Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Hedstöm, Lars
  et al.
  Swedish Defence University, Strategic Implications and Innovations Center.
  Jontén, Maria
  Swedish Defence University, Strategic Implications and Innovations Center.
  Tabeshadze, Nino
  Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning, Leadership and Command & Control Division Karlstad.
  Deterrence and Horizontal Escalation game 20242024Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Häggström, Henrik
  et al.
  Swedish Defence University, Centre for Societal Security.
  Petersson, Olof
  (SWE).
  Karslsson, Gunnar
  Swedish Defence University, Centre for Societal Security.
  Viksten, Runar
  (SWE).
  Weissmann, Mikael
  Swedish Defence University, Department of War Studies, Land Operations Division.
  Corneliusson, Lars-Olof
  (SWE).
  Annell, Stefan
  Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning, Leadership and Command & Control Division Stockholm.
  Lilja Lolax, Kristoffer
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden, (SWE).
  Framtidens säkerhetstjänst i totalförsvaret2024Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av en breddad och allt mer komplex hotbild mot Sverige och en ambition att stärka den svenska totalförsvarsförmågan har regeringen och Regeringskansliet på senare år skjutit till nya medel och försvarsanslag till det militära och civila försvaret, inklusive den militära Säkerhetstjänsten. De har även tagit fram ett antal nya lagar och regler som på olika sätt syftar till att vägleda säkerhetstjänstens verksamhet och stärka landets motståndskraft mot olika säkerhetshot inom ramen för totalförsvaret.

  Denna antologi har till uppgift att utifrån olika perspektiv analysera hur moderna hotbilder, ny teknik, lagstiftning, natomedlemskap och krav på samverkan med andra myndigheter och företag kommer påverka den militära säkerhetstjänstens och säkerhetsunderrättelsetjänstens verksamhet i framtiden. Antologin är skriven av några av Sveriges ledande experter på området i syfte att beskriva de utmaningar som den militära säkerhetstjänsten och säkerhetsunderrättelsetjänsten står inför samtidigt som totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige återuppbyggs.

  Några av de frågor som ställs i antologin är hur och i vilken utsträckning det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde, ny säkerhetsskyddslagstiftning, ambitionen att stärka det svenska totalförsvaret och Sveriges medlemskap i Nato kommer leda till att säkerhetstjänstens arbetsuppgifter förändras i framtiden? Slutsatserna från denna antologi är säkerhetstjänsten och säkerhetsunderrättelsetjänsterna i Sverige står inför ett paradigmskifte där det kommer vara nödvändigt att modernisera organisationen och implementera ny teknik för att anpassa sig till den digitala eran. Även vikten av intensifierad internationell samverkan kommer spela stor roll för säkerhetstjänstens möjligheter att bedriva ett effektivt arbete på nationell nivå i framtiden. Det multilaterala samarbetet är här för att stanna även om det är svårt och bygger på förtroenden mellan stater som inte alltid finns.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Jonsson, Emma
  Swedish Defence University, Centre for Societal Security, Leadership Concepts Division. Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning, Leadership and Command & Control Division Karlstad.
  Rekryteringsunderlaget 20222023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera utvecklingen av rekryteringsunderlaget, kvantitativt och kvalitativt. I rekryteringsunderlaget 2022 ingår pliktade och frivilligt sökande. De pliktade 2022 består av svarande på mönstringsunderlaget vilket är individer som är födda 2004. De frivilligt sökande består av individer som har besvarat prövningsunderlaget under januari – december 2022. Resultat från mönstringen har kopplats samman med respektive individ och inrymmer tidsperioden januari 2022 till april 2023.

  Rekryteringsunderlaget 2022 består av 114 577 individer, av vilka huvuddelen (89 %) är pliktade. Av de nomineringsbara är andelen pliktade också 89 procent, vilket är högre än tidigare år. Den könsneutrala plikten innebär att 46 procent av det totala underlaget består av kvinnor; 49 procent av de pliktade och 20 procent av de frivilligt sökande. Genom antagningsprocessen minskar andelen kvinnor till 20 procent av de nomineringsbara. Andelen är något högre än 2018-2019 men något lägre än 2021.

  Jämfört med pliktåren 2018-2021 är kvaliteten bland de mönstrande och nomineringsbara något lägre i de psykologiska variablerna. De mönstrades värden i pliktförmåga och befälslämplighet är de lägsta sedan värnpliktens återinförande, medan värdet i fysisk kapacitet är det högsta under dessa fem år. Ökningen i generell begåvning och minskningen i muskelkapacitet har avtagit.

  Generellt sett presterar de mönstrade och nomineringsbara individerna i rekryteringsunderlaget 2022 lägre värden på mönstringen än åren med endast frivilligt sökande, med undantag för de nomineringsbaras generella begåvning som är högre. Resultatet ses som en konsekvens av att fler kallas till mönstring, vilket bör innebära att värdena mer bör avspegla en normalpopulation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning, Leadership and Command & Control Division Karlstad.
  Ledarskapsövningen ”Ledarskap och självkännedom” (LoS): Litteraturgenomgång och förslag på utveckling av övningen2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att redovisa en litteraturgenomgång gjord i juli 2023 i databaserna PsycInfo och ERIC kring begreppen självkännedom och självledarskap i första hand, och begreppen empati och kommunikationsförmåga i andra hand, samt att relatera analysens resultat till hur ledarskapsövningen ”Ledarskap och Självkännedom” (LoS) kan vidareutvecklas. Litteraturgenomgången kring självkännedom och självledarskap kom i stor utsträckning att baseras på tre aktuella meta-analyser. Inom såväl självkännedom som självledarskap framkom ett antal teoretiska aspekter som kan berika LoS i sin nuvarande form. Vidare framkom att begreppet självledarskap är teoretiskt tveksamt ur ett LoS-perspektiv. Däremot kan interventioner som lyfts fram inom litteratur om självledarskap vara värdefulla för LoS men då relaterade till deras ursprungliga källor. Risker med överdriven introspektiv reflektion, mindfulness med mera behöver beaktas vid urval av övningar i en reviderad LoS. Litteratursökningen relaterad till empati och kommunikationsförmåga gav ingen grund för revision av LoS i dessa avseenden. Slutligen påtalas behov av att revidera befintlig handledarmanual för LoS med denna rapport som grund, liksom behov av handledarutbildning och utvärdering av utfall av en reviderad LoS.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Larsson, Gerry
  Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning, Leadership and Command & Control Division Karlstad.
  Svar på UL handledarfrågor: Nr 1 20232023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  FHS möts regelbundet av frågor från UL handledare. Syftet med denna PM är att ge svar och kommentarer till dessa frågor. Det handlar främst om frågor som inte direkt går att besvara med hjälp av den befintliga handledarpärmen. Det övergripande syftet är att stärka handledarna i samband med deras utbildningar. Ambitionen är att uppdatera denna PM när ett antal nya frågor dykt upp. Texten förutsätter god förtrogenhet med den teoretiska Ledarskapsmodellen och med gällande handledarpärm. Ordningsföljden mellan frågorna följer ingen systematik. De kommer i den följd jag fick ta del av dem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Van Baalen, Miriam
  et al.
  Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning.
  Österberg, Johan
  Swedish Defence University, Institutionen för ledarskap och ledning.
  ’Man växer fort i Försvaret, så länge man klarar av det’: Befälsuttagna värnpliktigas erfarenheter av utbildning med fullständigt försteg respektive tankar om fortsatt engagemang i Försvarsmakten2024Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces are in a growth phase where increased volumes of conscripts accentuate the already strained supply of officers to the organization. The organization is facing the challenge of recruiting among the conscripts for the various officer training programs, while there is also an immediate need for officers to be able to take care of and train the conscripts who constitute the personnel of the future. In connection with the reintroduction of conscription, the categories of conscript platoon commanders and group commanders were also reintroduced. The purpose of this study is to gather the experiences of the training with complete advantage that these conscripted officers undergo, as well as the desire for continued involvement in the Swedish Armed Forces. Twelve conscript officer recruits at one of the military units that have reintroduced conscripted commanders were interviewed in focus groups in September 2022 and May 2023. The interviews were analysed through thematic analysis. The results indicate that experiences varied primarily based on the reception and treatment within the companies. The initial training was considered predominantly educational and of high quality. Challenges arose regarding ambiguity in roles and responsibilities, lack of knowledge about the new officer categories within the unit, and varying treatment. Personal challenges could be managed, while structural obstacles were perceived as more difficult to overcome. Inadequate utilization of one’s full capacity led to frustration, while high motivation and commitment was reflected in this experience. The motivation to continue commitment within the Armed Forces was influenced by factors related to the organization's offerings, job nature, and the global situation. 'Location' was a dual-impact factor where flexibility and mobility were attractive, while distance and its impact on civilian life negatively affected attractiveness. Motivational factors were linked to perceptions of different career paths within the Armed Forces. The vertical and horizontal dimensions of career development connected to the different officer categories influenced interest, while a lack of early information created uncertainty about career choices and the options available. The report concludes with some recommendations intended to further improve the effect of conscription training and increase motivation for continued commitment, which in the long run can have a positive impact on military capability.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Weissmann, Mikael
  Swedish Defence University, Department of War Studies, Land Operations Division.
  Framtida hotbilders påverkan för säkerhetstjänsterna2024In: Framtidens säkerhetstjänst i totalförsvaret / [ed] Häggström, Henrik, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2024, p. 38-67Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den internationella säkerhetsmiljön har under de senaste åren utvecklats till envolatil och allt större gråzon mellan krig och fred. Säkerhetsutmaningar ochantagonistiska hot som härrör från olika typer av hybridhot och icke-linjär krigföringbefinner sig idag högt upp på säkerhetsagendan inte bara i Sverige utan över helavärlden. Med tiden har gråzonen mellan fred och krig vuxit avsevärt, vilketunderstryker nödvändigheten av att förstå dynamiken hos gråzonen, aktivahybridhot, samt icke-linjär krigföring.

  USA:s och Europas samlade militära resurser är fortfarande kraftigt överlägsnaRysslands, och än så länge även Kinas. Detta har varit en drivkraft för dessa och andraaktörer att utveckla och kombinera andra, mindre resurskrävande sätt att konkurrerapå den globala arenan. Icke-linjär krigföring och hybridhot är vanliga strategier hosmånga aktörer, bland annat Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea, samt vissaickestatliga aktörer, främst IS och Hizbollah. 

  Rysslands agerande i Ukraina före invasionen 24 februari 2022 har manifesteratdetta paradigm genom att vara ett bra exempel på problemet med att tänka på krigoch fred som binära kategorier. Hur hanterar ett land eller en grupp länder hot ochaggression i det här gråområdet, till exempel "små gröna män" som visas i uniformmen utan nationell beteckning och vägrar att berätta var de kommer ifrån? Ellervalpåverkande operationer eller cyberattacker?Iran är ett tydligt exempel på hur strategier med inslag av hybridhot ochhybridkrigföring blir lösningen när det upplevs som nödvändigt att utmana västsmilitära övertag. Eftersom USA uppfattas som ett hot mot Irans existens har landetutformat en strategi som bygger på gerillakrigföring, mestadels via ombud ochutanför Iran.

  Ett annat exempel återfinns i Spanien där en sammanhållen ryskinformationskampanj riktade in sig på att blåsa upp och öka de nationellamotsättningarna kring det katalanska valet. Detta är ett uppenbart och väldokumenterat exempel på hur en aktör använder sig av olika former av hybridhot ochhybridkrigföring för att exploatera ett lands existerande sårbarheter.Detta innebär förstås inte att väst inte kan kombinera olika politiska medel på ettsätt som kan beskrivas som icke-linjär krigföring eller hybridhot. Debatten har sinabrister och oklarheter, men den utmanar västs binära synsätt på krig och fred liksompå konventionell och okonventionell krigföring. Därför har den bidragit till en bättrehelhetsförståelse av hur en motståndare på ett innovativt sätt kan kombinera olikaverktyg för att utnyttja västliga samhällens specifika sårbarheter och kringgå derasbefintliga försvarsstrukturer. Detta har i sin tur ökat västvärldens förmåga att hanteraantagonistiska hot.

  På vilket sätt skiljer sig dessa från traditionella hot? Det tjugoförsta århundradetshot skiljer sig från traditionella hot och krigföring mer i intensitet och grad än i sinnatur. Undantaget är det virtuella och digitala området där både många nya verktyghar skapats samt startkostnaden för att använda dem har sjunkit (t.ex. UAV:er ochövervakningskameror). De nya hoten kommer ofta från motståndare ellerantagonister som syftar till att uppnå resultat utan krig, genom att t.ex. störa,undergräva eller skada målets politiska system och sammanhållning genom enkombination av våld, kontroll, subversion, manipulation och spridning av (felaktig)information.2 Dessa hot riktar sig mot motståndarens samhällen, inte påkombattanter.3

  Hybridhot och icke-linjär krigföring innebär samtidigt att det finns en rad möjligakontradiktoriska medel, från hot om krig till propaganda och allt däremellan. Deinnehåller därför flera makt- och påverkansinstrument, men med tonvikten lagd på hot, icke-militära såväl som militära, som opererar i gråzonen under tröskeln föröppet krig. Dessa former av hot och krigföring tillåter inte en entydig åtskillnadmellan olika former av aktörer, vare sig de är statliga eller icke-statliga; soldater ellercivila; organiserat våld, terror, kriminalitet eller krig i traditionell mening. Oavsettvilken aktör hotet härrör från har det blivit vanligt att sådana aktörer kombinerar ochskräddarsyr en blandning av konventionella och oregelbundna medel för att uppnåmaximal effekt.

 • 8.
  Weissmann, Mikael
  Swedish Defence University, Department of War Studies, Land Operations Division.
  Guide till praktisk examination av praktiska moment: Konstruktiv länkning i praktiken i utbildningen av kadetter och officerare2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna guide presenterar en modell som integrerar lärandemål med praktiska läraktiviteter och praktisk examination i utbildningen av kadetter och officerare inom ramen för högskoleutbildning. Syftet är att visa hur man kan uppnå konstruktiv länkning i praktiken vid examination av praktiska moment i utbildningen av kadetter och officerare, utan att äventyra de krav på rättssäkerhet som högskoleexamination ställer, samtidigt som utbildningsmål, pedagogiska aktiviteter och utvärderingsmetoder sammankopplas. Därigenom kan praktisk examination av praktiska moment skräddarsys för de militära yrkenas dynamiska och praktiska karaktär.

  Download full text (pdf)
  Guide till praktisk examination av praktiska moment_Weissmann_2024
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf