Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 39 av 39
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Boqvist, Mary
  Försvarshögskolan.
  Psykologiska operationer: utvecklingen efter operation Desert Shield/Desert Storm2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom massmedierna kan hela samhällen bli influerade. Med tanke på medieteknikutvecklingen så har det varit intressant att ta reda på om medietekniken har bidragit till utvecklingen av psyops användande. Med medieperspektivet som bakgrund har uppsatsen svarat på om det första informationskriget, Operation Desert Shield/Desert Storm, har följts upp med ännu mer användande av psyops.

  Med slutsatser så som att psyops har fått en mer framträdande roll i krigföringen och att förändringarna kan härledas till medieteknikutvecklingen kan också frågeställningen besvaras.

  Slutsatsen är att Operation Desert Shield/Desert Storm har följts upp med ännu mer användande av psyops. Med medietekniken som bakgrund är denna en av anledningarna till att psyops utvecklats men också vice versa.

  För att besvara dessa frågor har en faktainhämtning gjorts på området för att sedan kunna jämföra de olika operationernas mål, medel och metoder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Dahlström, Carl-Christer
  Försvarshögskolan.
  Utveckling av Grupp och Ledare: En intervjustudie av kursen UGL2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom Försvarsmakten och civila företag utbildas chefer som förväntas kunna leda andra i strid eller civilt. Ledarskap är otroligt viktigt i Försvarsmakten. En stor del av Försvarsmakten består av just ledarskap. En av åtskilliga kurser som används i detta ämne är utveckling av grupp och ledare (UGL). Kursens innehåll kan lätt kopplas mot teorin utvecklande ledarskap som handlar om vad UGL vill uppnå. Kursen baserar sigäven på pedagogik hämtad från FIRO-teorin. Det har dock inte forskats så mycket om huruvida utbildningen har gett någon effekt inom ämnet ledarskap.

  Detta arbete ämnar undersöka om kursdeltagarna upplevt att kursen UGL är utvecklande i den form den är tänkt samt är användbar för personal inom Försvarsmakten. I vilken utsträckning har kursdeltagarna upplevt att UGL utvecklat dem mot de kursmål som ställts upp?

  En intervjustudie gjordes som påvisar hur och om kursdeltagarna uppfattar att deutvecklats i de olika delmål kursen har. Processen utgår från en kvalitativ intervjustudie av kursdeltagare som gått kursen tillsammans under samma tidsperiod samt arbetar inom samma område.

  Resultatet av detta arbete visar att kursen ger en utveckling hos kursdeltagarna i deflesta målsättningar som satts upp för kursen. Vissa av målsättningarna blir indirekt berörda genom utveckling av huvuddelen av målsättningarna. Detta tyder på att kursen kan vara lämplig att använda sig av även i fortsättningen inom försvarsmakten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utveckling av Grupp och Ledare - En intervjustudie av kursen UGL
 • 3.
  de Waern, Henrik
  Försvarshögskolan.
  Computer Network Attack som olovligt våld: en fråga om association, effekt, aktör och mål2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Estland 2007 utbröt vad som kommit att kallas ”Cyberwar I”, vari ett stort antal centrala myndigheters, tillika finansiella institutioners servrar attackerades av massiva så kallade Computer Network Attacks (CNA), utfört av framförallt ryska aktörer. Estland protesterade högljutt, men frågan huruvida CNA är att beteckna som olovligt är allt annat än klar. Prövningen sker mot den folkrättsliga regimen Jus ad Bellum, och huruvida metoden uppfyller vissa centrala begrepp. Men hur skall denna regim appliceras CNA?

  De frågeställningar som avses besvaras är: hur kan CNA utgöra våld eller hot om våld i enlighet med FN-stadgans artikel 2(4) samt hur kan CNA utgöra väpnat angrepp i enlighet med FN-stadgans artikel 51? Detta avses göras genom en studie inbegripande flertalet folkrättsliga experters teorier på området CNA och våldsanvändning, samt applicering av desamma på en fallstudie av händelserna i Estland 2007.

  Sammanfattningsvis konstateras att flertalet variabler har bärighet i hur CNA kan uppfylla artiklarnas centrala begrepp, vari frågan om association, effekt, aktör och mål tydligast faller ut. I en efterföljande diskussion påvisas dock hur variablerna endast är att betrakta som indicier på hur CNA kan klassas så som olovligt, varvid endast statspraxis kan ge den slutgiltiga bedömningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 4.
  Deverell, Edward
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Olsson, Eva-Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Hur organisationskultur påverkar strategi och anpassningsförmåga i kriser2011Ingår i: Strategisk kommunikation: forskning och praktik / [ed] Mats Heide och Jesper Falkheimer, Lund: Studentlitteratur, 2011Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Egevad, Andreas
  Försvarshögskolan.
  Vad gör du just nu?: En kritisk diskursanalys av Försvarsmaktens reklamkampanjer2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att med hjälp av diskursanalys med inriktning på bildanalys och samspelet mellan text och bild, jämföra kampanjerna ”Det där löser sig säkert” med dem på temat ”Vad håller du på med?” för att utröna om deras syfte, innehåll och diskurs förändrats över tiden och i så fall på vilket sätt. Detta syfte tar sig uttryck i följande huvudfrågor:

  • Vilken diskurs använder sig Försvarsmaktens reklamkampanjer av?
  • Hur skiljer sig diskursen i reklamkampanjerna från varandra?

  När det gäller fråga ett ovan visar uppsatsen att det som de båda kampanjerna diskursmässigt har gemensamt är att den övergripande säkerhetspolitiska diskurs som förmedlas genom bilderna, är den nya säkerhetspolitiska doktrin som gör gällande att det moderna samhällets primära hot inte är det totala kriget utan en komplex hotmiljö bestående av allt ifrån instabila länder i när och fjärran, terrorism och naturkatastrofer. Ingen av kampanjerna förmedlar dock visuellt på ett mer utförligt sätt vad Försvarsmakten egentligen sysslar med.

  När det gäller fråga två ovan påvisar uppsatsen följande skillnader mellan de båda kampanjerna. Den första kampanjen kronologiskt betraktat, ”Det där löser sig nog”, framställer miljöer som innehåller våld och fara som Försvarsmakten gör anspråk på att vara en konstruktiv aktör i, medan den andra kampanjen, ”Vad håller du på med?”, föreställer unga människor vilka sysselsätter sig med tämligen meningslösa projekt, där försvarsmakten kan erbjuda mer meningsfulla sysselsättningar.

  Summa summarum, Försvarsmakten anser sig vara en viktig aktör vid extrema, kaotiska situationer i Sverige och världen och kan erbjuda den som så önskar ett meningsfullt arbete inom de ramar den nuvarande säkerhetsdoktrinen sätter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Egevad SA
 • 6.
  Enoksson, Marcus
  Försvarshögskolan.
  Modern strategisk kommunikation: Oberoende försvars- och säkerhetspolitiska bloggars relation till Försvarsmaktens direktiv för strategisk kommunikation2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det moderna samhället, som tydligt präglats av de senaste årtiondenas närmast explosiva utveckling av den digitala världen, kämpar myndigheter som Försvarsmakten allt mer med sin kommunikation och möjligheten att sprida sina egna narrativ.Framför allt har framväxten av de sociala medierna och deras särställning som informationsspridare påverkat hur myndigheter idag kommunicerar med allmänheten. Mot bakgrund av detta ställs frågan huruvida svenska försvars- och säkerhetspolitiska bloggara bör ses som utmanare till, eller en tillgång för, Försvarsmakten i dess strävan att kommunicera med medborgarna.

  Studien tar sin grund i en kvalitativ innehållsanalys, kompletterat av en kvantitativ analys, av blogginlägg publicerade under en sex veckor lång tidsperiod under våren 2014 av två oberoende svenska försvarspolitiska bloggare, Wiseman's Wisdoms och Skipper. Dessa analyseras utifrån tre gemensamma nämnare, tidsfokus, samhällsreform och försvarsmaktsperspektiv, deducerade från Försvarsmaktens dokument  Direktiv för Försvarsmaktens strategiska kommunikation 2013:1 samt  PM Försvarsmaktens Centrala budskap och talepunkter.

  Resultatet av studien visar att de båda bloggarna generellt förhåller sig väl till Försvarsmakten med utgångspunkt i de identifierade gemensamma nämnarna. Vidare konstateras att dessa utgör ett tydligt stöd för Försvarsmakten i den försvarspolitiska debatten. Studien avslutas med en diskussion om vad som kan vara de bakomliggande orsakerna till resultaten och vad konsekvenserna av de samma kan bli.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Grip, Kenny
  Försvarshögskolan.
  En analys av den svenska tidningsrapporteringen under Krimkrisen2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att granska fyra svenska morgon- och -kvällstidningars skildring av krisen på Krim: vad konflikten handlar om, hur de olika parterna avbildas, vilka attribut som knyts till parterna och vilka relationer som beskrivs, för att kunna jämföra tidningarnas bild av krisen och se hur hur tidningsrapporteringen sker i kris och krig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  En analys av den svenska tidningsrapporteringen under Krimkrisen
 • 8.
  Gunneriusson, Håkan
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Ottis, Rain
  Tallinn University of Technology.
  Cyberspace from the Hybrid Threat Perspective2013Ingår i: Journal of Information Warfare, ISSN 1445-3312, Vol. 12, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hybrid threats use conventional and unconventional means to achieve their goals. In this paper we explore the cyber threats as one possible aspect of hybrid threats. We describe three ways of approaching cyberspace (operations) from the hybrid threats perspective: supporting conventional operations, exploiting non-military systems, and exploring the opportunities provided by this environment. In particular, we highlight the aspects that are or likely will be relevant to the military community.

 • 9.
  Gunneriusson, Håkan
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Ottis, Rain
  University of Jyväskylä & Tallinn University of Technology.
  Cyberspace from the Hybrid Threat Perspective2013Ingår i: Papers Presented at the 12th European Conference on Information Warfare and Security / [ed] Kuusisto, Rauno & Kurkinen, Erkki, Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited , 2013, s. 98-105Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Hybrid threats use conventional and unconventional means to achieve their goals. In this paper we explore the cyber threats as one possible aspect of hybrid threats. We describe three ways of approaching cyberspace (operations) from the hybrid threats perspective: supporting conventional operations, exploit-ing non-military systems, and exploring the opportunities provided by this envi-ronment. In particular, we highlight the aspects that are or likely will be relevant to the military community.

 • 10.
  Hellman, Maria
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Milblogs and soldier representations of the Afghanistan War: the case of Sweden2016Ingår i: Media, War & Conflict, ISSN 1750-6352, E-ISSN 1750-6360, Vol. 9, nr 1, s. 43-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Building on the notion that military blogs (milblogs) can support national strategic narratives, the aim of the article is to deepen our knowledge of exactly how blogging that depicts soldiers' personal experiences of 'everyday life' can serve to support a strategic narrative. This article explores empirically how Swedish milblogs published between January 2010 and April 2012 articulate the experience of being a soldier in the Afghanistan mission. The analysis shows that soldiering is treated as an everyday practice, de-dramatized and routinized where military assignments are meshed with civilian duties. The article concludes that the 'normalization' of war in milblogs can potentially serve to strengthen national strategic narratives, facilitate recruitment of soldiers and add to growing 'militarism' in society.

 • 11.
  Huskaj, Gazmend
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM), Sektionen för militärtekniska system (MteS). School of Informatics, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Wilson, Richard L.
  Towson University; Hoffberger Center for Professional Ethics, University of Baltimore.
  An Anticipatory Ethical Analysis of Offensive Cyberspace Operations2020Ingår i: 15th International Conference on Cyber Warfare and Security / [ed] Payne, Brian K.; Wu, Hongyi, Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2020, s. 512-520Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents the ethical issues using offensive cyberspace operations. Previously enshrouded in secrecy, and now becoming the new norm, countries are using them to achieve their strategic interests. Russia has conducted offensive operations targeting Estonia, Georgia and the Ukraine; Hamas was targeting Israeli targets; and Iran has been targeting U.S. targets. The response has varied; Estonia and Georgia struggled with the attacks and were unable to respond while Ukraine tried to respond but it was inefficient. Israel’s response on Hamas offensive operations was an air strike on a building with Hamas Cyber-operatives. Iran shot down a U.S. Drone over the Strait of Hormuz, and the U.S. initially intended to respond with kinetic capabilities in the form of missile strikes. However, in the last minute, the U.S. chose to respond with offensive cyberspace operations targeting the Iranian missile systems. This last-minute change of response choosing between kinetic or cyber capabilities shows a need to further investigate how offensive cyberspace operations can be used against which targets from an ethical perspective. This article applies anticipatory ethical analysis on U.S. offensive operations in the “Global Hawk”-case when Iran shot down a U.S. drone over the Strait of Hormuz. Anticipatory ethical analysis looks at emerging technologies and their potential consequences. Offensive cyberspace operations present a range of possibilities, which include lowering the risk of harm to cyber operatives’ lives belonging to the responding nation. However, a response can also be kinetic. Therefore, the analysis of the “Global Hawk”-case is compared with the Israeli-air strike of the building of Hamas Cyber-operatives. The authors argue that applying anticipatory ethical analysis on offensive operations and kinetic operations assist decision makers in choosing response actions to re-establish deterrence.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  An Anticipatory Ethical Analysis of Offensive Cyberspace Operations
 • 12.
  Idström, William
  Försvarshögskolan.
  Nationell självspegling av utrikes- och säkerhetspolitisk orientering i nyhetsrapportering från konflikter: en fallstudie av svenska mediers rapportering från Krimkrisen 20142014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Villkoren för krigföring befinner sig i ständig förändring och tempot med vilket de ändras ökar. Det här för med sig allt fler faktorer att ta hänsyn till när de samtida förutsättningarna för krig och konflikter skall förstås och hanteras, och bland dessa finns medierna och deras sätt att rapportera från konflikter. Tidigare forskning inom området har visat att ett lands mediers rapportering från konflikter tenderar att spegla nationens utrikes- och säkerhetspolitiska orientering, vilket i sådana fall innebär att sättet på vilket ett lands medier rapporterar från en konflikt kan påverka omvärldens uppfattning om landet i sin helhet.

  Uppsatsens syfte är att undersöka om svensk medierapportering alltjämt speglar den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen, eller om den tenderar att uppvisa en mer självständig roll. Undersökningen sker genom en fallstudie av svensk nyhetsrapportering från en konflikt i Sveriges närområde i modern tid. Via metoden framinganalys jämförs Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters rapportering från Krimkrisen 2014 med ett antal teman ur svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, i både historisk och modern tappning.

  Resultatet visar att nyhetsrapporteringen från den aktuella tidsperioden går i linje med den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen och att det finns tydliga inslag av såväl historiska drag såsom neutralitet och alliansfrihet, som av moderna drag avseende internationalism med betoning på multilateralt samarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Idström William SA 20140625
 • 13.
  Konow Lund, Maria
  et al.
  Department of Journalism and Media Studies, Oslo, Norway; Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Bech, Isabel
  Department of Journalism and Media Studies, Oslo, Norway; Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Olsson, Eva-Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Work First, Feel Later: How News Workers Reflect on Subjective Choices During a Terror Attack2017Ingår i: Putting a Face on It: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism / [ed] Birgitte Kjos Fonn, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clarke and Yngve Benestad Hågvar, Cappelen Damm Akademisk / NOASP , 2017, s. 309-327Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In journalism studies, the discussion of objectivity as a strategic ritual is long stand-ing, while the impact of subjectivity and emotion upon journalism has received much less attention. During terror events, journalists’ notion of objectivity as a strategy is likely to be challenged due to unexpected autonomy. In order to explore how this unfolds, we have interviewed 24 journalists in three different news organ-isations shortly after the Norwegian terror attack in 2011, where 77 people were killed. Studies of what journalists experience during a terror attack, and how they reflect upon their experiences, are scarce. The present study addresses this gap, and in particular looks at how news workers deal with dilemmas where their percep-tions of professionalism are challenged.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Konow Lund, Maria
  et al.
  Department of Journalism and Media Studies, Oslo, Norway; Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Olsson, Eva-Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  News Frames and Global Terrorism Coverage in the UK and Norway: Context and Consequences for Humanitarian Issues2017Ingår i: The Routledge Companion To Media and Humanitarian Action / [ed] Robin Andersen and Purnaka L. de Silva, Routledge, 2017, 1, s. 221-230Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines the potential of history for framing acts of terrorism, such as the July 5, 2005 British and the July 22,2011 Norwegian attacks, in the aftermath of September 11, 2011. It focuses in particular on the impact of historical analogies for creating meaning and framing new reporting at both local and global levels. In both caseslocal frames of reference and meaning addressed citizens’ emotional and communal needs, such as solace, a sense of historical legacy, and identity concerns. The global frame of reference differed. In the British case, historical analogies were foremost means of connecting that terror event to the broader “war on terror frame,” which facilitated the identification of motives and policy responses. In the Norwegian case, no such analogies existed, which meant that history was unable to provide a contextual understanding. In short, historical analogies can serve to bring order to chaos but also limit other explanations and arguments and, as such, hamper knowledge crucial in creating informed publics. Yet, to a large extent analogies are nationally contextualized. In order for journalistic accounts to create meaning and comfort for global audiences, stronger efforts should be made to communicate such values by using inclusive, comprehensible and relevant global analogies.

 • 15.
  Konow Lund, Maria
  et al.
  Department of Journalism and Media Studies, Oslo, Norway; Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Olsson, Eva-Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Social Media’s Challenge to Journalistic Norms and Values during a Terror Attack2017Ingår i: Digital Journalism, ISSN 2167-0811, E-ISSN 2167-082X, Vol. 5, nr 9, s. 1192-1204Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Over the past decade, the frequency of terror attacks around the world has increased. In the context of the 22 July 2011 terror attacks in Norway, social media use by citizens, and even victims, became an essential feature of reporting. Social media confronted the legacy media's way of covering crisis events. It raised questions about traditional journalism's ability to handle audience's as, not only news consumers, but also producers. In the present article, we look at the ways in which the professional norms and values of traditional journalism are specifically challenged by social media use in times of terror, using the 22 July 2011 attacks as a case study. We find that Norwegian journalists initially held to their professional roles, and to the classic self-representational principles of journalism, including objectivity, autonomy and immediacy. When they integrated social media into their traditional platforms and modes of coverage, they framed it as a "source" of sorts. As the 22 July 2011 event coverage became more focused on the collective grief felt by the nation, in turn, the traditional journalistic principles of objectivity and autonomy became less relevant, enabling yet more audience participation and social media use in relation to the attack.

 • 16.
  Konow-Lund, Maria
  et al.
  School of Journalism, Media and Culture, University of Cardiff, Wales.
  Benestad Hågvar, Yngve
  Department of Journalism and Media Studies, Oslo Metropolitan University, Norway.
  Olsson, Eva-Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Digital Innovation During Terror and Crises2019Ingår i: Digital Journalism, ISSN 2167-0811, E-ISSN 2167-082X, Vol. 7, nr 7, s. 952-971Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Terror attacks are moments of chaos and destabilization. From a journalistic perspective, terror attacks disrupt everyday news work where journalists find themselves struggling to restore order and report the event at hand as accurate and speedy as possible. From the perspective of the affected audience, journalism fills vital functions in making sense of the attack, by responding to a complex and rapidly changing mix of social needs. In this article, we explore how such disrupting events as terror can contribute to newsroom innovation in terms of journalistic processes, journalistic products, and even journalistic genres. We use the terror attack and massacre in Norway on 22 July 2011 as a case study, as it to a large extent forced journalists to think outside the box in order to meet the audience’s informational and rhetorical needs. The study shows that innovation is tightly connected to the development of the rhetorical situation through three phases: shock, start-up, and transformation. The analysis is based on qualitative interviews with journalists who covered the attack, as well as a rhetorical exploration of the evolving situational context and the texts that were created in response.

 • 17.
  Konow-Lund, Maria
  et al.
  Høgskolen i Oslo.
  Olsson, Eva-Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Crisis management in media organizations: when routines are not enough2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Langborg, Johan
  Försvarshögskolan.
  Svensk dagspress beskrivning av konflikten i Libyen 20112014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den 15 februari 2011 kom den arabiska våren till Libyen. Det började likt de andra upproren i Tunisien och Egypten, men tog en helt annan vändning när våldet från regimsidan eskalerade och konflikten benämndes snart inbördeskrig. Det ledde till en internationell militär intervention där Sverige deltog med flygstridskrafter.

  Konflikten fick mycket uppmärksamhet och stort utrymme i svensk massmedia under de inledande två månaderna. Antagligen var frågan om läget i Libyen och svensk insats något som många upplevde som viktig och intressant, och hade en åsikt om. Massmedia är en viktig faktor till vad allmänheten har åsikter om, och en grund till opinionsbildning.

  Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur tre svenska dagstidningar beskriver och diskuterar konflikten och insatsen i Libyen, samt den politiska debatten som fördes om dem.

  En del av slutsatserna är: Dagspressens beskrivningar bedöms ha haft stor potential att påverka allmänheten till att se Libyen som en prioriterad fråga, med en tydlig bild av konflikten som en kamp mellan gott och ont. Budskapet i stort är att oppositionen står för något gott, civilbefolkningen är utsatt och i behov av akut stöd, Gaddafi är ond, begår övergrepp på oskyldiga och bör störtas.

  Tidningarnas inställning till militär insats och svenskt deltagande är samstämmigt positiv, men det förs inte någon tydlig argumentation för saken. Debatt och oenigheter är snarare kopplat till större politiska frågor som NATO-medlemskap. Tidningarnas politiska inriktning skiner igenom när kritik riktas åt motsatt håll, och de ”egna” får beröm.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Lindén, Fredrik
  Försvarshögskolan.
  Media i konflikter: den andra fronten2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett livligt debatterat ämne är huruvida det var på grund av media som USA förlorade Vietnamkriget. Denna diskussion har skapat ett förhållningssätt mellan försvarsmakter och media världen över. Ett förhållande där journalisterna hävdar att medborgarna har rätt att veta och militären hävdar att soldaten har rätt att leva. Vidare tar de stora världsledarna stora mått och steg i syfte att säkerställa att hemmaopinionen är positivt inställd till deras gärningar. När Saddam Hussein planerade att anfalla Kuwait och i dennes bedömning av omvärldens reaktion, lägger han stor vikt vid hur eventuella intervenerande nationers hemmaopinion skulle inverka på deras deltagande. Mitt syfte med detta arbete är att studera mediarapporteringen i två konflikter, Vietnamkriget och Gulkriget, diskutera kring frågeställningen om vilken påverkan medias rapporteringskaraktär hade på den amerikanska hemmaopinionen i samband med dessa två konflikter. Under arbetets gång kommer jag att använda mig Westley och MacLeans kommunikationsteori samt Daniel C Hallin teori avseende rapporteringssfärer för att studera tre variabler: Presidentpåverkan, TV-påverkan och slutligen Journalistpåverkan.

  I de båda fallstudierna hittar man likheter och olikheter. Tillvägagångssätten har varit olika men inte sällan har liknande resultat uppnåtts. Skillnaden är egentligen graden av beredskap inför hanteringen av medieuppgiften. I Vietnamkriget är den något trevande hanteringen i del framgångsrik men kan inte mäta sig med den grad av framgång som koalitionens mediehantering uppvisade. Två fundamentalt grundläggande beteenden kan identifieras. Mediehanteringen under Vietnamkriget är att anse som reaktiv i sin hantering samtidigt som densamma under Gulfkriget var att anse som proaktiv. Denna skillnad resulterar i att opinionen på den egna arenan under Gulfkriget blir långt mer hanterbar och generellt mycket mer positiv inställd. Rapporteringskaraktären har en stor inverkan på opinionsbildningen. Där den militärpolitiska intressenten har absolut mest att förlora på en ofördelaktig rapporteringskaraktär. Analysen om journalistpåverkan under Vietnamkriget styrker otvivelaktigt detta. Av de två fallstudierna är resultatet av en förändrad rapporteringskaraktär tydligast här.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Niemi, Niklas
  Försvarshögskolan.
  Försvarsmakt med dagordningsmakt?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ”Vi kan försvara oss mot ett angrepp mot ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand.”

  Överbefälhavarens uttalande 31 december 2012 i intervjun med Svenska Dagbladet blev en stor nyhet, kanske den största inom försvarsområdet på senare år. Uppsatsen utreder vad det är som styr att ett uttalande likt detta blir uppmärksammat av media och hos allmänheten, så kallad dagordningsmakt, samt vilka konsekvenser det kan få för Försvarsmakten. Genom att använda nyheten om enveckasförsvar som exempel analyseras händelsen framförallt utifrån hur politiken reagerade. Detta för att synliggöra ett pågående fenomen och hitta skillnaderna mellan politikens och Försvarsmaktens möjligheter och begränsningar vid kommunikation med media. Resultatet visar att det är centralt att uppfylla villkoren för nyhetsvärde för att hamna på dagordningen och att när en nyhet väl finns där pågår det en kamp mellan aktörerna för att etablera sitt perspektiv på den.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Försvarsmakt med dagordningsmakt? Huvuddokument
  Ladda ner (pdf)
  Försvarsmakt med dagordningsmakt? Bilaga
 • 21.
  Nord, Lars
  et al.
  Mittuniversitetet .
  Färm, Karl-Arvid
  Mittuniversitetet .
  Jendel, Lena
  Mittuniversitetet .
  Olsson, Eva-Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier). Mittuniversitetet .
  Efter Husbykravallerna.: En studie av mediebilder och kriskommunikation2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Olsson, Eva-Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Defining Crisis News Events2010Ingår i: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 31, nr 1, s. 87-101Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Research on news organizations’ handling of ‘what-a-story’s proposes that journalists find routines for handling these events based on their previous experiences of similar situations. Still, conceptual discussions on how to define extraordinary events or ’what-a-story’s have thus far attracted limited interest. In response, the present article proposes a definition of‘what-a-story’s in order to provide an understanding of what events become a part of news organizations’ historical case banks. Accordingly, the aim of the article is to present a definition of crisis news events from an organizational perspective, which can help distinguish critical news events of importance to news organizations’ learning and preparedness. The article argues that crisis news are to be understood as surprise events that challenge key organizational values and demand a swift response. Based on interviews with Swedish broadcasting media managers, the article illustrates how the September 11

  th

  terror attacks can be defined as a crisis event.

 • 23.
  Olsson, Eva-Karin
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  How Journalists Portray Political Leaders: The Personalization of Prime Ministers and the Connection to Party Affiliation in Swedish News Coverage2017Ingår i: Putting a Face on It: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism / [ed] Birgitte Kjos Fonn, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clarke, and Yngve Benestad Hågvar, Cappelen Damm Akademisk / NOASP , 2017, s. 99-119Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Journalists not only represent political leaders in terms of their policies and political competence. The personalities and private lives of leaders have also become an important component in mediated stories and narratives crucial for voter identifi-cation and interest. This chapter explores how the Swedish press reports on prime ministers’ social backgrounds, personal appearance and leadership characteristics in relation to party affiliation. The empirical material consists of news reporting on four former Swedish prime ministers: two from the Swedish Social Democratic Party; and two from the Moderate Party. The findings show that it is not only party affiliation that is of interest to journalists in reporting on prime ministers. Broader societal trends of what it means to be a politician in a certain time and era also influence reporting.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Olsson, Eva-Karin
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Falkheimer, Jesper
  Lunds universitet .
  Gränsöverskridande kriskommunikation: En studie av politiska aktörers, offentliga organisationersoch nyhetsmediers kommunikation under samhällskriser2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet gränsöverskridande kriskommunikation som genomförts under 2011-2013.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Olsson, Eva-Karin
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Jääsaari, Johanna
  Journalistic norms, organizational identity and crisis decision-making in PSB news organizations2010Ingår i: Communicating risks: towards the threat society? / [ed] Stig A. Nohrstedt, Göteborg: Nordicom, 2010, s. 73-96Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 26.
  Persson, Mats
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Rigas, Georgios
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Complexity: The Dark Side of Network-Centric Warfare2014Ingår i: Cognition, Technology & Work, ISSN 1435-5558, E-ISSN 1435-5566, Vol. 16, nr 1, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Military theoretical considerations suggest that a networked command and control architecture will provide a more effective form of command and control under complex operations that demand a high tempo of action. This article presents an experimental study with the purpose to examine team performance under different conditions of command and control architectures and their resilience to complexity. The experiment was performed with the task to extinguish simulated fires in a microworld. Three factors were varied in the experiment: command and control architecture, the number of simulated units, and tempo. The dependent variable was the number of lost cells in the microworld. Three command and control architectures were investigated; command by negation, directive command, and a control condition. The general conclusion from this experiment was that all command and control architectures performed equally poorly under the condition of many subordinate units and fast tempo. This was in contradiction to suggestions made in the military theoretical literature. Command by negation was presumably the more effective command and control architecture under the other conditions.

 • 27.
  Sandin, Paul
  Försvarshögskolan.
  Välkommen till vår inramade verklighet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen granskar Försvarsmaktens rekryteringskampanj "Välkommen till vår verklighet" med hjälp av inramningsteori. Resultatet visar att det finns risk att de kommunicerade budskapen förstärker en negativ bild av Försvarsmakten och därmed inte når ut till andra personer än de som redan har en positiv bild.

 • 28.
  Sigholm, Johan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Cyber Security in Tactical Network Infrastructure for Command and Control2014Ingår i: Network Topology in Command and Control: Organization, Operation, and Evolution / [ed] T. J. Grant, R. H. P. Janssen, H. Monsuur, Hershey, PA: IGI Global, 2014, s. 241-269Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Emerging information and communications technology has had significant importance for military operations during the last decades. Development within such technology areas as sensors, computers, and wireless communications has allowed for faster and more efficient collection, transmission, storage, processing, analysis, and distribution of data. This has led to new and improved military capabilities within command and control, intelligence, targeting, and logistics. However, the increased complexity and interdependencies of networked systems, the continuously growing amounts of data, changing non-technical requirements, and evolving adversary threats makes upholding cyber security in command and control systems a challenging task. Although some best-practice approaches have been developed, finding good solutions for protecting critical infrastructure and important information assets is still an open research question requiring an interdisciplinary approach. This chapter describes recent developments within emerging network technology for command and control, and suggests focus areas where further research is needed in order to attain sufficient operational effect from the employed systems. While a gradual and evolutionary progress of military cyber security has been seen, a long-term commitment is required within such areas as procurement, standardization, training, doctrinal, and legal development, in order to achieve military utility of command and control systems.

 • 29.
  Sigholm, Johan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Non-State Actors in Cyberspace Operations2013Ingår i: Journal of Military Studies, ISSN 2242-3524, E-ISSN 1799-3350, Vol. 4, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The growing importance of cyberspace to modern society, and its increasing use as an arena for dispute, is becoming a national security concern for governments and armed forces globally. The special characteristics of cyberspace, such as its asymmetric nature, the lack of attribution, the low cost of entry, the legal ambiguity, and its role as an efficient medium for protest, crime, espionage and military aggression, makes it an attractive domain for nation-states as well as non-state actors in cyber conflict.

  This paper studies the various non-state actors who coexist in cyberspace, examines their motives and incitements, and analyzes how and when their objectives coincide with those of nation-states. Literature suggests that many nations are currently pursuing cyberwarfare capabilities, oftentimes by leveraging criminal organizations and irregular forces. Employment of such non-state actors as hacktivists, patriot hackers, and cybermilitia in state-on-state cyberspace operations has also proved to be a usable model for conducting cyberattacks. The paper concludes that cyberspace is emerging as a new tool for state power that will likely reshape future warfare. However, due to the lack of concrete cyberwarfare experience, and the limited encounters of legitimate cyberattacks, it is hard to precisely assess future effects, risks and potentials.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Sigholm, Johan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Säkerhet i cybermiljön2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den snabba utvecklingen inom IT-området under de senaste decennierna har haft stor betydelse för Försvarsmaktens verksamhet men har samtidigt även inneburit många nya möjligheter för det civila samhället. I synnerhet har framsteg inom sensorteknik, datateknik och kommunikationsteknik inneburit att man idag kan inhämta, överföra, lagra, och analysera stora mängder data på ett snabbare och mer effektivt sätt än tidigare. Detta har kommit till nytta inom bland annat system för ledningsstöd, stridsledning, underrättelsetjänst och logistik.

  På samma gång har dock komplexiteten, de inbördes systemberoendena och volymerna data som hanteras i informationssystemen ökat kraftigt. I kombination med att karaktären på Försvarsmaktens verksamhet medför särskilda krav på systemsäkerhet och skydd mot antagonistiska hot, är upprätthållandet av en tillräcklig säkerhetsnivå i cybermiljön en utmaning. Att kunna skydda viktiga informationstillgångar mot förekommande risker är samtidigt en nödvändighet för att den nya tekniken ska kunna bidra till militär nytta. Förmågan att kunna verka i cybermiljön måste utvecklas och regelbundet tränas i fredstid, för att denna ska kunna stå till förfogande vid behov.

  Försvarsmakten är på väg mot en högre grad av mognad och förståelse för cybermiljöns förutsättningar och krav. Det krävs dock ett kontinuerligt arbete inom flera områden för att cybermiljön och de system som ingår i denna ska bidra till en reell effekt. De aspekter som belyses i denna rapport bedöms vara av särskild vikt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Sigholm, Johan
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Bang, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Towards Offensive Cyber Counterintelligence: Adopting a Target-Centric View on Advanced Persistent Threats2013Ingår i: Proceedings of the 2013 European Intelligence and Security Informatics Conference / [ed] Joel Brynielsson & Fredrik Johansson, IEEE Computer Society, 2013, s. 166-171Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although the traditional strategies for cyber defense in use today are necessary to mitigate broad ranges of common threats, they are not well-suited to protect against a persistent antagonist with access to advanced system exploitation techniques and knowledge of existing but yet undiscovered software vulnerabilities. Addressing the threat caused by such antagonists requires a fast and offensive Cyber Counterintelligence (CCI) process, and a more efficient interorganizational information exchange. This paper proposes a framework for offensive CCI based on technical tools and techniques for data mining, anomaly detection, and extensive sharing of cyber threat data. The framework is placed within the distinct context of military intelligence, in order to achieve a holistic, offensive and target-centric view of future CCI. The main contributions offered are (i) a comprehensive process that bridges the gap between the various actors involved in CCI, (ii) an applied technical architecture to support detection and identification of data leaks emanating from cyber espionage, and (iii) deduced intelligence community requirements.

 • 32.
  Simons, Greg
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet och strategi (ISS), CRISMART (Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier).
  Pašencev, Evgenij
  The Rising Role of Communication Management in World Politics and Business2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Spak, Ulrik
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA). Uppsala universitet, Människa-datorinteraktion.
  Change Detection of the Unexpected: Enhancing change detection of the unexpected in a complex and high risk context – guiding visual attention in a digital display environment2015Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Change detection of objects and events in our visual surroundings is sometimes severely difficult, especially if these changes are unexpected. Such failures in change detection may cause huge malicious outcomes in contexts characterized by high levels of complexity and risk. For operators within organizations active in such contexts, effective change detection is a necessary step for functional feedback control in the pursuit of achieving specified goals. This thesis demonstrates examples of change detection failures from aviation, defence, healthcare, and road traffic.

  The purpose of the thesis is to present a support concept for enhanced change detection in complex and high risk contexts. The design requirements are primarily provided by the field of command and control. The main mechanisms behind the problems of change detection are identified as the psychological phenomena of change blindness and inattentional blindness. A theoretical foundation is presented regarding these phenomena, complemented with a review concerning orientation and capture of visual attention. The solution space for enhanced change detection is explored and a gap in the literature is identified; there is a need for a support concept which considers both blindness phenomena simultaneously. The thesis elaborates on a conceptual design; an adaptive attention aware system (A3S), based on cuing of visual attention.

  The thesis includes four experimental studies. The first examines the effects of instruction on change detection performance. The remaining studies evaluate the possibilities to orient visual attention by a non-obtrusive flash cue in a radar-like display, to compensate for inadequate expectations in a situation characterized by high levels of uncertainty. The participants’ performance is measured in accuracy (hit frequencies) and response times.

  The results indicate that; (a) instructions can affect change detection performance, (b) the bottom-up flash cue enhance change detection independent of perceptual load, (c) the flash cue enhance change detection in both static and dynamic environments, and (d) the flash cue is beneficial for change detection even when its position is outside foveal vision in relation to the changed target object. Design propositions for an A3S are presented, derived from the results of the thesis.

 • 34.
  Spak, Ulrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Nygren, Else
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Enhancing change detection of the unexpected in monitoring tasks: guiding visual attention in command and control assessment2016Ingår i: 21st International Command and Control Reserach and Technology Symposium (ICCRTS): C2 in a Complex Connected Battlespace, International Command and Control Institute , 2016, Vol. Topic 5, s. 1-18, artikel-id 054Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many surveillance tasks in military command and control involve monitoring for change in a visual display environment in order to discover potential hazards or new opportunities. Effective change detection in various situational pictures is a requisite for battlespace understanding. The detection of unexpected events is particularly difficult and missed events may cause malicious outcomes in contexts characterized by high levels of complexity and risk. We present examples of change detection failures in the military domain, and explain why and how the psychological phenomena of change blindness and inattentional blindness can generate such failures. We further give an overview of existing solutions to these problems and point out a specific issue, coping with unexpected events, where effective solutions are missing today. Inadequate expectations may be a result of misdirection by the enemy. This article demonstrates a new concept – an adaptive attention aware system (A3S) for enhanced change detection. The A3S is a concept of gentle support. It is based on cuing of visual attention by a non-obtrusive flash cue in the display (bottom-up), to compensate for guidance by inadequate expectations (top-down) in situations influenced by high levels of uncertainty.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Waldenström, Christofer
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  A Microworld Study of Task Force Commanders Executing a Maritime Escort Mission2010Ingår i: Proceedings of the 15th International Command and Control Research and Technology Symposium, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents an exploratory microworld study with the aim to identify individual dierences between participants, and relate those dierence to how well the participant solves the task. Six ocers, rank from lieutenant commander to flotilla admiral, were studied when they commanded a maritime escort mission. The experiment was conducted using a microworld where the participant had to control all own units while the computer controlled enemy and neutral units. Data collection consisted of think-aloud protocols, screen captures of the microworld’s tactical screen, questionnaires, and battle outcomes. Performance was determined using a measure of mission success and a general model of the participants’ decision making process was constructed. This model was used to identify individual dierences and relate those to task performance. The results suggest that there is no correlation between how often the participants perform a certain decision making activity, and how well they perform in the microworld. On the other hand, the results suggest a strong correlation between how well the participants perform in the microworld and how many dierent decision making activities they visit during one coherent reasoning chain. The result seems to suggest that it is more important to consider many aspects of a problem at the same time, and that no decision making activity is more important that another.

 • 36.
  Waldenström, Christofer
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Constraint Visualization Decreases Search Time for Novices and Navy Officers in a Naval Search Task2011Ingår i: Proceedings of the 10th Conference on Naturalistic Decision Making, Orlando, FL, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Investigated a visualization aid to support naval search tasks. 20 officers and 20 students completed 12 trials in an experiment that contrasted with and without the visualization aid and controlled for learning effects. The aid improved performance in both groups, and there were no effects of learning or task difficulty.

 • 37.
  Waldenström, Christofer
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Supporting Dynamic Decision Making in Naval Search and Evasion Tasks2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Waldenström, Christofer
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Visualizing a time-space constraint increases performance in a dynamic search task2010Ingår i: Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, ISSN 1555-3434, E-ISSN 2169-5032, Vol. 4, nr 4, s. 275-287Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents a display manipulation designed to support search tasks in which the location of the target is unknown and changes over time. The problem is analogous to that of a naval search task when there is an initial sighting and then the naval force must guide its search vehicles to reestablish contact with the fleeing target. The display manipulation visualizes a dynamic constraint on the area where a fleeing target can be found and adjusts its shape to the environment and to the search efforts. Forty participants without prior knowledge of search tactics completed 12 trials in an experiment that compared performance with and without the visualization aid and controlled for learning effects. The results suggest that this visualization improves performance in the dynamic search task. They further suggest that the visualization was easy to learn but that the learning effect did not transfer to a condition without visualization. The results have practical utility for both military and civil search tasks, and they are consistent with other research that emphasizes that control interfaces should make constraints in the task environment perceptually available.

 • 39.
  Waldenström, Christofer
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Visualizing the Field of Safe Travel Increases Performance in a Naval Movement Task2011Ingår i: Proceedings of IEEE International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), Miami, FL, 2011, s. 252-256Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates a display manipulation designed to support movement tasks where the location of a threat is uncertain and dynamic. The problem is analogous to that of a naval transportation task, where a ship has to move from one port to another under threat from several enemies of which only the initial positions are known. The display manipulation visualizes a time-dependent constraint on the area where an enemy can be, given its initial position and maximum speed, and adjusts the shape to the environment. The region outside this area represents a field of safe travel where the transport ship can move safely. Forty participants without prior knowledge of the task completed sixteen trials in an experiment that contrasted with and without visualization, and controlled for learning effects. The results suggest that the visualization significantly improved performance in the movement task and that it had a large effect. The visualization also significantly reduced variance in performance, which suggests that it generated a more consistent behavior among participants. It was also easy for the participants to make effective use of the visualization, and once exposed to the visualization, the learning transferred to a condition without the visualization. This study have practical utility for designers of combat information systems as the results indirectly suggest that people have difficulties in inferring the locations of targets of which they only have fragmentary information. Including similar visualizations in the design may consequently increase overall system performance.

1 - 39 av 39
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf