Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Klockare, Ellinor
Publications (3 of 3) Show all publications
Österberg, J., Jonsson, E., Brandow, C., Klockare, E. & Eriksson, B. (2017). Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper (MER): Slutrappport. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper (MER): Slutrappport
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Försvarsmaktens (FM) och Försvarshögskolans (FHS) projekt Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper (MER) syftar till att utveckla och utvärdera aktiviteter som attraherar och rekryterar målgrupper som FM har svårt att nå via de vanliga rekryteringsmetoderna. Under 2014-2015 var kvinnor som klarat rekryttestet den särskilda målgrupp som var i centrum. Det övergripande målet med projektet var att öka antalet och andelen kvinnor som tar anställning eller tecknar avtal efter genomförd grundläggande militär utbildning (GMU). Detta skedde bland annat genom kontaktskapande och aktiviter i perioden från godkänt rekryttest via antagningsprövning och fram till GMU, det vill säga jobba med individer som visat intresse och potential för FM, vilket också är kostnadseffektivt. Kontaktskapandet och aktiviteterna bidrar till att kvinnorna känner sig inkluderade och kan skapa sig ett bättre beslutsunderlag för vidare avancemang i FM eller inte.

Sammanfattningsvis demonstrerar projektet att det verkar vara effektivt att arbeta i rekryteringsfasen med personer som har visat intresse och potential. Projektet bidrar med ny kunskap för ökad rekryteringseffekt. Genom att utveckla metoder, mäta utfall av kontakt, arbetssätt och aktiviteter kan vi mäta rekryteringseffekt och därigenom utveckla styrande dokument, metoder samt arbetssätt. En erfarenhet är att många som söker sig till FM är osäkra på vad ett jobb i FM innebär och många söker till FM utan att veta vad de vill eller kan göra inom organisationen. De individer som kontaktas av projektet har ofta frågor som relativt enkelt kan besvaras.

Aktiviteterna i projektet är uppskattade och anses värdefulla av deltagarna. Aktiviteterna stärker intresset för att fortsätta i rekryteringsprocessen och ta anställning eller teckna avtal i FM och undanröjer onödiga hinder för att fortsätta mot anställning/avtal.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2017. p. 25
Series
ILM Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial, ISSN 1653-1523 ; 104
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6651 (URN)9789186137618 (ISBN)
Note

ISBN på rapportens baksida saknar de tre sista siffrorna.

Available from: 2017-03-24 Created: 2017-03-24 Last updated: 2017-04-07Bibliographically approved
Fors Brandebo, M. & Klockare, E. (2016). Re-enlistment in the Swedish Armed Forces – individual motives and driving forces. In: : . Paper presented at The 58th conference International Military Testing Association, New Delhi, India.
Open this publication in new window or tab >>Re-enlistment in the Swedish Armed Forces – individual motives and driving forces
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

As many other armed forces, the Swedish Armed Forces (SAF) is having a difficult time recruiting a sufficient number of soldiers. The turn-over rate is high as well as the cost for recruiting and training soldiers, should they leave the SAF immediately (after basic training) or after a shorter period of employment. This has brought attention to the issue of re-enlistment and the need to understand what factors impact soldiers’ willingness to re-enlist to the SAF. The aim of the study is to investigate the motives and driving forces that make soldiers inclined to re-enlist within the SAF. Interviews are conducted with about 20 re-enlisted soldiers from three different units. A grounded-theory approach will be used to analyse the data. At the time of the conference the data analysis will be completed and the results will be presented.

National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6684 (URN)
Conference
The 58th conference International Military Testing Association, New Delhi, India
Available from: 2017-04-19 Created: 2017-04-19 Last updated: 2017-06-20Bibliographically approved
Fors Brandebo, M. & Klockare, E. (2016). Återanställning i Försvarsmakten: en intervjustudie med återanställda soldater. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Återanställning i Försvarsmakten: en intervjustudie med återanställda soldater
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med studien var att undersöka motiven hos soldater som tagit återanställ-ning i Försvarsmakten. Följande frågeställningar belystes: (1) Vilka faktorer påverkade beslutet att lämna Försvarsmakten? och (2) Vilka faktorer påverkade beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten? Elva soldater, från tre olika förband, som hade återanställts i Försvarsmakten intervjuades. Intervjuerna analyserades med en grounded theory-ansats. En teoretisk modell som beskriver återrekryteringsprocessen ur ett individperspektiv har tagits fram.Den teoretiska modellen visar att för att förstå återanställda soldaters motiv i samband med återanställning i Försvarsmakten behöver vi ta hänsyn till följande aspekter: (a) soldaternas inställning till sitt arbete, (b) deras upplevelse av arbetet, (c) deras motiv och tankar i samband med beslut om att avsluta sin anställning, (d) deras reflektionsprocess som uppstår i kontrasten med den civila kontexten, och (e) deras motiv och tankar i samband med beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten. I rapporten diskuteras bland annat betydelsen av målbilder, befälens syn på återanställda soldater och engagemang och intresse för Försvarsmakten som ett resultat av reflektionsprocessen.

Abstract [en]

The aim of this study was to investigate the motive-structure of soldiers who has re-enlisted with the Swedish Armed forces. The following research questions were formulated: (1) Which factors influenced the decision to leave the armed forces, and (2) which factors influenced the decision to re-enlist with the armed forces. Eleven re-enlisted soldiers, from three different units, were interviewed. The interviews were analyzed according to a grounded theory-approach. A theoretical model describing the re-enlistment process from an individual perspective was developed.The theoretical model shows that in order to understand re-enlisted soldiers motive-structure in relation to re-enlistment we need to consider the following aspects: (a) the soldiers´ individual work approach, (b) their experiences of employment, (c) factors influencing their decision to leave the armed forces, (d) their reflection process that develops as a result of a contrast between the civilian and the military employment, and (e) their motives and thoughts in relation to the decision to re-enlist with the armed forces. In the report, we discuss the importance of goal attainment, commanders’ attitude towards re-enlisted soldiers and commitment and interest in the armed forces as a result of the reflection process.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2016. p. 31
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 101
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6489 (URN)9789186137564 (ISBN)
Available from: 2017-01-11 Created: 2017-01-11 Last updated: 2017-04-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications