Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 879
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Bovét, Peter
  Försvarshögskolan.
  Att tänka annorlunda: Samtidens dynamiska lärandemiljöer utgår från ett förändrat sätt att tänka och förstå ledarskap2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka och belysa hur FM:s ledarskap uppfattar och beskriver FM:s lärandemiljö och samtida utmaningar. Studien avsåg även att genom sina fynd, visa på indikativa linjer kring hur ett ledarskap som främjar lärandemiljön och möter samtidens utmaningar kan förstås. Det empiriska underlaget bestod av en enkätundersökning där 55 officerare med mångårig ledarerfarenhet inom FM deltog. Dessa var indelade i två grupper. Studien hade en tvärvetenskap-lig metodologisk ansats och omfattade både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Analyserna av de två gruppernas svar visade att lärandemiljön kräver beteendeförändringar som utmanar ledarskapet och ifrågasätter nuvarande strukturer och institutionella tänkande. Resultatet relaterades till senare forskning – i fokus stod de centrala tankarna kring vad som kännetecknar dynamiska lärandemiljöer och adaptivt ledarskap. Slutsatserna indikerade att lärandemiljön och beteendeförändringar påverkar nytänkandet och den kollektiva kunskapsutvecklingen – och aktualiserar ett förändrat sätt att tänka och förstå ledarskap.

 • 102.
  Boyle, Johan
  Försvarshögskolan.
  Vilseledning: Med bluffen som vapen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  One of the most efficient countermeasures towards deception is awareness and knowledge that in fact deception is being performed. Hence, if the general level of knowledge within the main population of Sweden would be higher, it would probably hamper the effects of a deception operation if the population anticipated it. In order to counter deception, awareness that one could be encountered to deception and analyze the incoming information accordingly is a major protection. Furthermore in combination with mental awareness the counterdeception actions need to be managed from a central Swedish national level and well-coordinated between authorities within the governmental structures. This is in order to fully cover the wide spectra of channels of information that probably will be used within deception operations toward Sweden.

  The primary objective within a deception plan is to manipulate a human mind, not the technical sensors or systems.  Therefor the reasonable best way of counteract deception should lie within preparing the human mind. But paradoxological, the more aware one´s mind is regarding deception, the more one´s mind will discover deception.

 • 103.
  Brandt, Niklas
  Försvarshögskolan.
  Defensiv operationsdesign: SPLs möjligheter och begränsningar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En central stabsprodukt i Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) är operationsdesign. Den traditionella operationsdesignen har kritiserats för sin linjäritet, stelbenthet och positiva progression och därmed ansetts mindre lämplig för operationer med defensiv inriktning eller stor osäkerhet. SPL, med målsättningen att vara en allomfattande planeringsmetod, har därför i 2017 års version bland annat tillförts ytterligare tre typer av operationsdesign.

  Denna uppsats undersöker hur SPLs typer av operationsdesign omhändertar tre defensiva operationsplaner från 1979. Undersökningen sker genom att en kvalitativ textanalys leder fram till efterhandskonstruktioner av planernas operationsdesigner. Denna följs av en kvalitativ innehållsanalys för att se hur dessa operationsdesigner omhändertar försvararens möjlighet att avgöra, undvika ett avgörande samt dennes behov av flexibilitet.

  Resultatet visar att alla designtyper fungerar väl när ett avgörande söks men sämre när ett avgörande försöker undvikas. Behovet av flexibilitet omhändertas bäst i den dynamiska designtypen och någorlunda väl i den traditionella. Båda har dock svårigheter i övergången till det militära slutläget om ambitionen i målsättningarna sänks. De två designtyperna tematisk och mixad, som främst är ämnade för mycket osäkra situationer, omhändertar däremot dåligt de planer som undersökts då mycket av den operativa inriktningen går förlorad.

  Sammantaget visar undersökningen att genom tillförsel av de nya designtyperna är SPL en bit på vägen mot en allomfattande planeringsmetod, men svårigheten att applicera stabsverktyget operationsdesign på defensiva operationer är ännu inte helt löst.

 • 104.
  Brehag, Mattias
  Försvarshögskolan.
  TAKTIK: Inblick i den oväntade kraften hos taktisk kultur2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns de som menar att taktiska beslut allt som oftast är baserad på en helt omedveten kraft, trots att faktorer som motståndaren, egna styrkor och geografi, för att nämna några, verkar vara de som avgjorde ett taktiskt beslut. Denna omedvetna kraft kan vara av kulturell art och därför upplevs den naturlig. Något som är naturligt utsätts inte för medveten reflektion och därför tillåts den kontrollera dess medlemmar. Detta är uppsatsens identifierade problemområde och det är här som uppsatsen fokuserar.

  Denna uppsats försöker sätta ord på denna kulturella yttring, denna taktiska kultur som verkar kring beslutsfattare i alla nivåer. Dilemmat är dess naturliga yttring, och problematiken att medvetengöra den samma. Uppsatsen försöker genom ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv genomföra en teorigenerering för att försöka förstå den taktiska kulturen. Tillvägagångssättet tar ett avstamp ur forskningen om strategisk kultur, där andemeningen är att nyttja denna som en ramteori. Uppsatsen använder sig av en konstruerad förståelsemodell och ett illustrativt exempel för att skapa en förståelse och en teori kring taktisk kultur. Syftet är att medvetengöra den taktiska kulturen och visa på dess påverkan för att ge officeren ytterligare verktyg i sin profession.

  Uppsatsen visar på behovet av att medvetengöra och förstå egen taktisk kultur. Resultatet påvisar även den taktiska kulturens källor och hur dessa kan ta sig uttryck. Uppsatsen visar också på vikten av att förhålla sig till taktiken som en tankeprocess, skild från det praktiska hantverket, vilket är ett nytt sätt att se på taktik.

 • 105.
  Brehmer, Berndt
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Vad kan man åstadkomma med ledning när man möter en överlägsen fiende?2016Inngår i: Operativ ledning: Slutrapport 2013-2015 / [ed] Isabell Andersson, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 106.
  Brehmer, Berndt
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Kuylenstierna, Jan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Toward an understanding of the commander´s "coup d´oeil"2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 107.
  Breitholtz, Johannes
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Nordensson, Cornelia
  Försvarshögskolan.
  Fången på befälsrummet: Unga officerares upplevelser av chefskapets krav2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Första linjens chefer återfinns i många organisationer och i de flesta samhällssektorer. Dessa chefer verkar på den lägsta nivån i sina respektive organisationer och möter i många avseenden samma utmaningar i sin vardag, utmaningar som kommer sig av det dagliga mötet med de underställda. För den militära första linjens chef, plutonchefen, finns dock ett antal utmaningar som inte den civila motsvarigheten möter, vilka främst härrör från den specifika, extrema, kontext som utgör bakgrunden för ledarskapet. Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vilka krav en ung militär chef upplever idag samt identifiera eventuella luckor i utbildningen i förhållande till de upplevda kraven. Denna kvalitativa studie har genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med sex plutonchefer som har tagit officersexamen under de senaste fem åren. Resultatet pekar på att respondenterna upplever flera motstridiga krav, till exempel som närvaro hos sin personal i förhållande till behovet av att lösa administrativa uppgifter. Respondenterna upplever också att de har två olika roller att förhålla sig till, fredsplutonchefen och krigsplutonchefen, där förväntningarna skiljer sig åt från deras underställda. Den ledarskapsutbildning som de fått upplevs som relevant mot yrkets krav, men de uttrycker ett behov av ytterligare praktik på de militära förband som blir deras första arbetsplats. Denna studies slutsatser innefattar behovet av att tydliggöra roller och krav under utbildningen, öka inslagen av praktik under utbildningen och att hantera de luckor i utbildningen som är riktad mot de uppgifter som plutoncheferna löser i det vardagliga arbetet, till exempel med en samlad och utökad managementutbildning.

 • 108.
  Britz, Malena
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Westberg, Jacob
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Sveriges återtåg till närområdet2015Inngår i: Internasjonal Politikk, ISSN 0020-577X, E-ISSN 1891-1757, Vol. 73, nr 3, s. 423-431Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 109.
  Broholm, Axel
  Försvarshögskolan.
  Syrienkonflikten i svensk dagspress2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 110.
  Broman, Carl
  Försvarshögskolan.
  Operation Gothic Serpent och Kilcullens upprorsbekämpningsteori: En teoriprövande fallstudie på Task Force Rangers insatser i Mogadishu 19932014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den tredje och fjärde oktober 1993 sköt somaliska rebeller ner två amerikanska Black Hawk-helikoptrar i Mogadishu, Somalia. Dels på grund av ett bristande doktrinärt agerande resulterade det i en 14 timmar lång strid om att överhuvudtaget överleva och många skadades eller omkom. Inte långt därefter lämnade FN och USA Somalia och insatsen sågs som ett militärt misslyckande. Insatsen i Somalia har påverkat amerikanarnas syn på utrikespolitik och den visar tydliga exempel på den komplexitet som counterinsurgency-operationer för med sig.

  Uppsatsen är en teoriprövande fallstudie där David Kilcullens teorier om upprorsbekämpning prövas på Specialförbandsstyrkan Task Force Rangers insats i Mogadishu, Somalia. Uppsatsen syftar inte till att pröva huruvida Kilcullens teorier fungerar eller ej, utan till att pröva hur och i vilken utsträckning Task Force Rangers medel och metoder överensstämmer med vad Kilcullen förespråkar.

  Resultatet av denna studie visar att förekomsten av Kilcullens teorier i vissa fall överensstämmer men överlag är väldigt få. Bland annat på grund av komplexiteten i det somaliska samhället och dess kultur. Vidare visar arbetet att den största bidragande faktorn till utfallet av insatsen beror på det bristfälliga underrättelsearbetet som gjordes av Task Force Ranger under den berörda tidsperioden.

 • 111.
  Bron, Agnieszka
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Biographical methodology in gender studies and adult learning2008Inngår i: Researching Gender in Adult Learning / [ed] Joanna Ostrouch och Edmée Ollagnier, Frankfurt: Peter Lang Verlagsgruppe , 2008Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 112.
  Brändström, Annika
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  t Hart, Paul
  Utrecht School of Governance, Utrecht.
  Governing by looking back: historical analogies and crisis management2004Inngår i: Public Administration, ISSN 0033-3298, E-ISSN 1467-9299, Vol. 82, nr 1, s. 191-210Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article offers a conceptual framework that broadens and enhances our understanding of the role of 'history' in contemporary governance and the attempts by policy-makers to 'manage' critical issues. Building upon the literature on historical analogies in policy-making, we distinguish three dimensions that clarify how the past may emerge in and affect the current deliberations, choices and rhetoric of policy-makers. We apply this in a comparative examination of two cases of crisis management where historical analogies played an important part: the Swedish response to (alleged) submarine intrusions in 1982, and the European Union sanctions against Austria in 1999. We induce from the case comparison new concepts and hypotheses for understanding the role of historical analogies in public policy-making and crisis management.

 • 113.
  Bulus, Mine
  Försvarshögskolan.
  Specialoperation som begrepp: Skiljer sig definitionen beroende på vilket lands operationer som studerats?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since the 1980s there has been an increase in the use of  special operations  and special forces. Although some theorists would say that the use of special operation is as old as the art of war, the scientific study in this subject is not extensive. The author of this dissertation have identified that the concept special operations is defined in different ways and that there seems to be a discrepancy in how the concept is understood among theorists. Harry Yarger, who has written a theory of American special operations states that there is a difference in how other countries conduct special operations. If that is true, definitions of special operations should vary according to nation. The first purpose of this study is to examine chosen definitions of special operations and to identify what differs and what is similar. The second purpose is to see if there is a connection between how the concept is defined and a which category it belongs to. The studied definitions are here categorized according to studies of cases and/or doctrines from one specified nation or several nations. At least two different definitions were chosen in each category, that way the author could compare the definitions within a category to see if they are consistent with each other. By identifying differences and similarities the authors intent was also to find what traits links the three different categories in order to be able to develop a more uniform definition of the concept special operation. The analysis has shown that there are many differences between categories as well as within categories and therefore the conclusion is indecisive – the author has not been able to establish if or not the there is a connection between how the concept is defined and a category. However, those similarities found in every category has been used to make a suggestion to a more uniform definition of special operations: Special operations are of an unorthodox nature. The purpose of these operations are to solve significant political and military problems. Missions can include time limited attacks aiming to destroy, seize, recover or exploit chosen objects. Special operations are conducted by special forces. 

 • 114.
  Burenius, Louise
  Försvarshögskolan.
  Kvinnor i internationella insatser?: En undersökning om hur kvinnligt deltagande kan påverka internationella insatser.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kvinnor har sedan 1980 fått tjänstgöra som officer i Sveriges försvarsmakt. Trots detta är fortfarande de kvinnliga officerarna och soldaterna i klar minoritet i organisationen. FN:s säkerhetsråd har arbetat fram två resolutioner som båda strävar efter att involvera kvinnor i större omfattning när det gäller arbeten vid kris, krig och konflikter. Inte enbart att öka andelen kvinnor i hjälpande trupper, utan även involvera lokalbefolkningen. Hur ser då verkligheten ut vid de internationella insatserna? I detta arbete presenteras en fallstudie om MOT Juliette, ett kvinnligt observationsteam som under sju månader tjänstgjorde i Afghanistan. Målet med detta team var att effektivisera underrättelseinhämtningen i insatsområdet.

  Arbetet syftar till att undersöka vilka för- respektive nackdelar kvinnor kan föra med sig vid internationella insatser. Resultatet visar att kvinnor har flera möjliga fördelar att tillföra till insatserna, bland annat att underlätta underrättelsearbetet samt att verka som förebilder för de lokala kvinnorna. Även att förbandet uppnår jämställdhet kan vara en fördel.

 • 115.
  Byström, Joakim
  Försvarshögskolan.
  Warden och Pape: En teoriprövning på Libyenkriget 20112017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Airpower has shown its usefulness throughout many wars and was seen as a key instrument in the Libyan war 2011. However, the use of airpower and how it should be applied has been a highly debated topic for as long as airpower has been around. Two theorists, John A. Warden III and Robert A. Pape, have received a lot of attention and there is a debate regarding which one of these theorists has the best solution on how to use airpower.

  The purpose with this essay is to apply some of the two theorists’ ideas on the Libyan war 2011 and investigate their explanatory power in the conflict. To reach an answer, a case study has been used with a theory testing method which would further seek to contribute to the debate that exists between the two theorists.

  Results show that some parts of the theorists’ ideas have a high explanatory power in the conflict and some parts do not. As individuals, they cannot explain the whole war, but together their ideas have a high explanatory power in the conflict.

  Based on the ongoing debate that provides two different ways of using airpower, the conclusions suggest that a combination of the two theorists’ ideas might be the answer to how airpower can be employed in the best way for future operations. Further research is required to investigate this thesis.

 • 116.
  Bäckström, Caroline
  Försvarshögskolan.
  Varför ubåtsfrågan blev en fråga: En undersökning av de statliga offentliga utredningarna2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Osäkerheten kring undervattenskränkningarna som skedde i Sverige under 80-talet har skapat många teorier, rykten, hypoteser och frågor. Forskare och tre statliga utredningar har försökt utreda vad som hände, men med olika resultat. Något som är väldigt intressant är att det ur samma material kan skapas så pass olika motiv till undervattenskränkningarna. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka hinder som förelåg i de tre olika utredningarna för att finna motivet till undervattenskränkningarna i de två incidenterna U-137 och Hårsfjärden. Utifrån en egen skapad definition av hinder, har den använts som en metod i uppsatsen för att analysera de tre utredningarna. Med hjälp av kunskapsteorin har uppsatsen gjort ett försök till att belysa ubåtsfrågan ur ett nytt perspektiv. De hinder som identifierades i utredningarna var bland annat militärens bristfälliga förmåga att bedriva ubåtsjakt och hanterandet av förhören vid U-137. Utifrån detta har inte tillräckligt med information kunnat samlas in och det som samlats har varit svårt att tyda eller har blivit förstört.

 • 117.
  Börjesson, Marcus
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Österberg, Johan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Enander, Ann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Military identity and risk perceptions among Swedish military groups2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 118.
  Börjesson, Marcus
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Österberg, Johan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Enander, Ann
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Risk propensity within the military: a study of Swedish soldiers and officers2015Inngår i: Journal of Risk Research, ISSN 1366-9877, E-ISSN 1466-4461, Vol. 18, nr 1, s. 55-68Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Issues concerning risks in the military have gained increased attention within the Swedish Armed Forces, particularly relating to the new focus on an all voluntary force participating in international missions. Military activities inevitably include an element of calculated risk-taking, while at the same time the unnecessary taking of risks must be minimized. Within the context of the specific mission and situation, a number of factors relating to demographic variables, traits and beliefs may influence individual inclinations towards risk behaviour. The purpose of this study was to examine the relationship between such factors and individual risk propensity. Data were collected from two samples of Swedish soldiers and officers. Examining demographic variables, negative safety values and risk propensity were found to decrease with age, while men demonstrated a more sceptical view of safety measures and a higher risk propensity than women. The trait known as lack of deliberation, reflecting an inability to think ahead and foresee consequences, was positively related to risk propensity. A more sceptical view of safety was shown to be associated with a higher sense of personal invincibility and together with lack of deliberation predicted variations in danger-seeking scores. The distinction between functional and non-functional risk-taking is discussed on the basis of the relationships found in the study. Implications for recruitment to the military as well as for training and leadership are suggested, emphasizing the need for military leaders to balance their leadership in terms of safety-oriented and risk-promoting behaviours.

 • 119.
  Carlerby, Mats
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Ledningssektionen (Ledn).
  Johansson, Björn J. E.
  Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden.
  Sensor C2 in a future operational environment: a suggestion for an experimental study2019Inngår i: 24th International Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS): Cyber Risk to Mission / [ed] Alberts, David, International Command and Control Institute , 2019, Vol. Topic 2, artikkel-id 46Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In a future and data-intensive operating environment, threats can be assumed to vary considerably. One example of such threats is missiles that can achieve speeds of Mach 5 and above. To handle this type of threat alone, it implies at least two things. First, that a suitable operational picture is provided that take account for future long distance threats. Second, it is likely that it will be even more important to be able to collect, filter, process and understand relevant data to make priorities and make proper decisions under short time conditions. Third, when considering threats by cyberwarfare, these threats can be considered as conducted in the speed of light. This, in summary, will probably suppose an efficient and dynamic command and control (C2) of available and different types of sensors, from directly controlled to sensors guided by artificial intelligence (AI), on a future battlefield. In this paper, we propose an experimental study to investigate from which levels of sensor C2 that can be centralised, decentralised, or a combination thereof, and which seems to be sufficient to be able to in time respond to threats in a geographically and by information enlarged operating environment.

 • 120.
  Carlerby, Mats
  et al.
  The Swedish Armed Forces HQ, Defence Staff, Department of Policy and Plans, Stockholm, Sweden.
  Johansson, Björn J.E.
  Totalförsvarets forskningsinstitut.
  The lack of convergence between C2 theory and practice2017Inngår i: The 22nd International Command and Control Research and Technology Symposium, 2017, s. 1-20Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to discuss and make conclusions from more than 15 years research within the field of C 2 and what possible impact that has been accomplished. The point of departure is accordingly a paper presented just after the shift of the millennium where the possible impact of novel ideas and technologies for command and control (C2), such as the network centric approach and radical views on the design of command posts were in focus. Some of the fundamental ideas of what was in vogue at the time was questioned and the “old” was put in contrast with the “new.” Looking back, our thoughts as well as other contributors from that time, and the progression of theory within the field of C2, we suggest that we are at a status quo. What actually has been achieved, may be the worst of the two straw men worlds that where suggested at the time. We suggest that it is necessary to: 1) further develop adaptive approaches to the organization and conduct of military operations, 2) develop enabling instead of controlling technologies, 3) switch focus from structure to function, 4) develop tools for assessing adaptive capacity in sociotechnical systems.

 • 121.
  Carlén, Michael
  Försvarshögskolan.
  Lokal överlägsenhet: Myt eller nyckeln till seger på taktisk nivå inom markarenan?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att undersöka det kausala sambandet mellan lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå inom markarenan. Detta sker genom att begreppen lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå analyseras och diskuteras. Uppsatsen har som ambition att även göra dessa begrepp mätbara för att testa det kausala sambandet i en fallstudie bestående av två fall; slaget vid Suomussalmi och slaget vid Golanhöjderna. 

  Uppsatsen visar att det i de valda fallen föreligger ett samband mellan lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå inom ramen för de definitioner som är gjorda i uppsatsen. Vidare redovisas den problematik som normativ forskning inom krigsvetenskapen är behäftad med. Uppsatsen resultat kan m.h.t. detta ej anses påvisa ett generellt kausalt samband.

 • 122.
  Carlén, Michael
  Försvarshögskolan.
  Stridskraft: en analys av begreppet Fighting power2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen tar sin övergripande utgångspunkt i vår förståelse för teorier inom militärteorin. Det föreligger flera utmaningar vid tolkning av teorier. Exempel på detta kan utgöras av författarens och betraktarens förförståelse, språkliga eller vetenskapsteoretiska perspektiv. Därmed kan också följdfel uppstå i doktriner och riktlinjer.  I det specifika utgör J.F.C Fuller och Martin van Creveld teorier om fighting power empiri när de anlyseras genom en metateoretisk ram bestående av förståelse – förklara och uppifrån – nedifrån kompletterad med en analys avseende krigföringsnivå.

  Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för begreppet fighting power genom att analysera den vetenskapsteoretiska utgångspunkten hos Fuller och Creveld. Vidare syftar uppsatsen till att skapa förståelse för att fighting power inte kan betraktas isolerat utan som del av ett större sammanhang.

  Uppsatsen resultat visar hur Fuller och Creveld har olika utgångspunkt när de skapade sina teorier. Fullers teori utgår från ett förklaringsinriktat uppifrånperspektiv och Crevelds från ett förståelseinriktat nedifrånperspektiv. Vidare visar uppsatsen hur båda teorierna främst omfattar den taktiska nivån trots skillnaderna i deras framställning. Uppsatsen påvisar också vikten av de olika förhållningssätten för att kunna förstå fighting power i ett sammanhang för att därmed kunna omsätta detta i doktrinära eller taktiska riktlinjer. Avslutningsvis diskuteras giltigheten i den svenska beskrivningen av krigföringsförmåga (pelarmodellen) utan att betrakta det i ett större sammanhang.

 • 123.
  Carne, Anders
  Försvarshögskolan.
  Teorier om krig eller krig om teorier?: En militärteoretisk fallstudie av kriget i Bosnien- Hercegovina 1992-19952014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att förstå krigets väsen är ett tidlöst och viktigt problem, inte minst i den tid vi lever. Det är av stor vikt att kunna definiera krig och härigenom skilja det från andra typer av konflikter. Denna problematik kommer på ett tydligt sätt i fokus bland annat när det gäller tillämpligheten av krigets lagar. Carl Von Clausewitz är en teoretiker som i hög grad kommit att prägla vår förståelse av krigets karaktär och väsen och han ges fortfarande ett relativt stort utrymme i bland annat militära utbildningssammanhang. Det finns dock problem kopplade till Clausewitz, bland annat är hans teorier intimt förknippade med begreppet staten. Denna uppsats syftar till att bidra till en vidgad förståelse av moderna krig och konflikter. Författaren vill uppnå en mer nyanserad förståelse av fenomenet krig genom att problematisera Clausewitz teoribildning. Resultaten visar att vi måste vara öppna för en vidare tolkning utifrån perspektiven krigföringens karaktär, de krigförande parterna och krigföringens syfte.

 • 124. Causil, Michael
  Svensk organisatorisk interoperabilitet: och hur den förändrats under en period av ökade tekniska komplikationer inom NATO2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  NATO is keen to improve technical interoperability between participating nations. However, according to certain scholars, technical interoperability has been overestimated within the field and other important factors related to organisational interoperability are neglected. The aim of this study is to examine the transformation of Sweden’s organisational interoperability within NATO the last decades. This will demonstrate how Sweden’s organisational interoperability has changed through a period of increased technical complications within military alliances. This dual case study compares Sweden’s contribution in Kosovo and Afghanistan by applying theorganisational interoperability agility model (OIAM). The Swedish Armed Forces have augmented their preparations prior to collaborations which improve their skill to adapt to certain nations. They have also improved their ability to adapt to other leadership styles and structures. However, issues associated with system compatibility have increased and seem to affect military leadership coordination. Sweden’s ability to adapt to other nations cultural differences are restricted between both cases. Technical differences seem to affect military leadership more than combat units whereas cultural differences have a greater impact on soldiers compared with officers.

 • 125.
  Cayirci, Erdal
  et al.
  Electrical Engineering and Computer Science Department, University of Stavanger, Norway.
  Bruzzone, Agostino
  University of Genova, Italy.
  Longo, Francesco
  Mobile and Distributed Systems Lab, Dipartimento di Ingegneria, Universita di Messina, Italy.
  Gunneriusson, Håkan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  A Model to Describe Hybrid Conflict Environments2016Inngår i: 6th International Defense and Homeland Security Simulation Workshop (DHSS 2016) / [ed] Bruzzone, Agostino & Sottilare, Robert, Rende: CAL-TEK S.r.l. , 2016, s. 52-60Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This article focuses on the definition, implementation and testing of a model to describe Hybrid Conflict Environments. Without the need of citing specific cases or countries, it is clear that hybrid strategy and warfare are becoming more important. A hybrid strategy can affect policy makers, military operations, economics and financial trends, intelligence and legal activities as well as information and media. A conceptual model is introduced to define and to gain further insight into hybrid environments. The model is then implemented and tested by running experiments to provide evidence on its relevance. Finally, results are presented and discussed.

 • 126.
  Cedervall, Alexander
  Försvarshögskolan.
  Offensiven - Det maskulina idealet?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  There are different discourses about the dominance of the offensive, the offensive dominates in a small state like Sweden as well, especially in the tactical thinking, through the military culture and education. Yet it is proven that military culture consists of hegemonic masculinity. Sweden and its armed forces are at the forefront of gender equality work in relation to other states and armed forces, as can be seen with the Swedish armed forces gender manual, and that Sweden have the world´s first feminist government. But if a small state like Sweden, dominated by offensive tactics, have gendered the offensive and the defensive through its military culture, it is likely other states, that haven’t gone that far in their gender equality work, have gendered the offensive and the defensive. This could cause a problem if decisions are made upon the will to appear brave or aggressive instead of good judgement from intelligence. The study aims to examine how the offensive cult can be understood through masculinities theory. This study is conducted on the basis of group interviews with three groups of army officers in the Swedish armed forces, where the groups military culture, thoughts and experience about the offensive and the defensive were sought.

  This study examines that the offensive is given its dominance through gendering by the military culture in the army. By gendering the offensive as masculine, in terms of being brave, aggressive and historical successful offensive operations. While the defensive been gendered as feminine, in terms of passivity and cowardice. This makes the offensive as the accepted answer to its legitimacy, and the defensive is ought to be sub-ordinated.

 • 127.
  Christensson, Claes
  Försvarshögskolan.
  Prickskytt i en lågintensiv konflikt: En undersökning av skillnaderna mellan den svenska prickskyttefunktionen i Sverige och Afghanistan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med fokus på Sveriges insats i Afghanistan som är en asymmetrisk konflikt där konventionella stridskrafter möter en motståndare som består av talibaner och kriminella med medel och metoder som skiljer sig från en reguljär motståndare. Problemet som kan uppstå är att motståndaren gömmer sig bland civila och förmågan till precisionsbekämpning av mål samt informationsinhämtning för att identifiera motståndare från civila blir viktigt.

  Syftet med uppsatsen är att se hur funktionen nyttjas i Sverige av erfarna truppförare och trupputbildare som har stor erfarenhet av prickskyttefunktionen för att sedan jämföra med insatsen i Afghanistan, FS19, och försöka se möjligheter till utveckling av funktionen vid internationell insats.

  Metoden kommer vara en jämförande fallstudie av prickskyttefunktionen i Sverige och Afghanistan. Med inriktning mot fyra ämnesområden (psykologisk effekt, risker, funktion och organisation) kommer en enkät att besvaras av chefer från FS19 och Arméns Jägarbataljon.

  Resultatet från studien är att prickskyttefunktionen nyttjades väldigt sällan på FS19. Den främsta orsaken till att den inte nyttjades var de ökade riskerna detta medförde samt att cheferna på FS19 föredrog att nyttja dem som skarpskyttar.

  Slutsatserna efter genomförd undersökning är att för att prickskytten skall nyttjas enligt definitionen måste befattning utvecklas i utlandsstyrkan och befattning måste övas, både för att öva prickskytten själv men också för att chef ska få förtroende för skytten och vilken effekt denne kan uppnå. Vidare måste förmågan till Personnel Recovery öka vilket ger cheferna större möjlighet att nyttja funktionen, förutsatt att befattning är övad och anses duglig.

 • 128.
  Christiansson, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  Hur kan Sverige bli medlem i Nato?2011Inngår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, nr Nr 4, s. 132-137Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 129.
  Christiansson, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum (upphört).
  Pooling, Sharing and Specializing: NATO and International Defence Cooperation2013Inngår i: NATO beyond 9/11: The Transformation of the Atlantic Alliance / [ed] Ellen Hallams, Luca Ratti and Benjamin Zyla, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, s. 178-197Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article has mapped and analyzed internationaldefence cooperation with an emphasis on developments in NATO. In the mapping ofthe processes of defence cooperation initiatives in NATO after the Cold War and9/11, we concluded that there has been a steady stream of capabilitycatalogues, coordination measures and creation of joint ventures. In theanalysis we noted the different types of defence cooperation initiatives(sharing of capabilities, pooling of capabilities, role- and task sharing,co-development, and pooling of acquisitions), the character of the process(sequential and repetitive), and the dynamic and conditions (trade off dynamicsinfluenced by perceived gains, degree of solidarity, strategic similarities,degree of common understanding of political investment, and geographicproximity). The final part of the text elaborated on the potential consequencesof international defence cooperation; in this part we concluded that the threecategories, that might well mirror the future of the transatlantic securityarchitecture, are minimal defence cooperation, flexible defence cooperation orregional defence integration.

 • 130.
  Clementz, Per
  Försvarshögskolan.
  Realism eller liberalism? Förklaringskraft i svenska försvarsbeslut: En fallstudie av koherens i strategi2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  According to some scholars, realism and liberalism as theories are considered to have different explanatory power depending on what phenomenon in international relations they are set to examine. John J. Mearsheimer argues that liberalism seemed to be advancing its explanatory power after the cold war but that realism has made a strong comeback since 9/11. In the wake of the Russian annexation of Crimea and the war in Ukraine, how are these theories reflected in the strategic development of European countries standing without formal military alliances?

  The purpose of this thesis is to examine strategic coherence through realism and liberalism as well as to investigate whether a shift in explanatory power can be identified when comparing results from a period of relative tranquility to more perilous times, regarding international security.

  The results indicate that realism has indeed made a strong comeback and that strategic coherence has increased over the past 15 years. Liberalism on the other hand, appears challenged but is still prevalent although its strategic coherence appears to have slightly diminished.

 • 131.
  Cornils, Fabian
  Försvarshögskolan.
  Hybridkrigföring – En begreppsutredning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Today’s view on an ever-changing world brings new phenomena and consequently new concepts. Hybrid warfare is one relatively new concept, about which today’s scientists have a fragmented view, and this makes it a subject of research interest.

  By examining seven scientific articles about Hybrid Warfare from 2007 up to the present day, the aim of this study was to examine how the concept could be defined in today’s science, and in doing so, also increase the understanding of Hybrid Warfare. The research design is that of a concept analysis, using John Gerring’s Good Concepts theory as a model.

  The result of the analysis showed that a majority of researchers defined the concept as, at least, a mixture of conventional and irregular aspects of warfare and of terrorism, criminality and cyber warfare. However, the research also confirms that the concept is disputed. The study contributes to existing research by showing how a concept analysis model could be used to investigate contested concepts. It also strengthens the thesis that hybrid warfare lacks a universal definition. 

 • 132.
  Cristoffersson, Tommy
  Försvarshögskolan.
  Första Gulfkriget2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 133.
  Dahlgren, Johan
  Försvarshögskolan.
  Ryska markstridskrafters förmåga på taktisk nivå under Georgienkriget2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  I augusti 2008 utspelades ett litet, men betydelsefullt krig mellan Ryssland och Georgien. Ryssland vann kriget övertygande, men ändå beordrades en nästan total omstrukturering av de ryska väpnade styrkorna. Den nya idén var att initiativ och beslutsfattning skulle tryckas ned på brigad- och bataljonchefer och mycket pekar på ett införande av manöverkrigföring på den taktiska nivån, likt länderna i väst. I den här uppsatsen undersöks vilka förutsättningar som fanns för ett eventuellt införande av manöverkrigföring på den taktiska nivån. Med utgångspunkt i just manöverteorin genomförs en fallstudie av Rysslands senaste reguljära krig, Georgienkriget. Uppsatsens resultat visar att de ryska väpnade styrkorna har stora hinder att överkomma om manöverkrigföring framgångsrikt ska kunna införas på den taktiska nivån. Brister i framförallt officerarnas utbildning måste åtgärdas, men även utrustningsmässigt finns stora brister som försvårar ett eventuellt införande.

 • 134.
  Dahrné, Per
  Försvarshögskolan.
  COIN-doktrinen och kulturen2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 135.
  Dahrné, Per
  Försvarshögskolan.
  Sjöstriden och den offensiva kulten: En studie av The Grand Fleet 1914-182016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 136.
  Darnolf-Lindskog, Nic
  Försvarshögskolan.
  Den nekande operationskonsten i Bosnien och Kosovo2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The two operations in Bosnia and Kosovo named Deliberate Force and Allied Force took place in 1995 and 1999. Both operations show clear signs that the use of air power was the main contributor to the outcome of the operations. Earlier research states that there are signs of coercive air power in both of these operations but fail to explain in what way. The purpose of this essay is to examine if Robert A. Papes theory about denial strategy in air operations can explain the different outcomes of the operations as the operation in Bosnia took 21 days and the operation in Kosovo took 78 days to reach its designated goals. This essay will also test Papes Theory on what constitutes a successful air campaign by comparing the two operations in Bosnia and Kosovo.

  The result supports Papes theory and shows that operation Deliberate Force acted according to Papes theory on denial in five out of six parts, excluding the strategic interdiction. Whereas operation Allied Force acted according to the theory as well but in a smaller extent. It can be argued that there are other background factors that also contributed to the outcome of the operations but by looking at the usage of the air power in both operations it shows that by acting accordingly to Papes theory the outcome was a success. By supporting Papes theory this essay adds to the earlier research a wider knowledge about coercive air power in military interventions.

 • 137.
  Davidsson, Martin
  Försvarshögskolan.
  Luftoperativ kontroll i Koreakriget: En undersökning av Koreakriget mot en luftmaktsteoretisk bakgrund2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Luftoperativ kontroll är något som förespråkas av de allra flesta om inte alla luftmaktsteoretiker genom tiderna. Luftoperativ kontroll delas in i fördelaktigt luftläge, luftöverlägsenhet samt luftherravälde. Luftöverlägsenhet är den grad av luftoperativ kontroll som förespråkas mest frekvent av luftmaktsteoretiker. De menar att luftöverlägsenhet är nyckeln till att vinna ett krig. John A. Warden III ger en beskrivning av luftöverlägsenhetens betydelse som behandlas djupare i arbetet.

  Betydelsen av luftoperativ kontroll i Koreakriget undersöks och resultatet är entydigt i att luftoperativ kontroll spelade en avgörande roll i Koreakrigets olika skeenden, och var nyckeln till att det var möjligt att tillslut nå ett vapenstillestånd och bildandet av en demarkationslinje runt den 38:e breddgraden.

  John A. Wardens beskrivning av betydelsen av luftöverlägsenhet har visat sig passa väl när den används och analyseras på Koreakriget.

 • 138.
  de Waern, Henrik
  Försvarshögskolan.
  Computer Network Attack som olovligt våld: en fråga om association, effekt, aktör och mål2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Estland 2007 utbröt vad som kommit att kallas ”Cyberwar I”, vari ett stort antal centrala myndigheters, tillika finansiella institutioners servrar attackerades av massiva så kallade Computer Network Attacks (CNA), utfört av framförallt ryska aktörer. Estland protesterade högljutt, men frågan huruvida CNA är att beteckna som olovligt är allt annat än klar. Prövningen sker mot den folkrättsliga regimen Jus ad Bellum, och huruvida metoden uppfyller vissa centrala begrepp. Men hur skall denna regim appliceras CNA?

  De frågeställningar som avses besvaras är: hur kan CNA utgöra våld eller hot om våld i enlighet med FN-stadgans artikel 2(4) samt hur kan CNA utgöra väpnat angrepp i enlighet med FN-stadgans artikel 51? Detta avses göras genom en studie inbegripande flertalet folkrättsliga experters teorier på området CNA och våldsanvändning, samt applicering av desamma på en fallstudie av händelserna i Estland 2007.

  Sammanfattningsvis konstateras att flertalet variabler har bärighet i hur CNA kan uppfylla artiklarnas centrala begrepp, vari frågan om association, effekt, aktör och mål tydligast faller ut. I en efterföljande diskussion påvisas dock hur variablerna endast är att betrakta som indicier på hur CNA kan klassas så som olovligt, varvid endast statspraxis kan ge den slutgiltiga bedömningen.

 • 139.
  Degerlund, Magnus
  Försvarshögskolan.
  Obemannade farkoster idag och i morgon2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Debatten inom området obemannade farkoster, med en omfattande diskurs som innefattar både legalitet, etik och autonomins påverkan på det framtida stridsfältet verkar tillhöra stormakterna. I Sverige är det en tillsynes begränsad och bekymmersamt dämpad debatt om att flygplan, stridsfordon eller sjögående enheter ska ersättas eller kompletteras med obemannade eller autonoma alternativ de närmaste åren. Denna studie belyser genom att analysera Storbritanniens och Sveriges aktuella försvarsdiskurs skillnader mellan de olika ländernas diskurs med koppling till obemannade farkoster, med syftet att förklara svenska vägval inom området.

  Olikheter mellan diskurserna pekar på att britterna utvecklat områden som autonomisering, motmedelssystem och verkansförmåga för de obemannade farkosterna i större utsträckning än svenskarna.

  För att höja den svenska förmågan kan erfarenheter från Storbritannien nyttjas. Passiva och aktiva försvarsåtgärder torde öka vårt skydd mot obemannade farkoster intill olika motmedelssystem är operativa. Ett införande av obemannade farkoster med verkansförmåga torde, i likhet med Storbritannien, öka Sveriges verkanspalett och därmed också bidra till att höja tröskeln för ett motståndarangrepp.

 • 140.
  Deverell, Edward
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Managing Extraordinary Influx of Migrants: The 2015 Migration Crisis in Sweden2020Inngår i: Collaborative Crisis Management: Inter-Organizational Approaches to Extreme Events / [ed] Fredrik Bynander and Daniel Nohrstedt, New York, NY: Routledge, 2020, s. 43-56Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 141. Dicander, Jonatan
  Pansar i Anfall och Försvar: De grundläggande förmågorna i svenska reglementen under det tidiga kalla kriget2012Independent thesis Basic level (professional degree), 12 poäng / 18 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 1950- och 1960 talet utvecklades svensk pansarkrigföring markant. Från att ha varit ett substitut till kavalleriet i Skåne till att bli en av stöttepelarna i arméns grundorganisation. Uppsatsen behandlar den utveckling av pansarreglementen som skedde mot bakgrund av de organisationsförändringar som gjordes under perioden.

  Syftet med studien är att analysera avvägningarna mellan förmågorna i olika pansarreglementen under en period då det svenska pansarvapnet utvecklades starkt med ny materiel och dylikt. Likheter och skillnader poängteras, liksom organisationsförändringar som sker under tiden som möjliga förklaringar till förändring. Metoden som används är en komparativ metod parallellt med en kvalitativ textanalys. Teorin om de grundläggande förmågorna har använts som analysverktyg. Empirin bygger på två anvisningar och reglementen för pansarstrid som gavs ut 1956 respektive 1966.

  Resultat visar att nästan samtliga principer från teorin om de grundläggande förmågorna återfinns i materialet. Därutöver fanns det trots organisatoriska skillnader likheter mellan organisationernas stridsteknik. En stor skillnad är användningsområdet för stridsvagn. Författaren drar slutsatsen att infanteriets rörlighet är gränssättande för detta.

 • 142.
  Dijkstra, Gabriel
  Försvarshögskolan.
  Beväpning av flygtekniker2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The AK5C has reached the edge of life and is due for replacement. Studies have been investigating a new small arm but focus of these studies has been the army and its personnel. For flight maintenance personnel the AK5C was too heavy and when working on an aircraft the technicians had to lay the weapon aside. The question this study aims to answer is how the future small arms for flight maintenance personnel might look like. To illustrate when a flight technician might use their weapon three scenarios where created. The scenarios where all originated from reglemente flygbassystem and focused on the main tasks of flight maintenance personnel. In the study personnel with deep knowledge in the field of small arms from different branches of the Swedish Armed Forces were interviewed. The aim was to get an understanding of how the organization view the problem. A survey with flight maintenance personnel from Helicopter Squadron was also conducted and provided details of how the users views the problem. The main question that was asked both in the interviews and in the survey to the users was which attribute of a small arm are the most important for each of the scenarios. The primary difference between the interviewed and the survey was the understanding of penetration and range for different weapon types. The conclusion of the study was that a short barrelled automatic rifle could be a solution that could handle all the investigated scenarios. A recommendation is also made to strengthen the flight maintenance company with machineguns to increase the capacity when defending on longer ranges. 

 • 143.
  Doeser, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Finland, Sweden and Operation Unified Protector: The impact of strategic culture2016Inngår i: Comparative Strategy, ISSN 0149-5933, E-ISSN 1521-0448, Vol. 35, nr 4, s. 284-297Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article investigates the Swedish decision to participate in Operation Unified Protector in Libya and the Finnish decision to refrain from the same operation. It takes as its theoretical point of departure the concept of strategic culture and argues that differences in the strategic culture of the two countries contributed to the differences in behavior toward the Libya intervention. The Finnish and Swedish strategic cultures differ with respect to the core tasks of the armed forces, willingness to use force, and with respect to what types of operations and organizational frameworks Finland and Sweden find it appropriate to participate in.

 • 144.
  Doeser, Fredrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen.
  Eidenfalk, Johan
  School of Humanities and Social Inquiry, University of Wollongong, Wollongong, Australia.
  Using strategic culture to understand participation in expeditionary operations: Australia, Poland, and the coalition against the Islamic State2018Inngår i: Contemporary Security Policy, ISSN 1352-3260, E-ISSN 1743-8764, Vol. 40, nr 1, s. 4-29Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article investigates how strategic culture influenced the decision-making of Australia and Poland regarding the global coalition against the Islamic State. In the coalition, Australia has followed its tradition of active participation in United States-led operations, while Poland has embarked on a more cautious line, thereby breaking with its previous policy of active participation. The article examines how Australian and Polish responses to the coalition were shaped by five cultural elements: dominant threat perception, core task of the armed forces, strategic partners, experiences of participating in coalitions of the willing, and approach to the international legality of expeditionary operations. It finds that Australia and Poland differed on all five elements but that the major differences are found in dominant threat perception and core task of the armed forces.

 • 145.
  Dufva, Teodor
  Försvarshögskolan.
  Rörlighet till sjöss: En begreppsutredande studie kring rörlighet inom marin teoribildning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  What is manoeuvre and why is it important to comprehend its implication on contemporary naval theory? During the initial stages of the study a confusion regarding the use of manoeuvre as a concept was identified. The purpose of this concept analysis is to pinpoint the contents of the concept of manoeuvre for the field of war studies to enable further studies on the subject.

  The study utilises John Gerring’s meta theory Conceptual Goodness consisting of eight criteria used for concept analysis in social sciences. The study examines the three concepts of manoeuvre by Raoul Castex, maneuver by Milan Vego and maneuver by Wayne P. Hughes.

  The study confirms that a confusion regarding the understanding of the concept exists in contemporary naval though. It has also shown that manoeuvre acts as an important enabler for other processes on the field of battle. Both as a conceptual idea of how war can be fought and in the physical matter of moving platforms. The concluding discussion argues that well-defined concepts are essential for further empirical studies on theories and phenomena.

 • 146.
  Dunert, Henrik
  Försvarshögskolan.
  Den nekande operationskonsten: En jämförande fallstudie mellan Operation Enduring Freedom och Operation Iraqi Freedom2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  There is a debate on how air power should be employed to attain success in war and conflicts. Although scholars do not fully agree on the subject, there is a consensus that attacking the opponents military forces’, a course of action referred to as denial, can contribute to a positive outcome on the battlefield. This thesis investigates the utility of denial in air operations against regular and irregular opponents.

  The purpose of this study was to examine Robert Pape’s Denial Theory in a focused and structured comparative case study of Operation Enduring Freedom in Afghanistan and Operation Iraqi Freedom in Iraq.

  The investigation reveals that denial contributed to the ground offensives in both cases, specifically by providing air support in the theatre, which led to the collapse of Saddam Hussein’s regime in Iraq and drew the opponents out of several cities in Afghanistan. The use of operative interdiction made freedom of action possible and resulted in the final collapse of the Taliban regime in Afghanistan.

  In conclusion the investigation shows that denial may be a suitable modus operandi against both regular and irregular opponents.

 • 147.
  Dyrssen, Felix
  Försvarshögskolan.
  Nekande tvångsmakt i Operation Unified Protector2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  There are several competing views on how to best utilize air power. Following his quantitative study of air power, Robert Pape developed a theory which focuses on undermining the target state's military strategy. According to Pape it is possible to explain the outcome as a result of military vulnerability. This essay seeks to determine if Pape's theory can predict the outcome of Operation Unified Protector. By using a mixed methods approach on four hypotheses, it will be determined if the operation was a successful case of coercion, if NATO acted according to Pape's model and whether this achieved the desired effects or not.

   

  The results reveal that the theory could not successfully predict the outcome of the conflict. The operation was a coercive failure despite high military vulnerability as a consequence of denial operations. NATO's actions could be explained by Pape's model, yet this did not accomplish a behavioral change in the Gaddafi regime. Consequently, it is discussed if coercion is viable against an adversary who is not rational. Earlier claims that high demands impedes the effectiveness of coercion and that strategies of denial results in higher military vulnerability were strengthened, whereas cooperation between indigenous ground forces and foreign air power has to be further researched.

 • 148.
  Ebeling, Johan
  Försvarshögskolan.
  Underrättelser för sjöstriden: IPB-metoden och den maritima arenan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Högkvarteret beslutade 2004 att interoperabilitet med Natos metoder har högsta prioritet i Försvarsmakten. Därför är underrättelsemetoden Intelligence Preparation of the Battlespace (IPB) vägledande för svensk underrättelsetjänsts framtagande av beslutsunderlag. Försvarsmaktens underrättelsehandbok betraktar dock IPB som en inte ”i alla avseenden tydlig” metod. Eftersom krigföring inom mark-, luft- och den maritima arenan karaktäriseras av olika faktorer, vilka ej framgår i IPB, existerar här ett problemområde. Uppsatsen behandlar problemområdet inom den maritima arenan på taktisk nivå. Syftet är att undersöka IPB-metodens genomförande och innehåll då den genomförs för att tillgodose ett ytstridsförbands taktiska underrättelsebehov. Uppsatsens frågeställningar söker svar på hur den maritima arenan respektive sjökrigföring generellt påverkar innehållet i, samt genomförandet av, IPB-metoden.

  Studiens teoretiska grund utgörs av IPB-metoden, vilken främst används till att strukturera undersökningen. Uppsatsen genomförs med kvalitativ innehållsanalys av svensk marin doktrin, reglementen, handböcker samt modern litteratur om sjökrigföring på taktisk nivå. Dessa källor skall ge perspektiv på IPB-metoden och dess respektive steg.

  En allmängiltig grundsats gällande sjökrigföring är att den som anfaller effektivt först vinner striden. Uppsatsen har funnit att IPB-metoden, vilken syftar till bedömning av motståndarens farligaste respektive troligaste handlingsvägar, speglar detta axiom bristfälligt. Om IPB, då den genomförs i en marin kontext, istället koncentreras mot den duellsituation som är karaktäristisk för sjökrigföring, skapas ett beslutsunderlag som bättre överensstämmer med vad litteraturen förordar. En sådan förändring i fokus för IPB förändrar hela metoden i grunden.

 • 149.
  Ed, Max
  Försvarshögskolan.
  Den mänskliga faktorns betydelse vid olyckor i militär verksamhet: En studie av mänskliga faktorer som medverkar till olyckors uppkomst i Försvarsmaktens verksamhet till sjöss2017Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study has investigated factors that contribute to the rise of accidents in the Swedish Armed Forces. Through investigation of six accident reports human factors have been identified, classi-fied and compiled. The aim has been to seek answers to the question: Which human factors cause accidents in the Swedish Armed Forces' activities at sea?

  In the context of a case study the content of six accident reports, which were linked to the Swedish Armed Forces, was analysed. Documentary research was used to collect data. The analysis of collected accident reports was carried out with content analysis. A total of 134 human factors were identified in this study, compiled from 31 unique human factors. The results drawn from studying the survey concluded that human factors which appear most frequently in the accident reports are routine deviation, judgment, knowledge, sudden event development and communica-tion/information. The results also show that of all the 31 units of human factors identified, no single factor is represented in all accident reports. However, the human factors routine deviation, judgment, communication/information, education, job description and safeguard were repre-sented in five of six reports.

 • 150.
  Edin, Christoffer
  Försvarshögskolan.
  Då krigssjukvård påverkar moralen, kan en förändrad syn på risk öka den militära förmågan?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Krigföringsförmågan i en försvarsmakt är bland annat beroende av en god anda. Under perioden 1990-2010 har det militära maktmedlet över den Svenska krigssjukvården minskat i takt med att dessa delar avvecklats. En uppgift vilken därmed måste lösas av den offentliga sjukvården. Tillgången till adekvat sjukvård i krig är alltjämt viktig för bibehållandet av moralen i förbanden, och därmed uppstår ett dilemma då ansvarsflytt skett från Försvarsmakten till, i huvudsak, landstingen, vars beslutsmekanismer inte nödvändigtvis är de samma såsom i Försvarsmakten. Dessutom minskar Försvarsmaktens inflytande över krigssjukvårdens utförande och inriktning. Genom att analysera de gällande riskhanteringsmodellerna för Försvarsmakten och Sveriges Kommuner och Landsting ur ett riskfilosofiskt perspektiv undersöker denna uppsats förutsättningarna att kompensera för denna ansvarsomfördelning. Risken för sjunkande moral kan anses uppstå såsom en konsekvens av överförandet av ansvar. Uppsatsen diskuterar även förslag på åtgärder vilka skulle kunna nyttjas för att undvika en nedgång i moral vid ett väpnat angrepp mot ett nutida Sverige

1234567 101 - 150 of 879
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf