Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Svantesson, Carl-Gustaf
Publications (2 of 2) Show all publications
Andersson, K., Norsell, M., Svantesson, C.-G. & Andersson, J. (2010). Förstudie angående DTAG-metodik.
Open this publication in new window or tab >>Förstudie angående DTAG-metodik
2010 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Rapporten utgör slutrapport på FMV beställning ”förstudie angående DTAG-metodik”.

RTO har genomfört en studie för att utröna hur NATO bäst identifierar och nyttjar eller skyddar sig mot potentialen i s.k. ”Disruptive Technology”, d.v.s. teknologi som på kort tid signifikant förändrar genomförandet av operationer. Sverige har medverkat i studien. Den tillämpning av metoden DTAG (Disruptive Technology Assessment Games) som beskrivs i RTO studierapport är utvecklad till stöd för beslutsfattning på lång sikt, d.v.s. avseende FoT, konceptutveckling, förbandsutveckling- och materielplanering. Idén bakom den här förstudien är emellertid att undersöka möjligheterna att överföra metoden till erfarenhetsanalys och planering i ett kortare tidsperspektiv - med bibehållande av de rapporterade positiva effekterna för erfarenhetsutbytet mellan personal inom försvarsfamiljen av alla kategorier.

Rapporten inleds med en diskussion och beskrivning av möjliga anpassningar av DTAG för den nya föreslagna tillämpningen. Slutsatsen är att metoden har potential att effektivt återkoppla speldeltagarnas erfarenheter från uppdrag de deltagit i - dels från egen användning av tekniska system och dels från andra aktörers teknologi - till utvecklingen av de materielsystem som bedöms vara i drift inom en tidsperiod av ca fem år. En analys av identifierade styrkor, svagheter, möjligheter och risker leder sedan fram till ett förslag till implementering av metoden och förslag till fortsatt arbete. En positiv bieffekt med att arrangera en återkommande DTAG-aktivitet inom ramen för FHS, i samarbete med FMV och FM, är t.ex. en förbättrad erfarenhetsöverspridning till utbildningen av officerare.

Förstudien rekommenderar en studie till FHS under 2011 med uppgifterna att:

  • pröva och uppdatera metodramverket till förstudiens DTAG-tillämpning
  • planera och genomföra prov och försök med bemanning enl. förstudiens förslag till organisation
  • genomföra en litteraturstudie och utvärdera den tillämpade DTAG-metoden
  • med andra relevanta metoder och deras tillämpningar avseende: erfarenhetsåtermatning,
  • konceptval och scenariebaserad analys, även i andra domäner än den militära.
  • rapportera skriftligen med rekommendation om implementering av metoden i produktionsledningen av materielprocessen – inkl. lämpliga årliga återkommande tidpunkter för genomförande, m.h.t. rotationer och årliga avvägningar i materielplanen.

Ett förslag till organisation, aktivitetsplan och en uppskattning av kostnaderna presenteras.

Publisher
p. 19
Keywords
DTAG, Disruptive Technology Assessment Games, Militärteknik, teknologisk överraskning, krigsspel
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Military Technology
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2357 (URN)
Note

Rapporten beställdes av FMV, Elisabeth Rönnberg

Available from: 2012-01-09 Created: 2012-01-09 Last updated: 2019-11-07Bibliographically approved
Bruzelius, N., Bull, P., Bäck, L., Eklund, J., Heilert, K., Liwång, H., . . . Svantesson, C.-G. (2010). Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik
Show others...
2010 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2010. p. 268
Series
Lärobok i militärteknik, ISSN 1654-4838 ; 7
Keywords
Farkostteknik
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
Military Technology
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-914 (URN)9789186137021 (ISBN)
Available from: 2010-12-22 Created: 2010-12-03 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications