Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 4674
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aadland, Cornelia
  Swedish Defence University.
  Wardens fem ringar - ett koncept för framtida militära interventioner?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last decades airpower has become a useful tool for military interventions. Earlier research argues that air operations during the first Gulf war proved that strategic bombing could be effective due to modern technology and precision guided munitions. John Warden developed a theory based on strategic bombing, where he sees the enemy as a system, which is illustrated by a five-ring-model. The theory is widely discussed in the modern airpower debate, and has also been criticized because it has not been proved in any large-N study. Therefore, this essay aims to test Wardens five-ring-model in a comparative case study where two modern air operations have been chosen for investigation. The two operations are Operation Deliberate Force that took place Bosnia, 1995, and Operation Odyssey Dawn/Unified Protector that took place in Libya, 2011. The two operations have many similarities but differ in the time it took to reach their designated goals.

  The results indicate that Wardens theory is not capable of explaining why the two operations differed in the time it took to achieve its goals. The operations did not act according to Wardens five-ring-model to a sufficiently large extent when other targets were more frequently attacked than the ones that Warden advocates to be the most effective. Warden states that his theory is very general and can be used for any opponent, but the results of this essay indicate that it may be to general to be able to explain the outcome of an operation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Bengt
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  Danielsson, Erna
  Swedish Defence University, Department of Leadership and Management (ILM).
  I brytpunkten mellan invasions- och insatsförsvar: utmaningar och möjligheter vid Försvarsmaktens reformering2008Report (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Abrahamsson, Jan
  Swedish Defence University.
  Beteendepåverkan genom hot, en fråga om trovärdighet?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tvångsmaktsteorier försöker förstå och förklara vad som skapar framgång vid bruket av tvångsmakt. Tvångsmakt är att med hot, eller småskaliga stridshandlingar, från det militära maktmedlet åstadkomma en önskvärd förändring i en aktörs beteende. Problemet som denna uppsats hanterar är att teorierna om tvångsmakt brister i sin förmåga att förklara vad som skapar ett trovärdigt militärt hot. Detta är ett problem då flera teoretiker påtalar vikten av trovärdighet för att framgångsrikt utöva tvångsmakt. Teoretikerna gör detta utan att förklara eller undersöka denna trovärdighet. En debatt finns om vad som skapar framgång vid bruket av tvångsmakt, är det bara militära relativa kapaciteter eller är det också intresset som står på spel?

   

  Denna teoriutvecklande uppsats syftar till att förklara vad som skapar ett trovärdigt militärt hot och hur detta bidrar till framgångsrik tvångsmakt. Genom en jämförande fallstudie mellan Haiti 1994 och Falklandsöarna 1982 undersöks trovärdigheten i det militära hotet. Det teoretiska ramverket utgörs av tvångsmaktsteorier kombinerat med teorier om militär trovärdighet.

   

  Undersökningen visar att för att vara framgångsrik vid bruket av tvångsmakt ska det finnas en överlägsen militär kapacitet relativt motaktören. Inget samband kan påvisas mellan värdet på intresset och utfallet av tvångsmakt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abrahamsson, Markus
  Swedish National Defence College.
  Från havets bönders bad-djävlar till marinens EOD: en fallstudie i svensk försvarstransformation2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I avsaknad av ett existentiellt hot påbörjades efter kalla krigets slut en transformation av de europeiska försvarsmakterna. Den europeiska integrationen skulle öka staternas säkerhet varpå försvarbudgetarna sakta krympte samtidigt som EU:s fria rörligheter även förenklade rörligheten av skadliga och oönskade element. Kombinationen av bristande ekonomi och en utökad hotbild krävde flexibla och kostnadseffektiva förband. Försvarmakten deklarerade under perioden "strategisk timeout" där den strategiska försvarsplanering reducerades till ett minimum i syfte att istället identifiera Försvarsmaktens framtida förmågor samt vilka förband som skulle bistå med förmågorna. Den ursprungliga ambitionen reducerades kraf-tigt av krympande försvarsanslag och stor påverkan av regional- och industripolitik. För-svarsmakten befann sig i en kaotisk period där förbanden agerade främst för sitt eget bästa snarare än Försvarsmaktens.

  Under dessa förutsättningar var förbandens närvaro på den internationella insatsarenan en försäkring för förbandets överlevnad.

  Röjdykardivisionen utvecklade under perioden det nya förbandet marinens EOD med för-måga att röja minor både på land och under ytan.

  Uppsatsen har syftat till att förklara varför, i konkurrens med andra minröjande förband, Röjdyk tilläts utveckla en förmåga som sedan utnyttjades på den internationella landarenan.

  Denna uppsats gör en ansats att förklara fenomenet med hjälp av Graham Allisons tre förkla-ringsmodeller som betraktar händelser ur ett rationellt perspektiv, ett organisatoriskt per-spektiv och ett maktkampsperspektiv.

  Resultatet beskriver bl.a. att Röjdyk kunde utvecklas på grund av att förbandet var kostnads-effektivt och insatsfokuserat, producerade välavvägda och realistiska handlingsalternativ, hade den gemensamma viljan inom hela förbandet att sträva mot ett tydligt mål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson, Sophie
  Swedish National Defence College.
  Afrikanska Unionen som säkerhetsaktör- en (o)möjlighet?: en undersökning av Afrikanska Unionens strukturella och institutionella förutsättningar för att agera som säkerhetsaktör.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”African Solutions to African Problems” är en av Afrikanska Unionens nya ledord. Denna vilja om att ta mer ansvar för den afrikanska kontinenten och kunna agera som en säkerhetsaktör har resulterat i en ny säkerhetsdoktrin. För att kunna agera som aktör på den internationella arenan krävs att vissa förutsättningar existerar enligt en modell framtagen av Gunnar Sjöstedt. Dessa strukturella och institutionella förutsättningar kommer i denna studie att undersökas för att analysera huruvida AU kan agera som säkerhetsaktör. För att se hur AU de facto har agerat som säkerhetsaktör kommer organisationens agerande i Somalia år 2007-2010 samt i Libyen år 2011 att undersökas.  Den teoretiska anknytning som antas i studien är regimteori vilken fokuserar på att studera och förklara uppkomst och fortlevnad av samarbete inom internationella institutioner.

  Den empiriska analysen visar att AU saknar vissa strukturella och institutionella förutsättningar som anses nödvändiga för aktörskapaciteten. Den visar även att de målsättningar som har legat till grund för skapandet av dessa institutioner inte har förverkligats samt att regler och principer inte efterlevs.Vidare demonstrerar AU:s agerande i Somalia och Libyen att begreppet ”African Solutions to African Problems” är långt ifrån operationaliserat då AU inte kunnat enas om en respons samt agera samstämmigt i de kriser som undersöks. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abrahamsson, Tomas
  Swedish National Defence College.
  Hur kan vi stödja MARKUS bättre?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Abrahamsson, Zarah
  Swedish Defence University.
  Mind the gap!: The decision making gap between the Security Council and the Troop Contributing Countries; when "all necessary means" is not enough2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   This two part thesis investigates the lack of definition of the wording “all necessary means” and how it ultimately impacts a decision making gap between the Security Council and the troop contributing countries regarding the use of force in UN peace operations. The assumptions are based on Reus-Smit’s constructivist theory, emphasizing that both politics and international law needs to be studied with a holistic approach in order to understand how the two realms shape each other. The assumption of this thesis is that “all necessary means” is not providing enough guidance to constrain the TCCs to behave as sovereign, equal actors in an anarchical structure. The second part of the thesis is a within-case-study of MONUC/MONUSCO, and the Security Council resolution 2098 that established the Force Intervention Brigade.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Adamsson, John
  Swedish National Defence College.
  Det taktiska transportflyget: En kritisk resurs för det användbara försvaret vid nationella insatser?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces is, since approximately ten years back, experiencing a transformation towards an improved defence capability. The importance of tactical air transport has within this transformation become of greater importance, especially concerning international operations. The author is, however, curios about how tactical air transport is to be implemented within domestic operations. Hence the purpose of the essay is to analyze, with the help of the two doctrines: Militärstrategisk doktrin and Doktrin för luftoperationer, if the resource that the tactical air transport constitutes to the new Swedish Armed Forces is to be seen as a crucial one within domestic operations?

  To answer the purpose the author analyzes how the new Swedish Armed Forces is intended to operate when it comes to domestic operations, what goals are set up for the tactical air transport and what the situation is like at the moment. The author then uses the theories described in the military doctrines to analyze how tactical air transport can be linked to the new Swedish Armed Forces .There is also a comparison made between the current state of the tactical air transport and the goals set up within the new organisation with the purpose of analyzing what the future might look like.

  The conclusion is reached that tactical air transport is of great importance to the new Swedish Armed Forces but that it is not to be seen as a crucial resource. The author also predicts that the availability of the aircraft fleet used for tactical air transport will be lower then planned.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  FOI.
  Holmström Lind, Christine
  Uppsala universitet.
  Lundmark, Martin
  FOI.
  Rovira Nordman, Emilia
  Handsdelshögskolan i Stockholm.
  Förutsättningar för innovation och tillväxt i små- och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns högteknologisk kompetens inom försvars- och säkerhetsområdet och en betydande del av denna kompetens står små- och medelstora företag för. Studier har visat att små- och medelstora företag är av betydelse för innovation och tillväxt, dock saknas kunskap om förutsättningarna för innovation och tillväxt i denna grupp av företag. Syftet med denna studie är således att undersöka förutsättningarna för innovation och tillväxt för små och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet. Detta gjordes dels genom att kartlägga pågående policyarbete i Sverige och i EU gällande tillväxt och innovation, dels genom en enkätundersökning av små- och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet. Resultaten från studien visar på tre områden inom vilka förutsättningarna för innovation och tillväxt i SMEs kan förbättras: 1) exportstöd och bilateralt samarbete, 2) personal- och kompetensförsörjning och 3) ökad involvering i kluster och affärsnätverk.

 • 10.
  Adielsson, Ludvig
  Swedish National Defence College.
  Grundutbildning för rekrytering till marina insatsstyrkan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Basic training to be recruited to the naval rapid reaction forces.

  This paper examines if there might be a need of change in the basic training so that the conscripts in the Swedish navy will be better prepared to be recruited to the naval rapid reaction forces. It also examines if the way to recruit personnel to the naval rapid reaction forces needs to be changed. To show how well the system, as it is today, works, a case study have been made on the Swedish naval mission, ML, in Lebanon during 2006-2007. It presents experiences from the mission that later has been analyzed with the help of parts of the educational material that is used in the basic training.

  By this research it has emerged that changes could be made in the basic training to better prepare the conscripts. One example of the suggestions that has evolved is that to a greater extent involve international regulations and procedures in the basic training. Suggestions to change the way of recruiting personnel has also evolved and one example of such a suggestion is that the recruiting process could include a test where the person’s physiological suitability is being tested. A test similar to the one the Air force let’s you do before becoming a pilot.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Adén, Håkan
  Swedish National Defence College.
  Medicinska underrättelser: en analys av ett ämnesområde med konsekvensbeskrivning2002Student paper otherStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to examine the definition of ”Medical Intelligence”.The essay will examine, from a military point of view, the medicalintelligence impact on military operations, national and international. Themain focus will be on multinational operations. Delving deeper I willexamine the impact on different command and control (C2) levels, howmedical intelligence can effect the military strategic, operational and tacticallevels.The main method for this essay has been a qualitative descriptive method.I have worked with the NATO Allied Joint Doctrine (AJP 01) for thetheoretical connections.The essay’s most important results are as follows:Medical intelligence must support decision makers, planners and operationalpersonnel on all levels. The most important conclusion is that fightingefficiency is the key factor. That means the possibility to achieve theobjectives in the planned or ongoing operation. If the fighting efficiency ishigh it is more likely to achieve the objective or vice versa.Another key factor for these types of intelligence is a centralised commandand control function. The United States of America have, as a global actor,chosen such a solution, by creating the Armed Forces Medical IntelligenceCentre (AFMIC) as a national strategic resource.With the Swedish Armed Forces´ increasing international engagements, e.g.through The European Union Crises Management, the function of medicalintelligence ought to be more developed. On all command levels, advisorswith both intelligence and medical knowledge should and must support thecommanders. The problems connected to the healthcare and medical fieldsare as transnational as those of global organised crime and terrorism. Wecannot afford to underestimate these threats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Adén, Jennifher
  Swedish Defence University.
  Terrorister i klassrummet: En policystudie om gestaltningar av barn i brittisk kontraterrorismdiskurs2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In January 2016, a four-year-old child in England was accused by his nursery school teacher to be radicalized after he drew a picture of a man holding a knife. The child was threatened to be reported to the British anti-radicalisation program Channel. This example is just one of many cases in the UK where children have been considered as potential terrorists. During 2015-2016, a total of 2 127 children under the age of 15 have been referred to the Channel programme.

  Statistics show that children in no respect dominate participation in terrorist crimes. Only 4 % 3 514 arrests related to terrorism in the UK have been of children under 18 years of age. Although the UK government has stated that there is little evidence that children have been radicalised the number of referrals continue to rise.

  This study asks the question of why children are being suspected as terrorists or security problems, although statistics and governmental statements contradict it. By conducting a discourse analysis aimed to study how children are being portrayed in political discourse, together with Carol Bacchi’s policy theory ’What’s the problem represented to be’ (WPR) it has been seen that portrayals of children hide other underlying political problems connected to this issue. Portrayals of children as easily manipulated and vulnerable individuals in need of protection work as a cover up for the state’s deeper need of control over the multifaceted and ambiguous extremist threat.   

 • 13.
  Afezelius, Andrea
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), International Law Centre.
  Rapport från seminariet: Genèvekonventionerna under 60 år och framtida utmaningar: Civilas ställning i moderna väpnade konflikter2009Report (Other academic)
 • 14.
  Afzelius, Andrea
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), International Law Centre.
  Andreas, Bergman
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), International Law Centre.
  Rapport från expertseminariet: Responsibility in Multinational Military Operations2009Report (Other academic)
 • 15.
  Age, Per
  Swedish National Defence College.
  Helikopterbataljon 2010: ett effektivt och flexibelt insatsförband i det nya insatsförsvaret?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Agnéus, Mats
  Swedish National Defence College.
  Botten upp!: hur den marina chefens agerande kan få oväntade konsekvenser på politisk nivå2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The problem this study observes is that the Armed Forces’ doctrines and planning processeslargely consist of a top-down-perspective and not quite often describe unexpected/unwantedeffects bottom-up.The purpose of the study is therefore to explain in what way decisions and actions taken by thenaval commander sometimes can get unexpected/unwanted consequences at the political level. Anadditional purpose of this is also to discuss possible implications of naval operations and doctrinesof today.The basis is a case study of two real cases from the naval arena: The surrender of the Swedishhunters at Torshavn 1940 and the missile cruiser USS Vincennes’ shooting down of a civilianairplane 1988. Each case study starts with the course of events. After that there is an analysis ofwhat in the case diverges from the plan and in what way and during what time this affects bottomup.Finally, there are conclusions on the way the case study can impact on the naval operationsand doctrines of today. One of the impacts the study points out is that naval commanders shouldhave knowledge about security policy and political objectives in order to make decisions even incomplicated issues with failed communication to higher levels. There is also a need for mentalreadiness to face the unexpected events that can take place, sensors and weapon systems adaptedfor the maritime environment of today including civilian ships and civilian airplanes in the area ofoperations. There’s also a need for adequate Rules of Engagement.Further research can answer the questions about how common these bottom-up situations are.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Agouridis, Tina
  Swedish Defence University.
  Prospects for Peace: Manwaring’s Paradigm and the case of Colombia2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A qualitative case study comparing the negotiations with FARC initiated by President Pastrana in 1998 and the peace talks initiated in 2012 by President Santos in order to test the robustness of Manwaring’s Paradigm.

 • 18.
  Agrell, Wilhelm
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Den svarta svanen och dess motståndare: Förvarningsaspekter på attentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 20112013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Terrorattentaten i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011 är inte bara en av de mest omskakande händelserna i samtida norsk och nordisk historia. Det är också en akut situation som ställde samhällets krishanteringsförmåga på prov över ett brett och delvis oförutsett spektrum. Många lärdomar framstod som mer eller mindre uppenbara, andra som diffusare och svårare att omsätta i förändringsåtgärder. Ett sådant område var den avsaknad av varning som tvingade samhällets krishanteringssystem att agera utan någon förberedelsetid.

  Var 22 juli en i raden av stora underrättelse- och varningsmisslyckanden? Eller var i själva verket Anders Behring Breivik en exponent för en i grunden förändrad säkerhetspolitisk karta där hoten inte längre låter sig kategoriseras, kartläggas och bedömas utan uppstår ur oöverblickbara processen på samhälls- och individnivå? I denna rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan undersöker Wilhelm Agrell varningsdimensionen i händelseförloppet före och under terrorattentatet och diskuterar de övergripande och allmänt tillämpbara slutsatser som kan dras från de sätt på vilket frågor kring hotbilder och varning hanterades. Arbetet med rapporten är en del av det projekt kring underrättelsestudier som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  Download full text (pdf)
  Den svarta svanen och dess motståndare
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19.
  Agrell, Wilhelm
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Essence of Assessment: Methods and Problems of Intelligence Analysis2012Book (Other academic)
  Abstract [en]

  In some sense, I have written this book to summarize and clarify problems that I have been working on and researching in different ways since the beginning of the 1970s. However, the main aim, and my aspiration, is obviously for the book to contribute to an increasingly more essential awareness of and discussion on the opportunities and problems of analysis methods. The book is aimed at students and those interested with no previous experience or prior knowledge of intelligence as well as those on the analytical treadmill. At its very best, the methodological discussion has this natural universality. Wilhelm Agrell has a twin academic background in history, and in peace and conflict research. Since 2006 he is the first Professor in Intelligence analysis in Sweden. He has written extensively on military R&D, security policy, regional conflicts and the role and transformation of intelligence. He is a member of the Royal Swedish Academy of War Sciences, and of the advisory board to the Swedish Security Service, and Visiting professor at the Center for Asymmetric Threat Studies at the National Defence College. Sir David Omand is Visiting Professor at King's College, London. He was the first UK Security and Intelligence Coordinator, responsible to the Prime Minister for the professional health of the intelligence community, national counter-terrorism strategy and "homeland security". Sir David served for seven years on the Joint Intelligence Committee. He was Permanent Secretary of the Home Office from 1997 to 2000, and before that Director of GCHQ.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20.
  Agrell, Wilhelm
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  The Black Swan and Its Opponents: Early Warning Aspects of the Norway Attacks on 22 July 20112013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Norway attacks on 22 July 2011 were not only one of the most horrific events in modern Norwegian and Scandinavian history but also a critical situation that tested Norwegian society's crisis management capability over a broad and somewhat unforeseen spectrum. Many of the lessons were more or less obvious, others more diffuse and more difficult to translate into reforms. One such area was the lack of warning, which resulted in Norwegian society's crisis management system having to improvise. Was 22 July 2011 one of a series of major intelligence and warning failures? Or was Anders Behring Breivik, in actual fact, an exponent of fundamentally redrawing the security map, where threats no longer allow themselves to be categorized, mapped, and evaluated, but arise from unforeseen societal and individual processes? In this report by the Swedish National Defence College's Center for Asymmetric Threat Studies (CATS), Wilhelm Agrell examines the warning dimension in the course of events before and during the terror attacks and discusses the overall, universally applicable conclusions that can be drawn from how questions about threat scenarios and warning are handled. The work on this report is part of the Intelligence Studies Project financed by the Swedish Civil Contingencies Agency. Wilhelm Agrell is professor of intelligence analysis at Lund University and a visiting professor at the Swedish National Defence College. He has written a number of books on Swedish security policy and intelligence matters, including Essence of Assessment: Methods and Problems of Intelligence Analysis, published by CATS in 2012.

 • 21.
  Ahlerup, Linda
  Swedish Defence University.
  From Open Hearts to Closed Borders: The discursive shift regarding (im)migration within Sweden: A case of diffusing insecurities?2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2014, the Swedish Prime Minister asked the citizens to 'open their hearts' due to the ongoing refugee crisis. However, a discursive shift has somehow occurred within the Swedish policy debate, whereby the '(im)migrant' now is constructed as a potential security threat. By combining the theoretical framework of 'security unbound' with a discourse analysis, this study presents an outlining of the discourses among different societal actors relating to the areas of terrorism, violent extremism and organized crime, with the aim of identifying conditions that potentially have enabled this shift. One of the main findings concern the identification of several verbal and non-verbal associations between the master signifier the '(im)migrant' and the different areas of interest. Additionally, the reliance on statistical data, in combination with the distinction made between individuals according to their 'descent', opens up for the creation of risk-profiles and the presentation of data that define 'immigrants' as a higher 'risk' in terms of the issues examined. Furthermore, and with inspiration from the concept 'autoimmunity', one of the conclusions reached is that the very articulation of '(im)migration' as a 'threat' actually may (re)produce and exacerbate some of the issues considered as important in terms of Swedish security.

 • 22.
  Ahlgren, Jesper
  Swedish National Defence College.
  Det moderna systemet - en relevant förklaringsmodell?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to explore the relevance of Stephen Biddle’s theory of the Modern System as a model for explaining victory and defeat. Using a multiple case-study of battles from the Finnish-Russo conflict during the Second World War, comparisons are made between the system, doctrines and actual methods of combat in order to draw conclusions about the relevance of the theory.

   

  Results of the study confirm that the Modern System is applicable as an explanatory model since both cases show that the victor used methods of combat more comparable to the system than the loser. However, no relationship could be found between the system and the doctrines used which indicates that the Modern System based purely on doctrine is not enough to explain victory and defeat in combat. Therefore the explanatory value of the system is related to methods of combat rather than written doctrine.

 • 23.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Strategy Section.
  Carell, Anders
  Cedergren, Anders
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för luftoperationer (KV Luft).
  Gustafsson, Bengt
  Henricsson, Ulf
  Karlson, Gunnar
  Det europeiska småstatsprojektet: Säkerhet och försvar i en ny tid ur ett markstridsperspektiv2008In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 2, p. 5-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Strategy Section.
  Carell, Anders
  Cedergren, Anders
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för luftoperationer (KV Luft).
  Karlson, Gunnar
  Henricsson, Ulf
  Magnusson, Gunnar
  Det europeiska småstatsprojektet: Underlag till ett markstridskoncept ”tillsammans med andra”2009In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, Vol. 213, no 2, p. 5-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Försvarsmakten, Sverige.
  Engelbrekt, Kjell
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Wedin, Lars
  Kungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA), Sverige.
  Jan Mörtberg: en besjälad uppdragstaktiker2016In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg / [ed] Patrik Ahlgren, Kjell Engelbrekt, Lars Wedin, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2016, p. 141-147Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Försvarsmakten, Sverige.
  Engelbrekt, Kjell
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Wedin, Lars
  Kungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA), Sverige.
  Slutsatser och utblick2016In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtber / [ed] Patrik Ahlgren, Kjell Engelbrekt, Lars Wedin, Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2016, p. 132-140Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Försvarsmakten, Sverige.
  Engelbrekt, KjellSwedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.Wedin, LarsKungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA), Sverige.
  Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna bok är tillägnad ett begrepp som alla officerare som genomgått utbildning i Sverige känner väl, men trots allt kanske inte alltid fått riktigt grepp om. Uppdragstaktik omnämns i en rad olika sammanhang inom den svenska Försvarsmakten och förväntas vara vägledande för hur militära insatser leds, och samtidigt har sammanhangen inom vilka det begagnas i viktiga avseenden omvandlats genom organisatoriska och teknologiska förändringar. Vad innebär uppdragstaktik idag, givet historiska erfarenheter men också dessa betydelsefulla förändringar samt i relation till relevanta försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar?

 • 28.
  Ahlquist, Lee
  Swedish National Defence College.
  Fysiska tilläggskrav för officerare vid Lv 6 och K 32009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Ahlqvist, Andreas
  Swedish National Defence College.
  Diskurser om internationell tjänst och meritvärdering: fakta eller fiktion?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For many years now the Swedish Armed Forces have been tasked to participate in international missions, more intensely so in the last couple of years. At the beginning of the millennium the Armed Forces started a transformation with a more international focus. In this transformation work also started to change the organizational culture within the Armed Forces. The purpose of this change was to increase the willingness of officers’ participating in international missions. When changes like this are launched discourse arises - in this case a discourse about international missions and merit rating.

  The purpose of this essay is to map the discursive and social practice between the years 2000 and 2007 and investigate discrepancies and concordance between them. Theories about organizational culture are used to interpret the results. When a new organizational culture is to be launched there are some mechanisms to be dealt with for a successful result. These mechanisms and theories about inconsistencies in organizational culture are used to evaluate the results.

  The result of the study is that the discursive practice has changed during the studied period. In the social practice the results are that there is a tendency for the officers to experience that the merit value is not in concordance with the discursive practice.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Ahlqvist, Andreas
  Swedish National Defence College.
  Ontologisk (o)medvetenhet: Militära diskurser om verklighet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Rupert Smith (2006) argues that there has been a paradigm shift in warfare, from the industrial war - into a "war amongst the people". Modern conflicts today in Iraq and Afghanistan might be understood as examples of this kind of warfare. The opponent is no longer a different nation-state, but a non-state actor who is not behaving in a traditional military way. Hence, nowadays other entities than platforms are important, for example, clan structures and culture. From this, we must then ask ourselves whether the world has changed, or at least if the military reality has changed and how military has understood (comprehended) this change. The study is based on a discourse analysis of military reality and the question is how reality is constructed based on this paradigm shift. By creating a military-philosophical concept the study will examine whether there is an ontological awareness within the military discourse. The result shows that the reality is constructed from the nation state ontology and epistemology. Concepts, categories and metaphors from the industrial war are heavily used in the construction of reality and those are moved to new areas where new "battlefields" are created.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Duppsats_Andreas Ahlqvist
 • 31.
  Ahlqvist, Erik
  Swedish Defence University.
  Utvecklingen av ubåt typ Blekinge: vilka drivkrafter har varit avgörande?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ubåtsvapnet har sedan dess instiftande utgjort en viktig del av det nationella försvaret av Sverige och har under lång tid ansetts vara flottans slagkraftigaste enheter. Genom utvecklingen som följde efter kalla kriget, där Europas stater närmade sig varandra genom EU och försvarssamarbeten, ominriktades Försvarsmakten mot ett insatsförsvar med internationellt fokus. Förband som inte kunde bidraga vid internationella insatser skulle avvecklas.

  För Ubåtsflottiljens del innebar detta att förbandet anpassade sig för att verka utanför Sveriges territorium och på så vis skapa legitimitet för sin fortsatta existens. Samtidigt påbörjades arbetet med att ta fram nästa generations ubåtar, som senare blev A26/Blekingeklassen. Då några direkta nationella hot inte längre förelåg designades dessa med färre torpedtuber och istället med en sluss för slussning av dykare och farkoster.

  Bakom ett beslut som detta finns flera aktörer, men på vilket sätt har dessa kunnat påverka designvalen för Blekinge? Genom att analysera projektet med hjälp av teorier kring beslutsfattande och drivkrafter har denna undersökning studerat vad som påverkat gjorda val.

  Undersökningens resultat visar att det funnits olika drivkrafter under projektets gång, men att de övergripande har varit rationellt aktörsagerande för att uppnå vinstsatisfiering både för Sverige som nation, men också för de enskilda aktörerna. Det har dock förekommit maktkamp mellan staten och försvarsindustrin samt stigberoende och byråkratiska inslag i form av handlande enligt tidigare uppgjorda rutiner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Ahlskog, Emmelie
  Swedish National Defence College.
  EU som normativ makt: en studie av det normativa inslaget i unionens politik gentemot Ryssland2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With a base in Ian Manners’ theory about Normative Power Europe – that the European Union is to be seen as a normative power instead of a civilian or military – this paper seeks to contribute to the discussion about identity by examine the normative elements of the union’s policies towards Russia between 1997 and 2013. Which norms are most important and how does the diffusion look? The findings show that democracy, rule of law and respect of human rights are among the most diffused norms, and this is more than often done by using the Russian interest in economic progress. Over time the European Union has taken on a more critical approach against Russia, while still appreciating their prosperous relation when it comes to trade and energy. The union balances between asserting its identity by the diffusion of norms on one hand, and maintaining a pragmatic relationship on the other, which leaves the identity issue as still a very complex question. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahlstrand, Carl
  Swedish Defence University.
  Operation Deadstick: Brittisk framgång2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the invasion of Normandy in 1944 a reinforced company from the British 6th Airborne Division conducted a special operation with the purpose to capture intact two road bridges. By capturing the two bridges the British force had the task to protect the 3rd Division landing on Sword Beach. The operation was achieved in ten minutes and with low losses from the British force. How was it possible that a reinforced company could achieve success during a gliderassault against a prepared and heavily defended German force?

  The purpose of this thesis is to explain what made Operation Deadstick a successful mission. To analyze this William H. McRaven´s three principles simplicity, repetition and surprise and Stephan Biddles`s theory of the modern system will be used in a case study.

  The findings shows that McRavens principles can explain how the British force could succeed in the assault by the principle of simplicity thru the good intelligence and by the principle of repetition when comprehensive exercise was conducted. Biddle´s theory on the modern system can also to some extent explain how the British force could succeed in the assault by using tactical methods to seize the two bridges.

 • 34.
  Ahlström, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Högström, Ulf
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Fältövningarnas metod2009In: Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet / [ed] Peter Ahlström och Ulf Högström, Stockholm: Försvarshögskolan , 2009, p. 13-19Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Ahlström, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Högström, UlfSwedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet2009Collection (editor) (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36.
  Ahlvin, Hannes
  Swedish Defence University.
  Responding to Russian information influence activities: an analysis of narratives about the Swedish relationship to NATO and the government’s response to information influence activities2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Ahmedi, Idris
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Bremberg, Niklas
  Utrikespolitiska Institutet.
  Teori: varför en eklektisk ansats är att föredra inom samhällsvetenskaplig forskning2016In: Att forska: praktiker och roller inom samhällsvetenskapen / [ed] Linus Hagström, Niklas Bremberg, Arita Holmberg, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016, p. 119-142Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Ahva, Laura
  et al.
  Univ Tampere, Tampere 33014, Finland.
  Hellman, Maria
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Citizen eyewitness images and audience engagement in crisis coverage2015In: International Communication Gazette, ISSN 1748-0485, E-ISSN 1748-0493, Vol. 77, no 7, p. 668-681Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Amateur imagery has become an important component of news coverage of distant crisis events, and it plays a decisive role in shaping how audiences respond to crises. In this article, we discuss how the factors of authenticity, affectivity, and ethics play a role in the ways in which citizen images engage or disengage the distant audience. The article is based on 17 focus group interviews in Sweden and Finland that centred on a selection of visual news coverage of the Arab Spring in Syria and Libya - landmark news events in the use of citizen eyewitness images in the Nordic countries. The results indicate that citizen imagery is indeed a potential tool with strongly engaging characteristics, especially in terms of its authenticity and to some degree also its affectivity. However, disengagement may also result, especially due to the interpreted deficiencies in terms of ethics.

 • 39. Akselsson, Roland
  et al.
  Jacobsson, Anders
  Börjesson, Marcus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Ek, Åsa
  Enander, Ann
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Efficient and effective learning for safety from incidents2012In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 41, p. 3216-3222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning from incidents is important for improving safety. Many companies spend a great deal of time and money on such learning procedures. The objectives of this paper are to present some early results from a project aimed at revealing weaknesses in the procedures for learning from incidents and to discuss improvements in these procedures, especially in chemical process industries. The empirical base comes from a project assessing organizational learning and the effectiveness of the different steps of the learning cycle for safety and studying relations between safety-specific transformational leadership, safety climate, trust, safety-related behavior and learning from incidents. The results point at common weaknesses in the organizational learning, both in the horizontal learning (geographical spread) and in vertical learning (double-loop learning). Furthermore, the effectiveness in the different steps of the learning cycle is low due to insufficient information in incident reports, very shallow analyses of reports, decisions that focus at solving the problem only at the place where the incident took place, late implementations and weak solutions. Strong correlations with learning from incidents were found for all safety climate variables as well as for safety-related behaviors and trust. The relationships were very strong for trust, safety knowledge, safety participation and safety compliance.

 • 40.
  Albrecht, Frederike
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Karlsson, Christer
  Uppsala University.
  Persson, Thomas
  Uppsala University.
  Patterns of Parliamentary Opposition: Empirical Evidence from the Deliberations in the German Bundestag’s Committee on European Union Affairs.In: Parliamentary Affairs, ISSN 0031-2290, E-ISSN 1460-2482Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Albrecht, Frederike
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Parker, Charles F.
  Department of Government, Uppsala University.
  Healing the Ozone Layer: The Montreal Protocol and the Lessons and Limits of a Global Governance Success Story2019In: Great policy successes: or, A tale about why it's amazing that governments get so little credit for their many everday and extraordinary achievements as told by sympathetic observers who seek to create space for a less relentlessly negative view of our pivotal public institutions / [ed] Mallory E. Compton, Paul 't Hart, Oxford University Press, 2019, p. 304-319Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The Montreal Protocol - the regime designed to protect the stratospheric ozone layer - has widely been hailed as the gold standard of global environmental governance and is one of few examples of international institutional cooperative arrangements successfully solving complex transnational problems. Although the stratospheric ozone layer still bears the impacts of ozone depleting substances (ODSs), the problem of ozone depletion is well on its way to being solved due to the protocol. This chapter examines how the protocol was designed and implemented in a way that has allowed it to successfully overcome a number of thorny challenges that most international environmental regimes must face: how to attract sufficient participation, how to promote compliance and manage non-compliance, how to strengthen commitments over time, how to neutralize or co-opt potential ‘veto players’, how to make the costs of implementation affordable, how to leverage public opinion in support of the regime’s goals, and, ultimately, how to promote the behavioural and policy changes needed to solve the problems and achieve the goals the regime was designed to solve. The chapter concludes that while some of the reasons for the Montreal Protocol’s success, such as fairly affordable, available substitutes for ODSs, are not easy to replicate, there are many other elements of this story that can be utilized when thinking about how to design solutions to other transnational environmental problems.

 • 42.
  Aldenbro, Kjell
  Swedish National Defence College.
  Barentssamarbetet en framgångsfaktor?: en strategisk områdesanalys av Barentsregionen ur ett norskt säkerhetspolitiskt perspektiv efter Sovjetunionens fall2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar och analyserar hur Barentsregionen har utvecklats efterSovjetunionens fall, från början av 1990-talet till början på 2000-talet, och då explicit ur ettnorskt säkerhetspolitiskt perspektiv.Den har som utgångspunkt, för att analysera förhållandena i regionen, valt att studera hurdet formaliserade Barentssamarbetet med sin unika konstruktion har utvecklats och hur dethar påverkat relationerna mellan Norge och Ryssland. I undersökningen utnyttjas i förstahand det teoretiska perspektivet liberalism, för att fördjupa förståelsen för hurBarentssamarbetet kan ses som en framgångsfaktor för den ökade stabiliteten i regionen.Analysen visar att den traditionella geopolitiska kontexten om regionens marginalisering pågrund av den drastiska minskningen av tidigare så påtagliga yttre hot, inte kan stå somensam förklaring till regionens utveckling. En annan påverkande faktor är sannolikt denframgångsrika formaliseringen av Barentssamarbetet i Barents Euro-Arctic Region(BEAR), från början på 1990-talet och deras utveckling fram till idag, som har ökatinteraktionen mellan regionens befolkningar på alla nivåer och som med ett brettdeltagande har ökat förståelsen för de globala problemen och behovet av att överbryggavälfärdsgapet mellan väst och öst.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Aldén, Rikard
  Swedish National Defence College.
  Svensk syn på sjökrigföring och dess koppling till sjömilitära teoretiker2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Krigföring till sjöss har under lång tid undersökts och förklarats med olika teorier, bland annat av klassiska teoretiker som Mahan och Corbett, till moderna motsvarigheter som exempelvis Vego. Därför är det intressant att veta om någon av dessa kan kopplas till den svenska synen på sjökrigföring, och om någon av dessa i så fall haft större inflytande.

  Undersökningen bygger på att ett antal centrala begrepp valts ut ur Doktrin för marina operationer för att sedan jämföras med hur de olika teoretikerna ser på respektive begrepp. I undersökningen konstateras det att det råder konsensus kring begreppens innebörd, men det finns vissa skillnader mellan teoretikerna om hur begreppen uppnås och deras faktiska tillämpbarhet. Utifrån det konstateras att den svenska synen på sjökrigföring har en tydlig koppling till sjömilitära teoretikers tankar. Corbett och Vego är de teoretiker som ligger närmast den svenska synen, vilket gör de till möjliga influenser. Mahan har däremot en delvis avvikande syn, vilket innebär att han förmodligen inte har varit influens. 

  Download full text (pdf)
  Svensk syn på sjökrigföring
 • 44.
  Alenlöv, Pontus
  Swedish Defence University.
  Luftmakt i Adenviken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How airpower should be utilized for best effect in counterinsurgency operations is widely debated. According to David Jordan the most important contribution of airpower abilities in these situations is through assisting roles. Such as providing enhanced mobility, better observation and a third category including the importance of presence, harassment and the delivery of direct force.

  This thesis aims to investigate if those abilities proves to be a significant contribution to a modern counterinsurgency in accordance with a theoretical framework based on papers written by Jordan and Derek Read. It does so through a case study research on operation Atalanta.

  The result of the study indicates that airpower did support the operation in a way that was critical for success in deterring pirate attacks. The most prominent attributes are those of the third category: presence, harassment and the delivery of direct force. The second category was vital as well, the use of airpower provided the operation with intelligence and information through its capability for observation. There is not, however, enough material to completely support the theoretical framework that airpower was crucial in enhancing the operations mobility in operation Atalanta. 

  Download full text (pdf)
  OP SA 15-18 Adenviken
 • 45.
  Alfredsson, Mattias
  Swedish National Defence College.
  Krigföringsförmåga: ett analysverktyg vid en marin jämförelse2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine if and how it is possible to use the definition ofFighting Power as an analysis method in a comparison between the organization of theSwedish Navy in 2007 and a new organization proposal created the same year. Thedefinition of Fighting Power has been analysed and developed into an analytic methodbased on identified variables and measuring points and also tested in a comparison.It has been possible to use the definition of Fighting Power as an analysis method. Thepurpose of the definition is perhaps mainly focused on an operational or strategic levelbut with some flexibility it has been possible to use it also at a tactical level. It is alsopossible to conclude that the new organization proposal overall takes more intoconsideration the physical components identified as most important. It is, of course,impossible to find out in detail what the new organization proposal will mean, but thestudy shows that it will be positive for the Fighting Power of the Swedish Navy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Algebäck, Pontus
  Swedish Defence University.
  Luftmaktsteori i cyberrymden: En fallstudie av Wardens teori på cyberattacken Stuxnet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  John A. Warden III is renowned as one of the theorists closest to devising a new paradigm in air power. His praised theory about the enemy as a system has showed applicable on terrorist organizations amongst other areas.

  The most recent developed domain for warfare is the so-called “cyberspace”. There is an on-going debate concerning the importance and definition of this domain and furthermore what potential and challenges it withholds as a future arena for warfare. Some claims that a cyberattack can’t be seen as an act of war due to its lack of physical violence.

  Previous research show however a lack in application of theories within this domain. This thesis therefore aims to examine to which extent Warden’s theory of the enemy as a system could be applied to the cyberattack known as Stuxnet.

  Results show that Warden’s theory have some applicatory power on the cyberattack Stuxnet, although primarily in an indirect aspect. This study therefore shows an ability concerning the theory’s applicatory power on other areas than air power.

  The findings of the research regarding previous arguments about cyberwar also states that a cyberattack now could be seen as physical violent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Algotson, Olle
  Swedish National Defence College.
  Artilleritaktik: Kodifiering i två tidsepoker, konsekvenser?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Artillery Tactics Codification in two eras, consequences? - The Swedish Artillery is in the process of instituting a new howitzer system to the artillery battalion. Not only is the new howitzer system being introduced, but also a new artillery regulation. The regulation currently used is a preview release called Förhandsutgåva Artillerireglemente Artilleribataljon 2012. The aim of this work is to analyze how the essential abilities demonstrated in the current regulations compare with its forerunner Artillerireglemente Artilleribataljon 1985. How are the basic abilities depicted in the regulations and do the tactics in relation to the abilities differ between the current and the old regulation? Through a qualitative analysis of the regulations with the basic text from the 1985-years edition, selected parts are to be compared and analyzed. Thereafter, tactical implications of differences between the regulations are discussed. The results points to obvious differences in how clearly the essential abilities are presented in the regulations. Causes for these differences as well as the overall design of the regulations are argued in the discussion.

  Download full text (pdf)
  Artilleritaktik
 • 48.
  Al-Hakim, Mohammed
  Swedish National Defence College.
  Mångfald i Försvarsmakten: Vilken skillnad gör det att ha personer med annan etnisk bakgrund i den svenska Försvarsmakten?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Al-Husseiny, Ali
  Swedish National Defence College.
  Försvarsmakten idag, Redo för förändring?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish armed forces are facing a change, a change in both organization and profession. From a conscript military service system, the Swedish Armed Forces has changed to having full-time contracted soldiers. Conscript military service has a history of over a hundred years; it was introduced in 1901 and has survived two world wars and the Cold War.

  The Swedish armed forces have changed to have contracted soldiers. My reflection is whether the armed forces really have had time for this changes that the new professionalization has meant. Today the Swedish armed forces consists of contracted soldiers, soldiers who are employed full time and costs the armed forces a lot of money. It's too expensive to have the same number of soldiers now compared to the older system in the defense against invasion by conscript soldiers. This has enabled us with a lower mass and cannot always perform the same tasks as we could before.

  In this study, I will analyze if the professionalization really needs changes in the approach, and how these changes have been met by the Swedish armed services.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Alkert, Alicia
  Swedish National Defence College.
  Två reglementen, en ledning: skillnader och problematik2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker vilka motsättningar för interoperabilitet som skapas i en gemensam ledningsstruktur bestående av svensk och norsk artilleribataljonsledning. Detta görs med bakgrund av att länderna till hösten får ut ett gemensamt vapensystem vilket kan resultera i framtida gemensamma insatser.

  Syftet är att utifrån det ökade interoperabilitetskravet jämföra reglementena för att visa på vilka skillnader som finns och vilka problem dessa kan medföra vid ett samarbete.

  Metoden för arbetet är en teorikonsumerande design där teorin för interoperabilitet används för att genom en kvalitativ textanalys lokalisera och definiera skillnader i reglementena som anses utgöra problem i samarbetet. Resultatet redovisar observerade skillnader och vilken problematik dessa medför.

  Slutsatser dragna efter undersökningens genomförande innefattar konstateranden som att reglementena bör standardiseras i fler avseenden än språk och vapensystem, samt att en gemensam syn på hur ledningen skall struktureras och vilka dess uppgifter bör vara ensas och utformas.

1234567 1 - 50 of 4674
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf