Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Refine search result
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Fagerholm, Sonja
  et al.
  Swedish Defence University.
  Perényi, Maria
  Swedish Defence University.
  Larsson, Anna-Karin
  Swedish Defence University.
  Att vara en lärande organisation i praktiken: Pedagogisk utveckling på Anna Lindh-biblioteket2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera pedagogisk utveckling inom de verksamheter på universitet och högskola som ska stödja lärare i förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Vi vill också ta del av övriga deltagares erfarenhet inom pedagogisk utveckling i syfte att utveckla vårt arbete. Hur arbetar andra lärosäten samt dess stödverksamheter med pedagogisk utveckling och på vilket sätt kan vi samverka i det pedagogiska utvecklingsarbetet?

  Bolognaprocessen har påverkat högskola och universitet på en rad olika sätt. En viktig förändring är perspektivskiftet från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat synsätt, vilket påverkat upplägget av det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor. Elmgren och Henriksson lyfter fram behovet av pedagogisk förnyelse och utveckling av utbildning. Universitetsläraren har en viktig roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet på ett lärosäte och möjligheten till högskolepedagogisk utbildning och kontinuerlig fortbildning är en viktig faktor (Elmgren & Henriksson 2010, s. 12). Men det finns också ett behov av pedagogisk utveckling inom de verksamheter som ska stödja förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Anna Lindhbiblioteket har därför initierat ett pedagogiskt projekt som syftar till att vägleda personalen i sin pedagogiska roll och problematisera kring vad det innebär att som bibliotekspersonal vara pedagogisk. Metaforen ”lärande som deltagande” kan sägas vara en central utgångspunkt utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv men även utifrån att all bibliotekspersonal, inte endast undervisande bibliotekarier, involveras i arbetet (Larsson 2013, s. 115).

  Det pedagogiska projektet har inletts med en pedagogisk utvecklingsdag under hösten 2013, för att diskutera frågor kring pedagogisk grundsyn och pedagogiskt förhållningssätt i mötet med biblioteksanvändarna. Under 2014 fortsätter arbetet med återkommande workshops där pedagogiska metoder, konkreta handledningssituationer och samspelet mellan källkunskap, bemötande och pedagogisk teori diskuteras.

  Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2010). Universitetspedagogik. Stockholm: Norstedts. Larsson, Staffan (2013). Vuxendidaktik. Stockholm: Natur & Kultur.

 • 2.
  Gahnberg, Anna
  et al.
  Swedish Defence University.
  Fagerholm, Sonja
  Swedish Defence University.
  Student Active Learning in Net Based Education: Educational Development in Teaching of Information Literacy2018In: Exploring the Micro, Meso and Macro: Navigating between dimensions in the digital learninglandscape / [ed] Airina Volungeviciene, András Szűcs, 2018Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Holmberg, Anton
  Swedish Defence University.
  Hjälp till självhjälp: Marinens systematiska erfarenhetshantering som instrument för att utveckla specialistofficersutbildning i marinen2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten verkar i en föränderlig miljö. Detta ställer krav på en flexibel organisation som lär av hur omgivningens förändrade karaktär påverkar verksamheten. Detta bör även återspeglas i hur utveckling av utbildning inom Försvarsmakten går till. Erfarenheter kan ses som en del av den speglade förändringen av den miljö som verksamheten bedrivs i. I marinen har man utvecklat Marinens systematiska erfarenhetshantering som beskriver hur dragna erfarenheter skall omsättas i förändrad verksamhet.

  Syftet med uppsatsen är att utreda förekomsten av dokumenterade rutiner för hur erfarenheter från verksamheten tas till vara i utvecklingen av specialistofficersutbildningen. Syftet är också att utreda vilka förutsättningar som finns för att få de som studerar på specialistofficersutbildningen att arbeta med erfarenheter. Detta har utretts genom en kvalitativ dataanalys av de dokument som beskriver specialistofficersutbildningen och marinens systematiska erfarenhetshantering. Empirin i studien har granskats med hjälp av Peter. M Senge organisationsteori om att skapa en lärande organisation genom systemtänkande.

  Slutsatserna är att ett ramverk för hur erfarenheter skall omsättas i utveckling av utbildningen återfinns. Erfarenhetshantering och utbildning beskrivs i många av dokumenten som enskilda företeelser som kan härledas till bristande systemtänkande. Specialistofficersutbildningen och erfarenhetshanteringen har ett antal kontaktytor som innebär goda förutsättningar att implementera erfarenhetshantering i verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Jensen, Eva
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Balancing bath tubs in math class2005In: Proceedings of the 23rd International Conference of the System Dynamics Society, 2005Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Jensen E 2005 23 SDC Boston
 • 5.
  Jensen, Eva
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Does system dynamics or control theory help you strike a balance?2008In: Proceedings of the 26th International Conference of the System Dynamics Society, 2008Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Jensen E 2008 26 SDC Aten
 • 6.
  Jensen, Eva
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Does teaching students how to explicitly model the causal structure of systems improve their understanding of these systems?2014In: European Journal of Engineering Education, ISSN 0304-3797, E-ISSN 1469-5898, Vol. 39, no 4, p. 391-411Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  If students really understand the systems they study, they would be able to tell how changes in the system would affect a result. This demands that the students understand the mechanisms that drive its behaviour. The study investigates potential merits of learning how to explicitly model the causal structure of systems. The approach and performance of 15 system dynamics students who are taught to explicitly model the causal structure of the systems they study were compared with the approach and performance of 22 engineering students, who generally did not receive such training. The task was to bring a computer-simulated predator-and-prey ecology to equilibrium. The system dynamics students were significantly more likely than the engineering students to correctly frame the problem. They were not much better at solving the task, however. It seemed that they had only learnt how to make models and not how to use them for reasoning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Jensen, Eva
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sawicka, Agata
  What is the use of basic dynamic tasks?2006In: Proceedings of the 24th International Conference of the System Dynamics Society, 2006Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Jensen & Sawicka 2006 24 SDC
 • 8.
  Larsson, Anna-Karin
  et al.
  Swedish Defence University.
  Fagerholm, Sonja
  Swedish Defence University.
  Ekholm, Malin
  Swedish Defence University. Tullverket.
  Flexibelt lärande för att utveckla Försvarshögskolans utbildningsmiljö2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom flexibelt lärande finns stora möjligheter att skapa undervisning som stimulerar studenternas aktiva lärande. Flexibelt lärande beskriver utbildning som är flexibel i termer av tid och rum och där nätbaserade utbildningsmoment kombineras med utbildningsmoment på campus. ”Flexible learning is the provision of learning in a flexible manner, built around the geographical, social, and time constraints of individual learners, rather than those of an educational institution.”(Bates A W. 2005, s. 5)

  Blended Learning används ofta för att beskriva flexibelt lärande där nätbaserade utbildningsmoment kombineras med sådana som genomförs på campus. Tanken är inte att ersätta utbildningsmoment som genomförs på campus med nätbaserade aktivitetet utan att skapa ett kursupplägg som utnyttjar styrkorna hos respektive utbildningsform. ”Blended learning is the thoughtful fusion of face-to face and online learning experiences. ” (Garrison D R & Vaughan N D 2008 s. 18) Genom att använda olika tidsmässiga och rumsliga dimensioner skapas fler möjligeter till ett bra kursupplägg genom att en utvidgad pedagogisk palett används. ”The essential function of blended learning is to extend thinking and discourse over time and space.”(Vaughan N D m. fl. 2013 s. 9)

  Anna Lindh-biblioteket arbetar idag med undervisning i form av föreläsningar i större och mindre grupper, medverkan vid seminarier, sökverkstäder m.m. Biblioteket ser behov av att förnya undervisningen och skapa mer interaktion särskilt i större undervisningsgrupper. En utökad pedagogisk palett ger den enskilde studenten fler lärtillfällen och möjlighet att få stöd i sin informationssökning när studenten behöver det. Studenter förutsätts ofta vara duktiga på informationssökning men att vara duktig på att använda webben och sociala medier är inte alltid samma sak som att vara duktig på att söka vetenskaplig information.

  Under 2015 utarbetar Anna Lindh-biblioteket en nätbaserad guide i informationssökning, där bloggverktyget Wordpress används. Den bygger på olika moduler som kan användas tillsammans eller var för sig. Modulerna ger en flexibilitet och möjligheter att förnya och utveckla undervisningen. Den primära målgruppen är studerande på verksamhetsförlagd och högskoleförlagd utbildning men materialet kommer kunna användas flexibelt. Lärare ska kunna lägga till vissa moduler i sin kurs som information till studerande, eller kombinera modulerna med undervisning i klassrummet.

   

  Referenser

  Bates, A W. (2005). Technology, e-learning and distance education. New York: Routledge

  Vaughan N D, Cleveland-Innes M & Garrison D R (2013). Teaching in Blended Learning Environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry. Athabasca University: Au Press.

   

   

 • 9.
  Larsson, Anna-Karin
  et al.
  Swedish Defence University.
  Fagerholm, Sonja
  Swedish Defence University.
  Nilsson, Andreas
  Sjöstridsskolan, Försvarsmakten.
  Officersprogrammet – utveckling av akademisk informationskompetens i en professionsutbildning2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den interaktiva sessionen är att diskutera pedagogisk utveckling inom en professionsutbildning där akademi, verksamhet och arbetsliv samverkar. Vi vill också ta del av övriga deltagares erfarenhet inom området och använda dessa som stöd i vårt fortsatta samarbete.

  Att utveckla informationskompetens är en kvalitetsfråga för en högskoleutbildning. Officersutbildningen är en professionsutbildning som innehåller akademiska, professionsinriktade och verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Utbildningen ställer höga krav på samverkan mellan akademi och arbetsliv.

  Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, studenternas förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (SFS 1992:1434)

  Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och arbetar med att undervisa i informationssökning inom Försvarshögskolans utbildningar. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar i större och mindre grupper, medverkan vid seminarier, sökverkstäder m.m. Ett ökat antal studenter ställer krav på nya undervisningsformer. Anna Lindh-biblioteket ser ett behov av att förnya undervisningen och utöka den pedagogiska paletten. Det görs genom ett samarbetsprojekt med Sjöstridsskolans bibliotek. Projektet syftar till att:

  • inventera vilket stöd studenterna inom Officersutbildningen får för att de ska kunna utveckla sin informationskompetens
  • ta fram pedagogiska modeller och utveckla tekniker för en sammanhållen undervisning i informationssökning med en tydlig progression under officersprogrammets samtliga terminer

  Den interaktiva sessionen inleds med en kort presentation av varför Anna Lindh-biblioteket och Sjöstridsskolan ser behov av gemensam pedagogisk utveckling. Därefter presenteras samtalets diskussionsfrågor som är tänkta att diskuteras i mindre grupper. Varje grupp redovisar sina tankar på en Magic Chart som placeras på väggen i lokalen. Därefter får deltagarna möjlighet att gå på ”vernissage” för att se och reflektera över vad övriga grupper kommit fram till i sina diskussioner.

   

  Referenser

  SFS (1992:1434), Högskolelag ,1 kap 8§

 • 10.
  Melin, Jeanette
  et al.
  Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning, Leadership and Command & Control Division Karlstad. Measurement Science and Technology Unit, Division of Safety and Transport, RISE Research Institutes of Sweden, Gothenburg.
  Fridberg, Helena
  Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, (SWE).
  Ekvall Hansson, Eva
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, (SWE).
  Smedberg, Daniel
  Division of Geriatric Medicine, Skåne University Hospital, (SWE).
  Pendrill, Leslie R
  Measurement Science and Technology Unit, Division of Safety and Transport, RISE Research Institutes of Sweden, Gothenburg, (SWE).
  Exploring a New Application of Construct Specification Equations (CSEs) and Entropy: A Pilot Study with Balance Measurements2023In: Entropy, E-ISSN 1099-4300, Vol. 25, no 6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Both construct specification equations (CSEs) and entropy can be used to provide a specific, causal, and rigorously mathematical conceptualization of item attributes in order to provide fit-for-purpose measurements of person abilities. This has been previously demonstrated for memory measurements. It can also be reasonably expected to be applicable to other kinds of measures of human abilities and task difficulty in health care, but further exploration is needed about how to incorporate qualitative explanatory variables in the CSE formulation. In this paper we report two case studies exploring the possibilities of advancing CSE and entropy to include human functional balance measurements. In case study I, physiotherapists have formulated a CSE for balance task difficulty by principal component regression of empirical balance task difficulty values from Berg’s Balance Scale transformed using the Rasch model. In case study II, four balance tasks of increasing difficulty due to diminishing bases of support and vision were briefly investigated in relation to entropy as a measure of the amount of information and order as well as physical thermodynamics. The pilot study has explored both methodological and conceptual possibilities and concerns to be considered in further work. The results should not be considered as fully comprehensive or absolute, but rather open up for further discussion and investigations to advance measurements of person balance ability in clinical practice, research, and trials.

 • 11.
  Melin, Jeanette
  et al.
  Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning, Leadership and Command & Control Division Karlstad. Research Institutes of Sweden (RISE), Division Safety and Transport, Department of Measurement Science and Technology, Gothenburg.
  Göschel, Laura
  Department of Neurology, Charité—Universitätsmedizin Berlin, Corporate Member of Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, NCRC—Neuroscience Clinical Research Center, Charité—Universitätsmedizin Berlin, Corporate Member of Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, (DEU).
  Hagell, Peter
  The PRO-CARE Group, Faculty of Health Sciences, Kristianstad University, Kristianstad, (SWE).
  Westergren, Albert
  The PRO-CARE Group, Faculty of Health Sciences, Kristianstad University, The Research Platform for Collaboration for Health, Faculty of Health Sciences, Kristianstad University, Kristianstad, (SWE).
  Flöel, Agnes
  Department of Neurology, University Medicine Greifswald, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Greifswald, (DEU).
  Pendrill, Leslie R
  Research Institutes of Sweden (RISE), Division Safety and Transport, Department of Measurement Science and Technology, Gothenburg, (SWE).
  Forward and Backward Recalling Sequences in Spatial and Verbal Memory Tasks: What Do We Measure?2023In: Entropy, E-ISSN 1099-4300, Vol. 25, no 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are different views in the literature about the number and inter-relationships of cognitive domains (such as memory and executive function) and a lack of understanding of the cognitive processes underlying these domains. In previous publications, we demonstrated a methodology for formulating and testing cognitive constructs for visuo-spatial and verbal recall tasks, particularly for working memory task difficulty where entropy is found to play a major role. In the present paper, we applied those insights to a new set of such memory tasks, namely, backward recalling block tapping and digit sequences. Once again, we saw clear and strong entropy-based construct specification equations (CSEs) for task difficulty. In fact, the entropy contributions in the CSEs for the different tasks were of similar magnitudes (within the measurement uncertainties), which may indicate a shared factor in what is being measured with both forward and backward sequences, as well as visuo-spatial and verbal memory recalling tasks more generally. On the other hand, the analyses of dimensionality and the larger measurement uncertainties in the CSEs for the backward sequences suggest that caution is needed when attempting to unify a single unidimensional construct based on forward and backward sequences with visuo-spatial and verbal memory tasks.

 • 12.
  Nilsson, Diana
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Foreign Languages Section.
  Lundqvist, Stefan
  Swedish Defence University, Department of War Studies and Military History, Joint Warfare Division.
  Identifying weaknesses of CLIL in the military higher education classroom2022In: The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, ISSN 2334-9182, Vol. 10, no 2, p. 217-243Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to the ever-increasing expansion of English language integration into content courses within higher educational institutions (HEIs), this study seeks to gain insights into how domestic students, as well as content and language lecturers perceive integrating English for Specific Academic Purposes (ESAP) in an academic/vocational military university using Content and Language Integrated Learning (CLIL). We investigate firstly on how mostly domestic, non-native English speaking students perceive learning academic military content in an English Educational Environment (EEE), and secondly, how content and ESAP lecturers perceive collaborating within CLIL at the Swedish Defense University. Using a mixed-methods approach with data gathered from students and lecturers, the results are useful for HEIs looking to increase their English integration. Our results indicate that NNES students indeed learn content and language knowledge simultaneously using CLIL because communicative ESAP tasks enable them to process, and increase content knowledge. However, as this article will show, students prefer drastically different CLIL methods for reasons that we argue can be traced to varying L2 proficiencies. Meanwhile, lecturers had different expectations of, and perceived, interdisciplinary collaboration differently. This study concludes by suggesting that CLIL step 3 is inherently flawed due to a mismatch of implicit methods and explicit expectations of language proficiency, which consequently complicate lecturer roles and interdisciplinary collaboration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Näslund, Sofie
  Swedish Defence University.
  Lärande och säkerhet i en militär organisation: En fallstudie av Försvarsmaktens flygvapen2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The national security of Sweden has changed as a result of the Russian invasion of Ukraine. To conduct an active defence, to work preventively, and to meet presumed threats, the Swedish Armed Forces need knowledge about organisational learning. Organisational structure is a factor that influence organisational learning. The purpose of the study was to investigate how organisational structure is perceived to affect organisational learning and safety in a military organisation. A single case study was conducted at the Swedish Armed Forces Air Force, where 17 individuals at different organisational levels were interviewed. The data collection method- was semi-structured interviews, and the analytical method was thematic analysis.The study has identified three overall themes: 1) working with uncertainty, 2) mistakes as a learning tool, and 3) organisational knowledge sharing. The results have shown that the AirForce deals with uncertainty in its daily operations, which requires a safe approach, communication, commitment, and proximity. Mistakes are used as a tool for learning within the Air Force to allow for development of routines, controls, and work methods necessary to complete their tasks. Thus, the Air Force needs to deal with mistakes in order to be able to work safely in the future. Organisational knowledge sharing consists of structure and rivalry, which affects the ability to make knowledge persistent within the Air Force. Inclusive, the results show a behavior that indicates that “errors” are used as a tool to change routines in the organisation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Sandberg, Marcus
  Swedish Defence University.
  Soldaten i fokus: En studie om soldatens motivationsfaktorer och hur dessa belyses i delar av Försvarsmaktens ledarskapsutbildning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Marcus Sandberg - Självständigt arbete
 • 15.
  Schüler, Martin
  Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning, Leadership and Command & Control Division Stockholm. University West, (SWE).
  Planning for Safety when Preparing for War: Competition Brings Out the Wickedness of the Military2022In: 27th ICCRTS Proceedings, International Command and Control Institute , 2022, p. 1-16Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The study investigates how two-sided military exercises affect learning and participating personnel's ability to perform tasks safely when confronted with an equally matched opponent. Data were collected from two separate events the Northern Wind 2019 Final Planning Conference and the Northern Wind 2019 exercise using participatory observations and shadowing. The outline of the critical incident technique was used as a guide when designing the data collection and the activity theory framework was used for coding and analyzing the data. The results indicate that a driven desire to win two-sided military exercises can create unsafe work practices by performing work tasks without regard for occupational-, electrical- or fire safety. The results also indicate a need for reshaping the conception of a two-sided military exercise by treating the exercise as a learning opportunity and recognizing the impact of the participating unit on each other’s learning. The study is based on the results of one army exercise and requires further research to understand the activities that take place and how they affect learning and safety. However, it gives some insight into the learning problems occurring during military field exercises.

 • 16.
  Schüler, Martin
  Högskolan Väst, (SWE).
  Säkerhetsklimat i en militär organisation2022Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Den militära organisationen inkluderar olika verksamheter vilket skiljer den fran civila organisationer. Den militära organisationen har sin motsvarighet i flera olika civila organisationer som sjöfart, luftfart, sjukvård och transport for att nämna några områden. Den allomfattande militära verksamheten regleras av samma lagar som övriga aktörer i samhället forhåller sig till. Det som är unikt med den militära organisationen är den kontinuerligt tränar och övar för krig. Organisationens personal exponeras för utmaningen att tankemässigt växla mellan individuell och kollektiv risktagning att tänka och träna (krig), Sveriges säkerhet. Samtidigt förvantas individen förebygga risker i de farliga situationer som påverkar den individuella säkerheten som individen möter i sitt arbete.

  Säkerhetsklimat ar organisationsmedlemmarnas kollektiva uppfattning om området säkerhet (Neal & Griffin, 2002; Zohar, 1980). Uppfattningarna skapas genom att gruppen ser hur säkerhet uttrycks, prioriteras och hanteras i organisationen till exempel i organisationens regler, rutiner, instruktioner och dokument (Kines et al., 2011). Uppfattningar ar särskilt viktiga i organisationens säkerhetsarbete och bidrar till att vissa säkerhetsomraden uppfattas som mer eller mindre viktiga i det dagliga arbetet (Fahlbruch & Wilpert, 1999; Flin, 1998; Flin et al., 2000). Dessa uppfattningar påverkar aven förekomsten av olyckor och tillbud som kan orsaka skador pa människor, utrustning och miljö (Beus et al., 2010; Christian et al., 2009; Fugas et al., 2012; Kuenzi & Schminke, 2009; Nahrgang et al., 2011; Tholen et al., 2013). For att kartlägga säkerhetsklimatet används olika enkätinstrument. Det finns inga säkerhetsklimatinstrument som är anpassade  till  hela  den  militära  organisationens verksamhet. De säkerhetsklimatinstrument som finns mäter säkerhetsklimat utifrån en specifik verksamhet som till exempel sjöfart. I den föreliggande avhandlingen har en modifierad version av instrumentet Nordic Safety Climate Questionnaire använts för att mäta säkerhetsklimat i flera olika delar av den militära organisationen. Ytterligare områden har adderats till instrumentet for att fånga de situationer som militär personal möter i den dagliga verksamheten dvs övning, etik, och fysikträning.

  Avhandlingens syfte är att utveckla ett verktyg för att undersöka säkerhetsklimat i en militär organisation samt att undersöka relationen mellan säkerhet och lärande i det militära arbetet.

  Resultaten visar att det anpassade instrumentet NOSACQ-50 diskriminerar mellan olika stridskrafter och nivåer i den militära organisationen. Resultaten visar att de nyskapade dimensionerna: Ledningens stöd, Kunskap om lagar, Etik, Prioritering av träning, Undvikande av träning, Rättvis utvärdering, Acceptans av vulnerabilitet mäter andra aspekter av säkerhet som har relevans for den miliära organisationen.

  Vidare har säkerhet undersökts under en militär övning. Datainsamlingen designades efter  metoden  kritiska  incidenter.  Deltagande  observationer genomfördes av planeringen inför övningen Northern Wind 2019 (NW19). Skuggning användes for att följa övningsdeltagarna under övningen NW19. Resultaten visar att begäret att vinna övningen påverkar hur deltagarna arbetar med säkerhet. Deltagande enheter blir med sina beslut och aktioner omedvetet varandras lärare. Övningsdeltagarna påverkas av ""gamer mode"" vilket medför att säkerhetsreglerna upplevs hindrande for övningsvinsten. Övningsscenariot skapar en situation där verklighetsliknande situationer sammanblandas med autentiska. Konkreta uppgifter går att imitera (flytta den gröna lådan) medan abstrakta uppgifter inte kan imiteras (samarbeta med andra myndigheter som Polisen). Problematiken skapar ett underlag som kan vilseleda organisationen och skapa kunskap som inte fungerar utanför övningen. Problem och svårigheter synliggörs inte utan bildar organisatoriska svagheter som kan orsaka farliga situationer för individen och organisationen.

  För att ytterligare förstå militar säkerhet behöver arbetet kompletteras med ytterligare studier riktade mot marina och flygvapenövningar. Vidare behöver instrumentet kompletteras med påståenden som fångar personalens uppfattning om säkerhetslösningens faktiska tillämpbarhet när den används i den militära verksamheten.

 • 17.
  Schüler, Martin
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Science of Command and Control and Military Technology Division, Command and Control Section. Högskolan Väst.
  Bjurström, Erik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Science of Command and Control and Military Technology Division, Command and Control Section.
  Speed vs thought2021In: 26th ICCRTS International Command and Control Research and Technology Symposium: Artificial Intelligence, Automation and Autonomy: C2 Implications, Opportunities and Challenges, 2021, Vol. Topic 3, p. 1-8Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss the conception of speed in command and control (C2) systems’ impact on human thought and to introduce the notion of “Combat Integrated Learning” (CIL). In a context of increased complexity, unpredictability and ambiguity, adaptation not only concerns agility in terms of speed, but through resilience, self- healing and – in lack of calculable consequence ethics – an Aristotelian notion of virtue as a stable equilibrium of the soul as a basis for choice of action “knowingly and for its own sake”. As humans we have many cognitive functions which impact how we perceive information i.e., sensemaking and situation awareness. But the essence of thinking is a philosophical issue where philosophers like Arendt previously explained the emergence of banal evil as ordinary men having lost their ability to think. C2 systems that make us reactive to a piece of information, inciting speed to act, minimize human reflection and learning. Developing time effective C2 systems could in fact lead to the creation of military stupidity. Authority, organizational and administrative procedures may lead to normalization of risk, morally questionable attitudes and actions, routinized humiliation and behavior that ultimately break down sensemaking and the sense of “self” in degraded environments. C2 systems and their uses may hamper intelligent action through the loss of an active agency of the individual, thus impede understanding and management of the battlespace, especially in the light of deception and disinformation, and unclear causal relations of events in constrained environments.This paper points at potential good practices in the face of ambiguity.

 • 18.
  Schüler, Martin
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Science of Command and Control and Military Technology Division, Command and Control Section. Högskolan Väst (SWE).
  Johansson, Kristina
  Högskolan Väst (SWE).
  Vega Matuszczyk, Josefa
  Högskolan Väst (SWE).
  Propper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance (7P): Training for the fictive scenario or learning to deal with reality?2019In: : Abstracts, University West , 2019, p. 17-17Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate critical incidents in a large medical exercise (mass casualty incident) including the Swedish Armed Forces (SwAF) and a regional hospital using activity theory. A total of 96 individuals played injured patients with a variety of injuries from simple cuts and bruises to severe head injuries. Patients were evacuated by different means of transportation i.e. minivan, ambulance, military as well as civilian ambulance helicopter.We participated in the final planning of the exercise in order to obtain access for the research team. Data was collected through observations, shadowing technique and 20 semi structured interviews. Professionals from the regional hospital and SwAF as well as evaluating personnel were interviewed. The interviewees were asked to describe significant events experienced during the exercise. Two researchers observed the triage and registration process in the ambulance intake and the emergency room of the hospital. One researcher observed the command and control (C2) function within the mass casualty management (MCM).Two students from the Swedish Defense University and three from University West collected data by playing injured patients according to the determined injure play card provided by SwAF. The students were instructed to observe what they themselves would classify as critical incidents based on their own subject i.e. education, economics and command and control studies. Five questions guided the observations: What happened? Who were involved? What consequences did the incident have? How were these consequences handled by the organization? Did the incident affect other areas?Data was analyzed, thematized and coded using the third generation of activity theory and its areas: tools, rules, community, division of labor, subject and object as a guide for identifying contradictions within the regional hospital and the emergency medical plan developed for handling large casualty events.Preliminary results indicated that participating personnel were not faced with conditions mimicking real life but learned to deal with a corrected version of reality i.e. preparations before the start of the exercise created shortcuts affecting the veracity of the exercise. This was manifested through contradictions within and between the activity systems and the conflicting motives carried by the objects.The results might impact the future designs of large exercises, influencing the conditions that the participants will face in exercises and thereby increasing preparedness for authentic situations.

 • 19.
  Skarp, Jan-Erik
  Swedish Defence University.
  YOU’RE A WIZARD, RECRUIT! SVART MAGI I FÖRSVARSMAKTEN2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A growing military organisation have the need to expand on all fronts. One of the prominent sections in the military that is expanding is communications. Communications is something that all modern armies need and thus it needs to be presented as an interesting and exciting place to work. Communications is however a complex area of work, demanding knowledge of how the very space around you works. The complexity of communications is often metaphorically referred to as ”Black magic” in the sense that noone actually knows why and what is happening. This study aims to show how the metaphor ”Black magic” in the context of communication can affect future officers view of the abstractness that is communications. This is to emphasize the effects of metaphors in the military and how they can shape the future of the growing military. The results from this study show that the metaphor ”Black magic” mainly affect the cadets in two different ways. ”Black magic” can build a mystery around the subject of communications which in turn can intrigue the cadets to learn more about it. ”Black magic” can also create the perception of not needing to learn more of the subject, as it is often seen as something we cannot control or unnatural, something we would rather avoid. The study shows a small example of how military discourse can affect the organizations future and how important it is for officers to be aware of the words they are using for example during education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Svanberg, Philip
  Swedish Defence University.
  Officersprogrammets etik- och moralutbildning: En idealtypsanalys2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the continuation of Swedish Armed Forces personnel deployed in international service and the increase of national defence focus with new units being created, the average age of cadets enrolling in officers school is decreasing. Studies have previously shown that ethics and morals are linked to cognitive development, and cognitive development linked to age and education.

  The Neo-Kohlbergian Schema theory defines three general schemas of ethical and moral decision making. Where Postconventional schema is considered most beneficial for military officers, but the military culture seems to promote the Maintaining norms schema.

  This study is examining the regulating documents from the statute from the government, the program directions from the university, to individual courses programs and descriptions. In order to examine how the ethics and moral education in the Swedish officers school relates to the Neo-Kohlbergian schema theory.

  The study concludes that the education promotes both the Maintaining norms and Postconventional schemas rather equally with some aspects tending more to the maintaining norms schema while other tends more to the postconventional schema. Meaning that the cadets are given multiple tools to combat ethical and moral dilemmas, but by not focusing on one schema the speed in decision making is halted.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Vega Matuszczyk, Josefa
  et al.
  Högskolan Väst.
  Johansson, Kristina
  Högskolan Väst.
  Schüler, Martin
  Högskolan Väst.
  The student learning context during a pandemic2020In: VILÄR: 3–4 December 2020 University West,Trollhättan. Abstracts, Högskolan Väst , 2020, p. 28-30Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the midst of a semester the COVID-19 pandemic forced many universities to abruptly reorganize courses from being taught on campus to completely being imparted online. Therefore, the present study seeks to explore how students perceived the impact of COVID-19 on psychological well-being, stress, and satisfaction with their studies in a Swedish university. Participants were 560 university students in West Sweden attending courses during the spring semester of 2020. The study is part of a larger study involving eight different countries, including Sweden, with the objective to examine the impact of COVID-19 on university student’s well-being. Although this abstract only cover a small part of the collected data, the Swedish participants. The same questionnaire was sent to all fellow countries. In June 2020, 14571 students at a Swedish university received an e-mail including information about the study, an invitation to participate, and a link to the questionnaire. In total, 560 students chose to take part in the study. They were women (318) and men (242), mean age 29. 24 years (18-78) attending courses at undergraduate - (87.60%) and graduate levels. Most participants studied fulltime (87.60%), resided at home(71.60%) and stated they were following Governments recommendations about protection from COVID-19 (79.33%). The questionnaire was written in English, was administered with Qualtrics XM software, and took approximately 20 minutes to complete. The questionnaire included measures of Concerns about COVID-19, Perceived Stress, Well-being, Satisfaction with university information, University Support for Online Learning, having Sufficient Technical Requirements, Social Identification, and Satisfaction with studies. Cronbach’s alfa for the different scales ranged from .70 to .93. Spearman correlation analysis showed that satisfaction with studies was significantly related to all other measures. High concerns about Corona (-.096), low University support for Online Learning (-.638), low Satisfaction with University Information (-.549), low Social Identification (-.469), low Well-Being (-.494), High Stress (-.349), and insufficient Technical Preconditions (-.275) affected satisfaction with studies negatively. Mean comparisons with t-test showed significant differences between males and females. Males reported higher satisfaction with studies but significantly lower well-being, less satisfaction with university support for online learning and university information. The differences between males and females, although statistically significant, mean differences were small to moderate (.023-.044).It is concluded that University contributions to the change from campus- to online studies are significant factors affecting student’s well-being and satisfaction with studies. Furthermore, the role of Social Identification in students Well-being and Satisfaction with studies should be further investigated. The planes for the future is to write a comparative study in the European project.

1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf