Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Granberg, Magnus
Publications (3 of 3) Show all publications
Granberg, M. (2013). Kognitivt stöd för lärande i arbetet: en teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt förband i Kosovo. (Doctoral dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Open this publication in new window or tab >>Kognitivt stöd för lärande i arbetet: en teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt förband i Kosovo
2013 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2013. p. 332
Series
Uppsala Studies in Education, ISSN 0347-1314 ; 132
National Category
Pedagogy
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-4247 (URN)978-91-554-8776-8 (ISBN)
Available from: 2013-12-18 Created: 2013-12-06 Last updated: 2014-01-16Bibliographically approved
Granberg, M. (2013). Militär kompetens i polisiära uppgifter: En empirisk belysning och diskussion av en insats i Kosovo. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Militär kompetens i polisiära uppgifter: En empirisk belysning och diskussion av en insats i Kosovo
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2013. p. 257
Series
Serie F. Forskningsrapporter, ISSN 1401-5633 ; 40
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-4237 (URN)9789186137243 (ISBN)
Available from: 2013-11-29 Created: 2013-11-22 Last updated: 2017-08-02
Berggren, A. W., Weibull, L., Hedlund, E., Granberg, M., Hyllengren, P. & Gustavsson, B. (2011). Makt, pedagogik, ledarskap och organisation: En studie av ett mekaniserat skyttekompani. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Makt, pedagogik, ledarskap och organisation: En studie av ett mekaniserat skyttekompani
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport sammanfattar en studie som genomförts vid P4 i Skövde, där forskargruppen följt 414. Skkomp från augusti 2010 till juni 2011.

Utbildningen av 414. skyttekompaniet aktualiserar frågor rörande rollspelet mellan solda­ter och officerare, utbildningens utformning, samt frågor om yrkeskunnande och yrkesidenti­tet.

Mer konkret identifierar studien följande områden för Försvarsmakten att fokusera:

  • begreppen ”soldat” och ”officer” i det nya personalförsörjningssyste­met, och vad det innebär att vara professionell i Försvarsmakten.
  • soldaten och kompetensutveckling av dessa.
  • grpC tänkta roll och kompetensutveckling av dessa.
  • hur man på förbanden kan involvera GrpC i ”chain of command”?
  • hur kan Försvarsmakten i handling visa att soldaterna är viktiga”.
  • kring erfarenhetsresonemanget/trappan i syfte att stärka officerarna samt att utveckla professionen totalt sett.
  • hur utbildning skall genomföras när PRIO-org är intagen?

 

Vidare pekar studien ut frågor kring hur man lokalt hanterar att alla anställda soldater inte kan ingå i en insats (givet att t ex FS-organisationen skiljer sig numerärt från förbandets grund­organisation), samt hur ett förband vidmakt­håller förmågor över tiden.

I rapporten beskrivs även ett fenomen som handlar om ett informationsglapp mellan kompa­niets ordinarie ledningsstruktur (kompanichef och plutonchefer) och de som genomför olika utbildningsmoment, d v s när den som genomför en trupputbildning inte har ett direkt chefsansvar.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2011. p. 103
Series
ILM Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial, ISSN 1653-1523 ; 77
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2384 (URN)
Available from: 2012-01-10 Created: 2012-01-10 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications