Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (4 of 4) Show all publications
Di Baldassarre, G., Nohrstedt, D., Mård, J., Burchardt, S., Albin, C., Bondesson, S., . . . Parker, C. F. (2018). An integrative research framework to unravel the interplay of natural hazards and vulnerabilities. Earth's Future, 6(3), 305-310
Open this publication in new window or tab >>An integrative research framework to unravel the interplay of natural hazards and vulnerabilities
Show others...
2018 (English)In: Earth's Future, ISSN 1384-5160, E-ISSN 2328-4277, Vol. 6, no 3, p. 305-310Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Climate change, globalization, urbanization, social isolation, and increased interconnectednessbetween physical, human, and technological systems pose major challenges to disaster risk reduction(DRR). Subsequently, economic losses caused by natural hazards are increasing in many regions of theworld, despite scientific progress, persistent policy action, and international cooperation. We argue thatthese dramatic figures call for novel scientific approaches and new types of data collection to integratethe two main approaches that still dominate the science underpinning DRR: the hazard paradigm and thevulnerability paradigm. Building from these two approaches, here we propose a research framework thatspecifies the scope of enquiry, concepts, and general relations among phenomena. We then discuss theessential steps to advance systematic empirical research and evidence-based DRR policy action.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2018
Keywords
disaster risk analysis and assessment, disaster risk reduction, flood risk, natural hazards, risk, socio-hydrology, volcanic hazards and risks, vulnerability
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7394 (URN)10.1002/2017EF000764 (DOI)
Note

This is a commentary to 

Special Section: Avoiding Disasters: Strengthening Societal Resilience to Natural Hazards

Available from: 2018-04-17 Created: 2018-04-17 Last updated: 2020-05-07Bibliographically approved
Young, S. & Ekström, A. (2016). Försörjningssäkerhet i andra länder: en kunskapsöversikt. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Open this publication in new window or tab >>Försörjningssäkerhet i andra länder: en kunskapsöversikt
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) initierade 2014 ett arbete med långsiktig försörjningssäkerhet mot bakgrund av att det inom området samhällsskydd och beredskap finns ett behov av att få en samlad bild av den långsiktiga tillgången till de resurser/varor som samhället är beroende av.

För att kunna resonera kring långsiktig försörjningssäkerhet ville MSB bland annat få mer kunskap om hur andra länder arbetar med frågor som kan kopplas till försörjningssäkerhet. CRISMART vid Försvarshögskolan fick därför i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt om hur olika länder arbetar långsiktigt med försörjningssäkerhet inom livsmedel, dricksvatten, läkemedel, och energi.

Kunskapsöversikten har genomförts som en kartläggning av åtta länder, Finland, Norge, Danmark, Island, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, och USA. Landrapporterna i sin helhet finns redovisade som en bilaga till huvudrapporten och återfinns i ett separat dokument. I många av de utvalda länderna har lokala experter anlitats för att samla in kunskap om hur deras länder jobbar med försörjningssäkerhet. I huvudsak utgörs det insamlade materialet av offentliga styrdokument, rapporter och utredningar samt av offentliga myndigheters hemsidor och övriga publikationer. Studien stärks av ett antal intervjuer med nyckelpersoner (i respektive land) som är insatta i och/eller aktivt jobbar med försörjningssäkerhet. En dokumentanalys av landrapporterna har genomförts för att identifiera och välja ut de mest relevanta och intressanta delarna, bland annat jämförelser och ett urval av goda exempel.

Några goda exempel och erfarenheter:

 • Medvetenhet om komplexitet i försörjningssäkerhet
 • Ökat flexibilitet inför en föränderlig omvärld
 • Tydliga riktlinjer och ansvarsfördelning för samverkan och privat-offentligt samarbete med civilsamhället
 • Tydliga instruktioner om enskildas ansvar
 • Finansiering och investeringar av kritisk infrastruktur
 • Bra översikt över tillgång till ingredienser till läkemedel och även läkemedelsprodukter
 • Strävan efter att behålla en viss grad av självförsörjning i livsmedel

I den sammafattande diskussionen framhålls att frågan om kritisk infrastruktur för de flesta länderna har aktualiserats efter terrorattackerna den 11 september 2001. Även några stora störningar, framför allt stormar, har på olika sätt testat systemen och bidragit till ökat intresse för behovet av att ta tag i försörjningssäkerhetsfrågor. Utrikespolitiska kriser, till exempel Ryssland-Ukraina krisen, har tjänat som en påminnelse för alla de studerade länderna om säkerhetspolitikens betydelse för försörjningssystemen och visar på vikten av internationell samverkan och solidaritet mellan länder.

Avslutningsvis har följande visat sig betydelsefullt i arbetet med försörjningssäkerhet:

 • Samordning, samverkan och tydliga ansvarsområden
 • Informationsutbyte
 • Reglerad privat-offentlig samverkan
 • Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till nya trender och utveckla sig efter egna förutsättningar
 • En viss grad av självförsörjning i några högprioriterade områden
 • Makten att påverka i högprioriterade områden där landet inte kan upprätthålla självförsörjning
 • Stabila handelspartners och stabilitet på den globala marknaden samt god ekonomi och konkurrenskraft
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2016. p. 44 + 220
Keywords
försörjningssäkerhet, strategi, livsmedel, dricksvatten, energi, läkemedel, kartläggning, kunskapsöversikt, goda exempel, ansvarsfördelning, samverkan, samordning, ansvarsområde, privat-offentlig
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6354 (URN)9789173836746 (ISBN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2016-12-09 Created: 2016-12-09 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Wilhelmson, N. & Svensson, T. (2011). Handbook for planning, running and evaluating information technology and cyber security exercises. Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Handbook for planning, running and evaluating information technology and cyber security exercises
2011 (English)Book (Other academic)
Abstract [en]

Cyber Defence Exercise (CDX) is a tool for raising cyber security awarenessand train people to handle different situations in a controlled cyberenvironment. To exercise is a way of enhancing Tools, Techniques andProcedures, TTP. It’s also a way of building trust between the participants,as cooperation is needed to solve problems under stress. Failuresgive lessons learned and not any drastic consequences.

In this handbook by the Swedish National Defence College’s Centerfor Asymmetric Threat Studies (CATS), Nina Wilhelmson and ThomasSvensson describes different types of exercises and in particular Red versusBlue Team Exercise. It covers the process from the first idea to theafter action analysis. Thomas Svensson has been represented CATS inBaltic Cyber Shield 2010 and Locked Shields 2012 – 2014 as a memberof the exercise control team (White Team). The base for the handbookhas been Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) ExerciseHandbook with additions and lessons learned from Cyber DefenceExercises held in cooperation between Sweden and Estonia.

Place, publisher, year, edition, pages
Försvarshögskolan (FHS), 2011. p. 123
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8132 (URN)9789186137366 (ISBN)
Available from: 2018-07-30 Created: 2018-07-30 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Young, S. & Stern, E. (2010). Assessment Report on EU-wide Pandemic Vaccine Strategies.
Open this publication in new window or tab >>Assessment Report on EU-wide Pandemic Vaccine Strategies
2010 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 117
National Category
Social Sciences
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-1042 (URN)
Available from: 2010-12-27 Created: 2010-12-27 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3500-2538

Search in DiVA

Show all publications