Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 43 av 43
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alnevik, Martin
  Försvarshögskolan.
  Kommersiella datorspel som utbildningsredskap2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Simulering av situationer med syfte att spara liv, tid eller resurser är något människan använt sig av länge. Med modern datorteknologi och datorspel kan man återskapa miljöer och platser som liknar verkligheten väldigt mycket.

  Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken utsträckning det går att använda kommer-siella datorspel som utbildningsredskap i gruppstridsutbildning i Försvarsmakten.

  Denna studie är en kvalitativ litteraturstudie där författaren utgår från tidigare forskning som behandlar tillämpning av kommersiella datorspel som utbildningsredskap för att sedan, utifrån tidigare forskning, undersöka i vilken utsträckning det går att använda kommersiella datorspel som utbildningsredskap i gruppstridsutbildning i Försvarsmakten.

  Slutsatsen i denna studie visar att det går att använda kommersiella datorspel som utbildningsred-skap men endast som komplement. Vissa typer av spel kommer att passa för vissa delar av utbild-ningen. Spelen måste uppnå den nivå syftet med utbildningen har och gör det inte det så är det således inte tillräckligt för att ha som utbildningsredskap.

 • 2.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Johansson, Eva
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Olstedt, Ewa
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen.
  Organizational Challenges in Hybrid Learning Environments: A Case Study of the Learning Environment at the Swedish Defence University - The Grey Area between Theory and Practice2016Ingår i: Res Militaris, E-ISSN 2265-6294, ISSN 2265-6294, Vol. 6, nr 2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 3.
  Andersson, Andreas
  Försvarshögskolan.
  Att utbilda med uppdragstaktik2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenska försvarsmakten hävdar att den nyttjar uppdragstaktik. Vissa påstår att så inte är fallet. Åtminstone inte konsekvent. Det skulle kunna vara så att bristen på förståelse för doktriner och ledningsfilosofier finns där grunden läggs, under soldat- och officersutbildning på lägre nivå. Mycket forskning och utveckling har skett på högre nivåer men på grundnivån har tyvärr relativt lite forskning genomförts. Denna uppsats utforskar lösningar och kommer med förslag på hur man skulle kunna genomföra utbildning av soldater och blivande officerare både med och i uppdragstaktik.

  Arbetet är uppdelat i tre delar. Den första delen definierar uppdragstaktik som begrepp. Den andra delen sammanställer och analyserar intervjuer gjorda med officerare på plutonsnivå samt kadetter som anser att försvarsmakten inte nyttjar uppdragstaktik fullt ut. Den tredje delen jämför och diskuterar första och andra delen av uppsatsen. I den delen tas ett svar fram på uppsatsens frågeställning, hur en utbildning skall se ut för att genomsyras av uppdragstaktik.

  Slutsatsen är att försvarsmakten har de verktyg som krävs för att genomföra utbildning med och i uppdragstaktik. Det finns dock en risk för inkonsekvent utbildning då för lite uppmärksamhet läggs på detaljer. Detta måste försvarsmakten komma tillrätta med för att verkligen genomsyras av uppdragstaktik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Björnehed, Emma
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marinsektionen (Marin).
  Weissmann, Mikael
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marksektionen (Mark).
  Praktisk examination och examination av praktik: möjligheter och begränsningar2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Frågan om praktisk examination och hur man kan och bör examinera praktik är någonting som under en längre tid har varit uppe för diskussion på Försvarshögskolan (FHS). Denna artikel syftar till att diskutera möjligheter och begränsningar med praktisk examination. Fokus kommer att vara på utbildningen av officerare inom det ämne författarna verkar – krigsvetenskap. Artikeln tar sig an frågan med utgångspunkt i gällande rättsläge, högskolepedagogisk forskning- och praktik. Det övergripande syftet är att förstå vad man faktiskt får göra, hur det sker rättssäkert och hur det kan göras i praktiken. Artikeln diskuterar även vad som bör examineras praktiskt och hur detta då skall göras.

 • 5.
  Dahlström, Carl-Christer
  Försvarshögskolan.
  Utveckling av Grupp och Ledare: En intervjustudie av kursen UGL2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom Försvarsmakten och civila företag utbildas chefer som förväntas kunna leda andra i strid eller civilt. Ledarskap är otroligt viktigt i Försvarsmakten. En stor del av Försvarsmakten består av just ledarskap. En av åtskilliga kurser som används i detta ämne är utveckling av grupp och ledare (UGL). Kursens innehåll kan lätt kopplas mot teorin utvecklande ledarskap som handlar om vad UGL vill uppnå. Kursen baserar sigäven på pedagogik hämtad från FIRO-teorin. Det har dock inte forskats så mycket om huruvida utbildningen har gett någon effekt inom ämnet ledarskap.

  Detta arbete ämnar undersöka om kursdeltagarna upplevt att kursen UGL är utvecklande i den form den är tänkt samt är användbar för personal inom Försvarsmakten. I vilken utsträckning har kursdeltagarna upplevt att UGL utvecklat dem mot de kursmål som ställts upp?

  En intervjustudie gjordes som påvisar hur och om kursdeltagarna uppfattar att deutvecklats i de olika delmål kursen har. Processen utgår från en kvalitativ intervjustudie av kursdeltagare som gått kursen tillsammans under samma tidsperiod samt arbetar inom samma område.

  Resultatet av detta arbete visar att kursen ger en utveckling hos kursdeltagarna i deflesta målsättningar som satts upp för kursen. Vissa av målsättningarna blir indirekt berörda genom utveckling av huvuddelen av målsättningarna. Detta tyder på att kursen kan vara lämplig att använda sig av även i fortsättningen inom försvarsmakten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utveckling av Grupp och Ledare - En intervjustudie av kursen UGL
 • 6.
  Elerud-Tryde, Eric
  Försvarshögskolan.
  Två sidor av samma mynt: ”Pedagogikens mervärde för det utvecklande ledarskapet”2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The transformational leadership and the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy are two factors that affect a Swedish military officer. The author has identified a need of understanding the process of personal development. An understanding that couldn’t be supplied by the transformational leadership but that was found in the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy. This essay’s purpose is to analyze and describe how the roles of the leader and the teacher are portrayed in the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy and the transformational leadership. The essay’s aim is also to evaluate what value the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy can add to the transformational leadership. Important conclusions in the essay are that the understanding of the collective’s influence on its members and surroundings could possibly be used as a means to spread the transformational leader’s visions and goals. Both in the form of intentions and in the form of a critical approach to knowledge in order to stimulate the individual development. This also helps to capture moments where learning can be achieved even when the leader isn’t present. As an added bonus the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy offer a wider insight in the individual’s needs to grow but also how the proper conditions for development are created.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Elg, Johan
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marksektionen (Mark).
  Effective Learning at the Swedish Defence University: This chapter describes the practical application of Matrix games to higher education in Sweden2018Ingår i: The Matrix Games Handbook: Professional Applications from Education to Analysis and Wargaming / [ed] John Curry, Chris Engle and Peter Perla, The History of Wargaming Project , 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This chapter specifically adresses a generally percieved underlying challange of any educational game, namely the issue of educational effectiveness. This question is, however, almost impossible to answer, since it is dependent on context as well as a myriad of variables such as learning objectives, student background and educational theory like belief in active learning. From this perspective, the inclusion of the issue of educational effectiveness in this chapter is thus based on the experience with the game design and subsequent implementation of the two Matrix Games of Bellum Balticia and the Fictive Republic.

 • 8.
  Fagerholm, Sonja
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Perényi, Maria
  Försvarshögskolan.
  Larsson, Anna-Karin
  Försvarshögskolan.
  Att vara en lärande organisation i praktiken: Pedagogisk utveckling på Anna Lindh-biblioteket2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera pedagogisk utveckling inom de verksamheter på universitet och högskola som ska stödja lärare i förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Vi vill också ta del av övriga deltagares erfarenhet inom pedagogisk utveckling i syfte att utveckla vårt arbete. Hur arbetar andra lärosäten samt dess stödverksamheter med pedagogisk utveckling och på vilket sätt kan vi samverka i det pedagogiska utvecklingsarbetet?

  Bolognaprocessen har påverkat högskola och universitet på en rad olika sätt. En viktig förändring är perspektivskiftet från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat synsätt, vilket påverkat upplägget av det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor. Elmgren och Henriksson lyfter fram behovet av pedagogisk förnyelse och utveckling av utbildning. Universitetsläraren har en viktig roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet på ett lärosäte och möjligheten till högskolepedagogisk utbildning och kontinuerlig fortbildning är en viktig faktor (Elmgren & Henriksson 2010, s. 12). Men det finns också ett behov av pedagogisk utveckling inom de verksamheter som ska stödja förändringen från ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat perspektiv på lärande. Anna Lindhbiblioteket har därför initierat ett pedagogiskt projekt som syftar till att vägleda personalen i sin pedagogiska roll och problematisera kring vad det innebär att som bibliotekspersonal vara pedagogisk. Metaforen ”lärande som deltagande” kan sägas vara en central utgångspunkt utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv men även utifrån att all bibliotekspersonal, inte endast undervisande bibliotekarier, involveras i arbetet (Larsson 2013, s. 115).

  Det pedagogiska projektet har inletts med en pedagogisk utvecklingsdag under hösten 2013, för att diskutera frågor kring pedagogisk grundsyn och pedagogiskt förhållningssätt i mötet med biblioteksanvändarna. Under 2014 fortsätter arbetet med återkommande workshops där pedagogiska metoder, konkreta handledningssituationer och samspelet mellan källkunskap, bemötande och pedagogisk teori diskuteras.

  Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2010). Universitetspedagogik. Stockholm: Norstedts. Larsson, Staffan (2013). Vuxendidaktik. Stockholm: Natur & Kultur.

 • 9.
  Fürst, Henrik
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Kümmel, GerhardSozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr (SOWI).
  Core values and the expeditionary mindset: armed forces in metamorphosis2011Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is quite some consensus that today’s international security environment has substantially changed following the end of the Cold War in 1989/90 and that this requires the transformation of modern armed forces from conventional ones to something else. This ‘something else’ may indeed be an expeditionary military. The military metamorphosis that is needed seems to be nothing less than a substantial overhaul of the armed forces in various dimensions. One obvious dimension is organizational structure. The second dimension is technology and especially armament technology where weapons and equipment need to be adapted to present-day conflict and combat challenges including a shift in focus of procurement policies. The third dimension rests with the assumption that the given, current security political landscape necessitates a change not only in the military’s organizational format and technological posture, but also in mindset. Changing the conventional military mindset towards one that is focused on expeditionary operations calls into question how such a transformation will influence the core values of the military. The fourth and final dimension is educating and training the soldiers because expeditionary operations call for additional skills and expertise compared to those required for a Cold War military mission.

  The contributions to this book focus on the mindset and the core values of an expeditionary military and take different avenues to approach these themes. At times, they also reach out into the other dimensions. The book is divided into two parts. The first part covers concepts and conceptual approaches, while the second part contains contributions that basically carry case-study character. The contributors belong to a wide range of academic disciplines, which allows for different avenues and perspectives on our topic, thus enriching our knowledge of the problems involved. The book is of great interest and relevance to academia, military practitioners and political decision-makers.

 • 10.
  Gahnberg, Anna
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Fagerholm, Sonja
  Försvarshögskolan.
  Student Active Learning in Net Based Education: Educational Development in Teaching of Information Literacy2018Ingår i: Exploring the Micro, Meso and Macro: Navigating between dimensions in the digital learninglandscape / [ed] Airina Volungeviciene, András Szűcs, 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Granberg, Magnus
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen med folkrättscentrum. Uppsala universitet.
  Kognitivt stöd för lärande i arbetet: en teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt förband i Kosovo2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Gustavsson, Björn
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Hyllengren, Peder
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Carlstedt, Berit
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  De första specialistofficerarna i Försvarsmakten2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 13.
  Hagström, Linus
  Utrikespolitiska institutet.
  Using meta-reflection to improve learning and throughput: redesigning assessment procedures in a political science course on power2014Ingår i: Assessment & Evaluation in Higher Education, ISSN 0260-2938, E-ISSN 1469-297X, Vol. 39, nr 2, s. 242-252Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 14.
  Hedlund, Erik
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  A Generic Pedagogic Model for Academically Based Professional Officer Education2019Ingår i: Armed forces and society, ISSN 0095-327X, E-ISSN 1556-0848, Vol. 45, nr 2, s. 333-348Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  After the end of the Cold War, many European countries cut back so heavily on defense expenditure that they lost their capacity to defend themselves. This resulted in greater need for improved cooperation and interoperability among member states’ armed forces. One important attempt to improve the understanding and interoperability among the European Union (EU) nation’s armed forces was taken in 2008 by the creation of the European Initiative for exchange of young officers aimed to make the officer education in Europe more transparent and convergent with each other. This article presents a proposal for a generic pedagogic model for an academically professional officer education that can improve understanding and interoperability among the EU nation’s armed forces. The model helps to facilitate a process of professionalization of the military profession with an officer education that can meet the requirements of higher education systems as well as the demands of the military profession.

 • 15.
  Hermansson, Victor
  Försvarshögskolan.
  Inlärningsprocesser på Flygskolan: en studie av utbildningens inlärningsmiljö2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det verkar föreligga en allmän uppfattning om att den traditionella militära utbildningen kännetecknas av en stark hierarki, auktoritärt ledarskap men även maktmissbruk. Den svenska flygskolan har avstått från den traditionella pedagogiken till förmån för en pedagogik baserad på modern vetenskap. Den svenska flygskolan har genom dess annorlunda syn på pedagogik utmanat den traditionella militära pedagogiken. Denna uppsats syftar till att undersöka ifall lärandemiljön i den svenska flygskolan förbättras av pedagogikförändringen. Till grund för jämförelsen ligger intervjuer vars syfte är att jämföra den traditionella militära lärandemiljön kontra den hos den svenska flygskolan. Författaren finner belägg för att den svenska flygskolan drar nytta av en förbättrad inlärningsmiljö. Vidare ger denna vinst i lärandemiljön upphov till förbättrade inlärningsprocesser bland eleverna.

 • 16.
  Holmberg, Anton
  Försvarshögskolan.
  Hjälp till självhjälp: Marinens systematiska erfarenhetshantering som instrument för att utveckla specialistofficersutbildning i marinen2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten verkar i en föränderlig miljö. Detta ställer krav på en flexibel organisation som lär av hur omgivningens förändrade karaktär påverkar verksamheten. Detta bör även återspeglas i hur utveckling av utbildning inom Försvarsmakten går till. Erfarenheter kan ses som en del av den speglade förändringen av den miljö som verksamheten bedrivs i. I marinen har man utvecklat Marinens systematiska erfarenhetshantering som beskriver hur dragna erfarenheter skall omsättas i förändrad verksamhet.

  Syftet med uppsatsen är att utreda förekomsten av dokumenterade rutiner för hur erfarenheter från verksamheten tas till vara i utvecklingen av specialistofficersutbildningen. Syftet är också att utreda vilka förutsättningar som finns för att få de som studerar på specialistofficersutbildningen att arbeta med erfarenheter. Detta har utretts genom en kvalitativ dataanalys av de dokument som beskriver specialistofficersutbildningen och marinens systematiska erfarenhetshantering. Empirin i studien har granskats med hjälp av Peter. M Senge organisationsteori om att skapa en lärande organisation genom systemtänkande.

  Slutsatserna är att ett ramverk för hur erfarenheter skall omsättas i utveckling av utbildningen återfinns. Erfarenhetshantering och utbildning beskrivs i många av dokumenten som enskilda företeelser som kan härledas till bristande systemtänkande. Specialistofficersutbildningen och erfarenhetshanteringen har ett antal kontaktytor som innebär goda förutsättningar att implementera erfarenhetshantering i verksamheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Hyllengren, Peder
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  De första officerarna i Försvarsmakten med en akademisk yrkesexamen2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 18.
  Jensen, Eva
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Balancing bath tubs in math class2005Ingår i: Proceedings of the 23rd International Conference of the System Dynamics Society, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jensen E 2005 23 SDC Boston
 • 19.
  Jensen, Eva
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Does system dynamics or control theory help you strike a balance?2008Ingår i: Proceedings of the 26th International Conference of the System Dynamics Society, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jensen E 2008 26 SDC Aten
 • 20.
  Jensen, Eva
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Does teaching students how to explicitly model the causal structure of systems improve their understanding of these systems?2014Ingår i: European Journal of Engineering Education, ISSN 0304-3797, E-ISSN 1469-5898, Vol. 39, nr 4, s. 391-411Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  If students really understand the systems they study, they would be able to tell how changes in the system would affect a result. This demands that the students understand the mechanisms that drive its behaviour. The study investigates potential merits of learning how to explicitly model the causal structure of systems. The approach and performance of 15 system dynamics students who are taught to explicitly model the causal structure of the systems they study were compared with the approach and performance of 22 engineering students, who generally did not receive such training. The task was to bring a computer-simulated predator-and-prey ecology to equilibrium. The system dynamics students were significantly more likely than the engineering students to correctly frame the problem. They were not much better at solving the task, however. It seemed that they had only learnt how to make models and not how to use them for reasoning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Jensen, Eva
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Ledningsvetenskapliga avdelningen (LVA).
  Sawicka, Agata
  What is the use of basic dynamic tasks?2006Ingår i: Proceedings of the 24th International Conference of the System Dynamics Society, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jensen & Sawicka 2006 24 SDC
 • 22.
  Kilander, Linus
  Försvarshögskolan.
  Flygskolan – Ett universitet?: En idealtypsanalys av Flygskolans pedagogiska grundsyn2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under utbildningen till pilot i Flygvapnet genomgår pilotaspiranterna även en uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan för att kunna erhålla en officersexamen. Utbildningen vid Flygskolan blir därigenom en del av en högskoleexamen. Enligt högskolelagen skall en högskoleutbildning ge den studerande:

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar.
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem.
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Studentens möjlighet att utveckla dessa egenskaper är i stor utsträckning beroende av den pedagogik som nyttjas vid lärosätet. Maja Elmgren och Ann- Sofie Henriksson presenterar i boken Universitetspedagogik nio faktorer för ett gynnsamt lärande vid högre lärosäten. I denna uppsats undersöks huruvida Flygskolans pedagogiska grundsyn lever upp till dessa. Studien genomförs som en idealtypsanalys där Elmgren och Henrikssons nio faktorer utgör analysramen.

  Resultatet av undersökningen pekar på att Flygskolan i stor utsträckning uppfyller kriterierna för ett gynnsamt lärande vid högre lärosäten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Källgarn, Per
  Försvarshögskolan.
  Implementering av helhetsbaseratlärande i Försvarsmakten: fallstudie av en officersutbildning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purposes of this study are to create an understanding of implementation of a new pedagogy in educations within the Swedish defence forces by describing outcomes of an implementation and analyzing causes of the outcomes. Institutional theory an implementation literature are used in order to address these purposes. A case study design is used where implementation of a new pedagogy in education at the military academy is focused. The study shows that the implementation as a whole failed, and only minor changes was established. Lack of support from the regulative pillar in combination with strong normative and cognitive pillars appears to provide basis for understanding the outcomes of the implementation. Practical implications and suggestions for future studies are discussed.

 • 24.
  Larsson, Anna-Karin
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Fagerholm, Sonja
  Försvarshögskolan.
  Ekholm, Malin
  Försvarshögskolan. Tullverket.
  Flexibelt lärande för att utveckla Försvarshögskolans utbildningsmiljö2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom flexibelt lärande finns stora möjligheter att skapa undervisning som stimulerar studenternas aktiva lärande. Flexibelt lärande beskriver utbildning som är flexibel i termer av tid och rum och där nätbaserade utbildningsmoment kombineras med utbildningsmoment på campus. ”Flexible learning is the provision of learning in a flexible manner, built around the geographical, social, and time constraints of individual learners, rather than those of an educational institution.”(Bates A W. 2005, s. 5)

  Blended Learning används ofta för att beskriva flexibelt lärande där nätbaserade utbildningsmoment kombineras med sådana som genomförs på campus. Tanken är inte att ersätta utbildningsmoment som genomförs på campus med nätbaserade aktivitetet utan att skapa ett kursupplägg som utnyttjar styrkorna hos respektive utbildningsform. ”Blended learning is the thoughtful fusion of face-to face and online learning experiences. ” (Garrison D R & Vaughan N D 2008 s. 18) Genom att använda olika tidsmässiga och rumsliga dimensioner skapas fler möjligeter till ett bra kursupplägg genom att en utvidgad pedagogisk palett används. ”The essential function of blended learning is to extend thinking and discourse over time and space.”(Vaughan N D m. fl. 2013 s. 9)

  Anna Lindh-biblioteket arbetar idag med undervisning i form av föreläsningar i större och mindre grupper, medverkan vid seminarier, sökverkstäder m.m. Biblioteket ser behov av att förnya undervisningen och skapa mer interaktion särskilt i större undervisningsgrupper. En utökad pedagogisk palett ger den enskilde studenten fler lärtillfällen och möjlighet att få stöd i sin informationssökning när studenten behöver det. Studenter förutsätts ofta vara duktiga på informationssökning men att vara duktig på att använda webben och sociala medier är inte alltid samma sak som att vara duktig på att söka vetenskaplig information.

  Under 2015 utarbetar Anna Lindh-biblioteket en nätbaserad guide i informationssökning, där bloggverktyget Wordpress används. Den bygger på olika moduler som kan användas tillsammans eller var för sig. Modulerna ger en flexibilitet och möjligheter att förnya och utveckla undervisningen. Den primära målgruppen är studerande på verksamhetsförlagd och högskoleförlagd utbildning men materialet kommer kunna användas flexibelt. Lärare ska kunna lägga till vissa moduler i sin kurs som information till studerande, eller kombinera modulerna med undervisning i klassrummet.

   

  Referenser

  Bates, A W. (2005). Technology, e-learning and distance education. New York: Routledge

  Vaughan N D, Cleveland-Innes M & Garrison D R (2013). Teaching in Blended Learning Environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry. Athabasca University: Au Press.

   

   

 • 25.
  Larsson, Anna-Karin
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Fagerholm, Sonja
  Försvarshögskolan.
  Nilsson, Andreas
  Sjöstridsskolan, Försvarsmakten.
  Officersprogrammet – utveckling av akademisk informationskompetens i en professionsutbildning2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med den interaktiva sessionen är att diskutera pedagogisk utveckling inom en professionsutbildning där akademi, verksamhet och arbetsliv samverkar. Vi vill också ta del av övriga deltagares erfarenhet inom området och använda dessa som stöd i vårt fortsatta samarbete.

  Att utveckla informationskompetens är en kvalitetsfråga för en högskoleutbildning. Officersutbildningen är en professionsutbildning som innehåller akademiska, professionsinriktade och verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Utbildningen ställer höga krav på samverkan mellan akademi och arbetsliv.

  Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, studenternas förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (SFS 1992:1434)

  Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och arbetar med att undervisa i informationssökning inom Försvarshögskolans utbildningar. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar i större och mindre grupper, medverkan vid seminarier, sökverkstäder m.m. Ett ökat antal studenter ställer krav på nya undervisningsformer. Anna Lindh-biblioteket ser ett behov av att förnya undervisningen och utöka den pedagogiska paletten. Det görs genom ett samarbetsprojekt med Sjöstridsskolans bibliotek. Projektet syftar till att:

  • inventera vilket stöd studenterna inom Officersutbildningen får för att de ska kunna utveckla sin informationskompetens
  • ta fram pedagogiska modeller och utveckla tekniker för en sammanhållen undervisning i informationssökning med en tydlig progression under officersprogrammets samtliga terminer

  Den interaktiva sessionen inleds med en kort presentation av varför Anna Lindh-biblioteket och Sjöstridsskolan ser behov av gemensam pedagogisk utveckling. Därefter presenteras samtalets diskussionsfrågor som är tänkta att diskuteras i mindre grupper. Varje grupp redovisar sina tankar på en Magic Chart som placeras på väggen i lokalen. Därefter får deltagarna möjlighet att gå på ”vernissage” för att se och reflektera över vad övriga grupper kommit fram till i sina diskussioner.

   

  Referenser

  SFS (1992:1434), Högskolelag ,1 kap 8§

 • 26.
  Lind, Anna
  Försvarshögskolan.
  Three block war: en studie av utbildningsdokument2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är skriven som en del i de studier i krigsvetenskap jag erhållit på Yrkesofficersprogrammets sista termin.

  Syftet med uppsatsen är att bidra till utvecklingen av de soldatutbildningshänvisningar som nyttjas vid Artilleriregementet. 

  Frågeställningarna lyder: 

  -          Tränas soldaterna vid Artilleriregementet, enligt utbildningsdokumenten som nyttjas, för att klara av de krav som ”Three block war” ställer? 

  -          Kompletteras eventuella brister vid utbildningen på Artilleriregementet, genom utbildningen som sker inför internationell tjänst? 

  Metoden som använts är deskription med tekniken litteraturstudier. Begreppet "Three block war" beskrivs därefter analyseras utbildningsdokumenten för att besvara frågeställningarna.  

  Analysen visar att soldater som gjort värnplikten på Artilleriregementet och därefter genomgått den gemensamma utbildningen som ges utlandsstyrkan fortfarande har ett behov av utbildning. Detta kopplat till om soldaterna skall klara av att verka i ett område som karaktäriseras av "Three block war".

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Att planera och genomföra utbildning i militärteknik2016Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Traditionellt har synen på teknik i Försvarsmakten präglats av en uppdelning i olika typer av militär personal: ’tekniker’ och ’officerare’. ’Teknikern’ är den som hanterar tekniken och ’officeren’ är den som hanterar operationen. Detta har varit en behändig uppdelning som gett ’officeren' en ursäkt att slippa bry sig om tekniken och ’teknikern’ ett tydligt definierat arbetsutrymme. Denna konstruktion stämmer självklart inte med verkligheten, men den har trots detta influerat bland annat utveckling av utbildning och begrepp.

  Den här skriften utgår från en helt annan syn, nämligen den att tekniska system är all officerares arbetsredskap och en förståelse för dessa arbetsredskap är centralt för att kunna utöva yrket effektivt. Självklart behöver olika personalkategorier olika typer av kunskap och olika mycket kunskap, men det är av underordnad betydelse. Den aspekt som är central här för utformningen av militärteknik är behovet av alla officerares övergripande förståelse för teknik. Detta ställer till viss del ’nya’ krav på utbildningen bland annat vad det gäller synen på teknik och i vilket sammanhang den studeras, det är dessa aspekter och krav som denna skrift beskriver. Detta är den andra upplagan, den första gavs ut 2008. Titeln på skriften var 2008 PM: Militärteknisk grundnivå, nu har titeln breddats en aning till Att planera och genomföra utbildning i militärteknik.

  Ämnesrådet i militärteknik syftar med denna bok att ge ett stöd, främst till lärare, att utnyttja vid sidan av andra styrdokument, vid utveckling och genomförande av militärteknisk utbildning för officerare och annan militär personal. Utöver det förtjänar utbildningen även att diskuteras utifrån akademiska krav, den diskussionen utelämnas dock till största delen ur denna bok.

  Del 1 redovisar hur militärteknisk utbildning principiellt byggs upp.

  Del 2 tar kortfattat upp begreppen naturvetenskap och samhällsvetenskap i relation till ämnet militärteknik.

  Del 3 beskriver översiktligt nivåer för högskoleutbildning.

  Del 4 diskuterer det självständiga arbetets roll.

  Del 5 ger några tips att tänka på när kurser och utbildningar i militärteknik utvecklas med fokus på olika typer av kunskap.

  Del 6 diskuterar systemtänkande och systembegreppet och dess roll i militärteknisk utbildning.

  Del 7 är en referensförteckning vilken pekar ut bra ställen att lära sig mer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  PM, Militärteknisk grundnivå2008Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Traditionellt har synen på teknik i Försvarsmakten präglats av en uppdelning i olika typer av militär personal; tekniker och officerare.Teknikern är den som hanterar tekniken och officeren är den som hanterar operationen. Detta har varit en behändig uppdelning somgett officeren en ursäkt att slippa bry sig om tekniken och teknikern ett tydligt definierat arbetsutrymme, bland annat definierat utifrån certifikat. Denna konstruktion stämmer självklart inte med verkligheten, men den har trots detta influerat bland annat utveckling av utbildning och begrepp.

  Den här skriften utgår från en helt annan syn, nämligen den att tekniska system är officerens arbetsredskap och en förståelse för dessa arbetsredskap är centralt för att kunna utöva yrket effektivt. Självklart behöver olika personalkategorier olika typer av kunskap och olika mycket kunskap, men den uppdelningen är av underordnad betydelse. Den tekniska aspekt som är central för Försvarsmaktens utbildningssystem är alla officerares övergripande förståelse för teknik. Detta ställer till viss del nya krav påutbildningen bland annat vad det gäller synen på teknik och i vilken kontext den studeras, det är dessa aspekter och krav som denna skriftbeskriver.

  Ämnesrådet i militärtekniks syfte med denna PM är att ge ett stöd, främst till lärare, att utnyttja vid sidan av ämnesplanen, vidutveckling och genomförande av militärteknisk utbildning för officerare. Utbildningen är här därför beskriven ur det som vi uppfattar är yrkets krav. Utöver detta skulle även utbildningen mycket väl också förtjäna att diskuteras ur akademiska krav, den diskussionen utelämnas dock till största delen ur denna PM.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Risk communication within military decision-making: pedagogic considerations2017Ingår i: Defense and Security Analysis, ISSN 1475-1798, E-ISSN 1475-1801, Vol. 33, nr 1, s. 30-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Risk management is a decision-support process and a vital tool for military planning and decision-making. Today, several nations utilize risk-based approaches to analyze the level of security in military operations. There are both strengths and challenges in applying risk-based approaches to support military decisions. In this article, the challenges related to risk communication are investigated with the aim of describing how a military organization should train to create a good environment for effective risk communication. The analysis finds that it is important for the organization to define and consistently use a shared risk understanding. Such a shared risk understanding will need a systematic development process that focuses on the future decision makers’ and analysts’ education and training. To reach understanding, all involved parties must have the chance to identify the problem, reflect on its implications, test different solutions and develop a solution.

 • 30.
  Liwång, Hans
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Safety management module to create social sustainability skills2020Ingår i: International Journal of Sustainability in Higher Education, ISSN 1467-6370, E-ISSN 1758-6739Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – This study has a scope limited to a specific course and changes integrated to the core of the KTH naval architecture master program. The students in the program have earlier experience from engineering applications in a general sustainability perspective and understand the basic concepts within sustainability. Therefore, to introduce further steps a new course module was introduced in 2018 focusing on safety management and social sustainability. The purpose of this study is to identify and document the pedagogic lessons for a course module where sustainable development (SD) is discipline-specific.

  Design/methodology/approach – This study is a case study that qualitatively investigates the stainability effects of the implementation of the new course module. The course and program activities are compared to the results of a previous study in 2017 on the sustainable development learning elements (SDLEs) in the program and discussed in relation to more general SD initiatives.

  Findings – From the analysis, it is identified that the perspectives presented were new to a substantial part of the students. This study also shows that the effects of the specific module here studied, with a focus on the skill of maritime social sustainability development, differ from more general sustainability literacy. The new perspective affected the thinking about the core of the students’ studies, ship design, in a way that general knowledge on sustainability has not. This was achieved with a combination of suitable tools and perspectives in combination with contextual knowledge and a frame of reference. The contextual knowledge and a frame of reference are here present in education as a result of relating the sustainability case to the core of the program.

  Originality/value – The result relates the pedagogical change described to SDLEs and to the ambition of conceive, design, implement and operate approaches. This paper contributes to the literature by providing a discussion on how social sustainability can be implemented in engineering education and the role of integrated discipline-specific sustainability modules.

  Paper type: Case study.

 • 31.
  Löfgren, Ulrika
  Försvarshögskolan.
  Att bli utbildare: En studie av kadetters syn på hur de formas till utbildare2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Officers in the Swedish Armed Forces educates their soldiers in various skills and arenas. The Officers get their educational training in officer training courses conducted by the Swedish Armed Forces or the Swedish national defence college. The aim of this study was to find out how the cadets, belive that they are formed into educators, their views on the literature being used in the Swedish armed Forsces, and their views on leadership and educational science.

  Methods: The data for analysis were collected in spring 2010, by use of a questionnaire among cadets studying the tactical/operational program Ta/Op 07/10 at the Swedish national defence college. The respons rate was 69, 6 %.

  Results: The majority of the cadets thought that experience was the most important factor in becoming a good educator. Most of the cadets also thought that the literature being used by the Swedish armed forces was good, however, few cadets stated that they will use the material for reflection on their own teaching when working as officers.

  Conclusions: The Cadets had a positive attitude towards the educational philosphy and literature being used, but few will use the literature in reflecting on themselves as teachers. Cadets belive that they mainly will become good educators through experience, and that it is important that leaders and managers in Swedish armed forces have knowledge about educational science.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Magounakis, Filip
  Försvarshögskolan. Theresan Military Academy .
  Leadership in Theory and Practice: A Comparative Study of Military Officers’ Basic Education in Sweden and Austria2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The academic basic education and training of military officers is still very young in both Sweden and Austria compared to other professions such as lawyers and physicians. As the training of officers has changed to meet academic requirements throughout Europe, so has the approach to educating and training of leadership. Contemporary research has stressed that weaknesses in interaction between theory and practice often result in polarisation and consequently a poor understanding of how academic knowledge should be put to use in action. In this thesis the measures of cross-fertilizing theory and practice at the Swedish Officers’ Programme and the Austrian ‘FH-Bachelor Programme Military Leadership’ are investigated.

  The methodological approach is of qualitative descriptive design and the data used are mainly derived from syllabuses, official documents and two in-depth interviews which are conducted with the directors of the respective academies leadership education and training sections. First, the author analyses how leadership is modelled and conceptualised, secondly the modules containing leadership education and training are reviewed and finally the didactic methods applied are examined.

  The results indicate that Sweden and Austria have two widely different means of modelling leadership as well as of cross-fertilizing theory and practice. Austria lays more emphasis on intercultural competence and bringing in officers from the field whereas Sweden currently is reshaping its present concept raising the requirements on the background of the teachers. Based on the research and its results, the author suggests that Sweden could draw inspiration from the Austrian model of educating and training leadership in order to promote the intertwining effect of theory and practice.

 • 33.
  Nilsson, Sofia
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Civil and Military Leadership Processes in Situations of Extreme Environmental Demands2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Nilsson, Sofia
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Sjöberg, Misa
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (ILM).
  A civil contingencies agency management system for disaster aid: Qualitative validation of an empirically grounded model2013Ingår i: International Journal of Organizational Analysis, ISSN 1934-8835, E-ISSN 1758-8561, Vol. 21, nr 2, s. 154-175Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of this article is twofold: validation of a theoretical model of a civil contingencies agency management system, and methodological development by employing qualitative means for analysis.

  Design/methodology/approach – The theoretical model to be validated serves as a starting point for a qualitative reanalysis of logic-deductive character, aimed at verification of the pre-existing theory that is already discovered and developed. Data from three previously published case studies were used as a frame of reference.

  Findings – The theoretical model of a civil contingencies management system for disaster aid is validated in most respects. The qualitative testing for high trustworthiness proves reasonable with regard to selected reference studies.

  Originality/value – The theoretical model of a civil contingencies agency management system for disaster aid was mostly confirmed and partly modified when being compared to empirical data and models from three previous case studies. Also, the qualitative approach to validating the theoretical model is, to the best knowledge of the authors, new.

 • 35.
  Persson, Kenny
  Försvarshögskolan.
  Erfarenheter och ledarskapsutbildning ur perspektivet av upplevelsebaserat lärande2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genom granskning av ledarskapsutbildningen vid YOP 06/09, samt händelser och upplevelser kopplat till utlandsstyrkan, undersöka huruvida utbildningsmetodiken inom ramen för ledarskapsutbildningen vid YOP 06/09 kan anses som relevant.

  Frågeställningarna i detta arbete är:

  -          Tillämpas upplevelsebaserat lärande inom utlandsstyrkan?

  -          Tillämpas upplevelsebaserat lärande inom ledarskapsutbildningen vid YOP 06/09?

  Tillvägagångssättet för att nå ett svar på dessa frågor är en deskriptiv avhandling beträffande UBL, utbildningsmetoder vid YOP06/09. Dessutom granskas både delar ur ledarskapsutbildningen vid YOP 06/09 samt  upplevelser och erfarenheter från utlandsstyrkan utifrån ett UBL perspektiv.

   Resultatet som framkommer av diskussionen visar att UBL tillämpas i utlandsstyrkan inom ramen för detta arbetes avgränsningar. Tillämpningen av UBL inom ledarskapsutbildningen vid YOP 06/09 är dock att se som begränsad. Det framkommer däremot alternativa sätt att tolka tillämpningen vilket leder till att utbildningsmetoderna i högre omfattning kan ses som relevanta i ett större tidsperspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Pettersson, Johan
  Försvarshögskolan.
  Lärande under flygstridsledningsutbildning: En intervjustudie rörande lärande kopplat mot Kolbs lärocirkel2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom flygstridsledningsutbildningen har det de senaste två åren underkänts två elever per år, detta motsvarar en andel på cirka en fjärdedel som inte blir godkända. Inför att man påbörjar utbildningen genomförs relativt omfattande uttagningstester vilket borde innebära att endast de med rätt förutsättningar antas till utbildningen. Då vissa individer trots det blir underkända lyfts tesen att detta kan bero på antingen urvalsprocessen eller utbildningen i sig. I denna undersökning har det fokuserats på utbildningen. En intervjustudie har gjorts med samtliga elever och lärare på den nuvarande flygstridsledningsutbildningen i syfte att jämföra utbildningen med Kolbs normativa teori om erfarenhetslärande och därigenom undersöka om brister i utbildningen kan upptäckas. Kolbs teori valdes eftersom han tas upp som betydelsefull företrädare för den teori som, enligt Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, all utbildning i Försvarsmakten skall utgå från.

  Resultatet visar att kursen till stora delar följer Kolbs modell med undantagen att för lite utrymme ges åt eleverna att själva lära i sin egen takt samt att ordningsföljden i Kolbs lärocirkel inte följs. Implikationerna är att det bör undersökas om det finns brister i urvalsprocessen samt även på vilket sätt man kan förändra utbildningen för att få den mer överensstämmande med Kolbs normativa teori. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ronkainen, Filip
  Försvarshögskolan.
  Hur organiseras och utbildas direktriktad verkan för krig?: En fallstudie av den svenska försvarsmaktens grundläggande skjututbildning genom ett vetenskapligt grundat analysverktyg2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces direct fire have from previous research in combat situations in Afghanistan shown development potential. Reports from Afghanistan shown lack of marksmanship in such a magnitude that the combat effectiveness where impaired. To strike is one of three essentials in fighting. The Swedish Armed Forces basic rifle marksmanship training have newly been renewed and have influences from civil shooting competition marksmanship. The purpose of this study is to get comprehension on how the Swedish basic rifle marksmanship training has developed and is organised. With that information, conclusions on how it effects Swedish warfare is known. By better understanding flaws and virtues, the skill can be understood which simplifies development for direct fire in warfare. Tool for analysis based on scientific research about military learning and marksmanship is used for examination and results demonstrate that the marksmanship training is missing several training methods. The major deficiency is within the affective variables like mental training and reflection. Remarkable the training consists of almost every cognitive and perceptual-motor variable.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Sandberg, Marcus
  Försvarshögskolan.
  Soldaten i fokus: En studie om soldatens motivationsfaktorer och hur dessa belyses i delar av Försvarsmaktens ledarskapsutbildning2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Marcus Sandberg - Självständigt arbete
 • 39.
  Silfverskiöld, Stefan
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Norsell, Martin
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Bull, Peter
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärtekniska avdelningen (MTA).
  Fransson, T
  Royal Institute of Technology, Division of Heat and Power Technology.
  Interactive Teaching of Military-Technology: a pilot study of implementation2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Skaret, Michael
  Försvarshögskolan.
  Digitala krigsspel i taktikutbildning2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försvarsmaktens budget blir allt mindre, detta innebär att man inte kan öva i samma omfattning med riktig ammunition och fordon. Intresset för digitala krigsspel och simulationer har därmed ökat. Men för att använda sig av spel i utbildning måste man veta hur man skall använda dem.

  Syftet med uppsatsen har således varit att undersöka om man kan använda sig av digitala krigsspel i sig självt som en bärare för lärande. Kan deltagarna lära sig taktik genom att bara spela ett spel? Det finns flera olika synsätt som stöder alternativt motbevisar om hur lärande sker då man använder sig av spel för lärande. Uppsatsen kommer att fokusera på två av dessa teorier,

  Ett experiment genomfördes för att undersöka om spelet i sig kunde öka kvalitén på de taktiska planerna som togs fram. Experimentet gick ut på att två grupper fick ta fram en taktisk plan på plutons nivå, en av grupperna fick även genomföra ett digitalt krigsspel på ett liknande scenario innan. Resultatet av bedömningen av planerna resulterade inte i någon signifikant skillnad mellan grupperna. Vad man däremot kunde se var att spelet hade en annan inverkan på deltagarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  M.Skaret - Digitala krigsspel i taktikutbildning
 • 41.
  Teckerstrand, Carl
  Försvarshögskolan.
  Lära att lära: mot ett militärt, lärande ledarskap2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap förhåller sig till nutida diskurs om militärt ledarskap inom den svenska försvarsmakten och Försvarsmaktens utbildningar. Två frågor ställdes: På vilket sätt ges uttryck för ett reflektions- respektive produktionsinriktat ledarskap i, inom försvarsmakten och Försvarsmaktens utbildningar 2008-2010, svenska dagsaktuella militära texter om ledarskap? Kan olika tendenser skönjas, där en inriktning betonas på bekostnad av den andra, eller där båda inriktningarna låter sig förenas?

  Litteraturstudien hade en kvalitativ ansats med inslag av hermeneutik. Från på förhand bestämda inklusions- och exklusionskriterier valdes nio olika texter/dokument ut. Från dessa dokument erhölls svar till frågorna.

  Resultatet sammanfattades i tre slutsatser:

  1. I de flesta dokumenten fanns, om än indirekt, utsagor i enlighet med ett reflektions- respektive produktionsinriktat militärt ledarskap. Det fanns också en tendens till att samtalet mera handlade om reflektions- än om produktionsinriktningen. Ibland kunde de båda inriktningarna förenas.

  2. Dessutom visade resultatet att det behövs ett bredare perspektiv från vilket det militära lärande ledarskapet kan studeras. Den svenska modellen (se uppsatsens Bilaga 1) kan utvecklas.

  3. Med ett bredare perspektiv öppnas upp för andra begrepp, vilka jämte de redan befintliga kan få bärande betydelse i nya systematiska studier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Weissmann, Mikael
  et al.
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marksektionen (Mark).
  Björnehed, Emma
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Taktikavdelningen (TA), Marinsektionen (Marin).
  Praktisk examination och examination av praktik: Möjligheter och begränsningar2019Ingår i: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, nr 2, s. 91-103Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The ability to lead armed combat is central to an officer. It is clear that the military professionis about more than possessing theoretical knowledge. Thus, in order to achieve an educationalprogram that includes the skills and abilities of the military profession there is a need to lookbeyond traditional written examination and apply practical examination in various forms.In this article we argue that while all practice can and should be examined through practicalexamination, not everything that is practically examined has to be practice. More specifically,this article will focus on the possibilities and limitations with practical examination. Focuswill be on the education of officers within the context of war studies. The article approachesthe issue on the basis of the legal framework for higher education in Sweden, research onteaching and learning in higher education and practice at the Swedish Defence University. Theoverall purpose is to understand practical examination with regard to what is allowed, howit is done with judicial security, and how it can be done in practice. The article also discusseswhat should be practically examined and how this should be done.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Praktisk examination och examination av praktik_KKrVA_2019_2
 • 43.
  Wihlborn, Magnus
  Försvarshögskolan.
  Dagens officersutbildning - en fråga om aktualitet: Utbildas vi för att möta verkligheten?2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om dagens officersutbildning är korrekt anpassad för den verklighet som möter officeren när denne kommer ut i internationella insatser. Uppsatsenhar sin utgångspunkt i irreguljära konflikter i allmänhet och counterinsurgency i synnerhet.

  I denna uppsats preciseras kunskaps-/förmågekrav hos officerare i moderna konflikter. Utifrån dessa kunskaps-/förmågekrav utkristalliseras ett antal nyckelkunskaper. Genom en fallstudie av Officersprogrammet 08-11 sker en jämförelse mellan framtagna nyckelkunskaper och utbildningens kursplaner. Jämförelsen ger vid hand att Sverige inte har lyckats anpassa sin officersutbildning till den miljö som våra förband och enheter skall verka i på den internationella arenan. Medvetenheten i utländska officersutbildningar och doktriner avseende dessa kunskaps-/förmågekrav påvisas, likaledes framkommer det att den svenska officerskårens kompetensprofil är smal i förhållande till andra industrialiserade länders.

  Utifrån identifierad betydelse av ”nya kunskaper” lämnas förslag på ämnesområden som bör inkorporeras i officersutbildningen.

1 - 43 av 43
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf