstreaming of Disaster Risk Reduction: A Research Strategy for Exploring Challenges to Gender Equality2017Ingår i: Swedish Political Science Association (SWEPSA) Annual meeting in Karlstad, Sweden. 4-6 October, 2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This article devises a road ahead for future studies of gender mainstreaming of Disaster Risk Reduction (DRR) processes. In comparison to other fields, DRR processes lag behind in implementing a gender perspective, despite decades of activism among practitioners, activists and researchers. More research is needed to understand why this is so, since there is only a handful studies focusing the issue and none that systematically explores this failure. In comparison, there is an abundance of research done on gender mainstreaming within other fields of practice. With help of this bulk of research, the article extends the limited research done on gender mainstreaming of DRR. Gender mainstreaming theory from other fields is used to identify relevant factors that may hinder effective gender mainstreaming of DRR, in order to devise a solid research strategy for more systematic research on the topic in the future.

 • 122.
  Bondesson, Sara
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Owning the Space: Challenges in Participatory Recovery after Hurricane Sandy2014Ingår i: The American Political Science Association (APSA) Annual Meeting in Washington DC, USA. August 28 - 31, 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 123.
  Bondesson, Sara
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Politiskt producerade katastrofer drabbar världen2017Ingår i: Mänsklig säkerhet, artikel-id 15 septemberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 124.
  Bondesson, Sara
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Risker, kriser och katastrofer: vem drabbas och vems hörs?2016Ingår i: Mänsklig Säkerhet, nr 2016-02-16Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Bondesson, Sara
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). Department of Government, Uppsala University.
  Vulnerability and Power: Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om katastrofer, sårbarhet och makt. Avhandlingenspringer ur ett forskningsproblem: främjandet av marginaliserade gruppersegenmakt (empowerment) tros fungera bäst om den sker inifrån den egnagruppen och utifrån självorganiserande principer, men trots detta initierasoch styrs emancipatoriska projekt ofta av aktörer som inte själva tillhör marginaliseradegrupper. Genom en etnografisk studie av gräsrotsorganiseringinom Occupy Sandy efter orkanen Sandy i Rockaway, New York City, 2012,undersöks utomstående aktivisters försök att främja utsatta gruppers egenmakt.Detta spåras över tid från akut katastrofhantering till långsiktigt förändringsarbete,utifrån tre organiseringsideal som aktivisterna försökte omsättai praktiken; inkludering, flexibilitet och horisontalitet. Samarbetsprocessenkännetecknades av att den priviligierade aktören sökte främja denicke-priviligierade aktörens egenmakt genom att gradvis lämna över kontrollenöver organisationens målformuleringar och arbetssätt. Analysen visar attsamverkan mellan aktivister och boende fungerade bra i den akuta hanteringsfasenmen sämre i återhämtningsfasen. De tre organiseringsidealen sågut att resultera i främjande av de boendes egenmakt inledningsvis. I denlångsiktiga fasen däremot kom de boendes egenmakt att villkoras av de utomståendeaktivisternas agenda; endast de som höll med främjades. Dettaledde till spänningar, konflikter, och motstånd från de boende. Utifrån dettadras slutsatsen att längden på samarbetsprojekt inte är enda faktorn som ärrelevant för huruvida tillit utvecklas, utan också graden av komplexitet iarbetsuppgifterna. Ju mer komplexa frågor som deltagare behöver kommaöverens om, desto svårare blir det att samarbeta, och desto svårare blir detför priviligierade aktörer att lämna över kontroll. Analysen visar vidare påkopplingar mellan internt inflytande för sårbara grupper inom organisationenoch organisationens externa möjligheter till politisk påverkan, vilket flätarsamman de undersökta mikroprocesserna med bredare frågor om förändringav strukturellt differentierad sårbarhet.

  Ladda ner (jpg)
  omslag
 • 126.
  Bondesson, Sara
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Why Gender Does Not Stick: Exploring Conceptual Logics in Global Disaster Risk Reduction Policy2019Ingår i: Climate Hazards, Disasters, and Gender Ramifications / [ed] Kinnvall, Catarina & Rydström, Helle, London: Routledge, 2019, 1, s. 88-124Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The chapter is an analysis of the Sendai Framework for action; the central policy document in the global field of Disaster Risk Reduction (DRR). Since this Framework sets the agenda for the wider field of DRR practice across the globe, it is important to scrutinise for anyone interested in problems of gender-based disaster inequality. The Sendai Framework acknowledges issues of gender inequality yet, as discussed in this chapter, does so in a rather limited and somewhat problematic way. To understand the shortcomings the analysis makes use of Carol Bacchi’s “What’s the Problem Represented to Be?” (WPR) approach to policy analysis. With help of this analytical tool,  two conceptual logics are identified in the Framework that prevent full incorporation of a gender perspective. Firstly, a relief logic assumes a temporality of acuteness and prescribes male-dominated professional domains as experts. This makes a political analysis of gender inequality unintelligible. The relief logic also renders silent political solutions to alter gender inequalities. Secondly, a techno-managerial logic proposes technical and managerial solutions to problems of disaster risk. This rewrites solutions to structural inequalities as problems that can be solved technologically and managerially – in contrast to the types of political solutions needed to alter gender inequalities.

 • 127.
  Bondesson, Sara
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
  Hermansson, Helena
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Att samverka i kris: vanliga människor i ovanliga situationer2019 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen. Berättelserna levandegör de efterföljande analyserna och teoretiskt förankrade resonemangen där författarna kartlägger och belyser problematik och trångmål som uppstår under kritiska omständigheter.

  Stoffet i skildringarna är empiriskt material från verkliga situationer som terrordåd och skogsbränder, och författarna har lagt sig vinn om att på ett pedagogiskt sätt visa på de utmaningar som kan uppstå vid samverkan i krissituationer. De analyserar händelseförloppen med hjälp av forskningsrön och beskriver också det svenska förvaltningssystemets betydelse för respektive krissituation. På så vis får läsaren även med sig kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet. Boken lämpar sig för studenter, yrkesverksamma och andra med intresse för krishantering, krisberedskap och samverkan.

 • 128.
  Borgström, Amanda
  Försvarshögskolan.
  Implementering av UNSCR 1325 i Liberia: Identifiering av problem vid implementeringen för en ökad kvinnlig politisk representation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka vilka hinder som finns i Liberia vid implementeringen av UNSCR 1325, med fokus på ett ökat kvinnligt deltagande inom de nationella beslutsfattandenivåerna. En kvalitativ innehållsanalys baserad på rapporter från åren 2010-2013 gjordes. Resultatet visade de problem som lyfts fram i rapporterna och som inneburit ett hinder för en ökad kvinnlig representation inom politiska beslutsfattande organ i Liberia. Dessa har varit kvinnors brist på ekonomiska medel, utbildning, egen tid och säkerhet. Ytterligare problem är den traditionella synen på könsroller och det djupt rotade patriarkatiska samhället. Det är brist på genusmedvetenhet hos beslutsfattare, otillräcklig infrastruktur och tekniska lösningar på landsbygden. Även uteslutningen av kvinnor från den politiska sfären av partier och väljare samt utebliven lagstiftning om kvotering har inneburit hinder. Kvinnoorganisationer kämpar även för att komma ur sin identitet som väktare av freden för att fortsättare vara relevanta i senare skeden i återuppbyggandet av Liberia. I landet har intresse och engagemang för kvinnofrågor minskat samtidigt som kvinnoorganisationerna inte arbetar lika aktivt och organiserat. De har även fått en mer begränsad självständighet på grund av konkurrensen om finansieringen. Dessutom existerar det en klyfta mellan de lokala gräsrotsorganisationenerna, beslutsfattande nivåer och internationella aktörer. Dessa problem kopplas till de generella problem som framhållits i tidigare studier och även relateras till en allmän problematik inom policyimplementering.

 • 129.
  Boskou, Stamatia
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Engelbrekt, Kjell
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Keeping a Low Profile: Greek Strategic Culture and International Military Operations2016Ingår i: European Participation in International Operations: The Role of Strategic Culture / [ed] Britz, Malena, London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 77-99Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 130.
  Boström, Charles
  Försvarshögskolan.
  Explaining The Unexplainable?: The North Korean Conundrum2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Bouvin, Rebecca
  Försvarshögskolan.
  Storbritannien om EU-medlemskap, hot och säkerhetisering2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 132.
  Bove, Vincenzo
  et al.
  Department of Politics and International Studies (PAIS), University of Warwick, UK.
  Rivera, Mauricio
  Peace Research Institute Oslo, Norway.
  Ruffa, Chiara
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen. Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden.
  Beyond coups: terrorism and military involvement in politics2019Ingår i: European Journal of International Relations, ISSN 1354-0661, E-ISSN 1460-3713Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A wealth of research in comparative politics and international relations examines how the military intervenes in politics via coups. We shift attention to broader forms of military involvement in politics beyond coups and claim that terrorist violence and the threat of terror attacks provide a window of opportunity for military intervention, without taking full control of state institutions. We highlight two mechanisms through which terrorism influences military involvement in politics: (1) government authorities demand military expertise to fight terrorism and strengthen national security and “pull” the armed forces into politics, and (2) state armed actors exploit their informational advantage over civilian authorities to “push” their way into politics and policy-making. A panel data analysis shows that domestic terror attacks and perceived threats from domestic and transnational terrorist organizations increase military involvement in politics. We illustrate the theoretical mechanisms with the cases of France (1995–1998 and 2015–2016) and Algeria (1989–1992).

 • 133.
  Boyle, Johan
  Försvarshögskolan.
  Tröskelutmaningar i en gråzonskontext2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för detta arbete är problematiken kring trovärdigheten i att verka avskräckande mot gråzonshot, med en tröskel som dimensionerats mot konventionella militära angrepp under kalla kriget. Sverige utgör studiens problemställning och fallstudien utgörs av Ukrainas tröskel och avskräckningsstrategi gentemot Rysslands angrepp och annektering av Krimhalvön 2014. Slutsatserna från fallstudien kommer att analyseras utgående från den svenska kontexten som reglerar den svenska tröskeln. Detta i syfte att identifiera vilka teoretiska förutsättningar för hur en tröskel bör konstitueras utifrån om dess syfte är att verka avhållande mot gråzonsproblematik.

  Studien konstaterar att en tröskel som är uppbyggd och dimensionerad mot ett konventionellt väpnat angrepp inte fyller sin funktion mot en motståndare som opererar okonventionellt inom flera samhällsdomäner utöver den militära. Detta på grund av att tröskeln inte är trovärdig i sin uppbyggnad och komposition av relevanta och kapabla förmågor som behövs för att avskräcka samt skydda sig mot gråzonshot. Tröskelns trovärdighet inom en gråzonskontext är avhängd på, utöver ovanstående, att den är väl samordnat och mandatskraftigt bemyndigad inom ramen för ett totalförsvar, och bör innefatta både militärt och civila kapabla förmågor. Utan denna brygga mellan civila och militära resurser öppnas det sårbarheter i skyddet och avskräckningen, där en gråzonsmotståndare sannolikt väljer att operera inom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Brandelius, Tom
  Försvarshögskolan.
  Militär makt som säkerhetspolitiskt verktyg: En Smart Power analys av hur svensk militär verksamhet mellan 2008-2019 framställs genom strategiskt narrativ2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Småstaters ofta begränsade resurser innebär ett behov av optimering för att uppnå önskadeffekt. Dagens informationsflöde innebär dessutom att det inte räcker med att användaresurser på rätt sätt, alternativa berättelser kan motverka aktören och det narrativ som fårfäste hos allmänheten kan bli det som betraktas som sanningen.

  Den här undersökningen syftar till att analysera hur svensk militär verksamhet framställs avstatliga representanter i det offentliga rummet och hur detta kan bidra till en smartsäkerhetsstrategi.

  Genom en narrativ analys av elva händelser har en översikt skapats som sedan kontrolleratsmot definierade militära maktdimensioner i teorin Smart Power, vilka utgör grund för ensmart strategi.

  Undersökningen visar att det svenska strategiska narrativet används för att framhäva svenskaegenskaper i vad som kan beskrivas som en kampanj för Sverige som den moraliskastormakten. Detta görs bland annat genom att betona verksamhet som en del i enallomfattande ansats, framhäva defensiva förmågor och undvika egenintresse.

  Det svenska narrativet berör samtliga maktdimensioner över tiden vilket innebär godaförutsättningar för en framgångsrik strategi som dock behöver verkställas med skicklighet föratt få god effekt. En tydlig koppling mellan Försvarsmaktens uppgifter och berördamaktdimensioner är identifierad. Undersökningen tyder på att det inte behöver finnas enkonflikt mellan återgång till ett nationellt intresse och en smart säkerhetsstrategi, menmedvetenhet är avgörande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Brandt, Niklas
  Försvarshögskolan.
  Vad gör alla soldater hela dagarna?: En studie av yrkesroller för GSS/K vid ett arméregemente2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In 2010, full-time soldiers and NCOs were implemented as a new service category in the Swedish Armed Forces. The purpose was to fulfil the 2009 government white paper with requirements of immediately accessible, usable and flexible force. Five years later, with 5800 active soldiers and NCOs the focus for the armed forces has shifted towards deterrence and national defence. Consequently the need for active soldiers and NCOs in international deployments is declining.

  This paper examines the professional role of soldiers and NCOs at Life Regiments Hussars during 2015. With the support of H.J. Leavitt´s system theoretical model for organisational transformation, the effects of implementing the new category is analysed. The results show that an overwhelming majority of the soldiers and NCOs are experiencing that they operate within an operational oriented role, just in line with the government’s original intension. At the same time soldiers and NCOs are successively assigned an increasing responsibility within the support and instructor role. The NCOs uses one third of their working hours in other roles than the operational oriented. There are also individual soldiers who work full-time in an administration-, support- or instructing role.

  Furthermore the results show that Swedish Armed Forces protocols contain few limitations for soldiers and NCOs to operate outside the operational oriented role. Even the largest limitation, the organisational structure, with requirements expressed in category and rank, has recently seen an adjustment towards a wider professional role for soldiers and NCO. Despite these developments, sixty percent of the soldiers and NCOs in the study, replies that there are even more areas were soldiers and NCOs can overtake tasks from commissioned officers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Brehmer, Berndt
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Insatsledning: ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ämnet ledningsvetenskap har utvecklats för att bidra till utvecklingen av nya och bättre ledningssystem för militära och civila insatser. En viktig orsak till att ämnet kom till var de nya möjligheter inom ledningsområdet som blev följden av utvecklingen inom informationsteknologin. Ledningsvetenskap är en designvetenkap och begreppet designvenskap och vad som utmärker en sådan vetenskap till skillnad från en natur-, samhälls- eller beteendevetenskap diskuteras i boken. Boken är en lägesrapport. Den beskriver hur långt utvecklingen inom ämnet har hunnit under dess första femton år vid Försvarshögskolan. Syftet med boken är främst att ge en teoretisk grund för ämnet. Den beskriver grundläggande problem inom ledning av insatser, de lösningar dessa problem har fått och de kostnader som är förknippade med lösningarna. Diskussionen sker utifrån det som är ledningsvetenskapens speciella perspektiv, nämligen informationsperspektivet: vilken information som finns eller som kan (eller inte kan) göras tillgänglig och hur tillgänglig information används för att åstadkomma den inriktning och samordning som är ledningsfunktionens produkt i insatsen Boken ger också olika begrepp som skall göra det möjligt att diskutera ledning på ett ordnat sätt. Boken är skriven inte bara för att introducera ämnet utan också för att kunna tjäna som en första lärobok i ledningsvetenskap som ämnet utvecklats vid Försvarshögskolan.

  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 137.
  Bremberg, Niklas
  et al.
  Utrikespolitiska institutet, Stockholm, Sweden; Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  Britz, Malena
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  From Region-Building to Crisis Management: EU Security Strategies towards the Southern Mediterranean2018Ingår i: EU Security Strategies: Extending the EU System of Security Governance / [ed] Spyros Economides and James Sperling, London and New York: Routledge, 2018, s. 82-101Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 138. Bremberg, Niklas
  et al.
  Britz, Malena
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Uncovering the Diverging Institutional Logics of EU Civil Protection2009Ingår i: Cooperation and Conflict, ISSN 0010-8367, E-ISSN 1460-3691, Vol. 44, nr 3, s. 288-308Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The development of European Union (EU) civil protection cooperation highlights important issues in the debate on the internal-external security nexus. It points to the increased transnationalization of threats usually assigned to the field of 'internal' security, but it also presents researchers with a puzzle: despite the relatively rapid development of civil protection cooperation, there is still substantial disagreement among the EU member states as to how it should continue to develop. Applying an analytical framework based on neo-institutional organization theory and the study of organizational 'fields', this article explores two questions: What is the institutional basis for member states' diverging positions on the future direction of EU civil protection? and How may these positions affect the current development of EU civil protection? Our analysis draws upon empirical evidence from civil protection practice in Spain, Sweden and the EU, including official documents in the form of bills and laws, policy papers and elite interviews. We find that the basis for member states' diverging positions on the future of EU civil protection is rooted in conflicting national institutional logics of civil protection. No logic has become dominant at the EU level, suggesting that as long as multiple institutional logics continue to coexist, disagreement on the future development of European level civil protection cooperation will persist.

 • 139.
  Bremberg, Niklas
  et al.
  Utrikespolitiska institutet.
  Hagström, Linus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Holmberg, Arita
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Inledning: om att forska och vara forskare2016Ingår i: Att forska: praktiker och roller inom samhällsvetenskapen / [ed] Linus Hagström, Niklas Bremberg, Arita Holmberg, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016, s. 13-30Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 140.
  Bremer, Linda
  Försvarshögskolan.
  Hur man blir en riktig hjälte!: En studie om mod i den militära professionen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som en av fyra kardinaldygder har mod diskuterats i alla tider. Sett ur ett militärt perspektiv, har anledningar till varför soldater strider och vad det är värt att offra sina liv för varit av stort intresse, i syfte att kunna bli farligare för motståndaren. Denna undersökning har studerat huruvida det går att förbereda sig på att bli modig samt hur detta i så fall går till. Som referensram har undersökningen utgått från fem faktorer som enligt Bernd Horn främjar mod, Förtroende, Utbildning & Träning, Erfarenhet, Gruppsammanhållning och Ledarskap. Resultatet visar på att Horns fem faktorer är viktiga för att främja mod. De går in i och påverkar varandra och undersökningen visar att två av dem, Utbildning & Träning samt Förtroende är speciellt viktiga. Utbildning & Träning ger soldaten och den militära enheten en initial bas att utgå från och därmed de färdigheter som krävs för att klara av den militära professionen. Men när det gäller mod är det Förtroendet som är absolut viktigast och som får kraft utav och/eller delar med sig till de övriga faktorerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Självständigt_arbete_magister_2HO015_Linda_Bremer
 • 141. Brenner, Björn
  Egypt’s Policy on Islamism and Islamic Extremism: The punctuated equilibrium theory perspective on Egyptian policy change2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There can be many different approaches to the study of governments and their policies. Each of them has its advantages and disadvantages. One of the approaches would be a comparative case study which would give a clear frame of reference in relation to other states. In such a study it is possible to identify similarities and differences and relate the findings of one case to the findings of another. Such a study is useful but, because of the quantity of material, it might limit the depth of each case study. Comparative case studies are important, especially when no clear frame of reference is in place. In the case of states’ contemporary policy on Islamism, this frame is however already in place. Many of the theories of policy analysis emphasise extraordinary events as playing important roles in causing policy alterations. It is evident that for instance Nine Eleven led to changes in both western and eastern states’ stance towards Islamism. Knowing that, this thesis analyses whether any such events can be identified in the Egyptian context. Was Nine Eleven e.g. followed by a policy change in Egypt as well? Apart from the effect of extraordinary events, other causal factors are also illuminated. International relations, policy inheritance and the domestic situation can be mentioned as potentially interesting in further explaining policy stasis or change. This thesis aims at critically analysing the driving factors of the Egyptian state response to Islamism and Islamic extremism. In order to structure and systematise the data, the Punctuated Equilibrium Theory (PE) is applied as a tool of analysis. The thesis attempts to understand and explain policy change in President Mubarak’s Egypt by adapting a state-centric perspective and mainly using PE as a tool of analysis.

 • 142.
  Brenner, Björn
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Gaza Under Hamas: From Islamic Democracy to Islamist Governance2017Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Hamas is designated a terrorist organization by Israel, the EU, the USA and the UN. It has made itself notorious for its violent radicalism and uncompromising rejection of the Jewish state. So after its victory in the 2006 elections the world was watching. How would Hamas govern? Could an Islamist group without any experience of power - and with an unwavering ideology - manage to deal with day-to-day realities on the ground? Bjorn Brenner investigates what happened after the elections and puts the spotlight on the people over whom Hamas rules, rather than on its ideas. Lodging with Palestinian families and experiencing their daily encounters with Hamas, he offers an intimate perspective of the group as seen through local eyes. The book is based on hard-to-secure interviews with a wide range of key political and security figures in the Hamas administration, as well as with military commanders and members of the feared Qassam Brigades. Brenner has also sought out those that Hamas identifies as local trouble makers: the extreme Salafi-Jihadis and members of the now more quiescent mainstream Fatah party led by Mahmoud Abbas. The book provides a new interpretation of one of the most powerful forces in the Israel-Palestine arena, arguing that the Gazan Islamists carry a potential to be much more flexible and pragmatic than anticipated - if they would think they stand to gain from it. Gaza under Hamas investigates the key challenges to Hamas's authority and reveals why and in what ways ideology comes second to power consolidation.

 • 143.
  Brenner, Björn
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen. Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Islamist governance Hamas style: readings from the Palestinian experiment in Islamic democracy2015Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study investigates how the Palestinian Islamists in Hamas came to govern following theirsuccess in the 2006 parliamentary elections. The study poses the overarching research question:How can Hamas's governance in the Gaza Strip between 2006 and 2012 be characterised andunderstood? Hamas has attracted particular research interest, partly due to its seeminglycontradictory nature and actions, and partly due to the fact that this was the first case of Islamistsin the Arab world to ascend to power by democratic means. On the one hand, Hamas has led anarmed struggle against Israel which has even included suicide bombings against the Israelicivilian population. On the other hand, Hamas has more recently shown both the will and theability to participate in electoral processes in a peaceful and democratic fashion.

  As a result of this, the case of Hamas relates to two scholarly debates in particular. The firstdebate concerns the nature of Islamism - whether Islamist ideals can be considered fullycompatible with democracy. Ultimately, this debate has come to focus on what the democraticpotential of Islamists would mean in practice, should they get the chance to hold power. Thesecond debate concerns the nature of Hamas - how to comprehend the paradoxal conduct of thisactor and in what direction it is heading politically. There is also a strong extra-scientificrelevance to the study, as Hamas remains a powerful force in the Israeli-Palestinian arena. HowHamas is dealt with, both by Israel and the international community and by the Palestiniansthemselves, will have repercussions on when and in what shape the pending Palestinian state willmaterialise.

  Based on existing scholarship on this subject, the aim of this study holds theoretical,methodological and empirical ambitions: Theoretically, the study seeks to contribute to the twodebates mentioned above. Methodologically, it seeks to contribute by suggesting a newframework for the analysis of Islamist governance. Empirically, it contributes by adding a newcase study to the existing research on Islamists in power.

  The study addresses the research question by focusing on how the new government perceivedand reacted to three key challenges to its exercise of power: relating to the political system and themain opposition party; countering violent radicalisation and local splinter groups; and reestablishingsocietal order and reforming the legal system. The analysis is based on a recentlycollected set of primary data consisting of both observations and interviews. The respondentsinclude ministers, advisors and civil servants in the government, as well as military commanders,internal security personnel and members of the Qassam Brigades. They also include some of theHamas government's fiercest critics, notably Salafi-Jihadis, youth dissidents and members of theFatah party.

  The study finds that the Hamas government lacked the necessary organisation, knowledge andexperience to carry out its duties. It also finds that the government perceived itself to be subjectedto an imminent threat of being overthrown. The study shows that while the Hamas governmentwas far from fulfilling the democratic promises it had set out in its reform programme, it did notproceed to change the political system into any sort of Islamic theocracy governed by sharia. Asthe analysis concludes, Hamas's governance could be characterised neither as singularlyauthoritarian and Islamic, nor as merely democratic and secular. Rather, Islamist governanceHamas style has been a blurred combination of all these traits together, firmly guided by a farreachingideological pragmatism and a continuously perceived necessity for further powerconsolidation.

 • 144.
  Brenner, Björn
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Le Hamas et le monde2017Ingår i: Mediterranean Politics, ISSN 1362-9395, E-ISSN 1743-9418, Vol. 22, nr 2, s. 311-314Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 145. Brenner, Björn
  Netwarriors: Mapping the positive assumptions of the Netwar concept in the case of al-Gama’a al-Islamiyya in Egypt2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom terrorismforskningen har flera teorier presenterats som förklaringar till varför och hur stater drabbas av terrorism. En stor del av diskursen handlar dock om ursprunget till terrorism och en betydligt mindre del om hur stater skall hantera detta problem. En av de förhållandevis få teoretiska slutsatser som föreslår hur stater bör agera och förhålla sig till terrorism är netwar-konceptet. Det är de positiva antagandena i detta större normativa teoretiska koncept som jag valt att undersöka närmare i uppsatsen. John Arquilla och David Ronfeldt, forskarna bakom netwar, hävdar att stater måste börja organisera sig på samma sätt som terroristgrupperna för att nå framgång i sin bekämpning av dem. De förordar ett nytt sätt för staten hur den bör betrakta dessa motståndare. Till grund för en normativ teori föreligger vanligtvis flera positiva teorier eller antaganden. Det normativa i denna teori, uttalandet om hur stater bör agera, underbyggs av positiva antaganden om hur verkligheten ser ut. För att någon längre fram skall kunna uttala sig om teorins rådgivande slutsatser, om hur det bör ske, behövs först en matchning av hur väl de positiva antagandena stämmer överens med verkligheten. I den positiva delen av teorin beskriver Arquilla och Ronfeldt teoretiskt hur terroristgrupper, netwarriors, är uppbyggda och fungerar. Forskarna bakom netwar-konceptet ställer det relativt kontroversiella anspråket att teorin passar all sorts terrorism. Genom att kartlägga hur väl den teoretiska beskrivningen av en netwarrior passar på en slags terrorismgrupp vill jag försöka komma fram till huruvida teorins normativa del kan anses ha väl underbyggda antaganden.

 • 146.
  Brenner, Björn
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Recension av "Palestinian Ethnonationalism in Israel"2015Ingår i: Mediterranean Politics, ISSN 1362-9395, E-ISSN 1743-9418, Vol. 20, nr 3, s. 453-455Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 147. Brinkemo, Per
  Kollektivistiska strukturer och sedvanerätt: En viktig aspekt av antagonistiska hot2019Ingår i: Antagonistiska hot och desspåverkan på lokalsamhället: En antologi / [ed] Henrik Häggström & Hans Brun, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2019, 1, s. 73-80Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 148.
  Britz, Malena
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Conclusions: The Willing, the Cautious, and the Ambivalent2016Ingår i: European Participation in International Operations: The Role of Strategic Culture / [ed] Malena Britz, Palgrave Macmillan, 2016, 1, s. 177-202Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 149.
  Britz, Malena
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Continuity or change?: British Strategic Culture and International Military Operations2016Ingår i: European Participation in International Operations: The Role of Strategic Culture / [ed] Malena Britz, Palgrave Macmillan, 2016, 1, s. 151-175Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 150.
  Britz, Malena
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Statsvetenskapliga avdelningen.
  "Den svenska modellen" för försvarsmaterielanskaffning: från korporativism till privatoffentligt partnerskap2006Ingår i: Privatoffentliga partnerskap: styrning utan hierarkier och tvång? / [ed] Mörth, Ulrika & Sahlin-Andersson, Kerstin, Stockholm: SNS Förlag , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 101 - 150 av 1285
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf