Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 614
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adielsson, Ludvig
  Försvarshögskolan.
  Grundutbildning för rekrytering till marina insatsstyrkan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker om det kan finnas behov att ändra något i grundutbildningen för att de värnpliktiga i svenska flottan skall vara bättre förberedda för att rekryteras till de marina insatsstyrkorna. Det undersöks också huruvida det finns behov att förändra sättet att rekrytera personal till de marina insatsstyrkorna. För att belysa hur väl systemet fungerar som det ser ut idag har en fallstudie på den svenska marina missionen ML i Libanon år 2006-2007 gjorts. Där presenteras erfarenheter från missionen som sedan analyseras med hjälp av delar av det undervisningsmaterial som används under grundutbildningen, GU.

  Av undersökningen har det framkommit att förändringar kan göras i grundutbildningen för att förbereda de värnpliktiga bättre. Ett exempel på förslag som kommit fram är att i större utsträckning implementera internationella reglementen och tillvägagångssätt under grundutbildningen. Förslag på förändringar som kan göras i sättet att rekrytera har också framkommit. Ett exempel på ett sådant förslag är att vid rekrytering testa individens fysiologiska lämplighet likt det sätt som flygvapnet testar sina blivande flygförare.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Agrell, Wilhelm
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier).
  Essence of Assessment: Methods and Problems of Intelligence Analysis2012Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In some sense, I have written this book to summarize and clarify problems that I have been working on and researching in different ways since the beginning of the 1970s. However, the main aim, and my aspiration, is obviously for the book to contribute to an increasingly more essential awareness of and discussion on the opportunities and problems of analysis methods. The book is aimed at students and those interested with no previous experience or prior knowledge of intelligence as well as those on the analytical treadmill. At its very best, the methodological discussion has this natural universality. Wilhelm Agrell has a twin academic background in history, and in peace and conflict research. Since 2006 he is the first Professor in Intelligence analysis in Sweden. He has written extensively on military R&D, security policy, regional conflicts and the role and transformation of intelligence. He is a member of the Royal Swedish Academy of War Sciences, and of the advisory board to the Swedish Security Service, and Visiting professor at the Center for Asymmetric Threat Studies at the National Defence College. Sir David Omand is Visiting Professor at King's College, London. He was the first UK Security and Intelligence Coordinator, responsible to the Prime Minister for the professional health of the intelligence community, national counter-terrorism strategy and "homeland security". Sir David served for seven years on the Joint Intelligence Committee. He was Permanent Secretary of the Home Office from 1997 to 2000, and before that Director of GCHQ.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Alexandersson, Marcus
  Försvarshögskolan.
  God anda: grunden till förmåga: En i stridserfarenhet grundad teori2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Betydelsen av god anda och stridsmoral för att nå framgång i strid är vida omskrivet historiskt av såväl fältherrar som krigsvetare. Militärt tänkande har alltid strävat mot att finna svar på hur seger uppnås, vilket renderat i krigföringsprinciper. En av krigföringsprinciperna utgörs av ”Principen om god anda”, vilken innefattar bland annat vilja och stridsmoral. God anda är väl beforskat, men inte ur och mot en svensk kontext. Om god andas betydelse och påverkan för svensk personal i stridssituationer bättre kan förstås kan detta också påverka vikten av att beakta krigföringsprincipen och att ge god anda mer central roll och betydelse.

  Studiens syfte är att få djupare förståelse för hur god anda uppfattas och värderas hos svensk militär personal med erfarenheter av skarpa stridssituationer. Genom en induktiv ansats, exploration och en empiriskt grundad teori skapas denna förståelse.

  Resultatet visar att god anda uppfattas och förstås som en förmågeskapande process som utgör grunden till, och har direkt påverkan på enhetens förmåga. Enheter med stridserfarenhet kan nå en djupare god anda, och därmed även nå längre och djupare i den förmågeskapande processen. Resultatet visar även att god anda värderas som en mycket viktig grund till att skapa förutsättningar för effektivitet och framgång i strid. En slutsats är att betydelsen av god anda är undervärderad som krigföringsprincip och förmågeskapande process i svenska doktriner och reglementen. Detta genom att resultatet, styrkt i tidigare forskning, tydligt visar på hur god anda utgör grundfundamentet till effektivitet och förmåga i strid.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Algebäck, Pontus
  Försvarshögskolan.
  Luftmaktsteori i cyberrymden: En fallstudie av Wardens teori på cyberattacken Stuxnet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  John A. Warden III is renowned as one of the theorists closest to devising a new paradigm in air power. His praised theory about the enemy as a system has showed applicable on terrorist organizations amongst other areas.

  The most recent developed domain for warfare is the so-called “cyberspace”. There is an on-going debate concerning the importance and definition of this domain and furthermore what potential and challenges it withholds as a future arena for warfare. Some claims that a cyberattack can’t be seen as an act of war due to its lack of physical violence.

  Previous research show however a lack in application of theories within this domain. This thesis therefore aims to examine to which extent Warden’s theory of the enemy as a system could be applied to the cyberattack known as Stuxnet.

  Results show that Warden’s theory have some applicatory power on the cyberattack Stuxnet, although primarily in an indirect aspect. This study therefore shows an ability concerning the theory’s applicatory power on other areas than air power.

  The findings of the research regarding previous arguments about cyberwar also states that a cyberattack now could be seen as physical violent.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Allerman, Erik
  Försvarshögskolan.
  Krigföringens grundprinciper i nutida marina insatser2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen tar sitt avstamp i ämnet krigsvetenskap och den förändring av försvarsmaktens verksamhet som de kombinerade uppgifterna, insatsförsvar och fredsbevarande insatser har skapat. Den del av krigsvetenskapen som uppsatsen riktas mot är krigföringens grundprinciper och tillämpningen av densamma inom de nya ramar som försvarsmakten agerar inom.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida en skillnad mellan teori och praktik har uppstått gällande krigföringens grundprinciper. Genom att avgränsa området till taktisk och operativ nivå, de grundprinciper som finns i den svenska marina doktrinen och det svenska ytstridsvapnet, görs en problemformulering och uppsatsens frågeställning definieras till: 

  Vilka skillnader kan utrönas mellan den teoretiska innebörden av krigföringens grundprinciper och den tolkning av dessa som görs inom dagens svenska ytstridsvapen?

  En kvalitativ metod, där litteraturstudier och intervjuer används som forskningstekniker, fastställs som lämplig metod för uppsatsen. Därefter diskuteras validitet och generaliserbarhet samt källorna ur en kritisk synvinkel. Följande kapitel förklarar den teori som krigföringens grundprinciper innefattar. Grundprinciperna; sätt upp ett mål och håll fast vid det, god anda, offensivt handlande, säkerhet, överraskning, samordning, kraftsamling, stridsekonomi, taktikanpassning och lämplig organisation avhandlas separat för att skapa den teoretiska grunden. Därefter exemplifieras grundprinciperna och den insamlade empirin sammanställs. Slutligen diskuteras uppkommen problematik för varje princip. Till sist sammanställs de slutsatser som komparationen mellan teori och empiri har lett till. Fem av tio grundprinciper visade sig ha en skillnad mellan teori och praktik på olika vis. Slutligen föreslås vidare studier på ämnet som helhet och på de särskiljande fem i synnerhet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Almquist, Erik
  Försvarshögskolan.
  Militär tvångsmakt: en kvantitativ analys av perioden 1918-2001 samt prövning av Daryl G. Press trovärdighetsteori2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På vilket sätt skiljer sig de militära domänernas förmåga att bidra till framgång vid tvångsmaktsförsök? Vad förklarar skillnaden? Tidigare forskning menar att det finns skillnader som systematiskt går att förklara utifrån perspektivet att: mindre kostsamma hot leder till bristande trovärdighet och således liten sannolikhet för framgång.

  Studien undersöker dessa två frågor genom en kvantitativ empirisk analys utifrån historiska observationer och genomför en teoretisk prövning utifrån ett kontrasterande perspektiv till tidigare forskning; ett mindre kostsamt hot bidrar till hög trovärdighet utifrån Daryl G. Press teori.

  Resultatet från denna studie visar att det finns tydliga skillnader mellan domänernas effekt för framgång inom det empiriska underlaget. Dessa skillnader är föränderliga inom den undersökta perioden. Efter andra världskrigets slut framstår marina- och luftstridskrafter ha ett mer tydligt samband med framgångsrik tvångsmakt relativt markdomänen.

  Press teori predikterar utfallet med tillräcklig säkerhet för att ifrågasätta tidigare forsknings slutsatser kring bristande trovärdighet som effekt av minde kostsamma hot.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Almén, Adam
  Försvarshögskolan.
  Strategic interaction: What Sweden can learn from Finnish success and Norwegian adversity2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  War is rarely fought on equal terms. On the contrary, before an upcoming war, stronger actors are often predicted to be the winner against the weaker one. History offers several examples that this isn’t always the case, if the weaker actor plays their cards well. Sweden’s military-strategic doctrine (MSD 16) describes the will, in case of being attacked, to win togheter with other actors - or to avoid defeat on it’s own. These descriptions are eerily similair to the German invasion of Norway 1940 and the Winter War 1939 – 1940. Supported by the Allies, Norway didn’t win, which led to a German occupation. Finland, on it’s own, avoided defeat, rendering in a draw against the Soviet Union.

  The study’s aim is to test Arreguín-Toft’s Strategic Interaction theory. Furthermore, the study aims to shed light on the strategic methods that resultet in success and adversity, in relation to the weak actor’s strategic goals.

  The results show that the Strategic interaction theory can explain the outcome of the conflicts to a certain degree. Success and adversity are both identified in the cases and serves as empirical basis that, to a certain degree, supports the will of the Swedish military-strategic doctrine. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Aloul Nord, Filistin
  Försvarshögskolan.
  Active women within the "Passive Defence": The renegotiation of women’s roles for the Civil defence during the national preparedness in Sweden, 1939-19452022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  During the national preparedness in Sweden, 1939-1945, the new dimensions of the “Total war” pushed for a build-up of a Civil defence that could help to reduce effects on the civil population if Sweden were put under attack. This thesis poses the question of how women’s roles in the Civil defence were motivated and driven by the state and women’s defence organisations. It aims to further give knowledge to how social and economic constraints have shaped renegotiation processes of women’s roles in times of national crisis. It finds that the state and women´s defence organisations both evoked and dismissed women’s engagement in the Civil defence. Women were expected to contribute to specific assignments but were not admitted and obliged to the duties on the same terms as men. Women’s roles in the Civil defence changed over time; this can be derived from the increased threat of war and the augmented pressure to provide reserve labour to industries and the defence.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen, Karlstadssektionen.
  Wallenius, Claes
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen, Karlstadssektionen.
  Covid-19 som en strukturell beslutsutmaning i vård- och omsorgssektorn2021Inngår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 98, nr 1, s. 82-90Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Artikeln problematiserar beslutsfattande i vård- och omsorgssektorn till följd av Covid-19 pandemin. Detta görs deduktivt genom att applicera en empiriskt framtagen beslutsmodell på nya data som utgörs av medieartiklar. Be-slutsmodellen kan delas in i två dimensioner; en medarbetarinriktad och en organisationsinriktad. Varje dimension anger beslutsriktningen och sträcker sig från anti till pro. Det innebär att beslut kan fattas pro/anti medarbetare/organisation. Vi har funnit belägg för tre av modellens fyra dimensioner, vilka är utgångspunkter för analys av vilka konsekvenser beslut kan få på medar-betare, på arbetslivet och på det det civila samhället i stort.

 • 10.
  Anctil Avoine, Priscyll
  Department of Political Science, Lund University, Sweden, (SWE).
  Corps et émotions dans la réincorporation des farianas en Colombie2022Inngår i: Penser le monde autrement: perspectives féministes en relations internationales / [ed] Maïka Sondarjee, Montreal: Les Presses de l'Université de Montréal (PUM) , 2022, s. 233-240Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 11.
  Anctil Avoine, Priscyll
  Department of Political Science, Lund University, Sweden, (SWE).
  ¿Un feminismo à la fariana? El continuum de la militancia en el posacuerdo de paz en Colombia2023Inngår i: Colombia Internacional, ISSN 0121-5612, E-ISSN 1900-6004, nr 115, s. 139-173Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective/context: In this article, I propose the concept of continuum of militancy to analyze the transformation of the political struggles of former FARC-EP women guerrilleras in the post-peace agreement, with a particular emphasis on the country’s northeastern region. Based on their narratives, I inquire about the transformation from armed struggle to feminist combat, as well as the tensions and challenges that arise in this path. Methodology: I focus on three particular methods: the feminist fieldwork diary, biographical interviews, and participant observations in two fieldworks conducted in 2019 and 2022 in northeastern Colombia. Conclusions: The article confirms the need to understand post-peace agreement militancy as a continuum between armed struggle and different feminist, women, and gender combats. It also demonstrates the importance of analyzing the militancy of the ex-guerrilleras of the FARC-EP, starting from the insurgent identity. Finally, it concludes that insurgent feminism, despite the political tensions it entails, is a practical example of this continuum of militancy. Originality: The article has three main contributions: it theorizes the conceptual elements of the continuum of militancy; it brings knowledge about the construction of insurgent feminism in northeastern Colombia; and it contributes to the understanding of the political tensions surrounding the transformation of armed struggles into nonviolent feminist actions.

 • 12.
  Anctil Avoine, Priscyll
  et al.
  Department of Political Science, Lund University, Sweden, (SWE), .
  Boutron, Camille
  The French Military School Strategic Research Institute (IRSEM), Paris, France, (FRA).
  L’épistémologie féministe à l’épreuve d’un objet surinvesti. Enquêter auprès des femmes ex-combattantes dans le « post-accord de paix » colombien2021Inngår i: Annales de Géographie, ISSN 0003-4010, E-ISSN 1777-5884, Vol. 742, nr 6, s. 20-46Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article aims at questioning the uses of feminist epistemologies and methodologies in the context of a fieldwork project conducted in Colombia on the return to civilian life of female combatants. While the topic "female combatants" tends to be the object of an academic over-investment, contributing to its depoliticization, the Authors discuss the various approaches, tools and methods produced by feminist epistemology that can be mobilized in order to avoid the reproduction of power relationships that can be established between researchers and participants, but also the competition between the researchers themselves. The article begins by analyzing the various factors that have contributed to the making of "female combatants" as an over-studied subject. It then describes the fieldwork that inspired our discussion and examines more particularly the challenges raised by a concrete application of feminist epistemology during the fieldwork. Third, it articulates proposals to develop feminist epistemology beyond gender issues by rethinking the multiple manners of organizing the different spatio-temporalities of the research process and the concrete connection with the territories of investigation.

 • 13.
  Andersson, Bernt
  Försvarshögskolan.
  Ytstridskrafternas utveckling mellan 1990 och 2010: Vilka drivkrafter har varit avgörande?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 14.
  Andersson, Daniel
  Försvarshögskolan.
  Svensk doktrinutveckling under 2000-talet2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Doktrinutveckling kan under vissa förutsättningar accelereras, till exempel kan stora förändringar i omvärldsläge eller större utveckling i stridsfältet motivera förändrad eller ny doktrin. Samtidigt som vissa faktorer accelererar doktrinutveckling har den militära organisationen i sin utformning inneboende faktorer som försvårar förändring.

  Uppsatsen beskriver att Sverige trots avsaknaden av skriven doktrin fram till 2002 har haft en stabil doktrinidé under efterkrigstiden, men efter kalla krigets slut har det funnit tillfälle och förutsättning att omvärdera dessa idéer. 

  Uppsatsen undersöker förhållanden mellan svenska försvarsbeslut och svensk doktrin. Uppsatsen söker svaret på hur väl svensk doktrin lyckas följa förändringar i omvärldsläget. Vidare för uppsatsen en argumentation kring om organisatoriska faktorer utgör försvårande faktorer för Försvarsmaktens doktrinförändring. 

  Uppsatsens resultat visar att den militära organisationen har starka band till sitt arv, vilket hämmar utveckling. Försvarsmakten har inte tillvaratagit perioden då omfattande Försvarsreformer varit möjliga och man fångar inte möjligheterna i det förändrade stridsfältet.   

 • 15.
  Andersson, Isabell
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Dynamisk operationsvärdering2016Inngår i: Operativ ledning: Slutrapport 2013-2015 / [ed] Isabell Andersson, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 16.
  Andersson, Isabell
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Operations assessment: focus on reality rather than the plan2016Inngår i: 21st International Command and Control Reserach and Technology Symposium (ICCRTS): C2 in a Complex Connected Battlespace, International Command and Control Institute , 2016, Vol. Topic 2, artikkel-id 056Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Since no plan survives contact with reality, during the execution of a military operation it might be necessary to re-plan the operation. In order to decide whether, and when, re-planning should be initiated a feedback process is needed that provides the commander with information about the progress of the operation, and an assessment of whether the operation is leading towards the overarching goals or not. The operations assessment process is part of such a feedback process.

  The current method (in e.g. NATO) operations assessment is focused on the accomplishment of planned actions and on the effects in the operational environment system. A data collection plan is established during development of the operational plan which specifies which and how data should be collected. Thus the “questions” the operations assessment process poses towards the environment are tightly connected to critical elements of the operational plan.

  If the plan, however, starts to become obsolete due to unforeseen changes in the operational environment, there might be a risk that the assessment process, grounded in the plan, neglects information that is critical for decisions about re-planning. This paper suggests an alternative approach to operations assessment that is based on an idea of separating the operations assessment plan from the operational plan. Such a separation would focus the assessment process on the evolving operational environment, thus reducing the risk that unanticipated threats, or opportunities, will be overlooked and re-planning is overdue.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Isabell
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Operativ ledning: Slutrapport 2013-20152016Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 18.
  Andersson, Isabell
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Kuylenstierna, Jan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Utvärdering av MSB Operativt beslutsstöd, ver 0.7: - Upplevd användbarhet i ett aktörsinternt scenario med oerfarna användare - Kompatibilitet med Försvarsmaktens Svensk planerings- och ledningsmetod2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Som komplement till Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar har MSB tagit fram ett beslutsstöd, Operativt beslutsstöd, som är tänkt att hjälpa beslutsfattare att besluta hur resurser ska prioriteras vid samhällsstörningar. Beslutsstödet ska kunna användas av alla aktörer som bidrar till att hantera samhällsstörningar, både aktörsgemensamt och aktörsinternt, och är tänkt att kunna användas med eller utan kvalificerad operativ vana. Beslutsstödet är av typen checklista och består av fem huvudsteg, med tillhörande delfrågor. Rapporten redovisar en utvärdering av ett utkast till beslutsstödet (Operativt beslutsstöd, UTKAST version 0.7) med avseende på beslutsstödets lättillgänglighet och användbarhet, samt med avseende på beslutsstödets kompatibilitet med Försvarsmaktens motsvarighet. Rapporten riktar sig främst till de som deltar i utvecklingen av beslutsstödet.

  Beslutsstödets lättillgänglighet och användbarhet undersöktes genom att användare utan operativ vana eller utbildning i att använda stödet nyttjade stödet för att fatta beslut om prioriteringar i ett fiktivt scenario. Elva grupper om två eller tre studenter deltog i undersökningen. Deltagarna fick ange om de använde alla steg i stödet för att lösa uppgiften eller om de avvek från stödet i något fall och då om orsaken till detta. De skattade även olika aspekter av beslutsprocessen. Resultaten tyder på att beslutsstödet var såväl användbart som lättillgängligt.

  Beslutsstödets kompatibilitet med Försvarsmaktens motsvarighet på operativ nivå, Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med fyra officerare med omfattande kunskap om SPL. Resultaten tyder på att beslutsstödet är kompatibelt med SPL.

  Förutom dessa huvudresultat framkom ett antal synpunkter och förbättringsförlag rörande beslutsstödet i dess nuvarande form. 

 • 19.
  Andersson, Isabell
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Spak, Ulrik
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Krav och designkriterier gällande framtida ledningssystem2016Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 20.
  Ankerst, Emil
  Försvarshögskolan.
  MILITÄR-PRIVAT OUTSOURCING I GRÅZONEN: En Kartläggning av Gråzonsproblematik Kring Nyttjande av Privata Rederier för Sjöburen Transportlogistik inom Försvarsmakten.2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to identify, establish and discuss the potential problems associated with outsourcing military functions to private enterprises within the context of “grey-area” threats. This is of high relevance as essential parts of the Swedish armed forces (SAF) sea logistic chain are dependent on private shipping companies (PSC) as they do not possess these functions inhouse, and the “grey-area” in particular is a subject of great juridical uncertainty. By focusing on chartering and freighting outsourcing between PSCs and the SAF, the ambition is to identify certain risks, complications and difficulties for the operational capacity of the SAF, that may arise as a result of threatful situations within the grey-area.By conducting in-depth interviews with prominent personnel within both the SAF and PSCs, it has been possible to identify certain areas of complex issues and challenges necessary to address when entering into freighting agreements adequate for grey-area threats. In conclusion the study identified the following main problematic areas:

  ·      No guarantee from the state to ensure PSC assets when damaged by grey-area activity, puts increasing demand for good will between parties. This is problematic in the sense of becoming a normative relationship, and not substantial. ·      The SAF may find themselves in a disadvantageous position in terms of competences and resources when negotiating agreements. 

  ·      Lack of PSC involvement in defence planning leads to deficient understanding for SAF needs and demands.

  ·      PSCs as civilian corporations are more vulnerable to societal disturbances, which may lead to slow response in crisis-situations.

  ·      PSCs as a global industry risk (i) exploitation of free-market dynamics by antagonistic activity through foreign co-ownership and buyout, (ii) juridical limitations through PSCs using ships of foreign nations (flag), and (iii) shortage in manpower, as well as security threats to SAF interests may arise by PSCs using multinational crews.

  ·      Freighting between parties is a time-consuming process which may be problematic for quick response to grey-area threats. 

  Fulltekst (pdf)
  Militär-privat outsourcing i gråzonen
 • 21.
  Antai, Imoh
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för funktioner och perspektiv.
  Hellberg, Roland
  Försvarshögskolan, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för funktioner och perspektiv.
  Skoglund, Per
  Försvarshögskolan, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för funktioner och perspektiv.
  Logistics growth in the armed forces: Development of a theoretical framework and research propositions2022Inngår i: The 34th ANNUAL NOFOMA CONFERENCE, June 8 – 10, 2022 - Reykjavík, Iceland: BOOK OF ABSTRACTS / [ed] Gunnar Stefánsson; Júlíus I. Guðmundsson, NOFOMA , 2022, s. 22-22Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 22.
  Arby, Nathaniel
  Försvarshögskolan.
  Hur utvecklas den svenska minröjningsfunktionen inom marinen?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjöminan har sänkt och skadat mer tonnage än alla andra vapensystem till sjöss. Då medel föder motmedel har sjöminan och minröjningen följt varandra i en lång duell.

  Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur de svenska minröjningsförbanden utvecklas inom taktik och teknik och hur dessa komponenter förhåller sig till varandra. Uppsatsen söker även svaret på hur utvecklingen från minröjningsklass Landsort till minröjningsklass Koster skett.

  Med hjälp av deskriptiv metod kommer Militärstrategisk doktrin, Doktrin för marina operationer samt Försvarsmaktens läroböcker i Mineringstjänst, Minmotmedelstjänst och Minröjningstjänst att användas för att redogöra hur den marina taktiken och tekniken utvecklas som ett medel i duellen mot sjöminan.

  De svenska minröjningsfartygens taktiska och tekniska utveckling grundar sig på de militära basfunktionerna, ledning, verkan, skydd, rörelse, underrättelse samt uthållighet. Samtidigt utvecklas minröjningsförbanden i Försvarsmakten mot ett, både för personal och materiel, säkrare och effektivare förband.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Aringer, Martin
  Försvarshögskolan.
  Hybridkrigföring, en militärteoretisk revolution?: En granskning av den begreppsteoretiska diskussionen och fallet Rysslands intervention i Ukraina och på Krim2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The previous definitions of war have become outdated and several theories claim their place  in the theoretical debate of the future wars. One of them, Hybrid Warfare have had a great impact   and are now being incorporated into doctrine by several nations and military organizations, even though the theory is criticized. This thesis aims to clarify the discussion surrounding this theory and at the same time make a contribution to the theoretical debate. By extracting key signatures of Hybrid Warfare and testing them on the Russian intervention in the Ukraine and the Crimea the thesis seeks to answer if this conflict really is a case of Hybrid Warfare, as it is portrayed.  The theoretical debate is the main focus of the thesis and the case study of the Ukraine concludes     that evidence within the conflict categorizes it as a case of Hoffman´s Hybrid Warfare. The later chapters argue that these findings strengthen the debate in favour of Hoffman´s theory and ads another empirical factor to the discussion of the understanding of future conflict. Ended by thoughts of how the results can affect the future of the military profession. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Arnberg, Johan
  Försvarshögskolan.
  Hetare spänningar i ett smältande Arktis: stormakters inflytande på norsk säkerhetspolitik2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Till följd av stigande temperaturer smälter isen i Arktis. Farleder öppnas för transporter och de naturtillgångar som legat skyddade av isen blir tillgängliga för utvinning. Stormakterna USA, Ryssland och Kina intresserar sig för regionen och dynamiken mellan dem påverkar den säkerhetspolitiska situationen däri. I Euro-Arktis upplever Norge sedan 2009 en alltmer utmanande säkerhetspolitisk situation, från att ha varit i en ohotad situation till ett ökat hot från Ryssland. De allianser och bilaterala samarbeten Norges säkerhet har vilat på är inte längre tillräckliga.

  Som småstat är Norges säkerhetspolitik, trots ett primärt intresse av närområdet, beroende av hur stormakter agerar. Småstater och specifikt Norge är, i jämförelse med stormakterna, relativt outforskade.

  I denna teorikonsumerande fallstudie undersöks utifrån ett realistiskt perspektiv hur stormakterna USA, Ryssland och Kinas maktkamp påverkar Norges säkerhetspolitiska val. Studien avhandlar perioden 2009 till 2019.

  Studiens resultat visar att rivaliteten mellan USA och Ryssland, samt USA och Kina har ökat under tidsperioden, vilket påverkar den säkerhetspolitiska dynamiken i Norges närområde. Vidare har Natos och USA:s splittrade fokus inneburit att Norge tvingats söka säkerhet genom att stärka sin militära förmåga och samarbeta närmre med framför allt Sverige och Finland.

  Slutligen visar studien att småstater noggrant behöver välja sin säkerhetsstrategi då stora allianser och stormakter inte alltid har samma prioriteringar som småstater.

 • 25.
  Arnryd, Ola
  Försvarshögskolan.
  Hur utvecklas specialistofficerare? En studie i hur specialistofficerare inhämtar kunskap2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt Försvarsmakten bygger den militära professionen på fyra delar, jurisdiktion, ansvar, värdegrund och expertis. Expertisen utgör kärnan i professionen och bygger på individens kunskaper och färdigheter. För att kunna utveckla kunskapen hos personalen i allmänhet och specialistofficerare i synnerhet så behöver Försvarsmakten säkerställa att kunskapsinhämtning sker utifrån styrande dokument och tilldelade förutsättningar. Armén har brutit ned centrala styrningar och utgivit riktlinjer för karriär och befordran som innehåller gemensamma tidskrav och krav på förmåga för specialistofficerare. Personalen är en resurs som likt fordon, vapen och material behöver utvecklas för att kunna möta varje hot och klara varje utmaning.Denna studies undersöker hur specialistofficerare inom arméförband tillförskansar sig kunskaper och färdigheter för att uppnå den militära professionens expertis utifrån organisationens behov och styrningar. Studien är teoridriven och analysen görs utifrån teorins SECI-modell.Studien kan dra två slutsatser för hur specialistofficerare inhämtar kunskaper, dels att förbanden i studien behöver förtydliga och förstärka de metoder där framför allt explicit kunskap hanteras, dels att den militära organisationen behöver fördjupa kunskapen internt om framtagna metoder och hur specialistofficerare skall erhålla fördjupad kunskap inom sin profession. Detta för

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Arvidsson, Robin
  Försvarshögskolan.
  Militärt Airmanship: Professionellt omdöme i lufthavet2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Airmanship är ett uttryck inom pilotyrket som nyttjas världen över för att beskriva en pilots professionsskicklighet. Civilt är begreppet starkt förknippat med flygsäkerhet och praktiskt handhavande av flygmaskinen, men även till uppgiften som skall genomföras vare sig det är transport eller privata nöjesflygningar. Då airmanship är kontextberoende och saknar en fastställd definition uppstår en diskrepans när den militära aviationen, med dess unika kontext, anammar uttrycket jämfört med den civila tolkningen. Denna studie syftar till att förstå och begreppsliggöra tolkningen av airmanship på stridsflygförband inom den svenska militära kontexten och dess betydelse för den militära verksamheten. Den kvalitativa fallstudien genomförs som en serie skriftliga intervjuer och en fokusgruppintervju vilken betonar den individuella kontextberoende tolkningen gjord av aktiva stridspiloter på krigsförband.

  Resultatet utmynnar i en modellbeskrivning av stridspiloters tolkning av airmanship inom svensk stridsflygverksamhet, vilken betonar vikten av förbandskulturens påverkan på den operativa och taktiska effekten krigsförbanden levererar. Tillika begreppsliggör modellen airmanships beståndsdelar och hur de interagerar för att skapa ett professionellt omdöme vilket syftar till en välgrundad beslutfattningsprocess i de situationsunika kontexter som professionsutövaren verkar inom. Studiens fenomenologiska perspektiv påvisar hur piloten och officeren i sin professionsutövning förkroppsligar länken mellan förbandskulturens moraliska faktorer och den sammanlagda krigföringsförmågan. Detta perspektiv tydliggör vikten av ett aktivt och långsiktigt arbete med att utveckla en god förbandskultur i syfte att öka krigföringsförmågan för förbandet och odla det professionella omdömet hos individuella piloter och officerare. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Atterland, Mathias
  Försvarshögskolan.
  Understödjande infanteri: En organisatorisk tillgång eller belastning för ett specialförbandssystem?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Specialförband nyttjas allt mer i dagens konflikter och det organisatoriska innehållet i specialförbandssystem skiljer sig åt, där vissa länder har utökat sitt system med lätt infanteri i en understödjande roll. Detta skapar ett behov för Sverige att analysera andras erfarenheter avseende nyttjande av understödjande infanteriet.

  Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse avseende de för- och nackdelar som uppkommer på taktisk nivå när understödjande infanteri nyttjas vid specialoperationer.

  Denna studie använder ett teoretiskt analysramverk bestående av McRavens teori och de principer han har utvecklat kring specialoperationer.

  Undersökningen visar sammanfattningsvis att understödjande infanteriet bidrar till en in-satsstyrkas samlade effekt och förmåga, samt att de möjliggör för kärnförbanden att lyckas med huvuduppgiften. Resultatet i en specialoperation påverkas genom samtliga prestationer av den personal och de förbandsenheter som ingår i specialoperationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Atterland, Mathias
  Försvarshögskolan.
  UPPROR I FÖRORTEN?– EN HOTFÖRSTÅELSE2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Axberg, Stefan
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Andersson, Kent
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Bang, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Bruzelius, Nils
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Bull, Peter
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Eliasson, Per
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Ericson, Marika
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Hagenbo, Mikael
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Hult, Gunnar
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Jensen, Eva
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Löfgren, Lars
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Norsell, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Sivertun, Åke
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Svantesson, Carl-Gustaf
  Vretblad, Bengt
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod2013 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ämnet militärteknik utgår från att tekniska system är officerens arbetsredskap och att en förståelse för och kunskap om dessa verktyg är central för att kunna utöva professionen framgångsrikt. Denna nionde volym av Lärobok i Militärteknik, benämnd Teori och Metod, behandlar centrala begrepp, teorier och postulat samt metoder för värdering av teknik och består av ett antal texter författade av 16 forskare och lärare vid den militärtekniska avdelningen. Volymen riktar sig främst till de som inlett sin officersutbildning och utgörs till stora delar av ett kompilat av publicerade och opublicerade militärtekniska texter och kan sägas utgöra militärteknikens ”state of the art”.

  Fulltekst (pdf)
  LIM9
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30.
  Axelson, Mattias
  et al.
  FOI.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Carlsen, Henrik
  FOI.
  Eriksson, E. Anders
  FOI.
  Lindgren, Fredrik
  FOI.
  Industristrategier för en osäker framtid - scenarioplanering för försvarsindustri i Sverige2002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Axenfjord, Tobias
  Försvarshögskolan.
  Flexibilitet vid specialoperationer: En förmåga som kan skapas för att hantera det okända?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 32.
  Baade, Hans Petter
  Försvarshögskolan.
  Acquiring Deterrence: Defence Procurements’ Role in Deterrence2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  A major Norwegian defence procurement project takes decades from project initiation to the desired military capability is delivered and has reached full operational capability. The Norwegian Armed Forces’ primary mission is to maintain a credible deterrence and prevent armed conflicts arising, meaning that the capability acquired through military procurement projects must play into future general deterrence. Do Norway’s strategic military capability procurement projects contribute to a credible and capable deterrence?

  The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the deterrence potential of two chosen Norwegian military procurement projects of strategic importance. The capabilities studied are the acquisition of the US fifth generation fighter, F-35 Lightning II and the 212CD submarine to be designed and built by Germany. The two projects have a combined estimated investment cost of 113 billion NOK.

  Deterrence is a large area in social science and the discipline of War Studies. This study applies a deterrence theory lens, primarily based on the conclusion in Zagare’s and Kilgour’s perfect deterrence theory regarding the importance of capable and credible threats, operationalised through Dalsjö’s five dimensions of threshold defence.

  The analysis identifies a clear credibility issue with one of the projects and the paradox that cost saving decisions intended to ensure operational availability and increase credibility also make the capability more vulnerable and less credible due to lack of redundancy.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Backman, Filip
  Försvarshögskolan.
  Stormakters cyberstrategier2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det teoretiska fältet inom internationella relationer som benämns realismen betraktar världsordningen som en anarkistisk plats där en kontinuerlig maktkamp pågår mellan rivaliserande stater. Dock har systemet en viss struktur där stater kan rangordnas i systemet utifrån traditionella realpolitiska maktmedel så som internationellt erkännande, ekonomi och tillgången till konventionella och nukleära militära medel. Operationsmiljön har dock utvecklats sedan de tidiga teorierna om internationella relationer. Cyberrymden har blivit en domän som erbjuder såväl statliga som ickestatliga aktörer att påverka varandra. Den nya operationsmiljön är att betrakta som global och utan fysiska gränser under förutsättning att ett fritt, öppet och tillgängligt internet ska finnas.

  I denna studie prövas tidigare realismens teorier i form av att Posens normativa teori om hur stater utformar doktriner utifrån maktbalansering. Teorin förutspår hur stater, i synnerhet stormakter utformar sina doktriner utifrån upplevda hot mot statens säkerhet. Tillgängliga former av doktriner definieras som offensiva, defensiva eller avskräckande. Studien är en totalundersökning av de fem stormakterna och deras cyberstrategier.

  Resultatet av studien ger vid handen att teorin till del kan bekräftas då det går att finna spår av maktbalansering i de studerade stormakternas cyberstrategier. Däremot är de normativa delarna av teorin som beskriver att doktriner ska vara offensiva, defensiva eller avskräckande inte fullt giltiga när stater utformar cyberstrategier.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Baehrendtz, Ludvig
  Försvarshögskolan.
  Hur används stridsflyget i Afghanistan?: Och tillämpas de lärdomar som Corum och Johnson har dragit avseende användandet av luftmakt inom irreguljära konflikter?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den 7 oktober 2001 startade kriget i Afghanistan, en konflikt som idag har pågått i nästan 12 år. Målet med operationen var att driva den talibanska ledningen från makten, samt att tillfångata Usama bin Ladin och andra ledare inom al-Qaida och därmed få ett slut på den säkra tillflyktsort som al-Qaida och andra terroristgrupper haft i Afghanistan.

  Corum och Johnson är två militärteoretiker som har forskat inom användandet av luftmakt i irreguljära konflikter. Dessa två har i sin bok Airpower in Small Wars formulerat 11 lärdomar som de anser att man bör ha i beaktning då man använder luftmakt i irreguljära konflikter. Fem av dessa lärdomar går att applicera direkt vid en analys på stridsflygsfunktionen, medan de andra sex behandlar områden som strategi, lufttransport och utbildning.

  I analysen framkommer det att vissa av dessa fem lärdomar går till stor del att skönja i hur stridsflyget har använts i kriget i Afghanistan, medan andra har tillämpats i mindre omfattning. De två punkter där utvecklingspotentialen bedöms vara hög avseende nyttjandet av stridsflyget är inom Undvika civila offer samt Använda markmålsoperationer vid konventionell krigföring. De tre andra lärdomar som har använts i analysen; Viktig roll för tekniskt avancerade flygsystem och vapen, Väl tillämpad jointförmåga samt Irreguljära krig är underrättelseintensiva ser man användas i större utsträckning, dock med visst utrymme för förbättring även här.

  Fulltekst (pdf)
  114_Ludvig
 • 35.
  Bakker, Arnold B.
  et al.
  Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, (NLD), University of Johannesburg, (ZAF).
  Hetland, Jørn
  University of Bergen, (NOR).
  Kjellevold Olsen, Olav
  University of Bergen, (NOR), BI Norwegian Business School, Bergen, (NOR).
  Espevik, Roar
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och ledning, Avdelningen för ledarskap och ledning i Stockholm.
  Daily transformational leadership: A source of inspiration for follower performance?2023Inngår i: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 41, nr 5, s. 700-708Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study uses the full-range leadership model to argue that on days when leaders engage in transformational leadership behaviors, they identify follower strengths and stimulate followers to show personal initiative. We propose that transformational leadership is related to follower work engagement and performance through follower strengths use and personal initiative. Moreover, we hypothesize that followers' personal initiative is most effective when followers use their strengths. A total of 57 Norwegian naval cadets filled out a diary booklet for 30 days (response = 72.6%; n = 1242). Multilevel modeling analyses largely supported our hypotheses. On the days when leaders used transformational leadership behaviors such as intellectual stimulation and individual consideration, followers were more likely to use their strengths and take initiative. These behaviors, in turn, predicted next-day work engagement and next-day job performance. Moreover, followers’ personal initiative was particularly related to work engagement when strengths use was high rather than low. We discuss how these findings contribute to the leadership literature by showing how leaders inspire their followers to lead themselves. In addition, we elaborate on the practical implications for leadership training.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Bang, Martin
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Influences on threat assessment in a military context2016Inngår i: Defense and Security Analysis, ISSN 1475-1798, E-ISSN 1475-1801, Vol. 32, nr 3, s. 264-277Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The anchoring effect is a well-studied subject. This article connects the effect with the rules-in-use within a military intelligence institution. Particularly the rules-in-use that dictate that an analyst takes his or hers starting point from recently conducted assessments of the specific area or threat. The threat assessment as well as the written assessment were affected. The results show that officers have an aversion to lower a previous given threat assessment. This gives that to understand risk assessment we not only need to understand the methods used, we also need to understand the institutions in which they are used. This is especially relevant for military intelligence as the assessments are conducted in an environment of high uncertainty.

 • 37. Banic, Filip
  OM DU VILL HA FRED, RUSTA FÖR CYBERKRIG: sveriges cyberförsvar ur ett avskräckningsperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In accordance with the EU Network and Information Security directive (NIS directive), the Swedish government made it mandatory for specific authorities and organizations to report IT-related incidents to the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). In their report from 2017, MSB stated that due to the low frequency of incoming information, the report doesn’t give an accurate picture of the actual circumstances. The same year the European Commission adopted a cybersecurity package containing multiple initiatives aimed to further better member states resilience, deterrence and handling of cyber-attacks. Due to the insufficient information in MSBs’ report, it´s difficult to determine whether the Swedish cyber defence has the ability to deter antagonistic states to conduct cyber operations or not.

   

  The purpose of this theory-consuming single-case study was to examine the Swedish cyber defence from a deterrence perspective and thereby provide new understanding regarding Swedens’ ability to deter within the cyber domain. To do this, a conceptual framework was constructed constituting of  Phil Williams’ theory on the requirements of successful deterrence, and David J. Lonsdales’ model for cyber deterrence. Contemporary Swedish political documents, doctrines, reports and statements made up the empirical material that has been examined through qualitative text analysis.

   

  The result of the analysis revealed that the Swedish cyber defence, from a deterrence perspective, can be described as inadequate. Despite meeting the basic requirements for deterrence to succeed, the Swedish cyber defence lacks what Lonsdale calls a comprehensive flexible cross-domain offensive capability. The absence of a cross-domain retaliatory capability in the Swedish cyber defence repertoire has a negative incidental impact on deterrence credibility. According to Williams, it’s imperative that the defender possess necessary capabilities to fulfil a threat, otherwise the deterrence won’t seem credible and therefor lack effectiveness.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Basu-Mellish, Jack
  et al.
  LSE, (GBR).
  Navari, Cornelia
  University of Buckingham, (GBR).
  Zhang, Yongjin
  University of Bristol, (GBR).
  Banai, Hussein
  Indiana University Bloomington, (USA).
  Buranelli, Filippo Costa
  University of St Andrews, (GBR).
  Zaccato, Carolina
  University of St Andrews, (GBR).
  Taeuber, Simon F.
  University of St Andrews, (GBR).
  Friedner Parrat, Charlotta
  Försvarshögskolan, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Marinavdelningen.
  Bottelier, Thomas
  Sciences Po, (FRA).
  English School Special Section2023Inngår i: Millennium: Journal of International Studies, ISSN 0305-8298, E-ISSN 1477-9021, Vol. 51, nr 2, s. 552-614Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This is a series of solicited articles requested by the editors of Vol. 51, emerging from a roundtable discussion held at the 2022 International Studies Association Convention. Each short contribution seeks to demonstrate the newest research of the English School of International Relations. These contributions tackle key questions including: the decline of liberal hegemony, the rise of China, the divide between soldaristic and pluralistic ethics, the engagement of the English School with Area Studies, theoretical approaches to grounding English School research and an investigation of the English School’s intellectual legacy.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Baudin, Arne
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Elg, Johan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Högström, Ulf
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Kallak, Jaak
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Sulocki, Charles
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Thunholm, Peter
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA).
  Handbok i taktikutbildning, Mark: Inklusive generella anvisningar för planering och genomförande av krigsspel, fältövningar och stabstjänstövningar2012Bok (Annet vitenskapelig)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 40.
  Beck, Mikael
  Försvarshögskolan.
  Ledningsfilosofi i luftvärnet: Uppdragstaktik - Från decentralisering till centralisering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kriget är ingenting annat än en utvidgad tvekamp, en våldsakt för att påtvinga motståndaren vår vilja.

  Målet är att göra motståndaren värnlös. Om motståndaren skall uppfylla vår vilja, måste vi försätta honom i ett läge, som är ogynnsammare än det offer vi kräver av honom. Varje förändring i läget, som kan åstadkommas genom fortsatta krigshandlingar måste alltså leda till något än ogynnsammare. Med denna sanning tar många teorier och doktriner sina avstamp. För att lyckas med att försätta vår motståndare i ett ogynnsamt läge gäller det att föra striden och att göra det snabbare än motståndaren. Detta kunde Överste Boyd se i sina studier om luftstriderna under Koreakriget. OODA loopen eller "Boyds cykel" ligger numera till grund för manöverkrigföringen. William S. Lind skriver i handbok manöverkrigföring att själva syftet med manöverkrigföringen är att ta sig genom beslutscykeln, OODA loopen, snabbare än fienden. Som punkt 1 i handledningen för att lyckas med detta anger Lind att enbart en decentraliserad ledd styrka kan gå genom beslutscykeln snabbt. Denna slutsats går idag att finna i alla doktriner och metodhandböcker i Försvarsmakten. Uppdragstaktik med decentraliserad ledning förordas och beskrivs i samtliga nivåer och skall utgöra grunden för all ledning i Försvarsmakten. I samtliga doktriner och reglementen benämns dock undantag då uppdragstaktik med kommandostyrning är att föredra eller tvingas användas.

  Vid närmare efterforskningar så märks att uppdragstaktik används lite slarvigt både som filosofi och ledningsmetod. Efter ett antal års tjänstgöring vid luftvärnet har jag upplevt att metoden med uppdragsledning får stå tillbaka för en centraliserad ledningsmetod. Detta medför mycket lite utrymme för underställda att ta initiativ när det kommer till strid i luftarenan. Är detta önskvärt, ofrånkomligt och överhuvudtaget förenligt med uppdragstaktik. Är det möjligt att luftvärnet med sin särställning i både flygstridskrafterna och markstridskrafterna kan gå genom OODA loopen snabbare än motståndaren utan att vara decentraliserad ledd såsom Lind anger som grundregel nummer ett?

  Genom att klarlägga uppdragstaktiken som både filosofi och metod, jämföra med hur manöverteori och luftmaktsteori behandlar uppdragsstyrning samt se till luftvärnets förutsättningar för strid i luftarenan kan svaret på hur uppdragstaktiken kan tillämpas inom luftvärnet besvaras. Uppdragsstyrningen blir i luftvärnet en förutsättning för att kunna detaljstyra och leda genom kommando. Detaljstyrningen är just nu med de förutsättningar som finns ofrånkomlig och nödvändig. Samtidigt är uppdragsstyrningen grunden för att luftvärnet som markförband skall utveckla effekt från marken mot luften.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Beck, Mikael
  Försvarshögskolan.
  Luftvärn, defensiv luftmakt och tröskeleffekt : Luftvärnets förmåga att höja tröskeleffekten och bidra till avskräckning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag finns inga vetenskapliga belägg huruvida luftvärn kan bidra till att avskräcka en utmanare. Bristen på kunskap kring detta kan kopplas till bristen på forskning kring defensiv luftmakt då det i luftmaktskretsar främst varit offensiva teorier om luftmakt som härskat.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka kausala samband mellan nyttjande av luftvärn och en ökad tröskeleffekt i syfte att avskräcka en utmanare.

  Utgångspunkten är duellen mellan luftvärn och offensiva luftmaktsresurser i kampen om luftherravälde. Resultatet visar att det finns ett kausalt samband mellan luftvärnets förmåga att bestrida en utmanares luftherravälde och ökade genomförandekostnader för en utmanare vid utövandet av luftmakt, med ökad tröskeleffekt som följd. Ett kausalt samband mellan luftvärnets förmåga och en lägre grad av luftkontroll för utmanaren att genomföra luftoperationer ifrån kan inte påvisas.

  Undersökningen visar även på ett möjligt kausalt samband mellan att uppträda med kombinerade luftvärnssystem och höjda genomförandekostnader för utmanaren.

  Resultatet ger insikt i hur luftvärn kan påverka en tröskeleffekt och bidra till avskräckning samt utökar teoribasen för defensiv luftmakt med ett luftvärnsfokus.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Bengtsson, Kristofer
  Försvarshögskolan.
  Golanhöjderna, den strategiska betydelsen 1967-19732009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The topic of this essay is the strategic importance of the Golan Heights during the period 1967-1973, specifically targeting the following questions;

  -          Why were the heights strategically important?

  -          What are the gains of either of the states in controlling the Golan Heights?

  A theoretical framework based on Jerker Widén´s and Jan Ångström´s Militärteorins grunder (The fundamentals in Military Theory) and its chapter regarding the strategic context will be used as an analytical framework.

  The framework has been applied on the specific conditions of the Golan Heights during a given and limited period of time; stretching from 1967 to 1973, however, the study will not deal with the war of attrition in 1970 as the impact on the Golan Heights and the surrounding geographical strategically important area was limited if at all. The two wars waged during this particular time are used in an attempt to give a somewhat objective picture of the strategic importance of the area.

  The conclusions are that the importance of the Golan heights during the selected period was significant as the Golan Heights provided a “strategic lock” both ways and provides a favourable area to deploy artillery, intelligence and surveillance sensors.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Bergendahl, Lovisa
  Försvarshögskolan.
  Hur kan antalet frivilliga ökas?: En studie om hur information kan påverka individers motivation till att genomföra militär grundutbildning frivilligt2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Following the government's decision to resume conscription, it is now both women and men’s obligation to conduct military basic training if they are called upon. The government's intention is that the commitment, primarily should be based on volunteers and, secondarily, by conscription through law. To create conditions for more individuals to find themselves motivated to voluntarily complete basic military training, it is therefore relevant to examine what makes an individual motivated while others do not. Additionally, it is also interesting to examine to which extent the initial information from “Plikt- och prövningsverket” (conscription office) and from the Swedish Armed Forces' website is encouraging from a motivational perspective.

  Based on the results, a reasoning can be made about what potential effects there are with the design of the information document and whether there are any opportunities for improvement from a motivational perspective. The results show that the material contains several examples of motivational factors, but that there are opportunities for further improvements to generate greater individual motivation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Bergman, Jesper
  Försvarshögskolan.
  Patriotism, pengar eller personlig utveckling? En studie om värnpliktigas motivation till fortsatt engagemang2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates the motivations behind conscripts' choice to remain in the Swedish Armed Forces following basic training. Existing explanations lacks clarity, with results often contradictory and inconclusive. Hence, utilizing conscripts as the primary data source, this study seeks to comprehend the driving forces that motivate them to sustain their military involvement. Employing a mixed-methods approach utilizing five distinct motivational categories inspired by Charles Moskos and Fabrizio Battistelli: institutional, work-related, paleomodern, modern, and postmodern. The findings suggest that multiple motivational categories interact and exhibit partial interdependence. Notably, postmodern driving forces, encompassing personal development, the pursuit of adventure, and self-realization, emerge as critical factors influencing conscripts' motivation for continued commitment. Additionally, the study reveals that Russia's invasion of Ukraine has amplified conscripts' motivation to remain engaged. This research contributes to the understanding of conscripts' motivations and sheds light on the significance of postmodern motivators in driving their commitment.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Bergström, Alfred
  Försvarshögskolan.
  Littoral Warfare: Two Perspectives2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Littoral warfare implies a disproportionate advantage to the coastal navy or “defending” side. Small navies sometimes lean on larger navies in doctrinal production. A coastal navy’s goals, methods and capabilities can be considered thought to be different from that of a larger navy’s regarding in regards to littoral warfare. This paper answers the question “What does littoral warfare mean for different types of states?”.

  An ideal type analysis was used to answer the question, and the doctrines of Sweden (type A state), USA (type B), and the UK (type B) were analysed in regards to the research question. This paper found inds that each type of state viewed littoral warfare in regards to themselves, from their own perspective; a type A state can be seen as a defender and a type B state as an aggressor. In the context of littoral warfare context, each the types of states employed different goals, methods and means as pertaining to littoral warfare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Bergström, Alfred
  et al.
  Swedish Navy, Stockholm, (SWE).
  Friedner Parrat, Charlotta
  Försvarshögskolan, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria.
  Two perspectives on littoral warfare2022Inngår i: Defence Studies, ISSN 1470-2436, E-ISSN 1743-9698, Vol. 22, nr 3, s. 433-447Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The world’s littorals is an important theater for all sorts of human interaction. So, also for naval warfare, which increasingly has led defense planners to focus on littoral capabilities rather than on Mahanian high-sea battles. We address the question of what littoral warfare means for different types of states. To that end, we develop a set of opposing ideal-types with regards to each type’s operational environment, aims, methods, and means for littoral warfare. We then use these ideal-types to analyze the naval doctrines of Sweden, the UK, and the US. This comparison generates some interesting results. For blue-water navies, littoral warfare is an additional burden and a high-risk endeavor, since the littoral, which the planning concerns is somebody else’s. For the small coastal state, correspondingly, littoral warfare is the sole purpose of its navy, and it can focus all its resources there as well as on cooperation with its air force and army, which are necessarily nearby. For blue-water navies, the objective of littoral warfare is to defeat the enemy, whereas for the small coastal state, it is deterrence.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Berlin, Mats
  Försvarshögskolan.
  Luftmaktsteoriers koppling till svensk doktrin: En kvalitativ undersökning av svensk doktrin2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish armed forces doctrine does not disclose where the knowledge about the use of airpower was acquired. Earlier research supports the fact that doctrine needs to contain theory to support its legitimacy.  The purpose of this study is to examine whether the doctrine contains air power theory. The author believes that increased internationalization may have caused international air power theories to have been integrated in the doctrine. 

  The research was conducted as a qualitative research of the Swedish air force doctrine documents. The research intended to see if the air power theories of John Warden and Shaun Clark have influenced the doctrine. 

  The result of this study shows that the ideas of Shaun Clarke had a much higher presence than the ideas of John Warden. The study has shown that the Swedish air force doctrine has theoretical support. The study concludes that internationalizing has affected but not to the point where the Swedish air force blindly copied air power theories without it suiting the Swedish air force.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Billqvist, Linnea
  Försvarshögskolan.
  Risker och beslut: Antagonistiska hot och militärt beslutsfattande2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med att säkerhetsläget blir allt mer spänt i vår omvärld har hoten mot Sverige ökat. Det i form av bland annat ett ökat underrättelsehot, spridning av desinformation samt våldsbejakande extremism. Omständigheterna ställer därmed krav på ledares förmåga att uppfatta samt omhänderta eventuella risker. Studien har därför syftat till att undersöka beslutsfattande bland svensk försvarsmaktsanställd personal samt dess riskuppfattning av antagonistiska hot. Undersökningen har med hjälp av en kvantitativ metod med deduktiv ansats funnit att faktorerna kön, ålder samt att besitta en ledarroll har en påverkan på uppfattningen av antagonistiska hot. Därtill påträffas ett samband mellan beslutsfattande och riskperception samt det faktum att militära ledare tenderar att präglas av kontroll och tveksamhet i sitt beslutsfattande.

  Fulltekst (pdf)
  Risker och beslut - antagonistiska hot och militärt beslutsfattande
 • 49.
  Bjursten, Fanny
  Försvarshögskolan.
  Fungerande multinationell försvarslogistik - verklighet eller vision?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this research paper is to investigate and assess the interoperability of the Swedish Armed Forces Logistics organizations with Nato. The paper also seeks to identify differences in interoperability within the dimensions of organization, behaviour and logistics, and evaluate the possibilities of streamlining cooperation.

  The study is based on Michael Codners theory Dimensions of Multinational Interoperability. The analytical tool that is used in the research paper is based on the OIM model, which was developed to measure organizational interoperability in a military context. The study´s findings indicate significant differences of interoperability in the three dimensions of organization, behavioural and logistics. In addition, the study shows that the Swedish Armed Forces Logistics organization is more interoperable in the dimensions of organization and logistics and less so with regard to behaviour. To attain a higher level of interoperability the two organizations must have a more unified aim regarding the logistics organizations. 

  The study recommends an analysis of the technical dimension of interoperability, which was not analysed in this study, in order to gain a greater overall picture of the Swedish Armed Forces interoperability with Nato regarding logistics. Furthermore the study recommends conducting a more detailed analysis of each of the dimensions in order to achieve greater understanding of each one.

 • 50.
  Björk, Max
  Försvarshögskolan.
  Operation Atalanta: piratbekämpning och upprorsbekämpning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since 2008 the EU has, through Operation Atalanta, supported the UN in protecting humanitarian trans- ports off the Somali coast. This thesis examines if Operation Atalanta has also contributed to the de- creased pirate activity, which is evaluated by applying counterinsurgency theories to the operation. Can theories on counterinsurgency explain the success of Operation Atalanta in reduced piracy?

  A theoretical framework has been developed based on factors believed to trigger piracy and discourage insurgence. This has been applied to the operation to test if its actions can be related or linked to coun- terinsurgency. The result shows that the operation’s activities can be connected to counterinsurgency and is therefore believed to have contributed to the decrease in pirate activity.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 614
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf