Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Svensén, Sofia
Publications (9 of 9) Show all publications
Svensén, S., Bjelanovic, V., Jonsson, E., Lantz, J., Lindgren, R.-M., Törner, B., . . . Lindqvist, A. (2018). Attrition during basic military training in the Swedish Armed Forces. In: : . Paper presented at The 60th International Military Testing Association (IMTA) Conference, October 15-19, 2018, Kingston, Ontario, Canada.
Open this publication in new window or tab >>Attrition during basic military training in the Swedish Armed Forces
Show others...
2018 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8282 (URN)
Conference
The 60th International Military Testing Association (IMTA) Conference, October 15-19, 2018, Kingston, Ontario, Canada
Available from: 2019-01-03 Created: 2019-01-03 Last updated: 2019-08-01
Larsson, G., Lundell, E., Svensén, S., Berglund, A. K. & Nilsson, S. (2018). Enskilt tjänstgörande 1990-2015: hur mår de idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Enskilt tjänstgörande 1990-2015: hur mår de idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur svenska officerare som gjort insatser som enskilt tjänstgörande upplever sig må idag och särskilt beakta vardagsstressens betydelse.

Studiens teoretiska ramverk utgörs av en modell över vardagsstress, vilket urskiljer sig gentemot tidigare forskning där allvarliga reaktioner som Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ofta varit i främsta fokus.

En enkät skickades till samtliga nu levande svenskar som varit enskilt tjänstgörande officerare under perioden 1990-2015 (N = 1198). Svar erhölls från 653 personer (54,5% svarsfrekvens).

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna upplever att de mår bra idag. Endast en mindre grupp rapporterar att de besväras av fysiska, emotionella eller kognitiva stressreaktioner (symptom). Resultatet visar även att ju starkare kombinationen av vardagliga glädjeämnen och funktionell stresshantering är i förhållande till kombinationen av vardagliga oros- och irritationsmoment och dysfunktionell stresshantering, desto lägre är förekomsten av symptom och vice versa.

Undersökningens främsta praktiska slutsats är att undersökningsdeltagarna i huvudsak mår bra idag. Studiens viktigaste teoretiska slutsats är att den prövade modellen ger ett betydelsefullt kunskapstillskott för förståelse av hur vardagshändelser och hanteringsstrategier samspelar med stressreaktioner och indikationer på PTSD.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 40
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 111
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8257 (URN)978-91-86137-76-2 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Larsson, G., Lundell, E., Svensén, S. & Nilsson, S. (2018). Internationell tjänst 2011-2015: hur mår dessa kvinnor och män idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Internationell tjänst 2011-2015: hur mår dessa kvinnor och män idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur svenska kvinnor och män som gjort internationella insatser upplever sig må idag och särskilt beakta vardagsstressens betydelse.

En enkät skickades hem till samtliga nu levande svenskar som genomfört en eller flera militära internationella insatser för Försvarsmaktens räkning under perioden 2011-2015(N = 4594), de personer som genomfört insatser som enskilt tjänstgörande (till exempel som observatörer) ingår ej i undersökningen eftersom de medverkat i en samtidig, separat studie. Svar erhölls från 199 kvinnor och 1614 män (40.5% svarsfrekvens, 46 personer avstod från att ange kön). Det dominerande svarsmönstret är att undersökningsdeltagarna upplever att de mår bra idag. Dock besväras cirka 15-25% ”ofta” eller ”mycket ofta” av fysiska, emotionella eller kognitiva stressreaktioner (symptom). Sex procent av kvinnorna (n = 11) redovisar en tydlig indikation på PTSD motsvarande siffra bland männen är tre procent (n = 50).

Undersökningens främsta praktiska slutsatser är att flertalet undersökningsdeltagare i huvudsak mår bra idag. Samtidigt är antalet personer som uppvisar tydlig PTSD indikation inte är försumbart och detta behöver följas upp av Försvarsmakten. Studiens viktigaste teoretiska slutsats är att den prövade modellen ger ett betydelsefullt kunskapstillskott för förståelse av hur vardagshändelser och hanteringsstrategier samspelar med stressreaktioner och indikationer på PTSD.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 34
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 116
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8263 (URN)978-91-86137-83-0 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Jonsson, E., Bjelanovic, V., Lantz, J., Lindgren, R.-M., Svensén, S., Törner, B., . . . Lindqvist, A. (2018). Metodförsök med systematisk urvalsuppföljning: Delrapport: Resultat och erfarenheter från 2016. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Metodförsök med systematisk urvalsuppföljning: Delrapport: Resultat och erfarenheter från 2016
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med metodförsöket med systematisk urvalsuppföljning är att fördjupa förståelsen för avgångs- och framgångsorsaker under militär grundutbildning vid Försvarsmakten, samt att kunna använda resultaten som underlag för anpassning av krav, tester, urvalskriterier och utbildning.

I projektet samarbetar Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan för att identifiera faktorer som predicerar avgångar från den militära grundutbildningen vid Försvarsmakten och samtidigt identifiera framgångsfaktorer för kostnadseffektivt och träffsäkert urval vid Rekryteringsmyndigheten.

Denna delrapport presenterar erfarenheter, resultat och åtgärdsförslag från det andra försöket med systematisk urvalsuppföljning avseende militärpsykologiskt urval som genomfördes med rekryter som ryckte in under 2016.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 93
Series
Ledarskapscentrum Serie T.: Utredningar och tekniska rapporter ; 41
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8280 (URN)978-91-86137-77-9 (ISBN)
Funder
Swedish Armed Forces
Available from: 2019-01-03 Created: 2019-01-03 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Jonsson, E. & Svensén, S. (2018). Recruitment and Selection to the Swedish Armed Forces: from an All-Volunteer Recruitment to a Re-established Conscription. In: : . Paper presented at The 60th International Military Testing Association (IMTA) Conference, October 15-19, 2018, Kingston, Ontario, Canada,. International Military Testing Association (IMTA), Article ID 2018013.
Open this publication in new window or tab >>Recruitment and Selection to the Swedish Armed Forces: from an All-Volunteer Recruitment to a Re-established Conscription
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
International Military Testing Association (IMTA), 2018
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8283 (URN)
Conference
The 60th International Military Testing Association (IMTA) Conference, October 15-19, 2018, Kingston, Ontario, Canada,
Note

The abstracts and PowerPoint presentations are published at the conference web.

Available from: 2019-01-03 Created: 2019-01-03 Last updated: 2019-03-26Bibliographically approved
Larsson, G., Lundell, E. & Svensén, S. (2018). Redovisning av genomförd verksamhet 2017 inom FoT-projektet "Återhämtning efter skarpa insatser". Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Redovisning av genomförd verksamhet 2017 inom FoT-projektet "Återhämtning efter skarpa insatser"
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018
Series
PM ISSL/LC ; 8-2017
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8289 (URN)
Available from: 2019-01-04 Created: 2019-01-04 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Nilsson, S., Svensén, S. & Larsson, G. (2018). Utbildning i vardagsstress och hälsa: en lärarhandledning. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Utbildning i vardagsstress och hälsa: en lärarhandledning
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018
Series
PM ISSL/LC ; 13-2018
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8290 (URN)
Available from: 2019-01-04 Created: 2019-01-04 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Svensén, S., Berglund, A. K., Thielen, A., Wolgers, G. & Fors Brandebo, M. (2018). Validering av Officersprogrammets urvalsprocess: Steg 2: En kvalitativ studie om utveckling av förmågor och egenskaper hos officerare. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Validering av Officersprogrammets urvalsprocess: Steg 2: En kvalitativ studie om utveckling av förmågor och egenskaper hos officerare
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna undersökning ingår som ett andra steg i en planerad sekvens av studier som syftar till att validera officersprogrammets urvalsprocess. I det första steget identifierades ett antal egenskaper och förmågor som kan antas vara betydelsefulla för officerare för att utföra ett bra arbete, oavsett inom vilken arena officeren verkar. En sammanfattande modell togs fram där egenskaperna och förmågorna indelades i tre kategorier; individuella basegenskaper, interpersonella förmågor och uppgiftsrelaterade förmågor.

I det andra steget undersöks dessa egenskaper och förmågors karaktär; är de stabila eller utvecklas de under utbildning eller yrkesutövande? Resultatet visar att de individuella basegenskaperna utvecklas förutsatt en stabil grund liksom de interpersonella förmågorna medan de uppgiftsrelaterade förmågorna huvudsakligen utvecklades över tid, antingen under utbildningen eller som yrkesverksam officer.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 20
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 114
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8261 (URN)978-91-86137-82-3 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Jonsson, E. (2017). Rekryteringsunderlaget 2017: Sista året med helt frivilligbaserad rekrytering till den militära grundutbildningen.
Open this publication in new window or tab >>Rekryteringsunderlaget 2017: Sista året med helt frivilligbaserad rekrytering till den militära grundutbildningen
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 57
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 106
National Category
Political Science
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7156 (URN)9789186137670 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2018-02-19Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications