Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bäccman, Charlotte
Publications (8 of 8) Show all publications
Bäccman, C., Berggren, A. W. & Norlander, T. (2012). Military Capacity and Civil Adjustment: Assessments of the 're-usable' peacekeeping soldier for development of a selection system. International Journal of Selection and Assessment, 20(2), 171-181
Open this publication in new window or tab >>Military Capacity and Civil Adjustment: Assessments of the 're-usable' peacekeeping soldier for development of a selection system
2012 (English)In: International Journal of Selection and Assessment, ISSN 0965-075X, E-ISSN 1468-2389, Vol. 20, no 2, p. 171-181Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study investigated whether re-usable soldiers, that is, those who performed well during operations (military capacity), and were able to readjust postdeployment (civil adjustment), could be identified at predeployment. Participants were 364 UN peacekeeping soldiers. Three hypotheses were posed: the selection system for conscripts cannot identify soldiers with low military capacity (H: 1); the selection system for conscripts cannot identify soldiers with poor civil adjustment after deployment (H: 2); and the two aspects of re-usability (military capacity and civil adjustment) would be intertwined (H: 3). Results showed that the selection system for conscripts was unable to identify soldiers' military capacity and civil adjustment. Results also showed that these two aspects were unrelated, and did not interact. Indications on possible consequences and improvements are discussed.

National Category
Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-3840 (URN)10.1111/j.1468-2389.2012.00590.x (DOI)000304138100005 ()
Available from: 2013-06-14 Created: 2013-06-11 Last updated: 2018-06-28Bibliographically approved
Bäccman, C. & Carlstedt, B. (2010). A Construct Validation of a Profession-Focused Personality Questionnaire (PQ) Versus the FFPI and the SIMP. European Journal of Psychological Assessment, 26(2), 136-142
Open this publication in new window or tab >>A Construct Validation of a Profession-Focused Personality Questionnaire (PQ) Versus the FFPI and the SIMP
2010 (English)In: European Journal of Psychological Assessment, ISSN 1015-5759, E-ISSN 2151-2426, Vol. 26, no 2, p. 136-142Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study is a construct validation of a profession-focused personality questionnaire (PQ), based on the Big Five, and developed for a military population and military context. The sample (N = 363) consisted of participants selected for international services in the Swedish Armed Forces. The structure of the PQ was modeled by means of confirmatory factor analysis, and its convergent validity was tested against the Five Factor Personality Inventory (FFPI) (Hendricks, Hofstee, & de Raad, 1999, 2000) and the Single-Item Measures of Personality (SIMP) (Woods & Hampson, 2005) as correlations. The emergent structure of the PQ – 41 items and 7 aspects – showed good internal consistency and acceptable convergent validity with both criterion instruments. The only nonconvergence was found between the Agreeableness aspect of the PQ, Concern for Others, and Agreeableness of the SIMP, most likely because of the broader SIMP factor. The structure of PQ was tested on a new sample (N = 274) and was found stable regarding the factor loadings and the relations between the factors. While the PQ needs to be investigated further, it seems as if it may become a useful tool in the research of military teams and contexts.

Keywords
personality, Big Five, construct validity, profession-focused questionnaire, military
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-991 (URN)10.1027/1015-5759/a000019 (DOI)000277504900009 ()
Available from: 2010-12-20 Created: 2010-12-20 Last updated: 2018-06-28Bibliographically approved
Bäccman, C. & Elfgren, M. (2010). Behåll lugnet och håll dig frisk: personlighetens och intelligensens påverkan på förmågan att hantera påfrestningar. Karlstad: Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Behåll lugnet och håll dig frisk: personlighetens och intelligensens påverkan på förmågan att hantera påfrestningar
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Begreppet hälsa kan betyda olika saker för olika individer och teorier. Det kan handla om antingen fysiologiska eller psykologiska faktorer, men dessa kan också ses som intimt sammanbundna. Det är i det sista perspektivet som denna studie har sitt ursprung, där vi söker en djupare förståelse för ett psykologiskt fenomen som tycks vara svårt att precisera, nämligen en individs känsla av sammanhang (KASAM; eng. Sense of coherence, SOC). KASAM är en generell inställning till livet som tycks påverka förmågan att stå emot påfrestningar och i förlängningen behålla eller till och med förbättra hälsan (Antonovsky, 1993). Det finns en mängd forskning som stärker betydelsen av en hög KASAM för god hälsa och det samma gäller inom det militära. KASAM har tidigare visat sig ha starka samband med veteraners förmåga att återanpassa sig vid hemkomst. KASAM är med andra ord en teori som är av intresse att undersöka vidare.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan, 2010. p. 23
Series
ILM Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial, ISSN 1653-1523 ; 59
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-948 (URN)
Available from: 2010-12-17 Created: 2010-12-17 Last updated: 2017-08-04Bibliographically approved
Bäccman, C. (2010). Officer - att vara eller att icke vara: vad påverkar officerares återanvändbarhet för att delta i upprepade internationella insatser?. Karlstad: Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Officer - att vara eller att icke vara: vad påverkar officerares återanvändbarhet för att delta i upprepade internationella insatser?
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med den aktuella analysen var att se vilka individvariabler som påverkade officerares fältduglighet och återhämtningsförmåga efter att ha deltagit i internationella insatser, det vill säga deras återanvändbarhet. Återanvändbarheten är en framgångsfaktor i det nya personalförsörjningssystemet då alla anställda och kontrakterade inom Försvarsmakten kan komma att behöva delta i flera internationella insatser under sin tjänstgöringstid. Deltagarna i denna undersökning utgjordes av yrkes- och reservofficerare från två utlandsförband som tjänstgjorde i Kosovo under 2006 och 2007 (N = 111). Utöver självskattningsdata som samlades in vid två tillfällen för respektive förband, före insatsen och efter insatsen, inhämtades också registerdata. Dels mönstringsresultat från Pliktverket eller Krigsarkivet, beroende på när i tiden de hade mönstrat, dels deras vitsord från den aktuella insatsen, från Försvarsmakten. Resultatet visade att mönstringsvariablerna inte hade samband med officerarnas fältduglighet eller återhämtningsförmåga. Överhuvudtaget var det få individvariabler som hade samband med fältdugligheten. Gällande återhämtningsförmåga var det främst Antonovskys formulär Känsla av sammanhang (KASAM) som påvisade effekt, där officerare med låga värden på formuläret också var de som hade svårast att återanpassa sig vid hemkomst. Resultaten går i linje med tidigare analyser på soldatnivå, men behöver replikeras innan långtgående slutsatser kan dras.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan, 2010. p. 30
Series
ILM Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial, ISSN 1653-1523 ; 58
Keywords
Officerare, Sverige
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-947 (URN)
Available from: 2010-12-17 Created: 2010-12-17 Last updated: 2017-08-04Bibliographically approved
Wallenius, C., Bäccman, C. & Larsson, G. (2005). Att fatta beslut i staber under stress: Vad skapar ett dåligt utfall.
Open this publication in new window or tab >>Att fatta beslut i staber under stress: Vad skapar ett dåligt utfall
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Series
FHS PM ; 343/5:2
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-3359 (URN)
Available from: 2013-01-11 Created: 2013-01-11 Last updated: 2017-01-04Bibliographically approved
Larsson, G., Bäccman, C., Nilsson, S. & Johansson, E. (2005). Ledarskap inom Nordic Battle Group: Lärdomar ur befintlig forskning. In: A. W. Berggren (Ed.), Människan i NBF: Med fokus på internationalla insatser (pp. 155-178). Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap inom Nordic Battle Group: Lärdomar ur befintlig forskning
2005 (Swedish)In: Människan i NBF: Med fokus på internationalla insatser / [ed] A. W. Berggren, Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2005, p. 155-178Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2005
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-3144 (URN)
Available from: 2012-12-27 Created: 2012-12-27 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Bäccman, C. & Larsson, G. (2005). Mental träning: Beskrivning och värdering av mer kvalificerade metoder.
Open this publication in new window or tab >>Mental träning: Beskrivning och värdering av mer kvalificerade metoder
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 28
Series
Serie I. Informations- och utbildningsmaterial, ISSN 1653-1523 ; 14
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-3356 (URN)
Available from: 2013-01-11 Created: 2013-01-11 Last updated: 2017-01-04Bibliographically approved
Bäccman, C., Larsson, G. & Kallenberg, K. (2005). Militära chefers agerande vid dödsfall: Om symbolhandlingar och handlingars symboliska värde. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Militära chefers agerande vid dödsfall: Om symbolhandlingar och handlingars symboliska värde
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2005. p. 28
Series
Serie I. Informations- och utbildningsmaterial, ISSN 1653-1523 ; 15
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-3357 (URN)
Available from: 2013-01-11 Created: 2013-01-11 Last updated: 2017-01-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications