Change search
Refine search result
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Asp, Viktoria
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Daléus, Pär
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Deschamps-Berger, Jenny
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Sandberg, Daniel
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Schyberg, Erik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Bara skog som brinner?: Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 20142015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skogbranden i Västmanland 2014 är ur flera aspekter intressant och viktig att dra lärdomar från. Händelsen ledde till en omfattade insats – den största i Sverige i modern tid och innebar att svensk krisberedskap prövades på samtliga nivåer; Staten tog över ledningen av kommunal räddningstjänst, en samverkansstab organiserades, krisledningsnämnder aktiverades, evakuering av medborgare och djur genomfördes, ett stort antal kommunala, statliga och privata aktörer bistod de ansvariga aktörerna under händelsen och Sverige begärde stöd från EU. Ett stort antal frivilligorganisationer och spontanfrivilliga hjälpte till och 69 olika räddningstjänster deltog i arbetet.

  Syftet med denna utvärdering är att, utifrån ett krisberedskapsperspektiv, dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning. Målet är att Länsstyrelsen i Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Sala kommun och Surahammars kommun ska få ett underlag som bidrar till implementering av lärdomar och fortsatt utveckling av krisberedskapsförmågan. Underlaget ska också vara till nytta och komma till användning för utvecklingen av hela det svenska samhällets krisberedskap.

  Slutsatserna i rapporten visar på flera brister i kopplingen mellan å ena sidan lagstiftning och systemprinciper, och å den andra centrala aktörers förmåga och beredskap att utföra sina uppdrag. Författarna konstaterar att båda sidor av denna ekvation måste utvecklas för att det svenska krisberedskapssystemet inte bara ska stå rustat för nästa svåra skogsbrand utan också för andra, och potentiellt mycket värre, händelser som framtiden kan erbjuda. Vi anser att det vore mer ändamålsenligt att sluta använda ansvarsprincipen och istället säga att svensk krisberedskap bygger på ordinarie förvaltningsstrukturer, på vissa aktörers särskilda ansvar för krisberedskap och på ett geografiskt områdesansvar. Det geografiska områdesansvaret på regional och lokal nivå bör ses över, de krav som idag åligger aktörerna är inte rimliga i förhållande till den kapacitet/förmåga som finns.

  Inom svensk krisberedskap är samverkan en förutsättning för en lyckad krishantering – inte en del av krishanteringen. Begreppet samverkan måste dock sättas i ett sammanhang för att bli meningsfullt och leda till ett resultat. Vi menar att det generellt läggs för mycket kraft och tid på samverkansformer, och för lite på resultatet. Samverkan är inget eget område, det är en förutsättning för att nå resultat – en metod. En metod som måste utvecklas inom samhällsskydd och beredskap. Samverkan är inte viktig i sig, det är resultatet av samverkan som är viktigt.

  MSB bör utveckla sitt expertstöd (framför allt juridiskt operativt stöd), till aktörer under en händelse. Nationella stödresurser bör utformas utifrån grundliga behovsinventeringar och bli föremål för informationsinsatser i syfte att de skall kunna göra nytta i svåra händelser.

  Det finns anledning att fundera över om inte LEH kan förtydligas avseende vem eller vilken funktion i kommunerna (och landstingen) som har mandat att besluta om att man befinner sig i en extraordinär händelse.

  Kriser ställer ganska skilda krav på en organisation beroende på art, allvar och tidsutdräkt. Många beredskapsrelaterade tjänster är undanskymda i organisationsmatrisen och integreras inte på ledningsnivå när något händer. Funktionerna för Tjänsteman i beredskap och liknande beredskaps- och larmfunktioner måste brygga över organisationens alla relevanta kompetensområden. TiB:en måste förstå och veta vem i organisationen som kan vad och hur de kan aktiveras, precis som hen ska känna till när externa aktörer ska informeras. Detta är ett organisatoriskt utvecklingsarbete man inte blir färdig med och som man bör vara beredd att investera i.

  Utvärderingen visar att U-sam bör utvecklas för att kunna uppnå sitt syfte – att utgöra den främsta regionala samverkansfunktion i U-län. U-Sam bör ses över, dels avseende representationen av de ingående aktörerna, kombinerbarhet med särskilda staber/insatsorganisationer, och dels avseende förankring både på myndighetschefsnivå och på politisk nivå. Länsstyrelsens särskilda krishanteringsorganisation gjorde dock ett gediget efterarbete, och organisationen använde sig dessutom på ett bra sätt av erfarenheter och lärdomar från efterarbetet i tidigare händelser. Vi anser att organisationens arbete med fördel kan användas av andra aktörer inom svensk krisberedskap – som en utgångspunkt i efterarbetet av framtida händelser som drabbar många drabbade aktörer och medborgare. En betydande del av den särskilda krishanteringsorganisationen arbete hade dock inte kunnat genomföras, om inte extra medel hade tillskjutits.

  Vi anser också, mot bakgrund av Försvarsmaktens betydande roll vid civila samhällskriser, och mot bakgrund av att regeringen nu anser att det finns behov av att analysera och förtydliga Försvarsmaktens roll iii inom samhällets krisberedskap, att det finns all anledning att i större utsträckning uppmärksamma det stöd Försvarsmakten gett och ger vid samhällskriser.

  Slutligen föreslås en fokusförflyttning inom området Samhällskydd och beredskap – Scenarier och typhändelser är relevanta för att komma underfund med sårbarheter och brister, men det bör inte vara primärt fokus för övningar och utbildningar. Istället bör tyngdpunkten tydligare läggas på de funktioner/förmågor som behövs för att en kris ska kunna hanteras och avslutas.

  Vi anser att de faktorer som hade störst betydelse för hanteringen av skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 var lika delar engagemang, mod, erfarenhet och personliga kontakter. I svåra händelser tenderar de som sätts att hantera dem att fokusera på att lösa uppgiften och skala bort formella krav och upplevt irrelevanta kommunikations- och samverkansvägar. Det finns mycket utvecklingsarbete kvar för att hela det regelverk som omger krishanteringsinsatser naturligt ska stödja och komplettera en sådan mentalitet och stärka den samlade insatsen, snarare än att sätta upplevda käppar i hjulet för dessa vanligen mycket pressade individer.

 • 2.
  Becker, Per
  et al.
  Lunds universitet.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). CNDS.
  The System for Crisis Management in Sweden: Collaborative, Conformist, Contradictory2017In: Handbook of Disaster Risk Reduction and Management / [ed] Madu, Christian N. and Kuei, Chu Hua, World Scientific Publishing Company , 2017, 1Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Boin, Arjen
  et al.
  Department of Political Science, Leiden University, Leiden, The Netherlands.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Explaining Success and Failure in Crisis Coordination2015In: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 97, no 1, p. 123-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In virtually every assessment of responses to large-scale crises and disasters, coordination is identified as a critical failure factor. After the crisis, official committees and political opponents often characterize the early phases of the response as a ‘failure to coordinate.’ Not surprisingly, improved coordination quickly emerges as the prescribed solution. Coordination, then, is apparently both the problem and the solution. But the proposed solutions rarely solve the problem: coordination continues to mar most crises and disasters. In the absence of a shared body of knowledge on coordination, it is hard to formulate a normative framework that allows for systematic assessment of coordination in times of crisis. As coordination is widely perceived as an important function of crisis and disaster management, this absence undermines a fair and balanced assessment of crisis management performance. This paper seeks to address that void. We aim to develop a framework that explains both the failure and success of crisis coordination. We do this by exploring the relevant literature, reformulating what coordination is and distilling from research the factors that cause failure and success.

 • 4.
  Boin, Arjen
  et al.
  Crisisplan & Leiden University.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Pintore, Giovanni
  CRS4 Visual Computing Group Pula(CA), Italy.
  Ganovelli, Fabio
  ISTI-CNR Pisa, Italy.
  Leventakis, George
  Center for Security Studies - KEMEA Athens, Greece.
  Ahmad, Alexandre
  DIGINEXT Toulouse, France.
  Balet, Olivier
  DIGINEXT Toulouse, France.
  Building an IT Platform for Strategic Crisis Management Preparation2014In: 10th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), IEEE conference proceedings, 2014, p. 20-27Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the result of the work achieved in the frame of three successive European Projects, which aimed to build an innovative system to assist security managers in the crisis preparation, training and management phases. The iterative approach of the consortium is presented, as well as the results. A novel interactive and shared Common Operational Picture is proposed which has been validated by three large scale demonstrations. On-going and future work focusing on the security concepts and measures of building interiors is moreover presented.

 • 5.
  Brändström, Annika
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  t Hart, Paul
  Utrecht School of Governance, Utrecht.
  Governing by looking back: Historical analogies and crisis management2004In: Public Administration, ISSN 0033-3298, E-ISSN 1467-9299, Vol. 82, no 1, p. 191-210Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article offers a conceptual framework that broadens and enhances our understanding of the role of 'history' in contemporary governance and the attempts by policy-makers to 'manage' critical issues. Building upon the literature on historical analogies in policy-making, we distinguish three dimensions that clarify how the past may emerge in and affect the current deliberations, choices and rhetoric of policy-makers. We apply this in a comparative examination of two cases of crisis management where historical analogies played an important part: the Swedish response to (alleged) submarine intrusions in 1982, and the European Union sanctions against Austria in 1999. We induce from the case comparison new concepts and hypotheses for understanding the role of historical analogies in public policy-making and crisis management.

 • 6.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Beslutskontext, beslutsfattande och gruppdynamik2015In: Perspektiv på krishantering / [ed] Deverell, Edward, Hansén, Dan, Olsson, Eva-Karin, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 45-72Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Crisis Decision Making and Management2017In: The SAGE Encyclopedia of Political Behavior / [ed] Fathali M. Moghaddam, London: Sage Publications, 2017, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Crisis management studies is a research area that analyzes how public and private actors respond to events that threaten individuals and society. There are many organizational and societal processes that enter this empirical space, and several social science disciplines have contributed to the development of this research area, such as sociology, political science, psychology, public administration, and international relations. A core question when studying the management of crises will always be: What characterizes high-stakes decisions made under pressing circumstances? When starting to answer this question, we need an understanding of both psychological and institutional forces that surround the situation in order to see the individual decision maker in context.

 • 8.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Ideas in Foreign Policy Decision Making: The Invasion of Iraq2012In: Rethinking Foreign Poicy / [ed] Bynander, Fredrik & Guzzini, Stefano, London: Routledge, 2012, p. 163-175Chapter in book (Refereed)
 • 9.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). CNDS.
  Krisledning som säkerhetspolitik och myndighetsutövning2016In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg / [ed] Ahlgren, Patrik, Engelbrekt, Kjell, Wedin, Lars, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016, p. 115-131Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Nationalism and Politics: The Political Behavior of Nation States2002In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 10, no 3, p. 231-232Article, book review (Refereed)
 • 11.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Only trees burning? The Mid-Sweden Forest Fire of 20142019In: Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy / [ed] Per Lægreid and Lise H. Rykkja, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019, p. 115-132Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Poland and the Czech Republic: New Members Torn between the EU and NATO2006In: Changing Transatlantic Security Relations: do the U.S., the EU, and Russia form a new strategic triangle? / [ed] Hallenberg, Jan; Karlsson, Håkan, London: Routledge, 2006, 1, p. 145-167Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The 1982 Swedish Hårsfjärden Submarine Incident: A Decision-Making Analysis1998In: Cooperation and Conflict, ISSN 0010-8367, E-ISSN 1460-3691, Vol. 33, no 4, p. 367-407Article in journal (Refereed)
 • 14.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The Rise and Fall of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980-20022003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 15.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Ukrainian Security Identity and Relation to NATO2011In: The Politics of Security Sector Reform: Challenges and Opportunities for the European Union’s Global Role / [ed] Ekengren, Magnus; Simons, Greg, Farnham: Ashgate, 2011, 1, p. 75-86Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Utrikes- och säkerhetspolitik: från neuralitetspolitik till solidaritetsdoktrin2016In: Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU / [ed] Daniel Silander & Mats Öhlén, Stockholm: Santérus Förlag, 2016, p. 217-236Chapter in book (Refereed)
 • 17.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Value Conflicts in Foreign Policy Crises: How the U.S. and the U.K. wrestled with the Ethical Dilemma of Going to War in Iraq2011In: Ethics and Crisis Management / [ed] Svedin, Lina, Charlotte, N.C.: Information Age Publishing, 2011, 1, p. 154-171Chapter in book (Refereed)
 • 18.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Chmielewski, PiotrSimons, GregSwedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The politics of crisis management in transitional Poland from 1990-19992008Collection (editor) (Other academic)
 • 19.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Daléus, Pär
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Swedish Coalition Governments and the Quest for Re-election2014In: Political Capital and the Dynamics of Leadership: Exploring the Leadership Capital Index, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper will use the Leadership Capital Index to develop and compare case studies of twoSwedish coalition leaders, Carl Bildt (1991-1994) and Fredrik Reinfeldt (2006 - present). Mr.Bildt and Mr. Reinfeldt represent the Moderates, a Centre-right party, which has been thesecond largest party, behind the long-dominant Social Democrats, since the 1970s. The twoleaders faced similar political problems, but with very different outcomes. Their respectivecoalition included three additional parties, challenging their relational skills, and both wrestledwith the dilemma of having the parliamentary equation disturbed by the emergence a rightwing populist party. Adding to the similarities is that they were confronted with economiccrises during their incumbencies. While Mr. Bildt, however, only lasted one term in office, Mr.Reinfeldt has managed to secure two consecutive terms for his coalition (although losing hismajority in 2010), a unique achievement in a country that has been dominated by Social Democraticgovernments. The paper aims to strengthen the operationalization of the LCI by addingtwo comparative cases and consideration for systemic factors to the analysis, such as type ofgovernment and parliamentary balance of power. The case studies will further clarify the relativeimportance of the leaders’ coalition maintenance efforts.

 • 20.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Guzzini, Stefano
  Uppsala universitet, statsvetenskapliga institutionen.
  Rethinking Foreign Policy2012 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 21.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). CNDS.
  Sundelius, Bengt
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Winnerstig, Mike
  FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.
  Rådgivarrollen: när statsvetaren bidrar till policyskapande2016In: Att forska: Praktiker och roller / [ed] Linus Hagström, Niklas Bremberg, Arita Holmberg, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016, p. 248-270Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  't Hart, Paul
  Utrecht University, Nederländerna.
  Leadership Succession in Politics and Business: Converging worlds2017In: Routledge Companion to Leadership / [ed] John Storey, Jean Hartley, Jean-Louis Denis, Paul 't Hart, David Ulrich, London: Routledge, 2017, 1, p. 157-172Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  't Hart, Paul
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  The Art of Handing Over: (Mis)Managing Party Leadership Successions2008In: Government and Opposition, ISSN 0017-257X, E-ISSN 1477-7053, Vol. 43, no 3, p. 385-404Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  't Hart, Paul
  Uutrecht university.
  The Politics of Party Leader Survival and Succession: Australia in Comparative Perspective2007In: Australian Journal of Political Science, ISSN 1036-1146, E-ISSN 1363-030X, Vol. 42, no 1, p. 47-72Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  't Hart, Paul
  Uutrecht university.
  When Power Changes Hands: The PoliticalPsychology of Leadership Succession in Democracies2006In: Political Psychology, ISSN 0162-895X, E-ISSN 1467-9221, Vol. 27, no 5, p. 707-729Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Bynander, Fredrik
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  't Hart, Paul
  Uutrecht university.
  Brändström, Annika
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Governing by Looking Back: Analogies and Contemporary Crisis Management2004In: Public Administration, ISSN 0033-3298, E-ISSN 1467-9299, Vol. 82, no 1, p. 191-210Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Daléus, Pär
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Swedish Coalition Governments and the Quest for Re-election2017In: The Politics of Leadership Index: A New Perspective on Political Leadership / [ed] Bennister, Mark, ’t Hart, Paul, Worthy, Ben, Oxford: Oxford University Press, 2017, 1Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Halldin, Sven
  et al.
  Uppsala Univ, Dept Earth Sci, SE-75263 Uppsala, Sweden.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  van Groningen, Ernst
  Uppsala Univ, ISP, SE-75121 Uppsala, Sweden.
  Preface: Natural disaster science: a Nordic approach to integrated research on disaster risk2015In: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 97, no 1, p. 1-7Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Holmberg, Martin
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  A multidisciplinary approach to studying a societal crisis2013Conference paper (Refereed)
 • 30.
  Koraeus, Mats
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Suburban Eruption: The Management of Social Unrest in the Suburbs of Stockholm in 20112019In: Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy / [ed] Per Lægreid and Lise H. Rykkja, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan , 2019, p. 169-186Chapter in book (Refereed)
 • 31.
  Larsson, Gerry
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Ohlsson, Alicia
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Schyberg, Erik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Holmberg, Martin
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Crisis management at the government offices: a Swedish case study2015In: Disaster Prevention and Management, ISSN 0965-3562, E-ISSN 1758-6100, Vol. 24, no 5, p. 542-552Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to gain a deeper understanding of crisis management at the Swedish Government office level in an international crisis by using a multiperspective approach, and paying particular attention to factors contributing favorably to the management process.

  Design/methodology/approach

  The Eyjafjallajökull volcano eruption on Iceland in 2010 was accompanied by an ash cloud that caused serious air traffic problems in large parts of Europe. Interviews were conducted with seven high-level informants at the Swedish Government offices and two informants at the Swedish Aviation Authority. An interview guide inspired by governance, command and control, and leadership perspectives was used.

  Findings

  A Crisis Coordination Secretariat, organizationally placed directly under the prime minister, coordinated the operation. A combination of mandate (hard power) and social smoothness (soft power) on part of the Crisis Coordination Secretariat contributed to confidence building and a collaboration norm between the ministries, and between the ministries and their underlying agencies. Preparatory training, exercises and a high level of system knowledge on part of the Crisis Coordination Secretariat – contextual intelligence – also contributed to a favorable crisis management.

  Research limitations/implications

  The study relies on retrospective self-report data only from a limited group of informants making generalizations difficult.Practical implications– The organizational positioning of the Crisis Coordination Secretariat directly under the prime minister gave its members formal authority. These members in turn skillfully used social flexibility to build confidence and a will to collaborate. This combination of hard and soft power is recommended.

  Originality/value

  The multiperspective approach used when designing the interview guide and when interpreting the responses was new as well as the focus on factors contributing to crisis management success.

 • 32.
  Nohrstedt, Daniel
  et al.
  Uppsala universitet.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Parker, Charles F.
  Uppsala universitet.
  't Hart, Paul
  Utrecht University.
  Managing Crises Collaboratively: Prospects and Problems - A Systematic Literature Review2018In: Perspectives on Public Management and Governance, ISSN 2398-4910, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Effective interorganizational collaboration is a pivotal ingredient of any community or nation’scapacity to prepare for and bounce back from disruptive crisis events. The booming research fieldof collaborative public management (CPM) has been yielding important insights into such collaborationthat as yet await transfer to the study of crisis management (CM). Also, we argue thatthe general CPM literature has not sufficiently addressed the distinctive collaboration challengesinvolved in coping with crises. This article bridges this twofold gap. Based on a systematic reviewof prior research in collaborative CM, this study identifies dominant areas of theoretical emphasis,methodological practices, and patterns of empirical enquiry. The article highlights areas whereCPM research has potential to further inform the understanding of collaborative CM, including performance,success factors, managerial skills, and learning. The article then identifies five propertiesassociated with CM—uncertainty, leadership, magnitude, costs, and urgency—which deservefurther analysis to advance the understanding of the application of CPM principles and strategies.We conclude with outlining a research agenda and offering a set of testable propositions aimed atinvestigating the likelihood of effective collaboration in different types of crises and as expected indifferent CM paradigms.

 • 33.
  Nohrstedt, Daniel
  et al.
  Uppsala universitet.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Parker, Charles
  Uppsala universitet.
  't Hart, Paul
  Utrecht university, Netherlands.
  Collaborative Crisis Management: An Agenda for Research on Interorganizational Responses to Extreme Events2014Conference paper (Other academic)
 • 34.
  Uhr, Christian
  et al.
  Lund University Centre for Risk Assessment and Management (LUCRAM), Lund.
  Johansson, Björn J. E.
  Swedish Defence Research Agency (FOI).
  Landgren, Jonas
  Department of Applied Information Technology, Chalmers University of Technology & University of Gothenburg.
  Holmberg, Martin
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Command & Control Studies Division.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Koelega, Samuel
  Division of Risk Management and Societal Safety, Lund University Centre for Risk Assessment and Management (LUCRAM), Lund.
  Trnka, Jiri
  Swedish Defence Research Agency (FOI).
  Once upon a time in Västmanland: the power of narratives or how the “truth” unfolds2016In: ISCRAM 2016 Conference Proceedings: 13th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] Andrea H. Tapia, Pedro Antunes, Victor A. Bañuls, Kathleen Moore & João Porto de Albuquerque, ISCRAM, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2014 a small fire started in a forest in central Sweden. Within a few days it developed into the largest wildfire in Sweden in the last 50 years. As the scale of the fire increased, so did the need for direction and coordination of the resources engaged in the response operation. Both official investigators and the research community have studied the challenges and come up with recommendations for improvements of the Swedish crisis management system. All authors of this paper have been involved in such efforts. This paper is a result of us trying to formulate lessons learnt based on several written reports and official discussions. The development of the narratives constructed by individuals involved in the response, investigators and researchers is analyzed. We conclude that researchers need to pay attention to their own role in this development. Maybe there is a need for a game changer on the methodological side?

1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf