Change search
Refine search result
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Isabell
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Utvärdering av MSB Operativt beslutsstöd, ver 0.7: - Upplevd användbarhet i ett aktörsinternt scenario med oerfarna användare - Kompatibilitet med Försvarsmaktens Svensk planerings- och ledningsmetod2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som komplement till Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar har MSB tagit fram ett beslutsstöd, Operativt beslutsstöd, som är tänkt att hjälpa beslutsfattare att besluta hur resurser ska prioriteras vid samhällsstörningar. Beslutsstödet ska kunna användas av alla aktörer som bidrar till att hantera samhällsstörningar, både aktörsgemensamt och aktörsinternt, och är tänkt att kunna användas med eller utan kvalificerad operativ vana. Beslutsstödet är av typen checklista och består av fem huvudsteg, med tillhörande delfrågor. Rapporten redovisar en utvärdering av ett utkast till beslutsstödet (Operativt beslutsstöd, UTKAST version 0.7) med avseende på beslutsstödets lättillgänglighet och användbarhet, samt med avseende på beslutsstödets kompatibilitet med Försvarsmaktens motsvarighet. Rapporten riktar sig främst till de som deltar i utvecklingen av beslutsstödet.

  Beslutsstödets lättillgänglighet och användbarhet undersöktes genom att användare utan operativ vana eller utbildning i att använda stödet nyttjade stödet för att fatta beslut om prioriteringar i ett fiktivt scenario. Elva grupper om två eller tre studenter deltog i undersökningen. Deltagarna fick ange om de använde alla steg i stödet för att lösa uppgiften eller om de avvek från stödet i något fall och då om orsaken till detta. De skattade även olika aspekter av beslutsprocessen. Resultaten tyder på att beslutsstödet var såväl användbart som lättillgängligt.

  Beslutsstödets kompatibilitet med Försvarsmaktens motsvarighet på operativ nivå, Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med fyra officerare med omfattande kunskap om SPL. Resultaten tyder på att beslutsstödet är kompatibelt med SPL.

  Förutom dessa huvudresultat framkom ett antal synpunkter och förbättringsförlag rörande beslutsstödet i dess nuvarande form. 

 • 2.
  Brehmer, Berndt
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Toward an understanding of the commander´s "coup d´oeil"2010Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Towards an understanding of the commanders coup d' oeil
 • 3.
  Brehmer, Berndt
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Olsson, Sten-Olof
  Försvarsmakten, Markstridsskolan.
  Towards Understanding the Commander´s "Coup d´Oeil". Part 22011In: 16th International Command and Control Research and Technology Symposia (ICCRTS).: Collective C2 in Multinational Civil-Military Operations, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This is the second paper in a series where we try to understand what Clausewitz called the commander’s “coup d’oeil”, i.e., the ability to understand the situation on the battle field at a glance. We employ a standard paradigm from research on expertise where participants study a scenario and then reproduce it from memory. Last year we reported results consistent with other results from studies of expertise, viz., that experts recall meaningful scenarios better than meaningless scenarios whereas novices recall both types of scenarios equally badly. This year, we report four follow-up experiments. The first two study ex-perts’ and novices’ recall of scenarios after having seen how the scenario de-veloped over time and we do so under two conditions, one where the scenario develops violating constraints on how military units should move and one where they do not in an attempt to distinguish between two possible explana-tions for last year’s results: The constraints hypothesis and the pattern match-ing hypothesis. The results show that both experts perform better than novices but that both groups recall scenarios where the development did not violate constraints better than scenarios where the development violated constraints. We interpret these results as support for the constraints hypothesis. In Experi-ments 2 and 3 we vary the time allowed for inspecting static scenarios on the interpretation of these scenarios with both expert and novice participants. The results show that a short time for inspection affects the interpretation by novic-es to a greater extent than it affects the interpretation by experts, as was pre-dicted by Clausewitz. We interpret this to mean that novices and experts achieve their understanding of a military scenario in different ways.

  Download full text (pdf)
  Towards Understanding the Commander´s "Coup d´Oeil". Part 2
 • 4.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Chess as a research tool for the study of military command and control2006In: Proceedings of the 4th international conference: New challenges in the field of military sciences, 2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The author and his colleagues have for several years used chess as tool for research intended to be relevant for the improvement of military command and control. The paper summarizes the main results from this research and also discusses the external validity of the findings. The major finding is that the ability to benefit from an information quality advantage - in terms of more current information or longer range of vision of the board - decreases as the information quality for both sides is reduced, even if the advantage is left unaffected. If this result from experiments with chess should be valid also for military command and control it would contradict a current hypothesis in that area which implies that military information systems do not have to deliver perfect information, it is sufficient if they can deliver more and/or better information than those of the enemy. This, in turn, would mean that measures other than investments in advanced information technology may be needed in order to establish superior command and control under conditions of imperfect information. It is finally concluded that findings from experiments with chess can have external validity if there is a theory connecting them to the target situation, and that there are no reasons to believe a priori that findings from abstract laboratory research have less external validity than findings from field studies in natural settings.

 • 5.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Hur många ledningsnivåer behövs i Högkvarteret för ledning av IO 14?2016In: Operativ ledning: Slutrapport 2013-15 / [ed] Isabell Andersson, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kan man få en snabbare ledningsprocess vid ledning av insatser med ledningsorganisation 14 (IO 14) om man ta bort en ledningsnivå i Högkvarteret?2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport tar sin utgångspunkt i en fråga och några följdfrågor från Försvarmakten. Frågan är hur många ledningsnivåer det skall finnas i Högkvarteret vid insatsledning av insatsorganisation 14. Skall det som nu vara tre ledningsnivåer eller kan man ta bort en nivå? Skall en eventuell reducering av antalet nivåer ske genom att man tar bort en nivå eller genom att två nivåer slås ihop? Vilken nivå skall man i så fall ta bort, alternativt vilka nivåer skall slås ihop? Frågorna besvaras utifrån perspektivet att skapa en snabbare ledningsprocess utan att kvaliteten på de beslut som fattas försämras. Svaren grundas i organisationsteoretisk litteratur i kombination med vedertagen militär praxis. Ledningssystemets uppgift är att inrikta och samordna insatsen så att uppsatta mål kan nås (Brehmer, 2013a). Indelningen i olika ledningsnivåer har i huvudsak två syften. Det ena är att se till att varje ledningsnivå får ett lagom stort kontrollspann, det vill säga ett lagom antal underställda att samordna. Det andra syftet är att se till att varje ledningsnivå inriktas så att de får en lagom komplex uppgift att lösa med sina underställda enheter. Kontrollspannets storlek och uppgiftens komplexitet är "lagom" när såväl tillägg som borttagande av en ledningsnivå förlänger tiden för att samordna och inrikta. En analys av Högkvarterets organisation utifrån detta perspektiv leder fram till slutsatsen att det inte finns någon tid att vinna på att vare sig ta bort en ledningsnivå eller att slå ihop två ledningsnivåer. Rekommendationen ges därför att ha kvar tre ledningsnivåer. En tänkbar svaghet i underlaget för denna rekommendation är att det i huvudsak består av ett teoretiskt resonemang. För att kunna dra säkrare slutsatser krävs empiriska studier som jämför olika organisationsformer med varandra vid insatsledning inom ramen för scenarier av den typ som Försvarsmakten kan tänkas ställas inför. Sådana studier skulle också kunna ge svar på en mer fundamental fråga. Vilken kapacitet har egentligen ledningssystem av samma karaktär som det svenska? Kan de producera inriktning och samordning i rätt tid. Eventuellt avslöjade brister skulle sedan kunna läggas tillgrund för att inrikta ny forskning inom ledningsområdet.

  Download full text (pdf)
  Kan man få en snabbare ledningsprocess vid ledning av insatser med ledningsorganisation 14 (IO 14) om man ta bort en ledningsnivå i Högkvarteret?
 • 7.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Vad kan vi lära från ICCRTS om hur ledningssytem skall utformas för att kunna möta en resursöverlägsen motståndare?2016In: Operativ ledning: Slutrapport 2013-2015 / [ed] Isabell Andersson, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Vad är ett lämpligt kontrollspann vid militär insatsledning?: En litteraturstudie2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunktenför denna uppsats är en fråga från högkvarteret om hur många ledningsnivåer detskall finnas i ett ledningssystem för militära insatser i ett läge när Sverigeskall försvar sig mot en resursöverlägsen motståndare som initialt harinitiativet. Försvarsmakten har idag tre ledningsnivåer – militärstrategisk, operativoch taktisk nivå. Mer specifikt gäller frågan om det skall vara två eller trenivåer, om någon nivå skall tas bort eller om några nivåer skall slås ihop. Ledningssystemetför en insats är till för att inrikta och samordna de underställda som deltar iinsatsen mot ett gemensamt mål.  Anledningentill att ledningssystem byggs hierarkiskt är att det finns en begränsning förhur många underställda en chef kan hantera. Han eller hon har ett begränsatkontrollspann. Lösningen är att dela upp det totala antalet underställda i mindreenheter som var och en har en chef. Dessa inriktas och samordnas sedan avchefer på en högre nivå. Om en nivå i ett hierarkiskt ledningssystem tas bortkommer kontrollspannet på återstående nivåer att öka. Avgörande för möjlighetenatt ta bort en nivå är därför hur mycket kontrollspannet kan tillåtas öka utanatt det får negativa effekter på förmågan att utöva ledning på de nivåer som äraktuella. Syftet med denna uppsats är att försöka ge svar på denna frågautifrån en genomgång av tidigare forskning på området. Resultatet av dennagenomgång visar att tidigare forskning inte har något entydigt svar. Den tidigaforskningen om kontrollspann ger visserligen rekommendationer på 3-6underställda, men senare forskning har rest tvivel kring denna rekommendation.Istället framhålls att kontrollspannets bredd är beroende av olika faktorer iden situation i vilken ledningen utövas. De faktorer det gäller kan antingenvara relaterade till den uppgift som skall lösas eller till kapaciteten iledningssystemet.  Exempel på uppgiftsrelateradefaktorer är komplexitet, tidskrav, osäkerhet, hur skilda funktionerunderställda enheter har samt hur många andra arbetsuppgifter än ledning somskall hanteras. Exempel på faktorer relaterade till ledningssystemets kapacitetär kompetensen hos chefer och underställda, samt tillgång till stabsresurseroch stödsystem.  Även omforskningsgenomgången inte ger ett entydigt svar på vad som är ett lämpligtkontrollspann så ger den ändå underlag för en diskussion om förutsättningarnaför att minska antalet ledningsnivåer. Strid mot en resursöverlägsenmotståndare kommer sannolikt att ställa stora krav på förmågan att hanterakomplexitet, tidskrav och osäkerhet. Enligt rådande uppfattning gynnas dennaförmåga av smala kontrollspann vilket talar emot att minska antaletledningsnivåer. För att komma vidare med frågan om vad som är ett lämpligtkontrollspann krävs empiriska undersökningar där olika organisationslösningarjämförs med avseende på förmåga att lösa uppgiften inom ramen för den typ avscenarier som kan förväntas bli aktuella för det svenska försvaret.

  Download full text (pdf)
  Vad är ett lämpligt kontrollspann vid militär insatsledning? En litteraturstudie
 • 9.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Informationslägets betydelse för hantering av osäkerhet vid ledning i NBF2005Report (Other academic)
 • 10.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kommunikationsmediets betydelse för hantering av osökerhet vid militär planering2008Report (Other academic)
 • 11.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Tidspress och hantering av osäkerhet: Rapport nr 152004Report (Other academic)
 • 12.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  En befälhavares informationsbehov: Hur välja ut den tillräckligt bra informationen?, Rapport nr 82001Report (Other academic)
 • 13.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  En befälhavares informationsbehov: Rapport nr 41999Report (Other academic)
 • 14.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Forskningsprojektet Informationsbehov i framtida krig: Forskningsrapport 20002001Report (Other academic)
 • 15.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Forskningsprojektet Informationsbehov i framtida krig: Forskningsrapport 20012002Report (Other academic)
 • 16.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  The Commanders Need for Information: Some Experimental Findings2000In: Proceedings of the Defence Human Factors Special Interest Group Meeting, 2000Conference paper (Refereed)
 • 17.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  The Value of Information in War: Some Experimentel Findings2000In: Proceedings of the 5th International Command and Control Research & Technology Symposium, 2000Conference paper (Refereed)
 • 18.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Värdet av att ha begränsad realtidsinformation vid olika nivåer på osäkerhet om läget i stridsrummet: Rapport nr 62000Report (Other academic)
 • 19.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Värdet av att ha tempoöverläge vid olika nivåer på osäkerhet om läget i stridsrummet: Rapport nr 52000Report (Other academic)
 • 20.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Värdet av informationsöverläge vid olika nivåer på osäkerhet om läget i stridsrummet1999Report (Other academic)
 • 21.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Värdet av styrkeöverläge vid olika nivåer på osäkerhet om läget i stridsrummet: Rapport nr 31999Report (Other academic)
 • 22.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Informationsöverläge och val av tempo i striden: Rapport nr 92002Report (Other academic)
 • 23.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Överläge i rörlighet och val av tempo i striden: Rapport nr 102002Report (Other academic)
 • 24.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Betydelsen av överlägsen sensorräckvidd vid olika nivåer på osäkerhet om läget i stridsrummet: Rapport nr 122003Report (Other academic)
 • 25.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Hantering av osäkerhet vid militär insatsledning: Slutrapport2008Report (Other academic)
 • 26.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kommunikationsmediets betydelse för urval av information vid ledning i NBF2005Report (Other academic)
 • 27.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Some research results obtained with DKE: A dynamic war-game for experiments2004In: Proceedings of the 9th International Command and Control Research & Technology Symposium, 2004Conference paper (Refereed)
 • 28.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Urval av information och tempo i striden: Rapport nr 132003Report (Other academic)
 • 29.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Betydelsen av överlägsen expertis och informationsöverläge för skapande av ledningsöverläge2006Report (Other academic)
 • 30.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Information och ledningsöverläge: Slutrapport, Rapport nr 172004Report (Other academic)
 • 31.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rollbaserad lägesbild kontra behovsanpassad lägesbild som stöd för fördelat beslutsfattande2006Report (Other academic)
 • 32.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rollbaserad lägesbild kontra behovsanpassad lägesbild som stöd för fördelat beslutsfattande (2)2007Report (Other academic)
 • 33.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Selection of information for command and control2006In: Proceedings from CIMI 2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 34.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Urval av information för militär ledning: Slutrapport2008Report (Other academic)
 • 35.
  Kuylenstierna, Jan
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Rydmark, Joacim
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Val av tempo och urval av information för ledning: Rapport nr 162004Report (Other academic)
 • 36.
  Rydmark, Joacim
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Hantering av osäkerhet i beslutsprocessen: Rapport nr 142003Report (Other academic)
 • 37.
  Rydmark, Joacim
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Årsrapport från delprojektet Ledningskulturer2010Report (Other academic)
 • 38.
  Rydmark, Joacim
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Fallstudie: Information och tempo i beslutsprocessen, Rapport nr 112002Report (Other academic)
 • 39.
  Rydmark, Joacim
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Fåhraeus, Tonie
  Sandström, Hans
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Värdet av överlägsen sensorräckvidd vid olika nivåer på osäkerhet om läget i stridsrummet: Rapport nr 72001Report (Other academic)
 • 40.
  Vretblad, Bengt
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Kuylenstierna, Jan
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Protection of Key Installations2008In: Stockholm Contributions in Military-Technology 2007 / [ed] Martin Norsell, Stockholm: Försvarshögskolan , 2008, p. 255-261Chapter in book (Other academic)
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf