Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (9 of 9) Show all publications
Bergman, D. (2023). Mjölken spillde ut sig: artificiell intelligens, etik och autonoma vapensystem. In: Stig Rydell; Mats Olofsson (Ed.), Drönare/UAS: Teknik och förmågor (pp. 61-74). Stockholm: Kungl Krigsvetenskapsakademien
Open this publication in new window or tab >>Mjölken spillde ut sig: artificiell intelligens, etik och autonoma vapensystem
2023 (Swedish)In: Drönare/UAS: Teknik och förmågor / [ed] Stig Rydell; Mats Olofsson, Stockholm: Kungl Krigsvetenskapsakademien , 2023, p. 61-74Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungl Krigsvetenskapsakademien, 2023
National Category
Computer Systems Computer Vision and Robotics (Autonomous Systems)
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11945 (URN)978-91-88581-36-5 (ISBN)
Available from: 2023-11-22 Created: 2023-11-22 Last updated: 2023-11-27Bibliographically approved
Börjesson, M., Espevik, R. & Bergman, D. (2022). Stress i teori och praktik. Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Stress i teori och praktik
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Försvarshögskolan (FHS), 2022
Series
PM ILL-K ; 5-2022
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11299 (URN)
Available from: 2023-01-11 Created: 2023-01-11 Last updated: 2023-11-27Bibliographically approved
Bergman, D. (2022). Stridens psykologi: konsten att döda och överleva. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Stridens psykologi: konsten att döda och överleva
2022 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Det är i de mest extrema situationer vi ofta finner människans mest onda och grymma handlingar. Men det är även där individer ofta uppvisar tapperhet, lojalitet och osjälviskt riskerar sitt eget liv för att hjälpa andra. När vi kan förstå mänskliga reaktioner i extrema situationer blir vi bättre rustade att fungera i dem, men också att förstå många fenomen vi omges av i vardagen. Stridens psykologi tar bland annat upp psykologiska aspekter på ondska, våldsutövning, fångenskap, tortyr och att möta döden. Men den diskuterar också coping, överlevnad och vägen tillbaka efter att ha upplevt extrema situationer, såsom krig. Boken tar sin utgångspunkt hos soldater i strid. Resonemangen är dock tillämpbara även för andra yrkesgrupper som regelmässigt arbetar i extrema situationer eller möter människor i kris såsom poliser, brandmän, sjukvårdspersonal, psykologer och präster. Men kriser drabbar inte bara yrkesfolk. Över 80 procent av oss kommer under vår livstid att uppleva något potentiellt traumatiserande, och denna bok kan göra dig bättre rustad att hantera det

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022. p. 336
Keywords
militärpsykologi, coping
National Category
Psychology
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11946 (URN)978-91-44-15939-3 (ISBN)
Available from: 2023-11-22 Created: 2023-11-22 Last updated: 2023-11-27Bibliographically approved
Bergman, D., Gustafsson-Senden, M. & Berntson, E. (2021). From Believing to Doing: The Association Between Leadership Self-Efficacy and the Developmental Leadership Model. Frontiers in Psychology, 12, 1-9, Article ID 669905.
Open this publication in new window or tab >>From Believing to Doing: The Association Between Leadership Self-Efficacy and the Developmental Leadership Model
2021 (English)In: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 12, p. 1-9, article id 669905Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The current study examined the association between leadership self-efficacy and the developmental leadership model. The purpose was to better understand how leadership training transfers to facets of developmental leadership. This was tested in a cross-sectional design with military commanders in the Swedish Armed Forces. The results show that the sub-domain of leader self-control efficacy (the cognitive and emotional ability to remain composure) did not predict developmental leadership, but that leader assertiveness efficacy (the ability to make rational decisions) predicted the two dimensions of the exemplary model, and inspiration and motivation in the developmental leadership model. One possibility is that leader self-control efficacy can be what enables the individual to function within an extreme context, but leader assertiveness efficacy can be what most determines the leadership performance within that context. The possibility for mediatory analyses in further research is discussed.

Keywords
leadership, self-efficacy, developmental leadership, military, training
National Category
Work Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10281 (URN)10.3389/fpsyg.2021.669905 (DOI)000687287400001 ()
Available from: 2021-10-07 Created: 2021-10-07 Last updated: 2023-11-27Bibliographically approved
Hobbins, J. & Bergman, D. (2021). Om mötet med andra kulturer och vår syn på rätt och fel (1ed.). In: Robertsson, M.S. & Bergman, D. (Ed.), Vägar till militär etik - en tillämpning: (pp. 83-98). Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Om mötet med andra kulturer och vår syn på rätt och fel
2021 (Swedish)In: Vägar till militär etik - en tillämpning / [ed] Robertsson, M.S. & Bergman, D., Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021, 1, p. 83-98Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel undersöker en aspekt av etik som militära praktiker ställs inför bland annat i samband med internationella insatser, men även vid nationellt försvar. Kapitlet öppnar upp för reflektion kring frågor som: Har olika kulturer olika moraliska sanningar? Begrepp som universalism och kulturrelativism har presenterats och använts för att stimulera reflektion kring följande frågor: Kan jag ha mer rätt att med våld försvara mina värderingar än vad motståndaren har? Kan jag som svensk militär acceptera andras kulturella seder och bruk som tycks bryta mot svenska normer? Kapitlet är avsett som komplement till mer teoretiskt informerad litteratur och mer praktiskt orienterade texter om kultur och etik. Fokus är främst fredsbevarande insatser och mötet med lokalbefolkningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021 Edition: 1
Keywords
militär etik, professionsetik, yrkesetik, etiskt ledarskap
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10342 (URN)978-91-88975-08-9 (ISBN)
Available from: 2021-09-27 Created: 2021-09-27 Last updated: 2023-11-27Bibliographically approved
Robertsson, M. & Bergman, D. (Eds.). (2021). Vägar till militär etik - en tillämpning. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Vägar till militär etik - en tillämpning
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Inom ledarskapsämnet betraktas etiskt ledarskap som en central del av ett modernt ledarskap. Det handlar om beslutsfattande i svåra situationer och om att ha en omdömesförmåga baserad på yrkeskunnande och en god moralisk kompass – förankrad i Försvarsmaktens värdegrund.

Boken innehåller teoretiska perspektiv på etik förankrade i militär verksamhet i en svensk kontext. Varje kapitel introducerar begrepp och analytiska verktyg som tillämpas på praktiska exempel och avslutas med reflektions- och diskussionsfrågor. Den pedagogiska idén är att stimulera dialogen om etiska frågor inom den militära professionen.

Som teoretisk grund diskuteras den normativa teorins betydelse för militär praktik, och i en tillämpning beskrivs modet som central egenskap i militärt arbete. Den militära kontexten skildras via etiska problem i kulturella möten i insatsmiljöer, samt den militära yrkesutövningens svåraste moraliska dilemma – att ställas inför att ta liv.

Målgruppen är militär personal som för befäl. Boken är anpassad för ledarskapsämnet på Officersprogrammet, men kan användas på andra militära utbildningar som behandlar frågor om etik och värdegrund.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021. p. 109
Keywords
military ethics, professional ethics, ethical leadership, militär etik, professionsetik, yrkesetik, etiskt ledarskap
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10226 (URN)978-91-88975-08-9 (ISBN)
Available from: 2021-07-06 Created: 2021-07-06 Last updated: 2023-11-27Bibliographically approved
Robertsson, M. & Bergman, D. (2021). Vägar till militär etik genom ledarskapsämnet (1ed.). In: Robertsson, M. S. & Bergman, D. (Ed.), Vägar till militär etik - en tillämpning: (pp. 11-30). Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Vägar till militär etik genom ledarskapsämnet
2021 (Swedish)In: Vägar till militär etik - en tillämpning / [ed] Robertsson, M. S. & Bergman, D., Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021, 1, p. 11-30Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här texten är ett introduktionskapitel till ett läromedel i etik för Officersprogrammet, där antologins övriga kapitel sätts i ett sammanhang genom att lyfta fram fokusområden och avgränsningar. Kunskapsområdet militär etik inriktar sig på att bearbeta etiska aspekter på olika frågor inom det militära verksamhetsfältet. Studier i militär etik innefattar såväl konkreta problem i den militära yrkesutövningen som teoretiska frågor om den militära etikens grundvalar. Titeln antyder att det finns flera vägar till kunskaper i militär etik, och att boken därmed inte gör anspråk på att ge färdiga lösningar på etiska problem eller moraliska dilemman. Syftet är att stimulera till dialog inom den militära professionen kring etiska frågor och värdegrundens innehåll. Inom ledarskapsämnet betraktas etiskt ledarskap som en central del av ett modernt ledarskap som ofta är kopplat till beslutsfattande. Det handlar då om att ha en förmåga till gott omdöme, som den yrkesutövande erhåller med erfarenhet från att utöva yrket och genom reflektion och dialog kring yrkesutövningens villkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021 Edition: 1
Keywords
military ethics, professional ethics, ethical leadership, militär etik, professionsetik, yrkesetik, etiskt ledarskap
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10228 (URN)978-91-88975-08-9 (ISBN)
Available from: 2021-07-16 Created: 2021-07-16 Last updated: 2024-02-01Bibliographically approved
Bergman, D., Gustafsson-Sendén, M. & Berntson, E. (2020). Direct and sustained effects on leadership self-efficacy due to the inability to complete a parachute training course. Nordic Psychology, 72(3), 222-234
Open this publication in new window or tab >>Direct and sustained effects on leadership self-efficacy due to the inability to complete a parachute training course
2020 (English)In: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016, Vol. 72, no 3, p. 222-234Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The present study examined a parachute training course intended to improve the leadership abilities of future military officers. Two research questions were examined. First, whether there were any differences between completers and non-completers in anxiety, stress, and collective identity at the beginning of the course (time 1), and second, whether there were any differences between completers and non-completers in leadership self-efficacy immediately after the course and at a five-month follow-up (time 2 and time 3). Participants were cadets from the Swedish Military Academy undergoing the course as part of their officer training curriculum. The results showed no significant differences between completers and non-completers in anxiety, stress, and collective identity at the beginning of the course (time 1). Non-completers showed a significant reduction in leader self-control efficacy compared to those who completed the training immediately after the course and at a five-month follow-up (time 2 and 3). Overall, these results indicate that non-completion of this type of demanding training could have negative effects on the individual's leader self-control efficacy.

Keywords
leadership, self-efficacy, coping, parachute
National Category
Work Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-9826 (URN)10.1080/19012276.2019.1682646 (DOI)000497022000001 ()
Available from: 2021-03-30 Created: 2021-03-30 Last updated: 2023-11-27Bibliographically approved
Bergman, D., Gustafsson Sendén, M. & Berntson, E. (2019). Preparing to lead in combat: Development of leadership self-efficacy by static-line parachuting. Military Psychology, 31(6), 481-489
Open this publication in new window or tab >>Preparing to lead in combat: Development of leadership self-efficacy by static-line parachuting
2019 (English)In: Military Psychology, ISSN 0899-5605, E-ISSN 1532-7876, Vol. 31, no 6, p. 481-489Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The current study examined whether a static-line parachute program could help prepare future military officers to lead in extreme situations by increasing leadership self-efficacy. Parachute training is commonly used for preparing to lead in combat since it presents a perceived threat to life which requires active mastery. Achieving such mastery facilitates the development of leader self-control efficacy and leader assertiveness efficacy. This assumption was tested in a real training situation within the Swedish Military Academy where two groups of cadets were included in the study. The group of cadets undertaking parachute training conducted repeated measures of assessment of their self-efficacy before and after the course as well as at a five-month follow-up. The results show that parachute training increased leader self-control efficacy when compared to a group of cadets who undertook different training. In addition, the training given contributed to increased leader assertiveness efficacy for both groups.

Keywords
parachute, self-efficacy, leadership training
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-9135 (URN)10.1080/08995605.2019.1670583 (DOI)
Available from: 2020-05-05 Created: 2020-05-05 Last updated: 2023-11-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4323-0266

Search in DiVA

Show all publications