Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Högström, Ulf
Publications (9 of 9) Show all publications
Högström, U. & Baudin, A. (2018). Fältövning: steget mellan tanke handling. In: Peter Thunholm; Jerker Widén; Niklas Wikström (Ed.), Militära Arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap (pp. 295-309). Malmö: Universus Academic press
Open this publication in new window or tab >>Fältövning: steget mellan tanke handling
2018 (Swedish)In: Militära Arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm; Jerker Widén; Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic press , 2018, p. 295-309Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det finns ett antal pedagogiska koncept inom den militära professionen[1], vilka använts under lång tid (ca 200 år). Dessa baseras på beprövad erfarenhet[2]  där all slags erfarenheter tagits tillvara, inklusive vetenskap, tester och försök. Professionen har funnit dessa vara effektiva, vilket innebär att de är under ständigt användande och ständig utveckling. Framträdande koncept är applikatoriska exempel (applex), krigsspel, fältövningar och stabstjänstövningar vilka även kan kombineras med varandra och användas på ett flexibelt sätt utifrån syftet och målsättningen med verksamheten. Alla dessa koncept genomförs på olika sätt. De har utvecklats och gått i arv inom institutionerna i den militära professionen. Självklart används även andra koncept inom den militära utbildningen såsom lektioner, föreläsningar och litteraturstudier av militärhistoria, teknik, militärteori och inte minst ledarskap. Det militära yrket kan av lättförklarliga skäl sällan utövas i sitt mest extrema sammanhang. Den enskilde militären utövar sällan eller aldrig sitt yrkes våldsinslag i full skala. Således krävs det metoder för att kunna uppleva verklighetens vingslag i olika miljöer och sammanhang så nära som möjligt. Fältövning är en av dessa som syftar till att åstadkomma detta och denna militära metod har använts sedan tidigt 1800-tal.[3]

Fältövning, krigsspel och applikatoriska exempel är alla koncept att simulera, förbereda och träna militär personal utan onödig blodspillan och skador. Fältövningar syftar till att krigsplanlägga, testa planer, utveckla taktik och stridsteknik och till att utbilda inom taktik och operationskonst.  Fältövning och krigsspel baseras på någon form av scenario (fiktivt eller verkligt) och är nära besläktade med varandra eftersom fältövning kan genomföras som ett krigsspel i terrängen. Att kunna skapa, planera och leda genomförandet av fältövningar är en viktig del av den militära professionen.

[1] Brehmer Bernt, Från Yrke till profession, Försvarshögskolan 2011, sid 19. Bremer påpekar bl. a ”officersprofessionen har en kärna som gör den unik, nämligen att på legala grunder utöva våld till landets försvar grundat på förmågan att leda väpnad strid”.

[2] Brehmer Bernt, Från Yrke till profession, Försvarshögskolan 2011, sid 23-32, angående beprövad erfarenhet i en profession av karaktär officersyrket; bl.a. att det i beprövad erfarenhet ingår all slags erfarenhet, relevant vetenskap, tester och försök. Vidare att den är formulerad och värderad, är under ständig prövning och har legal status bl.a. genom gällande reglementen och doktriner.

[3]  I Allgeheime Kriegsschule i Berlin gjorde sig slagfältsexkursioner (i dag fältövningar) mer och mer gällande, från 1827/1828. Denna preussiska pedagogik kopierades i andra länder och blev en viktig del av den klassiska militära skoltraditionen. Hämtat från internt pm vid FHS 2006-05-16, av professor Kent Zetterberg och Gunnar Åselius. Framgår även i Artikel, The modern model of the battlefield tour and staff ride, Defence Studies ,Vol. 5, No 1, David Ian Hall,  King`s College, 2005.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Universus Academic press, 2018
Keywords
Fältövning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8162 (URN)978-91-87439-47-6 (ISBN)
Available from: 2018-09-17 Created: 2018-09-17 Last updated: 2019-08-01Bibliographically approved
Högström, U. & Wistedt, E. (2018). Progression vid utbildning i markoperationer och taktik. In: Tommy Jeppsson (Ed.), Tankar om Defensiven: . Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Progression vid utbildning i markoperationer och taktik
2018 (Swedish)In: Tankar om Defensiven / [ed] Tommy Jeppsson, Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2018Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this article is to discuss the education and training of army officer’s cadets at the Swedish Defense University. During the resent year, the training program has gone through a larger development. Education in tactics and war science has changed. The discussion focuses on requirements concerning tactical objectives, tactical knowledge, tactical methods, military capability and ability to evaluate land operations. We also present our opinion on the army cadet’s tactical progression.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan, 2018
Keywords
Taktik
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8163 (URN)9789188581051 (ISBN)
Available from: 2018-09-17 Created: 2018-09-17 Last updated: 2019-08-01Bibliographically approved
Baudin, A., Elg, J., Högström, U., Kallak, J., Sulocki, C. & Thunholm, P. (2012). Handbok i taktikutbildning, Mark: Inklusive generella anvisningar för planering och genomförande av krigsspel, fältövningar och stabstjänstövningar. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Handbok i taktikutbildning, Mark: Inklusive generella anvisningar för planering och genomförande av krigsspel, fältövningar och stabstjänstövningar
Show others...
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2012. p. 177
Keywords
Taktik taktikutbildning, krigsspel, planering, fältövning, stabstjänstövning
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-3120 (URN)9789186137144 (ISBN)
Projects
FoU Krigsvetenskap
Available from: 2012-12-21 Created: 2012-12-21 Last updated: 2017-08-03Bibliographically approved
Thunholm, P. & Högström, U. (2012). Tactical Thinking as Problem Solving: a paradigm for development of tactical thinking ability?. In:  . Paper presented at International Society of Military Sciences 2012, Kingston, Canada, October 23-24.
Open this publication in new window or tab >>Tactical Thinking as Problem Solving: a paradigm for development of tactical thinking ability?
2012 (English)In:  , 2012Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

The classic definition of tactics proposed by Clausewitz (1976, p. 128) was that “tactics teaches the use of armed forces in the engagement”. Clausewitz in a similar way of thinking defined strategy as “the use of engagements for the object of the war”. Clausewitz´s definition of tactics is still basically in use in several doctrines around the world although often a bit more developed. So, for example, in the Swedish Doctrine for Ground Operations (2005, p 36) tactics is defined as “the ability to use military forces in conducting battle or in support of battle”. The definitions of tactics are often implicitly (e.g. Clausewitz, 1832/1976) or explicitly (Swedish Armed Forces, 2005) focused on the ability of someone to use military units in order to win an engagement. This someone is a military officer. Studying military tactics is one of the main subjects for officers in military academies, yet, what constitutes tactical thinking ability and how it can be studied and trained has not been under much scientific attention. 

One way to view tactical thinking ability is to frame it as problem solving activity. This has been done partly by the US Army (2005, 2010). The advantage with this is that problem solving research offers several different avenues to how tactical thinking ability can be studied. First, it offers a general classification of types of problems that could be applied to the typical military tactical problem. We propose that a proper understanding of the general military tactical problem facing a military officer is key to understanding how tactical thinking ability can be developed. We also propose that tactical problems generally are dynamic problems, and “formally correct” solutions to dynamic problems cannot be identified in advance.  Another advantage using a problem solving research perspective is that it also offers a set of different theoretical frameworks for studying officers solving tactical problems.

In this paper we present a new approach, at the Swedish National Defence College, to study and develop tactical thinking ability in military officers. We start by classifying a generic tactical problem facing a tactical commander. Secondly, we survey different possible problem solving theories or paradigms that could be applied in order to study, and later also develop, the ability of officers to think tactics. Finally we discuss how a research program for studying and developing tactical thinking ability with a problem solving research approach could be designed. 

National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-3124 (URN)
Conference
International Society of Military Sciences 2012, Kingston, Canada, October 23-24
Projects
FoU Krigsvetenskap
Available from: 2012-12-21 Created: 2012-12-21 Last updated: 2017-06-14Bibliographically approved
Högström, U. (2011). Lära om taktik: Några tankar om utbildning och undervisning i taktik. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (1), 116-127
Open this publication in new window or tab >>Lära om taktik: Några tankar om utbildning och undervisning i taktik
2011 (Swedish)In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, ISSN 0023-5369, no 1, p. 116-127Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Taktik är en central del både för arméns förmåga och utveckling samt i de kurser i krigsvetenskap som genomförs på FHS. Området taktik är omfattande och denna text förklarar inte vad taktik är utan försöker endast öka förståelsen för lärandet om taktik. Vad innebär det att lära om taktik, finns det särskilda pedagogiska utmaningar att förhålla sig till? Taktik är inte bara praktik det finns även en utvecklad militärteori som kan användas som stöd i utbildningen. Lärarrollen i taktik innebär att officeren förutom att vara en god officer och föregångsman även behöver ha en god pedagogisk förmåga. Handledarrollen är central och kräver både omdöme och ödmjukhet. De militära utbildningsmetoderna behöver dels dokumenteras samt fortsatt utvecklas. Lärare i taktik behöver kontinuerligt tränas och kompetensutvecklas i både militära som civila pedagogiska metoder. Att lära om taktik är att träna en kollega i att tänka och välja för att lösa en komplex militär uppgift. Detta innebär att även taktikläraren måste tänka och välja de medel och metoder som bäst gynnar denna process med lärandet i fokus.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 2011
Keywords
Taktik
National Category
Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2335 (URN)
Available from: 2011-12-27 Created: 2011-12-20 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Ahlström, P. & Högström, U. (2009). Fältövningarnas metod. In: Peter Ahlström och Ulf Högström (Ed.), Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet (pp. 13-19). Stockholm: Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Fältövningarnas metod
2009 (Swedish)In: Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet / [ed] Peter Ahlström och Ulf Högström, Stockholm: Försvarshögskolan , 2009, p. 13-19Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan, 2009
National Category
Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-263 (URN)978-91-89683-17-4 (ISBN)
Available from: 2010-02-15 Created: 2010-02-15 Last updated: 2013-08-14Bibliographically approved
Högström, U. (2009). Fältövningsmetodik. In: Peter Ahlström & Ulf Högström (Ed.), Tankar om fälttåg. Stockholm: Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Fältövningsmetodik
2009 (Swedish)In: Tankar om fälttåg / [ed] Peter Ahlström & Ulf Högström, Stockholm: Försvarshögskolan , 2009Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan, 2009
National Category
Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-262 (URN)978-91-89683-17-4 (ISBN)
Available from: 2010-02-15 Created: 2010-02-15 Last updated: 2011-12-20Bibliographically approved
Ahlström, P. & Högström, U. (Eds.). (2009). Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet. Stockholm: Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet
2009 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan, 2009. p. 248
National Category
Social Sciences Political Science
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-255 (URN)9789189683174 (ISBN)
Available from: 2010-02-15 Created: 2010-02-15 Last updated: 2017-08-07Bibliographically approved
Högström, U. (2005). Behov och förmågor för fredsframtvingande insatsstyrkor i lågintensiva konflikter: Lärdomar från Somalia. In: Anders Cedergren (Ed.), Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002: Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan (pp. 519-531). Vällingby: Elanders Gotab AB
Open this publication in new window or tab >>Behov och förmågor för fredsframtvingande insatsstyrkor i lågintensiva konflikter: Lärdomar från Somalia
2005 (Swedish)In: Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002: Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan / [ed] Anders Cedergren, Vällingby: Elanders Gotab AB , 2005, p. 519-531Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Vällingby: Elanders Gotab AB, 2005
National Category
Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2336 (URN)
Available from: 2011-12-20 Created: 2011-12-20 Last updated: 2012-01-16Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications