Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Palmgren, Anders
Publications (8 of 8) Show all publications
Wikström, N. & Palmgren, A. (2018). Auftragstaktik och uppdragstaktik. In: Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström (Ed.), Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap (pp. 49-84). Malmö: Universus Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Auftragstaktik och uppdragstaktik
2018 (Swedish)In: Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 49-84Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Detta kapitel inleds med en analys som kortfattat beskriver framväxten av Auftragstaktik i tysk militär kultur och historia med fokus på den centrala perioden 1869-1945 för att tydliggöra viktiga komponenter i ett vidare perspektiv. Därefter analyseras och synliggör kapitlet centrala element som tidigare generationer av svenska officerare plockade upp respektive tappade bort i konstruktionen av svensk uppdragstaktik. Medan den inledande beskrivningen och analysen av den tyska utvecklingen är tematisk, är analysen av den svenska tolkningen av uppdragstaktik kronologiskt ordnad i tre perioder genom sitt beroende av utvecklingen i Tyskland och Frankrike.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Universus Academic Press, 2018
Keywords
uppdragstaktik, militär ledning, taktisk ledning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8250 (URN)978-91-87439-47-6 (ISBN)
Available from: 2018-12-19 Created: 2018-12-19 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Thunholm, P. & Palmgren, A. (2018). Doktrinutvecklares syn på doktriners roll och syfte: en empirisk undersökning. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (2), 15-33
Open this publication in new window or tab >>Doktrinutvecklares syn på doktriners roll och syfte: en empirisk undersökning
2018 (Swedish)In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 2, p. 15-33Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

What is the purpose, strengths and weaknesses of military joint doctrine? In this empirical study we investigate the views of 17 Joint Doctrine developers in UK and US. Based on Harald Höiback’s review of more than 100 years of doctrinal debate, we developed a questionnaire with three sub-scales, doctrinal skepticism, doctrinal foundationalism and doctrinal coherentism. The result indicates that the doctrine developers most of all view doctrine as a tool for effective coordination of military forces. A clearly written doctrine is seen as a good tool for training of officers and units, and it will help to reduce the effect of uncertainty and friction in military operations.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 2018
Keywords
doktrin
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8242 (URN)
Available from: 2018-12-14 Created: 2018-12-14 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Andersson, E., Asp, V., Arnevall, L., Blomstrand, R., Deschamps-Berger, J., Ericson, M., . . . Sandberg, D. (2017). Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport beskriver utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Den ska ge en övergripande bild av hur det ser ut idag på lokal, regional och nationell nivå inom krisberedskap och totalförsvar. Det bör nämnas att rapporten främst fokuserar på utvecklingen av och förändringar i den civila delen i totalförsvaret samt på samhällsskydd och beredskap.

Syftet är att ge läsaren en förståelse för dagens krisberedskap och totalförsvar. För att få en uppfattning för varför vi befinner oss där vi är idag, är det av vikt att ha med sig en bild av historiska händelser, förändrade hotbilder och av de beslut (och ickebeslut) som fattats.

Författarna vill betona att rapporten ingalunda ger en komplett bild av krisberedskap eller totalförsvar, utan är tänkt att skapa intresse, kunskap och förståelse på ett övergripande plan.

Rapporten ska främst ses som ett stöd för högskolestudenter, beslutsfattare och handläggare genom att ge en översiktlig beskrivning över de system och funktioner som utgör svensk krisberedskap och totalförsvar. Rapporten kan läsas i sin helhet, men kan också användas som ett slags uppslagsverk för den läsare som är intresserad av en särskild tidsperiod, händelse eller ett beslut.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2017. p. 79
Keywords
krisberedskap, totalförsvar, krig, höjd beredskap, ansvar
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6588 (URN)930/2011 (Local ID)930/2011 (Archive number)930/2011 (OAI)
Note

Kontaktperson: Jenny Deschamps-Berger, Crismart

Revideras årligen. För PDF, se senaste versionen som också finns i DiVA.

Available from: 2017-01-31 Created: 2017-01-31 Last updated: 2019-08-27Bibliographically approved
Palmgren, A. & Wikström, N. (2016). Auftragstaktik och uppdragstaktik. In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg (pp. 35-66). Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Auftragstaktik och uppdragstaktik
2016 (Swedish)In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2016, p. 35-66Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan, 2016
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6556 (URN)9789198087871 (ISBN)
Available from: 2017-01-18 Created: 2017-01-18 Last updated: 2017-01-18Bibliographically approved
Palmgren, A. (2014). Visions of Strategy: Following Clausewitz's Train of Thought. (Doctoral dissertation). Helsinki: National Defence university, Department of Tactics and Operations Art
Open this publication in new window or tab >>Visions of Strategy: Following Clausewitz's Train of Thought
2014 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki: National Defence university, Department of Tactics and Operations Art, 2014. p. 443
Series
Julkaisusarja. 1 / Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos, ISSN 1238-2744 ; 2/2014
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-4587 (URN)9789512525454 (ISBN)
Public defence
2014-05-20, Militärmuseet, Liisankatu 1, Helsingfors, Finland, 12:00 (English)
Opponent
Available from: 2014-05-16 Created: 2014-05-16 Last updated: 2017-04-11Bibliographically approved
Palmgren, A. (2011). Clausewitz's Interweaving of Krieg and Politik. In: Andreas Herberg-Rothe, Jan Willem Honig, and Daniel Moran (Ed.), Clausewitz: The State and War: (pp. 49-69). Stuttgart: Franz Steiner Verlag
Open this publication in new window or tab >>Clausewitz's Interweaving of Krieg and Politik
2011 (English)In: Clausewitz: The State and War / [ed] Andreas Herberg-Rothe, Jan Willem Honig, and Daniel Moran, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011, p. 49-69Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011
Series
Staatsdiskurse ; 17
National Category
Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2392 (URN)978-3-515-09912-7 (ISBN)
Available from: 2012-01-10 Created: 2012-01-10 Last updated: 2013-08-16Bibliographically approved
Palmgren, A. (2011). On Interpretation: Clausewitz in German strategic thought from “Sedan” towards “Verdun”. In: British International Studies Association, Manchester 27-29 April 2011: . Paper presented at BISA 2011.
Open this publication in new window or tab >>On Interpretation: Clausewitz in German strategic thought from “Sedan” towards “Verdun”
2011 (English)In: British International Studies Association, Manchester 27-29 April 2011, 2011Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Strategi
National Category
Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2394 (URN)
Conference
BISA 2011
Available from: 2012-01-10 Created: 2012-01-10 Last updated: 2013-08-16Bibliographically approved
Palmgren, A. (2010). Center of Gravity och Schwerpunkt: problemet att tänka strategi mellan teori och praktik. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (3), 29-42
Open this publication in new window or tab >>Center of Gravity och Schwerpunkt: problemet att tänka strategi mellan teori och praktik
2010 (Swedish)In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 3, p. 29-42Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 2010
National Category
Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-969 (URN)
Available from: 2010-12-20 Created: 2010-12-20 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications