Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 115
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Björn
  Försvarshögskolan.
  Legitimitet inom ett COIN-perspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens problemställning utgår från en eventuell brist i utbildning eller kunskap om gällande doktriner för svenska förband i utlandstjänst. Uppsatsen har ansatsen att visa på en ögonblicksbild av hur ett svenskt förband tolkar begreppet legitimitet och hur det arbetar med att stödja detta i genomförandet av verksamheten. Jämförande underlag och även analysverktyg utgår från ett brett urval inom forskning om upprorsbekämpning och även amerikanska doktriner samt reglementen.

  Uppsatsen utgår från att begreppet legitimitet har stor betydelse för teorier kring upprorsbekämpning och även för den använda amerikanska doktrinen. Begreppet legitimitet har definierats med hjälp av tre frågeställningar, Legitimitet för vem, Vem ska uppfatta vad som legitimt? samt Vem genererar legitimiteten åt vad?

  Resultatet visar på att det svenska förbandet i det undersökta exemplet har en bred syn på begreppet legitimitet och kopplar det till såväl sig själva som statsmakten i värdlandet och detta både mot befolkningen i hemlandet och också i operationsområdet. Skillnaderna mot vad som i uppsatsen redovisas som COIN teori eller amerikansk doktrin är små. En viktig del är dock att uppsatsen visar på att det svenska förbandets huvudsakliga definition av legitimitet inom ett COIN-perspektiv är stärkandet av landets säkerhetsorganisationers legitimitet kontra den egna befolkningen. Detta skulle skilja sig mot ovan redovisad teori och doktrin.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Andersson, Liam
  Försvarshögskolan.
  UAV:ernas möte med en högteknologisk motståndare: en fallstudie av konfikten i Ukraina2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  UAV:er används frekvent i samhället och med detta har den kommersiella marknaden växt. Därför är det rimligt att de används i större utsträckning i konflikter, vilket innebär att konflikter där båda parter har UAV:er som kan klassas som relativt högteknologiska möts blir troligare. Ukraina och Rysslands användande av UAV i Ukraina kan räknas som denna typ av konflikt.  I uppsatsen är det UAV:er av den militära typen som diskuteras. Skillnaden mellan dessa och civila typer är framförallt räckvidd, flygtid och kvalitén på sensorerna.För att undersöka hur UAV:er nyttjas och taktiseras med i denna typ av konflikter har följande frågeställning använts: Hur påverkas nyttjandet av UAV:er i en konflikt mellan två högteknologiska motståndare?Genom att analysera beslutsprocessen med hjälp av OODA-loopen och bekämpningskedjan har författaren kunnat dra följande slutsatser om nyttjandet i denna typ av konflikt. Uppsatsen är genomförd som en fallstudie där metoderna kvalitativ textanalys och intervju använts Slutsatsen är att den multiplikator som UAV varit i Ukraina visar på att de kommer fortsätta användas i framtida konflikter. Trots att telekrig varit aktivt mot just UAV:erna och att de saknar motmedel mot störningen har de fortsatt att nyttjas, den multiplikatoreffekt de bidrar med kan motiveras stridsekonomiskt och väger tyngre än de problem som störningen innebär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Antonson, Mats
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI).
  Comprehensive Approach: Civil-militär filosofi eller allsidigt strategiskt koncept?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Erfarenheter från de senaste årens komplexa konflikter har bidragit till insikten att separata militära insatser ofta är otillräckliga för att skapa fred. Comprehensive Approach ses av många som ett koncept med målsättningen att skapa en integrerad civil-militär ansats för konfliktlösning. Konceptets innebörd är emellertid oklar. Dessutom är det problematiskt att empiriskt belägga att användandet av konceptet leder till framgång, vilket medför svårigheter att granska dess värde.

  Uppsatsen utnyttjar Michael Howards teori om strategins dimensioner för att analysera Storbritanniens syn på Comprehensive Approach som strategiskt koncept. Som metod används en kvalitativ textanalys av systematiserande typ. Utifrån analysen identifieras styrkor och svagheter med konceptet, vilket medför att huvudfrågan vad Storbritanniens syn på Comprehensive Approach innebär och vilket värde Comprehensive Approach har som strategiskt koncept besvaras. Svaret bidrar till ökad kunskap och förståelse för Comprehensive Approach, vilket är uppsatsens syfte.

  Resultatet visar att Storbritannien ser Comprehensive Approach som ett strategiskt koncept som kräver integrerade civil-militära strukturer för att fungera på ett bra sätt. Samtliga Howards dimensioner återfinns, och att ingen dimension överfokuseras är utifrån teorin en styrka. Värdet på Comprehensive Approach som strategiskt koncept kan samtidigt ifrågasättas främst på grund av att det mestadels uttrycks vad som bör uppnås, men däremot sällan beskrivs hur det ska genomföras. Uppsatsen påvisar även svårigheterna att samordna och koordinera aktörer mot ett gemensamt mål i en multinationell miljö, när incitament för samordning saknas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Appelkvist, Per
  Försvarshögskolan.
  Faktorer som påverkar en militär exit2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5.
  Appelkvist, Per
  Försvarshögskolan.
  Gav modern COIN-doktrin framgång redan vid försvenskandet av Skånelandskapen?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för ISAF genomförs nu en massiv utbildningsinsats i counterinsurgency, detta för att den nya strategin som tillämpas skall få stort genomslag. Den doktrin som används vid utbildning och vid genomförande är den amerikanska FM 3-24. Den bygger på flera andra doktriner, men är som egen helhet ny och relativt oprövad.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om faktorer i doktrinens operationslinjer bidrar till framgång. Detta görs genom att besvara frågan: I vilken utsträckning var det faktorer som framgår av FM 3-24 ”logiska operationslinjer” som gav framgång vid försvenskningen av Skånelandskapen?

  Designen för undersökningen är en fallstudie, där operationslinjerna i doktrinen har översatts och operationaliserats och sedan jämförts med ett urval av litteratur om försvenskningen av Skånelandskapen.

  Resultatet stödjer att utifrån detta enskilda fall leder användandet av FM 3-24 operationslinjer till ökad sannolikhet för framgång. Vilket ger en ökad legitimitet i doktrinens nyttjande. Uppsatsen har även ett underliggande syfte, att påvisa att det finns svenskt nationellt exempel på COIN.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Aronsson, Patrik
  Försvarshögskolan.
  EU:s och Sveriges säkerhetsstrategier: studier av EU-ledda svenska insatser i Afrika 2006-20092009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det som undersökningen beskriver är hur EU:s säkerhetsstrategi påverkade de utrikespolitiska målen inför militära insatser i Demokratiska Republiken Kongo 2006, Tchad/Centralafrikanska republiken 2008 och Somalia 2009.

  Vår utrikespolitiska vilja och dess utrikespolitiska mål motiverar vårt deltagande i militära insatser utomlands. Dessa mål skall vara vägledande och skall genomsyra insatsens genomförande. Detta generade en problemställning i denna uppsats som lyder:

  På vilket sätt har bakomliggande säkerhetspolitiska resonemang till EUs säkerhetsstrategi påverkat utformandet av de nationella svenska motiven till internationella insatser i de EU-ledda militära insatserna i Afrika 2006-2009? Kan incitament och motiv identifieras som inflytelser i propositioner från samma period?

  Syftet var att undersöka målsättningarna i dokumentet Ett säkert Europa i en bättre värld, en Europeisk säkerhetsstrategi (ESS), för att se hur dessa målsättningar påverkat de svenska propositionerna inför de EU-ledda insatserna.

  Som metod användes en kvalitativ textanalys deduktivt, genom att analysera de utrikespolitiska målen med ett analysverktyg indelat i säkerhets-, välfärds- och idémål.

  Resultatet visade att EU:s övergripande säkerhetsstrategi genomsyrade våra motiv i propositionerna men att det fanns sammantaget en avsaknad av EU:s tydlighet med att vara aktiv, preventiv och handlingskraftig i propositionerna. För att få effekt i välfärdsmålsättningar anser EU att detta skall integreras med olika resurser och där även med civil och militär integrering. Denna integrering var inte fullt tydlig i undersökningens studerade propositioner.

  Den främsta och prioriterade effekten var att tillgodose de mänskliga rättigheterna vilket gör att signaleffekten var hög både för EU och Sverige i insatserna, både regionalt och strategiskt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Bachmann, Sascha-Dominik
  et al.
  Bournemouth University.
  Gunneriusson, Håkan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Terrorism and cyber attacks as hybrid threats: defining a comprehensive approach for countering 21st century threats to global peace and security2014Ingår i: Journal on terrorism and security analysis, Vol. 9, nr 1, s. 26-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Multimodal, low intensity, kinetic as well as non-kinetic threats to international peace and security including cyber war, low intensity asymmetric conflict scenarios, global terrorism, piracy, transnational organized crime, demographic challenges, resources security, retrenchment from globalization and the proliferation of weapons of mass destruction were identified by NATO as so called "Hybrid Threats" (cf BI-SC Input for a New NATO Capstone Concept for The Military Contribution to Countering Hybrid Enclosure 1 to 1500/CPPCAM/FCR/10-270038 and 5000 FXX/0100/TT-0651/SER: NU0040, dated 25 August 2010). This submission aims to introduce the audience to this form of security threat with a particular focus on "cyber" terrorism and war. This new form of conflict in the fifth dimension has a truly hybrid risk potential and warrants a new holistic counter approach: from law enforcement, counter cyber strategies to kinetic responses. The authors will present the findings of an ongoing Hybrid Threat experiment, which is being undertaken at the Swedish Defence College, with a focus on the role of cyber attacks within the wider context of asymmetric conflict and how the existing legal framework governing the use of force and the law applicable to hostilities does not necessarily reflect on this new form of threat.

 • 8.
  Baroutsi, Nicoletta
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA). Linköping University.
  Berggren, Peter
  FOI.
  Nählinder, Staffan
  Linköping University.
  Granlund, Rego
  Santa Anna IT Research Institute, Sweden.
  Turcotte, Isabelle
  Laval University, Canada.
  Tremblay, Sébastien
  Laval University, Canada.
  Assessing development of team training2014Ingår i: ISCRAM 2014 Conference Proceedings. Book of Papers / [ed] Starr Roxanne Hiltz, Mark S. Pfaff, Linda Plotnick, Patrick C. Shih, The Pennsylvania State University, USA , 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 9.
  Bengtsson, Kristofer
  Försvarshögskolan.
  Golanhöjderna, den strategiska betydelsen 1967-19732009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The topic of this essay is the strategic importance of the Golan Heights during the period 1967-1973, specifically targeting the following questions;

  -          Why were the heights strategically important?

  -          What are the gains of either of the states in controlling the Golan Heights?

  A theoretical framework based on Jerker Widén´s and Jan Ångström´s Militärteorins grunder (The fundamentals in Military Theory) and its chapter regarding the strategic context will be used as an analytical framework.

  The framework has been applied on the specific conditions of the Golan Heights during a given and limited period of time; stretching from 1967 to 1973, however, the study will not deal with the war of attrition in 1970 as the impact on the Golan Heights and the surrounding geographical strategically important area was limited if at all. The two wars waged during this particular time are used in an attempt to give a somewhat objective picture of the strategic importance of the area.

  The conclusions are that the importance of the Golan heights during the selected period was significant as the Golan Heights provided a “strategic lock” both ways and provides a favourable area to deploy artillery, intelligence and surveillance sensors.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Berg, Stefan
  Försvarshögskolan.
  Hybridkrigföring och svenska strategiska inriktningar2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Hybrid warfare is a phenomenon that have gained an ever increasingly amount of attention in the aftermath of the events in Ukraine 2014. A war broke out between on one hand Ukraine and the other hand an opponent who seems to be composed of so called “little green men”. The war has been waged with methods that has reached beyond the conventional way of waging. And while there are many discussions amongst the cadets at the Swedish Military Academy concerning what exactly hybrid warfare is, not much have been said about what to do about it.

   The following essay will address hybrid warfare and defence against hybrid warfare and with the help of a theoretical framework based upon military science investigate how Sweden responds to the threats connected to hybrid warfare on a strategic level.

   The result of the research done will show how Swedish strategic doctrines identifies the threats of hybrid warfare and suggests a holistic approach in both how to deny the opponent the opportunity to use hybrid warfare and how to counter hybrid threats.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Berggren, Peter
  et al.
  FOI.
  Johansson, Björn JE
  FOI.
  Baroutsi, Nicoletta
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Dahlbäck, Nils
  Department of Computer and Information Science, Linköping University.
  The shared priorities measure as a way of assessing team strategic awareness: a bridge between self-assessment and the deep blue sea of field recordings2014Ingår i: Proceedings of the 2014 European Conference on Cognitive Ergonomics, ACM Digital Library, 2014, s. 13-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective, easy to use, easy to comprehend, high face-validity assessment methods for measuring shared awareness in teams are hard to find. This paper describes an experiment where a new measure called Shared Priorities, which is based on ranking of self-generated strategic items, is tested. Trained teams were compared to non-trained teams in a dynamic problem-solving task in terms of performance and shared awareness. The shared priorities measure was used alongside other, well-documented measures of team awareness based on self-rating. The results show that the Shared Priorities measure correlate with performance and could also distinguish between trained and non-trained teams. However, the Shared Priorities measure did not correlate with the other team measures, suggesting that it captures a different quality of team work than the self-rating measures. Further, the shared priorities measure was found to be easily administered and gained a high user acceptance.

 • 12.
  Berggren, Peter
  et al.
  FOI.
  Johansson, Björn JE
  Linköping University, Sweden.
  Baroutsi, Nicoletta
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA). Linköping University, Sweden.
  Turcotte, Isabelle
  Laval University, Canada.
  Tremblay, Sébastien
  Laval University, Canada.
  Assessing team focused behaviors in emergency response teams using the shared priorities measure2014Ingår i: Proceedings of the 11th International ISCRAM Conference / [ed] S.R. Hiltz, M.S. Pfaff, L. Plotnick, and P.C. Shih, Pennsylvania, USA: ISCRAM , 2014, s. 130-134Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this work in progress paper is to report on the method development of the Shared Prioritiesmeasure to include content analysis, as a way of gaining a deeper understanding of team work incrisis/emergency response. An experiment is reported where the performance of six trained teams is comparedwith the performance of six non-trained teams. The experiment was performed using an emergency responsemicroworld simulation with a forest fire scenario. Dependent measures were simulation performance, the CrewAwareness Rating Scale (CARS), and content analysis. Trained teams performed better and scored higher onmeasures of team behaviors.

 • 13.
  Berggren, Peter
  et al.
  FOI.
  Johansson, Björn JE
  FOI.
  Svensson, Erland
  Pensionerad.
  Baroutsi, Nicoletta
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Dahlbäck, Nils
  Linköping University, Sweden.
  Statistical modelling of team training in a microworld study2014Ingår i: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, Sage Publications, 2014, s. 894-898Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A command and control environment is a dynamic and complex setting with complicated technical systems where teams of operators interact to reach shared goals. This study presents an experiment in which we, by means of Structural Equation Modeling (SEM), explain the relations between basic concepts of command and control environments: mental workload, frustration, situational awareness, and performance. This paper reports a LISREL analysis of the Baroutsi, Berggren, Nählinder, & Johansson (2013) data. From that data, a new latent variable “Frustration” emerges, which now can be included in the model.

 • 14.
  Björnfors, Martin
  Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
  Insurgent Organisation Structure: A Neglected Subject?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  On 1 November, 1954 an armed insurgency against French rule commenced with a large scale terrorist attack throughout various parts of Algeria. France responded by sending troops from the continent to Algeria and was soon involved in a full out counterinsurgency against the Front Liberé National (FLN), a revolutionary movement organised in a classical communist insurgent pattern.

  Many of the experiences the French gained conducting counterinsurgency in Algeria have been examined by writers of COIN literature. The conclusions have been incorporated into counterinsurgency doctrines of many countries, and the works of Galula, who experienced the war, is considered basic literature for many counterinsurgency courses. This has been inherited by modern COIN literature. The US FM 3.24 draws from the French experiences and theorists in its main body.

  This essay examines whether modern counterinsurgency literature derived from French experiences and theories gained, fighting FLN fails to address the question on how the insurgent organisation is structured. It provides a few arguments why we should know this, such as knowing your enemy’s structure will help you understand his vulnerabilities. To archive this and lay a foundation for the argumentation it first compares the Algerian FLN to modern day Taliban to establish if their organisational structures are different or similar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Boisvert, Marc-André
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Sociological Perspectives on African Peace Support Operations2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Boldsen, Kristian
  Försvarshögskolan.
  Afghanistan 1978-1992: Avsaknaden av Galula2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet counterinsurgency har fått stor uppmärksamhet efter 2001 och USA:s militäraengagemang i Afghanistan och Irak. USA har bedrivit ett gediget utvecklingsarbete sedan dess och en ny doktrin för just counterinsurgency presenterades 2006. Redan 1964 utkom fransmannen David Galula med en bok i ämnet. Det har alltså funnits teorier om counterinsurgency sedan dess. Sovjetunionens engagemang i Afghanistan under 1980-talet slutade med att den afghanska kommunistregimen kollapsade. Viljan att vinna konflikten borde ha funnits där och precis som USA har dragit erfarenheter, borde något ha gjorts för att försöka vinna konflikten även på 1980-talet. Syftet med denna studie är att undersöka om de parter som försökte besegra den afghanska motståndsrörelsen gjorde det på ett sätt som kom att likna Galulas teorier om counterinsurgency. Konflikten har analyserats utifrån Galulas teori om upprorsbekämpning med både politiska och militära medel. Analysen har visat att Sovjetunionen och den afghanska kommunistregimen inte utvecklade sitt sättatt hantera konflikten i en riktning som motsvarade Galulas teorier. Den primära politiska orsaken var att regimen förlitade sig på förtryck för att försöka avskräcka motståndssympatier. Detta tillvägagångssätt ledde istället till ökat stöd för motståndsrörelsen. Militärt saknades medlen att befästa närvaro i nya områden där regimen kunde ha börjat utöva inflytande. I förlängningen innebardet att regimen saknade förmåga att bredda sin inflytandesfär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Bovét, Peter
  Försvarshögskolan.
  Att tänka annorlunda: Samtidens dynamiska lärandemiljöer utgår från ett förändrat sätt att tänka och förstå ledarskap2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka och belysa hur FM:s ledarskap uppfattar och beskriver FM:s lärandemiljö och samtida utmaningar. Studien avsåg även att genom sina fynd, visa på indikativa linjer kring hur ett ledarskap som främjar lärandemiljön och möter samtidens utmaningar kan förstås. Det empiriska underlaget bestod av en enkätundersökning där 55 officerare med mångårig ledarerfarenhet inom FM deltog. Dessa var indelade i två grupper. Studien hade en tvärvetenskap-lig metodologisk ansats och omfattade både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Analyserna av de två gruppernas svar visade att lärandemiljön kräver beteendeförändringar som utmanar ledarskapet och ifrågasätter nuvarande strukturer och institutionella tänkande. Resultatet relaterades till senare forskning – i fokus stod de centrala tankarna kring vad som kännetecknar dynamiska lärandemiljöer och adaptivt ledarskap. Slutsatserna indikerade att lärandemiljön och beteendeförändringar påverkar nytänkandet och den kollektiva kunskapsutvecklingen – och aktualiserar ett förändrat sätt att tänka och förstå ledarskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Peter Bovét_HSU9_2014
 • 18.
  Dahrné, Per
  Försvarshögskolan.
  COIN-doktrinen och kulturen2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  COIN-doktrinen och kulturen
 • 19.
  Dijkstra, Gabriel
  Försvarshögskolan.
  Beväpning av flygtekniker2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  AK5C har nått tiden för sin slutanvändning. Vissa studier har genomförts kopplat till ett nytt eldhandvapen men de har främst varit fokuserade på Arméns behov. Det har visat sig att Flygunderhållspersonal har haft svårigheter att bära AK5C när de utför sin huvudtjänst flygunderhåll. Frågan denna studie ämnar besvara är hur den framtida beväpningen av flygunderhållspersonal kan tänkas se ut. För att skapa en bild av olika tillfällen en tekniker kan tänkas nyttja sitt vapen togs tre scenarier fram. Dessa scenarier är kopplade till reglemente flygbassystem och utgår från de uppgifter en flygtekniker kan tänkas få. I denna studie har personal med djup kunskap inom eldhandvapenområdet intervjuats, främst för att skapa en bild av hur organisationen ser på problemet. Utöver det har även en enkätundersökning med flygunderhållspersonal genomförts för att skapa en förståelse för hur brukarnas lösningar kan te sig. Frågorna som ställdes i både intervjuer och undersökningen med flygtekniker handlade främst om vilka egenskaper ett vapen bör ha kopplat till varje scenario. Det upptäcktes en viss skillnad i svaren mellan de intervjuade och flygteknikerna som deltog i undersökningen. Den största skillnaden var förståelse för vilken verkan olika typer av vapensystem besitter. Slutsatsen som drogs av det självständiga arbetet var att en kortpipig automatkarbin skulle vara en lösning vilket kunde passa alla scenarier. Dock föreslås det att flygunderhållskompanier får förstärkningsvapen i form av kulsprutor på en kompaninivå för att nå högre verkan vid främst försvar av egen gruppering då skjutavstånden överstiger 200 m. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Edin, Christoffer
  Försvarshögskolan.
  Då krigssjukvård påverkar moralen, kan en förändrad syn på risk öka den militära förmågan?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Krigföringsförmågan i en försvarsmakt är bland annat beroende av en god anda. Under perioden 1990-2010 har det militära maktmedlet över den Svenska krigssjukvården minskat i takt med att dessa delar avvecklats. En uppgift vilken därmed måste lösas av den offentliga sjukvården. Tillgången till adekvat sjukvård i krig är alltjämt viktig för bibehållandet av moralen i förbanden, och därmed uppstår ett dilemma då ansvarsflytt skett från Försvarsmakten till, i huvudsak, landstingen, vars beslutsmekanismer inte nödvändigtvis är de samma såsom i Försvarsmakten. Dessutom minskar Försvarsmaktens inflytande över krigssjukvårdens utförande och inriktning. Genom att analysera de gällande riskhanteringsmodellerna för Försvarsmakten och Sveriges Kommuner och Landsting ur ett riskfilosofiskt perspektiv undersöker denna uppsats förutsättningarna att kompensera för denna ansvarsomfördelning. Risken för sjunkande moral kan anses uppstå såsom en konsekvens av överförandet av ansvar. Uppsatsen diskuterar även förslag på åtgärder vilka skulle kunna nyttjas för att undvika en nedgång i moral vid ett väpnat angrepp mot ett nutida Sverige

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  Framtida konfliktyper: En modell för kategorisering av krig och konflikter (S14)2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att kategorisera och namnge möjliga framtida konflikter syftar till att mentalt förbereda sig på olika alternativ och därmed ge organisationen möjlighet att anpassa sin förmåga att hantera de olika utmaningar som dessa konfliktkategorier kan tänkas medföra. Begrepp, eller teoretiska koncept, är viktiga då de har dubbla roller. Dels är de analytiska instrument för att förenkla, strukturera och förstå verkligheten. Överförenklade begrepp och kategorier riskerar däremot att fördärva vår verklighetsuppfattning och angripa de ”verkliga” problemen på ett effektivt sätt. Begrepp är dock inte bara analytiska avbilder av verkligheten, de har även en konstruktivistisk roll – de formar vår verklighetsuppfattning. Detta innebär att de definitioner och begrepp vi använder på insatser kommer att forma vår uppfattning och förståelse av insatsen. Det senaste utkastet till Militärstrategisk doktrin 2012 gör vikten av förståelse av konflikters karaktär mycket tydlig:

  All personal i Försvarsmakten måste förstå och kunna hantera krigets skiftande karaktär. Det ligger i krigets natur att dess karaktär ständigt skiftar och aldrig upprepar sig. Ingen kan styra krigets karaktär. Vi måste därför i vart fall noga bedöma den specifika konfliktens karaktär och anpassa medel och metoder därefter.

  Syftet med studien är därför att assistera Försvarsmakten i strävan efter denna förståelse genom att skapa en tydlig kategorisering av möjliga framtida konflikter. Denna kategorisering utgår från centrala parametrar och begrepp som anses tongivande för att förstå olika typer av framtida konflikter. Beskrivna konflikttyper skall sedan användas för att ta fram övergripande beskrivningar av möjliga framtida försvarsmaktsprofiler, så kallade idébilder, samt för utveckling av Försvarsmaktens befintliga strategiska typscenarier.

   

  Baserat på en generell diskussion om drivkrafter för framtida konflikter och en genomgång av existerande begrepp för att kategorisera konflikter så har en relativt enkel modell skapats i denna studie. En fyrfältare har skapats baserad på två variabler som påverkar konfliktens karaktär:

  1. Militär förmåga (Från låg till hög förmåga)
  2. Relativ förmåga i förhållande till motpart (Symmetri eller asymmetri av förmåga)

   

  Reguljär/Symmetrisk konflikt

  Reguljär/symmetrisk krigföring kännetecknas av två aktörer med likartad och hög militär förmåga – med största sannolikhet två stater. Denna typ av krigföring är mycket väl beskriven i både doktrin och teoretiska sammanhang och behöver inte beskrivas närmare här. Värt att notera är att dessa krig tenderar att bli storskaliga och högintensiva, dels på grund av krigets inre logik vilket leder till eskalation (Clausewitz) och dels på grund av de stora aktörernas förmåga och kapacitet att eskalera.

  Reguljär/Asymmetriskt konflikt

  Dessa konflikter kännetecknas av två aktörer med hög militär förmåga men som ändå är långt ifrån symmetriska. Exempel är Falklandskriget 1982 och Gulfkriget 1991. Trots att Saddam Hussein kunde mobilisera mer än en halv miljon man så medförde deras tekniska underlägsenhet gentemot den USA-ledda koalitionen en asymmetrisk konflikt. Dessa konflikter tenderar att bli mycket kortvariga om inte den svagare parten övergår i irreguljär krigföring.

  Irreguljär/Symmetrisk konflikt

  Dessa konflikter kännetecknas av två svaga (med traditionella mått på militär krigföringsförmåga) militära aktörer som slåss med samma irreguljära metoder. Flera inbördeskrig i Afrika tillhört denna kategori. Inte minst kriget i Liberia mellan bland andra NPFL och INPFL. Dessa konflikter eskalerar snarare i brott mot krigets lagar än i konfliktens intensitet – vilket i slutändan innebär allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, barnsoldater, våld mot civila och därmed mycket svårläkta sår för samhället i en post-konfliktsitutation.

  Irreguljär/Asymmetrisk

  Denna konfliktkategori omfattar två aktörer med olika krigföringsförmåga där den svagare parten valt irreguljära metoder för att bekämpa en överlägsen fiende. Gerillakrig, upprorsmotverkan och många komplexa fredsfrämjande insatser ryms inom denna kategori. Pågående konflikter i Afghanistan, Irak, Colombia och mellan Israel och Palestinierna är ett antal exempel.

  Hybridkrigföring

  Hybridkrigföring beskrivs som en kombination av traditionell krigföring, blandat med terrorism, andra asymmetriska hot och upprorsverksamhet. Orsaken till begreppet är en ökad insikt om att de traditionella dikotomierna beskrivna ovan är missvisande i en betydligt mer komplex verklighet där olika typer av krigföring flyter ihop. Det är viktigt att notera att då fienden bedriver flera olika typer av krigföring samtidigt – hybridkrigföring – så ställs det med stor sannolikhet liknande krav på våra förband.

  Aktörers intressen och förändringar av konflikters karaktär

  Analysen trycker vid flera tillfällen på vikten av förståelse för att konflikter inte är statiska utan att konflikters karaktär kan ändras på flera olika sätt. Därför har studien även diskuterat ett antal tänkbara rörelser mellan modellens fem fält. Aktörernas intressen är utöver detta avgörande för förändringsbenägenheten i konflikter, då motgångar för aktörer med absoluta mål kommer leda till metodförändringar vilket i sin tur förändrar konfliktens karaktär.

   

  Slutligen presenterar studien ett par exempel på hur modellen kan användas inom FM för strategisk planering och framtagande av typscenarior. Trots att territoriella hot mot Sverige inte diskuterades framkom det med tydlighet att det kommer krävas en mycket stor bredd av förmågor för svenska förband – en kraftfull och expeditionär Försvarsmakt som med trovärdighet kan agera utmed hela konfliktskalan – på hemmaplan, i närområdet och internationellt. Flexibilitet och anpassningsförmåga är dessutom central ledord för att kunna följa med i framtida konflikters karaktärsförändringar. Statiska militära organisationer tillhör det förflutna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  Lessons from Helmand, Afghanistan: What now for British counterinsurgency?2011Ingår i: International Affairs, ISSN 0020-5850, E-ISSN 1468-2346, Vol. 87, nr 2, s. 297-315Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article analyses the conduct of British operations in Helmand between 2006 and 2010 and discusses the implications for the legacy and future of British counterinsurgency. Substantially changed training, painful relearning of counterinsurgency principles and changed mindsets are necessary to avoid repeated early failures in the future. Moreover, despite eventually adapting tactically to the situation and task in Helmand, the British Armed Forces proved inadequate in dealing with the task assigned to them for two key reasons. First, the resources of the British military are simply too small for dealing with large-scale complex engagements such as those in Helmand or southern Iraq. Second, the over-arching comprehensive approach, and especially the civilian lines of operations that underpinned Britain's historical successes with counterinsurgency, are today missing.

 • 23.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Sweden's Implementation of a Gender Perspective: Cutting Edge but Momentum Lost2019Ingår i: Women and Gender Perspectives in the Military: An International Comparison / [ed] Egnell, Robert; Alam, Mayesha, Washington DC: Georgetown University Press, 2019, s. 41-72Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 24.
  Egnell, Robert
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  Winning 'Hearts and Minds'?: A Critical Analysis of Counter-Insurgency Operations in Afghanistan2010Ingår i: Civil Wars, ISSN 1369-8249, E-ISSN 1743-968X, Vol. 12, nr 3, s. 282-303Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article conducts a critical analysis of the historical lessons, theassumptions and the conduct of ‘hearts and minds’ approaches to counterinsurgency.This results in challenges. Theoretically the ‘hearts and minds’approach is rooted in modernisation theory and a normative Western approachto legitimacy that fails to live up to the expectations of the local population.The approach is also based on lessons from past successes such as the British1950s campaign in Malaya. However, a great contextual shift has taken placesince then and the relevance of past experiences is therefore questionable ina context of complex state-building in the wake of intervention. This also haspractical consequences as we seek to rectify the often misapplied approachesof today.

 • 25.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Alam, Mayesha
  Department of Political Science, Yale University, USA.
  Conclusion: Lessons of Comparison and Limits of Generalization2019Ingår i: Women and Gender Perspectives in the Military: An International Comparison / [ed] Robert Egnell and Mayesha Alam, Washington DC: Georgetown University Press, 2019, s. 253-266Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 26.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Alam, Mayesha
  Department of Political Science, Yale University, USA.
  Introduction: Gender and Women in the Military - Setting the Stage2019Ingår i: Women and Gender Perspectives in the Military: An International Comparison / [ed] Egnell, Robert; Alam, Mayesha, Washington DC: Georgetown University Press, 2019, s. 1-22Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 27.
  Egnell, Robert
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapsavdelningen.
  Alam, MayeshaDepartment of Political Science, Yale University, USA.
  Women and Gender Perspectives in the Military: An International Comparison2019Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Women and Gender Perspectives in the Military compares the integration of women, gender perspectives, and the women, peace, and security agenda into the armed forces of eight countries plus NATO and United Nations peacekeeping operations. This book brings a much-needed crossnational analysis of how militaries have or have not improved gender balance, what has worked and what has not, and who have been the agents for change. The country cases examined are Sweden, the Netherlands, Canada, the United States, the United Kingdom, Israel, Australia, and South Africa. Despite increased opportunities for women in the militaries of many countries and wider recognition of the value of including gender perspectives to enhance operational effectiveness, progress has encountered roadblocks even nearly twenty years after United Nations Security Council Resolution 1325 kicked off the women, peace, and security agenda. Robert Egnell, Mayesha Alam, and the contributors to this volume conclude that there is no single model for change that can be applied to every country, but the comparative findings reveal many policy-relevant lessons while advancing scholarship about women and gendered perspectives in the military.

 • 28.
  Elg, Johan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Soviet Operational Art: Narratives on Manchuria, 19452014Ingår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, nr 4Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This text explores the Soviet military offensive into Japanese-held Manchuria in August 1945 by looking at two narratives: the Soviet and the Japanese. The former has dominating the latter, perhaps due to the Soviet success as Japan surrendered a few days into the operation. However, by adding rather than dismissing the Japanese perspective, Soviet performances on different levels can be scrutinized. For example, faults with logistical planning and the difficulties to achieve a 'deep battle' are found. It also highlights the main difference between the two operations, namely that the Soviet operation aimed for a double pincer movement, while the Japanese operation aimed for a withdrawal into a mountain redoubt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Englund, Anton
  Försvarshögskolan.
  Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet.

  Missilförsvar är ett väl utforskat område, allt från bekämpningsförlopp till hur en sensorkedja ska se ut. Forskningen tar däremot inte upp vilka förutsättningar ett nyanskaffat radarsystem behöver innefatta för att bidra till att invisa ballistiska robotar för luftvärnsförbanden.

  I uppsatsen genomfördes en modellering, teknisk analys, där teorin missilförsvar en kedja av event nyttjades för att härleda krav på radarprestanda. En analys om hur organisationerna idag nyttjar radarsystem och hur de tekniska och taktiska kraven påverkar organisationen genomfördes med konceptet militär nytta.

  Resultatet visar att organisationen där radarsystemet tillförs behövde kompletteras med ett sensorkompani och säkerhetsförband för att uppfylla kravet till invisning. Mot bakgrunden av det scenario som togs fram för undersökning visar den tekniska analysen att radarn vara fordonsburen samt ha en räckvidd på 500 km och en höjdtäckning på 50 km. Den måste även vara kompatibel med Patriotsystemet samt en sensorkedja för strategiskt partnerskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Finlan, Alastair
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Operativa avdelningen (OPA), Sektionen för gemensamma operationer (GemOp).
  Special Forces: Leadership, Processes and the British Special Air Service (SAS)2017Ingår i: Interdisciplinary Perspectives on Special Operations Forces / [ed] Gitte Højstrup Christensen, Copenhagen: Royal Danish Defence College Publishing House, 2017, 1, s. 74-87Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper addresses the research question of what kind of leadership, processes, and work climate best support employee-driven/bottom-up innovation in SOF. It starts with the suggestion that the term, Special Operations Forces (SOF), needs to be intellectually unpacked and its diverse elements (of which Special Forces are just one part) disaggregated in order to elicit definitional clarity. From this conceptual starting point, it becomes immediately clear that Special Forces represent the ‘special’ component in the SOF designation. This research contends they are a new type of soldier (and a product of modern warfare) that is defined by differentness in relation to conventional forces and activities within a battlespace, working in traditionally restricted areas. David Stirling, one of the founders of the famed British Special Air Service (SAS), is highlighted as an exemplar of the sort of leadership that provoked rare operational level effects. The paper also suggests that unorthodox forces operating in a unique operational environment demand unusual personality types and atypical command/control processes encapsulated by the so-called ‘Chinese Parliament’ that emerged in the SAS.

 • 31.
  Finlan, Alastair
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Operativa avdelningen (OPA), Sektionen för gemensamma operationer (GemOp).
  Special Operations in Contemporary Warfare: Challenges and Opportunities2017Ingår i: Tidskrift i Sjöväsendet, ISSN 0040-6945, nr 2, s. 168-174Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study suggests that the world is now in a third age of Special Forces and one that in all likelihood will witness an increasing utility of these unusual military units in orthodox and unorthodox warfare in international relations.

 • 32.
  Fors Brandebo, Maria
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Nilsson, Sofia
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Destruktivt ledarskap: Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra åt det?2018Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Frank, Anders
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA), Sektionen för krigsspel.
  Achieving Game Goals at All Costs?: The Effect of Reward Structures on Tactics Employed in Educational Military Wargaming2014Ingår i: FRONTIERS IN GAMING SIMULATION, 2014, s. 13-20Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A key motive in using gaming for educational purposes is to enhance user motivation and involvement to the subject matter. Within military education, games have always been utilized as a means to think clearly about military operations. However, some research results have shown that gaming, regardless of what the game is supposed to portray, is a meaningful activity in itself, and this can distract the learner away from the educational objective. Playing the game, then, becomes similar to competition, such as in sports where the objective is to only win the game. The player directs actions to achieving game goals even though some actions are inappropriate from a learning perspective. To shed light on the discrepancy between playing a game to win and playing a game to learn, we conducted an experiment on cadets playing an educational wargame. By varying the conditions of the game, playing with or without points, while still in line with the learning objective, we were interested to see what impact it had on the tactics employed by cadets. The results showed that adding reward structures, such as points, changed the outcome of the game, that is, groups playing with points played the game more aggressively and utilized the military units more extensively. These findings suggest that changes in the game design, although educationally relevant, may distract learners to be more oriented towards a lusory attitude, in which achieving the game goals becomes players' biggest concern.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Friis, Karsten
  et al.
  Norska utrikespolitiska institutet.
  Rehman, Sanaa
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Mustonen, Jari
  Stepputat, Finn
  Grönberg, Göran
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), Strategiavdelningen.
  Nordic Approaches to Whole-of-Government: in Afghanistan and beyond2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Comprehensive Approach (CA) and Whole-of-Government Approach (WGA) are rather new concepts within the field of security studies. They can be described as approaches based on the assumption that greater integration, coherence and coordination will result in more effective peacekeeping operations. The concept of CA has been adopted by different international organizations and WGA by several countries which in different ways have realted to the concept in propositions and steering documents. Sweden, Finland, Norway and Denmark have also realized the importance of CA/WGA, not least as regards the ongoing operation in Afghanistan where all the Nordic countries are involved and where the operation is characterized by a range of actors working in different missions withing the same field. What do these Nordic national strategies towards CA/WGA look like? Might we speak of a common Nordic CA/WGA model?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Granåsen, Magdalena
  et al.
  Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Barius, Per
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Ledningssektionen (Ledn).
  Hallberg, Niklas
  Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Josefsson, Anders
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Ledningssektionen (Ledn).
  Exploring Mission Command in a Concept for Future Command and Control2018Ingår i: 23rd International Command and Control Research & Technology Symposium (ICCRTS): Multi-Domain C2 / [ed] Alberts, David, International Command and Control Institute , 2018, Vol. Topic 3, artikel-id 22Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Future Command and Control (C2) need to be both agile and resilient to cope with unpredictable operational environments and to make use of the technological advances. The Swedish Armed Forces develops a concept for future C2 of military operations. The objective of this paper is to explore the utilization of mission command in a future C2 concept. Sweden has a solid tradition of mission command, promoted by the Swedish culture of participation and empowerment. However, the future operational environment demands a need for organizational agility, thus changing the prerequisites for mission command. The future C2 concept, which is under development, encompasses centralized and decentralized command in fixed and temporary organizations. Centralized approaches may be preferred when it comes to prioritization of technologically advanced exclusive resources. On the other hand, dynamic situations demand rapid decision making and seizing the opportunity given in the moment. The future operational environment includes hybrid warfare and gray zone issues, demanding thorough analysis in order to foresee the political consequences of decisions. Sensor and communication technologies enable enhanced situation awareness; however, the infrastructure is vulnerable. The current paper analyses the application of mission command in the future operational environment, and further mission command in relation to organizational agility. The conclusion is that mission command is still relevant in the complex future operational environment. However, the increasingly complex operational environment demands continuous development of the C2 function.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Gunneriusson, Håkan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Legoknektar över alla gränser: Recension av Nir Arielli, och Bruce Collins (eds.), Transnational Soldiers: Foreign Military Enlistment in the Modern Era2015Ingår i: Militärhistorisk Tidskrift, ISSN 0283-8400, Vol. 2014, nr 2, s. 151-153Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 37.
  Gunneriusson, Håkan
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Bachmann, Sascha
  Bournemouth Univerrsity.
  Military teaching for the future2015Ingår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, Vol. 2, s. 131-145Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med nya militära utmaningar ställs frågan vad taktisk utbildning egentligen? Många sysselsätter sig med att undervisa i taktisk utbildning, men ställer man dem frågan vad taktik är så händer det ofta att svaret blir svävande och vagt. Är den taktiska utbildningen något som är tidsbundet och daterat? Tesen är att det centrala vid den taktiska utbildningen är förmedlandet och hanterandet av ett taktiskt språk. För att visa på detta inleds med ett exempel från det första världskrigets kejserliga tyska armé där relationen stat, krigsmakt, taktik och språk diskuteras. Stora taktiska förändringar kan genomfras på kort tid, under pågående konflikt med miljontals människor inblandade bara förutsättningarna finns. En välorganiserad stat med hög utbildnings och organisationsnivå är viktigt för en militär organisation då den bara är en exponent av samhället i stort. Denna del följs av taktisk utbildning vid två olika tillfällen i Sverige under det nära förflutna, dels vid stabsprogrammet, dels på officersprogrammet. Vid båda tillfällena är det uppenbart att skolandet i ett uniformt och effektivt taktiskt språk är centralt i undervisningen, oaktat den hierarkiska skillnaden vid tillfällena. Sammanfattningsvis kan sägas att på ytan må den taktiska undervisningen te sig bunden av sina scenarion och fall men att den på ett djupare plan uppehåller sig vid något mer allmänt som språk som också i lika hög grad är viktigt.

 • 38.
  Gustafsson, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Optimering mot den operativa miljön - en studie av logistik i stabiliseringsoperationer2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Studien omfattar ämnesområdena operativ miljö i instabila stater, tillsammans med militär operativ och taktisk logistik. Eftersom den operativa miljön och också syftet med det militära maktmedlet i viktiga avseenden är särskiljande vid stabiliseringsoperationer, i jämförelse med reguljär krigföring, innebär detta att även anpassningsbehoven för logistiken förändras.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera hur logistik kan utformas vid stabiliseringsoperationer, för att därefter teoretiskt bidra till en logistik som är anpassad för de generiska dragen i denna typ av operativ miljö.

  Empirin till studien är framtagen från västerländska operativa och taktiska stabiliseringsdoktriner och teorin är hämtad från Moshe Kress Operational Logistics. Analysen genomförs med ett logistiksystems operationaliserade kriterier, och redovisar de framträdande anpassningsbehoven för varje skede i operationen.

  Resultatet visar att det framträdande behovet är att säkerställa kontinuitet i flödet, vilket förutsätter operativ flexibilitet. Undantaget är Secure-skedet där tillgänglighet, som i sin tur förutsätter överlevnadsförmåga, är det framträdande för att optimera logistiksystemet. En viktig slutsats är att Hold-skedet sannolikt innebär störst behov av anpassning och kapacitet i ett operativt logistiksystem, sett till operationen som helhet.

  Nyckelord: Stabiliseringsoperation, operativ miljö, logistik, Comprehensive Approach

  Antal ord: 17967 (18192)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 39.
  Gustafsson, Hans-Emil
  Försvarshögskolan.
  Ur ett COIN perspektiv: Kriget mellan Israel och Libanon 20062010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen som följer har jag använt mig av David Galulas COIN teori. Jag har sedan använt den teorin och analyserat kriget mellan Israel och Libanon 2006. Kriget blev känt som ett misslyckande ur israelisk synpunkt, då de inte lyckades att besegra Hezbollah eller stoppa deras raketskjutningar in i Israel. Detta trots att de har den mest högteknologiska armen i mellanöstern och hade luftoperativkontroll. I denna uppsats så har jag fört ett resonemang för att svara på frågeställningen: Går Galulas teorier att använda mot en organiserad motståndare som Hezbollah? Efter att ha skrivit denna uppsats så har jag inte kommit fram till ett absolut svar, men är personligen övertygad om att det går. I fallet Hezbollah är det väldigt problematiskt i och med att de var så väl förberedda på att det skulle bli krig. Det faktum att Israel dessutom hade skurit ner på sitt försvar och inte hade utbildat sina soldater och chefer inför denna typ av krig gjorde att de inte kunde strida på ett effektivt sätt. För att Israel skulle ha lyckats vinna, tror jag att en större markoperation hade varit nödvändig då Hezbollah var så väl förberedda. Detta är i linje med det första steget i Galulas COIN teori där man med truppnärvaro strävar efter att separera befolkningen från insurgenterna i detta fall Hezbollah.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Hagberg, Mathias
  Försvarshögskolan.
  Sjukvårdsorganisationen vid svenska marina missioner2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försvarsmaktsorganisationen har varit i förändring sedan försvarsbeslutet 2004, då Försvarsmakten gick från ett invasionsförsvars till ett rörligt insatsförsvar. Denna nya inriktning innebär att de svenska enheter skall kunna genomföra uppdrag långt ifrån den svenska kusten och infrastruktur, vilket kan medföra en del nya intressanta frågeställningar.

  Ett exempel på en sådan frågeställning är om de svenska enheterna är lämpliga för sådana uppdrag då det gäller att ta hand om och transportera eventuella skadade ombord. Har sjukvårdsorganisationen och Försvarsmakten medel till att transportera och ge adekvat vård vid större krissituationer internationellt?

  Uppsatsen syfte är att genom ett organisationsteoretiskt perspektiv undersöka hur Försvarsmaktens förmåga att ta hand om skadade vid internationella missioner ser ut, samt vilka brister i organisationen som kan påvisas.

  Den metod som har använts är den deskriptiva metoden tillsammans med fallstudier. Det som har studerats är svenska reglementen, doktriner samt den utländska Nato doktrinen AJP 4-10. Fallstudierna har utgjorts av ML 01-02 samt ME 01. Maslows teori om säkerhetsbehov har hela tiden verkat som utgångspunkt vid presenterande av fakta samt assisterande för att besvara frågeställningarna.

  Slutsatsen som har dragits är att svenska enheter inte är direkt anpassade för denna verksamhet. Avsaknaden av egen helikopter är en av orsakerna. En bristande organisation kan ge en försämrad stridsmoral, vilket kan resultera i förödande konsekvenser för hela fartyget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Hallander, Jim
  Försvarshögskolan.
  Att leda: En studie om svensk samtida ledningsvetenskap och Försvarsmaktens doktrinutveckling2010Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De teoretiska grundstenarna för en framgångsrik ledning beror bl.a. på koordinationen mellan svensk forskning inom det ledningsvetenskapliga området och Försvarsmaktens doktrinära utveckling.

  Inom den ledningsvetenskapliga forskningen pågår utveckling av en teoretisk modell, den dynamiska OODA-loopen, syftande till att ta fram utåt- och inåtriktade funktioner inom ledning. Försvarsmakten genomför f.n. en utveckling av den Militärstrategiska doktrinen till att bli mer användbar och koordinerad i takt med en förändrad omvärld.

  Studiens syfte är att kartlägga om den doktrinära utvecklingen följt med forskningen inom ledningsvetenskapen och skapa en ökad förståelse samt medvetenhet för vad som krävs av den Militärstrategiska doktrinen för att uppnå en framgångsrik ledning.

  Resultatet visar på en positiv utveckling inom ett antal områden; miljön där militära effekter ska uppnås och underliggande beskrivningar som behandlar intentionen och förståelsen för själva uppdraget. Vidare visar studien på behovet av fortsatt doktrinär utveckling av området ledning i nära samarbete med svensk forskningen inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Hallberg, Niklas
  et al.
  Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Granåsen, Magdalena
  Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Josefsson, Anders
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Ledningssektionen (Ledn).
  Ekenstierna, Christina
  Swedish Armed Forces, Sweden.
  Framework for C2 Concept Development: Exploring Design Logic and Systems Engineering2018Ingår i: 23rd International Command and Control Research & Technology Symposium: Multi-Domain C2 / [ed] Alberts, David, International Command and Control Institute , 2018, Vol. Topic 9, artikel-id 23Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The conditions for military operations have changed due to, e.g., globalization, climate change, and nations' ambitions and actions. This has resulted in new demands on command and control (C2) capability. Further, the rapid evolution of information technology has provided vigorous opportunities to enhance the C2 capability, e.g., through advanced communication, information management, and decision support. However, the need to rely on modern technology also causes increased vulnerabilities. The sociotechnical nature of C2 systems means that the development of C2 systems is complex and challenging. Developing C2 concepts requires collaboration between people from different knowledge disciplines, traditions, and perspectives. Therefore, there is a need for elaborated concept development approaches and structures that promote collaborative efforts. The objective of this paper is a framework for the development of C2 concepts that enhance the collaboration of people from different traditions. The study was carried out as case study performed in two steps: theoretical development and formative evaluation. The case study targets the development of C2 concepts for future military operations of the Swedish Armed Forces. The framework includes terminology models, a development process, and system representations. The case study shows that in diverse teams, it is essential to agree upon terminology, development process, and systems representations used for the development to avoid misunderstandings and unnecessary rework. The framework explored in this paper is only in its first version. However, the development and the application of the framework was found to facilitate and focus the work of the multi-disciplinary team.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Hallenborg, Edward
  Försvarshögskolan.
  Hotuppfattningar och strategier för maritim säkerhet i Östersjön, ur ett svenskt perspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats avhandlas hotuppfattningar och strategier för maritim säkerhet i Östersjön ur ett svenskt perspektiv. Ökade varuflöden, oljetransporter och handel inom östersjöregionen har tillsammans med den snabba omvärldsutvecklingen bidragit till ett nationellt och transnationellt intresse för bibehållen maritim säkerhet i Östersjön.

  Syftet med uppsatsen är att med kunskap om av regering och riksdag identifierade hot under perioden 1998-2009, analysera vilka strategier Sverige valt för att hantera hoten och bibehålla den maritima säkerheten.

  För att identifiera hoten mot svenska intressen i Östersjön har teorin om det vidgade säkerhetsbegreppet använts för att med sektorerna; politik, ekonomi, samhälle, miljö samt militär identifiera de hot som regering och riksdag lyfter fram i propositioner och försvarsberedningar.

  Strategierna som har analyserats har fokus både på svenskt nationellt såväl som transnationellt samarbete och berör både nutid och framtid.

  Resultatet av uppsatsen visar att Sverige lägger allt mer fokus på transnationellt samarbete med bl.a. EU och de nordiska länderna men att även instruktioner till svenska myndigheter betonar ökat behov av samarbete för att hantera de identifierade hoten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Hammarlind, Eric
  Försvarshögskolan.
  Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010-talet: en kvalitativ textanalys av fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets- och solidaritetspolitik2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Är dagens svenska säkerhetspolitik trovärdig eller omstridd? Allt sedan världskrigen har svenska regeringar förhållit sig till en grundläggande idé om svensk neutralitet och alliansfrihet. Denna politik har kommit att betraktas som en väsentlig del av svensk nationell identitet. Samtidigt har inriktningen för den svenska säkerhetspolitiken förändrats vid ett antal tillfällen under de senaste decennierna och gått från neutralitet till solidaritet. Är det då möjligt att gångna som nutida svenska strategiska narrativ är omstridda? Denna uppsats undersöker hur konsekventa svenska säkerhetspolitiska narrativ har varit. Detta genom att granska de narrativ som konstruerats av respektive socialdemokratiska och borgerliga regeringskoalitioner. Dessa narrativ jämförs både inom och mellan två historiska epoker; det kalla krigets 1980-tal och det nutida globaliserade 2010-talet, med specifika nedslag för åren 1982, 1987, 2009 och 2015. Uppsatsen tar utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv och en narrativanalys tillämpas i analysen. Resultatet indikerar en betydande samstämmighet inom svensk säkerhetspolitik mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar. En betydligt större variation framträder i en jämförelse emellan de olika tidsepokerna än emellan samtida regeringar av olika politiska färger.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010-talet
 • 45.
  Hansson, Johan
  Försvarshögskolan.
  Teknologi & Numerär: Frågan om vem som vinner2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The reason for this study is to settle the balance between technology and preponderance in war. Each theory claims its own superiority to be decisive when it comes to achieving military victories, but this study will show what actually happens when the two theories are analyzed together in the same conflict. To prove the conclusions, a case-study on Operation Gazelle is used. The study will describe the theories, what a military victory is and which party in the conflict came out victorious after this specific operation. Both sides’ forces will be shown and compared. The most significant technological systems will be analysed and compared. When this is done, the victory and the theories’ importance can be explained. Operation Gazelle was an act performed by Israel in October 1973 during the conflict with Egypt. It was an attempt to cross the Suez Canal and in that way gain an improved political status during the peace negotiations that were to come. The main question that will be answered is:- Which of the two theories, numerical preponderance and technology, is decisive when it comes to achieving military goals? To answer this question three other questions are answered:- What were the numerical conditions during Operation Gazelle?- What were the technological conditions between the parties?- Which party was victorious?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Hedlund, Erik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Soeters, Joseph
  Nederland Defence Academy.
  Reflections on Swedish Peacekeepers' Self-image and Dilemmas of Peacekeeping2010Ingår i: International Peacekeeping, ISSN 1353-3312, E-ISSN 1743-906X, Vol. 17, nr 3, s. 408-414Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Soldiers' self-images undoubtedly influence the way they recognize, perceive, plan and conduct their tasks. The article examines the self-image of Swedish peacekeepers in the UNMIL mission in Liberia and the UNMIK mission in Kosovo. The findings are based on interviews with 27 soldiers before, during and after deployment. Eleven dimensions of self-image were found, showing that the self-image refers almost entirely to the peacekeeping and not the war-fighting role. In addition, the Swedish soldiers hold themselves to be excellent peacekeepers. Departing from this observation, we discuss three dilemmas in peacekeeping that have implications beyond the Swedish armed forces. The argument is that being less self-referential may make peacekeeping more successful.

 • 47.
  Holmberg, Martin
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Hansén, Dan
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Uhr, Christian
  Lunds universitet.
  Situational Awareness and its Impact on Crisis-Induced Action: the Norwegian 22/7 Case2015Ingår i: Armed Forces for 2020 and beyond: Roles | Tasks | Expectations / [ed] Walter Feichtinger, Benedikt Hensellek, Wien: Federal Ministry of Defence and Sports, Austria , 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Holmberg, Martin
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Svenson, Pontus
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
  Information Fusion for Collaborating Commanders at Different Levels2011Ingår i: 16th International Command and Control Research and Technology Symposium, Quebec City, Canada, June 21-23, 2011., 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is a position paper discussing the authors’ views on the role of automated information fusion in the interaction between different command levels. The purpose of the paper is to initiate a discussion on the relationship between automated fusion and the flexibility in a mission. The sharing of data/information/knowledge between commanders at different levels is a difficult task in many respects. We focus on the role of automated information fusion techniques in this frame. The paper asks two major questions: (1) Does automated fusion generate the unwanted side-effect of less flexibility? (2) How should a situational picture be represented at different command levels to promote cooperation? We also discuss some disadvantages of using traditional information fusion methods developed to handle either high or low level information. The conclusion is that information fusion techniques have to be chosen with care when making information systems that should be jointly used by commanders at different levels.

 • 49.
  Holmqvist, Mathias
  Försvarshögskolan.
  Uppdragstaktik: Ett sätt att leda informationsoperationer?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genomförandet av informationsoperationer kräver synkronisering och koordinering från högsta ledningsnivå vilket tenderar till en centraliserad ledningsmetod som ordertaktik. Samtidigt anger den svenska försvarsmakten att den decentraliserade ledningsmetoden uppdragstaktik är grunden för all ledning. Detta kan ge sken av en motsättning.

  Uppsatsen syftar således till att undersöka vilken ledningsmetod som präglar genomförandet av informationsoperationer och vilka element av uppdragstaktik respektive ordertaktik som finns i dem. Detta har gjorts genom att besvara frågeställningen: – I vilken utsträckning är genomförande av informationsoperationer förenligt med uppdrags- respektive ordertaktik? Uppsatsen har utvecklat ett analysverktyg ur teorier om uppdrags- respektive ordertaktik och undersökt doktriner om informationsoperationer.

  Resultatet av undersökningen visar att genomförandet av informationsoperationer framförallt är förenligt med den centraliserade ledningsmetoden ordertaktik. Det finns dock små element som är påvisar den decentraliserade ledningsmetoden uppdragstaktik. Dessa är påverkansmöjligheten för underställda vilket framförallt är framträdande i den svenska doktrinen och utövandet av kontroll genom mål- respektive processtyrning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Honig, Jan Willem
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (upphört).
  The Future of Military Strategy at Försvarshögskolan: An Attempt to Identify Some Useful Fundamentals2011Ingår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, nr 1, s. 148-161Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
123 1 - 50 av 115
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf