Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Robertsson, Magna, UniversitetslektorORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5084-2116
Alternative names
Publications (9 of 9) Show all publications
Aalto, J., De Reya, A., Garb, M., Giga, S., Goyne, A., Kalantzis, E., . . . van der Linden, N. (2023). Factors Affecting Ethical Leadership: Final report of Task Group HFM-304.
Open this publication in new window or tab >>Factors Affecting Ethical Leadership: Final report of Task Group HFM-304
Show others...
2023 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

"Factors Affecting Ethical Leadership” shows that the ethical behavior of leaders is the most important factor in shaping an organization’s ethical climate. Representatives from ten countries, Canada, Australia, Czech Republic, Finland, Greece, Netherlands, Slovenia, Sweden, United Kingdom and United States of America participated in the research, with six (Canada, Australia, Finland, Netherlands, Sweden and the USA) able to collect data. The goals of RTG HFM-304 included identifying the individual, situational, and organizational variables predictive of ethical leadership, developing a model of ethical leadership, and collating best practice in military ethics education amongst NATO and Partner for Peace (PfP) countries. Findings evidence that ethical leadership is strongly associated with values, in particular with value achievement (e.g., setting high standards and striving for excellence) and person-environment fit. Leaders who have the ability to address an ethical dilemma tend also to be those with high standards, a firm foundation in values (such as helping others and generosity) and belief that their institution shares these values. To engender ethical cultures and attract, train and sustain principled leaders, there is a need for military institutions to emphasize values, reinforce ethical decision-making and promote and value-informed ethical leadership from the beginning.

Publisher
p. 404
Series
NATO STO TECHNICAL REPORT ; STO-TR-HFM-304
Keywords
Ethical leadership, ethical climate, leader development, decision-making, values, virtues, factors, model, moral philosophy, social psychology, case studies, training.
National Category
Ethics
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11314 (URN)
Available from: 2023-11-15 Created: 2023-11-15 Last updated: 2023-11-17Bibliographically approved
Robertsson, M. (2023). Om Raul Wallenbergs relation till sin farfar Gustaf: Moraliskt mod och betydelsen av goda förebilder ur ett dygdeetiskt perspektiv. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (2), 139-169
Open this publication in new window or tab >>Om Raul Wallenbergs relation till sin farfar Gustaf: Moraliskt mod och betydelsen av goda förebilder ur ett dygdeetiskt perspektiv
2023 (Swedish)In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 2, p. 139-169Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

Raoul Wallenberg is an important role model from the Second World War, and there are many testimonies about his actions and moral courage in historical literature. But the question remains: How did Raoul acquire his remarkable moral courage and firm leadership? One explanation is to be found in his relationship with his grandfather Gustaf, who was Raouls role model and mentor. He developed an individual education plan for his grandson, focusing not only on formal education but also on personal development including worldviews, people skills and practical and strategical leadership. The plan and the importance of role models are discussed from a virtue ethics perspective, with lessons learned about the development of moral courage. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2023
Keywords
virtue ethics, moral courage, role models, second world war, the holocaust, dygdeetik, moraliskt mod, förebilder, andra världskriget, förintelsen
National Category
Ethics
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11544 (URN)
Note

Analys & perspektiv 

Available from: 2023-07-15 Created: 2023-07-15 Last updated: 2024-01-05Bibliographically approved
Robertsson, M. (2023). Statliga förtjänstmedaljer – vem ska ge och vem ska få?.
Open this publication in new window or tab >>Statliga förtjänstmedaljer – vem ska ge och vem ska få?
2023 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
belöningssystem, statliga förtjänstmedaljer
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11352 (URN)
Note

Blogginlägg 2023-01-19, Försvar och säkerhet, Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Available from: 2023-01-20 Created: 2023-01-20 Last updated: 2023-01-20Bibliographically approved
Robertsson, M. (2022). Bortom forskningsetiken skymtar omdömesförmågan. Stockholm: Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Open this publication in new window or tab >>Bortom forskningsetiken skymtar omdömesförmågan
2022 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, 2022
Keywords
forskningsetik
National Category
Ethics
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11307 (URN)
Available from: 2023-01-11 Created: 2023-01-11 Last updated: 2023-02-02Bibliographically approved
Robertsson, M. (2021). Mod som militär dygd i yrkesrollen som ammunitionsröjare (1ed.). In: Robertsson, M. S. & Bergman, D. (Ed.), Vägar till militär etik - en tillämpning: (pp. 65-81). Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Mod som militär dygd i yrkesrollen som ammunitionsröjare
2021 (Swedish)In: Vägar till militär etik - en tillämpning / [ed] Robertsson, M. S. & Bergman, D., Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021, 1, p. 65-81Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det här kapitlet, som är en del av ett läromedel i etik för Officersprogrammet, lyfter fram det dygdeetiska förhållningssättet fram som en viktig del av den militära etiken. Fokus ligger på att utveckla dygder (personliga karaktärsegenskaper) som vägledning för ageranden i ett professionellt sammanhang. Kapitlet ger konkreta exempel på hur dygdeetikens tankegods används inom samtida militär verksamhet, och innehåller en fördjupning om modet som central dygd såväl inom den aristoteliska dygdeetiken som för en modern militär profession. Kapitlet bygger på forskning som lyfter fram personligt mod i förhållande till andra former av mod som en oundgänglig del av det militära yrket. Kapitlet bidrar med tillämpade och empiriska exempel på hur detta uttrycker sig i yrkesrollen som ammunitionsröjare. Kapitlet avslutas med en diskussion kring risker i det militära yrket och förhållningssätt till den egna säkerheten.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021 Edition: 1
Keywords
military ethics, professional ethics, ethical leadership, militär etik, professionsetik, yrkesetik, etiskt ledarskap
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10230 (URN)978-91-88975-08-9 (ISBN)
Available from: 2021-07-16 Created: 2021-07-16 Last updated: 2021-10-13Bibliographically approved
Robertsson, M. (2021). Professionsetik som omdömesförmåga i militärt arbete (1ed.). In: Robertsson, M. S. & Bergman, D. (Ed.), Vägar till militär etik - en tillämpning: (pp. 49-63). Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Professionsetik som omdömesförmåga i militärt arbete
2021 (Swedish)In: Vägar till militär etik - en tillämpning / [ed] Robertsson, M. S. & Bergman, D., Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021, 1, p. 49-63Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det här kapitlet, som är en del av ett läromedel i etik för Officersprogrammet, beskriver ett etiskt förhållningssätt för den militära yrkesrollen. Kapitlet utgår ifrån den professionella etiken, som baseras på en roll som är förknippad med utövandet av ett yrke. I kapitlet beskrivs professionsetik som en omdömesförmåga som övas upp genom erfarenhet och reflektion från att utöva yrket. Denna förmåga bygger på yrkeskunskaper samt kännedom om det regelverk och andra sociala normer som är gränssättande respektive bjudande för verksamheten. Kunskaper i etik behövs när det inte finns tydliga regler eller när olika normer står emot varandra, vilket skildras genom två tillämpningar där omdömesförmågan i beslutsfattandet har en särskilt viktig funktion för militärt arbete. Det första exemplet är knutet till uppdragstaktiken som ledningsfilosofi och det andra till yrkesrollen som ammunitionsröjare.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021 Edition: 1
Keywords
military ethics, professional ethics, ethical leadership, militär etik, professionsetik, yrkesetik, etiskt ledarskap
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10229 (URN)978-91-88975-08-9 (ISBN)
Available from: 2021-07-16 Created: 2021-07-16 Last updated: 2021-10-13Bibliographically approved
Robertsson, M. & Bergman, D. (Eds.). (2021). Vägar till militär etik - en tillämpning. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Vägar till militär etik - en tillämpning
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Inom ledarskapsämnet betraktas etiskt ledarskap som en central del av ett modernt ledarskap. Det handlar om beslutsfattande i svåra situationer och om att ha en omdömesförmåga baserad på yrkeskunnande och en god moralisk kompass – förankrad i Försvarsmaktens värdegrund.

Boken innehåller teoretiska perspektiv på etik förankrade i militär verksamhet i en svensk kontext. Varje kapitel introducerar begrepp och analytiska verktyg som tillämpas på praktiska exempel och avslutas med reflektions- och diskussionsfrågor. Den pedagogiska idén är att stimulera dialogen om etiska frågor inom den militära professionen.

Som teoretisk grund diskuteras den normativa teorins betydelse för militär praktik, och i en tillämpning beskrivs modet som central egenskap i militärt arbete. Den militära kontexten skildras via etiska problem i kulturella möten i insatsmiljöer, samt den militära yrkesutövningens svåraste moraliska dilemma – att ställas inför att ta liv.

Målgruppen är militär personal som för befäl. Boken är anpassad för ledarskapsämnet på Officersprogrammet, men kan användas på andra militära utbildningar som behandlar frågor om etik och värdegrund.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021. p. 109
Keywords
military ethics, professional ethics, ethical leadership, militär etik, professionsetik, yrkesetik, etiskt ledarskap
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10226 (URN)978-91-88975-08-9 (ISBN)
Available from: 2021-07-06 Created: 2021-07-06 Last updated: 2023-11-27Bibliographically approved
Robertsson, M. & Bergman, D. (2021). Vägar till militär etik genom ledarskapsämnet (1ed.). In: Robertsson, M. S. & Bergman, D. (Ed.), Vägar till militär etik - en tillämpning: (pp. 11-30). Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Vägar till militär etik genom ledarskapsämnet
2021 (Swedish)In: Vägar till militär etik - en tillämpning / [ed] Robertsson, M. S. & Bergman, D., Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021, 1, p. 11-30Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här texten är ett introduktionskapitel till ett läromedel i etik för Officersprogrammet, där antologins övriga kapitel sätts i ett sammanhang genom att lyfta fram fokusområden och avgränsningar. Kunskapsområdet militär etik inriktar sig på att bearbeta etiska aspekter på olika frågor inom det militära verksamhetsfältet. Studier i militär etik innefattar såväl konkreta problem i den militära yrkesutövningen som teoretiska frågor om den militära etikens grundvalar. Titeln antyder att det finns flera vägar till kunskaper i militär etik, och att boken därmed inte gör anspråk på att ge färdiga lösningar på etiska problem eller moraliska dilemman. Syftet är att stimulera till dialog inom den militära professionen kring etiska frågor och värdegrundens innehåll. Inom ledarskapsämnet betraktas etiskt ledarskap som en central del av ett modernt ledarskap som ofta är kopplat till beslutsfattande. Det handlar då om att ha en förmåga till gott omdöme, som den yrkesutövande erhåller med erfarenhet från att utöva yrket och genom reflektion och dialog kring yrkesutövningens villkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2021 Edition: 1
Keywords
military ethics, professional ethics, ethical leadership, militär etik, professionsetik, yrkesetik, etiskt ledarskap
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10228 (URN)978-91-88975-08-9 (ISBN)
Available from: 2021-07-16 Created: 2021-07-16 Last updated: 2024-02-01Bibliographically approved
Robertsson, M. (2020). Personligt mod: Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012. (Doctoral dissertation). Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Personligt mod: Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012
2020 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Personal courage : Decorations of war as soft norm governance during the Swedish mission in Afghanistan 2008-2012
Abstract [en]

During the 2000s, Sweden has pursued an active foreign and security policy. This has meant participation in several international military operations and has left many Swedish soldiers and officers with combat experience. Thus, the Swedish parliament decided in 2010 on a political reform of the veterans area, with more extensive societal support, war decorations to express the government recognition of personal sacrifices made in the service and a new medal for courage in combat. Considered as a reward system, it functions as an immaterial and emotionally established incentive, in contrast to the financial and bonus reward systems that are otherwise common.

From a governance perspective, this setting is fundamentally interesting. The complexity of military operations and the demands for efficiency in armed combat are in contrast with the democratic state's need to guarantee the rule of law, even from a distance and under difficult conditions. Traditional government is not sufficient because the situation is characterized by high contextual uncertainty and therefore requires more situational adaptive control. Organizing in a professional model implies autonomy for military officials, and this means that there is a form of gap in terms of civilian control.

In the dissertation, a concept and an analytical model are formulated to understand this phenomenon, entitled soft norm governance, that also form one of the main results. The model combines four levels of analysis to describe the dynamics of the steering mix: organizational metagovernance, rule control, policy work and professional ethics. One conclusion is that professional ethics has a two-way function in the chain of implementation steering, both as a decisive factor for concrete decision-making, but also as an objective for the government’s soft norm governance. Thus, this control gap does not mean absence of control, but that other value-based norm systems govern our actions. In this way, soft norm governance also reaches beyond the scope of the law.

The theoretical framework is metagovernance, the idea that the modern state is steering at a distance and with subtle methods, such as by organizational measures. It opens for the importance of soft law, social norms and ethics in governmental steering. The case study of the veterans policy and medal of courage contributes empirically to the specification of these theories. Furthermore, new institutionalism adds an explanatory value with a rationality of action for the officials, a so-called logic of appropriateness based on the professional role and on adaptation to the situation at hand and to applicable rules. Theoretically, the thesis contributes by supplementing with a logic of values, which takes into account the profession's ethical and moral rationality of action, which is particularly important in situations such as armed conflict.

The methodological approach combines a structural statistical perspective with a qualitative and understanding-oriented perspective and can, with the support of the analytical model, illuminate both pattern and function. The material base is a total selection from the medal preparation of eight contingents in Afghanistan during the years 2008-2012, i.e. FS16-FS23. It consists of the archive material from the nominations as well as in-depth interviews with responsible commanders at the international units and at the national headquarters, including the Commander-in-Chief.

Abstract [sv]

Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd delas ut till svenska soldater och officerare som erkänsla och belöning för tapperhet i strid. Militära medaljer drivs av en immateriell och värdebaserad logik, som bygger på egenskapen personligt mod och på militära yrkeskunskaper. De skiljer sig därmed från traditionella monetära belöningssystem såsom bonusutbetalningar. I avhandlingen studeras krigsdekorationer som en del av regeringens veteranpolitikreform år 2010 och som nomineringar under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012. Ur denna forskning utvecklas begreppet mjuk normstyrning, som påvisar att professionsetiken har en funktion i implementeringsstyrningen. Slutsatserna utvecklar kunskaperna om den moderna statens subtila styrformer som sker indirekt och på distans samt om moraliskt grundad handlingsrationalitet i institutioner. Avhandlingen bidrar därmed till litteraturen om metagovernance och om nyinstitutionalism.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2020. p. 302
Series
Stockholm studies in politics, ISSN 0346-6620 ; 186
Keywords
metagovernance, soft norm governance, new institutionalism, logic by values, military ethics, norms, veteran policy, reward system, war decorations, Merit Medal, courage, Swedish Armed Forces, international military operations, Afghanistan, mjuk normstyrning, nyinstitutionalism, värdebaserad logik, professionsetik, militär yrkesetik, normer, veteranpolitik, belöningssystem, krigsdekorationer, förtjänstmedalj, mod, Försvarsmakten, internationella insatser
National Category
Political Science
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-9771 (URN)978-91-7911-034-5 (ISBN)978-91-7911-035-2 (ISBN)
Public defence
2020-04-24, hörsal 11, hus F, Universitetsvägen 10 F, Stockholm, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2021-03-11 Created: 2021-03-10 Last updated: 2021-03-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5084-2116

Search in DiVA

Show all publications