Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Thörn, Janina
Publications (1 of 1) Show all publications
Andersson, J., Bennhult, J., Johannesson, E., Norsell, M., Nylund, J. & Thörn, J. (2009). Interoperabilitet. Stockholm: Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Interoperabilitet
Show others...
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Effektiv medverkan i expeditionära insatser ställer höga krav på förmågan att samverka med andra nationers förband på alla krigföringsnivåer och inom ett stort antal sakområden. Interoperabilitet betecknar förmågan att utbyta tjänster i syfte att nå gemensam effekt. "Expeditionär förmåga" ställer nya krav på Försvarsmakten avseende interoperabilitet med andra nationer och organisationer.

Denna rapport sammanfattar en studie i form av en kunskapsinventering som gjorts inom ramen för FoT temaområde Expeditionär förmåga. Avsikten med rapporten är att sammanställa befintlig kunskap inom området, att skapa en nuläges- och problemområdesbeskrivning samt att ta fram förslag till inriktning för det fortsatta studiearbetet. Studien sammanställer erfarenheter och kunskaper avseende begreppet interoperabilitet utifrån ett flertal infallsvinklar, bland annat kulturella, tekniska och organisatoriska. Inriktningen har legat på källor som har bedömts kunna vara av intresse för att bidra till att höja effekten av svenska expeditionära insatser. Kunskapsinsamlingen har baserats på öppna källor i form av böcker, rapporter, studier, uppsatser och artiklar samt intervjuer med svenska officerare.

Rapporten beskriver kortfattat begreppet interoperabilitet med utgångspunkt i befintliga definitioner, sakområden och organisatoriska nivåer. Vidare ges en nulägesbeskrivning som dels redogör för konkreta problem i den operativa verkligheten under insats och övning och dels för ett antal organisationers och nationers forskning och utveckling inom området. I rapporten läggs även vikt på att sammanfatta metoder och ramverk för att validera och mäta interoperabiliteten hos ett förband eller ett tekniskt system. Rapporten avslutas med en diskussion om praktiska vägar till "rätt" interoperabilitet samt slutsatser och rekommendationer för fortsatt studiearbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan, 2009. p. 27
Keywords
Interoperabilitet, multinationella insatser, expeditionär förmåga, humanperspektiv, sociotekniskt perspektiv, samverkan, expeditionär insats, militärteknik
National Category
Social Sciences
Research subject
Military Technology
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-931 (URN)
Projects
FoT Expeditionär förmåga
Available from: 2010-12-09 Created: 2010-12-09 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications