Logotyp: till Försvarshögskolans hemsida

fhs.se
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 35 av 35
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Asp, Viktoria
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Daléus, Pär
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Deschamps-Berger, Jenny
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Sandberg, Daniel
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Schyberg, Erik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Bara skog som brinner?: Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 20142015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Skogbranden i Västmanland 2014 är ur flera aspekter intressant och viktig att dra lärdomar från. Händelsen ledde till en omfattade insats – den största i Sverige i modern tid och innebar att svensk krisberedskap prövades på samtliga nivåer; Staten tog över ledningen av kommunal räddningstjänst, en samverkansstab organiserades, krisledningsnämnder aktiverades, evakuering av medborgare och djur genomfördes, ett stort antal kommunala, statliga och privata aktörer bistod de ansvariga aktörerna under händelsen och Sverige begärde stöd från EU. Ett stort antal frivilligorganisationer och spontanfrivilliga hjälpte till och 69 olika räddningstjänster deltog i arbetet.

  Syftet med denna utvärdering är att, utifrån ett krisberedskapsperspektiv, dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning. Målet är att Länsstyrelsen i Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Sala kommun och Surahammars kommun ska få ett underlag som bidrar till implementering av lärdomar och fortsatt utveckling av krisberedskapsförmågan. Underlaget ska också vara till nytta och komma till användning för utvecklingen av hela det svenska samhällets krisberedskap.

  Slutsatserna i rapporten visar på flera brister i kopplingen mellan å ena sidan lagstiftning och systemprinciper, och å den andra centrala aktörers förmåga och beredskap att utföra sina uppdrag. Författarna konstaterar att båda sidor av denna ekvation måste utvecklas för att det svenska krisberedskapssystemet inte bara ska stå rustat för nästa svåra skogsbrand utan också för andra, och potentiellt mycket värre, händelser som framtiden kan erbjuda. Vi anser att det vore mer ändamålsenligt att sluta använda ansvarsprincipen och istället säga att svensk krisberedskap bygger på ordinarie förvaltningsstrukturer, på vissa aktörers särskilda ansvar för krisberedskap och på ett geografiskt områdesansvar. Det geografiska områdesansvaret på regional och lokal nivå bör ses över, de krav som idag åligger aktörerna är inte rimliga i förhållande till den kapacitet/förmåga som finns.

  Inom svensk krisberedskap är samverkan en förutsättning för en lyckad krishantering – inte en del av krishanteringen. Begreppet samverkan måste dock sättas i ett sammanhang för att bli meningsfullt och leda till ett resultat. Vi menar att det generellt läggs för mycket kraft och tid på samverkansformer, och för lite på resultatet. Samverkan är inget eget område, det är en förutsättning för att nå resultat – en metod. En metod som måste utvecklas inom samhällsskydd och beredskap. Samverkan är inte viktig i sig, det är resultatet av samverkan som är viktigt.

  MSB bör utveckla sitt expertstöd (framför allt juridiskt operativt stöd), till aktörer under en händelse. Nationella stödresurser bör utformas utifrån grundliga behovsinventeringar och bli föremål för informationsinsatser i syfte att de skall kunna göra nytta i svåra händelser.

  Det finns anledning att fundera över om inte LEH kan förtydligas avseende vem eller vilken funktion i kommunerna (och landstingen) som har mandat att besluta om att man befinner sig i en extraordinär händelse.

  Kriser ställer ganska skilda krav på en organisation beroende på art, allvar och tidsutdräkt. Många beredskapsrelaterade tjänster är undanskymda i organisationsmatrisen och integreras inte på ledningsnivå när något händer. Funktionerna för Tjänsteman i beredskap och liknande beredskaps- och larmfunktioner måste brygga över organisationens alla relevanta kompetensområden. TiB:en måste förstå och veta vem i organisationen som kan vad och hur de kan aktiveras, precis som hen ska känna till när externa aktörer ska informeras. Detta är ett organisatoriskt utvecklingsarbete man inte blir färdig med och som man bör vara beredd att investera i.

  Utvärderingen visar att U-sam bör utvecklas för att kunna uppnå sitt syfte – att utgöra den främsta regionala samverkansfunktion i U-län. U-Sam bör ses över, dels avseende representationen av de ingående aktörerna, kombinerbarhet med särskilda staber/insatsorganisationer, och dels avseende förankring både på myndighetschefsnivå och på politisk nivå. Länsstyrelsens särskilda krishanteringsorganisation gjorde dock ett gediget efterarbete, och organisationen använde sig dessutom på ett bra sätt av erfarenheter och lärdomar från efterarbetet i tidigare händelser. Vi anser att organisationens arbete med fördel kan användas av andra aktörer inom svensk krisberedskap – som en utgångspunkt i efterarbetet av framtida händelser som drabbar många drabbade aktörer och medborgare. En betydande del av den särskilda krishanteringsorganisationen arbete hade dock inte kunnat genomföras, om inte extra medel hade tillskjutits.

  Vi anser också, mot bakgrund av Försvarsmaktens betydande roll vid civila samhällskriser, och mot bakgrund av att regeringen nu anser att det finns behov av att analysera och förtydliga Försvarsmaktens roll iii inom samhällets krisberedskap, att det finns all anledning att i större utsträckning uppmärksamma det stöd Försvarsmakten gett och ger vid samhällskriser.

  Slutligen föreslås en fokusförflyttning inom området Samhällskydd och beredskap – Scenarier och typhändelser är relevanta för att komma underfund med sårbarheter och brister, men det bör inte vara primärt fokus för övningar och utbildningar. Istället bör tyngdpunkten tydligare läggas på de funktioner/förmågor som behövs för att en kris ska kunna hanteras och avslutas.

  Vi anser att de faktorer som hade störst betydelse för hanteringen av skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 var lika delar engagemang, mod, erfarenhet och personliga kontakter. I svåra händelser tenderar de som sätts att hantera dem att fokusera på att lösa uppgiften och skala bort formella krav och upplevt irrelevanta kommunikations- och samverkansvägar. Det finns mycket utvecklingsarbete kvar för att hela det regelverk som omger krishanteringsinsatser naturligt ska stödja och komplettera en sådan mentalitet och stärka den samlade insatsen, snarare än att sätta upplevda käppar i hjulet för dessa vanligen mycket pressade individer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Becker, Per
  et al.
  Division of Risk Management and Societal Safety, Lund University, Sweden.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). CNDS.
  The System for Crisis Management in Sweden: Collaborative, Conformist, Contradictory2017Ingår i: Handbook of Disaster Risk Reduction and Management / [ed] Madu, Christian N.; Kuei, Chu Hua, World Scientific, 2017, 1, s. 69-95Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter introduces the system for crisis management in Sweden. Over the last century, Sweden has gone from being a poor European backwater to being among the countries with the highest human development in the world. The droughts and harsh winters that killed thousands and drove numerous Swedes to emigrate in the past are mere distractions today and the contemporary system for crisis management is designed to deal with a broader variety of crises than the ones triggered by natural hazards. The system is based on the principles of responsibility, parity and proximity, and distributes sector and area responsibility for crisis management to numerous actors. It is built to a great extent on collaboration between these actors, which is challenging but working relatively well in the cultural context of consensus-seeking and compliance to official guidelines and accepted rules of engagement. However, the system is in itself ambiguous in the sense of distributing responsibility to all kinds of actors and then focusing almost exclusively on public actors in legislation, guidelines and practice. There is also often a gap between policy and practice concerning how area responsibility is exercised, and a lack of clarity in current sector specific legislation

 • 3.
  Boin, Arjen
  et al.
  Department of Political Science, Leiden University, Leiden, The Netherlands.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Explaining Success and Failure in Crisis Coordination2015Ingår i: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 97, nr 1, s. 123-135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In virtually every assessment of responses to large-scale crises and disasters, coordination is identified as a critical failure factor. After the crisis, official committees and political opponents often characterize the early phases of the response as a ‘failure to coordinate.’ Not surprisingly, improved coordination quickly emerges as the prescribed solution. Coordination, then, is apparently both the problem and the solution. But the proposed solutions rarely solve the problem: coordination continues to mar most crises and disasters. In the absence of a shared body of knowledge on coordination, it is hard to formulate a normative framework that allows for systematic assessment of coordination in times of crisis. As coordination is widely perceived as an important function of crisis and disaster management, this absence undermines a fair and balanced assessment of crisis management performance. This paper seeks to address that void. We aim to develop a framework that explains both the failure and success of crisis coordination. We do this by exploring the relevant literature, reformulating what coordination is and distilling from research the factors that cause failure and success.

 • 4.
  Boin, Arjen
  et al.
  Crisisplan & Leiden University.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Pintore, Giovanni
  CRS4 Visual Computing Group Pula(CA), Italy.
  Ganovelli, Fabio
  ISTI-CNR Pisa, Italy.
  Leventakis, George
  Center for Security Studies - KEMEA Athens, Greece.
  Ahmad, Alexandre
  DIGINEXT Toulouse, France.
  Balet, Olivier
  DIGINEXT Toulouse, France.
  Building an IT Platform for Strategic Crisis Management Preparation2014Ingår i: 10th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), IEEE conference proceedings, 2014, s. 20-27Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the result of the work achieved in the frame of three successive European Projects, which aimed to build an innovative system to assist security managers in the crisis preparation, training and management phases. The iterative approach of the consortium is presented, as well as the results. A novel interactive and shared Common Operational Picture is proposed which has been validated by three large scale demonstrations. On-going and future work focusing on the security concepts and measures of building interiors is moreover presented.

 • 5.
  Bondesson, Sara
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
  Hermansson, Helena
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Att samverka i kris: vanliga människor i ovanliga situationer2019 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen. Berättelserna levandegör de efterföljande analyserna och teoretiskt förankrade resonemangen där författarna kartlägger och belyser problematik och trångmål som uppstår under kritiska omständigheter.

  Stoffet i skildringarna är empiriskt material från verkliga situationer som terrordåd och skogsbränder, och författarna har lagt sig vinn om att på ett pedagogiskt sätt visa på de utmaningar som kan uppstå vid samverkan i krissituationer. De analyserar händelseförloppen med hjälp av forskningsrön och beskriver också det svenska förvaltningssystemets betydelse för respektive krissituation. På så vis får läsaren även med sig kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet. Boken lämpar sig för studenter, yrkesverksamma och andra med intresse för krishantering, krisberedskap och samverkan.

 • 6.
  Brändström, Annika
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  t Hart, Paul
  Utrecht School of Governance, Utrecht.
  Governing by looking back: historical analogies and crisis management2004Ingår i: Public Administration, ISSN 0033-3298, E-ISSN 1467-9299, Vol. 82, nr 1, s. 191-210Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article offers a conceptual framework that broadens and enhances our understanding of the role of 'history' in contemporary governance and the attempts by policy-makers to 'manage' critical issues. Building upon the literature on historical analogies in policy-making, we distinguish three dimensions that clarify how the past may emerge in and affect the current deliberations, choices and rhetoric of policy-makers. We apply this in a comparative examination of two cases of crisis management where historical analogies played an important part: the Swedish response to (alleged) submarine intrusions in 1982, and the European Union sanctions against Austria in 1999. We induce from the case comparison new concepts and hypotheses for understanding the role of historical analogies in public policy-making and crisis management.

 • 7.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Beslutskontext, beslutsfattande och gruppdynamik2015Ingår i: Perspektiv på krishantering / [ed] Deverell, Edward, Hansén, Dan, Olsson, Eva-Karin, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, s. 45-72Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Crisis Decision Making and Management2017Ingår i: The SAGE Encyclopedia of Political Behavior / [ed] Moghaddam, Fathali M., London: Sage Publications, 2017, 1Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Crisis management studies is a research area that analyzes how public and private actors respond to events that threaten individuals and society. There are many organizational and societal processes that enter this empirical space, and several social science disciplines have contributed to the development of this research area, such as sociology, political science, psychology, public administration, and international relations. A core question when studying the management of crises will always be: What characterizes high-stakes decisions made under pressing circumstances? When starting to answer this question, we need an understanding of both psychological and institutional forces that surround the situation in order to see the individual decision maker in context.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Ideas in Foreign Policy Decision Making: The Invasion of Iraq2012Ingår i: Rethinking Foreign Poicy / [ed] Bynander, Fredrik & Guzzini, Stefano, London: Routledge, 2012, s. 163-175Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 10.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). CNDS.
  Krisledning som säkerhetspolitik och myndighetsutövning2016Ingår i: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg / [ed] Ahlgren, Patrik, Engelbrekt, Kjell, Wedin, Lars, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016, s. 115-131Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Nationalism and Politics: The Political Behavior of Nation States2002Ingår i: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 10, nr 3, s. 231-232Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 12.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Only trees burning?: The Mid-Sweden Forest Fire of 20142019Ingår i: Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy / [ed] Lægreid, Per; Rykkja, Lise H., Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019, s. 115-132Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The major forest fire in the province of Västmanland, during August of 2014 was an unexpected incident. The environmental prerequisites for a firestorm type of development that is present in exempli gratia Greece, and California should not exist in the subarctic biotope that caught fire on July 31 at Seglingsberg in Sala municipality. The aim of this chapter, Swedish crisis management effort in response to a forest fire in central Sweden, in 2014. In order to do so, it probes a number of challenges that were posed to the crisis response system, such as situational awareness, formal responsibilities, coordination with local and national actors, information to the public and evacuation

 • 13.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Poland and the Czech Republic: New Members Torn between the EU and NATO2006Ingår i: Changing Transatlantic Security Relations: do the U.S., the EU, and Russia form a new strategic triangle? / [ed] Hallenberg, Jan; Karlsson, Håkan, London: Routledge, 2006, 1, s. 145-167Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
  Sweden’s Security Policy after Covid-19.2022Ingår i: Prism, ISSN 2157-0663, E-ISSN 2157-0671, Vol. 9, nr 4, s. 75-83Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The pandemic has caused ruptures in how nations view their vulnerabilities and partnerships but also generated new thinking on national and regional security assets. Sweden became the global outlier early in the outbreak—pictured as unconcerned with the spread of the disease, indeed shooting for herd immunity according to some experts and pundits. This image, whether justified or not, came with a cost. Borders with the neighboring Nordics were closed for long periods, its standing in the European Union (EU) arena suffered, and the reputation of this self-proclaimed humanitarian powerhouse took a beating. The national dialogue, especially concerning security and international partnerships, has changed as a result of this “collective trauma.” As light at the end of the tunnel is appearing, new bearings are taken as to improving national readiness, strengthening security, and realignments needed to stay afloat in the trade war that has ensued in a parallel development. The pandemic was a catalyst of many things but perhaps the most lasting will be the need for strategic direction that has not been very pressing since the end of the Cold War. In Sweden that means a revitalized domestic conversation on which of a long list of national interests are truly important in this new era of global turbulence.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  The 1982 Swedish Hårsfjärden Submarine Incident: A Decision-Making Analysis1998Ingår i: Cooperation and Conflict, ISSN 0010-8367, E-ISSN 1460-3691, Vol. 33, nr 4, s. 367-407Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is a study of the complex problems faced by the authorities when coping with the first major submarine chase in Sweden during the 1980s. The incident was to establish a disturbing pattern for Swedish territorial defence that lasted for the rest of the decade. Having experienced a major `success' in the submarine defence area a year earlier in the so-called `whisky-on-the-rocks' crisis, the Swedish military and political leadership was caught in a credibility trap that closed forcefully as over 400 journalists reported the unsuccessful search-and-surface mission in the small bay of Hårsfjärden. This operative incident turned political crisis was the beginning (and perhaps the trigger) of what would become the number one security issue during the decade. It highlights the consequential interaction between organizations and different government levels in a high-profile security crisis. The framing of the problem confronting the decisionmakers was dominated by the incident handled a year previously.

  The study takes a cognitive-institutional approach to the decision-making process. The nexus between individual actors, groups and organizations is the focus of analysis, which is conducted taking a sequential view of the decision-making process, the larger picture of the problem being split into decision occasions. This captures best the environment where vital choices were made and shows how the process of analogical reasoning becomes important for the under-standing of the crisis management effort and its consequential results.

 • 16.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  The Rise and Fall of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980-20022003Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Ukrainian Security Identity and Relation to NATO2011Ingår i: The Politics of Security Sector Reform: Challenges and Opportunities for the European Union’s Global Role / [ed] Ekengren, Magnus; Simons, Greg, Farnham: Ashgate, 2011, 1, s. 75-86Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Utrikes- och säkerhetspolitik: från neuralitetspolitik till solidaritetsdoktrin2016Ingår i: Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU / [ed] Daniel Silander & Mats Öhlén, Stockholm: Santérus Förlag, 2016, s. 217-236Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 19.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Value Conflicts in Foreign Policy Crises: How the U.S. and the U.K. wrestled with the Ethical Dilemma of Going to War in Iraq2011Ingår i: Ethics and Crisis Management / [ed] Lina Svedin, Charlotte, N.C.: Information Age Publishing, 2011, s. 37-56Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 20.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Chmielewski, PiotrSimons, GregFörsvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  The politics of crisis management in transitional Poland from 1990-19992008Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 21.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Daléus, Pär
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Swedish Coalition Governments and the Quest for Re-election2014Ingår i: Political Capital and the Dynamics of Leadership: Exploring the Leadership Capital Index, 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper will use the Leadership Capital Index to develop and compare case studies of twoSwedish coalition leaders, Carl Bildt (1991-1994) and Fredrik Reinfeldt (2006 - present). Mr.Bildt and Mr. Reinfeldt represent the Moderates, a Centre-right party, which has been thesecond largest party, behind the long-dominant Social Democrats, since the 1970s. The twoleaders faced similar political problems, but with very different outcomes. Their respectivecoalition included three additional parties, challenging their relational skills, and both wrestledwith the dilemma of having the parliamentary equation disturbed by the emergence a rightwing populist party. Adding to the similarities is that they were confronted with economiccrises during their incumbencies. While Mr. Bildt, however, only lasted one term in office, Mr.Reinfeldt has managed to secure two consecutive terms for his coalition (although losing hismajority in 2010), a unique achievement in a country that has been dominated by Social Democraticgovernments. The paper aims to strengthen the operationalization of the LCI by addingtwo comparative cases and consideration for systemic factors to the analysis, such as type ofgovernment and parliamentary balance of power. The case studies will further clarify the relativeimportance of the leaders’ coalition maintenance efforts.

 • 22.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Guzzini, Stefano
  Uppsala universitet, statsvetenskapliga institutionen.
  Rethinking Foreign Policy2012 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
 • 23.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). CNDS.
  Sundelius, Bengt
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Winnerstig, Mike
  FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.
  Rådgivarrollen: när statsvetaren bidrar till policyskapande2016Ingår i: Att forska: Praktiker och roller / [ed] Linus Hagström, Niklas Bremberg, Arita Holmberg, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016, s. 248-270Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  't Hart, Paul
  Utrecht University, the Netherlands.
  Leadership Succession in Politics and Business: Converging Logics?2017Ingår i: Routledge Companion to Leadership / [ed] John Storey, Jean Hartley, Jean-Louis Denis, Paul 't Hart, David Ulrich, London: Routledge, 2017, 1, s. 157-172Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  't Hart, Paul
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  The Art of Handing Over: (Mis)Managing Party Leadership Successions2008Ingår i: Government and Opposition, ISSN 0017-257X, E-ISSN 1477-7053, Vol. 43, nr 3, s. 385-404Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 26.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  't Hart, Paul
  Australian National University.
  The Politics of Party Leader Survival and Succession: Australia in Comparative Perspective2007Ingår i: Australian Journal of Political Science, ISSN 1036-1146, E-ISSN 1363-030X, Vol. 42, nr 1, s. 47-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The processes of replacement of party leaders are well-published events in media outlets across the world's democracies, but are scarcely analysed by political scientists. In this article we examine the extent to which incumbent party leaders are able to control their own fate in the face of various types of challenges that herald a possible end to their rule. It discusses three related research questions derived from this main objective: (1) what makes incumbents quit? (2) How do incumbents respond to various types of triggers heralding a possible end to their rule? (3) To what extent does incumbent behaviour prior to and following succession affect the fortunes of their successors and their party? We draw on a four-country–eight-party data set of leadership successions between 1945 and 2005, and on findings of in-depth studies of Australian cases to show that not only do Australian leaders get challenged and replaced more frequently than do other leaders, but they are also forced to combat more internal rivalry than their counterparts elsewhere.

 • 27.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  't Hart, Paul
  Australian National University; Utrecht University.
  When Power Changes Hands: The PoliticalPsychology of Leadership Succession in Democracies2006Ingår i: Political Psychology, ISSN 0162-895X, E-ISSN 1467-9221, Vol. 27, nr 5, s. 707-730Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Leadership succession in democratic governments and political parties is an ubiquitous but relatively understudied phenomen, where the political becomes intensely personal and vice versa. This article outlines the puzzles that leadership succession poses to political analysts, reviews the literature, and offers a conceptual framework deconstructing the process in terms of a flow from succession contexts and triggers via the role choices of key participants (incumbents and aspiring successors) through to the eventual succession outcomes. It concludes by presenting a series of testable hypotheses to describe and explain leadership successions.

 • 28.
  Daléus, Pär
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Swedish Coalition Governments and the Quest for Re-election2017Ingår i: The Politics of Leadership Index: A New Perspective on Political Leadership / [ed] Bennister, Mark, ’t Hart, Paul, Worthy, Ben, Oxford: Oxford University Press, 2017, 1Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 29.
  Halldin, Sven
  et al.
  Uppsala Univ, Dept Earth Sci, SE-75263 Uppsala, Sweden.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  van Groningen, Ernst
  Uppsala Univ, ISP, SE-75121 Uppsala, Sweden.
  Preface: Natural disaster science: a Nordic approach to integrated research on disaster risk2015Ingår i: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 97, nr 1, s. 1-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Holmberg, Martin
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  A multidisciplinary approach to studying a societal crisis2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 31.
  Koraeus, Mats
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Suburban Eruption: The Management of Social Unrest in the Suburbs of Stockholm in 20112019Ingår i: Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy / [ed] Lægreid, Per; Rykkja, Lise H., Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019, s. 169-186Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  During the evening of 19 May, the celebration of Sweden’s gold medal in the hockey World Championship took place in the centre of the city, while reports began coming in of an unusually large number of vehicles being set on fire in Husby. During the night, additional vehicles, and even a school and a garage, were set ablaze. Police and rescue personnel were attacked when they arrived on the scene, adding to the event an unusual component in that the police also had to protect the rescue workers on site. The riots in Husby that spread across the Stockholm suburbs lasted for two weeks, although there was nothing to indicate early on that it would last this long, and what crisis management needs would arise.

 • 32.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Ohlsson, Alicia
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Schyberg, Erik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Holmberg, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Crisis management at the government offices: a Swedish case study2015Ingår i: Disaster Prevention and Management, ISSN 0965-3562, E-ISSN 1758-6100, Vol. 24, nr 5, s. 542-552Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to gain a deeper understanding of crisis management at the Swedish Government office level in an international crisis by using a multiperspective approach, and paying particular attention to factors contributing favorably to the management process.

  Design/methodology/approach

  The Eyjafjallajökull volcano eruption on Iceland in 2010 was accompanied by an ash cloud that caused serious air traffic problems in large parts of Europe. Interviews were conducted with seven high-level informants at the Swedish Government offices and two informants at the Swedish Aviation Authority. An interview guide inspired by governance, command and control, and leadership perspectives was used.

  Findings

  A Crisis Coordination Secretariat, organizationally placed directly under the prime minister, coordinated the operation. A combination of mandate (hard power) and social smoothness (soft power) on part of the Crisis Coordination Secretariat contributed to confidence building and a collaboration norm between the ministries, and between the ministries and their underlying agencies. Preparatory training, exercises and a high level of system knowledge on part of the Crisis Coordination Secretariat – contextual intelligence – also contributed to a favorable crisis management.

  Research limitations/implications

  The study relies on retrospective self-report data only from a limited group of informants making generalizations difficult.Practical implications– The organizational positioning of the Crisis Coordination Secretariat directly under the prime minister gave its members formal authority. These members in turn skillfully used social flexibility to build confidence and a will to collaborate. This combination of hard and soft power is recommended.

  Originality/value

  The multiperspective approach used when designing the interview guide and when interpreting the responses was new as well as the focus on factors contributing to crisis management success.

 • 33.
  Nohrstedt, Daniel
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
  Parker, Charles F.
  Uppsala University, Sweden.
  't Hart, Paul
  Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
  Managing Crises Collaboratively: Prospects and Problems - A Systematic Literature Review2018Ingår i: Perspectives on Public Management and Governance, ISSN 2398-4910, Vol. 1, nr 4, s. 257-271Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Effective interorganizational collaboration is a pivotal ingredient of any community or nation’s capacity to prepare for and bounce back from disruptive crisis events. The booming research field of collaborative public management (CPM) has been yielding important insights into such collaboration that as yet await transfer to the study of crisis management (CM). Also, we argue that the general CPM literature has not sufficiently addressed the distinctive collaboration challenges involved in coping with crises. This article bridges this twofold gap. Based on a systematic review of prior research in collaborative CM, this study identifies dominant areas of theoretical emphasis, methodological practices, and patterns of empirical enquiry. The article highlights areas where CPM research has potential to further inform the understanding of collaborative CM, including performance, success factors, managerial skills, and learning. The article then identifies five properties associated with CM—uncertainty, leadership, magnitude, costs, and urgency—which deserve further analysis to advance the understanding of the application of CPM principles and strategies. We conclude with outlining a research agenda and offering a set of testable propositions aimed at investigating the likelihood of effective collaboration in different types of crises and as expected indifferent CM paradigms.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Nohrstedt, Daniel
  et al.
  Uppsala universitet.
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Parker, Charles
  Uppsala universitet.
  't Hart, Paul
  Utrecht university, Netherlands.
  Collaborative Crisis Management: An Agenda for Research on Interorganizational Responses to Extreme Events2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Uhr, Christian
  et al.
  Lund University Centre for Risk Assessment and Management (LUCRAM), Lund.
  Johansson, Björn J. E.
  Swedish Defence Research Agency (FOI).
  Landgren, Jonas
  Department of Applied Information Technology, Chalmers University of Technology & University of Gothenburg.
  Holmberg, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Bynander, Fredrik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Koelega, Samuel
  Division of Risk Management and Societal Safety, Lund University Centre for Risk Assessment and Management (LUCRAM), Lund.
  Trnka, Jiri
  Swedish Defence Research Agency (FOI).
  Once upon a time in Västmanland: the power of narratives or how the “truth” unfolds2016Ingår i: ISCRAM 2016 Conference Proceedings: 13th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] Andrea H. Tapia, Pedro Antunes, Victor A. Bañuls, Kathleen Moore & João Porto de Albuquerque, ISCRAM, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2014 a small fire started in a forest in central Sweden. Within a few days it developed into the largest wildfire in Sweden in the last 50 years. As the scale of the fire increased, so did the need for direction and coordination of the resources engaged in the response operation. Both official investigators and the research community have studied the challenges and come up with recommendations for improvements of the Swedish crisis management system. All authors of this paper have been involved in such efforts. This paper is a result of us trying to formulate lessons learnt based on several written reports and official discussions. The development of the narratives constructed by individuals involved in the response, investigators and researchers is analyzed. We conclude that researchers need to pay attention to their own role in this development. Maybe there is a need for a game changer on the methodological side?

1 - 35 av 35
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf