Change search
Refine search result
1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alnevik, Martin
  Swedish National Defence College.
  Kommersiella datorspel som utbildningsredskap2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To simulate a situation with the purpose to save lives, time and resources is something man has been doing for a long time. Through modern computer technology and computer games one may reconstruct environments and places that looks very much like reality

  The purpose of this study has been to investigate to what extent commercial computer games could be used as an educational tool for squad combat training in the armed forces.

  This study is a qualitative literature study where the author uses information from earlier research on commercial computer games made educational tools. With that research the author will inves-tigate to what extent commercial computer games could be used as an educational tool for squad combat training.

  The conclusion of this study shows that using commercial computer games as an educational tool only can be used as a complement to ordinary training. Different kinds of games will be suited for different parts of the training. If the game is not fit for the purpose of the training it will not be suitable for the training.

 • 2.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Olstedt, Ewa
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Organizational Challenges in Hybrid Learning Environments: A Case Study of the Learning Environment at the Swedish Defence University - The Grey Area between Theory and Practice2016In: Res Militaris, E-ISSN 2265-6294, ISSN 2265-6294, Vol. 6, no 2Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Andersson, Andreas
  Swedish National Defence College.
  Att utbilda med uppdragstaktik2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish armed forces claim that they are using mission-type-tactics. Some people argue that it’s not the case, at least not consistently. The reason for this might be the area in which the foundation for a doctrine, philosophy or any mindset is laid, the basic training and education. Today it is just assumed that mission-type-tactics are used. Inconveniently, this is also the area were the least research has been made speaking of mission-type-tactics. The essay explores ways of and suggests how to conduct basic training of soldiers but also education for attending officers in and with mission-type-tactics.

  The essay is divided into three parts. The first part defines mission-type-tactics from a Swedish point of view. The second part reports and analyses interviews made with platoon level officers and cadets who don’t think that the Swedish armed forces are fully using mission-type-tactics. The third part of the essay compares and discusses the first and second parts and answers the question of how basic training and education should be designed in order to attain the essence of mission-type-tactics.

  The conclusion is that the Swedish armed forces seem to have the right tools to conduct both basic training and education in and with mission-type-orders. However, there is a risk of inconsistency and not enough attention is paid to details that must be eliminated before the Swedish armed forces can truly claim to be using mission-type-tactics.

 • 4.
  Dahlström, Carl-Christer
  Swedish National Defence College.
  Utveckling av Grupp och Ledare: En intervjustudie av kursen UGL2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom Försvarsmakten och civila företag utbildas chefer som förväntas kunna leda andra i strid eller civilt. Ledarskap är otroligt viktigt i Försvarsmakten. En stor del av Försvarsmakten består av just ledarskap. En av åtskilliga kurser som används i detta ämne är utveckling av grupp och ledare (UGL). Kursens innehåll kan lätt kopplas mot teorin utvecklande ledarskap som handlar om vad UGL vill uppnå. Kursen baserar sigäven på pedagogik hämtad från FIRO-teorin. Det har dock inte forskats så mycket om huruvida utbildningen har gett någon effekt inom ämnet ledarskap.

  Detta arbete ämnar undersöka om kursdeltagarna upplevt att kursen UGL är utvecklande i den form den är tänkt samt är användbar för personal inom Försvarsmakten. I vilken utsträckning har kursdeltagarna upplevt att UGL utvecklat dem mot de kursmål som ställts upp?

  En intervjustudie gjordes som påvisar hur och om kursdeltagarna uppfattar att deutvecklats i de olika delmål kursen har. Processen utgår från en kvalitativ intervjustudie av kursdeltagare som gått kursen tillsammans under samma tidsperiod samt arbetar inom samma område.

  Resultatet av detta arbete visar att kursen ger en utveckling hos kursdeltagarna i deflesta målsättningar som satts upp för kursen. Vissa av målsättningarna blir indirekt berörda genom utveckling av huvuddelen av målsättningarna. Detta tyder på att kursen kan vara lämplig att använda sig av även i fortsättningen inom försvarsmakten.

 • 5.
  Elerud-Tryde, Eric
  Swedish National Defence College.
  Två sidor av samma mynt: ”Pedagogikens mervärde för det utvecklande ledarskapet”2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The transformational leadership and the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy are two factors that affect a Swedish military officer. The author has identified a need of understanding the process of personal development. An understanding that couldn’t be supplied by the transformational leadership but that was found in the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy. This essay’s purpose is to analyze and describe how the roles of the leader and the teacher are portrayed in the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy and the transformational leadership. The essay’s aim is also to evaluate what value the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy can add to the transformational leadership. Important conclusions in the essay are that the understanding of the collective’s influence on its members and surroundings could possibly be used as a means to spread the transformational leader’s visions and goals. Both in the form of intentions and in the form of a critical approach to knowledge in order to stimulate the individual development. This also helps to capture moments where learning can be achieved even when the leader isn’t present. As an added bonus the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy offer a wider insight in the individual’s needs to grow but also how the proper conditions for development are created.

 • 6.
  Fagerholm, Sonja
  et al.
  Swedish Defence University.
  Perényi, Maria
  Swedish Defence University.
  Larsson, Anna-Karin
  Swedish Defence University.
  Att vara en lärande organisation i praktiken: Pedagogisk utveckling på Anna Lindh-biblioteket2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera pedagogisk utveckling inom de verksamheter på universitet och högskola som ska stödja lärare i förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Vi vill också ta del av övriga deltagares erfarenhet inom pedagogisk utveckling i syfte att utveckla vårt arbete. Hur arbetar andra lärosäten samt dess stödverksamheter med pedagogisk utveckling och på vilket sätt kan vi samverka i det pedagogiska utvecklingsarbetet?

  Bolognaprocessen har påverkat högskola och universitet på en rad olika sätt. En viktig förändring är perspektivskiftet från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat synsätt, vilket påverkat upplägget av det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor. Elmgren och Henriksson lyfter fram behovet av pedagogisk förnyelse och utveckling av utbildning. Universitetsläraren har en viktig roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet på ett lärosäte och möjligheten till högskolepedagogisk utbildning och kontinuerlig fortbildning är en viktig faktor (Elmgren & Henriksson 2010, s. 12). Men det finns också ett behov av pedagogisk utveckling inom de verksamheter som ska stödja förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Anna Lindhbiblioteket har därför initierat ett pedagogiskt projekt som syftar till att vägleda personalen i sin pedagogiska roll och problematisera kring vad det innebär att som bibliotekspersonal vara pedagogisk. Metaforen ”lärande som deltagande” kan sägas vara en central utgångspunkt utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv men även utifrån att all bibliotekspersonal, inte endast undervisande bibliotekarier, involveras i arbetet (Larsson 2013, s. 115).

  Det pedagogiska projektet har inletts med en pedagogisk utvecklingsdag under hösten 2013, för att diskutera frågor kring pedagogisk grundsyn och pedagogiskt förhållningssätt i mötet med biblioteksanvändarna. Under 2014 fortsätter arbetet med återkommande workshops där pedagogiska metoder, konkreta handledningssituationer och samspelet mellan källkunskap, bemötande och pedagogisk teori diskuteras.

  Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2010). Universitetspedagogik. Stockholm: Norstedts. Larsson, Staffan (2013). Vuxendidaktik. Stockholm: Natur & Kultur.

 • 7.
  Gahnberg, Anna
  et al.
  Swedish Defence University.
  Fagerholm, Sonja
  Swedish Defence University.
  Student Active Learning in Net Based Education: Educational Development in Teaching of Information Literacy2018In: Exploring the Micro, Meso and Macro: Navigating between dimensions in the digital learninglandscape / [ed] Airina Volungeviciene, András Szűcs, 2018Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Granberg, Magnus
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum. Uppsala universitet.
  Kognitivt stöd för lärande i arbetet: en teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt förband i Kosovo2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 9.
  Hedlund, Erik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  A Generic Pedagogic Model for Academically Based Professional Officer Education2019In: Armed forces and society, ISSN 0095-327X, E-ISSN 1556-0848, Vol. 45, no 2, p. 333-348Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  After the end of the Cold War, many European countries cut back so heavily on defense expenditure that they lost their capacity to defend themselves. This resulted in greater need for improved cooperation and interoperability among member states’ armed forces. One important attempt to improve the understanding and interoperability among the European Union (EU) nation’s armed forces was taken in 2008 by the creation of the European Initiative for exchange of young officers aimed to make the officer education in Europe more transparent and convergent with each other. This article presents a proposal for a generic pedagogic model for an academically professional officer education that can improve understanding and interoperability among the EU nation’s armed forces. The model helps to facilitate a process of professionalization of the military profession with an officer education that can meet the requirements of higher education systems as well as the demands of the military profession.

 • 10.
  Hermansson, Victor
  Swedish National Defence College.
  Inlärningsprocesser på Flygskolan: en studie av utbildningens inlärningsmiljö2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det verkar föreligga en allmän uppfattning om att den traditionella militära utbildningen kännetecknas av en stark hierarki, auktoritärt ledarskap men även maktmissbruk. Den svenska flygskolan har avstått från den traditionella pedagogiken till förmån för en pedagogik baserad på modern vetenskap. Den svenska flygskolan har genom dess annorlunda syn på pedagogik utmanat den traditionella militära pedagogiken. Denna uppsats syftar till att undersöka ifall lärandemiljön i den svenska flygskolan förbättras av pedagogikförändringen. Till grund för jämförelsen ligger intervjuer vars syfte är att jämföra den traditionella militära lärandemiljön kontra den hos den svenska flygskolan. Författaren finner belägg för att den svenska flygskolan drar nytta av en förbättrad inlärningsmiljö. Vidare ger denna vinst i lärandemiljön upphov till förbättrade inlärningsprocesser bland eleverna.

 • 11.
  Kilander, Linus
  Swedish National Defence College.
  Flygskolan – Ett universitet?: En idealtypsanalys av Flygskolans pedagogiska grundsyn2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under utbildningen till pilot i Flygvapnet genomgår pilotaspiranterna även en uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan för att kunna erhålla en officersexamen. Utbildningen vid Flygskolan blir därigenom en del av en högskoleexamen. Enligt högskolelagen skall en högskoleutbildning ge den studerande:

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar.
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem.
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Studentens möjlighet att utveckla dessa egenskaper är i stor utsträckning beroende av den pedagogik som nyttjas vid lärosätet. Maja Elmgren och Ann- Sofie Henriksson presenterar i boken Universitetspedagogik nio faktorer för ett gynnsamt lärande vid högre lärosäten. I denna uppsats undersöks huruvida Flygskolans pedagogiska grundsyn lever upp till dessa. Studien genomförs som en idealtypsanalys där Elmgren och Henrikssons nio faktorer utgör analysramen.

  Resultatet av undersökningen pekar på att Flygskolan i stor utsträckning uppfyller kriterierna för ett gynnsamt lärande vid högre lärosäten.

 • 12.
  Källgarn, Per
  Swedish National Defence College.
  Implementering av helhetsbaseratlärande i Försvarsmakten: fallstudie av en officersutbildning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purposes of this study are to create an understanding of implementation of a new pedagogy in educations within the Swedish defence forces by describing outcomes of an implementation and analyzing causes of the outcomes. Institutional theory an implementation literature are used in order to address these purposes. A case study design is used where implementation of a new pedagogy in education at the military academy is focused. The study shows that the implementation as a whole failed, and only minor changes was established. Lack of support from the regulative pillar in combination with strong normative and cognitive pillars appears to provide basis for understanding the outcomes of the implementation. Practical implications and suggestions for future studies are discussed.

 • 13.
  Larsson, Anna-Karin
  et al.
  Swedish Defence University.
  Fagerholm, Sonja
  Swedish Defence University.
  Ekholm, Malin
  Swedish Defence University. Tullverket.
  Flexibelt lärande för att utveckla Försvarshögskolans utbildningsmiljö2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom flexibelt lärande finns stora möjligheter att skapa undervisning som stimulerar studenternas aktiva lärande. Flexibelt lärande beskriver utbildning som är flexibel i termer av tid och rum och där nätbaserade utbildningsmoment kombineras med utbildningsmoment på campus. ”Flexible learning is the provision of learning in a flexible manner, built around the geographical, social, and time constraints of individual learners, rather than those of an educational institution.”(Bates A W. 2005, s. 5)

  Blended Learning används ofta för att beskriva flexibelt lärande där nätbaserade utbildningsmoment kombineras med sådana som genomförs på campus. Tanken är inte att ersätta utbildningsmoment som genomförs på campus med nätbaserade aktivitetet utan att skapa ett kursupplägg som utnyttjar styrkorna hos respektive utbildningsform. ”Blended learning is the thoughtful fusion of face-to face and online learning experiences. ” (Garrison D R & Vaughan N D 2008 s. 18) Genom att använda olika tidsmässiga och rumsliga dimensioner skapas fler möjligeter till ett bra kursupplägg genom att en utvidgad pedagogisk palett används. ”The essential function of blended learning is to extend thinking and discourse over time and space.”(Vaughan N D m. fl. 2013 s. 9)

  Anna Lindh-biblioteket arbetar idag med undervisning i form av föreläsningar i större och mindre grupper, medverkan vid seminarier, sökverkstäder m.m. Biblioteket ser behov av att förnya undervisningen och skapa mer interaktion särskilt i större undervisningsgrupper. En utökad pedagogisk palett ger den enskilde studenten fler lärtillfällen och möjlighet att få stöd i sin informationssökning när studenten behöver det. Studenter förutsätts ofta vara duktiga på informationssökning men att vara duktig på att använda webben och sociala medier är inte alltid samma sak som att vara duktig på att söka vetenskaplig information.

  Under 2015 utarbetar Anna Lindh-biblioteket en nätbaserad guide i informationssökning, där bloggverktyget Wordpress används. Den bygger på olika moduler som kan användas tillsammans eller var för sig. Modulerna ger en flexibilitet och möjligheter att förnya och utveckla undervisningen. Den primära målgruppen är studerande på verksamhetsförlagd och högskoleförlagd utbildning men materialet kommer kunna användas flexibelt. Lärare ska kunna lägga till vissa moduler i sin kurs som information till studerande, eller kombinera modulerna med undervisning i klassrummet.

   

  Referenser

  Bates, A W. (2005). Technology, e-learning and distance education. New York: Routledge

  Vaughan N D, Cleveland-Innes M & Garrison D R (2013). Teaching in Blended Learning Environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry. Athabasca University: Au Press.

   

   

 • 14.
  Larsson, Anna-Karin
  et al.
  Swedish Defence University.
  Fagerholm, Sonja
  Swedish Defence University.
  Nilsson, Andreas
  Sjöstridsskolan, Försvarsmakten.
  Officersprogrammet – utveckling av akademisk informationskompetens i en professionsutbildning2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den interaktiva sessionen är att diskutera pedagogisk utveckling inom en professionsutbildning där akademi, verksamhet och arbetsliv samverkar. Vi vill också ta del av övriga deltagares erfarenhet inom området och använda dessa som stöd i vårt fortsatta samarbete.

  Att utveckla informationskompetens är en kvalitetsfråga för en högskoleutbildning. Officersutbildningen är en professionsutbildning som innehåller akademiska, professionsinriktade och verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Utbildningen ställer höga krav på samverkan mellan akademi och arbetsliv.

  Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, studenternas förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (SFS 1992:1434)

  Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och arbetar med att undervisa i informationssökning inom Försvarshögskolans utbildningar. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar i större och mindre grupper, medverkan vid seminarier, sökverkstäder m.m. Ett ökat antal studenter ställer krav på nya undervisningsformer. Anna Lindh-biblioteket ser ett behov av att förnya undervisningen och utöka den pedagogiska paletten. Det görs genom ett samarbetsprojekt med Sjöstridsskolans bibliotek. Projektet syftar till att:

  • inventera vilket stöd studenterna inom Officersutbildningen får för att de ska kunna utveckla sin informationskompetens
  • ta fram pedagogiska modeller och utveckla tekniker för en sammanhållen undervisning i informationssökning med en tydlig progression under officersprogrammets samtliga terminer

  Den interaktiva sessionen inleds med en kort presentation av varför Anna Lindh-biblioteket och Sjöstridsskolan ser behov av gemensam pedagogisk utveckling. Därefter presenteras samtalets diskussionsfrågor som är tänkta att diskuteras i mindre grupper. Varje grupp redovisar sina tankar på en Magic Chart som placeras på väggen i lokalen. Därefter får deltagarna möjlighet att gå på ”vernissage” för att se och reflektera över vad övriga grupper kommit fram till i sina diskussioner.

   

  Referenser

  SFS (1992:1434), Högskolelag ,1 kap 8§

 • 15.
  Lind, Anna
  Swedish National Defence College.
  Three block war: en studie av utbildningsdokument2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är skriven som en del i de studier i krigsvetenskap jag erhållit på Yrkesofficersprogrammets sista termin.

  Syftet med uppsatsen är att bidra till utvecklingen av de soldatutbildningshänvisningar som nyttjas vid Artilleriregementet. 

  Frågeställningarna lyder: 

  -          Tränas soldaterna vid Artilleriregementet, enligt utbildningsdokumenten som nyttjas, för att klara av de krav som ”Three block war” ställer? 

  -          Kompletteras eventuella brister vid utbildningen på Artilleriregementet, genom utbildningen som sker inför internationell tjänst? 

  Metoden som använts är deskription med tekniken litteraturstudier. Begreppet "Three block war" beskrivs därefter analyseras utbildningsdokumenten för att besvara frågeställningarna.  

  Analysen visar att soldater som gjort värnplikten på Artilleriregementet och därefter genomgått den gemensamma utbildningen som ges utlandsstyrkan fortfarande har ett behov av utbildning. Detta kopplat till om soldaterna skall klara av att verka i ett område som karaktäriseras av "Three block war".

 • 16.
  Liwång, Hans
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Att planera och genomföra utbildning i militärteknik2016Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Traditionellt har synen på teknik i Försvarsmakten präglats av en uppdelning i olika typer av militär personal: ’tekniker’ och ’officerare’. ’Teknikern’ är den som hanterar tekniken och ’officeren’ är den som hanterar operationen. Detta har varit en behändig uppdelning som gett ’officeren' en ursäkt att slippa bry sig om tekniken och ’teknikern’ ett tydligt definierat arbetsutrymme. Denna konstruktion stämmer självklart inte med verkligheten, men den har trots detta influerat bland annat utveckling av utbildning och begrepp.

  Den här skriften utgår från en helt annan syn, nämligen den att tekniska system är all officerares arbetsredskap och en förståelse för dessa arbetsredskap är centralt för att kunna utöva yrket effektivt. Självklart behöver olika personalkategorier olika typer av kunskap och olika mycket kunskap, men det är av underordnad betydelse. Den aspekt som är central här för utformningen av militärteknik är behovet av alla officerares övergripande förståelse för teknik. Detta ställer till viss del ’nya’ krav på utbildningen bland annat vad det gäller synen på teknik och i vilket sammanhang den studeras, det är dessa aspekter och krav som denna skrift beskriver. Detta är den andra upplagan, den första gavs ut 2008. Titeln på skriften var 2008 PM: Militärteknisk grundnivå, nu har titeln breddats en aning till Att planera och genomföra utbildning i militärteknik.

  Ämnesrådet i militärteknik syftar med denna bok att ge ett stöd, främst till lärare, att utnyttja vid sidan av andra styrdokument, vid utveckling och genomförande av militärteknisk utbildning för officerare och annan militär personal. Utöver det förtjänar utbildningen även att diskuteras utifrån akademiska krav, den diskussionen utelämnas dock till största delen ur denna bok.

  Del 1 redovisar hur militärteknisk utbildning principiellt byggs upp.

  Del 2 tar kortfattat upp begreppen naturvetenskap och samhällsvetenskap i relation till ämnet militärteknik.

  Del 3 beskriver översiktligt nivåer för högskoleutbildning.

  Del 4 diskuterer det självständiga arbetets roll.

  Del 5 ger några tips att tänka på när kurser och utbildningar i militärteknik utvecklas med fokus på olika typer av kunskap.

  Del 6 diskuterar systemtänkande och systembegreppet och dess roll i militärteknisk utbildning.

  Del 7 är en referensförteckning vilken pekar ut bra ställen att lära sig mer.

 • 17.
  Liwång, Hans
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  PM, Militärteknisk grundnivå2008Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Traditionellt har synen på teknik i Försvarsmakten präglats av en uppdelning i olika typer av militär personal; tekniker och officerare.Teknikern är den som hanterar tekniken och officeren är den som hanterar operationen. Detta har varit en behändig uppdelning somgett officeren en ursäkt att slippa bry sig om tekniken och teknikern ett tydligt definierat arbetsutrymme, bland annat definierat utifrån certifikat. Denna konstruktion stämmer självklart inte med verkligheten, men den har trots detta influerat bland annat utveckling av utbildning och begrepp.

  Den här skriften utgår från en helt annan syn, nämligen den att tekniska system är officerens arbetsredskap och en förståelse för dessa arbetsredskap är centralt för att kunna utöva yrket effektivt. Självklart behöver olika personalkategorier olika typer av kunskap och olika mycket kunskap, men den uppdelningen är av underordnad betydelse. Den tekniska aspekt som är central för Försvarsmaktens utbildningssystem är alla officerares övergripande förståelse för teknik. Detta ställer till viss del nya krav påutbildningen bland annat vad det gäller synen på teknik och i vilken kontext den studeras, det är dessa aspekter och krav som denna skriftbeskriver.

  Ämnesrådet i militärtekniks syfte med denna PM är att ge ett stöd, främst till lärare, att utnyttja vid sidan av ämnesplanen, vidutveckling och genomförande av militärteknisk utbildning för officerare. Utbildningen är här därför beskriven ur det som vi uppfattar är yrkets krav. Utöver detta skulle även utbildningen mycket väl också förtjäna att diskuteras ur akademiska krav, den diskussionen utelämnas dock till största delen ur denna PM.

 • 18.
  Liwång, Hans
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Risk communication within military decision-making: pedagogic considerations2017In: Defense and Security Analysis, ISSN 1475-1798, E-ISSN 1475-1801, Vol. 33, no 1, p. 30-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Risk management is a decision-support process and a vital tool for military planning and decision-making. Today, several nations utilize risk-based approaches to analyze the level of security in military operations. There are both strengths and challenges in applying risk-based approaches to support military decisions. In this article, the challenges related to risk communication are investigated with the aim of describing how a military organization should train to create a good environment for effective risk communication. The analysis finds that it is important for the organization to define and consistently use a shared risk understanding. Such a shared risk understanding will need a systematic development process that focuses on the future decision makers’ and analysts’ education and training. To reach understanding, all involved parties must have the chance to identify the problem, reflect on its implications, test different solutions and develop a solution.

 • 19.
  Löfgren, Ulrika
  Swedish National Defence College.
  Att bli utbildare: En studie av kadetters syn på hur de formas till utbildare2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Officers in the Swedish Armed Forces educates their soldiers in various skills and arenas. The Officers get their educational training in officer training courses conducted by the Swedish Armed Forces or the Swedish national defence college. The aim of this study was to find out how the cadets, belive that they are formed into educators, their views on the literature being used in the Swedish armed Forsces, and their views on leadership and educational science.

  Methods: The data for analysis were collected in spring 2010, by use of a questionnaire among cadets studying the tactical/operational program Ta/Op 07/10 at the Swedish national defence college. The respons rate was 69, 6 %.

  Results: The majority of the cadets thought that experience was the most important factor in becoming a good educator. Most of the cadets also thought that the literature being used by the Swedish armed forces was good, however, few cadets stated that they will use the material for reflection on their own teaching when working as officers.

  Conclusions: The Cadets had a positive attitude towards the educational philosphy and literature being used, but few will use the literature in reflecting on themselves as teachers. Cadets belive that they mainly will become good educators through experience, and that it is important that leaders and managers in Swedish armed forces have knowledge about educational science.

 • 20.
  Nilsson, Sofia
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Civil and Military Leadership Processes in Situations of Extreme Environmental Demands2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 21.
  Nilsson, Sofia
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Sjöberg, Misa
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Swedish National Defence College, Department of Leadership and Management (ILM).
  A civil contingencies agency management system for disaster aid: Qualitative validation of an empirically grounded model2013In: International Journal of Organizational Analysis, ISSN 1934-8835, E-ISSN 1758-8561, Vol. 21, no 2, p. 154-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of this article is twofold: validation of a theoretical model of a civil contingencies agency management system, and methodological development by employing qualitative means for analysis.

  Design/methodology/approach – The theoretical model to be validated serves as a starting point for a qualitative reanalysis of logic-deductive character, aimed at verification of the pre-existing theory that is already discovered and developed. Data from three previously published case studies were used as a frame of reference.

  Findings – The theoretical model of a civil contingencies management system for disaster aid is validated in most respects. The qualitative testing for high trustworthiness proves reasonable with regard to selected reference studies.

  Originality/value – The theoretical model of a civil contingencies agency management system for disaster aid was mostly confirmed and partly modified when being compared to empirical data and models from three previous case studies. Also, the qualitative approach to validating the theoretical model is, to the best knowledge of the authors, new.

 • 22.
  Persson, Kenny
  Swedish National Defence College.
  Erfarenheter och ledarskapsutbildning ur perspektivet av upplevelsebaserat lärande2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the basic officers training of class YOP 06/09 there has been discussions about however the education is far to theoretically orientated in order to be able of providing the Swedish Armed Forces (SAF) with officers who’s capable to serve and control the different situations the profession might put the officer through.

   The scientific problem that this thesis originates from is that in spite of the fact that the profession is practically oriented, the basic training has become more academically. Apprehensions with this are that the education might not be suitable for all the different cadets who most likely have different types of learning styles.

   The purpose with this thesis is through comparison with experiences from units deployed abroad examining the relevance of the leadership education during the basic officers training.

  -          Is experiential learning applied in units of the Swedish Armed Forces deployed abroad?

  -          Is experiential learning applied in the leadership education during the basic officers training, class 06/09?

  The result shows that experiential learning is applied in SAF deployed abroad. It also shows that experiential learning has a limited presence in the basic officers training. But depending on witch time perspective that is used the presence can be adjusted.  The method that is used during the education is relevant in terms of preparation in the long term but in the short term it might seem that the education is a bit ineffective.

  The author of this thesis is a third year, senior, student at the Military Academy in Halmstad.

 • 23.
  Sandberg, Marcus
  Swedish Defence University.
  Soldaten i fokus: En studie om soldatens motivationsfaktorer och hur dessa belyses i delar av Försvarsmaktens ledarskapsutbildning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Silfverskiöld, Stefan
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Norsell, Martin
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Bull, Peter
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Military-Technology Division.
  Fransson, T
  Royal Institute of Technology, Division of Heat and Power Technology.
  Interactive Teaching of Military-Technology: a pilot study of implementation2010Conference paper (Other academic)
 • 25.
  Skaret, Michael
  Swedish Defence University.
  Digitala krigsspel i taktikutbildning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces’ budget is getting smaller, that means a lot less practice with real ammunitions and vehicles. Because of this, the interest for digital war games and simulations has increased.  But to use games in education you need to know how you are going to implement them.

  The purpose with this paper has been to examine the possibility of only using a digital war game for learning. Will the participants learn tactics by just playing a game? The impact this could have is that learners could bring the game home and train whenever they wanted to. There are several views that support and reject the idea of using gamebased learning. This paper will focus on describing two of these theories.

   An experiment was done to examine if the digital game itself could increase the quality of the tactical plans that the participants had made. The experiment had two groups which had an assignment to make a tactical plan on a platoon level, one of the groups also got to play a digital war game before they made the tactical plan. The assessment of the plans was made by a tactical teacher at the Defense Collage and the results of the assessment did not give any results that showed any significant difference from the groups. The game itself did not have any impact on the quality of the plan. But there were indications that the game might have had other impact on its participants.  

 • 26.
  Teckerstrand, Carl
  Swedish National Defence College.
  Lära att lära: mot ett militärt, lärande ledarskap2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how reflection- and production-oriented leadership, related to present discourse on the military leadership in the Swedish Armed Forces and Armed Forces training. Two questions were asked: In what way gives expression to a reflection- and production-oriented leadership in the Swedish Armed Forces and the Armed Forces training 2008-2010, in Swedish military texts of today about leadership? Can different trends be discerned, where one direction emphasized at the expense of the other, or where the two approaches are mutually compatible?

  The literature review had a qualitative approach with elements of hermeneutics. From pre-established inclusion and exclusion criteria nine different texts/documents were chosen. From these documents the answers to the questions were received.

  The results were summarized in three conclusions:

  1 - In most documents there were, if only indirectly, statements in accordance with a reflection- and production-oriented military leadership. There was also a tendency where the discourse focused more on reflection- than on production-oriented leadership. Sometimes the two approaches were combined.

  2 - In addition, results showed the need for a broader perspective from which the military educating leadership can be studied. The Swedish model (see the report's Appendix 1) can be developed.

  3 - Taking a broader perspective opens up for other concepts, which together with the already existing ones can be of well-founded significance in new systematic studies.

 • 27.
  Weissmann, Mikael
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Land Operations Section.
  Björnehed, Emma
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Maritime Operations Section.
  Praktisk examination och examination av praktik: Möjligheter och begränsningar2019In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 2, p. 91-103Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The ability to lead armed combat is central to an officer. It is clear that the military professionis about more than possessing theoretical knowledge. Thus, in order to achieve an educationalprogram that includes the skills and abilities of the military profession there is a need to lookbeyond traditional written examination and apply practical examination in various forms.In this article we argue that while all practice can and should be examined through practicalexamination, not everything that is practically examined has to be practice. More specifically,this article will focus on the possibilities and limitations with practical examination. Focuswill be on the education of officers within the context of war studies. The article approachesthe issue on the basis of the legal framework for higher education in Sweden, research onteaching and learning in higher education and practice at the Swedish Defence University. Theoverall purpose is to understand practical examination with regard to what is allowed, howit is done with judicial security, and how it can be done in practice. The article also discusseswhat should be practically examined and how this should be done.

 • 28.
  Wihlborn, Magnus
  Swedish National Defence College.
  Dagens officersutbildning - en fråga om aktualitet: Utbildas vi för att möta verkligheten?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om dagens officersutbildning är korrekt anpassad för den verklighet som möter officeren när denne kommer ut i internationella insatser. Uppsatsenhar sin utgångspunkt i irreguljära konflikter i allmänhet och counterinsurgency i synnerhet.

  I denna uppsats preciseras kunskaps-/förmågekrav hos officerare i moderna konflikter. Utifrån dessa kunskaps-/förmågekrav utkristalliseras ett antal nyckelkunskaper. Genom en fallstudie av Officersprogrammet 08-11 sker en jämförelse mellan framtagna nyckelkunskaper och utbildningens kursplaner. Jämförelsen ger vid hand att Sverige inte har lyckats anpassa sin officersutbildning till den miljö som våra förband och enheter skall verka i på den internationella arenan. Medvetenheten i utländska officersutbildningar och doktriner avseende dessa kunskaps-/förmågekrav påvisas, likaledes framkommer det att den svenska officerskårens kompetensprofil är smal i förhållande till andra industrialiserade länders.

  Utifrån identifierad betydelse av ”nya kunskaper” lämnas förslag på ämnesområden som bör inkorporeras i officersutbildningen.

1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf